Gammelmedias sagor om de 3000 skärgårdsöarna

Svensk gammelmedia är oerhört vänstervriden och i fråga om klimatet bluffar och ljuger de hej vilt. Den senaste veckan har gammelmedia gått i extas efter att en student som nyligen disputerat på Stockholms Universitet påstått att 3000 öar i Stockholms skärgård kan försvinna inom 100 år på grund av havets höjning med 0.5 meter. Historien lades ut på universitets hemsida.

Skärgård

Gammelmedia, där journalisterna är vänster eller sympatiserar med Miljöpartiet, högg direkt, se exempel Sveriges Television, Nackas lokaltidning, Mitti, Dagens Nyheter (bakom betalvägg), o. s v. Det finns ingen som helst vetenskaplig kompetens hos gammelmedia men utan att kunna något berättar man sagor. Jag läste någonstans att medias uppgift i det postmarxistiska Sverige är att berätta PK-sagor för folket och att sanningen är ointressant.

Nu ska vi syna påståendet om de 3000 öarna som förväntas försvinna inom 100 år. Först vem skrev allt detta? En doktorand Alma Strandmark på institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Alma_Strandmark

Alma Strandmark – Stockholms Universitet

Alma Strandmark säger att:  ”I Stockholms skärgård skulle en relativt liten höjning av havsnivån på en halv meter få 3000 öar att försvinna” . Vidare påstår hon : ”Det är ganska troligt att det kommer ha hänt när våra barn idag är gamla, år 2100”. Vad kan Alma Strandmark om detta? Finns det vetenskapligt underlag? Eller är det bara tomt prat? Vad menar hon med ”ganska troligt”? Mer än 66% sannolikhet?

Alma Strandmark förklarar inte om hon menar att havsnivån i världen höjs med en halv meter eller en relativ höjning i Stockholms skärgård avses. Jag antar det senare för Alma Strandmark kan väl inte vara okunnig om att vi har en landhöjning? Då måste världshaven stiga med närmare en meter för att vi ska få en höjning med en halv meter. Det är ingen ”liten höjning”.

nkg2005lu_stor

Lantmäteriets officiella karta över (Edit: relativa) landhöjningen

I Stockholms skärgård är absoluta landhöjningen nära 4 mm 5.2 mm per år. På hundra år blir det 40 52 cm eller till år 2100 33 43 cm. Hur mycket stiger havet fram till år 2100? IPCC anger i sin rapport AR5 sid 1148 hur det har sett ut i Stockholm under tiden 1950 – 2012 (grå linje). Havet sjunker och det var därför Stockholm nyligen var tvingad att sänka Strömkajen med 0.5 meter, se uppdragsbeskrivning. Ja du ser rätt, havet sjunker i Stockholm, inte stiger. Prognosen i AR5 för världen anger att havsnivån kommer att stiga med 28 – 98 cm till år 2100 räknat från år 2000.  I IPCC AR4 från 2007 angavs 18 – 59 cm. Mycket stor osäkerhet då klimatmodellerna inte är validerade.

Havet stiger med 1-2.5 mm per år. En del av detta är därför att havet blivit varmare och det expanderar då. Hur mycket som beror på naturliga faktorer respektive koldioxidutsläpp vet vi inte. Här är en video där professor Judith Curry intervjuas. Judith Curry är en mycket kunnig  klimatforskare och har föreslagits till President Trumps ”röda lag” i att utreda klimatbluffen. Jag har skrivit om Judith Curry tidigare här på Klimatupplysningen.

I videon talar Curry mycket om hur politisering av vetenskapen förstör men 7:00 minuter in talar hon om havsnivån. Hon konstaterar att havsytan inte stiger mer nu än på 1940-talet. Det finns ingen acceleration. Havsytan har stigit i 10.000 år sedan förra istiden så det är inget nytt. Det finns inga data som säger att människan ökar havets stigning på något sätt säger Judith Curry. Hon konstaterar också att Antarktis ökar sin isvolym (= säker havets nivå) och Grönlands is går upp och ner periodiskt. Curry säger också att klimatmodellerna överskattar uppvärmningen.

Judith Curry var mjuk klimathotare fram till Climategate. Då började hon ifrågasätta AGW-hypotesen och blev mycket trakasserad för detta. PK-vänstern hatar henne för detta.

Det finns inga seriösa vetenskapliga data som säger att havet i Stockholm ganska troligt kommer att stiga med 0.5 meter till år 2100. Inte ens IPCC:s AR5 rapport från 2013 säger detta.

Om nu ändå havet steg 0.5 meter i Stockholms skärgård – betyder det något? Vi skulle komma tillbaka till 1870-talets havsnivå. Låter inte som någon katastrof för miljön.

Havsvattenstand_STH

Havsvattenståndet i Stockholm 1774 – 2016

Havets nivå i Östersjön varierar alltid på kort sikt (dagar). I extremfallen har det varit en meter över normalvattenstånd. De ”öar” som kan försvinna enligt Alma Strandmark är redan då och då under vatten. Med en våghöjd på 0.5 meter sköljs de ofta över av havet. Så medias alarmistlarm om att ”öar” kan försvinna handlar om att skrämma folk. Det handlar om stenar och grund som redan idag då och då är under vatten.

Lita aldrig på svensk gammelmedia i klimatfrågan. Det gäller speciellt Sveriges Television, Sveriges Radio och de stora dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet och Expressen. Göteborgsporten har blivit bra på ledarsidorna men i övrigt är sanningshalten bedrövligt låg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sant, sant, sant!

 2. Bim

  Per.
  Skönt med vetenskapligt furnuft. .

 3. Mr.Sweden

  I dagens SvD framför en annan ung dam med skrivklåda – Jenny Stiernstedt – samma budskap till den allt mer tvivlande läsekretsen. Haven stiger och skärgårdsöar hamnar under vatten. Vilket alltså inte är sant. Uppenbarligen är hon osäker på om ammunitionen räcker, så därför laddar hon på med ett stort antal problemområden med olika hemskheter som väntar oss i uppvärmningens spår. Ger faktiskt lite desperat intryck. Samma elände kan man tydligen läsa i Correa. En fråga man kan ställa sig är denna. Är ursprunget till den mediala bredsidan texten på SUs hemsida? Eller organiseras detta som en kampanj, och i så fall, orkestrerad av vem?

 4. Thomas P

  ”Havet stiger med 1-2.5 mm per år. ”

  Snarare 3,4 mm/år:
  http://sealevel.colorado.edu/

 5. Christopher E

  #4 Thomas P

  Inte enligt mareografer vid världens kuster, vilket torde vara det enda relevanta i sammanhanget översvämmade öar.

  Att ”havet stiger” 3,4 mm/år enligt satellitaltimetri är förresten fel i vilket fall, då den siffran inkluderar GIA-korrektion (sjunkande havsbotten) till ca 12% av det värdet.

  Runt Sveriges kuster hamnar havsytehöjningen på ca 1,5 mm/år när mareografer justeras med absolut landhöjning. Det är relevant här då jag har för mig att Stockholms skärgård ligger vid Sveriges kust… 😉

 6. Daniel Wiklund

  Väldigt nära city i Luleå har vi ett litet berg, Mjölkuddsberget. Det började resa sig upp ur havet för ca 6000 år sen, nu är det drygt 60 meter högt. Så ibland är det jorden som höjer sig. Istiden satte sina spår, berget växer fortfarande med några millimeter varje år. Känner en som har sommarstuga i Kalix skärgård. Det är långgrunt där han har sin stuga och badstranden har hunnit flytta på sig under dom 50 år han bott där. Det finns krafter i naturen som vi inte kan göra så mycket åt.

 7. Thomas P #4: 3.4 mm per år är ett värde som beror på vilken period och mätmetod som valts. Andra perioder och metoder ger lägre värden. Men att korrekt mäta havets nivå är svårt därför blir det olika resultat. Att havsnivån i Stockholm sjunkit de senaste 100 åren är lätt att se. Här är en föreläsning på video som förklarar mycket av svårigheterna och myterna https://www.youtube.com/watch?v=poZ0pEOtFYM

 8. Christopher E

  Per Welander,

  Jättekul och bra att du tog upp detta. Jag har också reflekterat över att 3000 ”öar” skulle försvinna vid 0,5 mm relativ havsytehöjning i Stockholms skärgård. Det betyder att dessa ”öar” (ja, som du säger bara små vågöversköljda stenar i praktiken) alltså kommit till så nyligen som sedan 1885 (den ”översvämmade” skärgård Strindbergs hemsöbor vistades i). Och enligt den matematiken uppstår ju tusentals nya ”öar” i vilket fall när stenar på uddar mm knoppas av vid en höjning.

