Doha-kören har vaknat

Turndownheat
Slå på trumman bror, ny klimatrunda är på gång. Nu kan vi tydligt märka hur politiker och institutioner som investerat sin prestige i den förväntade ”katastrofala” antropogena klimatförändringarna vaknar till liv inför Cop 18 i Doha som börjar den 26 november. Plötsligt fylls tidningarna av kommentarer och debattartiklar till en ny rapport som skall skrämma oss till handling. Lena Krantz nämde rpporten som hastigast igår i sitt inlägg. Den nya rapporten från Världsbanken skall enligt Karin Boys i gårdagens nätupplaga få männikor att vakna. När är det kommer från ekonomerna på Världsbanken borde folk vakna upp, tycker Boysan. DN rapporterade tidigare under gårdagen( kl 08 30)rapporten med hänvisning till ekot och kommentarer från Rockström och Lena Ek. Det är helt klart att det är Doha-kören som sjunger upp för att mobilisera de trogna skarorna inför det stundande mötet. Rapporten försöker belysa hur världen kommer att te sig när den blir 4°C varmare, och bygger påståendet enbart på samma lösa grund som angavs i AR4 från 2007.
Det är tydligt att här pågår storstilade försök att skaka liv i klimatfrågan, i och med denna rapport från Världbanken. Lena Ek kan näppeligen läst den 108 sidor långa rapporten, då den inte har för avsikt att framlägga nya forskning som visar på att detta scenario är mer tänkbart nu än då 2007 när den senaste IPCC´s rapporten publicerades. I nätartikeln i DN få vi veta att:
Jordens klimat håller på att bli fyra grader varmare, enligt en ny rapport från Världbanken.
Rockström förnekar sig aldrig och konstaterar med samma sömngångaraktig pedagogik att:
– Då talar vi inte om en framtid som är farlig för mänskligheten, utan om en framtid som är katastrofal för mänskligheten, säger miljöprofessorn Johan Rockström till Ekot
Om man läser rapporten kan man begrunda följande påstående ”This report is not a comprehensive scientific assessment” utan den hänvisar främst till IPCC´s kommande rapport 2013-2014. Vad rapporten egentligen gör gör är att spekulera i vad som kan komma att hända om det blir 4°C varmare, citat:
This report spells out what the world would be like if it warmed by 4 degrees Celsius, which is what scientists are nearly unanimously predicting by the end of the century.
Syftet är att som vanligt skrämma folk med antagandet som ännu inte kunnat bekräftas av empirisk erfarenhet. I förordet framgår tydligt vad Världsbanken önskar sig av denna rapport dess ordförande önskar att, citat:
It is is my hope that this report shocks us into action. Even for those of us already committed to fighting climate change, I hope it causes us to work with much more urgency.
En kickoff, helt enkelt inför Doha. Vem har då sammanställt själva rapporten, den som enligt Boys skall få folk att lyssna eftersom den utges i Världsbankens namn?
Rapporten har författats av ingen mindre än Potsdaminstitutet för klimatpåverkan PIK, med Stefan Ramhstorf i spetsen. Ett institut vars hela existens bärs av att frågan hålls vid liv. Rapporten excellerar i floskler av den typ som vi vant oss vid under senare år, allting blir bara sämre. Ramhstorf och PIK får hållas som domedagsprofetiornas främsta företrädare i CAGW-hysterin. Ramhstorf slog igenom genom sina väl underbyggda profetior att Golfströmmen skulle avstanna för ett tiotal år sedan, se t.ex denna artikel: Hans kristallkula har tyvärr inte blivit mer trovärdig med åren.
Det är därför inte förvånande att rapporten påstår att ”Global mean temperature has continued to increase and is now about 0.8°C above preindustrial levels.” Det välkända faktum att den globala medeltemperaturen inte stigit signifikant de senaste 12-15 åren avisas medels den artikel som Ramhstorf själv författat (tillsammans med Grant Foster 2012) och där den senare tidens temperaturhiatus trollats bort med diverse avlägsnande av noice. Ramhsdorf lyckades att filtrera bort bruset från solens variationer, ENSO och vulkaner och kunde glatt konstatera att den globala temperaturen är på stadig kurs uppåt. Artikeln har titeln ”Global temperature evolution 1979–2010″.
I rapporten från Världsbanken finns även i sammanställningen för policymaker som påstår att:
”The warming of the atmosphere and oceans is leading to an accelerating loss of ice from the Greenland and Antarctic ice sheets, and this melting could add substantially to sea-level rise in the future”
För den som vill läsa igenom hela rapporten kan man se att den även korrekt visar på att den Grönländska isen utsatts för liknande avsmältning under nittonhundratalets första hälft, liksom tidigare, dvs det vi upplever under tjugohundratalet har skett tidigare under förra seklet. Det finns inga uppgifter som talar för en axcellerrerande avsmältning av iskapporna på Grönland och i Antarktis under de senaste åren.
Rockström och Wijkman var i söndags i DN också ute och diskuterade klimatet och energiförsörjningen. Medförfattare är också Karl Erik Lagerlöf, som representerar etik-komisionen Alamy (jag tar gärna emot tips vad detta är för någon organisation, kan inte hitta något på Google eller Lagerlöfs egna hemsida) om en händelse just i dessa dagar. De presenterade den våta drömmen om solceller i Sahara som fått namnet Desertec. Herrarna rapporterade denna idé med stor övertygelse som en lösning på inte bara Europas energiproblem utan även våra ekonomiska samt Afrikas problem. Inte minst flyktingsituationen och ungdomsarbetslösheten kring Medelhavet skulle lösas med solceller i Sahara, visst är det positivt att några har lösningen på alla problem! Det är dock beklämmande när dessa tre debattörer försöker lösa både terrorism och flyktingproblem i Afrika med solceller. Då både Bosch och Siemens hoppat av samarbetet inom Desertec av ekonomiska skäl, tycks karavanen ut mot energilösningarna i Sahara minska med minst en kamel i månaden. Vi får hoppas på att Europa inte beträder denna ökenvandring utan besinnar sig i tid, krisen är djup som den är.
I en ledare i DN i går togs även fenomenet med den nya gasen (hydraulisk fracking) upp under rubriken ”Gas ritar om kartan”. Ledarskribenten (artikeln är osignerad) är något yrvaken kan man tycka då detta ämne diskuterats flitigt i olika media under åtminstone ett par år. I vanlig god anda börjar ledaren med några allt för typiska svepande sammanfattningar av klimatfrågan med påståendet ”Klimatfrågan är så global en fråga kan vara. Effekten blir densamma var i världen koldioxid än släpps ut”. Ledarskribenten trampar i detta avseende vatten, effekten är given, en naturlag vars sanning man över huvud taget inte ifrågasätter.  Det finns i artikeln en stämning av uppgivenhet inför det faktum att Sveriges klimatpolitik har föga påverkan på de totala utsläppen, den styrs av länder som Kina och Indien, vilket skribenten konstaterat efter att ha tagit del av det internationella energiorganet IAE senaste rapport. Den nya utvinningen av gas kan dock rita om den geopolitiska kartan, och skribenten som tycks ha ett gott öga till kärnkraften (vackert så) tycks bekymrad över att den billiga nya gasen kanske minskar intresset för att satsa på kärnkraft. Lakoniskt konstaterar han eller hon att man får glädja sig över att gasen ersätter den ännu smutsigare kolen. Egentligen är det anmärkningsvärt att man inte helt och hållet omfamnar denna nya energikälla då den främst ersätter kolet, ser det som vår tids störts energirevolution, vilket det får anses vara. Optimistiska tankar om att det förnyelsebara skall ersätta det fossilla lyser helt med sin frånvaro, en nykterhet som hedrar ledarskribenten.
Hydralisk fracking är en metod där man pumpar ner vatten med högt tryck i geologiska formationer som innehåller kolväten, dvs gas eller olja. De många små håligheterna sprängs sönder så att gasen eller oljan kan flöda genom berget och tryckas upp för att samlas in. Ofta blandas vattnet med någon form av granulat, t.ex sand för att hålla håligheterna öppna. Dessutom tillförs ca 0,5% av någon kemikalie i syfte att öka vätskans viskositet och lättare få granulatet att ta sig genom berggrunden. Det finns ett nästan obegränsat antal kemikalier som används. De främsta riskerna är att dels behöver man använda sig av stora mängder vatten som tas från en lokal källa, i de flesta fall grundvattnet, dels kan läckage av metan ske ut i grundvattnet eller i luften. Det använda vattnet är sedan förorenat och måste antingen tas hand om och renas eller föras ner i formationer långt under grundvattennivån. Dessa risker liknar de som sker vid annan typ utvinning av fossila bränslen, dvs läckage av metan, eller förorenat grundvatten vid t.ex dagbrott av kol.
EPA, dvs USA´s motsvarighet till Naturvårdsverket genomför för närvarande en bred vetenskaplig undersökning om de långsiktiga effekterna av fracking, här.
En första rapport är beräknad under detta år och slutrapporten skall läggas fram under 2014.
Det är dags för nya paraplydrinkar i Doha, the show can begin, Dohakören är i full gång.
 
