Får det vara lite musslor?

Musslor

I en studie, Methane fluxes from coastal sediments are enhanced by macrofauna, publicerad i Nature den 13 oktober menar några forskare att utsläpp från musslor i Östersjön bidrar till metanutsläpp mer än man tidigare trott.

Studien är gjord av forskare från Stockholms universitet och Cardiff University. Enligt nyhetsartikeln på Stockholms Universitet visar studien att musslor står för 10 procent av Östersjöns metanutsläpp vilket motsvarar cirka 20 000 mjölkkor.

Vad det verkar utmynna i handlar inte om det naturliga beståndet av musslor utan att om vi utökar odlingar av musslor så kan deras utsläpp av metan ha en påverkan på klimatet.

– Musslor har funnits 500 miljoner år på jorden utan att drastiskt påverka klimatet, vad vi vet. Men om vi ska odla musslor på samma sätt som vi föder upp nötkreatur till mat, så kan det här vara bra att tänka på, säger Stefano Bonaglia, forskare vid Stockholms Universitet. (från SvTs artikel).

Kanske har alla dessa larm motsatt effekt mot den avsedda, dvs människor bryr sig inte mer utan mindre?

Numera har kommentarfälten för olika artiklar flyttat till Facebook och här kommer några axplock.

”Jaså där ser man? Ja regeringen? Det är bara till att höja utsläppsskatten för dessa musslor! Vi bilägare betalar, varför ska musslorna slippa undan? Nej, förbjud musslor helt istället!”

”Och hur är det med människorna ? Släpper oxå ut,inte mycket per person men eftersom vi är en utspridd och enormt stor mängd tillsammans så slår vi både kor o musslor.Ska vi förbjuda människan oxå ?”

”Musslor och kor kreatur hör väl till jordens fauna.”

”Undrar om man skall lyssna på allt om växthusgaser?”

”Ajdå… Jädrans musslor! De borde stå i skamvrån tillsammans med våra kossor!!”

”För att inte tala om alla människor och djur som pruttar i parti och minut ungefär 7-8 miijarder på denna planet”

”Vegner har stora problem med gaser pga sitt födointag”

”Ok kanon då kan jag fortsätta njuta av mjölk”

”Ni får väl uppfinna fisfria musslor då.”

”Skjut musslorna . Bäst för människan.”

”Stoppa musslorna”

”När kommer nästa skrämselvarning!?”

”Ha ha ! Allt är ju farligt !”

Om man nu har en agenda och vill nå ut med ett budskap så är det kanske inte helt intelligent att lyfta fram varenda studie som visar det man själv tycker. När jag lyssnar på människor jag träffar på, i olika sammanhang, så är det min uppfattning att de blir alltmer trötta på klimatalarmismen. Vad har ni för erfarenhet av människor runtomkring er?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats R

  Vad är lite metan mot detta?

  https://www.svd.se/ovantade-effekten-av-klimathotet-himlen-faller

 2. pekke

  Mats R #1

  Den nyheten var det lite foliehatt-varning på !

  Fisande musslor och fallande himmel, undrar varför folk börjar tröttna på klimatalarmisterna ?

 3. Bravo Lena,

  musselvarning – ordet låter bra

  men det får mig ändå att tänka på det gamla uttrycket

  ”ge dem tillräckligt mycket rep så hänger de sig själva”

 4. Argus

  Amen, detta är ju heelt sanslöst!

  ’Dessutom kommer vi få en böjning av jordens rotationsaxel. Nordpolen vandrar nu allt snabbare -mycket snabbare än vi trott – där Sydpolen ligger kvar. Detta leder till enorma skjuvspänningar i manteln som då fungerar som en oerhört stark värmekälla. Där tror vi den enskilt största triggern till supervulkaner finns.
  Ett supervulkanutbrott är ett direkt hot mot mänsklighetens existens. Detta kan vi icke avfärda!’
  Docent Knas Bohl

 5. Olle R

  Vadå problem om man utökar musselodling i Östersjön? Har aldrig varit aktuellt. Musslorna i Östersjön är alldeles för små, klena och osmakliga pga den låga salthalten och lämpar sig inte för musselodling..

 6. Roland

  #4 Argus

  Ja,,, stackars klimatalarmister kan inte vara lätt att leva som dom gör. Att gå och oroa sig för någonting alltid

 7. Lasse

  #5 Olle
  Borde aldrig varit det-menar du väl?
  http://www.emilsson-sanktanna.se/sv-SE/musslor-26259634

 8. mattias

  Ja, det är något med trovärdigheten som går förlorad. Och den här typen av studier visar lite grand vad många mer eller mindre okända faktorer som påverkar utsläpp av växthusgaser. Det visar också varför klimatmodellerna har så låg prediktionsförmåga.