  Ingenting tyder på en nettohöjning av strandlinjen i Stockholm inom överskådlig framtid. Det kan inte nog poängteras. Uppgifter om ännu obefintliga accelerationer av havsytenivån som skulle innebära en ökning från 1,5 mm/år till flera tiotals millimeter per år 2100 är fullkomligt struntprat.

  Du gör en liten miss när du räknar landhöjning och jämför med absolut havsytehöjning (min gamla käpphäst, ursäkta tjatet). Du använder relativ (apparent) landhöjning som redan innehåller havsytehöjningen i siffran. För att jämföra med absolut havsytehöjning måste du använda absolut landhöjning istället:

  https://www.klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2014/04/Absolut.jpg

  Enligt den, även noggrant uppmätt med 3D-satellitpositionering, stiger berggrunden 5,2 mm/år vid Stockholm. Skärgården stiger alltså ca 52 cm på 100 år eller 43 cm till 2100. Med nuvarande trend stiger havet där i absolut mått 12 cm till 2100. Netto alltså 31 cm sänkt strandlinje.

  Det är ingenting som sänker din poäng, tvärtom. Men du gillar ju att vara noggrann med siffror.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/07/om-landhojningsproblematik-overdriven-havsytehojning/

 9. Christopher E #8: Du har rätt. Jag missade att Lantmäteriet angav den synbara (apparent) landhöjningen och inte den absoluta. Det gör det hela bara ännu värre för klimathotarna och gammelmedias sagor ännu mer spännande sagor.

 10. Thomas P

  Per #6 ” 3.4 mm per år är ett värde som beror på vilken period och mätmetod som valts.”

  Ja, i och med att ökningen accelererar blir det naturligtvis så att ju längre tillbaka i tiden man går desto lägre trend får man.

 11. Lennart Bengtsson

  Det hör inte till ovanligheterna att Stockholms Universitet publicerar tvivelaktiga avhandlingar som media givetvis kastar sig över. Särskilt populärt är fantasifulla och hemsnickrade klimatteorier. Eftersom klimatsystemet är högst kaotiskt så är det ingen ovanligt att här och där på jorden där det regnat extra mycket, eller varit ovanligt torrt eller ovanligt varmt, eller där någon glaciär kalvat på Grönland eller Antarktis. Om det råkar vara extra kallt eller färre stormar än det brukar vara så utelämnas bara detta. Att bara utelämna något är ju ingen ljugande eller hur?

  Som framgår tydligt från tillgängliga det så har inte det globala vattenståndet accelererat de senaste 25 åren enligt tillgängliga altimetridata från satelliter. Detta är allmänt tillgängligt på Internet och torde inte vara obekant även för svenska journalister. Om man nu till äventyrs skulle kunna ge en positiv information till alla de som har sömnlösa nätter på grund av klimathotet som nu har nått samma skräcknivå som ett kärnvapenkrig så går faktiskt det.

  Ta och inspektera följande uppgifter från de grönländska ytmassetilväxten som under det senaste 12 månaderna uppgått till 500 miljardet ton is.( http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/ ) Nettominskningen för året har nu i stort upphört efter som issmältningen huvudsakligen sker mellan mitten av juli och mitten av augusti. Som framgår av figuren är de slumpmässiga variationerna väldiga så det är bara att välja och vraka. Grönland kalvar mycket is som alla känner till men det är tveksamt om det kan klara av årets massökning. Det återstår att se. Men ingen tidning kommer att berätta om detta ty det stämmer inte i den gällande ”klimatberättelsen”. Så tidningarna fortsätter med sina fake news som dessutom finansieras av våra skattepengar. Kan man tänka sig något mer absurt! Beskedliga svenskar bara fortsätter att betala, snälla och enfaldiga som de är.

 12. Det är faktiskt värre än så. Se sidan 1149 i AR5 WG1

  It is commonly assumed that melting ice from glaciers
  or the Greenland and Antarctic ice sheets would cause
  globally uniform sea level rise, much like filling a bath
  tub with water. In fact, such melting results in regional
  variations in sea level due to a variety of processes,
  including changes in ocean currents, winds, the Earth’s
  gravity field and land height. For example, computer
  models that simulate these latter two processes predict a regional fall in relative sea level around the melting ice sheets, because the gravitational attraction between ice and ocean water is reduced, and the land tends to rise as the ice melts (FAQ 13.1, Figure 2). However, further away from the ice sheet melting, sea level rise is enhanced, compared to the global average value.

  http://ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR5%20-%20WG1&f=Chapter%2013

  I praktiken innebär det att eventuella bidrag till havshöjningen från Grönland inte ger någon havshöjning i Stockholms skärgård.

 13. Lasse

  Har en bokmärkt sida till Thomas.
  https://climatesanity.wordpress.com/2013/10/23/the-search-for-acceleration-part-9-the-baltic-sea/

  Det finns en viss periodicitet i havsnivåernas ändringstakt. Vilket vi knappast kan göra något åt.
  Från alarmistsidan så medges detta här:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170809140149.htm

  ”The combined effects of El Niño (ENSO) and the North Atlantic Oscillation (NAO), both of which are naturally occurring climate processes, drove this recent sea level rise hot spot, according to the study”

  Nu ut till ön som ligger där nivån är stabil. Men detta till trots kommer alarmen att bemötas med allt större avstånd till havet när nya badbryggor planeras! Bryggan från 1930 kommer att ersättas för 5 miljoner och få en överyta ca 1 m över nuvarande brygga. Kommunala tjänstemän är lättmanipulerade!
  Barnens krabbfiske får ske med långa rev och de hala trapporna ner i det iskalla havet blir längre.
  Men vi får en handikappanpassad badbrygga också, vilket kan vara bra för framtiden för oss äldre!(när vi halkat och behöver hjälp ner).

 14. Ingemar Nordin

  Tack Per,

  Snarare är väl frågan hur många NYA öar Stockholm kommer att få i sin skärgård fram till 2100? 🙂

 15. Björn

  Såg igår ett avsnitt av cykeltävlingen arctic race of Norway, där de för etappen hade Tromsö som mål. Jag la märke till ovanligt många snöfläckar på fjällen runt omkring. Det får mig att tänka med anledning av dagens inlägg, att om mer och mer snö framöver ligger kvar på fjällen, kan vi knappast tala om höjning av vattenvolymen, utan tvärtom. Det är bara en tidsfråga innan polerna och lägre liggande latituder återigen kommer att ackumulera vatten i form av snö och is. Förstår inte media och andra att denna process pågår oberoende av oss människor?

 16. Om man räknar med värstingscenariots högsta intervall skriver IPCC 0,98 meter. Räknar man bort landhöjning och bidraget från Grönland (enligt IPCC) hamnar vi på ca 30 cm höjning i Stockholms skärgård. Det är enligt tillgänglig vetenskap den högsta höjning som kan ”drabba” Stockholms skärgård.

 17. Peter Stilbs

  SvD hade mage att återupprepa sina sagor om detta från 10 augusti i pappersupplagan dag (förstasidan + en helsida (8))

 18. Lena Krantz #16: Men 0.5 m och IPCC:s 98 cm är inget ”ganska troligt” scenario som Strandmark skrev. Tvärtom ett mycket otroligt scenario. Extremvärden av extremvärden och då har IPCC hittills överskattat temperaturökningen. Att det finns forskare som vill ha uppmärksamhet (och mer anslag) och överdriver kraftigt får vi leva med i PK-världen. Politiserad vetenskap som Judith Curry sa.

 19. Pär Green

  Lena Krantz
  2017/08/14 kl. 10:47

  Ändå har Stockholms hamnar sänkt kajerna!

  Någon som har uppgifter på vattennivån i Mälaren?

  Det var debatt om saltvatteninträngning i Mälaren!

  Stäng slussen!