 
 
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertel

  Utmärk sammanfattning av ”körslaget” och gällande naturgas, kommen världens energikarta ritas om rejält.  

 2. Blev fundersam här. Är det inte så att man vill sänka viskositeten?

 3. ces

  Dessutom har den nya regimen i Spanien vägrat att skriva under avtalet om högvoltsledningen till Europa. http://www.spiegel.de/international/europe/the-desertec-solar-energy-project-has-run-into-trouble-a-867077.html

 4. Peter F

  Och Aftonbladet kör det tunga artilleriet

 5. CES 
  Tack för tipset. OM solceller skall byggas i Marocko kanske det demokratiska EU kn koppla detta till att Marocko avslutar sin ockupation av Spanska Sahara, när vi nu skall lösa alla problem på ett bräde – men det ser ju mörkt ut! med denna inställning.

 6. Peter Stilbs

  Utmärkt, Lars. Pappers-SvD hade givetvis nu en färgglad helsida av typ ”10 katastrofala saker som händer i en varmare värld” – i form av intervjusvar med en ”Forskare” (Lennart Olsson) som jag aldrig tidigare hört talas om.
  En Google-sökning hittar samma artikel i lätt omskriven form i Miljöaktuellt, med samme Olsson
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.438423/lista-har-ar-7-atgarder-som-ska-radda-jorden
  Och längst ner grädde på moset i form av kommentarer av Romson & Ek. 
  Fantastiskt belysande journalistik !  (ironi)

 7. Håkan R

  => 5
   
   

  Lennart Olsson is Professor of Geography at Lund University and the founding Director of LUCSUS – Lund University Centre for Sustainability Studies. Lennart is also the Coordinator for a Linnaeus programme, LUCID, sponsored by The Swedish Research Council for the period 2008-2018.
  Lennart holds a Ph.D. in Physical Geography Lund University (1985) specialising in desertification and particularly the use of GIS, remote sensing and spatial modelling to study the interaction of nature and society in semi-arid Africa.

   
  http://www.lucsus.lu.se/html/lennart_olsson.aspx

 8. Olaus Petri

  De finns de som säger att vi lever i ny epok – antropocen. Själv tycker jag att nostradamocen passar bättre.

 9. Peter F

  Är det bara i svenska media rapporten uppmärksammas ? Jag har skummat lite i omvärlden men hittar inget.

 10. Mikael

  House Republicans are investigating allegations that EPA Administrator Lisa Jackson and other high-ranking agency officials have been conducting officials business with email aliases or secret accounts to avoid scrutiny from agency watchdogs and the public.
  The House Science, Space and Technology Committee is leading the investigation and has asked Jackson to turn over information connected to the email account “Richard Windsor” – one of the alleged alias accounts.
  The committee has sent letters to White House lawyers and the EPA inspector general asking them into investigate the allegations and report on their findings by the end of the month.
  The Daily Caller reported first that Jackson was using an email alias, based on research by Competitive Enterprise Institute fellow Christopher Horner.
  He says the agency’s use of secret email accounts dates back to the Clinton administration and then-Administrator Carol Browner.
  “You remember Ms. Browner, the lady who suddenly ordered her computer hard drive reformatted and backup tapes erased, hours after a federal court issued a ‘preserve’ order … that her lawyers at the Clinton Justice Department insisted they hadn’t yet told her about?” Horner said in the Daily Caller story.
  Horner and the institute filed a lawsuit in September claiming EPA employees are using the private Gmail-type accounts to send official emails.
  The House committee says federal law requires agencies to preserve all internal records associated with official activities and prohibits the use of private email accounts for government business, unless there are procedures in place to track and store such messages.
  An EPA spokesman said Monday the agency has for roughly a decade assigned internal and public email addresses to administrators and that they use the internal one to communicate with staff because of the massive amount of traffic on the public accounts.
  The spokesman also said both accounts are reviewed and made available when a Freedom of Information Act request is made.
  The committee also said the email allegations follow “similarly secretive and highly questionable methods of communication by senior officials at science agencies within the White House, Commerce Department and Energy Department.”
  Read more: http://www.foxnews.com/politics/2012/11/19/house-investigates-epa-emails-agency-says-administrators-have-two-accounts/#ixzz2CkHcABqc

 11. ThomasJ

  Mycket träffande rubrik från ’Down Under’ ( Australian Climate Madness):
  http://www.australianclimatemadness.com/2012/11/world-bank-makes-un-look-like-the-heartland-institute/
   😀
  Mvh/TJ

 12. Joakim

  Och som vanligt så kommer det snart förslag från energiskattemaffian som nu vädrar morgonluft

 13. Peter F

  ThomasJ#10
  Härliga kommentarer till artikeln.
  “I have complete faith in what our PM is doing. We will be OK in Australasia as she has saved us with her carbon tax.”

