Folkligt uppror på Lidingö mot politikers gröna flum

Dagens inlägg handlar om ”klimatpolitik” på kommunal nivå. På Lidingö har det stormat ordentligt kring anläggande av en snabbcykelbana och ta utrymme från biltrafikanterna.Lidingo3

Norra Kungsvägen – Lidingö den 21 oktober

På bilden ovan ser vi staketet – i folkmun nu kallad Berlinmuren – som avgränsar snabbcykelbanan mot övrig bil/busstrafik. Till vänster ser vi den nuvarande gång/cykelvägen.

Om vi backar bandet lite så la Lidingö kommun ut sitt miljöprogram på remiss 2015. Detta även till allmänheten. Jag skrev då ett remissvar till kommunen som uppmärksammades av Lidingösidan.se. Miljöprogrammet för 2016-2020 antogs av fullmäktige. Läs det gärna. Floskeln ”hållbart” finns med på nästan varenda sida och ofta fler gånger. På sidan 7 i miljöprogrammet står att till 2020 är målet:  ”LIDINGÖBORNAS ARBETSRESOR UTGÖRS TILL 60 % AV GÅNG, CYKEL ELLER KOLLEKTIVTRAFIK.” och  ”LIDINGÖBORNAS VARDAGLIGA RESOR INOM LIDINGÖ (PÅ FRITIDEN/ICKE ARBETSRESOR) UTGÖRS TILL 50 % AV GÅNG, CYKEL ELLER KOLLEKTIVTRAFIK.” 

Ingenstans nämns elbilar som i Sverige har nästan noll koldioxidutsläpp. Lidingö kommun är helt ute och cyklar  i klimatfrågan. Att vilja styra hur vi transporterar oss kanske passar i Nordkorea men inte i Sverige. Det påverkar inte klimatet det minsta. Läs miljöprogrammet så ser du långt det rödgröna flummet nått på den kommunala nivån. Lidingö är inget undantag utan så här ser det ut i de flesta kommuner.

Tillbaka till snabbcykelvägen. På ett sammanträde 8 juni i år  tekniska nämnden att bygga en ”snabbcykelväg”, se §52 här. Till historien hör även §51 – gång och cykelväg längs Källängsvägen. Tekniska nämnden leds av Christer Åkerhielm (M).

När staketet ”Berlinmuren” började byggas vaknade folket till. En proteströrelse via Facebook bildades och insändare skrevs. Inga demonstrationer men sociala medier användes. Även oppositionen och f.d. politiker vaknade till liv, se här och här. Ett av problemen var att kostnaden för snabbcykelvägen var hög och var bara till nytta för ett fåtal snabba cyklister. Den gamla cykelvägen på bilden duger bra. Möjligen kan den breddas något och separera gång och cykeltrafik med en linje. Bara mycket få cyklar på morgonen jämfört med de som åker bil eller buss. Skattebetalarnas pengar kastas bort på rödgrönt flum till mycket liten nytta. Sen kom den naturliga frågan. I vinter när man plogar kommer inte snön att fastna på ”Berlinmuren”?

Protesterna växte till stormstyrka och hör och häpna – politikerna lyssnade och stoppade projektet. Visserligen till en kostnad om 50.000 kr per dag men ändå. Rödgröna cirkusen tog inte slut där. Nu skulle ”Berlinmuren” göras om till en bussfil. Detta annonseras på kommunens hemsida innan beslutet är taget. Vinsten kan räknas i sekunder för några bussar i rusningstrafik. Där bussfilen ska byggas är det inga stora köer.

Ytterligare kontroversiellt är att man har byggt en ny gång/cykelbana i Näset och tagit bort många parkeringsplatser.

Lidingo4

Nya gång/cykelbanan på Källängsvägen – Lidingö

På denna cykelväg ska männen i Lycrakläder komma susande ner i 40 km/h för att komma ner till Berlinmursvägen (snabbcykelvägen). Busshållplatsen ser lite malplacerad ut.

