Försommarreflektioner

Förra veckan passerade KU-bloggen 6000 inlägg, så jag roade mig att kolla författarstatistiken. Av de nuvarande skribenterna har Ingemar strax över 700 inlägg och jag strax under 700 (inkluderande de tidigare ”Fredagsroligt”). Vi blev ju båda en gång samtidigt inkopplade som skribenter, när Maggie ville ha avlastning. Hon har dock ett ointagligt försprång, med nära 2500 inlägg. I sanningens namn var många av dessa mycket korta, i jämförelse med dagens norm – där man ofta sett text & info som måste ha tagit flera dagar att sammanställa.

I skrivande stund på torsdagen den 26.5 tar jag mig friheten att göra ett rätt kort inlägg till fredagsmorgonen 27.5, eftersom jag måste författa det på resande fot, med mycket begränsad Internetuppkoppling. Modellen får bli lik den Maggie ibland använde – länkar till aktuell information, med korta kommentarer.

Vädret har ju varit rätt växlande innevarande vecka, med värmebölja i början, följt av rätt kallt och regnigt väder. Vid bilresa i tisdag noterade jag att temperaturen sjönk 8C bara på ca 50 km förflyttning västerut, i trakten nordväst om Örebro. För väderprognoser brukar jag använda den norska yr.no, som brukar vara utmärkt. De har också en del artiklar av allmänt intresse, dock inte lika dogmatiskt renläriga som motsvarigheterna på SMHI’s hemsidor.

Nu var det en om “En grönare Jord” – ja, man har dock vissa problem att få till texten. Man refererar till en studie i Nature Climate Change, som publicerades för någon månad sedan och som rankar den ökade koldioxidhalten I atmosfären som huvudorsaken (70%) – men skriver sedan under den allmänna rubriken “Klimagasser har gitt oss en betydelig grönnere klode” att den ökade kvävehalten i atmosfären står för 9%… men det visar sig vara en mycket pinsam dubbel feltolkning av artikelabstractets mening:

 • “Factorial simulations with multiple global ecosystem models suggest that CO2 fertilization effects explain 70% of the observed greening trend, followed by nitrogen deposition (9%), climate change (8%) and land cover change (LCC)” (4%)”.

Ja, modeller och modeller… Vad är “multiple global ecosystem models”? Låter ännu mer hopplöst än klimatmodellering I mina öron.

varm

I lokaltidningen NWT läser jag också att SMHI’s skriftlärda missionärer nu nått Karlstad, med det vanliga budskapet “Kraftiga regn väntas öka” – och ingen skidåkning inom några decennier – och skogsbränder som en följd av veckolånga värmeböljor. (Går detta ihop?)

 • SMHI fick I uppdrag av regeringen att analysera klimatet för de resterande åren detta decennium (? – ska det inte vara sekel ?) i landets län. Ett arbete som tog två år. En mängd data lades in I en superdator och ut kom en prognos…

Jadu…

Och så intervjuas en lokal “klimatanpassningsstrateg” och en “klimat och energistrateg”. Den förstnämnda, som jobbar på länsstyrelsen refererar till en 117 punkters plan hon sammanställt med “utmaningar av varierande svårighetsgrad” – och landshövdingen fick dra en av dessa – det blev att “äta två vegetariska måltider per vecka”. Han funderade efter samråd på sojabiffar.

Allt är ju så löjligt barnsligt att man baxnar.

Sverige fortsätter I övrigt sitt lämmeltåg mot avgrunden på bred front – ett “fossilfritt samhälle” ska ju bland annat skapas fram till år 2030. I botten är det ju EU-direktiv som en gång ledde in på detta spår. Men man tycks inte ha noterat att “EU” redan har övergett denna politik – efter 2020 kommer detta direktiv inte att gälla transportsektorn, där Sveriges egentliga fossilbränsleberoende finns. Bakgrundsinformation finns här http://www.scmsa.eu/archives/SCM_LBRCV2_2015_12_EN.pdf, och det gäller specifikt “Biobränslen”:

 • A recent study for the Commission found the indirect land use change of biofuels to be bigger than previously thought, leading environmentalists to warn they are more polluting than fossil fuels, a claim strongly refuted by the industry.
 • Hoping to end the controversy, EU legislators passed a separate directive last year to reduce the indirect land use change of biofuels.
 • The new law limits to 7% the use of harmful biofuels which compete with crops grown on agricultural land, while allowing member states to set lower national limits. It also sets an indicative 0.5% target for so-called second generation biofuels, whose contribution would count double towards the 10% renewable energy target for transport.

Och så har vi vindkraften och den tänkta(?!) kärnkraftavvecklingen. Det var en utmärkt insändare I Sundsvalls Tidning för en tid sedan:

sundsvall

Ja, det blev ju hyfsat långt ändå. Jag tror detta med den Grönare Jorden tagits upp här nyligen, men jag hittar det inte just nu. Hopplöst trögt med mobiltelefonbaserad uppkoppling på landsbygden – med upprepade kontaktavbrott…

Tillägg kl 09:22 – det var Sten som skrev om en Grönare Jord i början av maj – https://www.klimatupplysningen.se/2016/05/03/en-gronare-varld-2/

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rider

  Andra vindar på gång?
  Trumps ”Speech on Energy”
  https://m.youtube.com/watch?v=9I8soRz1cAA

 2. Gunnar Kjelldahl (C)

  Insändarskribenten Bakkman har kraftigt missuppfattat vindraftens effektivitet. I alla moderna anläggningar ligger medeleffekten på ca 1/3 av installerad effekt. Det kan jämföras med kärnkraften, där installerad reaktoreffekt är ca 3 ggr eleffekten (där 2/3 av energin pumpas ut i havet), eller varför inte vattenkraften, som har drygt dubbla installerade eleffekten, mot den levererade medeleffekten som ju bestäms av vattentillgången. De sex procenten avser tillgängliget med full effekt, vilket inte är särskilt intressant så länge det finns balanskraft.

  Dock är det inte lämpligt att ersätta alla reaktorer med vindkraft, p.g.a. våra krav på nätstabilitet. Det behöver finnas en större andel stabilare leverans, t.ex. genom kraftvärme, som har goda baskraft- och balanskraftegenskaper. Totalt sett kan dock sol- vind- och biokraft ersätta kärnkraften på sikt, enligt forskning på bl.a. KTH, i samverkan med kraft- och nätföretagen.

  Jag håller däremot med insändaren om att dörren för forskning på G4 kärnkraft borde hållas öppen. Vi kan visserligen klara oss utan kärnkraft i vårt land, men globalt behövs kärnkraften om vi ska klara att ställa om från det fossila energisamhällets klimatpåverkan. Där tycker jag att Sverige ska kunna vara en spelare på marknaden, särskilt eftersom vi har intressant forskning (bl.a. prof. Janne Wallenius) redan på gång sedan länge på KTH.

 3. Peter Stilbs

  Jasådu, Gunnar Kjelldahl(C) – hur vore det att exempelvis titta på facit på http://www.elstatistik.se – exempelvis då Danmark?

 4. Ann lh

  Rider tar upp Trumps Triumferande segertåg.
  Trump är den han är och framtiden är verkligen spännande. Här kommer en fri man, en vuxen gosse Ruda eller Emil i storformat, in i den sjuka politiken i det allt sjukare demokratiska väst. Han har media emot sig men river åsiktskorridorer på löpande band. Mot alla odds står han nu som presidentkandidat och leder klimat- och energidebatten. Snacka om att sno åt sig ProblemFormuleringsPrevilegiet! UNFCCC, EU, Obama, norska Nobelkommittén, Al Gore, Clintons, våra DÖ-partier, MSM med GPs store man i spetsen kommer under vårens kampanj att att få genomlida en för dem totalt förminskande mardrömslik klimatomställning.

 5. Gunnar Kjelldahl (C)

  #3 Peter
  Svensk vindkraft producerade 16,5 TWh under 2015, jämfört med kärnkraftens 54 TWh på 10 reaktorer under samma tid. Vi har alltså redan ”ersatt” Barsebäcks båda reaktorer, plus minst en ytterligare med vindkraft. Det hade absolut inte varit möjligt om insändarens syftning att vi bara får ut 6% av den installerade effekten skulle stämma. Modern vindkraft ger en medeleffekt på ca 1/3 av installerad eleffekt, och all den energi som produceras kommer oss tillgodo så länge det finns balanskraft, vilket vi ännu så länge har mer än tillräckligt av i vattenkraftens kraftiga överdimensionering.

  Det är p.g.a. vindkraften vi sedan länge har ett elöverskott, vilket kommer såväl industrin som andra elkonsumenter tillgodo i form av lägre elpriser. Det ger i och för sig också lägre lönsamhet för elproducenterna, vilket påverkar viljan att bygga mer vindkraft och även kraftbolagens vilja att modernisera gamla anläggningar, men detta är en annan fråga.

 6. Lasse

  #3 Peter
  Intressant diagram där man kan konstatera att vind ger otillförlitlig el. Det måste till något annat än pris för att få den lönsam, detta eftersom priset varierar på samma sätt men med motsatt tecken.
  Blåser det blir elen billig.
  Gunnar K måste nog uppleva variationerna för att fatta varför vind har en begränsad plats i vårt nät-även om vi är extremt lyckligt lottade med vattenkraften som korttidsreglering.

