En viktig klimatuppsats

Klimathysterin har nått oanade höjder! Eftersom det är många andra som kommenterar detta mycket bättre än vad jag skulle kunna göra, så ska jag ta upp en helt annan sak.

Dessförinnan vill jag dock rikta mig till min kusin och gode vän Erik Lindeberg som ibland kommenterar på KU. I en kommentar på mitt senaste inlägg kommenterar du min tes om att återstrålningen främst kommer ifrån marknära luft.

Du säger dig också med glädje konstatera att jag stöttar den fysik som vetenskapen baserar sig på när det gäller växthuseffekten. Jag har när det gäller växthuseffekten aldrig tyckt mig ha kunskaper nog att kommentera den. Det jag har skrivit om är saker som jag tycker mig förstå, såsom det människofientliga i att vilja tvinga fattiga människor i fattiga länder att fortsätta med att samla ved och dynga för att värma sin mat och sina bostäder.

Anledningen till att jag vänder mig till dig är för att inför alla KU:s läsare få berätta hur glad jag är att du och jag kunnat vara oeniga om klimathotet i snart 20 år och i alla år kunnat ha respektfulla samtal om klimatfrågan. Jag önskar att fler vore som du. Dagens inlägg är delvis ett svar på din senaste kommentar.

I mitt förra inlägg åberopade jag Kiehl-Trenberths beräkningar och beskrivning av jordens energibalans. Även om den ursprungliga modellen har modifierats en aning på senare tid så är det i stort sett den figuren som gäller.

I mitt förra inlägg tog jag upp begreppet återstrålning (back radiation), och påstod att i avseende på denna är figuren missvisande. Enligt figuren så kommer strålningen i stort sett ifrån hög höjd, och jag utgick ifrån något som jag länge trott mig veta, nämligen att koncentrationen av växthusgaser är så pass stor att en foton som kan fångas av vatten- eller koldioxid-molekyler inte kommer mer än högst 100 meter innan den fångas.

Jag drog då slutsatsen att de fotoner som skickas iväg neråt från växthusgas-molekyler inte har en chans att nå ner till ytan. Det innebär såvitt jag kan förstå att det allra mesta av den strålning som når ner till marken kommer från ”varm marknära luft”.

Jag har frågat några (bl.a. SMHI) som jag tror (eller tycker) att de borde veta om det stämmer att det mesta av den strålning som når ytan kommer ifrån ”marknära luft”, men ännu har jag inte fått något bra svar.

Min egen tolkning, självklart amatörmässig eftersom jag inte kan fysiken, är att om intensiteten av en strålning genom ett homogent medium avtar exponentiellt med avståndet från strålningskällan så bör det samma gälla i den motsatta riktningen, så att den höjd varifrån strålningen kommer också avtar exponentiellt

När jag ändå var inne på Kiehl-Trenberth så tyckte jag att det var värt att granska figuren noggrannare. Jag såg då att de anger att 78 W/m2 avges från ytan som vattenånga (latent värme) och sedan avger denna värme när vattenångan kondenseras. Om man räknar på hur mycket vatten det innebär så innebär det på ett år förångning av ungefär en kubikmeter.

Den siffran stämmer alltså hyfsat väl med den vedertagna uppgiften om att det regnar i genomsnitt över jorden ungefär en meter om året. Med tanke på de uppgifter om årlig nederbörd för olika platser på jorden jag sett, så förefaller siffran trolig. Jag har därför aldrig tyckt mig ha anledning att ifrågasätta den.

Men det hindrar inte att jag gärna skulle vilja veta hur man kommit fram till denna uppgift. Hur har man kommit fram till att det i genomsnitt regnar 1 meter om året? Vad kom först, en meter om året eller K-T:s 78 watt?

Det kan i sammanhanget vara värt att notera att om vi tar den direkt inkommande solstrålning som faktiskt når jordytan, enligt K-T, så används nästan hälften för att avdunsta vatten. Den andra hälften ska alltså transporteras bort genom strålning och direkt värmeledning upp till höghöjd där den kan strålas ut i rymden.