 14. Lasse

  Alla som tror på denna utveckling gör väl rätt i att alarmera så mycket de kan.
  Men då får de även finna sig i att bli ifrågasatta och svara på de mer modesta forskarnas frågor. Alarmisterna har visat att de är extrema!
  Noterar att Arktis isarea  ligger ca 14 dar efter normal situation, vilket lämnar en stor öppen yta som nu i höst avkyler vattnet.
  Vore kul med en analys på detta! http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 15. Ann L-H

  Peter s # 5 tipsar om SvDs helsida ”10 katastrofala saker som händer i en varmare värld”. Text av Johan Hellekant journalist med artiklar på inrikes, nyheter och kultur. Ingen naturvetenskap så långt ögat når. Tidigare i år skrev han en artikel kring ett misslyckat köp med rubriken ”Alla köpte idén utan att kolla fakta”. Den passar utmärkt till denna hans helsida! Vem bryr sig om att kolla steg ett, grunden.
  Romson, Ek, övriga politiker, journalistkåren och alla andra har en viktig bild att ta till sig, Jonovas talande teckning på omslaget till hennes handbok för skeptiker.
  Alla köpte idén utan att kolla fakta … så var det och skäms SvD! Tro inte att vi betalar tusenlappar per år för deras skämsnyheter, 300:- per år för Pdf pren. får de.)

 16. Björn Törnvall

  Utmärkt replik på skrämselpropagandan Lars!Översteprästen i det svenska klimatalarmistgänget, Johan Rockström är igång igen, både som vetenskaplig rådgivare och v.ordförande i styrelsen för just det tyska klimatalarmistinstitut, som författat larmrapporten och prånglat ut den via Världsbanken (av alla tillgängliga kanaler…) och givetvis också, som oemotsagd kommentator till rapporterandet i stormedia! Man blir illa berörd av kunskapsnivån och följsamheten hos journalisterna i dessa licens- och/eller presstödsfinansierade stormedia, som ständigt utövar en intellektuell incest med dessa alarmister. Vidöppna spalter och kanaler står till alarmisternas förfogande för deras skrämselpropaganda, så snart det passar miljöalarmisterna att i eget syfte skrämma upp befolkningen. Finns det inga politiskt oberoende vetenskapsjournalister, som kan läsa innantill och formulera egna kritiska tankar? Bedrövligt är ett alltför svagt ord för att beskriva situationen. Att vår nya miljöminister omedelbart jamsar med, var ju väntat. Det handlar ju om att inte tappa fler röster.
   

 17. Skickat till riksdagsledamöter, Svd, DN och vänner.
  En helt ovetenskaplig rapport från Världsbanken(!) som försiktigtvis formulerar vad som skulle kunna hända om temperaturen stiger med
  4 grader anammas helt okritiskt av massmedia och beskrivs som att vi är på väg mot dit
  ”Mycket värre än befarat”  Och de kända alarmisterna får kommentera i TV och i dagspressen. Finns det något som helst  vetenskapligt belägg
  för dessa alarmistiska tongångar? Nej, inte ens IPCC kan visa på något sådant. Är det därför som IPCC inte är inbjudna till COP18? De är
  inte tillräckligt alarmistiska?
  Och naturligtvis får dessa ”Merchants of Fear” stå helt oemotsagda i massmedia och artiklarna kan inte kommenteras. VAR ÄR MEDIAS KRITISKA GRANSKNING??
  Makabert skådespel avsett att skrämmas och få deltagarna att gå med på ytterligare meningslösa satsningar på skattebetalarnas bekostnad. Och det det fantastiska
  förslaget att beslut skall fattas med majoritetsbeslut, ett land, en röst och inte med konsensus och att beslut skall vara tvingande.
  Jo!
  Det är mycket värre än vi befarar.  Men inte för planetens klimat. Däremot för demokratin

 18. Ann L-H

  Forts # 15 – Här är länken till Bilden:
    http://jonova.s3.amazonaws.com/sh1/the_skeptics_handbook_2-3_lq.pdf
  # 16 Björn Törnvall – jag tror Lena Ek ofta tappar röster när hon uttalar sig. Hon har inte tagit till sig det gamla visdomsordet ”man kan mycket dumhet dölja genom att tiga”.  
   

 19. Urban

  Klipp ur dagens Aftonbladet.se
  ”Orkaner i New York, jordbävningar i Sydamerika och tornador i Australien. På senare tid har vädret onekligen varit på krigsstigen och nu varnar Världsbanken för att jordens medeltemperatur kan öka med fyra grader – redan 2060.”
  Nu orsakar utsläppen av växhusgaser även jordbävningar enligt Aftonbladet.
  Vad ska komma efter detta?

 20. Labbibia

  Tack för en mycket bra artilkel Lars!
  Ingvar # 17, och övriga också….
  Är det inte helt uppenbart att media i Sverige har samma agenda som BBC har haft sedan 2006?
   
  När man så tydligt kan se mönstret numera, klimatmöte efter klimatmöte stämmer doha-kören upp sina falska panikstämmor ett par tre veckor innan mötet skall starta. Crescendot i stycket brukar väl inte komma förrän någon vecka innan mötet, så jag ser lite extra fram emot att åhöra det denna gång. För med det här introt, så måste det ju bli något verkligt extra! 😀 
  Man får väl hoppas att de inte försöker sig på att gå ALLTFÖR högt upp i tonregistret bara , risken att det skär sig ordentligt ökar för vare dag…. 