 7. Peter Stilbs

  #5 – vi har haft detta uppe många gånger här – se ex

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/04/14/rodgrona-politikerna-morkar-vindkraftens-sanna-kostnader/

  https://www.klimatupplysningen.se/2016/03/06/vindkraftskatastrofen-borjan-till-slutet/

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/01/05/borjan-pa-slutet-for-vindkraften/

  Du hittar många fler via bloggens sökfunktion (jag sökte på subventioner vindkraft)

 8. GoranA

  #5 Gunnar Kjelldahl (C)
  ”Det är p.g.a. vindkraften vi sedan länge har ett elöverskott, vilket kommer såväl industrin som andra elkonsumenter tillgodo i form av lägre elpriser. Det ger i och för sig också lägre lönsamhet för elproducenterna, vilket påverkar viljan att bygga mer vindkraft och även kraftbolagens vilja att modernisera gamla anläggningar, men detta är en annan fråga.”

  Det är just sådana kortsiktiga och populistiska syn på samhällsfrågor från våra politiker som politiker skulle hålla sig för goda att ge uttryck för även om de inte begriper bättre.

  Det viktigaste för mig som konsument är att samhället kan tillgodose mina behov av energi till en så låg kostnad som möjligt och på lång sikt så att jag inte lockas att ta fel beslut.

  Politikernas roll är att ge långsiktig spelregler så att kraftbolagen vet att de kan få avkastning på sina investeringar. Den nuvarande Centerpolitiska politiken som bedrivs i landet leder oss mot en tickande prisbomb. För detta bör ni bli bortröstade i nästa val.

 9. Ingvar i Las Palmas

  #4 Ann
  Trump är spännande.
  Människor över hela världen är rejält missnöjda med de ”etablerade” partierna och missnöjespartier kommer från både vänster och höger-sidan.
  Jag tror faktiskt att Trump kan bli en bra president.

  I övrigt håller jag med Peter S. Att inte satsa på Gen 4 är så urbota korkat att man tror man lever i ett Kafka-Sverige. Tittar nu (med avbrott, den är lång) på en presentation av Toriumreaktorn. intressant.
  http://energyfromthorium.com/2016/05/23/thorium-remix-2016/

 10. tty

  ”Mer nitrogen i lufta og andre klimaendringseffekter”

  Där försvann mitt förtroende för yr.no. Måste vara ihoptotat av någn ”klimatkommunikatör”. Totalt absurt.

 11. Gunnar Kjelldahl (C)

  Till de som ifrågasätter vindkraftens produktion/effektivitet;

  Jag ringde nyss till Holmenkoncernens verksamhetsansvarige för vindkraftsproduktionen, Rikard Nilsson, för att stämma av hur deras nya vindkraftspark i Varsvik (Hallstavik) klarat det första året med hel produktion. Den investeringen är finansierad av Holmenkoncernen själva och av den franska investeringsfonden Eurofideme 2. Jag har själv träffat Nilsson under projekteringstiden, eftersom jag var intresserad av hur det projektet framskridit, och p.g.a. att det är den första större vindkraftssatsningen i Norrtälje kommun. Se gärna deras hemsida http://www.holmen.com/varsvik

  Den parkens 17 st. 3 MW ”snurror” har kalkylerats att ge 165 TWh / år, vilket ger en verkningsgrad mellan installerad och levererad effekt/energi av 35 %, d.v.s. något bättre än 1/3. Utfallet blev redan det första hela året 164,5 TWh, d.v.s. nästan exakt på prognosen, och trots att det fortfarande pågår injusteringar. Denna ständiga sågning av vindkraftens produktionskapacitet är inte förankrad i verkligheten.

  Kritisera gärna den politiska styrningen och samhällskostnaderna, men ifrågasätt inte funktionen. Det blir bara löjligt. Inget multinationellt företag skulle satsa en miljard om man inte visste (genom noggranna vindmätningar och karteringar under flera år före byggstart) att produktionsutfallet skulle hamna nära prognosen.

 12. tty

  Gunnar Kjelldahl #5

  ” Det hade absolut inte varit möjligt om insändarens syftning att vi bara får ut 6% av den installerade effekten skulle stämma. ”

  Det är den mängd el som man tillförlitligt (=90% av tiden) får ut av vindkraft, och därmed den siffra som man använder när man driver ett elnät.

  ”Modern vindkraft ger en medeleffekt på ca 1/3 av installerad eleffekt,”

  Skulle du vilja vara vänlig att ange källor för några svenska vindkraftverk med den medeleffekten? De
  Driftdata alltså, inte PR eller politiska floskler.

 13. pekke

  Sverige hade 2015 en nettoexport av el på 22,6 TWh, vindkraften producerade 16,6 TWh totalt 2015.

  Kärnkraften producerade 2015 54,4 TWh, vatten 74 TWh och värmekraft 13,5 TWh.

  http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/El%C3%A5ret/el%C3%A5ret2015_160429_web2.pdf

  Installerad vindkraft på slutet av 2015 var c:a 6 000 MW, om dessa skulle gå med full effekt under 1 år så motsvarar det c:a 52,6 TWh, då skulle vi kunna ersätta kärnkraften med vind.

  Fast nu är det ju så att vindkraften kan producera rejält ena dagen för att nästa knappt något alls.

  Tänk om all spårbunden trafik skulle styras av vindkraftens produktion, efter ett tag skulle den få läggas ner eftersom kunderna inte kan lita på att de kommer fram eller om det ens blir nån resa…

 14. Peter Stilbs

  Lite OT – men nu ger ”fördjupade studier” en 10 grader varmare värld (efter år 2100 …) 😉

  http://www.aktuellhallbarhet.se/worst-case-scenario-10-grader-varmare-pa-jorden/

 15. pekke

  Tillägg till #13.
  Skall påpekas att rapporten är preliminär och inte har fullständig statistik över installerad vindkraft eller producerad effekt, tidigare statistik över installerad effekt och producerad effekt för vindkraft har legat på 20 – 25 % av installerad effekt.

  Men installerad kontra producerad effekt för vindkraften är inte det viktiga, problemet är ju att elproduktionen från vind inte går att styra som man kan göra med vatten, kärnkraft och värmekraft.

 16. Thomas P

  Ann #4 Ja, det är väl rätt symptomatiskt för bloggens extremism att Trump är så populär här. Vad gör det om han är minst halvfascist, han delar i alla fall synen att AGW är en enda stor konspiration, även om han har sina egna idéer om vilka det är som konspirerar (Kineserna snarare än Rockefeller m fl som verkar mer populära här). Att bygga murar, ställa in betalning på statsskulden, köra ut immiganter, blockera folk inresa bara pga deras religion osv. Sådant är bara att ” riva åsiktskorridoren”.

 17. Peter F

  ”Sammanfattningsvis kan konstateras att vindkraftens oregelbundna och svårförutsägbara variationer under åren (Figur 4) måste balanseras främst med hjälp av vattenkraften. Vindkraften bidrar idag med 13,7 % av den installerade effekten i Sveriges elsystem men med endast 1,2 % när det gäller säkert tillgänglig eleffekt under kalla dagar (se Tabell 2). Energimässigt (totalt under året) bidrar vindkraften idag med ca 8 %.”

  https://www.kva.se/globalassets/vetenskap_samhallet/energi/utskottet/2015/rapport_effektbalansen_150617.pdf

  Läs och begrunda.

 18. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [5]; Det spelar inte någon roll hur ”moderna” vindkraftverken är, för blåser det inte, stannar de. Denna intermittens gör de omoderna som kraftkällor.

 19. Lasse

  #12 Gunnar K (C)
  ”17 st. 3 MW ”snurror” har kalkylerats att ge 165 TWh / år, vilket ger en verkningsgrad mellan installerad och levererad effekt/energi av 35 %,” Gissar att T skall vara G!
  44 676 MWh ggr 35% ger 156 GWh per år. Alltid något. Men problemet är att den tid de inte ger något så måste strömmen tas från Holmens vattenkraft.

 20. Ivar Andersson

  11 Gunnar Kjelldahl (C)
  Om Holmens vindkraftssatsning i Norrtälje med 17 st. 3 MW ”snurror” har kalkylerats att ge 165 TWh / år då undrar jag hur många timmar det går på ett år? Kan du möjligtvis skilja på TWh och GWh samt på energi och effekt?

 21. PAB

  Gunnar Kjelldahl Här kommer en bra källa. https://www.energy-charts.de/
  Här kan du kolla det senaste från Tyskland. Effektivitet 2015, Sol 10%, Vind 22% och Kärnkraft 92%. Ja, räkna själv.

 22. Christopher E

  Gunnar Kjelldahl,

  Som redan påpekats blandar du ihop andel av installerad effekt med tillförlitlig leverans. Inte samma sak.

  Om lågt elpris beror överproduktion av el från vindkraft, och vindkraft samtidigt ”ersatt” två reaktorer, då hade det varit bättre att inte lägga reaktorerna istället. Ännu billigare då man slipper betala dyra subventioner för vindelen, för att inte tala om all natur som skulle räddats från den ödeläggelse vi nu ser.

  Du blandar äpplen och päron när du jämför andel av installerad effekt. För vindkraft är den låg, runt 20-25%. För kärnkraft kan du inte räkna med värme i kylvatten, det ingår inte i installerad effekt. Kärnkraft ligger högt i denna andel, över 80% tror jag.

  Du ”glömde” givetvis också att subventioner betalar en mycket stor av vindproduktionen Hallstavik.

 23. elias

  Ang Trump och#16
  Vi är trötta på åsiktkorridorer i detta land och den konstiga politik som blivit konsekvens av alla korridorer. Den vanliga människan vågar idag inte ens yppa sin uppfattning om tex den extrema invandringspolitik vi har i detta land. Då blir man hudflängd av media och riskerar åtal för rasism. Då man träffar vanligt folk på kalas, på golfbanan m fl ställen, inser man att vi alla vanliga är ”fascister” enl Tomas P definition.