Jag noterar också att de räknar med ett albedo (den solstrålning som reflekteras utan attvärma jorden) på 107 W/m2 , 77 från moln 30 från ytan, vilket är något mer än 30%. Min spontana reaktion på detta är att summan nog kan stämma, men jag misstänker egentligen att det är mer från molnen och mindre från jordytan än vad de antar. (Anledningen är att med 72% hav som reflekterar väldigt lite och god växtlighet i tropikerna så tvivlar jag på att så mycket som 10% av solstrålningen ska reflekteras ifrån jordytan.)

Kommen så långt insåg jag att det bästa jag kunde göra var att läsa Kiehl & Trenberths egen uppsats. Jag fick en del svar, exempelvis att de angav 78 W/m2 för att det skulle stämma med den vedertagna siffran om hur stor nederbörden antas vara.

Riktigt hur man kommit fram till att det regnar ungefär 1 meter per år är ädå inte riktigt klart. Det förefaller som om man dels använder uppmätta värden på ett stort antal platser dels använder sig av information ifrån satelliter, där man dock tydligt anger att de uppgifterna är högst osäkra, speciellt över haven.

Det som också, tycker jag, är intressant är ju att de är tydliga med att flera av siffrorna är ganska osäkra. I sin uppsats har de också beräkningar för ”klar himmel” och ”molnig himmel”, varvid återstrålningen vid klar himmel påstås vara 278 W/m2, medan den för molnig är den som anges i figuren, d.v.s. 324.

Ett sätt att tolka detta är att skillnaden, 46 W/m2 är den strålning i atmosfäriska fönstret som kommer från molnen, medan de 278 alltså kommer från växthusgaser i atmosfären. Jag föreställer mig fortfarande att det mesta av dessa 278 Watt kommer ifrån ”varm marknära luft”, men jag hoppas att så småningom få mer information ifrån de som åtminstone borde kunna mer än jag gör.

Avslutningsvis känns det viktigt att inte bara känna till den egna sidans argument utan att också känna till den andra sidan och eftersom Kevin Trenberth är en av de stora auktoriteterna bland klimatforskarna så finns det anledning att läsa en av hans viktigaste uppsatser.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Vill man försöka förstå hur jorden reglerar sin temperatur har man en lång process framför sig.
  En rolig men svår.
  Nu finns det ju olika sätt att angripa frågan på ett vuxet sätt.
  Det som ger mig hopp om et stabilt klimat framöver är de termostater som reglerar temperaturen.
  Blir det varmare så lär molnbildningen och nederbörden kring ekvatorn öka.
  Arktis is täcker havet så värmen bibehålls. Minskar istäcket på grund av varmare hav så kyls haven mer effektivt.
  Den uppmätta uppvärmning som sker i Arktis har skett förut och har återgått till kallare perioder.

  Vad som oroar är att solen skiner allt fler timmar på jorden;-)

 2. Lasse

  Lite mer och aktuellt om strålning:
  https://wattsupwiththat.com/2019/09/28/why-havent-the-tropics-warmed-much-a-tantalizing-piece-of-evidence/
  ”Just how these results would impact global warming projections remains to be seen. First, improvements in how tropical convection and its associated clouds and vertical distributions of water vapor *change with temperature* would have to be put into the models. Then, the models would have to be run with increasing CO2 to see whether model projections of warming are reduced.”

  Wills E moln kommer väl till pass!

 3. Björn

  Måste säga att figuren är helt obegriplig ur fysikalisk synpunkt. Det finns rapporter som visar att ca 80% av emitterad energi från jordytan kommer från ekvatorområdena. Bärarna av denna energi är vattenånga som för upp latent energi och som frigörs vid kondensation. Resterande pumpas upp i stratosfären. Länken är ett exempel på denna transport.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

 4. Bert Nilsson

  Det spontana intryck man får när man tittar ut över havet i riktning mot solen är knappast att reflexionen är mindre från vattnet än från land.

 5. Rolf Mellberg

  Jag har ett bra tag känt mig övertygad om att ”övertron” på klimatmodeller som prognosverktyg kan visa sig bli vetenskapshistoriens mest ödesdigra misstag. Som fått hela västvärlden att löpa amok, med sankta Greta som resultat. Här kommer ett inlägg som stärker denna min hållning:

  https://wattsupwiththat.com/2019/09/29/how-many-times-do-useless-climate-models-have-to-be-killed-before-they-die/

 6. pekke

  Rolf M. #5

  Japp, de flesta av oss här och andra insatta skeptiker har nog länge insett att alla klimatmodeller mest är komplicerade gissningar där ” skit in, skit ut ” gäller.

