Domedagsklockan, klimathotet och de nya teknologiernas förbannelse

Domedagsklocka

Inför 2015 och året för Parismötet ställdes Domedagsklockans visare på tre minuter till undergången. Tidskriften Bulletin of the Atomic Scientists på Rockefellerkontrollerade University of Chicago varnade för att risken för en global katastrof var mycket stor. Större än den hade varit sedan USA och Sovjetunionens frostiga relationer 1983. De efterlyste omedelbar handling för att stävja hotet. Framförallt handlade det om att människoalstrade klimatförändringar nu stod över det tidigare atomkrigshotet som mänsklighetens förgörare (även om  det fortfarande nämndes). Världsledarna uppmanades att handla. Detta verkställdes genom det luddiga och till synes inte förpliktigande Parisavtalet (som var byggt på frivillighet för att få alla att skriva under).

Carl Bildt sa följande om det dåvarande hotet under utrikesdebatten i riksdagen 19 mars 1986.

”För bara något år sedan talades i dramatiska ordalag om det växande krigshotet, om hur vi stod inför ”en ny istid” i relationerna mellan USA och Sovjetunionen, Visarna på domedagsklockan på Bulletin of the Atomic Scientist flyttades ödesmättat fram. Nu vet vi att alarmisterna då hade fel. Efter 18 månaders bojkott kom Sovjet tillbaka till förhandlingsbordet i mars 1985, I december möttes president Reagan och generalsekreterare Gorbatjov i Geneve, och under de senaste månaderna har de bägge konkurrerat i framläggandet av vittsyftande planer på att ta bort det ena vapnet efter det andra, t o m alla kärnvapen i hela världen. Den fruktade istiden förefaller att ha blivit en spirande vår. Och på sina håll låter man som om värmeböljan redan var ett faktum.”

Nog blev det en  värmebölja när klimathotet samma år började bli hetstoff genom artiklar i Der Spiegel. Detta var noggrant förberett under många år för att nu lyftas in i den politiska hetluften och i mediapropagandan. Snart var de stora globala miljöproblemen på allas läppar. Mannen på gatan hade konditionerats genom filmer och populärkultur under många år. Samma krafter som hade hetsat till konsumtion varnade nu för undergång för att vi hänföll åt materiell förlustelse.

I utrikesdebatten 1986 öppnade utrikesminister Sten Andersson upp för de framväxande miljöhoten som kom att ersätta kärnvapenskräcken och uttryckte också det välbekanta mantrat:

Det ömsesidiga beroendet mellan världens alla stater innebär att en gemensam framtid i fred, frihet och ökat välstånd bara kan tryggas genom ökat internationellt samarbete.”

Blir det samma visa denna gång? En alarmism som tonas ned när nya oroshärdar tornar upp sig i fjärran. Får vi ett nytt tal av Bildt? Fredsrörelsen gick på 80-talets slut upp i miljörörelsen. Blir det en ny migration in en rörelse med ett annat namn som samtidigt behåller stora delar av sin klädedräkt? Kanske inte direkt men efter några år kan situationen vara en annan.

Blickar vi in i kristallkulan (eller snarare följer vad tankesmedjor och stiftelser har på agendan) handlar mycket om implementeringen av Parisavtalet. I World Economic Forums lista över årets risker hamnar extremväder och misslyckade klimatåtgärder på plats 2 och 3 efter den stora flyktingvågen. Konsekvenserna att inte bekämpa klimatförändringar listas sedan som nummer ett när det gäller inverkan. Mycket resurser kommer nu att läggas på att visa på farorna med att inte hörsamma uppmaningen om klimatåtgärder. ”Filantropin” står beredd att pumpa in pengar i civilsamhällets organisationer. En armada av NGO:s med klimataktivister står redo. (läs om den trojanska hästen i Parisavtalet: http://judithcurry.com/2016/01/20/the-trojan-horse-of-the-paris-climate-agreement/ )

Det är dock andra saker som har dykt upp på horisonten som kommer att få större betydelse de kommande åren. Klimathotet kommer i förlängningen säkerligen att fasas ut på ett nästan omärkligt sätt och på sikt ersättas med något annat. Precis som vi har sett tidigare i historien. Frågan blir institutionaliserad och kommer inte att behöva saluföras så hårt. På elfte plats på World Economic Forums lista hamnar teknologisk risk medan Bulletin of the Atomic Scientists pekar ut ”ny teknologi” (emerging technologies) som framtida hot. Detta handlar bland annat om Artificiell Intelligens, Nanoteknologi, Geoengineering, Biovapen och Cyberattacker.