Lycra2

 

Inget fel att bygga cykelbanor men det behöver inte ske på bekostnad av biltrafiken. Dessutom måste det finnas en kostnads/nyttokalkyl med. I den rödgröna flumvärlden saknas detta. Därför sponsrar politiker solceller.

Det positiva är ändå att politiker tagit intryck av ”folkets röst”. Men inlägget vill visa att på kommunalnivå fortgår det rödgröna flummet med oförminskad styrka. Miljoner kronor av skattebetalarnas pengar slösas bort till ingen nytta och sen har kommunen inte råd att ta hand om våra gamla.

 

Anna_Rheyneuclades_Kihlman

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) – ordförande i Lidingö kommunstyrelse

Lidingö har som andra kommuner uppdragit åt SMHI att räkna fram hur havsvattennivån kommer att förändras. Denna rapport från 2008 byggde på IPCC AR4 (2007). SMHI tyckte inte att detta scenario lät tillräckligt alarmistisk så man tog ett värre scenario från holländska forskare. Från rapporten: ”De högsta vattenstånden skulle i extrema fall kunna bli en meter och åttio centimeter högre än dagens medelvattennivå.”  En överdrift. Vi har en landhöjning som kompenserar för att havsnivån stiger.

Normalt så skriver vi på Klimatupplysningen om globala klimatfrågor. Detta inlägg vill visa hur det rödgröna flummet och slöseriet med skattebetalarnas pengar också finns på kommunal nivå.  Det allra värsta har varit vindkraftprojekten där skattebetalarna i kommuner fått gå in med många, många miljoner för att rädda politikernas förlustprojekt, exempel se här.

greenblob2

Rödgröna flummet är mycket värre än vad du tror. Du betalar via skatter på energi, skatter på drivmedel och direkta skatter. Det skulle vara mycket intressant om någon utredde totala kostnaderna för ett hushåll i Sverige för ”klimatåtgärder” som inte påverkar klimatet ett dugg.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Som cyklist i grannkommunen så ogillar jag starkt dessa cykelbanor. Även vi har blivit berikade med avskiljda cykelbanor , även på gator med nedsatt hastighet. Flexibilteten som är cykelns kännetecken blir starkt begränsad och antalet konfliktpunkter ökar dramatiskt när cyklarna skall in på egna banor.
  Sen blir det smalt när staket eller kantstenar sätts upp. Smalt är något vi vingelpellar inte gillar!

 2. Lasse #1: Det finns en annan stor nackdel med att ta bort vägrenen och smalna av filerna på bilvägen. Vid en olycka finns ingen plats att köra av eller passera på. Totalstopp för bil- och busstrafik. Redan har en olycka inträffat. Smal fil med staket på sidan. Riskerna med detta kan alla utom gröna politiker förstå.

  Dessutom när snön plogas åtsidan kommer den att ligga på staketet. Filen blir ännu smalare.

  Tanken med tokerierna var att göra det svårare att köra bil.

 3. Daniel Wiklund

  OT Infrastrukturministern är verkligen ute och cyklar, hon som tjänar 760000 tycker att bensinen är för billig. Hennes närmaste man verkar också tycka att bensinen är billig, så mycket som han är ute och reser. Att han reser för närmare en miljon om året verkar inte bekymra infrastrukturministern. Se där ett skäl att höja bensinpriset, då skulle hennes närmaste man inte flyga så mycket och därmed inte slösa så mycket på skattemedlen.

 4. bom

  Det finns ingen som helst anledning att stödja lycrakalsongdårarnas verksamhet. De är genom sin beklagliga mentalitet ett verkligt folkhälsohot som ministerfommen borde ägna sig åt som omväxling från snokandet i folks sovrum! Att fullvuxna män och kvinnor hotar, skriker och beter sig på våra cykelbanor är en realitet i vardagslivet. Deras problem är att de inte klarar av att visa hänsyn inför risken att ”förlora” några sekunder från sin ”idealtid” som de noga registrerar. Senast var det ”damen” som skrek ”måste du vingla så förbannat gubbdjävel” när hon skulle köra om mig just i avsmalningen till Vasabron där bakom Riddarhuset. Inget lagrum ger dem rätten att i cykeltrafiken bete sig sämre än fotbollshuliganer på apberget!