 9. Arne Nilsson

  Hustrun umgås med kvinnor, främst från Stockholms innerstad. Dessa kvinnor är mycket oroade över klimatet. Själv umgås jag med svenska män från Stockholms randstäder. De är inte det minsta oroade för klimatet. Tvärtom just nu tycker vi att den annalkande vintern inte är så kul när vi får garagera våra sommarbilar.

 10. Peter Stilbs

  Och i botten på allt detta ligger skrönan om att metan är en 25 ggr mer potent växthusgas än CO2. Rent larv, som har hängt med i decennier. Det har diskuterats tidigare här. men ThomasP försvarar bastionerna.

 11. Lars Cornell

  Hur stark är metan som växthusgas?
  Det finns olika uppgifter. Från 70 ggr till 30 gånger.
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/05/09/ulrika-ar-radd/

  Med uppehållstiden 7 år kan metan hur-som inte påverka särskilt mycket. Naturvårdsverkets 30 gånger på 100 år måste väl vara fel eftersom halten under 90 år är mycket låg.

  ”Vetenskapsmän har tidigare sagt att om man jämför ett kilo koldioxid med ett kilo metan så har metan 20 till 25 gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid. Men enligt den studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science idag, så är det lågt räknat. Metan bör istället klassas som 30 till 35 gånger starkare.”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3203049

  ”Sett på hundra års sikt bidrar exempelvis ett utsläpp av metan cirka trettio gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid,” /Naturvårdsverket

 12. tty

  #1/2

  Å andra sidan bör ju tropopausen röra sig uppåt och troposfären därmed bli högre. Den berömda ”hotspoten” som ju dock vägrar att dyka upp.

  Undrar f ö hur SvD kommer fram till att ”himlen” ligger just på gränsen mellan stratosfär och mesosfär.

  Att Jorden kommer att rotera långsammare om polarisarna smälter och fördelas över oceanerna, som SvD också nämner, är ett obestridligt faktum, och ytterligare en pinsamhet för CAGW-folket eftersom även denna effekt hittills uteblivit.

 13. tty

  Apropå musslor i Östersön så ökade de kraftigt under 1900-talet p g a ökad tillförsel av närsalter, men har på senare år minskat igen, åtminstone i svenska vatten, troligen p g a bättre avloppsrening.

  Ejderstammen visar motsvarande trender (ejdrar lever på blåmusslor nämligen).

  Sedan kan man ju undra hur mycket mussemetan som egentligen når atmosfären. Normalt finns det gott om metanotrofa bakterier i havsvatten men jag är osäker om det gäller den utsötade Östersjön.

 14. tty

  #10

  Metanet förvandlas ju till koldioxid i atmosfären. Så man lägger effekten av koldioxiden under 90 år till effekten av metanet under den första tiden.

  Däremot drar man troligen inte ifrån de 50% av koldioxiden som försvinner ur atmosfären praktiskt taget omedelbart.

 15. Lasse

  Hur är det med metanutsläppen?
  Jag har för mig att IPCC scenarier för dessa utsläpp ligger betydligt över de uppmätta.

 16. Jan-Åke

  IPCC menar att det förindustriellt fanns 722 miljarddelar metan i atmosfärsinnehållet mot nuvarande 1834 miljarddelar.
  De menar att denna skillnad motsvarar 0,5 w/m2 i RF.
  Misstänker att långt ifrån alla atmosfärsfysiker skriver under på detta , eller ?

 17. Peter Stilbs

  #13 – helt korrekt. Men strålningsmässigt struntar man i våglängdsöverlapp med vatten och koldioxid för att få detta absurda resultat, som bara bygger på en gammal formel av typ temperatureffekt = konst*ln(c/c(0))

  ”konst” är ungefär lika för CO2 och metan

  Faktorn 25, eller något annat kommer från den logaritmiska termen, där c(0) är ca 1.9 ppm jämfört med metans 400 ppm

  ln(2.9/1.9)= 0.42
  ln(401/400)= 0.0025

  kvoten blir ca 168 i detta räkneexempel

  Hur författare till exempelvis detta hanterar moln och annat finns knappast att läsa i skyn http://centaur.reading.ac.uk/68557/

 18. Olle R

  #7 Lasse
  Ja, som djurfoder kanske, men jag är tveksam om det funkar, är effektivt eller kommersiellt gångbart.
  Östersjöns blåmusslor har inte så god förmåga att sitta fast på rep, eller i vågzonen (ser du en enda mussla på odlingsrepen på bilderna i din länk?)
  I Östersjön finns musslor naturligt främst på hårda bottnar och fasta underlag djupare ner i vattnet under algzonen. Där frodas de iofs eftersom det saknas naturliga fiender som har förmåga att reglera populationen, så som krabbor och sjöstjärnor gör i riktigt marina miljöer.