 20. Per

  Ja men precis, ta det högsta värdet i det värsta scenariot från IPCCs rapport så får du ca 30 cm. Inte mer än så.

  I verkligheten har vi inte den globala havshöjning som satelliterna visar här i Östersjön, det är så det är. Vi har ungefär hälften.

 21. Christopher E

  #16 Lena Krantz

  Fast då ska man komma ihåg att IPCC utgår från satellitaltimetrins ca 3 mm/år i sin verklighetsbild (även om dessa globala 3 mm inte stöds av mareografer vid världens kuster).

  I Sverige har vi endast ca 1,5 mm/år havsytehöjning, och det finns ingen acceleration att finna sedan något sekels data bakåt i tiden.

  Så till och med om IPCC skulle ha rätt om sina lätt hysteriska 0,98 meter, är det inte aktuellt här. Vi kommer inte ha någon höjd strandlinje i Stockholm till 2100.

  PS. Är det inte lite kul att hon som räknat ut hur marken vid stranden ska översvämmas heter just ”Strandmark”? Ungefär som Annika Winsth på Nordea som kommenterar ekonomi eller Lisa Frost som läser vädret på SMHI. 🙂

 22. Christopher E

  #20 Lena

  Du hann före med vad jag skrev i #21. Precis, ca hälften av påstådd och inte helt trovärdigt påstått globalt värde.

 23. Verner

  Jag har sedan mera än 70 år tillbringat mina somrar i sankt Anna skärgård och kan konstaera att Alma Strandmarks prognos är nonsens. Hur kan man kalla sig forskare och komma med den här typen av påståenden. Borde inte Alma S. testat sina teorier innan hon går ut med sina påståenden. Hade hon gjort detta skulle henns påståenden aldrig skrivits.
  Om hon besvärat sig med att titta i en turistbroshyr från Länsstyrelsen i Östergötland hade hon kunnat läsa följande om skärgårdens ursprung.
  Öarna i skärgården består av1900miljoner år gammalt urberg av framför allt gnejs och granit. Här och var i urberget syns slingriga och oregelbundna möster av yngre bergarter som mörk amfibolit och urkalksten.
  Berggrunden i skärgården är altså gammal men själva landskapet är relativt ungt, skapat av mäktiga inlandsisarsom i perioder täkt vårt land. Inlandsisarna slipade berget runt och slätt. De rundslipade hällarna skiljer våra skärgårdar från de flesta andra skärgårdar i världen. De tjocka och tunga ismassorna pressade också ned landet, men när isen smälte undan kunde landet resa sig igen. Landhöjningen pågår fortfarande med 2-3 mm per år. Därför dyker nya skär upp i ytterskärgården samtidigt som öarna i väster smälter ihop med fastlandet.

  Dessutom kan jag i alla fall här konstatera att blåstången har kraftigt kommit tillbaka sedan mera än 10 år tillbaka i tiden. Så Alma Strandmark jag tror att du verkligen är ute på djupt vatten.

 24. Guy

  Det är alltså fråga om en doktorand. Doktorander brukar ha en handledare så det är åtminstone två som är på djupt vatten.
  Tyvärr säger dt här en hel del om kvaliteten den institutionen på universitetet 🙁

 25. Argus

  Jag kollade på Almas senaste artikel.

  https://www.researchgate.net/publication/270705559_Climate_change_effects_on_the_Baltic_Sea_borderland_between_land_and_sea

  Hon har 3 st artiklar på researchgate (liite klent för att disputera om du frågar mig).
  Första figuren visar bla var jämviktslinjen mellan isostatisk rebounce och SLR (sea level rise) går. En svag båge mellan typ Braviken – Helsingfors. I inledningen diskuteras tex isostatisk återfjädring, men siffrorna verkar vara *väsensskilda* från de som tex Chistopher E nämner.

  …….

  På mig verkar det som om ’man’ (Alma tex) kan plocka de siffror man önskar, och är de bara publicerade så är det tillräckligt OK för att ha som stöd för sina resonemang. Alltså, de relativt hisnande skillnaderna är ’bara’ beroende på att man valt en annan (alternativ) verklighetsbeskrivning.

  Är opponenten också *rökt*, kommer förmodligen inga tunga frågor upp, och alla församlade kan glädjas åt ytterligare en framgångsrik disputation. Halleluja.
  ’Dagens klima….’

 26. För att försvara Alma lite så handlar inte hennes avhandling om att försöka beräkna hur stor havshöjning man kan få i Stockholms skärgård utan givet att det stiger si och så mycket, vad skulle hända då? Däremot lever hon i tron att havshöjningen kommer att bli minst 0,5 meter till år 2100.

 27. Lena #26: Alma Strandmark skriver att det är ”ganska troligt” att vi får en höjning av havsnivån vid Stockholms skärgård om 0.5 m till år 2100. Hon yttrar sig om saker hon inte kan så mycket om. Hon säger ”mig unik som forskare är just det att jag har fokus på både land och hav” och ”vill fortsätta att jobba med klimatförändringar”.

  Säger man sig jobbar man med hav och klimatförändringar så ska man ha bättre koll på detta.

 28. Lena #26: Fast min artikel handlar om gammelmedia och hur de direkt hoppar på något som är klimatalarmistiskt. Detta utan att ifrågasätta innehållet. Artikeln handlar egentligen inte om Alma Strandmarks tvivelaktiga siffror. Det finns som Lennart Bengtsson skrev massor av tvivelaktiga publicerade avhandlingar som media kastar sig över. Om de är i linje med PK-bluffen om klimatet. Samtidigt så är de klimathotskeptiska helt bojkottade av de stora tidningarna och naturligtvis statstelevisionen. I landsortstidningarna är de öppnare.

 29. Christopher E

  #25 Argus

  Helt otroligt. Har någon ens faktagranskat den studien du länkar? Balanslinjen mellan isostasi och havsytehöjning ligger ju inte alls där hon visar den i figuren. Enklast är ju bara att kolla var havsytetrenden är nära noll, närmare bestämt i Blekinge:

  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-081

  Där är landhöjningen ca 1,5 mm/år, och följdaktligen även havsytehöjningen. Hon hävdar att ”present situationen” är 3 mm/år när det bara är hälften. Hade ju varit en god idé att kolla empiriska data först när man gör en studie… men det är kanske ett krav att salta siffrorna med 100% eller så idag för att kunna bli klimathotspublicerad?

  Man blir förtvivlad. Inte ens de vanliga klimatalarmisterna som härjar på skeptiska bloggar för att göra damage control kan rädda detta! 🙂

 30. J-O

  yes, ge oss rejäl havsnivåhöjning !!! 1750 hade jag strandtomt men nu ligger jag väl bortom stradskyddets 300 m 🙁

  Landhöjningen är ett konkret problem för boende längs norrlandskusten. Tror vi har långt mer än diagrammet visar men ni vet hur mannaminnet sviker. Helt klart kan jag inte åka båt längs de stråk jag åkte på som ungdom. Vad värre är att vår havsvik blir grundare och grundare och får naturen ha sin gång blir det en insjö till förskräckelse för vår möjlighet att vara på sjön. ”Miljödirektoratet” på länstyrelsen som lyder direkt under MP och SNF anser det är ypperligt att naturen gör våra båtplatser obrukbara och tillåter således inte muddring i en meningsfull skala.

  Spännande är ju att man i den sydliga delen av vårt land har motsattproblem där have eroderar strand och kust. Här hör vi väldigt lite om att låta naturen ha sin gång. Istället gör stora och kostsamma ansträngningar för att motverka erosionen.

  Märkligt hur olika syn man kan ha. Vi lär inom 10-20 få se hur vårt lilla inlopp blir en å och vår vik blir en insjö och måste bygga ny hamn etc Allt för att mupparna på länstyrelsen vill få en ny pöl åt grodyngel …

 31. pekke

  Tack för den kölhalningen Per W.

  Märkligt att spekulationer, tro och värstingscenario får förekomma så här på ett Universitet och att media presenterar det som sanning/fakta.

 32. Sören G

  OT
  Oliver Stones inervjuserie med Putin och att SVT sänder den utsätts nu för hård kritik.
  En företrädare för SVT framträdde i P1 och förklarade att SVT:s uppgift är att belysa alla sidor.
  Det anser jag är vad SVT skall göra. – Men gäller inte det i lika hög grad frågan om klimatet och eventuella klimatförändringar och möjliga orsaker till detta?