  Trump blir västvärldens räddning från den världsregering, som skulle bli superjobbet för alla politiker-broilers. I världsadministrationen har man räknat med att få skattefria jätte löner; precis som i EU fast än värre. Inte undra på att klimatet i Västeuropa är den viktigaste frågan. Trump anser att den viktigaste frågan är kärnvapenhotet och att klimatfrågan är nonsens. Kloka åtgärder enl vanliga människors uppfattning, skulle jag tro.

 24. Såg Trump på CNN under en timmes utfrågning igår. Han är nu tillräckligt med röster för att bli republikanernas kandidat i presidentvalet. Trump vill köra på med fracking, mer kolbrytning, pipelinen till Alaska ska användas men skatt tas ut på den. Vind- och solkraft tyckte Trump var för dyrt men Ok utan subventioner.

  En sak är klar. Svensk gammelmedias bild av Trump är totalt vinklad och snedvriden. Jag kommer ihåg hur Ronald Reagan gjordes ner av svensk vänstervriden gammelmedia. Blir Trump president (inte alls omöjligt) blir det stor skillnad i klimat- och energifrågor.

 25. Ann lh

  Thomas P # 16
  Nu var det klimatfrågan jag skrev om vilket tydligen gick dej förbi.

 26. Thomas P

  elias #23 ”Trump anser att den viktigaste frågan är kärnvapenhotet”

  Eh, jo, det kan man ju säga, om man med ”kärnvapenhotet” menar att hota med kärnvapen. Efter att Trump i en intervju gjort klart att han inte hade en aning om vad ”nuclear triad” var eller hur han tänkte hantera USA:s kärnvapen förtydligade en talseskvinna: “What good does it do to have a good nuclear triad if you’re afraid to use it?”

  Fenomenet Trump fungerar bara för att folk projicerar sina egna idéer på honom. Han påstår precis vad som helst, inte sällan två motstrida åsikter samma dag, och somliga lyssnar på det de vill höra och glömmer resten.

  Per #24 ”En sak är klar. Svensk gammelmedias bild av Trump är totalt vinklad och snedvriden.”

  Jag får dock mer av min information om Trump av amerikanska media, och bilden där är än mer skrämmande. Eller vad sägs om hans syn på statsskulden:
  ” I think, look. I’ve borrowed knowing that you can pay back with discounts. And I’ve done very well with debt. Now of course I was swashbuckling, and it did well for me, and it was good for me and all of that. And you know debt was always sort of interesting to me. Now we’re in a different situation with a country, but I would borrow knowing that if the economy crashed you could make a deal. And if the economy was good it was good so therefore you can’t lose. It’s like you make a deal before you go into a poker game. And your odds are much better.”
  Känner du för att låna ut pengar till USA med Trump som president, eller kommer du kräva en rejäl riskpremie? Minns att Trumps framgångar i privatekonomin baseras just på strategiska konkurser där han kunnat bli av med skulder.

  ” Blir Trump president (inte alls omöjligt) blir det stor skillnad i klimat- och energifrågor.”

  Säkert, ur cynisk klimataspekt kanske man skall heja på Trump av två skäl. Dels för att han riskerar krascha världsekonomin vilket minskar utsläppen automatiskt och dels för att ingen förnuftig person vill sitta i samma båt som Trump så om han säger att AGW är en konspiration kommer det bli svårt för andra, utanför den extrema tokhögern, att säga detsamma.

 27. Thomas P

  Ann #25 ”Nu var det klimatfrågan jag skrev om vilket tydligen gick dej förbi.”

  I klimatfrågan är Trump bara en rätt typisk republikan som inte bryter någon ny mark. Han är bara lite okunnigare och lite extremare än de andra i fältet. Det är i alla andra frågor han ”river åsiktskorridorer” som du så vackert uttryckte det.

 28. elias

  # 26 m fl
  Så olika man kan uppfatta omvälden beroende på vilken politisk inriktning man har. Att inte kommunismens fall ledde till en mer positiv högervridning är märkligt. Det blev precis tvärt om; en vänstervridning. Kanske är det logiskt; ett vakuum uppstod på vänsterkanten o som nu har pendlat alldeles för långt åt det hållet. MP har blivit ett fundamentalistisk parti på vänsterkanten, fast man sa från början att man inte fanns på vänster – höger skalan. VP är inte annorlunda idag jämfört med då de var kommunister.

  Försvaret får nu 6 miljarder på 5 år. Till invandringen läggs > 100 miljarder per år, beroende på hur man räknar. Och vårt land är försvarslöst idag. Det är ju så man undrar om våra politiker, m fl har mist sitt vanliga sunda förnuft.

 29. Peter Stilbs

  Kan vi dämpa detta med invandring och försvar nu – annars får jag tyvärr moderera. Trump-diskussioner är OK – om de handlar om bloggens ämnesområden.

 30. Lasse

  #28 Vi ser saker och ting med olika ögon.
  I dagens DI hänvisas till ett avtal i Paris:
  http://www.di.se/artiklar/2016/5/26/debatt-vattenfalls-forsaljning-bryter-mot-parisavtalet/

  Ingen juridisk kunskap heller!

 31. Christopher E

  #16 Thomas P

  Trump är väl knappast idealisk, men nu är det han som gäller. Såvida man inte är neutral och struntar i hur de röstar där, ja då får man hoppas på Trump. Demokrater med plattjordsretorik och ohejdad alarmism har ju bränt förtroendebroarna. För mig är fru Clinton den mest extreme. Om jag vore amerikan känns det väldigt främmande att rösta på klimathotsalarmism, även om man inte helt håller med Trump. Soffan är ju ett passivt stöd för plattjordsretoriken också.

  Av liknande anledning röstar på SD här hemma. Jag håller inte med dem om allt, men de är, i synnerhet lokalt, de enda som är rädda om vår natur genom att vara mot vindkraft. Det ger mig inget val, då övriga svikit där.

 32. Thomas P

  Christopher #31 Om du menar att inte rösta är en röst för Clinton kan du inte sen försöka smita undan att en röst på SD är ett aktivt stöd för deras politik, och då inte bara i den för dig tydligen allt avgörande frågan om vindkraft. Du framstår som en ren enfrågefanatiker.

 33. Bengt Abelsson

  Jag blir lite skrämd och förundrad över den fundamentala okunnigheten om skillnaden mellan energi och effekt som Gunnar Kj visar upp i sina inlägg ovan.

  Gunnar Kj: Med hur många procemt av märkeffekt förväntas (ett) vindkraftverk bidra med under den vintersituation då effektbehovet är som störst, runt 25.000 MW ?

  Svenska Energinäts svar är ca 6%. Har du andra siffror vore det intressant att se dessa, med källhänvisning.
  Sifran för solkraft är givetvis noll.

 34. Dålig start på dagen igen, Thomas?

  Fascism och extremism … det om något är ju inte direkt någon bristvara på klimathotarsidan. Exemplen är närmast oändliga. Och ofta helt öppet uttalade, föreslagna och pådrivna även av högst officiella företrädare för både klimathotsindustrin och många andra politiska aktörer och dito agendor ..

  Angående påståendet att du ”får dock mer av [d]in information om Trump av amerikanska media” så ger jag inte mycket för det. Vare sig dess (eventuella?) sanningshalt, eller din förmåga att bedöma och förstå amerikansk politik. Nivån är (även där) inte direkt högre än vad man förväntar sig från en vänsterkrönikör på Aftonbladet. Och även den övriga politiska retoriken låter påfallande ofta precis så som man är van från extremvänsterns skräniga diken. Alltså både sakpåståendena och försöken att mha ’kreativt språkbruk’ (läs lögner) lägga tillrätta berättelsen till att bli ngt helt annat än verkligheten.

  Tex Trump-citatet du kommer med kan du lyssna på hela intervjun här. Vad han säger där är både någt helt annat, och betydligt mer efter- och genomtänkt, och kunnigt än de larviga nidbilder som vänster och dum-media så gänra vill kleta på honom (och helst alla till ’höger’).

  Så nej, Thomas, ditt prat ”om hans syn på statsskulden” var ännu en gång ett totalt magplask. Tokfel helt enkelt.

  Som jag redan sagt: Som ’nviån av en ung Aftonbladskrönikör’ som snappat upp trash:iga talking points, halv- och osanningar från vänsternssajter där sådant frodas och sprids.

 35. Beng A #33

  Ja, GunnarKj är både skrämmande okunnig, och dessutom närmast okontaktbar rörande även de minsta enklaste saker och fakta.

  Men det senare är förstås en av huvudorsakerna till det förra …

 36. Ingvar Engelbrecht

  Påminner mig om valet av Reagan
  Allt detta snack om B-skådis och andra tillmälen som var i luften under hans valkampanj.
  Idag är bedömning av hans period som president: ”En av de bättre”

 37. Gunnar Kjelldahl (C)

  När vindkraftsmotståndarna är överbevisade av den elintensiva industrins egna redovisningar om produktionen i sina egna vindkraftverk, så återkommer då detta evinnerliga tjat om att produktionen är intermittent. Förstå en gång för alla att det inte spelar någon som helst roll om man producerar el intermittent, så länge det finns balanskraft i tillräcklig mängd. All producerad vindel används och är konsumenterna tillgodo i form av lägre elpriser! Det vet Holmenkoncernen, därför satsade de pengar i detta projekt.