  Under en musselodling samlas stora mängder musselskit som ger syrefria sediment och säkert ökar på metangasbildningen lokalt. Å andra sidan så avlägsnar musselodlingen näringsämnen från havet, minskar övergödningen och kan därför storskaligt ge mindre syrefattiga bottnar och mindre metanproduktion..
  Ett annat sätt att minska övergödningen i havet är att samla in tång vid stränderna och gödsla åkrarna med det. Det var nog vanligare att göra så förr i tiden innan det fanns billig handelsgödsel på marknaden..

 19. Lasse

  #17
  Du måste lära dig tänka som en miljöpartist.
  ”Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor, är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslorna lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor”

  Är det inte lönsamt-då ger vi det stöd.
  ”Projektet syftar till att bygga upp en odling som kan ingå i ett transnationellt EU-projekt ”

  OT SVD erbjuder oss klimatkollen via mejl. Ensidig dialog?
  ”Klimatet förändras fortare än vad forskarna förutspått och ändå är känslan alldeles för ofta att världen traskar på till synes oberörd av skogsbränder och orkaner”
  ”Ett stort tack, är det enda jag vill säga. Utan läsarnas engagemang spelar det ingen roll vad vi journalister gör.” Är det inte en dialoginbjudan så säg!
  Jag är prenumerant men utan hopp om blodtryckssänkande nyheter!

 20. Thomas P

  Peter #16 ”Men strålningsmässigt struntar man i våglängdsöverlapp med vatten och koldioxid för att få detta absurda resultat,”

  Det är klart man inte gör. det är bara en fix idé du fått att klimatforskare inte vet vad de håller på med, ens sådana här rätt elementära saker. Är du så säker på att du vet bättre själv, gör vad du anser vara en korrekt beräkning och publicera den.

 21. Björn

  Vilken löjeväckande forskning! Alla vägar bär till Rom, eller alla utsläpp ledet till AGW. Man söker med ljus och lykta efter allt som kan förstärka tron på farligheten med AGW. När skall eländestänkandet vända?

 22. Christopher E

  Mycket obehagligt med detta nya nya musselhot. Hur ska mänskligheten överleva?

  Också beklämmande hur debattörer som Olle R ovan skamlöst ägnar sig rent förnekeri när nu musselforskarna försöker varna oss att det är bråttom. Vems intressen går han i sitt försvar av Big Mussel?

  Jenny Stiernstedt på SvD lär ha försökt få musslorna att erkänna sin klimatskuld i en intervju, men de väljer att knipa igen.

  😉

  Lena, vanligt folk tror nog delvis på desinformationen och propagandan om klimathot, men det är inget man bryr sig om vid kaffebordet på fikan. Och för de personliga valen för bil, semesterresor, nya prylar mm är klimathot inget som övervägs alls.

  Och det är en betydligt större grupp än bara någorlunda pålästa skeptiker som hånfullt skämtar om både klimathot och andra hot det gått inflation i.

 23. Sören G

  #21 Hur många ”klimatkompenserar” vid flygresor? D.v.s. betalar extra för sina koldioxidusläpp.

 24. Guy

  tty # 11 och 12

  Om jordens rotationshastighet. En skridskoåkare som gör en piruett gör rotationen snabbare med att dra in armarna och benet närmre kroppen. Gäller inte samma sak för jorden om glaciererna smälter?

  Om ejderstammen är bekymret i Finland att miljömupparna har räddat havsörnen vars ökade antal numera är orsak till att ejderns antal minskar. Hur man än gör så har man röven bak 🙂

 25. Peter Stilbs

  #19 – det är ju klart att man struntar i det. Formlerna förutsätter ren additivitet.

 26. Thomas P

  Peter #25 Som jag förklarat förut för dig är de formler du tittat på att se som en småsignalanalys. En approximation av vad som händer om man ändrar halten ”lite” från nuvarande koncentrationer. För små ändringar är det fullt rimligt att se bidragen som additiva. Du har en ovana att titta på approximativa formler som man tagit fram för att de är praktiska och blanda ihop det med de mer fundamentala beräkningar som görs.

  Men som sagt, räkna som du anser att man skall göra och publicera det. Det måste väl ändå vara mer effektivt än att sitta här och skriva inlägg för de redan troende.