 21. Labbibia.
  Jo det är uppenbart!
  Och att starka krafter trycker på. Jag tror inte att klimathotet blivit ett ”självspelande piano” med ”positiva återkopplingar” som är en hypotes. Det vill till mera än så för att hålla igång maskineriet 

 22. Lennart Bengtsson

  Om Världsbankens  klimat-rapport
   
  1. Jag anser av flera skäl, som jag redovisat tidigare, att det är helt fel att det produceras sa kallade klimatrapporter ad hoc när vi har en etablerad en internationell kommission som gör detta. Klimatproblemet är komplext och bör därför bäst bedömas av sakkunniga på ett systematiskt sätt och där viktiga avvägningar görs för att undvika överdrifter eller förnekande av fakta. IPCC- funktionen är därför av central betydelse. Misstag har inträffat men dessa kan lätt korrigeras då det råder tillfredsställande insyn i utvärderingsprocessen. Jag ser därför ingen som helst anledning att Världsbanken skall producera en ad hoc rapport som jag anser biased och som bara kommer att motverka sitt syfte. Den rapport som IPCC lade fram 2007 gäller fortfarande och det finns ingen anledning att ändra den. Det politiska samhället har redan fått de råd som krävs. Att klimatfrågan i flera länder inte har högsta prioritet beror helt enkelt på att man har mer angelägna problem att ta itu med.
   
  2. Som jag redan sagt det finns inga nya utvärderade och bedömda undersökningar som på något sätt visar att klimatproblemet har förvärrats. Vad som är allvarligt är att skador från extrema vädersituationer, vilka inte har ändrats eller rättare sagt en sådan ändring är omöjligt att statistiskt påvisa. När det kommer till tropiska orkaner så har inte dessa ökat i antal vilket också de senaste modellexperimenten visar. Tropiska orkaner styrs mer av atmosfärcirkulationen än av havstemperaturen. Samma sak gäller de utom-tropiska cyklonerna vilka inte heller ökar i antal eller i intensitet. Detta framgår av numeriska experiment där jag själv har publicerat ett antal arbeten. ( I detta avseende kommer nästa IPCC-rapport, AR5, att ändras)
   
  3. Jordens klimatändring är ett allvarligt problem som inte passar för spekulationer på bloggsidor, tidningsspalter eller bland naiva kindergartenpolitiker. Det är just av denna anledning som man har etablerat IPCC. Jag har under en längre tid försökt att bidra till en balanserad uppfattning men jag måste tyvärr notera att intresset för saklig information i dagens media-samhälle är begränsade. Vill man leta upp extrema klimatscenarier så finns det inget som är lättare. Både MPI och Hadley centret har utsträckt extrema beräkningar till 2300 varvid under vissa betingelser stora delar av vår jord blir obeboeliga med temperaturökningar på 15-20° C. Att sätta dylika beräkningar i händerna på allmänheten utan att ställa dessa i ett vetenskapligt sammanhang vore i högsta grad ansvarslöst. Under ännu mer extrema antaganden blir jorden i sin helhet obeboelig. Det som är avgörande är om de antaganden som gjorts är rimliga och om beräkningsalgoritmerna är tillräckligt robusta.
   
  Det är främst av denna anledning som jag är uppbragd över den oombedda rapporten från Världsbanken. Den kommer nämligen med stor sannolikhet att få motsatt effekt än den avsedda.
   
   
   
   
  LennartB

 23. Peter F

  Vår lokale klimatpräst besvarar just nu frågor på en chat på Västerbottens Kuriren.  Ställ gärna lite svåra frågor. http://www.vk.se/chattar/chatta-med-tom-juslin

 24. Tage Andersson

  Dagens RingP1 gav stort utrymme och medhåll åt domedagsprofeterna. En tjej som tänkte själv fick några sekunder och hån av programledaren. Varför inte skriva kort och kärnfullt till ringp1@sr.se

 25. S. Andersson

  Ingvar Engelbrecht: Demokratin överlever nog. Jag tycker mig ha märkt att kommentarsspalterna i svenska media är mycket mer skeptiska än i en del andra länder. Så på det sättet tror jag att Sverige kan sägas vara ett föregångsland inom klimatpolitiken.
   
  Däremot kan man fråga sig hur det står till med journalistiken i Sverige. Men jag bryr mig inte. Stalltipset är i alla fall att papperstidningar helt har försvunnit om 10 år. Se där en klimatsmart åtgärd.
  🙂

 26. Ingemar Nordin

  Schellnhuber, Ramhstorf och PIK är inga vänner av demokrati precis. Schellnhuber (sök på TCSs sökmotor) har i sin utredning förespråkat ett globalt styre, att jorden bara kan ”bära” högst en miljard människor, samt att en elit av stater måste gå före och diktera hur vi skall nå fram till deras gröna hel … , förlåt, utopia.

  Det otäcka är att Schellnhuber inte bara hyllas som en världsfrälsare utan också att han sitter mycket centralt placerad i Tyskland och i flera internationella samfund (t.ex. i världsbanken).

  Man förstår att deras fascistoida budskap appellerar till våra diktaturkramande stormedia.

  PIK är en ”non-profit” organisation med flera hundra anställda

  PIK is a member of the Leibniz Association and is funded to a roughly equal extent by the Federal Republic of Germany and the Federal State of Brandenburg. In 2011, the institute received around 10.8 million euros in institutional funding and 225,000 euros from the German Federal Government’s economic stimulus packages and the European Regional Development Fund. Additional project funding from external sources amounted to around 10.2 million euros.

  http://www.pik-potsdam.de/institute/organization

  Det är en propagandaorganisation utan like. Men våra egna Stockholm Resilience Centre http://www.stockholmresilience.org/, Stockholm Environment institure http://sei-international.org/ och Beijer Institutet http://www.beijer.kva.se/ går heller inte av för hackor.

 27. bom

  #9 Peter F
  Kan det vara en Rockströmeffekt? Bara Sverige har en Rockström som är sammanflätad med PIK. 🙂

 28. DN har idag i pappersupplagan ännu en artikel (nästan en hel sida) av Karin Bojs om precis samma ämne:
  Under ”Fakta” anges följande punkter:
  1. havsytan stiger 0.5 – 1 m till 2100, och forstätter sen med flera meter.
  2. Tropiska cykloner blir kraftigare
  3. Stora översvämningar mycket oftare än idag
  4. Torra områden blir ännu torrare
  5. Världshaven försuras, hotar korralrev och fisk
  6. Risken för tröskeleffekter ökar: Hotar Grönlands och västantarktisk is,  och att Amazonas brinner up
  Det nya sen gårdagens artikel är att Stern-rapporten (2007) och nu världsbanken tillsammans nu skulle ’få maktens män att lyssna’ eftersom de ju ’förstår pengar’ som argument.
  Suck ….