  Vattenkraften begränsas av vattentillgången, och måste till sin natur vara kraftig överdimensionerad effektmässigt för att kunna utnyttjas optimalt, oavsett vindkraften. När vinden blåser bra spar vattenkraften upp nivån i dammarna, för att sedan kunna köra betydligt över medeleffekten när det blir ökande behov, som t.ex. när det blåser dåligt, eller som när fyra kärnreaktorer stod stilla mitt i vintern för några år sedan. Sverige är med sin goda tillgång på vattenkraft och sina goda vindförhållanden ett land med närmast unikt bra förutsättningar för vindenergi.

 38. Daniel Wiklund

  Under den tiden som Romson var klimatminister såg jag aldrig en kritisk kommentar från Thomas P, men nämner du Trump då går Thomas P i gång på alla cylindrar. Även om Romson nu fått sparken så har du Thomas P chans att säga vad du tycker om Romsons klimatpolitik.

 39. #36 En av de bästa i modern tid skulle jag nog vilja säga. Och även vänstern medger (möjligen motvilligt) att det är så. Dock är Trump ingen Reagan. Inte någonstans …

  Men Trump är heller inte den orange galning och/eller clown som de närmast reflexmässigt vill utmåla honom som. Som demonstreras nästan varje gång och omedelbart (och även i tråden ovan) är de patologiskt oförmögna att diskutera honom sakligt och nyanserat (och mkt annat där de inte får ha scenen / bestämma agendan helt själva).

 40. Thomas P

  Jonas #34 har som vanligt inget att tillägga i någon sakfråga utan hans inlägg kan som vanligt nuförtiden reduceras till ”du är dum!” Allt jag får höra är att jag har fel, men Jonas säger naturligtvis inget om vad som är fel. Du passar så bra som trumpsupporter bland de andra högerextremisterna här.

 41. Ingemar Nordin

  Apropå valkampanjen och våndorna hos den amerikanska väljarkåren så finns det faktiskt fler kandidater som de kan lägga sin röst på. Här är en hel hoper:

  https://www.lp.org/candidates/presidential-candidates-2016

  Och jag gissar att de flesta på den listan är skeptiska till klimathotet och Obamas energipolitik. Partiet väljer sin kandidat ungefär nu. Det skall bli spännande att se vem det blir.

 42. Gunnar Kjelldahl (C)

  #33 Abelsson
  Att försöka belägga andra med okunskap är ett trix man ska akta sig för. Det kan lätt landa i att man kastar sten i glashus. Skillnaden mellan effekt och energi är att energin är effekten per tidsenhet. Jag kan inte se var jag skulle ha visat okunskap i detta, eftersom Abelsson sin vana trogen inte precisserar sina personliga påhopp.

  Var Abelsson hittat de 6 %-en, och ännu mindre vad de står för vet jag inte. ”Svenska energinät” är ingen organisation jag känner till. Den källhänvisning han själv efterfrågar saknar jag därför i hans inlägg. Det jag vet är att vindkraften ger mest energi under vintern när elbehovet är som störst, och att den därför passar bra som en del av energiförsörjningen hos oss.

 43. Lasse

  #36
  Att jämföra Reagan med Trump är knappast rättvist. Reagan var fackföreningsman, General Electrics framtidsförespråkare och därtill guvernör i Kalifornien innan han ställde upp som republikanernas man.
  Trump är ett inom politiken oprövat kort. Men han kan ändå bli vald eftersom han ställs mot ett beprövat.
  Obamas insatser för klimatet: https://www.whitehouse.gov/climate-change
  Till sin hjälp har han fått Nasa som använder alla medel för att visa att jorden inte är platt.

 44. Johan M

  #33 Bengt Abelsson

  ”Med hur många procemt av märkeffekt förväntas (ett) vindkraftverk bidra med ..”
  Jag tror nog de räknar med den samlade installerade effekten och de därför kommer upp i 6%. Om man bara har ett verk så ligger siffran betydligt lägre. Notera även att det inte betyder att vi garanterat kan räkna med 6%, under några hundra timmar om året ligger effekten säkert långt under den siffran men.

 45. Läskunnighet Thomas!

  Du påstd att Trump i ditt citat i#26 pratade om ”om hans syn på statsskulden”.

  Det var istort sett diametralt fel. Och jag gav alla länken så de själva kunde lyssna och konstatera det.

  Jag skulle vara mycket förvånad om du ens hade lyssnat på hela i förväg (elle ens nu i efterhand). Jag förmodar att snappat upp citatet på ngn vänstersajt (kanske just mediamatters somjag länkade) oc svalt kackandet där om vad det skulle med hull och hår.

  Men du var alltså (som så ofta) ute och cyklade. Liksom med ditt idiotiskt larviga:

  Du passar så bra som trumpsupporter bland de andra högerextremisterna här

  Som jag nyss sa, du (och andra vänsterexemister) är helt enkelt oförmögna att diskutera sker sakligt och nyanserat. Istället hemfalle du/ni närmast tvångsmässigt åt att fantisera ihop helt egna verkligheter som väl främst speglar ert totalt förvridna önskeföreställningar (och passar övriga ’berättelser’)

 46. Daniel Wiklund

  Klimathysterin har i alla fall gett en massa nya arbeten med konstiga namn. Tex klimatanpassningsstrateg, klimat-och energistrateg. Om det sen leder till ändrat klimat är ju en annan fråga, och om det leder till önskat klimat, är ju en ännu mer komplicerad fråga. Men med såna som Kjelldahl i ledande position så går nog planeten jorden mot en gyllene framtid.

 47. Helge

  Gunnar Kjelldal resonemang, körsbärsplockande och faktaförvanskning ger en mycket bra. Bild på hur lätt det är att förleda politiker som inte vill erkänna att de inte kan ämnet. De kanske tom inbillat sig att de kan.

  Thomas P, vad är en ”halvfacist”?
  Själv tycker jag mycket av din beskrivning kan applicerad på dagens ”maktelit”.

 48. Gunnar Kjelldahl (C)

  #47 ”Helge”
  Det jag kan inom El- och energiteknik har jag inte lärt mig som politiker. Jag är utbildad lärare i ämnet, och har alltså studerat detta. Däremot har nog mina politiska åsikter påverkats av mina fackkunskaper en del!

 49. Peter Stilbs

  #48 – jag antar att Dina elever därmed får saker om bakfoten också?

 50. Christopher E

  #32 Thomas P

  Det sedvanliga tramset från dig. Jag tror knappast någon som röstar är 100% för allt det partiet står för. Inte du heller, eller hur? Man väljer den minst dåliga helheten med hänsyn till någon fråga man tycker är extra viktig. Var dock lugn för att SD har fler saker än vindkraften jag sympatiserar med, så någon ”enfråga” är det inte fråga om. Sedan är väl anklagelser om enfrågefanatism verkligen att kasta sten i glashus för en rabiat klimathotsalarmist.

  Men jag skulle önska ett mer renodlat klimathotsskeptiskt parti här om det funnits. Vad gäller Trump tittade jag på delar av den presskonferens som länkades ovan, och konstaterar som alla andra att det är stor skillnad på den medialt skapade andrahandsversion du torgför och verkligheten.

 51. Lasse

  #46 Ang klimatjobben:
  https://wattsupwiththat.com/2016/05/26/clean-energy-jobs-surpass-oil-drilling-for-first-time-in-u-s-so-what/
  Energitätheten är inte imponerande.
  39 000 jobb /MTOE inom solceller vs 166 jobb /MTOE

 52. Christopher E

  Kan vara värt att påpeka att den användning av vattenkraft för reglering av den opålitliga vindkraften som Gunnar Kjelldahl drömmer om, också är ökad miljöförstöring. Det ger större dynamik i nivån på vattendammarna, med döda zoner utmed stränderna. Illustreras tex med denna bild:

  http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionImages/2240×840/trangslet_2240x840.jpg

  Men vad är lite död och ful natur när Gunnars kompisar i Holmenkoncernen vill berika sig själva på subventioner.

 53. Christopher E

  #51 Lasse

  Visst är det är det så. Politiker som bluddrar om hur många ”gröna jobb” den och den alternativa loserteknologin ska skapa, erkänner ju därmed samtidigt hur mycket ineffektivare och därmed dyrare deras gröna altenativ är.

 54. Sven Hanssen

  #16 TP

  Hur definierar du halvfascist? Till hälften korporativistisk? En halv uniform (typ Tore Skogman)? Halvsocialistisk och halvnationalistisk?

 55. Hasse

  Gunnar Kjelldahl (C), du påstår dig vara utbildad lärare och skriver i #42 att ”Skillnaden mellan effekt och energi är att energin är effekten per tidsenhet”.
  Läser man faktiskt formeln W = P t på det sättet i Sverige?

 56. Bengt Abelsson

  # 42 Gunnar Kj

  Tasck för svar!

  Det skulle vara Svenska Kraftnät, ber om ursäkt för felskrivningen.

  ”SvK räknar idag med att vindkraftens tillganglighet ar 6 % (minst 6 % av installerad effekt antas vara tillganglig 90 % av tiden under höglastperioden)
  >  Underskott normalvinter = 1940 MW
  >  Ersatta underskott med vindkraft: 6%=1940MW100% =1940/0,06=32330MW ”

  De som är satta att ansvara för effektbalanser visar att för att få säker tillgång till 1940 MW behövs 32330 MW installerad vindkraft. Det är skillnaden mellan energiproduktion och säker tillgång till effekt.