 33. Christopher E

  #30 J-O

  ”Tror vi har långt mer än diagrammet visar men ni vet hur mannaminnet sviker.”

  Det finns data att hjälpa minnet med. Nu vet jag inte var på Norrlandskusten du bor, men:

  Furugrund: Absolut landhöjning 10,0 mm/år. Havsnivå relativt land -7,75 mm/år. Ger absolut havsytehöjning 1,8 mm/år.

  Ratan: Absolut landhöjning 9,4 mm/år. Havsnivå relativt land -8,1 mm/år. Ger absolut havsytehöjning 1,65 mm/år.

  Spikarna: Absolut landhöjning 8,8 mm/år. Hann inte räkna havsytetrenden, data här:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1211.php

 34. sibbe

  Mera alarmism kring havsytans explosionsartade stigning:

  http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/antarktis-forscher-entdecken-91-vulkane-a-1162751.html

  Gömt under isen har forskare hittat upp till 91 hittills okända vulkaner. Vid eruptioner smälter isen och havsytan stiger…
  Så klart.

 35. Lasse Forss

  Jag har roat mig med att slumpvis kollat ett antal platser på klotet. Värdena har jag tagit härifrån: http://www.psmsl.org/data/obtaining/map.html
  Man kan klicka på en punkt i världskartan så får man havsnivån för den punkten (platsen). Värdena är naturligtvis inte mätta med satellit utan med vattenståndsmätare, pegel.
  Från värdena har jag skapat diagram och jag har kommit fram till följande. Med Sjunkande från 2002 menas att 2002 var det högre vattenstånd än vid senaste mätningen. Det här är ju inte någon vetenskaplig metod men man vet i alla fall att vattennivån var högre 2002 än senast.
  Tejne, Bornholm sjunkande från 2002
  Klagshamn sjunkande från 1990
  Skanör sjunkande från 2007
  Kiel sjunkande från 1995
  Chichijima, Japan sjunkande från 2000
  Wake Island sjunkande från 1984
  Tuvalu sjunkande från 1980
  Kwaialein sjunkande från 1995
  Majuro-C, Marshall Islands sjunkande från 2001
  Nauro-B sjunkande från 2001
  Honiara-B, Salomon Islands sjunkande från 1995
  Port Vila-B, Vanuatu sjunkande från 1996
  Lautoka, Fiji sjunkande från 2000
  Nuko Alofa B, Tonga sjunkande från 2009
  Raronga B, Cook Islands sjunkande från 2006
  Norfolk Island sjunkande från 2010
  Lord Howe Island sjunkande från 2011
  Nuomea-Numbo, Nya Caled.sjunkande från 2009
  Yung Tau II, Vietnam sjunkande från 2011
  Qui Nohn II sjunkande från 2008
  Danang, Vietnam stigande från 1978
  Honngu, Vietnam sjunkande från 1962
  Hondau, Vietnam sjunkande från 1984
  Karumba, Australien sjunkande från 1985
  Albany, Australien sjunkande från 1997
  Brisbane Australien sjunkande från 2011
  Hobart, Tasmanien sjunkande från 1988
  Bluff, Nya Zealand stigande från 1918
  Tittar man på första mätningen till den senaste, så har vattenståndet i de flesta fall stigit. Men SMHI åberopar vid tillverkningen av sina översvämningskartor att havsnivåhöjningen accelererar vilket motiverar att Östersjön kommer att svämma över trots landhöjning. När jag berättar för hur länge sedan havsnivån faktiskt sjunkit, så är den naturliga slutsatsen att vi inte har någon acceleration av havsytehöjningarna. Tvärt om. Däremot finns det platser med både landhöjning och landminskning. (tektonik).

  Det är i sanning beklämmande när myndigheter (SMHI med flera) ljuger rakt av. Och när universitet släpper igenom rapporter och avhandlingar som är ljug från början till slut. Hur kan någon tro att man kan lura naturen?

 36. tty

  #25

  Tre-fyra artiklar är i och för sig inte orimligt lite för en sammanläggningsavhandling i dagens läge, men den här är onekligen extremt tunn. Man undrar vilka referees Ambio egentligen använder eftersom ingen ens tycks ha märkt att siffrorna i Fig 3 är 1000 gånger för stora.

  #30

  Det är rätt meningslöst att slåss mot landhöjningen i Norrland. Titta bara på kyrkan i Luleå som byggdes vid havsstranden på 1400-talet. Nu är det en mil till kusten. Till och med här nere vid östgötakusten kan jag gå i lågskor till platser där stövlar knappt räckte när jag var ung.

 37. tty

  #29

  ”men det är kanske ett krav att salta siffrorna med 100% eller så idag för att kunna bli klimathotspublicerad?”

  Läs Ambios policy:

  ”Regardless of article category, your submission should have a clear link between anthropogenic activities and the environment”

  Att skriva att landhöjningen fortsätter som vanligt duger alltså inte.

 38. tty

  #35

  Jag tror det är ganska klart att havsnivån i genomsnitt stigit ca 1,5-2,0 mm per år sedan ca 1850. Dessförinnan sjönk den troligen i ungefär motsvarande takt, men det finns ju tyvärr få mätserier som går så långt tillbaka. Här är en bra sammanfattning:

  http://nora.nerc.ac.uk/504181/1/1-s2.0-S0921818113002750-main.pdf

  Intressant är att där framgår att man kan få ungefär vilket resultat som helst för den ”absoluta” GIA-korrigerade havsvolymökningen (vilket den oftan nämnda siffran 3,5 mm är, OBS! inte havsnivåökning) p g a den mycket stora osäkerheten i GIA-modellerna.

 39. Ingemar Nordin

  Det är lustigt (eller rättare sagt sorgligt) att se hur journalister, politiker och forskare faller för rena illusionerna så länge dessa stämmer med ”berättelsen”. De ”ser” saker som faktiskt inte finns, eller där data t.o.m. klart visar på det motsatta. Sådant kryper in på universiteten och i själva vetenskapen när man ganska effektivt sett till att stänga av all kritik, och låter de egna ideologiska förhoppningarna styra. Jag citerar från ett tidigare inlägg (Wikipedia):

  ”Masspsykos, även kallat masshysteri, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska.

  Att en människomassa kan betraktas som en psykologisk enhet, ett slags kollektiv personlighet, är en uppfattning som är allmänt erkänd av psykologer, vilka skildrat de massrörelser, masspsykoser, betingade av skräck, hänförelse eller extas, som plötsligt, under vissa yttre inflytelser, kan gripa tusentals människor på samma sätt, som motsvarande känslor griper individen. ”

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/05/illusionen-om-att-klimatkatastrofen-ar-har/

 40. Lasse

  När acceleration kommer på tal brukar dessa siffror vara av intresse:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm;jsessionid=9DB2C5EB73E1C39FA5BEBF016031C87A?stnid=050-141
  Stockholm 50 års trend Här kan viss ökning ses.
  Men hur ser det ut i Östersjön?
  Wismar Germany: https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=120-022
  I
  Inte ett spår av ökning. Borde inte Östersjön påverkas likartat?

 41. tty

  Här är Alma Strandmarks avhandling.

  https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089061/FULLTEXT01.pdf

  Det är banne mig den ynkligaste avhandling jag någonsin läst (och jag har läst många). Artikeln som nämns ovan är den enda publicerade artikeln. I övrigt åberopas tre opublicerade manuskript (tydligen inte ens ”submitted”) och kappan håller knappast ens C-uppsatsnivå.

 42. Ingemar Nordin

  Här kan man se SMHIs illusoriska prdiktion om en framtida havsnivåökning i Stockholm. Först deras diagram:

  http://www.klimatanpassning.se/polopoly_fs/1.13505.1421995467!/image/Stockholm_havsvst.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/Stockholm_havsvst.png

  Ser ni hur havsnivån avviker från trenden genom en minskad havsnivåMINSKNING från c:a 1875?