 29. Peter Stilbs

  Jag tycker man ser ett mönster – om det nu är så att IPCC verkligen inte är inbjudna till Doha – deras för tama rapporter kommer att ersättas med rena påhitt av Rahmstorf, Schellhubner och deras megafon i Sverige – Rockström

 30. Jonas #27
  Finns alltså inte på nätupplagan?

 31. Ingvar,
  Jag har inte hittat den, kanske kommer senare, men bara omtygg av typen: Det är jätteallvarligt, vi måste alla vara rädda, vi har en moralisk plikt ..
  Det var för övrigt en annan sak jag reflekterade över. Artikeln avslutades med en positiv fras: ”Men det finns fortfarande tid att vända utvecklingen”
  Jag tittade på några av Al Gores videosnuttar på ClimateRealityProject. Och jag slogs av hur domedagsprofeten Gore, som gjort sin karriär på ilsket mässande om ’det är värre än någonsin, allt ggår åt helvete’, måste ha fått hälp av medierådgivare att hans budskap måste bli mer positivt och hoppingivande.
  Resultatet (Finale with A Gore, i länken) blir lätt surrealistiskt, när han försöker flika in positiva varma budskap i hans litanior.
  Även Al Gore sjungandes ’Climate Symphony’ är obegripligt i sin tafatthet.  

 32. Finns det någora planer på att starta ett plitiskt parti som vill försvara vår välfärd och avslöja CAGW?

 33. Slabadang

  Bra Lars!
   
  Tänk så många som riskerat hela sin trovärdighet på denna rena galenskap och räkningen kommer som ett brev på posten. Hur korkad ser inte vår journalistkår ut på en skala mellan 1 och dumstruten. De sysslar inte med journalistik de sysslar med ideologisk indoktrinering.
  Ska ni titta på en debatt av frisk luft och få upp hoppet om att det finns journalister som är självständiga ifrån grupptrycket inom kåren, så är debatten mellan Per Svenssson och Ingrid Carlquist på publicistklkubben en riktig höjdare. Det gick inte riktigt som Per Svensson tänkt sig. Per Svensson trodde att han besatt ett ideologisk överläge och skulle försöka mosa Carlquist för att hon är islamkritisk och företrädande ”högerextrema” krafter. Nåväl Svensson åkte nog hem i formatet av innehållet i en dammsugarpåse när Carlquist var klar med honom. Svensson blev fullständigt pulveriserad.
  Efter ca 27 minuter möts Carlquist och Svensson. Se och njut av en journalist med en moralkompass i funktion.
  http://bambuser.com/v/3160198

 34. AOH

   
  Lena Ek skrev i VLT idag : „ Det blir svettigt” 
   
   
   
  Om hon tillhör UN:s utvalda toppar behöver hon i alla fall inte trängas i shuttlebussarna.
   
   
   
   
   
  http://www.cop18.qa/en-us/News/SingleStory.aspx?ID=95
   
   
   
   
   
  „….Traffic is expected to increase during COP18/CMP8. To help residents and participants, as well as to cut emissions, the United Nations prevents all but the 194 head of delegation cars from driving to Qatar National Convention Centre (QNCC)…“
   
   
   
   
   
  „……For participants, only one car per head-of-delegation, which has been approved by the UN and given a special permit, will be allowed to drive to the QNCC. The other official participants must use the free shuttle service, which runs from 32 shuttle hubs set up around the city. A map and details of this can be viewed at http://www.cop18.qa/en-us/participantinfo/transport.aspx
   

 35. Slabadang

  TT/DN :
  Mellan 1990 och 2011 har växthusgasernas uppvärmande effekt på jorden ökat med 30 procent, enligt WMO.
  Vidare:
  Hittills har ungefär hälften av den koldioxid som släpps ut absorberats av så kallade kolsänkor, främst haven. Men nu börjar absorptionsförmågan avta, varnar WMO. Det märks exempelvis på att haven börjar bli surare.
  Några invändningar? 🙂 🙂 🙂 Snacka om att de ballat ur TOTALT!!!

 36. Jan

  RE: Jonas N
  ”Men det finns fortfarande tid att vända utvecklingen”
  Jag minns mycket väl från tiden för Köpenhamnsmötet då det basunerades ut att det var sista chansen att rädda världen och sedan skulle det vara försent. Indirekt erkänner man nu att det budskapet inte var sant. Vad är det som säger att man nu är noggrannare med sanningen?
   

 37. ”Potsdaminstitutet för klimatpåverkan PIK”
  Är detta måhända nästa års mottagare av Fredspriset till Alfred Nobels minne?

 38. Slabadang
  Ingrid C är ju också (fd) journalist, på Kvällsposten och Aftonbladet bland annat. Men att ifrågasätta dogmer är inte riskfritt. Hon hade sedan länge skaffat sig ovänner i feministkretsar eftersom hon vårnade mäns rättsäkerhet i vårdnadstvister där det användes incestankagelser, men även andra liknande fall som tex Billy Butt.
  Här kan du läsa om hur feministmaffian genom hot om smutskastning, förtal och påtryckningar mot annonsörer fick henne avskedad som chefredaktor för tidskriften Villaliv.
  Ja, metoderna är ju inte olika dem som den inre kretsen inom kliathotsbranschen försöker fula ut sina kritiker …

 39. Slabadang

  Jonas N!
   
  Det är stalinismen som agerar inom journalistkåren. Varför vanligt folk inte bara tycker illa om utan allt oftare till och med hatar journalister är det pris de får betala.

 40. István

  Re fracking, och dess eventuella risker, så finns det redan teknik som inte använder vatten. Man jobbar med propan-gel för att spräcka berget. Propanet återvinnes tillsammans med gasen. Man menar att metoden är effektivare än att använda vatten, för att man önskar få ”torra” hål för att gasen lättare skall kunna sippra fram ur berget.
  Öht, detta är ett helt nytt teknikområde med oerhörda möjligheter!
  Är det kanske Gasputin som ligger bakom protesterna i god Bezmenovsk anda? 

 41. Tack för alla kommentarer och informationen att Rockström sitter i PIK´s styrelse, det förklarar en del. Vi kan ju i alla händelser ge honom en eloge för att han har tumme med media, som den opinionsbildare han är har han lyckats i sina ansträngningar. Tråkigt att han är ointresserad av verkligheten, eller snarare ser verkligheten ur sitt egna snäva perspektiv. Jag vet att han brinner för Afrika och dess fattiga och möjligen hoppas han att klimattåget skall lyckas med att överföra stora resurser till Afrika söder om Sahara, till gagn för just dessa utsatta grupper. Det troliga är dock att väldigt liten del av dessa når Afrika, och om de gör det hamnar de i händerna på biståndsarbetare och de redan besuttna makthavarna. Bristen på realism är dock skrämmande.

 42. Daniel F.

  Rockis på AB Debatt
   
  Jorden svarar inte långsamt på vår uppvärmning.I stället sker abrupta förändringar, såsom accelererad avsmältning av isen i Arktis. När detta sker accelereras uppvärmningen. Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.”
   