  Källa: PDF] Sveriges elförsörjning 2025 – Svensk Energi

 57. sibbe

  Vad säger Gunnar om följande fakta från tyska Energiewendes fantastiska resultat:
  http://www.science-skeptical.de/blog/warum-die-energiewende-scheitern-wird-die-flaechenbilanz/0015222/
  De, vid elnätet kvarvarande, 7( den 8. avstängdes i fjol höstas) kärnkraftverk hade 2015 en effekt-kapacitet på dryga 10 GW/år. =
  De 26400 vindkraftverk hade i fjol en effekt-kapacitet på ca 50 GW/år.
  Kärnkraften levererade knappa 10 GW/år
  vindkraften likaså 10 GW/år.
  Den politiskt korrekta läraren sina politiskt korrekta elever: Hur många fler vindkraftverk behöver vi för att eliminera kärnkraften istället för att fråga vart de 30 GW/året försvann.
  Och frågar inte sina elever med att hur många månader blåser det tillräckligt?
  Bara 4 månader? – = Svaret politiskt inkorrekt!

 58. Ivar Andersson

  42 Gunnar Kjelldahl (C)
  2016/05/27 kl. 14:04
  Gunnar skriver ”Skillnaden mellan effekt och energi är att energin är effekten per tidsenhet. Jag kan inte se var jag skulle ha visat okunskap i detta”. Därmed visar Gunnar sin kunskapsnivå som även i dagens skola skulle ge betyget underkänt. Effekten är energin per tidsenhet eller ännu hellre energin är effekten gånger tiden

 59. Bengt Abelsson

  # 57

  Även du sibbe har inte skillnaden mellan energi och effekt i ryggmärgen:
  Formuleringen ” GW/år” saknar fysikalisk mening.
  Problemet med vindkraften är att den ibland står helt stilla – effekten går mot noll ( eller 6% av märkeffekt)

  Vårt moderna välfärdssamhälle tål inte sådana avbrott i effektförsörjningen – Pålitlig effektleverans måste finnas varje minut och varje sekund.

 60. GoranA

  #37 Gunnar Kjelldahl (C)
  Vi lägger ner den grönaste av alla energislag, kärnkraften, och inför vind och sol till ingen nytta. Det fungerar så länge andelen är tillräckligt låg men som alla parasiter tar det livet av värden när belastningen blir för hög.
  Vi riskerar att ingen vill investera i verkligt hållbar energi om Centerns politik får fortgå.

 61. Thomas P

  Christopher #50 ”Det sedvanliga tramset från dig. Jag tror knappast någon som röstar är 100% för allt det partiet står för. Inte du heller, eller hur? ”

  Nej, men att stödja vad som i praktiken är ett enfrågeparti mot invandring för att man gillar deras inställning i en marginell fråga som vindkraft går inte ihop.

  ”Vad gäller Trump tittade jag på delar av den presskonferens som länkades ovan, och konstaterar som alla andra att det är stor skillnad på den medialt skapade andrahandsversion du torgför och verkligheten.”

  Vilka är dessa ”alla”? Vad jag kan se är det bara Jonas som uttalat sig och lustigt nog var det ingen av er som motiverade er. Ni bara påstår att Trump har rätt. Annars finns ju sådan extrema vänstertidningar som Financial Times som har en lite annan vinkling på det hela:
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ae30974c-13a6-11e6-bb40-c30e3bfcf63b.html#axzz49rbMLdY2

 62. sibbe

  Sorry: Man bör ju kolla upp innan man skriver, vilket jag inte gjorde:
  Min insändare hade ett litet, men inte obetydligt fel:
  jag angav kärnkraft och vindkraftenergi kapacitet till GW/år, vilket inte är korrekt.
  Korrekt är att de knappt 8 kärnkraftverk hade en kapacitet på 10,78 GW,
  de 27147 vindkraftverk hade en kapacitet på 44,95 GW.
  2015 års brutto elenergi från kärnkraften = 91,50 TW/h
  2015 års brutto elenergi från vindkraften = 86,00 TW/h
  Källa: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 05.01.2016

  Nämnas kan därtill att det här systemet kostade elkonsumenterna i
  Tyskland 31 miljarder € i extra avgifter för ”förnybara” i fjol. Politiskt korrekthet måste få kosta…
  Dessutom kan ännu nämnas att kol/olja/gas stod för 45 % av elproduktionen 2015.

 63. Christopher E

  #61 Thomas P

  Vindkraft är kanske marginellt för dig där du bor, men alla är inte du.

  Men som sagt, det finns fler frågor jag sympatiserar med där, så det är lugnt. Jag har för övrigt svårt att se att ”det inte går ihop” att rösta på det parti som bäst motsvarar ens egna prioriteringar. Men så är jag en sådan där tråkig demokrat också.

  Men andra partier är välkomna att omvärdera sin energipolitik, då blir de kanske rentav valbara igen. Det är upp till dem.

 64. Thomas P

  Christopher #63 ”Vindkraft är kanske marginellt för dig där du bor, men alla är inte du”

  Nu menade jag marginell för sd. Det är som sagt i princip ett enfrågeparti om invandring och är det där du sympatiserar med dem går det ihop att du röstar på dem, inte annars. Går man till SD:s energipolitiska program kan man sen läsa ”Sverigedemokraterna är inte negativa till vindkraften som energikälla, men den kommer aldrig att helt kunna ersätta kärnkraften. ”

  ”Men andra partier är välkomna att omvärdera sin energipolitik, då blir de kanske rentav valbara igen. Det är upp till dem.”

  Du säger att du är en sån där tråkig demokrat, så varför inte se till att vara med och starta ett eget parti om nu inte de andra duger? Eller gå med i något av de existerande och försök påverka dem.

 65. Lasse

  #62 Sibbe

  Svårt det där med beteckningar på energi och effekt 😉
  Effekt (MW) gånger tid ger energi (MWh eller GWh eller TWh)

  Christopher E Halland är perfekt för vindkraft tycks det!
  SD har väl genomgående en hållbar politik-speciellt avseende energi och andra strömmar.

 66. Thomas, det vill sig bara inte.

  Dina försök att kleta ’invandrarfrågan’ eller ’halvfascisten Trump’ på andra är bara tramsiga. Du förmår öht inte att diskutera politik bortom den fördummande slagordsretoriken du ger så många exempel på.

  Ni bara påstår att Trump har rätt

  Återigen fria fantasier, hittepå, dumheter på AB-krönikenivå. Och möjlgien ännu en demonstration av oförmågan att läsa innantill.

  Appropå det så kan just alla som lyssnar på hela intervjun jag länkade konstatera att din beskrivning i #26 var rent nonsens, och att det han säger om stadsskulden är närmast det diametralt motsatta. Och är ditt

  .. och lustigt nog var det ingen av er som motiverade er

  ännu ett försök att svamla och fuska bort ditt aktivst-magplask? Det krävs ingen ’motivering’ för att konstatera att intervjun och ditt citat öht inte säger det du vill få det till.

  Extra beklämmande när det kommer från någon som nästan aldrig kan ge raka svar ens rörande vad han själv drar upp.

  F.ö. Din FT-länk ledde inte till ngt meningsfullt/läsbart. Betvivlar starkt att man där skule bekräfta vad du försökte med.

 67. Bengt Abelsson

  sibbe #62

  Det vore intressant att få veta hur lite vindkraften gav som minst (min gissning mindre än 3 GW)

 68. Thomas P

  Jonas #66 ”Appropå det så kan just alla som lyssnar på hela intervjun jag länkade konstatera att din beskrivning i #26 var rent nonsens, och att det han säger om stadsskulden är närmast det diametralt motsatta.”

  Så förklara då vad du anser att han säger! Jag gav f.ö. inte mycket till beskrivning utan lät Trumps ord tala för sig själva.

  ”Din FT-länk ledde inte till ngt meningsfullt/läsbart. ”

  Jäkla skyddade sidor. Använd google och sök på ”Trump’s take on debt repayment raises eyebrows” site:ft.com. Öppna i privat fönster så fungerade det för mig även om länken direkt visar sig inte göra det.

 69. Lasse

  #66 Jonas N
  Tack för ljudlänken om Trumps inställning till statsskulden.
  Typiskt att just Thomas P skulle missuppfatta detta resonemang av Trump -Alamism!
  Det han framförde var en syn på skuld och räntor som vilken villaägare som helst gör.
  Binda räntan som garant för framtida låneutgifter samt skära i kostnader för att få budgeten i balans.

  Resonemanget Thomas klippte ut var ju hans tidigare erfarenhet: Banken ger den lille låntagaren problem. Den store låntagaren ger banken problem.

 70. Gustav

  Thomas P:
  Den enda fråga som är meningslös att välja parti efter tycker du är intressant? SD säger sig vilja genomföra en viss politik som de andra säger sig vara emot. När sedan alla andra partier genomför SDs politik så är väl frågan fullständigt desarmerad? Oavsett vad man tycker så finns det bara ett enda parti som strävar efter att genomföra den egna politiken.

 71. Thomas P

  Lasse #69 ”Det han framförde var en syn på skuld och räntor som vilken villaägare som helst gör.”

  När du går till banken och skall låna pengar, brukar du nonchalant säga att ”Tja, går min ekonomi dåligt får vi väl förhandla om så jag bara behöver betala tillbaka delar av lånet”?

  USA betalar lägsta möjliga ränta för att alla långivare är övertygade om att det är en helt säker placering. Då börjar man inte ens andas om möjligheten om att man kanske inte kan betala tillbaka utan förväntar sig att kunna förhandla ned lånen. Att bara öppna käften på det sättet kan kosta USA miljarder i höjda räntor på lånen, och vad värre är, börjar USA vela så kommer andra länder drabbas även om de inget sagt eftersom USA är centrum i världsekonomin.