  Alltså kommer den minskningen att fortsätta att minska och så småningom övergå till en relativ havnivåHÖJNING. De visar en förutsägelse:

  http://www.klimatanpassning.se/polopoly_fs/1.28639.1398236822!/image/havsniv%C3%A5karta.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/havsniv%C3%A5karta.jpg

  … och skriver, utan att ändra sitt pokerfejs: ”The figure shows the net effect of sea level rise minus land uplift along the coast of Sweden, subject to a global sea level rise of 1 metre in 100 years. The calculation of uplift is based on the Swedish National Land Survey uplift model NKG2005LU.”

  Hela illusionen är alltså baserad på en klimatmodell, NKG2005LU. Kajerna i Stockholm måste alltså höjas, inte sänkas! Massor med öar kommer att sjunka under ytan!

  Det är alltså på denna (o)vetenskapliga nivå som SMHI opererar när de skrämmer upp kommunpolitiker landet runt och får dem att slänga en massa skattemedel på sin katastrofillusion. Man tar sig för pannan.

 43. Torbjörn

  #34 Sibbe
  Vulkanutbrott är iaf en rimlig förklaring till värmen i haven, till skillnad från koldioxid. 🙂

 44. Christopher E

  #42 Ingemar Nordin

  Där är ju ingen acceleration. Trenden i Stockholm har ju varit mycket nära linjär i bortåt 140 år. Sedan före AGW rimligen kan ha påverkat något. Hur det var med osäkra data före 1880 är ovidkommande.

  NKG2005LU är ingen klimatmodell, utan en modell för landhöjningen som nära matchar uppmätta värden.

  Vad de gjort är bara att slänga på en meter absolut havsytehöjning på landhöjningen. Den metern kan inte ha någon direkt vetenskaplig bakgrund, då den ger helt orimliga accelerationer för att hinna dit på så kort tid. En ren tankelek utan realism alltså. Men många är grundlurade och tror att ”forskarna” ”räknat ut” detta.

 45. Är inte problemet att så få människor har det minsta hum om naturvetenskap, men eftersom de har mångåriga studier bakom sig är de absolut säkra på att vara allvetare. Detsamma gäller f.ö. också för historia, i synnerhet nutidshistoria. Därför kan man påstå vad som helst, om det passar in i tidens anda och dessutom bli trodd.

  För ett par år sedan hade jag en kund som arbetade på en hög post inom den franska sociala administrationen. Vid en måltid diskuterade vi klimatdebatten och speciellt havsnivån. Jag påpekade att i Sverige var landhöjningen större än havsyteökningen p.g.a ”le rebond post-glaciaire”. Hon hade aldrig hört talas om denna och förklarade i skarpa nedlåtande ordalag att det inte fanns någon sådan och att jag talade totalt nonsens samt att jag som byggnadssnickare skulle hålla mig till mina brädor och hammare och inte tro att jag visste något om geologi.

  Eftersom numera de flesta unga och medelålders människor verkligen har tillbringat många år i skola och universitet, skulle jag tro att en sådan attityd är väl utbredd och att det leder till de haverier som beskrivs i Per Welanders inlägg.

 46. Björn

  tty [41]; Jag håller med, ren värdelös smörja. Hur kan man hänvisa till ”klimatförändringen” utan att ange vad denna förändring innebär, både i orsak och verkan. Det är ungefär som om ett religiöst eller ett annat odefinierat fenomen kommer att drabba oss. Hur kan ett ekosystem påverkas utan definierade orsaker? Hur är det möjligt att denna smörja har tillåtits se dagens ljus utanför universitetet?

 47. Ingemar Nordin

  Christopher E #44,

  ”Där är ju ingen acceleration.”

  Nä, men jag antar att de spekulerar i att regressionen avtar och avtar, och så småningom slår över i en accelererande havsnivåökning. Var de får detta ifrån är en gåta. Inget tyder ju på någon sådan acceleration i Stockholmsområdet.

 48. ** Kommentar borttagen – Utanför ämnet **

 49. Håkan Bergman

  Lars M. #45
  Historiekunskaper inhämtas väl på youtube idag, och det blir därefter. Sen kunde man ju förvänta sig att t.ex. SvT skulle ha åtminstone nån rudimentär kvalitetskontroll av smörjan dom köper in. I samband med fotbolls-em för några veckor råkade jag se några avsnitt ur en ny serie om andra världskriget, det var inte många rätt där inte. Tidigare i somras körde dom en 50-minuters, standardlängd kläm in allt där, video om Alan Turing med grodor staplade på varann plus en massa idiotiska animationer inklämda här och där.

 50. Svend Ferdinandsen

  Re#12
  ”the Earth’s
  gravity field and land height. For example, computer
  models that simulate these latter two processes predict a regional fall in relative sea level around the melting ice sheets, because the gravitational attraction between ice and ocean water is reduced, and the land tends to rise as the ice melts (FAQ 13.1, Figure 2).”
  Det er meget svært at vurdere, men hævet land må vel modvirke den manglende tyngdekraft fra den smeltede is. Land er trods alt tungere end is. Der er også en tidsfaktor, men begge processer tager meget lang tid.
  Derudover så hæver landet sig vel ikke som bolledej, det hævede land må medføre sunket land andre steder (havbunden). Jeg gætter på at over længere tid så kunne vi ende med status quo.
  Hvordan forklares de store ændringer i vandstand relativt til kysterne som er set over de sidste 1 million år?

 51. Alvar Nyrén

  Landhöjningen som tydligen är obekant för många inom gammelmedia är ett allestädes närvarande faktum i stora delar av vårt land som ni vet, och en bra och lättfattlig beskrivning av händelseutvecklingen och konsekvenserna i ett område nära mig kan hittas i det utnärkta infobladet från SKB i Östhammar på

  https://issuu.com/skbse/docs/nr3-2013_lagerbladet_osthammar

  Sådan info borde väl inte tillåtas?

  Man skulle önska att nämnda sagor i sagoboken från universitetet hade någon grund, men tyvärr får vi nog leva med en ständigt tilltagande mängd av fast mark och öar i större delen av Svedala.

 52. Svend Ferdinandsen

  ”Hur kan man hänvisa till ”klimatförändringen” utan att ange vad denna förändring innebär, både i orsak och verkan.”
  Det er meget enkelt. Klimaændring er teorien for alt. Den kan forklare hvad som helst, som er sket, men er desværre dårlig til forudsigelser, da den i sin natur kan forårsage hvilket som helst.

 53. tty #41: Noterar att i Alma Strandmarks avhandling finns också 3 meters relativ höjning av havsnivån med som ett scenario (sid 29).

 54. Kenneth Mikaelsson

  Fattar inte att det ska vara så svårt med fakta när det är bara att läsa lite historik om sjökorten där faktiska siffror verkligen förekommer… finnes uppgifter till och med trovärdiga sen sextonhundratalet….

 55. JIMMY

  Vad skulle ”DDR Sverige Demokraturen ”vara idag utan internet !!! och kunniga pålästa medborgare utav Per Welander kaliber .

  Som vill få fram fakta !! och inte SR- SVT avledande delphi kommunistisk retorisk baserat på svammel och känslomässig pseudovetenskap .
  🙂 🙂 🙂

 56. Lennart Bengtsson

  Ett annat sätt att se på saken är att fråga sig hur länge man måste vänta för att den Stockholmska skärgården skall återställas till det som rådde under det lyckliga 1700-talet, före stenkolets tid innan den hemska koldioxiden hade börjat förstöra den lyckliga tillvaron med det hållbara och trygga klimatet!
  Att vänta in detta återställande blir säkert som att vänta på Godot.

 57. Jax ax

  Angående avhandlingens, rörande försvunna öars, kvalitet finns det ju en handledare en opponent och en betygsnämnd inblandade. Det är ju deras sak att säkerställa kvaliteten och de ska ju alla godkänna den, så rikta kritken mot dem istället. Det är ju också så att vare sig opponent eller betygsnämnd kommer från SU, om nu inte de har andra regler, så det är inte bara de som felar här. Dessutom brukar det ju också krävas extern granskning av avhandlingen innan den godkänns för disputationen. Så det är många skyldiga här.