Detsamma ger Global Challenges Foundation uttryck för i rapporten Tolv globala risker som hotar den mänskliga civilisationen. Johan Rockström (styrelsemedlem i Global Challenges Foundation) var inblandad i rapporten tillsammans med bland annat Bulletin of the Atomic Scientists Kennete Benedicte och forskare från Future of Humanity InstituteOxford. Det senare leds av den tongivande svenska transhumanisten Nick Boström (även grundare av den transhumanistiska organisationen Humanity+). (Det var intressant att hitta hans namn med tanke på att jag under många år undervisade om Transhumanism och dess ideologiska grund. Tidigt såg jag också länkarna till klimathotet.) Den nya tekniken ses som sätt att avvärja tidigare hot samtidigt som det i sig innehåller nya risker. Nyligen har också Stephen Hawking gått ut och varnat för att den Artificiella Intelligensen kanske bestämmer sig för att göra sig av med mänskligheten. Den globala transformationen har sitt pris. Som brittiska tankesmedjan Mi2g skriver:

“What is globalized human society going to do with the mass of unemployed human beings that are rendered obsolete by the approaching super-intelligence of the Bio-Info-Nano Singularity?”

I sitt tolfte hot varnar Global Challenges Foundation för att en framtida undermålig global styrning riskerar en systemkollaps eller att en global diktatur med total övervakning växer fram. Det är ett tema som vi har matats med i en mängd med filmer under decennier och det har också tagits upp av den framväxande sanningsrörelsen (exempelvis Anonymous, Zeitgeist Movement, Alex Jones Prison Planet och David Icke). Denna rörelse har stegvis populariserats i takt med avslöjanden från Edward Snowden och Wikileaks samt alla hemsnickrade dokumentärer på nätet. De kan dock sägas vara en del av samma struktur som de protesterar emot. Det följer Hegels dialektiska spel. De utgör en liten del av den globala medborgarrättsrörelse som har växt fram och tar över den väg där miljörörelsen och antiglobalisterna tidigare vandrade. De är också en integrerad del av den teknologi som de själva varnar för. Det har blivit både en lukrativ industri och en kontrollerad oppositionell kraft där genuina avslöjanden blandas ut med befängdheter och de kritiska leds in på blindspår eller i famnen på de krafter som de säger sig bekämpa. Ett exempel är Zeitgeiströrelsen och deras dröm om ett teknokratiskt Utopia. En global superdator som ska fördela allting rättvist.

Hotet om en totalitär världsstat kommer att vägas mot den globala medborgarrättsrörelsen krav på demokratiska styrelseformer i ett framväxande Global Governance-system. Basen i tänkandet förutsätter en fortsatt process mot en politisk globalisering med överstatlighet. Syntesen kommer sedan i slutändan att uppfattas som betydligt bättre än den mörka dystopi som projiceras på oss som hotbild. Riktningen är dock tydlig. Som ordföranden för Global Challenges Foundations Laszlo Szombatfalvy säger:

”Globala problem kan bara lösas genom globala åtgärder, men globala åtgärder kräver globala beslut, och globala beslut kan bara fattas av överstatliga beslutsorgan, men i dag finns inga effektiva, överstatliga, beslutande organ.”

Global Challenges Foundation (där utrikesminister Margot Wallström tidigare satt i styrelsen och agerade talesperson) vill påskynda en global styrning som kan hantera hoten. De vill rädda oss från en totalitär världsregering genom att inrätta en världsregering.

I det stora handlar det inte om att rädda oss från hoten. Det handlar om att styra världen. Hoten förändras medan målen består. Resultatet är dock inte ristat i sten. Hur mycket resurser som än läggs på att styra oss så kommer inte den ”perfekta” ordningen att kunna skapas.

Den 26 januari är det dags för Bulletin of the Atomic Scientists att åter justera minutvisaren på Domedagsklockan. Frågan är vilket håll som visaren kommer att dras denna gång.

“The ploy of finding a scapegoat is as old as mankind itself- when things become too difficult at home, divert attention to adventure abroad, bring the divided nation together to face an outside enemy, either a real one, or else one invented for the purpose.” (Club of Rome)


Mitt band Wardenclyffe har kvalificerat sig till första röstomgången i Sweden Rocks bandtävling 2016 (tillsammans med 170 andra band). Hjälp oss till en plats på en av festivalens scener genom att rösta på oss. http://www.swedenrock.com/festival/bandr%C3%B6stning

The Mad Doctor 2
The Mad Doctor i Wardenclyffe med sin Teslastav. (Konstnär: Kimmie Fransson)

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Jakob för en intressant och tankeväckande artikel.