 72. Gunnar Kjelldahl (C) #42 sa: ”Skillnaden mellan effekt och energi är att energin är effekten per tidsenhet. Jag kan inte se var jag skulle ha visat okunskap i detta”

  Min kommentar: Eftersom du inte alls kan skilja på effekt och energi skriver du heltokiga saker. Ovanstående påstående skulle på min tid ha renderat betyget C – dvs helt underkänt. Att du inte ser din egen okunskap är en sak men alla andra ser den.

  Du borde pudla och erkänna att du inte kan något alls om elementär fysik på gymnasienivå.

 73. Sven Hanssen

  #68 TP

  Dessa FTs sidor kan man bara läsa som prenumerant, vilket jag lyckönskar dig till. De ger ofta mer kött på benen och andra infallsvinklar än de flesta svenska media. Vad gäller AGW är de dock sedan länge troende sedan en Jenny Stiernstedt – liknande dam ( Fiona nåt) tilläts föra dem in i en återvändsgränd i den frågan. Fiona blev dock inte särskilt gammal där och numera håller de en relativt låg profil i ämnet

 74. Thomas P

  Sven #73 Jag prenumererar inte på FT men kan ändå läsa sidan när jag gör som beskrivet i #68. Det kan dock vara lynnigt att komma in på olika tidningar, speciellt nu när en del inlett krig mot folk med ad blockers.

 75. tty

  Gunnar Kjelldahl (C) #42 m fl

  Jag anade väl att det var något mystiskt med din statistik. Det visar sig att den aktuella vindturbintypen (Vestas V112) har en märkeffekt av 3,45 MW (källa Vestas produktbroschyr: http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/3MWbrochure/3MWProductBrochure/)
  Märkeffekten på hela parken är alltså 58,65 MW, inte 51 MW. Det innebär att 164,5 TWh ger en effektfaktor på 31,9 %, inte 35%. Det är fortfarande en bra siffra, en av de högsta jag har sett för landbaserade verk, men inte sensationell. Lägg därtill att vindkraftverkens tillgänglighet nog aldrig mer kommer att bli så hög som det här året när de var nya…

  ”Att försöka belägga andra med okunskap är ett trix man ska akta sig för. Det kan lätt landa i att man kastar sten i glashus.”

 76. Håkan Bergman

  #73-74
  Man brukar oftast kunna kopiera googles sökadress på artikelns rubrik eller nåt citerat från innehållet och gå in via den, ni vet den gamla marxistiska sanningen – It’s okey he’s with me. Tycker man att den adressen är otymplig att klistra in kan man korta av den på t.ex. bit.ly.
  http://bit.ly/1sT6eEQ
  Ovanstående länk borde funka till den angivna sidan.

 77. PAB

  #67
  Här kan man interaktivt följa Tysklands elproduktion under några dagar. Det lägsta för vind verkar vara omkring 0,6GW.

  https://www.energy-charts.de/power_de.htm

 78. Bengt Abelsson

  # 77 PAB

  Tack! Jag som trodde att jag var pessimistisk i min gissning på 3 GW.
  0,6 GW – var är Gunnar Kj??

 79. Lasse #69

  Jag tror inte Thomas P har missuppfattat Trump. Jag är tämligen övertygad om att han öht inte hade lyssnat på intervjun, utan bara hittat det citatet någonstans, beledsagat av kommentarer med samma innebörd som hans ursprungliga påstående om det. Och att han omgående svalde den ’berättelsen’ med hull och hår, i blint men förhoppningsfullt önsketänkeri.

  Du kan också se på allt armviftande, försöken att byta ämnet, uppmaningar till andra att ’motivera’ vad Trump säger, och/eller anklaga dem för hittepå-beskyllningar osv.

  Extra roligt att han gjorde detta i samma veva han ville brösta upp sig för att ’minsann läsa i amerikansk media’ …

  PAB #77 Tack för länken. Som väntat noll support för vad Thomas P ville hävda.

  Thomas #68. Nej, du sa inte mycket. Men du klippte in ett långt citat, och missade totalt vad det handlade om. Det lilla du sa blev ett magplask till, i paritet med Gunnar Kj ’effekten per tidsenhet’

  Ärligt talat fattar jag inte varför ni aktivister aldrig lär er? Efter ett decennium borde du kunna lärt dig att kunnigt folk både kan och kommer att kolla och sen dra ned brallerna på er när ni återigen försöker med saker som är bara är för dumma/bra för att vara sanna. Men men, jag förmodar att ni helt enkelt inte kan kontrollera era impulser när önsktänkandet tar över …

 80. PAB

  #78
  Värre än så 26/5 2016 kl 9.00 0,42 GW

 81. Thomas P

  Jonas #79 Återigen ett långt inlägg där du helt glömmer bort att förklara vad du anser att Trump sa och vad som var fel i det jag sa och sen bara råbluffa om innehållet i FT. Du kör hela tiden det knepet att inte motivera dig, bara tala om hur fel jag har och gänget här verkar köpa det. Faktum kvarstår att Trump gjorde bort sig, men jag förmodar att du inte kan kontrollera dina impulser att få hävda att jag har fel.

 82. Sören G

  OT
  Partisympatier på SVT.
  https://pbs.twimg.com/media/CjddyebWYAAcaP1.jpg

 83. Ann L-H

  Nog är det förändring på gång:
  http://www.climatedepot.com/2016/05/26/former-obama-energy-chief-slams-epa-climate-regs-falsely-sold-as-impactful-all-u-s-annual-emissions-will-be-offset-by-3-weeks-of-chinese-emissions/

 84. Thomas

  ”Återgen ett långt inlägg …”

  Det var svar/kommentarer till tre personer

  ”.. där du helt glömmer bort att förklara”

  Jag behöver inte förklara någonting jag inte har gjort några påståenden om. Men vad som var fel i det du sa har jag redan pekat ut. Det var det lilla du sa själv, nämligen:

  ”vad sägs om hans syn på statsskulden:”

  följt av ett långt citat som hade noll bäring på statsskulden. I ett för övrigt också långt inlägg på sedvanlig vulgär-nivå.

  Vidare: Jag råbluffar inte om FT-artikeln. Inget i den stödjer ditt påstående i #26. Återigen behöver du komma med rent hittepå. Du verkar helt enkelt inte förmå bättre. Och råbluffar därför närmast i panik …

  Den som gjorde bort sig var du, med det citatet och ffa vad du hävdade om det. Och jag tror faktiskt att du insett det, så mycket och illa som du krumbuktar nu. Men jag har noll förväntningar på att du skall erkänna det och att du (förmodligen) bara copy-pastade citatet och blint svlade valde medföljande trash-talk från någon aktivistsajt.

  För övrigt:

  Jag kör med taktiken att påpeka att (och hur) fel du har när du har fel. (Och sen pika dig för hur lätt du ramlar i fällorna som ingen ens behövt gräva åt dig, och även hur pinsamma/osanna dina försök sedan blir för att undkomma det egna blamaget. Sorry! 😉 )

  Som jag påpekade redan inledningsvis: Ni verkar vara oförmögna att föra en seriös saklig diskussion om nästan alla sakfrågor, oförmögna att nyansera och hantera andra(s) åsikter och perspektiv etc. Utan har oftast bara har värsta vulgärretoriken att komma med …

  Allvarligt, du är ju totalt oförmögen att diskutera närmast någonting numera, jag behöver ju inte ens peta på dig så gör du bort dig helt självmant … lite som Björne T när han föresökte här under kanske ett år, den pajasen.

 85. Daniel Wiklund

  Med tanke på hur positiv Thomas P är till Romsons klimatpolitik så undrar jag om inte han är miljöpartist. Varken vänsterextremist eller högerextremist, utan miljöextremist.

 86. Ingvar i Las Palmas

  Det är ganska typiskt hur vissa väljer att:
  1. Dra alla över en kam
  2. Medvetet feltolka inlägg.

  Jag har inte jämfört Trump med Reagan. Det är jag inte kapabel till.
  Jag jämförde situationen innan Reagan blivit vald och den förhandenvarande situationen.
  Och då naturligtvis främst vad media skrev.
  Det tyckte jag var väl så tydligt.
  Men för att ta hem en billig poäng så gör vissa medvetna feltolkningar. Lågt! Och symptomatiskt.

 87. Thomas P

  Jonas #84 ”följt av ett långt citat som hade noll bäring på statsskulden. ”

  Hur vore det om du själv lyssnade på intervjun du länkade till? Frågan Trump fick var ”Do you believe that we, in terms of the United States need to pay a hundred cents on the dollar”, och visserligen uttrycker sig Trump på sitt vanliga luddiga sätt men det går inte att se hans svar annat än som att det handlar just om USA:s statsskuld. Sen är det bara gå till första stycket i artikeln i FT: ”Donald Trump is stirring bewilderment over the economic policies he would pursue as president by raising doubts over the traditionally cast iron assurance that the US will repay its sovereign debt.” Så det är inte bara jag som tolkar det så.

  Håll dig du till dina eviga ad hominems som i dina avslutande stycken, det är allt du klarar av. När du ger dig in i sakfrågor blir du bara patetisk i dina försök att till varje pris hävda att jag har fel utan att kunna leda det i bevis. Jag citerar text, du kommer med förnekanden.

 88. #86 Märkligt, jag kan inte se att någon försökt ta billiga poäng eller medvetet feltolkat ngt du sagt om Reagan. Alla som nämnt honom har varit sakliga …

 89. Christopher E

  #64 Thomas P

  ”Det är som sagt i princip ett enfrågeparti om invandring och är det där du sympatiserar med dem går det ihop att du röstar på dem, inte annars.”