 5. Lasse

  Vad gäller havsnivån så har jag tidigare berättat om vår kommuns kajprojekt. Helt tät kaj eller strandskoning med ök på +2,1 vilket fjärmar oss från den strandkant som i övrigt lockar nedanför den kajen. Detta eftersom kajen är 100 år gammal och grundlades på ca 0,5 m djup. Allt med hänvisning till SMHIs gissningar om framtida havsvattenstånd samt med tillägg för högsta högvatten samt vågor på detta. Visserligen är kajen bara utförd en kort sträcka men den kommer att stå som ett monument över överdrivna förutsägelser och inkompetens. Men jag gissar att det oxå är ren flathet från oss kommuninnevånare som borde ryta till oftare! Obekvämt men nödvändigt när inkompetensen tar makten.

 6. Joachim

  I Örebro har man byggt vägbulor, busshållplatser i ena körfältet på tvåfiliga genomfartsgator samt tagir bort ”grön våg” flödet. Nu ondgörs sig de inkompetenta lokalpolitikerna att det är köer och pratar om biltullar. Inkompetens på högsta nivå

 7. argveteran

  Fann detta i nämda rapport under sammanfattnig / havsytans nivåer:
  ”År 2100 beräknas medelvattenytan ligga 20 cm lägre
  än i dag i ett lågt scenario och
  28 cm högre än idag för ett högt scenario. I scenar
  iot med höjd medelvattenyta blir
  höga vattenstånd mer vanliga. ”
  Så vart tog ”en meter och 80 cm” vägen??
  Enligt smhi är PONERAD nivå – 20 cm till +28 cm.
  Farlig sekt de dära mupparna.

 8. L

  I Österåker har man nu byggt en ny cykelväg parallellt med Svinningevägen, kanske lite lyxigt eftersom nästan ingen cyklar där, men det irriterande är att när man tog bort cyklarna från stora vägen passade man på att sänka hastigheten för bilarna..!!?? Så nu är det bara 60 km/t där det tidigare var 70 km/t trots att cyklarna alltså fått en helt egen väg vid sidan om. Hjärnsläpp..??

 9. L

  Räckena på Norra kungsvägen ser ut som mordredskap för 2-hjulingar?

  Det har hänt många allvarliga olyckor med motorcyklar och vajerräcken, men dom här ser ut att vara sju resor värre om en tvåhjuling, med eller utan motor skulle hamna där..!

 10. Sören G

  När det gäller vattenståndsändringar i havet så har kommunpolitikerna blivit totalblåsta av SMHI och betalat för totlalt värdelösa prognoser. – Vattenståndshöjningen under istidens avsmältningsskede var ca 1 cm/år. I dagens läge finns det ingen möjlighet att den kommer upp ens i närheten av 1 cm/år eftersom det helt enkelt inte finns så mycket is som kan smälta under ett år. Enligt pegelmätningar i hamnar är havshöjningen ca 1 mm/år (vi är ju inte kvar i Lilla Istiden).

 11. Björn

  Det är ju ett känt faktum att de minst begåvade politikerna finns på kommunal nivå. De har svårt att tänka självständigt och de följer bara dekreten uppifrån. De däruppe följer bara anvisningarna från IPCC via sina myndigheter. Vi är alltså i händerna på utomparlamentariska organisationers tyckande.

 12. pekke

  Cykelbanor skall rädda Världens klimat, så verkar de flesta kommuner tro.

  Här i Solstan så bygger de en 80 meter cykelramp till E18-bron över Klarälven för 10 Milj. bara för att slippa några hundra meter cykelväg som korsar en lågtrafikerad gata.

  Sedan har de tänkt sig en cykelbro för 43 Milj. över älven c:a 1 km. norr om E18-bron för några stackare som tydligen inte orkar cykla ner till nuvarande bro, de flest skall ändå längre söderut mot centrum, men de som bor norr om nuvarande bro är fåtaliga men högljudda oftast medelklass, kanske en å annan politiker oxå.