 2. ces

  Detta måste vara förklaringen till Olle Häggströms artikel igår i SvD: Ny teknik kan bli vår undergång.

 3. Olav Gjelten

  I fråga efter fråga uttrycker det politiskt korrekta etablissemanget att vi som tänker fel är äldre. Vi är också lågutbildade och bor på landet. Tvärt emot öses beröm över unga kvinnor som bor i storstäderna. De är visst dessutom alltid högutbildade. De har alltid rätt helt oavsett fråga.
  Att alltid utse äldre män som korkade är inget annat än mobbing på högsta nivå. Tror någon det alls skulle publiseras om de som har ”fel” i en fråga vore yngre kvinnor eller invandrare?

 4. Ingvar i Las Palmas

  En knepig pusselbit. i teknikfrågan.
  Under många år har jag med intresse läst många böcker om UFO-fenomenet. Det finns mycket trams, sensationalism och rena fantasier runt detta fenomen. Obestridligt är dock att ”någonting” som inte kan förklaras med känd teknologi och som uppför sig i strid med de naturlagar vi ställt upp rör sig runt planeten till synes under intelligent kontroll. Vem? Vad? Varför?

 5. Ann lh

  Det verkar vara många som styrs av sina kejsardrömmar. Om drivkraften inte är en ännu inte påvisad kraft från yttre rymden måste det vara en ännu inte definierad samling av olika bokstavskombinationer, som likt andra miljögifter återfinns i allt starkare koncentration ju högre upp i systemet man befinner sig.
  Var och en sitt eget Portugallien, men ena dem Du, då krävs det utomjordiska krafter.
  Tack Jacob.

 6. Jacob Nordangård

  Jag såg nu att Olle Häggström precis skrivit om hotet från den Artificiella Intelligensen i SVD. http://www.svd.se/ny-teknik-kan-bli-var-undergang/om/naringsliv:debatt

  Nu öppnas för en debatt om ett stundande teknikskifte och dess för- och nackdelar. Hegels spel fortsätter. Vad blir syntesen? Nick Boström skriver om Singleton. En enda beslutsfattande organisation på den högsta nivån. ”Among its powers would be (1) the ability to prevent any threats (internal or external) to its own existence and supremacy, and (2) the ability to exert effective control over major features of its domain (including taxation and territorial allocation).” http://www.nickbostrom.com/fut/singleton.html

 7. Lars C

  Debatten och Cop21 i Paris får mig att tänka på plutonen som hade haft en varm march. De kom till en å och ville bada. Sergeanten var lika varm han.
  – Men ni får inte gå och drunkna en här och en där, utan det skall ske samtidigt och alla på min befallning.

  På något sätt känns det som om den där sergeanten skulle kunna heta Johan och vara agronom.

 8. Börje Lundin

  Det verkar vara en rätt blandad samling olika idéströmningar som läggs under samma rubrik här.

  Det finns ju transhumanister som förespråkar radikal decentralisering eller uttrycker starka tvivel om klimatproblem och hur de bör prioriteras. Lösningarna ligger på att förbättra människans livsvillkor genom teknik. Bland de svenska tänkare som inspirerat transhumanister, även globalt, så Klimatupplysningens Ingemar Nordin ganska högt upp på listan.

  Sedan finns det ju förstås dem som ser att klimatfrågan inte kommer att vara lika omdiskuterade som den var mellan åren 2006-09 och söker sig till nya policyområden där de köra ungefär samma tankar som de gjort sedan Stockholmskonferensen 1972.

  Vår samtid är helt enkelt en ganska snårig väv av idéer, utvecklingar, riktningar och vändningar som kräver en hel del eftertanke. Skulle det vara så enkelt att Rockerfeller ligger bakom allt skulle de flesta problem vara triviala.

 9. Ingvar i Las Palmas

  Det verkar som man börjar vakna upp. I Davos tycks klimatfrågan vara nedprioriterad till förmån för reella hot
  – Flyktingkrisen
  – Ekonomin
  – Grexit Brexit

 10. Ingemar Nordin

  Tack Jacob,

  Det är svårt att se någon riktigt bra ersättare för klimathotet. Ett krig mot intelligenta robotar verkar redan vara behandlat av Matrix och Terminator. Där behövs ingen global regim, bara hjältar. 🙂

  Människor har tydligen en stor längtan efter en Gud eller en stark centralmakt som skall fixa allt åt oss. Löftena ställs ut, uppoffringarna stora men besvikelsen är alltid ofrånkomlig. Denna längtan till Utopia är nog det farligaste hotet.