  Kan någon översätta? Jag kan inte klimathotiska… 😉

 43. István
  Tack för denna information. CAGW företrädarna borde välkomna frackingen, om inte annat som en övergång till andra energikällor, t.ex gen IV kärnkraftverk. Antagligen har gasutvinninga via frackingen betytt mer för begränsningen av utsläppen av CO2 än någon annan förnyelsebar energikälla har lyckats med?

 44. Peter Stilbs

  Som redan någon här har påpekat – ”nyheten” om Världsbankens rapport verkar bara finnas i Sverige – såvitt jag kan finna i en snabbsökning bland olika nyhetsorgans sidor på webben

 45. Håkan Sjögren

  Lars Jonsson, kommentar : Jag tror att världsbanken förväxlat procentenheter med grader. Nu väntar vi bara på att SMHI skall uttala sig om räntesatserna på USA:s dollarlån. Mvh, Håkan.

 46. Slabadang

  Håkan S!
  🙂

 47. Peter F

  Peter Stilbs.
  Le Mond har en artikel. Jag kan inte franska så jag vet inte hur dom tacklar rapporten.
  http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/19/la-planete-aura-beaucoup-de-mal-a-soutenir-un-rechauffement-de-4-c_1792615_3244.html

 48. Peter Stilbs

  Daniel F #42 – jag tror JR borde ta en grundkurs i Termodynamik. Det finns utmärkta lärare i ämnet på Stockholms Universitet där han är verksam, inom gångavstånd.

 49. Danil F #
  Ibland kan man undra om Rockström har förstått så mycket mer av hur vår jord fungerar än en själv. När man hör detta citat, om det är korrekt, kan jag bara konstatera att Rockström med stor sannolikhet saknar förståelse för de områden där han uttalar sig. 
  Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.”

  Kan ett sådant uttalande tolkas annat än som snömos?  

 50. Håkan Bergman

  AOH #34
  Va, har dom inga kameler? 

 51. ThomasJ

  Peter S.#44: WUWT tar oxo upp temat, här:
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/19/when-bankers-turn-climatologists/
  Och vaffö ska man sätta in pengar på banken och få 4 grader+ när du kan få 40% på bolaget…?  🙄
  Mvh/TJ

 52. bom

  Anders #2 (och Lars)
  Det handlar inte om viskositet nej. I de vattenburna systemen är det ytkemi det handlar om. Jämför med när Ni diskar med ytaktiva diskmedel. Tensiderna har ett hydrofilt huvud och en oleofil svans. (Olja och gas-)Micellerna blir vattenvänliga på ytan och följer med i vätskan. Det handlar om ytspänningssänkande ämnen som vi därför kallar tensider. Viskositeten spelar mindre roll.

 53. Hittar inte storyn på BBC och inte i New York Times men dock The Guardian och Sidney Morning Herald
  Rapporteringen verkar vara väldigt olika om inte annat. En del har valt att ta med den, andra inte. Till skillnad mot den massiva rapporteringen i Sverige då..
    

 54. Peter F

  Bra kommentar till SVDs artikel
  Letar förgäves efter texten ” denna sida är en annons

 55. ThomasJ

  Slabadang #33: Tack för länken till PK-inslaget med Carlquist!  🙂
  Att det fortsatt finns/existerar journor med sådan integritet, moral & ryggrad var för mig främmande… Svensson-jöken utgör en klar kontrast till henne, sicket stolpskott…, suck!
  Mvh/TJ

 56. Inte ens Norge verkar intresserade… ingenting alls på NRK vad jag kan se..
  Intressant minsann! 

 57. bom

  #49 Bra skriv Lars. Karlen är en vandrande snömoskälla. 
  Planeten blir sin egen värmekälla, från att hittills varit en kylande faktor på jorden.”
  Man kan väl påstå att att det här handlar om extrem solförnekelse som ju inte är ovanligt i hans kretsar. Backradiation värmer hela jorden – solen ja den kan vi  stänga. Vi har en ovetenskaplig science-tsar.

 58. Peter F

  Om man som JR inte debatterar, inte låter sig intervjuas av av andra än trogna, får gratisreklam för allt han gör inkl böcker, får bra betalt för alla föredrag, innehar höga poster i olika organisationer, rådfrågas av regeringar och organisationer osv, måste man till slut börja tro på att man är the one and only och oantastbar. Närmare ett messiaskomplex kan vi nog inte komma. Stackars man.

 59. Peter F #47

  Såvitt jag förstår är Le Monde också okritisk, man intervjuar en förespråkare för rapporten och ifrågasätter inget. Sorgligt!

  /C-G

 60. Peter F

  C-G
  :o(

 61. Peter F

  C-G
  Skulle bli en sur smiley,,,

 62. Eri8cson i Ubbhult for president!
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 63. ThomasJ

  Ingvar E. #62: Jo, ’Ubbhultarn’ Ericsson är en [ovanligt] klart/klokt tänkande riksdagspolitiker, tyvärr är han emellertid alldeles alltför unik i detta och kommer ej ’fram’ med sin klokskap. Synd!
  Mvh/TJ

 64. Bom

   

  Tack för redogörelsen för ytspänningen

 65. Björn Törnvall

  Ann L-H # 18
  Håller med dig om analysen, men syftet att hålla kappan ”rätt” i den upplevt opinionsmässiga vinden, är ändå rätt uppenbart eller hur? Varför inte ta sig tid att läsa in ärendet innan man, som minister, går ut och kommenterar?
  Larmen om temperaturhöjningarna och den stigande nivån av CO2 i atmosfären verkar mkt väl koordinerade. Skrämselhickans kolportörer i stormedia levererar utan eftertanke eller kritiskt ifrågasättande. Nu gäller det att försöka få igång klimathysterin inför ännu ett megamöte, som förväntas ge möjligheter till förnyade anslag till allsköns ”forskning” och maktfullkomlig påverkan av våra liv.
  Om journalisternas engagemang för miljön och minskade CO2-utsläpp var verkligt, borde de istället för att agera megafoner för klimatalarmisterna och vurma för vindkraften i Sverige och för Frau Merkels opportunistiska ”Energiwende” i Tyskland, ifrågasätta den fortsatta stora tyska utbyggnaden av kolkraftverk och förorda en utbyggnad av säker kärnkraft. Det sparar miljön, människors hälsa och ger betydligt renare elproduktion. Något sådant lär vi inte få se eller höra i de PK stormedia på länge än. 
  Flygresorna till fjärran semester- eller miljökonferensorter är inte heller något, som är opportunt att ifrågasätta i det ”miljömässigt” renläriga Massmediasverige. Snacka om att enögt sila mygg……..suck!        
        