 27. Karl Eider

  #12 tty

  Från wikipedia om skottsekunderkan man läsa följande:

  ”Under 1990-talet gick det cirka 86400,002 sekunder på en jordrotation.”

  ”Efter år 2000 har jorden snabbat upp rotationen, till runt 86400,0005 sekunder, och färre skottsekunder behövs för närvarande. Orsaken till den snabbare rotationen är okänd.”

  Kan denna ökade rotationshastighet under 2000-talet bero på att isarna växer vid polerna? 🙂

 28. Sören G

  #27 Karl Eider
  Roterar Jorden snabbare så innebär det att mer massa har koncentrerats mot polerna.

 29. Lasse

  SR/P1 Klotet är förbryllade:
  EU vill inte godkänna någon form av biodrivmedel. Fast sista ordet är inte sagt ännu.
  Ett annat inslag var om bekämpningsmedel typ Roundup skulle klassas som olämpligt- där var experternas meningar delade.

  Hör även programmet om dagens ämne Metan!
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/957118?programid=3345
  Även där saknas en klar ståndpunkt.

  Kanske är klotets framtid inte så självklart i fara som tidigare.

 30. Thomas P

  Apropå musselodling:
  https://snohetta.com/projects/352-under
  Kan nog bli en häftig restaurang.

 31. Lasse

  #30
  WoW vilken ide.
  Väl värd en resa!
  Var ligger närmsta flygplats?
  Har de klimatsmart meny?

 32. Lasse Forss

  Tänk om någon kunde göra en uppskattning på hur många larm som producerats. Och tänk om någon kunde fråga larmförfattarna om de känner till något enda larm som stämt med verkligheten.

 33. Lars Cornell

  #29 Lasse
  Följande kanske har givit viss effekt.
  http://www.wesee.eu/2017granska/SRSVT.pdf

 34. latoba

  Senaste nytt i SvD: ”I takt med att den globala uppvärmningen fortgår faller himlen nedåt”. Artikeln illustreras med ett foto av Öresundsbron med ett mörkt moln över. Sådant kommer vi att upplysas med i den nya Klimatkollen som SvD vill att vi ska prenumerera på. Huua!
  SvD skyr tydligen inga medel när det gäller att skrämma upp oss.

 35. Svempa

  Kan det ha varit metangaserna som till slut sänkte Molly Malone?

 36. Kenneth Mikaelsson

  BREAKING 23rd October! Comment from Piers Corbyn
  Sir David Attenborough on BBC relaunches the Ocean Acidification alarm – The pinnacle of all lies atop the globalist pyramid of data fraud and cretin physics known as Man-Made (LOL) ClimateChange.
  Sir David is either a brazen liar or very stupid. Whichever it is his pronouncements today on so called Ocean Acidification and the CO2 threat to Corals are an utter disgrace to science and the BBC.
  FACT There is 50x more CO2 in the oceans than in the air.
  FACT If the oceans are warming they hold LESS CO2 and drive it off so his whole premise is dead in the water, as dead as the dead sea.
  FACT If ALL Man’s CO2 (which is 1/25th of the total CO2 ie 1/25th of 0.04% of the atmosphere = 0.002% = 2 parts in 100,000) went into the ocean it would have zero effect within random fluctuations increasing CO2 levels in the ocean by at most 2 parts in 50 x 100,000 = 2 parts in 5 million or ~4 parts in 10 million. Get that clear it’s like 4 people in the population of London.
  FACT The sea is a great ‘buffer’ solution of many salts so anything added has even less effect.
  FACT ALL the alarmist claims of the CO2 warming lobby made over the last 10 years via the UN etc (the same UN which made up the WMD lie to justify the Iraq war) have failed.
  FACT Average CO2 levels are an EFFECT NOT CAUSE of changes in climate. When the sea warms it gives off CO2 in a delayed manner and vice versa. Extra CO2 over the last 100yrs is probably a delayed effect of the Medieval warm period.
  FACT The CO2 story is #FakeScience – a political construct – to justify carbon taxes and deindustrialization of the west and enslavment of workers in developing countries.
  WHILE Sir David’s campaign against plastic pollution is excellent his claims about #CO2 so-called ClimateChange and effects on Oceans are delusional nonsense and I challenge him and BBC to PUBLIC DEBATE on the matter.

 37. Argus

  ’Jorden roterar snabbare.’

  Antingen ryssen eller fransmännen.
  Ryssland: de skickar upp satelliter Åt ’Fel’ Håll!! Det vanliga schyssta sättet är ju att skicka dem åt öster. På så vis drar man nytta av jordens snurr. MEN. Om man vill skapa förvirring, så skickar man dem Åt VÄSTER. Då ger man jorden en pyts rotationsmoment som plussar på rotationen.