  Vi har även den miljondyra konstutsmyckningen av linjen som delar gående och cyklande som mest förvirrade dessa trafikanter.

  Vi får snart flerfilig vajerväg på E18 väster om Kallsta p.g.a. att det skett flertal dödsolyckor där, men det blir ändå enbart enfiligt några km. vid några av- och påfarter till ett köpcentrum och fritids/campingområde, folk puttrar upp i 50 där och slänger sig ut i trafiken som rör sig i 80 !
  Undrar hur de tänkte där våra politiker ?

 13. ”Att vilja styra hur vi transporterar oss kanske passar i Nordkorea men inte i Sverige.”

  Per W tycks ha en bisarr syn på hur det går till inte bara i Sverige utan hela västvärldens storstäder. Skulle man t ex låta bli att planera för kollektivtrafik skulle inte heller bilisterna komma fram p g a trängsel. Trängselavgifter är ett effektivt system för ”att styra hur vi transporterar oss” som faktiskt tillämpas här och på många andra ställen, men knappast i Nordkoreas, vad jag vet.

 14. Fredman #13: Varför vågar du inte skriva ut ditt riktiga namn? Du heter väl inte Fredman i efternamn?

  1. Jag anser att man ska planera för vettiga transporter med bil, kollektivtrafik, cykel eller promenera. Inget i min artikel motsäger detta. Men jag tror individen gör sina egna val bäst själv. Marknadsekonomi till skillnad från planekonomi.
  2. Jag vill inte att kommunen kastar bort miljoner kronor på nonsensprojekt, till mycket lite nytta för cyklisterna men till stor nackdel för andra. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt. För klimatet spelar det ingen som helst roll.
  3. Politikerna på Lidingö har nu fått uppleva en berättigad folkstorm mot ett misslyckat projekt.
  4. Du kopplar ihop min artikel med trängselavgifter (skatt) och Nordkorea. Har du läst vad jag skriver? Inget om trängselavgifter!

 15. Olav Gjelten

  Det värsta är att vi bara kommer att få se alltmer trafikhinder för bilar i framtiden. Politiker från hela sjuklövern, som tror på det gröna samhället, är fanatiskt övertygade om att detta ger fler röster.
  Säkert heller inte utan anledning att tror så. Vem driver på utvecklingen och vem är det som tyst håller käften?

 16. Guy

  ”Skulle man t ex låta bli att planera för kollektivtrafik skulle inte heller bilisterna komma fram p g a trängsel. Trängselavgifter är ett effektivt system för ”att styra hur vi transporterar oss” ”

  En smidig trafik skulle vara effektivare och billigare. Dessutom skulle utsläppen minska.

 17. L

  #13 Fredman, du påstår att trängselavgifter är effektivt för att styra hur vi transporterar oss?

  Det är möjligt att det finns någon marginell effekt, men i mitt fall innebär dom att jag inte längre åker in till stan överhuvudtaget för nöjen eller inköp. Alltså en total förlust av en konsument. Och lyssnar jag på radion så verkar det vara i stort sett lika mycket köer som tidigare.

 18. Olav Gjelten

  # 16. Det du skriver låter som ett eko från uppbyggnaden av Rådsrepublikerna under 1930-talet. Nu som då är människan fienden som måste tyglas.

 19. Ivar Andersson

  Politikerna vågar inte stå för att de hatar bilar men älskar att beskatta bilister. Tänk om kollektivtrafiken skulle bära sina kostnader då skulle det bli ett djvla liv på MP och andra grönsiskor. Jag brukar ta Arlandabanan som exempel. En resa där med tåg kostar 240 kr, med buss 120 kr och med taxi 500 kr (siffrorna är ungefärliga). Utan subventioner skulle ett månadskort i kollektivtrafiken förmodligen kosta 2000 kr men kostar 1000 kr. Det är klart att bilisterna måste beskattas hårt för att få ihop till kollektivtrafikens subventioner.