 66. bom

  Nu börjar Svante Axelsson lida i medieskuggan. Journalisterna flockas kring Rockström och det är ju till men för SNF. Då måste tunga artilleriet rullas fram och han laddar med ett överbud och försöker bjuda över fyrgradershotet med ett sexgradershot. Undrar om detta är första gången han fått någonting något mindre än vanligt om bakfoten. Han har ju rätt i att 6>4. Den mattelektionen var han tydligen vaken! (Se Lars K blogg tre snäpp ned!)

 67. Peter F

  Det här går ju inte. Vem äger tidningarna ? Vad har ägarna för intresse av denna klimathysteri ?

 68. Stickan no1

  Det är väl dags att  spela media ett rejält spratt med fingerade temperaturer, fingerade institut och fingerade rapporter och  lura media uppåt väggarna i en vecka eller två. När de sedan okritiskt basunerat ut alla hemskheter ända fram till Doha startar drar man undan mattan på deras argument genom att visa att allt är en fejk.
  Eller har WB redan gjort det nu?
  😉

 69. Peter F

  Aftonblaskans ägere: http://csripraktiken.se/2011/02/11/schibstedt-och-stampen-sparar-pengar-pa-miljoarbetet/

 70. Peter F

  Expressen: Bonniers

 71. Peter F

  DN Bonniers

 72. Peter F

  SVD = Schebsted

 73. Peter Stilbs

  Enligt uppgift är tydligen IPCC trots allt inbjudna till COP18…

 74. Håkan Bergman

  Peter F #69
  När jag ser vilket köptempel Stockholms Central är idag, så kan jag inte låta bli att fundera hur det ska gå för månglarna när pendlarna flyttar till Station City 2017.  Nu börjar jag undra  hur det ska bli med värmen i Kungsbrohuset  2017?
   

 75. ThomasJ

  OT – hör inte till Doha-kören…  😉
  WUWT-TV på U-tube, avsnitt I:
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/20/first-wuwt-tv-video-now-online-senator-inhofe-interview/
  Mvh/TJ

 76. Rikard Lund

  Kommentar borttagen

 77. Staffan

  På tisdagskvällen mottog professor Gretchen Daily ”Volvo Environment Prize” ur miljöminister Lena Eks hand. Priset är det närmaste ett Nobelpris i miljö man kan komma. Gretchen Daily är professor i miljövetenskap vid Stanforduniversitetet. Hennes syn på klimatfrågan är nattsvart. … Hon tror inte att vi kan hindra att jordens temperatur stiger med fyra grader till nästa sekelskifte.  (DN kl 20)  (”Forskaren Gretchen fick på tisdagen ta emot Daily Volvo Environment Prize.”)
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/belonad-forskare-ser-mork-klimatframtid
  Och lille jag försöker att få veta var temperaturen stigit så skrämmande.  (Nunavut?)  Och när.  (Jultomtedagarna?)
  Men det kan jag inte få svar på.

 78. Rickard Lund
  Sådant prat är inte okey. Självklart var han inte det minsta påverkad av alkohol. Jag såg inslaget själv så nu snackar du faktiskt bara skit.
  Lägg av med det är du snäll!

 79. Ibland undrar jag om Rockström är den i Sverige som vet MINST om klimatfrågor? Han borde vara en bra kandidat i alla fall. Och ändå är det nästan alltid han som får uttala sig så fort det kommer en ny larmrapport om klimatet.

 80. Staffan

  #73:  ”Yesterday the IPCC issued a media advisory…  It says the IPCC will be taking part in the upcoming United Nations climate change conference in Doha, the capital city of Qatar.
  ”The media advisory tells us that ”The Chairman of the IPCC, Rajendra Pachauri, is due to address the conference on Wednesday, 28 November…”
  ”Apparently, that’s news to Pachauri…”  (Men’s News Daily, 20 nov)
  http://donnalaframboise.mensnewsdaily.com/2012/11/2-ipcc-announcements/

 81. In this interview, Dr. Tarpley reviews the writings of John P. Holdren, the current White House science advisor. This interview conclusively exposes scientific elite’s true agenda, world-wide genocide and the formation of a global government to rule.
  http://www.prisonplanet.com/the-elites-plan-for-world-wide-genocide-revealed.html
  http://www.youtube.com/watch?v=NQqsSMihDIw&feature=youtube_gdata
   

 82. http://sv.metapedia.org/w/Demokratur
   
  ” ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” ”
  — citat från Vilhelm Moberg
   
  Demokratur är ett begrepp skapat av den franske sociologen Gerard Mermet, och betecknar ett samhälle som till ytan är, det vill säga nominellt, en demokrati, fast som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident / dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).
  Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd, själva inte uppfattar att de lever i en demokratur, utan den statligt (eller lobby) understödda propagandan genom etablerad media (dvs. massmedia) skildrar på så sätt en annan bild av verkligheten (av till exempel invandringen, integration, ekonomin, mångkultur, dagspronser eller samhällsutveckling). Media har därför en avsevärd roll i sammanhanget, eftersom media kan forma en befolkning till majoritet i politiska frågor och därför förändra utgångspunkten i de allmänna valen.

 83. Rikard Lund

  Lena
  Jaha du tycker så. Men inte jag… Men som du vill kan du kanske ta bort inlägg…

 84. Rikard Lund

  Vet inte hur man ska göra att ta bort inlägg??

 85. Pelle L

  Rikard Lund #84
   
  Jo visst, ibland saknar man ångra-knappen, eller hur.
   
  Men det finns inge ångra-knapp i livet. Bara så du vet.

 86. Pelle L

  Off Topic
   
  Läste just på den inte helt rumsrena, men läsvärda,  sajten http://www.friatider.se/
  om en rapport om varför vikingarna ”lämnade” Grönland.
   
  Här har vi, som tror på MWP och LIA, trott att det berodde på det allt kärvare klimatet.
  Men i stället framförs teorin att det också kan ha berott på att
  Unga kvinnor kan ha tröttnat på att äta säl och gett sig av från Grönland. Med tiden har antalet kvinnor som kan föda barn sjunkit till en punkt då befolkningen inte längre kunde reproducera sig och slutligen kollapsade.
   
  Vad säger ni?
  Artikeln var i alla fall välskriven, och berörde också vikingarnas bosättning i Nordamerika. 
   