 11. Håkan Bergman

  Ett tips till alarmisterna från Douglas Adams, det har dock sina risker.
  ”Golgafrinchans[edit]
  The Golgafrinchans are a race from the planet Golgafrincham that appears in Fit the Sixth of the radio series, episode 6 of the TV series and the novel The Restaurant at the End of the Universe. In their ancient history, they tricked the most useless third (the middlemen) of their population to get on a spaceship and leave the planet, by spreading rumours of the horrific fates their planet was doomed to soon undergo, such as being eaten by a gigantic mutant star goat, or collapsing into the sun. The plan was to get them to crash on a ”harmless” planet, thus losing any capacity for space travel; they would then be out of everyone’s hair.
  Soon after they managed to get rid of these people – including all the telephone sanitizers – the entire remaining population was wiped out by a plague contracted from a dirty telephone.”

 12. Ingvar i Las Palmas

  Ingemar #10
  Håller med delvis. Det är dock ostridigt att de ”mäktiga” inom lite olika konstellationer som Rockefeller, Bilderberg, Skulls and Bones, illuminati mfl har mycket stor makt och strävar efter mer. För dem är hotet en växande befolkning som strävar efter bättre levnadsvillkor. Och de utnyttjar skickligt grupperingar som vänsterromantiker och Gaia-trogna

 13. Svend Ferdinandsen

  Det er bekymrende så meget hot bruges af regeringer til at styre folk. For ikke så mange år siden var det hopp, som brugtes. Hvad er gået galt.
  Er verden virkelig blevet så god, at det kun kan gå dårligere, så alt må gøres for at beholde status quo.
  Historien viser, at den metode ikke fører noget godt med sig.
  Hotet om istid virkede for 40 år siden, det kunne jo tages op igen, og asteroider er ikke en dårlig kandidat.
  Desværre er kuren ofte værre end sygdommen.

 14. Björn-Ola J

  Steorn har börjat sälja sina produkter.
  En mobiltelefon som aldrig behöver laddas.
  En mobiltelefonladdare som ständigt levererar ström.
  Man kan kortsluta den och den bryr sig inte. Återhämtar sig direkt.
  Nåväl. Vi får se.
  Produkterna kommer att testas öppet av oberoende grupper på internet.
  Blir spännande att följa.

  Ny teknik kan bli vår räddning!

  Kom ihåg var ni läste det först.

 15. CecilB

  Domedagsklockan är ju ett uppfunnet kreativt fenomen.
  Bara namnet säger allt till mitt sunda jag, All hail to the doomsday….
  När var det den dök upp som en term?

 16. Ingvar i Las Palmas

  Björn-Ola J #14

  Hmm, låter för bra för att vara sant

 17. Mats G

  “What is globalized human society going to do with the mass of unemployed human beings that are rendered obsolete by the approaching super-intelligence of the Bio-Info-Nano Singularity?”

  Mitt svar på den frågan är en kulturell boom vi inte sett tidigare i männsikans historia. När hela produktionskedjan är automatiserad kommmer människan gå in i ett nytt paradigm skifte.

 18. Mats G

  ”En mobiltelefon som aldrig behöver laddas.”

  Finns lite olika lösningar. Men en är att det skall finnas noder lite varstans som levererar el kabelfritt med viss räckvidd. Laddning av batteri sker konstant så att säga.

 19. Jacob Nordangård

  Domedagsklockan står kvar på tre minuter i tolv meddelade Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board igår.

  Klockan står därmed på en position som är närmare tolvslaget än den varit sedan vätebomben började testas. Kan också nämna att mannen bakom vätebomben, Edward Teller, satt med i styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientists. Samma man varnade 1957 för klimathotet. Management by fear.

  ”Because the diplomatic successes on Iran and in Paris have been offset, at least, by negative events in the nuclear and climate arenas, the members of the Bulletin of the Atomic Scientists Science and Security Board find the world situation to be highly threatening to humanity—so threatening that the hands of the Doomsday Clock must remain at three minutes to midnight, the closest they’ve been to catastrophe since the early days of above-ground hydrogen bomb testing.” http://thebulletin.org/it-still-three-minutes-midnight9107