 20. Mats G

  14
  Per Welander

  Varför har du så svårt att respektera om folk vill vara anonyma på nätet. Fakta blir inte sämre av att det presenteras av anonyma. Det går aldrig att checka.

  Allt annat som det snackas om i subjektiva termer får man alltid ta med en nypa salt om det inte går att kontrollera. Det jag kan säga att det finns chans att man missar info om man inte kan acceptera anonyma. Jmf whistleblower.

  Du borde tagga ned på dessa delar och vissa respekt och acceptans.

  Annars sköter du dig bra.. om du skulle behöva motvikt.

 21. Mats G

  forts..
  ”Det går aldrig att checka.”
  Det går alltid att checka….. sry..

 22. Guy

  Olav G # 18

  ???? kan du förklara vad du menar? Eller har du missat referensnumret?

 23. Per W #14
  Varför skulle just jag förbjudas att använda en signatur medan det tycks gå bra för en rad andra t ex ”L”, ”Slabadang”, ”argveteran”, ”bom”, ”latoba” osv, Inte heller vet jag om Olaus Petri faktiskt heter Petri i efternamnb heller eller om ”John Silver” heter Silver i efternamn, men det tycks inte spela någon roll för dig, bara om jag verkligen heter Fredman i efternamn.
  Du anser att man ska planera för vettiga transporter med ”bil, kollektivtrafik, cykel eller promenera” men någonstans går tydligen en gräns: ”Att vilja styra hur vi transporterar oss kanske passar i Nordkorea men inte i Sverige”. Men planering innefattar utformning av trafiknäten för de olika trafikslagen i en mängd avseenden, utan att man behöver hamna i Nordkorea för det. Att styra trafiken, som du totalt avvisar, innefattar ju bl a trängselavgifter som jag nämnde som exempel på styrmedel, ett av de effektivaste. Har du verkligen läst mitt inlägg när du sedan avfärdar det på punkter jag inte ens nämnt?

  L #17
  ”Fredman, du påstår att trängselavgifter är effektivt för att styra hur vi transporterar oss?”
  Ja, trängselavgifter är mycket effektiva, jämfört med de flesta andra styrmedel. Trafiken till innerstaden skulle minskas med 20 % när trängselavgifterna (trängselskatten) infördes 2006 och det var just så stor effekten blev, vilket inte betraktas som ”marginellt” i dessa sammanhang. Det var 10 år sen, och naturligtvis påverkas trafiken idag också av att regionen växer och av att stora trafikombyggnader pågår i stan.

 24. AG

  OT men ändå om bias. Ta något för hjärtat och kolla denna länk:
  http://www.nature.com/news/hillary-clinton-will-make-a-fine-us-president-1.20823#comment-2959982813
  I en s.k vetenskaplig tidskrift? OK, då fick vi äntligen beviset för att vi ska ignorera Nature även i fortsättningen. Vad man än tycker, vad i ”#¤%&/ har Nature med amerikansk politik att göra? När kommer motsvarande i Forskning & Framsteg?

 25. Olav Gjelten

  Guy # 22. FÖRLÅT MIG. Det var mycket dumt det jag skrev. Jag ser nu att jag totalt missuppfattat det du skrev # 16.

 26. Guy

  Olav G # 25. Förlåt själv. Jag utelämnade slarvigt nog ref. till Fredman # 13.

 27. Mats R

  #19 Ivar Andersson

  Du glömmer att nämna några andra alternativ för att åka från Stockholm till Arlanda: Du kan även åka med SL:s Uppsalapendel (linje 38) direkt till Arlanda. I så fall får du betala 120 kronor extra som ”stationsavgift” (tillfaller oavkortat A-Train, som äger stationen). Vill du slippa denna pålaga, så kan du istället ta pendeltåget till Märsta och därifrån ta buss 583, som tar någon kvart till Arlanda. Hela resan kostar maximalt 72 spänn, har du SL-kort så kostar den inget alls extra. Det finns också en nattbuss, linje 593 mot Uppsala från Vasagatan, som stannar vid alla Arlandaterminaler där Flygbussarna etc. stannar. Vanlig SL-taxa gäller, alltså maximalt 72 kronor, vanliga SL-kort gäller också.