 58. Karl Eider

  #56 LB

  Vår regering och riksdag styr landet med lagar, subventioner och påbud för att ställa om energiproduktionen och förändra människors beteende för att försöka uppnå ett nirvanalikande tillstånd, det perfekta klimatet. Ivrigt stöttade av media som ohämmat vräker ur sig all sköns skrämselpropaganda. Allt detta i ett litet land, som inte har en möjlighet att bidra med ens en mätbar påverkan, hur mycket vi än gör. Ett spel med höga insatser där man satsar landets välstånd på ett enda kort.

  Ungefär lika dumt som riksbanken som också har sitt eget nirvana, det tvåprocentiga inflationsmålet. Om man ser tillbaka på historien så har inflationen varierat kraftigt över tid. Här spelar man också med höga risker.

  På samma sätt har klimatet på vår jord varierat över tid. Att då med stora, dyra och riskabla åtgärder försöka uppnå ett perfekt klimat är bara så korkat. Allt baserat på en vetenskaplig hypotes som står bräcklig grund.

 59. Jax ax #57: Den huvudsakliga kritiken i min artikel är mot gammelmedia som gör en larmrapport av detta.

  Sen finns det flera andra som är ”skyldiga” också. Alma Strandmark är expert på skalbaggar, fåglar etc. Inte klimatförändringar. När PK-media och ibland SMHI skriker ut sina felaktiga larm typ (OM Grönland smälter….) tas det av många forskare också som en sanning. De har hört och läst det hundratals gånger. Tror inte Alma Strandberg och handledare ens läst IPCC:s rapporter AR4 och AR5. I bästa fall SPM:n som är en politisk skrift. De vet också att politiker gärna beviljar forskningsanslag till PK-forskning.

 60. Sören G

  James Hansen m.fl. stämmer stat och oljebolag å sina barnbarns vägnar för ett framtida ”förstört klimat”.
  https://judithcurry.com/2017/08/14/the-blame-game/#more-23277

 61. Jax ax

  Per W #59: Jag betraktar doktoranderna som offer i dagens läge med den snedvridna finansieringen. De har ju inget annat val än att vara klimatalarmister om de vill disputera! Pengarna styrs ju dit ju som du mycket riktigt påpekar. Men en snedvriden finansiering behöver ju inte betyda att den forskning som bedrivs måste vara undermålig och där lägger jag ansvaret hos de som granskar avhandlingarna som produceras med hjälp av denna finansiering

 62. Johan M

  Bygg slussar vid Vaxholm!

  https://liteperspektiv.blogspot.se/2015/07/slussar-vid-vaxholm.html

  om tvåhundra år är vi där, kom ihåg var ni såg det först 🙂

 63. sibbe

  Thomas???
  Har Jesus gått genom den stängda dörren på klimatupplysningen? Du blev så tyst!!!!

 64. Willy Eriksson

  Konklusionen om att öar i Stockholms skärgård kommer att försvinna pga en höjning av vattennivån på 0,5 meter är grundat på en inskränkt syn på skärgården alternativt en förnekelse av fakta. Sverige har sedan istidens slut för 10 000 år sedan haft landhöjning. I mellersta Sverige har vi en landhöjning på c:a 1 meter per 100 år och det lär fortsätta. Jag var barn under 1950-talet och badade ofta i en vik som är en del av Bottenhavet. Idag går strandlinjen c:a 30 meter längre ut än den gjorde då jag växte upp. Vi kommer nog att få se fler öar i Stockholms skärgård om 100 år.

 65. Sören G

  Öar kommer väl att försvinna eftersom de växer ihop (med varandra och med fastland) genom landhöjningen.

 66. jensen

  Sluta banna stackars Strandmark. Hon har ju bara gjort en banal förväxling mellan land- och havs-höjning, och ändå kommit till ett riktigt slutresultat., d.v.s. 3000 färre öar.
  Det är ju rätt, eftersom landhöjningen skapar att många små öar som slår sig tillsammans till färre stora öar.
  Jag tycker det är skickligt av henne att avhandlingen kommer till ett så rätt och viktigt resultat, trots taskiga förutsättningar.

 67. jensen #66: har du läst avhandlingen? Ja eller nej? Om nej kanske du ska vara försiktigare att yttra dig. På sidan 30 framgår att öarnas areal går ner på grund av havshöjningen. Hennes förväxling är inte banal. Hon påstår sig arbeta med effekterna av ”klimatförändringarna”.

  Men min artikel är främst riktad mot media och Alma Strandmark råkar komma i skottgluggen då. Det är hennes klimatmässigt undermåliga avhandling som media citerar som ”sanning”. Skalbaggarna och öarna vet jag mindre om. Här kanske Strandmark har rätt OM havet stiger med 0.5 m (totalt osannolikt).

  Många undermåliga avhandlingar godkänts idag av högskolor. Pseudovetenskapen genus är bara ett exempel. Men som sagt – politiseringen och styrningen av pengarna är fruktansvärd. Därför tog jag med videon med Judith Curry som tar upp detta stora problem.

 68. John Silver

  LOL
  South Australia’s Renewable Energy Fiasco: Wind ‘Powered’ State to Run On Diesel-Fuelled Jet Engines

 69. Ingvar i Las Palmas

  #55 Jimmy
  Några kommentarer.
  När de svenska radiosändarna på kortvåg, mellanvåg och långvåg försvann en och en blev det bara FM kvar och ”alla vanliga” radioapparater för konsumentbruk fick bara FM. Ingen utlands-infiltration!
  När paraboler kom så fanns det de i regeringen som ville förbjuda dem.
  Man försökte också prata bort internet.
  Kontroll över information!!! Ganska likt Nordkorea.
  Se upp med det kommande(?) ”Sanningsfiltret” i Google

  Och en annan kuriositet. När jag var ung och gick i skolan så var Engelbrekt Engelbrektsson en hjälte i svensk historia med uppror gentemot ”makten”. När mina barn gick i skolan var han helt bortredigerad ur historien. Och barnprogrammen i TV!!! Indoktrinering!
  Jag minns även en annan händelse i Sverige som jag förgäves försökt hitta någon referens till.
  Någon avlossade ett löst skott i riksdagen irriterad över all sk-snack. Länge sen.

 70. tty

  #65/66

  Fast samtidigt blir det ju nya mindre öar. Förövrigt så inser den som har flugit lågt över ostkustskärgårdarna att 3000 grynnor mer eller mindre inte är mycket att bråka om. Sätt i gång och räkna t ex kring Söderarm i Stockholms skärgård eller kring Lindöja i Östergötland får ni se.

  Hela den här diskussionen påminner mig f ö om en växtekolog jag känner. Han ogillar starkt begreppet ”naturlig vegetation”, vilket brukar definieras som den senaste av människan opåverkade vegetation som fanns på en viss plats, bl a med motiveringen att för stora delar av Sverige så blir resultatet blåstång.

 71. Guy

  # 67 mfl.

  Vetenskapliga publikationer innehåller ofta antaganden. Ord som ”kan”, ”ifall”, ”möjligen” förekommer ofta.
  Speciellt vanligt blir OM……så kan….

  Det finns ett ordspråk som passar här: Om ej om i vägen vore kossorna i luften fore.

 72. Christopher E

  #67

  Jag tror allt jensen bara var ironisk i #66 🙂

 73. Thomas P

  tty #70 ”Förövrigt så inser den som har flugit lågt över ostkustskärgårdarna att 3000 grynnor mer eller mindre inte är mycket att bråka om. ”

  Det framgår i hennes avhandling att hon räknar med 12,000 öar idag. Jag får hålla med dig om att avhandlingen inte verkar så imponerande, men sämst är den inte, inte ens om man begränsar sig till klimatrelaterad forskning. Prova att leta reda på Hans Jelbrings avhandling som jag nämnt här förut.

 74. Christopher E

  #71 Guy

  Ett minne av min far som lämnat oss fick jag där. Han berättade ordstävet för mig när jag var liten. Han var född finlandssvensk. Visst är det egentligen ”kuddorna”, inte kossorna? Så minns jag det.