  Det är inget enfrågeparti, det bara retorik från från er sida för att försöka marginalisera. Tröttsamt. Din värdering om varför man röstar på dem har absolut noll värde. Du har inget definitionsprivilegium där. Två bra skäl till att rösta på dem är motstånd mot könskvotering och motstånd mot tvång att dela föräldraförsäkring. Se där, tre bra skäl redan inklusive redan nämnd energi. Och då har vi inte ens nämnt invandring ännu, men där har ju övriga partier övertagit SD:s politik numera eftersom de hade rätt hela tiden, så den ”enfrågan” är lite passé.

  ”Du säger att du är en sån där tråkig demokrat, så varför inte se till att vara med och starta ett eget parti om nu inte de andra duger? Eller gå med i något av de existerande och försök påverka dem.”

  Standardkommentar, även den tröttsam. Jag har viktigare mål än politik i livet. Varför skulle jag starta parti, jag röstar som sagt på det minst dåliga eller kanske taktikröstar blockmässigt om det gynnar mig. När det gäller vindkraft, har SD dessutom ställt upp lokalt som utlovat, så jag är nöjd. Jag har förtroende för vår lokala riksdagsledamot i den frågan också, som jag varit i kontakt med.

 90. kopp

  Två smått tokiga rubriker jag stötte på, efter varandra:

  ”Climate change irreversible now: Scientist ”
  ”Brexit a risk to global economic growth”

  Media försöker simultant propagera för tillväxt och domedagskult (…p.g.a. av just tillväxten)

 91. CecilB

  Har den försvunna mannen, vilsen i pankakan, kommit tillbaka?

 92. CecilB

  Och, nej, jag tänkte inte på Thomas, utan mest på ’kuk’ partisten.

 93. Slabadang

  Samhällsdebattens pågående dramatiska klimatförändringar sker nu i allt snabbare takt och med dem förändras maktpositioner och politik!

  Nu rinner äggen i fejset PK- makten. Fiaskona radar upp sig som vagnarna bakom loken på Malmbanan eller Ofotbanen som är dess rätta namn. Klimatpolitiken, utrikespolitiken,invandringspolitiken, integrationspolitiken, bostadspolitiken, energipolitiken. Ni får gärna komma med ett tips om det finns något politiskt område som funkar överhuvud taget. Skattesubventionerad media försöker förtvivlat hålla vanstyret under armarna och legitimera idiotin med dess tillhörande idioter.

  Vi som läser och engagerar oss i alternativ media förstår hur oändligt viktig det fria informationsflödet är för demokratin. Vi förstår samtidigt vilken korrupt ren styggelse gammelmedia är och vilket kraftfullt verktyg det är för totalitära manipulativa krafter. Gammelmedias makt visar nu sin begränsning och kommer få en nästintill omöjlig utmaning att försöka återerövra förtroende. När Jesper Strombäck och Hinnfors som är två av de absolut värsta manipulativa lögnpolitrukerna skall användas som medias egna ”sanningsvittnen” om hur media skött rapporteringen om invandringen så inser man ju hur dj…. la illa ute media är.

  I England folkomröstas det om EU, I hela Europa växer folkopinionen i alla länder mot centralt vanstyre och mot då EU i synnerhet. Trump blir presidentkandidat och deklarerar en ren massaker på klimatpolitiken. Strypandet av EPAs korrupta lögnfabrik blir det naturliga fokuset för en Trump vid makten. ”Höger” i dag ter sig de som tycker om sanning fakta relevans funktion och demokrati. ”Vänster” ter sig allt mer som den totalitära motsatsen

  Folk i allmänhet men alldeles för sent börjar inse att de är grundlurade på en mängd olika sätt. Gunnar Kjelldahl tillhör den här postmarxistiska idiotin som tror att argument blir sanna bara för att de stämmer med hans eget och typ ”Sibbes” önsketänkande eller genom att upprepas. Resultatet av denna självförstärkande tankeloop skapar den fakta och logikresistens som kännetecknar postmarxismens signum. En form av antiintellektuell inbunden onani med utopiskt ideologiskt önsketänkande. Där varje argument som bekräftar önsketänkandet leder till upphetsning och upprepas till att extas uppnås, och vi som kommer och stör mitt i onanin genom att öppna dörren och garva lite genant förstår till slut att det är nåt sjukligt med hela beteendet. När vi ritar små mustascher lägger till heliumröster och clownnäsor på deras inspirationsobjekt så blir deras reaktion därefter.

  Har ni själva förstått att ni som skriver och läser här utgör det absolut viktigaste fundamentet för en fungerande demokrati? Här funkar den kvalitativa urvalsprocess den öppna demokratins debatter skall erbjuda. Alla har möjlighet att väga och döma argumenten mot varandra, de bäst väl underbyggda och intellektuellt hederliga vinner alltid över de övriga i längden. Tack alla som deltar och speciellt till redaktionen som gör det möjligt för oss andra att vara en del i debatten.

 94. Bim

  Tack själv Slabadang.
  Det är ett nöje att läsa dina kommentarer. Man blir glad av att det finns människor som har förmågan att ryta till, dessutom på ett roligt sätt mitt i alvaret.

 95. Ingvar i Las Palmas

  Jonas 88
  Du var inte inkluderad 🙂

 96. Lasse

  Lästips till Gunnar K
  SVDs näringslivs debatt där tysk energiwände beskrivs av en fd styrelsemedlem i Vattenfall.(Elsa Widding)
  Hittar den ej på nätet ännu.”Fel att slumpa bort brunkolet”
  -Regeringen har nu satt en gräns för andelen förnybar kraft som kan tillföras systemet. 40-45 % till 2025.
  Det rådande systemet med feed in tariffer fasas ut och ersätts med fasta auktioner. Detta för att säkerställa driften av brunkolsverken. Omställningen saktar in.

  Varför gör de detta Gunnar?

  Kanske för att politiker vill bli valda och tyska elpriser har blivit ett bekymmer för betalarna som även är väljare!

 97. Thomas #87, som jag sa redan från början: Ni är helt oförmögna att föra en ärvuxen seriös saklig och nyanserad diskussion eller debatt. Skrän, vulgärpropaganda, och sen BS, rent ljugande och personpåhopp. Ni kan helt enkelt inte bättre …

  Så här skrev du om Trump i #26:

  .. vad sägs om hans syn på statsskulden:
  ” I think, look. I’ve borrowed knowing that you can pay back with discounts. And I’ve done very well with debt. Now of course I was swashbuckling, and it did well for me, and it was good for me and all of that. And you know debt was always sort of interesting to me. Now we’re in a different situation with a country, but I would borrow knowing that if the economy crashed you could make a deal. And if the economy was good it was good so therefore you can’t lose. It’s like you make a deal before you go into a poker game. And your odds are much better.”

  Och här kan du lyssna på hela intervjun (knappt 7 min) och vad han faktiskt säger om statsskulden: Närmast diametrala motsatsen.

  Och så är det: Om du blint tror på allt kackande på aktivistsajter, om du kopierar påståenden där som ’bevis’, och om du inte själv ens orkat kolla/lyssna på orginalkällan .. då kommer du om och om igen göra bort dig på precis samma vis. Vilket vi ju sett många ggr vid det här laget.

  Blanda inte in mig i den oförmågan och intellektuella slapphet. Det är helt och hållet ditt eget görande …

 98. Thomas P

  Jonas #97 Ännu ett typiskt inlägg av dig. Du inleder med ett ad hominem, fortsätter pikant nog med att anklaga mig för personangrepp. Kopierar ett långt stycke av min text och den länk du tidigare gav, men saklig analys saknas helt. Närmast kommer man här, men det är ju bara ett påstående, ingen argumentation:
  ”Och här kan du lyssna på hela intervjun (knappt 7 min) och vad han faktiskt säger om statsskulden: Närmast diametrala motsatsen”

  Motsatsen till vad? Till det jag citerade? Ja, det är för all del ett problem med Trump som jag påpekade redan i #26 att han kommer med så motstridiga påståenden, men du har fortfarande inte på något sakligt sätt kunnat motivera varför jag har fel. Uppenbarligen är sådant under din värdighet när det är så mycket roliga att komma med eviga påhopp av typen ”Ni är helt oförmögna att föra en är vuxen seriös saklig och nyanserad diskussion” ”Om du blint tror på allt kackande på aktivistsajter”

  Försök någon gång argumentera sakligt!

 99. Thomas

  Det krävs ingen ’argumentation’ för att konstatera att det Trump-citat du hade kopierat inte är ”hans syn på statsskulden”.

  Det krävs ingen ’analys’ och inte heller någon ’motivering’, det räcker med att lyssna, och det hade du inte gjort!

  För att förtydliga ännu mer: Det var din ’analys’ (”hans syn på statsskulden”) som är helt och hållet uppåt väggarna, som jag menar utgör er ’oförmåga att diksutera seriöst och sakligt’, och som du (högst troligt) bara hittat och svalt bland ’kackandet på aktivistsajter’.

  Att du nu sitter med hela fejset fullt med äggröra är ditt eget ansvar. Jag bara pekar ut det faktum. Och
  att du därefter börjar BS:a och råljuga är bara mer av samma oförmöga att uppträda vuxet ..

 100. Thomas P

  Jonas #99 ”Det krävs ingen ‘argumentation’ för att konstatera att det Trump-citat du hade kopierat inte är ”hans syn på statsskulden”.

  Om du hade lyssnat på inlägget hade du vetat att det var just statsskulden frågan han fick handlade om. Alla inlägg till trots har du fortfarande inte kommit med något sakligt. Du bara påstår att jag har fel ,att FT har fel,men du kan inte säga vad du egentligen tycker Trump menade i det där citatet.