  SL:s 30-dagarsbiljett kostar inte 1000 kronor, som du hävdar, utan 790 kronor. OK, detalj, men ingen har glädje av felaktig information.

 28. Man ska veta att vad politiker av alla slag, och vänstermänniskor i synnerhet, verkligen hatar är ekonomiskt oberoende och självständiga medborgare. När det gäller bilen, är det inte den som sådan som är målet för ogillandet, utan möjligheten för en bilägare att själv bestämma vart och när han / hon vill förflytta sig utan att fråga om lov. Det förklarar också fientligheten mot landsbygdsbor. Vi som bor på landet är i allmänhet betydligt mer oberoende av statlig och kommunal service och mer svårkontrollerade än stadsbor. Det insåg Ceaușescu när han startade programmet för att avfolka den rumänska landsbygden och tvångsmässigt bosätta dess invånare i städer.

  Redan på 70-talet började motståndet mot ”privat bilägande”. Vi har i tidigare trådar på Klimatupplysningen sett hur t.ex Thomas P, som vi alla känner och är representativ för hur vänstern resonerar, är entusiastisk för gemensamma självkörande bilar. I ett programm nyligen på franska France Inter, motsvarigheten till SVR P1, diskuterades just självkörande bilar. Ett antal politiker från olika politiska partier, förutom FN, deltog. De var alla ense om att den största fördelen var att privatägda bilar skulle då kunna elimineras. Om ”folk” (les gens) inte förstod sitt eget bästa skulle man gå lagstiftningsvägen.

 29. Karl-Oskar

  Undrar om Thomas P fortfarande gillar självkörande bilar när han läst det här?
  Förmodligen skulle man kunna hävda att räcket är ett skydd för cyklisten men datorn i bilen bedömer nog att skadan på passagerarna blir mist om man kör igenom räcket om alternativet är en frontalkollision.

  http://www.dagensps.se/after-work/motor/bilen-som-designats-for-att-kora-over-fotgangare/

 30. Gunnar Strandell

  Karl-Oskar #29
  Diskussionen har förts när det gäller stadsbussar med stående passagerare och den nödbroms som sedan november 2015 är obligatorisk för de flesta fordon som säljs i Europa.
  För mig har det alltid varit självklart att undvika att köra på något och att man ska väja åt höger, dvs mot diket, och inte göra ett ”älgtest” och riskera att möta en långtradare front mot front.

  Här är ett klipp som jag tar fram när vi diskuterar självkörande fordon.
  Se hur livet räddas på en liten unge vid 1.16, och hur lätt det kan vara att fälla ett hus vid 7.31:
  https://www.youtube.com/watch?v=AAo5h49UUCo

 31. tty

  #29

  Jag hoppas verkligen att Mercedes självkörande bilar är smarta nog att skilja på en älg och en människa. Om inte kommer de att vara rejält farliga att använda i Sverige. En älg är som regel inte något bra alternativ att sikta på även om den teoretiskt sett är ”mjuk”.

 32. L

  #23, Fredman.
  Du säger att Trängselskatten styr hur vi transporterar oss, sen säger du att trafiken minskat med 20 procent. Det kan den säkert ha gjort i vissa mätningar, men det betyder kanske inte alls att vi valt andra transportsätt. I mina kvarter här i förorten några mil från stan, har vi mer eller mindre slutat att åka till Stockholm. Vi jobbar hemifrån, vi handlar lokalt i närliggande centrum och vi hittar snart inte längre i stan.