  Visst är klimatvetenskapen full av reservationer. ”Om” strandlinjen stiger en meter, så minskar skärgården så här mycket… Det är kanske sant, men att en sådan höjning är omöjlig inom angivet tidsintervall är tydligen ovidkommande…

  ”Om” tekniska utvecklingen står still och ”om” fossila tillgångar är obegränsade, och ”om” familjeplanering upphör, så får vi det helt omöjliga RCP 8.5-utsläppsscenariet som tex SMHI älskar att använda som mest troligt i sina havsyteprognoser…

  Osv

 75. Christopher E

  #73 Thomas P

  Du är alldeles för sent ute för apologetisk damage control eller avledande sidomanövrar här. Uppgifterna om att hur Stockholms skärgård försvinner under vågorna är nonsens från början till slut. Påstådd dubblad havsytehöjning mot uppmätt är bara början.

  Dessutom…

  ”I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda.”

  http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/skargardsfakta-2013.pdf

  Troligen är den geografiska analysen om de 3000 grynnorna och antal öar rena struntet också.

  Men du har givetvis ingen invändning mot hur media vräker ut struntet ur denna obskyra ”avhandling” med domedagstexter. Ändamålet helgar medlen.

 76. Guy

  Christopher E # 74

  Du har rätt. Bägge formerna finns. Kan vara dialektal skillnad. Jag tror äldre människor använde ”kuddorna”. 🙂

 77. Thomas P

  Christopher #75 Alltid lika kul att se hur generös och vänlig du är när jag i huvudsak håller med er andra…

 78. Michael

  Jag har seglat i Stockholms skärgård nästan hela mitt liv, och jag kan inte se en endaste ö som skulle försvinna ens om det faktiska vattenståndet höjdes med en eller två meter. Så ser helt enkelt topologin ut. Däremot skulle många kobbar och skär försvinna. Dessa översköljs redan idag av vågor och lämpar sig inte för bebyggelse eller dylikt.

 79. Michael

  Å andra sidan skulle högre vattenstånd medföra att nya kobbar och skär skulle avskiljas från befintliga öar. Det är nog inget orimligt antagande att detta går jämt ut med de kobbar och skär som försvinner.

 80. Rolf Åberg

  Finns det inga kriterier för vad som kan kallas för en Ö ? Ett skär, kobbe eller grynna, eller sten som sticker upp över ytan? Tycker hon förlöjligar sin egen avhandling om syftet är att blåsa upp och alarmera om att lite stenar hamnar under vatten. Det är ju långt ifrån några bebodda öar som berörs.

 81. Lars Cornell

  Till
  Rektor för Stockholms Universitet,
  Astrid Söderbergh Widding.

  ————

  Jag yrkar att Alma Strandmarks disputation återkallas.
  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/om-100-år-kan-3000-öar-ha-försvunnit-i-stockholms-skärgård-1.338172

  Klimatförändringar höjer havsnivån och gör att öar försvinner och blir mindre.
  – I Stockholms skärgård skulle en relativt liten höjning av havsnivån på en halv meter få 3000 öar att försvinna, säger forskaren Alma Strandmark som nyligen disputerat. Det är ganska troligt att det kommer ha hänt när våra barn idag är gamla, år 2100.

  Utgångspunkten är bevisbart felaktig och baseras på djup okunnighet i ämnet.

  Som underlag för mitt yrkande åberopar jag
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/08/14/gammelmedias-sagor-om-de-3000-skargardsoarna/
  inklusive de kommentarer som följer.

  Jag åberopar även brev av Nils-Axel Mörner, se bilaga.

  Citat #21
  – Så till och med om IPCC skulle ha rätt om sina lätt hysteriska 0,98 meter, är det inte aktuellt här. Vi kommer inte ha någon höjd strandlinje i Stockholm till 2100.

  Citat #24
  – Tyvärr säger det här en hel del om kvaliteten den institutionen på universitetet.

  Citat #29
  – Helt otroligt. Har någon ens faktagranskat den studien du länkar? Balanslinjen mellan isostasi och havsytehöjning ligger ju inte alls där hon visar den i figuren.

  Citat #36
  – Man undrar vilka referees Ambio egentligen använder eftersom ingen ens tycks ha märkt att siffrorna i Fig 3 är 1000 gånger för stora.

  Citat #39
  – Det är lustigt (eller rättare sagt sorgligt) att se hur journalister, politiker och forskare faller för rena illusionerna så länge dessa stämmer med ”berättelsen”. De ”ser” saker som faktiskt inte finns, eller där data t.o.m. klart visar på det motsatta. Sådant kryper in på universiteten och i själva vetenskapen när man ganska effektivt sett till att stänga av all kritik, och låter de egna ideologiska förhoppningarna styra. Jag citerar från ett tidigare inlägg (Wikipedia):
  ”Masspsykos, även kallat masshysteri, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska.
  Att en människomassa kan betraktas som en psykologisk enhet, ett slags kollektiv personlighet, är en uppfattning som är allmänt erkänd av psykologer, vilka skildrat de massrörelser, masspsykoser, betingade av skräck, hänförelse eller extas, som plötsligt, under vissa yttre inflytelser, kan gripa tusentals människor på samma sätt, som motsvarande känslor griper individen. ”
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/05/illusionen-om-att-klimatkatastrofen-ar-har/

  Citat #61
  – Jag betraktar doktoranderna som offer i dagens läge med den snedvridna finansieringen. De har ju inget annat val än att vara klimatalarmister om de vill disputera! … Men en snedvriden finansiering behöver ju inte betyda att den forskning som bedrivs måste vara undermålig och där lägger jag ansvaret hos de som granskar avhandlingarna som produceras med hjälp av denna finansiering

  Hälsningar
  Lars Cornell
  lars@wesee.se
  Skärgårdsboende på ö i Tjust skärgård.

  ********************

  Bilaga 1

  Alma Strandmark säger
  – ”vill fortsätta att jobba med klimatförändringar”
  I särskilt e-mail med rubriken ”Re Alma Strandmark – BILAGA 1” kommer jag att yttra mig över den ambitionen.

  Bilaga 2

  2017-07-21
  Öppet brev till Karin Stenmar, hållbarhetschef i Folksamgruppen

  Fortsatta förvillelser om hav och regn och värme

  I dagens SvD ( 21 juli, sid 1 och 6 ) refererar Jenny Stiernstedt under rubriken Kommuner hotas av översvämning uttalanden och åsikter från Folksam via dess hållbarhetschef Karin Stenmar. Här påstås att ”varannan kommun hotas idag av översvämning till följd av varmare klimat”.

  Med ”översvämning” menar man dels stigande havsyta längs kusterna, dels översväm-ningar på grund av extremt regnande. Båda dessa påstådda fenomen anser man vara en funktion av ett varmare klimat.
  Allt detta framstår som ogrundat svammel framburet av grupperingar som tar sig rätten att ignorera vetenskapliga rön uppnådda under generationer av idogt forskningsarbete och även fysikaliska lagar till förmån för populistiska modeller och data-scenarier, som omhuldas av starka lobbyist-organisationer med snarare politiska än vetenskapliga mål.
  Fru Stenmar säger att ”fakta faktiskt finns” – det håller jag verkligen med om; men då är det inte alls de fakta hon baserar sina uttalanden på, utan just de fakta som visar att hon har helt fel (eller som man brukar säga: ”är ute och cyklar”).

  Hav och klimat

  Den 30 juni hade Jenny Stiernstedt en artikel i SvD där hon påstod att ”stigande hav tros leda till 2 miljarder flyktingar”. Påståendet är på intet sätt förankrat i vetenskapliga fakta. I norra Indiska Oceanen sägs risken vara störst – men här har vi mycket klara observations-fakta att havsytan inte alls är i stigande (Journal of Coastal Research, vol. 33, no. 2, s. 421- 434, 2017). Fru Stiernstedts artikel har bemötts i min skrivelse ”en okunnig journalists villfarelser i demagogins träskmarker” .
  Runt våra svenska kuster dominerar landhöjningen. I Nordsjön, Kattegatt och Östersjön har havsytehöjningen under de sista 125 åren varit +1,0 ± 0,1 mm/år, vilket är så lite att havsytan inte ens i sydligaste Sverige stiger. Allt påstående om motsatsen är ovederhäftig okunskap.