  Fransmännen: de har ju sitt tidvattenkraftverk. När det fungerar som ursprungligen var avsett, drar det ju rotationsenergi från den snurrande jorden, men nu går generatorerna som Motorer och tajmar man det där på rätt sätt skickar man tillbaka rotationsenergi till jorden. Som snurrar lite raskare.
  Docent Knas Bohl

 38. tty

  #24/27

  ” Gäller inte samma sak för jorden om glaciererna smälter?”

  Jo, massa förflyttas då från polerna mot ekvatorn och jorden skall alltså rotera långsammare (=skridskoåkaren sträcker ut armarna). Men det gör den inte.

 39. Peter Stilbs

  #26, de kan aldrig bli additiva vid signalöverlapp.

 40. Thomas P

  Peter #39 Som sagt: räkna på det sätt du anser vara korrekt och publicera! Det är så du får genomslag, och som pensionär kan du inte ens komma med er vanliga ursäkt att den som publicerar ”fel” riskerar jobbet.

 41. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  ”Kan nog bli en häftig restaurang.”

  Äntligen ett vettigt tips från dig! Varför bygger man inte fler undervattensrestauranger?

  Heja Norge! Lite fler fönster och belysning av havsbotten så fungerar denna restaurang riktigt bra på sena kvällar också.

 42. verner

  Olle R #18

  Din vana trogen! Du uttalar dig självsäkert om saker som du tror men inte vet.
  Du har googlat men inte fått något relevant svar om musselodling.

  Vad det gäller musselodlingen i Sankt Anna skärgård så vet jag en hel del. Bor på samma ö som ägaren. Musselodlingen ger mera musslor än beräknat. Det hela är ett EU projekt på 50 miljoner med 18 odlare från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland och kommer att att pågå 2016 – 2019.
  Jag har inge problem att se musslorna på bilderna.

 43. Thomas P

  Jag gillade också undervattensrestaurangen skarpt. Mer sånt!

 44. Håkan Bergman

  Hoppas dom räknat rätt på acrylglasets hållfasthet, 44 kvm blir 440000 cm2, 5 m medeldjup, lågt räknat, blir 220 ton, ojämt fördelat över 4 m. Tänk om det kommer en val, wow Norge ni är förlåtna för all valjakt, äntligen en bar för oss valar. Min farfar jobbade ett tag ombord på ett norskt valkokeri, lär ska ha luktat f*rdj*vligt.

 45. Guy

  tty # 38

  Tack för svaret. Med andra ord fungerar det också åt andra hållet dvs. när isarna i polarområdena växer ökar rotationshastigheten.

 46. tty

  #45

  Svar ja. Det kan tilläggas att det finns hyfsat bra data för jordens rotationshastighet mer än 2500 år tillbaka tack vare babyloniska observationer av sol- och månförmörkelser.

 47. Fredrik

  Vad hände med ”det naturliga kretsloppet”? Alla organiska föreningar i musslorna kommer ju från kolväten som redan fanns i kretsloppet, så de kan väl knappast tillföra något extra? Metanet de släpper ut omvandlas ju till koldioxid ganska snabbt i atmosfären. Den koldioxiden borde sedan tas upp av växterna, osv. Iofs borde även fossilt kol till sist, till stor del, tas till vara av växterna, dvs vi får en ökad växtlighet på jorden.

 48. Håkan Bergman

  Fredrik #47
  Det är ingen ände på alla hugskott dom gröna kommer dragandes med, för bara några år sen skulle dom tillverka biobränsle av spigg. Sen var det nån ide med sjöpung också.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/14/gront-skattesloseri-meningslost-stod-till-solceller/#comment-363698

 49. Salasso

  Har SVT börjat visa klimatsans?

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/solen

 50. Roland

  #49

  Ja det var mycket förvånande att svt nämnde solaktiviteten ihuvudtaget

 51. Peter Stilbs

  #49 – klippet är frän 2014

 52. Svempa

  #42 Verner . Olle (r) litar på sin lilla röda bok.

 53. Stefan Gustavsson

  Straffbeskatta musslorna! Vad säger Miljöpartiet?

 54. Håkan Bergman

  Musslorna bör väl binda en del CO2 i skalet och där stannar den lite längre, om man inte bränner skalen till kalk förstås.

 55. Christopher E

  På havstemat:

  Katastrof! (För alarmisterna alltså). Koraller visar sig anpassa sig till lägre pH och växer hur bra som helst.

  Fort, fort, snabb damage-control behövs nu…

  https://youtu.be/xBQjV7ZbHw4