  ”För att förtydliga ännu mer: Det var din ‘analys’ (”hans syn på statsskulden”) som är helt och hållet uppåt väggarna,”

  Men snäll, rara lilla Jonas, jag *vet* att du tycker jag har fel, alltid och vad jag än säger, det behöver du inte förtydliga,l vi vet det till leda. Det du behöver förtydliga är vad du anser vara rätt, vad Trump menade med det jag citerade.

 101. Nej, Thomas, jag behöver inte byta ämne bara för att du har ägg i hela fejset …

  Men med ”det närmast diametralt motsatta” menar jag att precis detta: Att han hade behövt svara ’Yes’ på frågan i istället för ’No’ (som han gjorde).

  Han fick nämligen den helt uppenbara följdfrågan direkt efter ditt kopierade citat (som du uppenbarligen inte själv hade lyssnat på):

  ”Are you suggesting that we negotiate the US credit that way?”

  ”No” svarar Trump.

  Damen som frågade honom begrep också det uppenbara som du Thomas först var totalt okunnig om, och därefter försöker förneka med mer BS och ljugande. Precis innan hon upprepade ovanstående fråga sa hon nämligen:

  ”I understand that you’ve done this in business deals, but are you suggesting … ”

  Notera:

  Detta är varken argument, analys eller motivering från mig. Detta är bara transkirberade citat ur intervjun (som jag tillhandahåll redan för två dygns sedan, i #34).

  Du intalade dig precis raka motsatsen, Thomas! Och där finns inget du (nu) kan göra åt det, få ditt nonsenspåstående ogjort(*).

  Högst sannolikt för att citatet, därifrån du kopierade det, presenterades på det sättet. Du blev alltså lurad av någon som antingen är precis lika lättlurad som du, eller (möjligen i i flera led) att någon smartare än du/ni matade dig/er med sådana simpla talking-points, som du/ni svalde med hull och hår just för att ni så innerligt gärna vill intala er sånt:
  Att ni ju är så smarta, och Trump (och alla andra som inte delar er tro) därför måste vara så dumma …

  Men som sagt, verkligheten har som så ofta inte ngn central del i era små berättelser.

  (*) OK, du kan och försöker uppenbarligen förneka och ljuga ännu mer … Vilket ju bara bekräftar vad jag säger: Att ni är totalt oförmögna att att uppträda vuxet etc.

 102. Thomas P

  Jonas #101 Du faller alltså för Trumps trick att säga emot sig själv och låta publiken välja vad de vill tro på. Som jag skrev i #71 är det här dock en sådan fråga där man inte får ens antyda möjligheten av att inte betala tillbaka.

 103. Bra Thomas

  Så nu erkänner du dels att vad du sa i #26 inte alls var vad han faktiskt sa om statsskulden. Utan istället tankeläsning om vad Trump egentligen menade, vilket alltså vara raka motsatsen …

  Och än mer anmärkningsvärt var att du klarade av detta ’fjärrskåderi’ redan innan du ens hade lyssnat på vad han faktiskt sa.

  Visst sörru Thomas …

  Vi har hört hört allt det förut, under många år och till leda. Men fakta och verklighet har behövt lämna rummet långt innan dess ….

 104. Thomas P

  Jonas #103 ”Utan istället tankeläsning om vad Trump egentligen menade, ”

  Min ”tankeläsning” består i att jag lyssnade på intervjun och därmed vet vilken fråga han fick. Jag översatte denne sen lite fritt till svenska i min inledning ”Eller vad sägs om hans syn på statsskulden:”

  Trump fick en fråga om statsskulden och det där var vad han svarade, alltså kan man om man antar Trump vara normalbegåvad förutsätta att Trump ansåg det han sa vara relevant för en diskussion om statsskulden. Den vill vara generös kan för all del tänka sig att det nog bara var Trump som på sitt vanliga narcissistiska sätt bluddrade på om sin framgångsrika karriär som affärsman utan att det hade något med frågan att göra, men som jag skrivit tidigare är det där med statsskuld en allvarlig fråga där man inte får skapa minsta osäkerhet om att man avser betala tillbaka.

  ”Och än mer anmärkningsvärt var att du klarade av detta ‘fjärrskåderi’ redan innan du ens hade lyssnat på vad han faktiskt sa. ”

  Det är fascinerande med dig hur du hittar på något sånt här och sen bara upprepar det som om det därmed vore sant. Vad vet du om hur mycket jag hört eller läst av den där intervjun? Ingenting. Det är bara i din fantasivärld som du får det till att jag måste läst ett urklippt citat på någon vänstersida.

 105. Hej Thomas

  Nej, du ’översatte’ inte vad Trump sa.

  Vidare, det han sa var inte om statsskulden, det var snarare lite skrävel om vilken fena han var när han ägnade sig åt vad han kallade ’swashbuckling’. (Du tycks ju själv vara fullt medveten om detta. Numera.)

  Tom i ditt lilla (kopierade) citat säger han direkt efter ’Now, we’re in a different situation with a country’, så inte ens ditt tillkämpade efterhandstillrättaläggande håller.

  Att du hade hittat detta på ngn sajt är helt uppenbart iom att du kopierade ett långt citat. Du är för slapp och för lat för att lyssna (och, för den delen, läsa) noggrant och dessutom transkribera längre texter noggrant och ordagrant(*)

  Skulle du ha lyssnat på intervjun i förväg hade du ju hört den direkta och närmatst självklara motfrågan som kommer omedelbart efter, och vilken han besvarar med ’Nej’. Och du hade inte gjort bort dig med så infantil och beklämmande rännstensretorik, såsom:

  ”minst halv fascist” och (redan i #16 ”ställa in betalningar på statsskulden”

  Så ännu en gång: Du får allt lov och stå där med (och för) all den äggröra i fejset ditt, när du (ännu en gång) hävdade saker du inte kan belägga …

  Jag är inte inblandad på annat sätt än att det är jag som pekade ut det, gav alla länken där de själva kunde övertyga sig. Och dessutom påminner dig om sådant(*) gång på gång när du försöker förneka det uppenbara.

  Dina försök sedan med ”bara i din fantasivärld” är bara ditt sedvanliga skränande när du inte har någon annan utväg.

  Tänk Thomas, det är nu fjärde dagen du ägnat dig åt att med näbbar och klor försvara ditt infantila strunt (i #16 och #26) med mer av samma sort. Du verkar vara patologiskt oförmögen att korrigera dig och (alla) de ggr du får till det ordentligt fel(*).

  Det är precis omöjligt för dig att föra en vuxen saklig diskussion. Tex om Trump, som jag heller inte gillar, eller vars ekonomiska ’politik/agenda’ jag är mycket tveksam till.

  Slutligen, angående:

  det där med statsskuld en allvarlig fråga där man inte får skapa minsta osäkerhet om att man avser betala tillbaka

  Tja, och ändå är det precis den ’osäkerhet’ du och skränvänstern så innerligt vill skapa och sprida. Så ivrigt att ni anser er behöva förvrida och ljuga även om så lättkontrollerade saker. Du nu under de fyra senaste dagarna …

  Inte heller det ’indignantionskortet’ var så värst smart att försöka spela på … det landar ju också i det egna fejset.

  (*) Vi har ju fö månag exempel på där du varit för lat för att kolla vad ens de källor du trots allt anger faktiskt säger. Eller har du glömt hur knäpptyst du varit i frågan sedan du först trimuferande länkade till Cowtan, och hur ’rigorösa’ och välmotiverade och -befogade alla dessa ’homogeniseringar’ (justeringar) av temperaturdata var. Efter att jag läst vad som faktiskt står i den rapporten.

 106. Tillägg:

  Html-formateringen i #105 blev fel efter Thomas citat på slutet. Hoppas att det ändå framgår var det slutar, och vad som är min kommentar till detta poserande.

  Vidare, Thomas, angående:

  du hittar på något sånt här och sen bara upprepar det som om det därmed vore sant. Vad vet du om hur mycket jag hört eller läst av den där intervjun?

  Lär dig läsa innantill! Återigen behöver du hitta på en helt egen verklighet(*)

  Precis som jag skrivit massor av gångar (i #45 #79 #84 #97 #101) förmodar jag (dvs är extremt säker på) att du hittat (och kopierat) citatet på någon sajt. Ett ställe där detta omnämnts i samma slags hånfulla tonläge och oseriösa kommentarer som du sedan försöker med här.

  Ingenting du har sagt , gjort eller försökt därefter har heller pekat åt något annat håll.

  Jag vet att du efter att jag länkat den, har lyssnat på (iaf delar av) intervjun. Att du skulle ha skrivit vad du skrev i #16, #26 baserat på att du själv hade lyssnat på den håller jag för extremt osannolikt. Men om du hade det så är ju dina försök att få det till raka motsatsen bara ännu mer beklämmande.

  (*) Och det är ju ett problem för er: Har du en gång blivit påkommen med att medvetet ljuga, är du avslöjad som en som är beredd att medvetet ljuga för att vilseleda, för att driva igenom sin agenda som inte klarar av sådant utan att fara med osanning. Har man (som du) blivit påkommen massor med gånger … tja .. då gäller samma sak. Bara med långt mer eftertryck. Du är helt enkelt bara sån. Tvångsmässigt många ggr tycks det som …. Varför det är så? Jag tror inte ens jag vill veta. Men jag vill göra en poäng av att man måste förhålla sig till verkligheten. Och i denna finns det alltså många som närmast reflexmässigt tar till lögner när de vill nåt, och när de blir trängda.

 107. Pingback

  […] torsdags-fredags förra veckan skrev jag på resande fot ett inlägg utgående från främst ovanstående artikel i NWT, och har grubblat över de underliggande skeendena sedan dess. Då det nu bara några dagar senare […]