  Regn och klimat

  Våra svenska högmossar är utomordentligt känsliga system för registrering av ändringar i regn och klimat. När det blir varmt och regn uteblir, så dör mossarna och en så-kallad ”rekurrensyta” utbildas. Sådana ytor har dokumenterats och daterats till 1050 e.Kr. 500 e.Kr. 550 f.Kr. 1200 f.Kr. och 2300 f.Kr. De motsvarar korta, intensivt varma och torra perio-der på c:a 50 år).
  Här har vi klara fakta (inget snack om saken): varma och torra perioder hänger ihop.
  Även på 1700-talet var det varmt och torrt. Torvmossarna registrerade en tendens mot ”rekurrensyta”, utan att riktigt nå så långt. Dagens värmetopp har ännu inte lett till någon generell effekt i våra torvmossar.
  Intensiva regn hör inte alls ihop med värmeperioder, om man ser till fakta i naturen själv under de sista 5000 åren.

  Värmer och värme

  De ”små istiderna” (1440-1460, 1687-1703, 1809-1821) tog slut i mitten på 1800-talet och därefter steg temperaturen i vågor med kallare svackor” runt sekelskiftet 1900 och 1960-1975.
  Hypotesen att CO2 driver jordens klimat har efter 40 års intensivt forskande inte kunnat verifieras. Däremot har det visat sig mer och mer säkert att solens variationer är den dominanta faktorn. Med det synsättet förväntar vi oss att vi är på väg mot ett nytt sol-minimum runt år 2040 ± 10 år.

  IPCC:s så-kallade klimatmodeller försöker förutsäga klimatet fram till år 2100. Dessa mo-deller har mycket hårt kritiserats för ovetenskaplighet. Dessutom avviker de mycket starkt från observerade temperaturmätningar på jordens yta liksom i atmosfären ovanför. De saknar alltså tillförlitlighet.

  Kackel i demagogigrytan

  Så, bästa Karin Stenmar, om det kacklar och kokar i demagogigrytorna (och där är Haga-initiativet i högsta grad en av grytorna), så bör man ”kolla fakta”. Om man gör det på ett konstruktivt sätt, kommer man att finna att det finns en annan verklighet – en vetenskaplig, observationsbaserad, verklighet – där det inte alls föreligger något verkligt hot om ”översvämningar till följd av varmare klimat”; vare sig längs våra kuster eller som extrema regnoväder över inlandet.

  Jag manar därför till besinning, eftertanke och faktakontroll.

  Lycka till i denna nya roll !
  Nils-Axel Mörner
  docent, specialist på havsytans rörelser
  tidigare föreståndare för ”Paleogeofysik & Geodynamik” vid Stockholms Universitet
  ledare för INTAS projektet ”Geomagnetism and Climate” (1997-2003)
  president för ”Commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution” (1999-2003)
  ledare för ”The Maldives International Sea Level Project” (2000-2005)
  president för ”The Independent Committee on Geoethics” (2015-2017)
  ledare för ”The Fiji New Sea Level Project” (2017)

  ***************************************

  FIGURER

  SMHIs propaganda som 90% i enkäten inte tror på.

  Satellituppmätt havshöjning enligt NASA.
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 82. Efter att ha åkt runt det mesta av Stockholms skärgård med båt många gånger finner jag att det inte kan finnas 12.000 ”öar” och att 3000 ”öar” kan försvinna om relativa havsytan höjs 0.5 meter. Många måste vara grynnor eller skär som bara sticker lite upp. 0.5 meter innebär ju att de tidvis är under vatten redan idag. Så vad är en ”ö” i avhandlingen? Allt som sticker upp oavsett storlek? Allt över en viss yta? De s.k. öarna är ofta ganska branta och av sten. Inga flacka sandstränder.

  I avhandlingen står att medelstorleken idag på ”öarna” är 0.31 km2. Multiplicera med 12.000 öar och vi får 3720 km2 vilket motsvarar en kvadrat om drygt 60 km sida. Verkar mycket men inte osannolikt även om de stora öarna Värmdö, Lidingö, …. tas med. Wikipedia anger 24.000 öar, kobbar och skär med en landyta om 530 km2. Ok Wikipedia är ingen bra vetenskaplig referens.

  Som jag tidigare skrivit: Vill inte rikta mig mot Alma Strandmarks avhandling (som klimatmässigt är undermålig) utan mot medias larm.

 83. Thomas P

  Lars #81 Vilken underbar ironi att du hänvisar till just Mörner av alla personer i ditt försök att få en doktorsavhandling underkänd i efterhand. Vet du inte att Mörner var handledare åt Jelbring som direkt skrutit över hur nära han var att få sin avhandling underkänd?

 84. Lars Cornell

  ThomasP #83. Jag hänvisar till ett brev som Mörner skrivit i sin odiskutabla expertposition. Den koppling du gör är irelevant för brevets innehåll.

 85. jensen

  72 Christoffer E : Du har så rätt.
  Per Welander: Jag trodde inte att jag skulle behöva tillfoga : Sarc.
  Kommentaren var skriven som i en anda av giftig 3:e opponent/ ex auditorio.
  Innan kommentaren hade jag bara ögnat genom avhandlingen,men jag fäste mig ändock vid grafen sid. 30, där hon inkluderar scenariot 3 m havshöjning, dvs 36 mm/ år från nu. Jag håller med dig om att det uppenbara felet ligger hos media och universitets-andan. Follow the money.
  Man skulle lika gärna kunnat skriva en avhandling utgående från scenariot:
  Mångkilometer-stor himlakropp faller ned på jorden om 83 år, och 6 miljarder människor människor omkommer.
  Bästa hälsningar.

 86. Slabadang

  #81 🙂 🙂 🙂 🙂

 87. Slabadang

  Per W!

  I marinen angav vi antalet öar kobbar och skär i Stockholm skärgård till 22.400 1983. Många av våra krigsfarleder var upprättade på sjökkort under wwii – 1950. Vad som var märkt som grynnor i sjökorten hade sedan blivit skär med tiden. Om man nu skulle vara så aningslös att man tog arma Alma på allvar så innebär hennes ”hot” att skärgården sakta skulle återgå till sin form vid ca 1800 kallt ! Var hittar vi dramatikens ens i denna hysteriska pseudovetenskapliga spekulation?

  Igår hade vi skottlossningar i fem orter flera av karaktären ”ren avrättning” men det är klart det gäller ju att oroa sig för fantasier istället för verklighetens nu ?

 88. Kenneth Mikaelsson

  Kommentaren borttagen

 89. Tompa

  Suck – hur många av er som kommenterat här har egentligen läst själva avhandlingen? Om ni gör det, så ser ni att att studien som tittar på potentiella effekter av havsnivåhöjning på öar inte handlar om hur sannolika dessa förändringar är, utan hur olika grader av havsnivåhöjning (från 0.5 till 3 m) skulle påverka öarna som habitat för t ex insekter. Det är en scenario-studie – inte en prediktion över hur antalet öar kommer påverkas av klimatförändringar.

  Att sen universitetet och (som ni kallar dem) ”gammelmedia” valt att lyfta fram detta just med ”3000 öar som försvinner” som ett huvudresultat från avhandlingen, det är minst sagt märkligt.

 90. Pingback

  […] världsberömde professor Lennart Bengtsson skriver om det på Klimatupplysningen i kommentar nr […]

 91. Lars Cornell

  #89 Tompa. Att man använder en OM-sats fritar inte från ansvar faktagranskning och realism av det man skriver efter OM-satsen.
  ”Forskare påstår, att om havet stiger 100 meter kommer ….”, förstår du?

 92. Gunnar Strandell

  Tompa #89
  Jag har läst avhandlingen.
  Den säger att mängden myggor och vargspindlar, som äter myggorna ökar om öar är större eller ligger närmare varandra samt att blåstång på land ger en livskraftigare miljö för dem än torkade alger.
  Detta är forskningsresultatet. Sedan kryddas avhandlingen med anekdoter om kommande vattenstånd i Östersjön och de fester som kantat forskningsarbetet.
  Stockholms Universitet väljer en av anekdoterna som rubrik för avhandlingen:
  ”Om 100 år kan 3000 öar ha försvunnit i Stockholms skärgård.”

  Märkligt?
  Nej inte för de som följt debatten och sett omsvängningen i politik media och forskning.

 93. Joel

  I morse satt en glatt leende blond SMHI-meteorologissa i ”Gomorron Sverige” och presenterade deras nya ”hjälp-vi-drunknar-snart-karta”…
  Kan det vara den här?
  https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/#