  Det gäller nog många andra kunniga forskare och datamodellare, fast de vågar inte säga det högt.

 7. pekke

  https://quadrant.org.au/opinion/doomed-planet/2019/09/a-climate-modeller-spills-the-beans/

  Citat ur bloggartikeln:
  ” The temperature forecasting models trying to deal with the intractable complexities of the climate are no better than “toys” or “Mickey Mouse mockeries” of the real world, he says. This is not actually a radical idea. The IPCC in its third report (2001) conceded (emphasis added),

  In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible. (Chapter 14, Section 14.2.2.2. )] ”

 8. Thorsten Bergqvist

  Har just läst: http://falsktalarm.se/onewebmedia/Falskt%20Alarm%20full%20web%20version%2020190219.pdf

  Antar att fler har intresserat sig för den men inte sett några kommentarer.
  Vem av alarmisterna vore det mest intressant att få en kommentar ifrån?

 9. Ann lh

  Thorsten Bergqvist. Jo boken har varit uppe är tidigare:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/15/ny-version-av-falskt-alarm-finns-att-lasa-och-att-ladda-ner/

 10. Andersson

  Greta är stark i sin tro, det kan man inte ta ifrån henne, precis som Sankta Jeanne d’Arc var en gång i tiden. Vi får hoppas att hon inte utsätts för liknande svek. När det kommer till dessa matematiska modeller man använder sig av för att beräkna framtida temperaturer finns det likheter med den förväntade medellivslängden. Läste en utredning där man analyserade befintlig metod och de kom till slutsatsen att det fanns förstärkningseffekter som överdrev framtida förväntade värden. Naturligtvis är våra politiker inte intresserade av dylika rapporter, bättre då att tro på de modeller som visar på 100 åringar som odlar oliver i de svenska fjällen, det motiverar ju högre klimatskatter och höjd pensionsålder, ja tänk så mycket roligt de kan göra med dessa pengar.

 11. #10 Andersson
  Den bakomliggande drivkraften i klimathotsprojektet är makt. Global makt.
  Pådrivande är globalister, FN och EU. Målet är etablera ”Global Governance”. En omskrivning av världsregering.. Även explicit och publikt uttalat av toppnamnet inom IPPC, Christina Figuere
  ”Det handlar inte om klimatet, det handlar om att ersätta kapitalismen med ett system som fördelar planetens resurser rättvist. och man lockar med feta arvoden för ”forskning” som stöder deras agenda.
  Och det gäller även att hindra utvecklingsländer från att öka sin kol och oljeförbrukning.
  Klimathotet är enbart konstruerat för att skrämma till rättelse i ledet. Precis som kyrkor/religioner skrämdes med ”Satan”
  Och vad gör Soros? köper kolgruvor. Tror någon att han gör det för att lägga ner dem?
  Kina gör mot strömmen med öppnande av nya kolgruvor. Indien satsar hårt på gen 4 atomkraftverk och Trump opponerar sig. Den som verkligen ser vart klimathotsprojektet syftar är Vaclav Klaus som genomskådade kommunismen och befriade Tjeckien från den. Det handlar inte om klimatet. Det handlar om makt. Global makt. Och vi klimathotsskeptiker lockas in i vetenskapliga strider i flanken medans maktprojektet ångar på

 12. Andersson

  Naturskyddsföreningen är hysterisk över att SSAB inte betalar någon koldioxidskatt. Den svenska industrin ska generera noll i koldioxidutsläpp år 2045 enligt de svenska klimatmålen.
  Det är dags att tala klarspråk vi kan inte låta dessa global warming hysteriker gömma sig bakom klimatskatter, det är dags att de talar om vilka industrier de kräver skall läggas ner.
  Tror inte att gemene man riktigt begriper kopplingen mellan klimatskatt och industrinedläggning.
  Dags att de får det svart på vitt, följa de klimatreligösa och avindustrialisera Sverige och då ta den konsekvens som de till 100% kommer att drabbas av eller fundera på hur stor andel Sverige har av de globala CO2 utsläppen.
  Till Naturskyddsföreningen skulle jag vilja säga, dags att offentliggöra listan över vilka industrier vi skall lägga ner.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-industriforetagens-klimatmal