  Om det var vad politikerna ville styra oss till så har dom lyckats bra. Däremot kör vi troligen mer bil utanför stan än vi gjorde förr inne i stan där avstånden var korta, så t ex dom förhatliga ”utsläppen” ökar…

 33. Sten I

  OT: NT (Norrköpings Tidningar) har en kommentar från en tidigare medarbetare i dagens nummer angående klimatförnekarkonferansen i Norrköping. Om fler tidningar än NT vågade ta in artiklar som inte bara visade den ena sidan utan även vad andra tycker och tror, så skulle jag börja tro att vi har en journalistkår värd namnet:
  http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/forskarna-diskuterar-sadana-som-hakan-om4353483.aspx

 34. Gunnar Strandell

  L #32
  Glädjen över att trafiken i innerstan minskat kanske dämpas när effekterna av att också ta ut trängselskatt på Essingeleden slår igenom. Man kanske inte helt ska bortse från att södra och norra länken också öppnats.
  Sant är i alla fall att det finns fler bilar nu än när trängselskatten infördes, fast en del är miljöbilar som inte trängs per definition.
  Den som lever får se hur det utvecklar sig. 😀

 35. L

  #33, Bra artikel i NT som visar att det räcker med att tänka själv för att bli skeptisk. Om man dessutom sätter sig in mer i forskningsläget följer resultatet formen på Manns hockeyklubba, ju mer man lär sig desto mer skeptisk till klimatlarmen blir man…

 36. Lars Mellbom #28: Nu kommer du in på farligt område. Vilket är de egentliga motiven till att ta död på landsbygden, kontrollera folks resande (självkörande bilar), flygskatter för att hindra folk att resa utomlands? Dessutom försöka hindra en fri debatt i frågan om katastrofal uppvärmning kopplat till alla dessa förbud och skatter..

  Eftersom motiven bakom frågorna som vänstern och kulturmarxisterna driver är så hemska så vågar få uttala dem eller gräva i dem. Klimatbluffen är historiens största lögn.

 37. Thomas P

  tty #31 Att bilen kan skilja en människa och en älg är nog troligt, älgen är så mycket större. Gäller bara att programmerarna lärt den vad en älg är så den inser att även sådana kolosser inte är fasta konstruktioner längs vägkanten utan kan springa ut på vägen.

  F.ö. lär Mercedes ligga illa till den dag ev av deras automatiska bilar verkligen kör ihjäl en skolklass för att skydda föraren. I och för sig en baggis i sammanhanget jämfört med hur många som fusket med avgasutsläpp från VW m fl beräknats ha dödat, men så mycket mer synligt.

 38. Ann lh

  Missa inte artikeln i NT som Sten I tipsat om. Läs och njut!

 39. Ann lh

  Tillägg: se # 33

 40. Guy

  Thomas P # 37

  I farten igen, ser jag.
  ”…hur många som fusket med avgasutsläpp från VW m fl beräknats ha dödat,…”

  Kan vi få beräkningarna, tack. Bara för att kunna skilja dem från alla socker-, salt-, smog-, tobaks-, fettrelaterade dödsfall.

  Misstänker startk att om man räknar ihop alla -relaterade dödsfall överstiger dom antalet verkliga dödsfall.

 41. Mats G

  ”Mercedes självkörande bilar”

  Intressant. Det kommer nog behövas mycket tankemöda innan de självkörande bilarna kommer ut på vägarna. Vem är egentligen ansvarig om en olycka inträffar. Den som sitter i bilen eller den som skrev programmet som styr bilen.

  och ja, någon form av myndighet som godkänner programmen så vi inte ser sådana avvarter som att sikta på mjuka mål…

 42. #36 Per Welander

  Och du kan lägga till avskaffandet av kontanter.

  Motivet är makt. Med makt följer privilegier. Människor liksom djur organiserar sig i hierarkier. De absoluta privilegierna är mindre viktiga än de relativa. I stället för att själv arbeta sig upp till toppen, kan man trycka ner andra människor. För de flesta är det den enklaste väget till en hög social ställning. Det näst bästa sättet att säkra sin position är att liera sig med makten.

  Social position är ett märkligt fenomen. Som sagt, viktigast är att stå högst inom sin egen grupp. Jag har en bekant som utövar meditation och har böjelse för buddhismen. Han går på dyra kurser för att höja sina insikter om detta. Efter snart sagt varje ny kurs byter han till en yngre och sötare flickvän, som naturligtvis beundrar min bekant såsom nu ännu högre rankad meditatör. Vinsten av den höjda ranken är snabb och konkret.