 13. Rolf Mellberg

  OT
  Medan hypokondrin slår nya rekord här på jorden tar min gud – SOLEN – det väldigt lungt. 2008 års höga siffra 73% ”spotless days” tangeras nu och idag är det 27 dagar helt ren solyta på raken. Kanske ligger denna eller nästa månad i absoluta botten. Se mer på spaceweather.com vilken även kan nås via solen här t.h. på sidan (om du scrollar) Om några år vet vi om Zharkovas modeller visar rätt, att nästa maximum blir mycket låg. Då någon gång kan det nog också börja visa sig om Svensmark och Shaviv tar hem storslam. Men dessa förlopps tidskonstant kan nog tyvärr röra sig om rätt många år.

 14. Svend Ferdinandsen

  ”Jag såg då att de anger att 78 W/m2 avges från ytan som vattenånga (latent värme)”
  Tallet er vist rimeligt, men han har ikke medtaget tilbage strålingen fra kondenseringen. Den er medtaget i den totale tilbage stråling.
  1 mm regn om dagen svarer til fordampning af 1 kg vand/m2 pr døgn, og det giver ca. 27W tabt effekt over et døgn.
  3 mm om dagen kan derfor give disse 78W/m2. Faktisk kan der afsættes mere varme i skyerne, fordi vandet oftest skal fryse før det bliver til regn. Jeg regner selv med at 1 mm regn/døgn svarer til en varmetransport på 15W/m2, da halvdelen af kondensationsvarmen stråles tilbage til jordoverfladen.
  På den måde kortslutter regn ”strålingsmodstanden” fra atmosfæren og fører disse 15W/m2 op i flere km højde udenom alle klimagasser.
  Hvis man kalkulerer på en pæn orkan med al dens regn, så er det meget store effekter der stråles ud og over et stort område.

 15. Kjell Lindmark

  #11 Ingvar i Las Palmas

  Helt rätt, klimathysterin har ingenting med klimatet att göra. Det är endast en amsaga tillägnad att skrämma folk till att ge ifrån sig sina nationella demokratiska rättigheter till globalisternas hett efterlängtade världsregering.

  Eftersom IPCC:s uppdrag INTE är att forska i hur klimatet fungerar, utan att ta fram ”fakta” på att det är vi människor som orsakar klimatförändringar genom att elda med kol, olja o naturgas. Rent trams som inte har med vetenskap att göra eftersom man fuskar med historiska data helt ogenerat för att få det att framstå att världen blivit så mycket varmare.

  Våra utsläpp av CO2 är endast 4-5% av vad naturen själv släpper ut, alltså 95-96% av utsläppen kan vi inte göra ett smack åt. Att våra futtiga 4-5% av totalutsläppen kommer att leda till en klimatkatastrof är fullständigt uteslutet. Även om vi tar på tagelskjortan och slutar använda s.k. fossila bränslen kommer det inte att märkas på klimatet överhuvudtaget. Däremot kommer miljontals människor att dö i brist på mat, förvärvsinkomster, uppvärmda bostäder, havererad sjukvård och en total kollaps av nationer, samhällen och landsändar. De som överlever finner sig själva i total fattigdom och ett oändligt lidande vi inte kan föreställa oss.

  Men det är det som är meningen, globalisterna vill ha en minskning av befolkningen i världen till 500-1500 miljoner invånare. Så omställningen av förnybart är nyckeln till detta. Grön politik är döden för mänskligheten som vi känner den idag.

  De enda som tjänar på det är 1%:arna och dess medlöpare så att makten och härligheten kan bli deras i evighet.
  Amen

 16. Thorsten Bergqvist

  Tack för kommentaren/hänvisningen
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/15/ny-version-av-falskt-alarm-finns-att-lasa-och-att-ladda-ner/

  Det finns i övrigt ingen kommentar till den nya ytgåvan och dess relevans?

  Inget om vad som är bra, klarläggande eller tvärt om. Kanske den avhandlar sådant som är självklart för alla här men vore värt att framhålla för den allmänna vantrons insiktsfullhet.