  Läs själva här:
  http://www.friatider.se/gronlandska-vikingar-frossade-pa-sal
    
  Bon appétit   🙂
   

 87. P.H är en mästare som ’mysfaktor’ av AGW till underhållande 
  prat ,men skall vi sluta att sova för Arktis smälter med rasande
  fart?HE HE
  Man undrar hur länge han betraktas som seriös klimatuttalare.
  Hur blåögd får man bli egentligen denna ankdammsuppvisning.
  Jimmy ,vi har demokratur alldeles riktigt.
  ALI.K.

 88. pekke

  I Halden, Norge så har man mätt nederbörden på exakt samma sätt under 130 år enligt den här artikeln.
  http://www.yr.no/nyheter/1.8399484
   
  Längst ner under artikeln visas torrast och blötaste rekorden.
   
  ” Rekordene
  Det våteste døgnet siden oppstarten ble målt 29. juni i 1927 med hele 73,2 millimeter.
  Den våteste måneden som er registrert er oktober i 1967 med 261,1 millimeter.
  Rekordene fra Halden:
  RekordNedbørNår?
  Våteste år
  1206 millimeter
  2000
  Våteste måned
  261,6 millimeter
  Oktober 1967
  Våteste døgn
  73,2 millimeter
  29. juni 1927
  Tørreste år
  427 millimeter
  1947
  Tørreste måned
  Ingen nedbør
  Oktober 1920

 89. pekke

  Den som vill leta lite på SMHI:s sidor om olika svenska väderrekord kan ju börja här:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vaderrekord-1.5782

 90. L.A.

  Doha ligger som bekant i ett av världens minst demokratiska länder, nämligen i diktaturen Qatar.
  Tycker valet av ort är för COP 18 mycket talande för klimatcirkusens totala urspårning.
   
   
  Lite om de politiska rättigheterna och de politiska institutionerna i diktaturen Qatar
   
  Till landets emir (diktator) utses, enligt konstitutionen, en manlig medlem av familjen Al Thani. Konstitutionen ger emiren den verkställande makten samt inflytande över den lagstiftande makten. Emiren utser regeringen samt ledamöterna av den rådgivande församlingen, Majlis Al Shura, som består av 35 medlemmar.
   
  Alla lagar måste godkännas av emiren. Varje shura-medlem kan lägga motioner och församlingen kan också hålla en förtroendeomröstning om en viss regeringsmedlem och avsätta denne med två tredjedels majoritet.
   
   
  Osv…
  Lite axplock från svenska UD.
  Straffrätten föreskriver fängelse i upp till tio år för personer som missionerar för andra religioner än islam på uppdrag av en organisation, samhälle, eller en stiftelse. Att konvertera från islam är formellt belagt med dödsstraff. (sharia).
   
  Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas i förekommande fall enligt islamisk lag (sharia).
   
  Män kan förhindra vuxna kvinnliga familjemedlemmar från att lämna landet genom att söka och säkra ett domstolsbeslut.
   
  I regeringens tolkning av islamisk lag (sharia), är kroppsbestraffning och även barnaga tillåten.
   
  I december 2010 var Qatar ett av de länder som röstade mot FN:s generalförsamlings resolution som uppmanar till ett världsomfattande moratorium för avrättningar.
   
  Brister i respekten för de mänskliga rättigheterna, främst med avseende på kvinnans situation, arbetsrättsliga frågor och yttrandefrihet.
   
  Källa: UD Mänskliga rättigheter i Qatar 2011
  Var kommer COP 19 hållas Nordkorea, Burma, eller är dessa ”fel” sorts dikaturer kanske?

 91. Ann L-H

  Och GP förnekar sig inte. I Christian Azars och Stefan Edmans revir står  tidningen för en av de mest högljudda stämmorna i kören. Utan tillstymmelse till journalistiska utblickar kring Världsbankens rapport får läsekretsen denna ledare i halsen till morgonteet:
  http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.1136044-klimatfragan-maste-ater-prioriteras
  Obs Går att kommentera!

 92. Håkan Bergman

  Per H. kan väl ha sina skäl att förtvivla:
   
  http://www.vf.se/asikter/debatt/battre-losa-lan-investera-i-vindkraftsandelar
   
  Och prisutvecklingen ser inget vidare ut:
   
  http://www.nasdaqomx.com/commodities

 93. Labbibia

  Egentligen är ju detta fullständigt sjukt.
  Världsbanken (FN) kommer med en ny klimatkatstrofrapport, framtagen av superalarmistiska Potsdaminstitutet, där allas vår Johan Rockström tydligen är vetenskaplig rådgivare. (Undrar om han på något sätt varit med om att ta fram denna sanslösa smörja?)
   Svenska Mainstreammedia verkar mangrant stå beredda som sprinterlöpare vid en OS-final för att köra igång klimathotskraxandet.
  Dagen efter är debattsidorna i de stora drakarna fyllda av dessa klimathotsprofeter, Acar, Rockström…
  Och vad säger Rockström på debattsidan i dagens AB med hänvisning till rapporten han själv(?) varit med att ta fram. Jo, ”Vi måste lysssna på vetenskapen”?? Som alltså består av ett ”scenario” lååååångt värre  än ens de flesta alarmister  vågat ge sig på att sia om. Hur stor del har den ”vetenskaplige rådgivaren själv i denna rapport?
  Det här är ju  löjligt uppenbart samordnat och planerat. Avsikten är naturligtvis att få största möjliga uppmärksamhet inför Doha-mötet här hemma i Sverige.
  ”Bullshit”-varningsklockorna ringer för fullt…. 
  Men tydligen inte hos våra ”kunniga” redaktörer inom MSM alltså?
  Alternativet vill jag helst inte tänka på…..

 94. Ingemar Nordin

  Labbibia #93,

  Professor Rockström är numera faktiskt en professor (inte bara på engelska, där även lektorer räknas som ”professor”). Han installerades som professor vid Stockholms universitet den 5 november 2012. Före dess så var nog professorspresentationerna i media inte riktigt korrekt. (Men vad vet journalister om korrekta akademiska titlar? De har ju bara gått journalisthögskola.)

 95. ThomasJ

  Ingemar N. #94: Seså, han är alltså en ’riktig’ prof? Känner du möjligen till hur & av vem/vilka hans professur finansieras?
  Mvh/TJ

 96. Peter Stilbs

  Ingemar #94 – tidigare var han ”adjungerad professor” (formellt deltid, och normal tidsbegränsat till 6 år) – är han inte det längre ?    

 97. ThomasJ

  Labbibia #93: Det är la ett krav för att vissa professurer [f.n. i Sverige iaf.]öht kan/ska kunna etableras/tillsättas att resp. prof’s BS-mätare är till fullo demonterad, oder?  😉
  Verkar så i allt mer skrämmande fall…
  Arma Land!
  Mvh/TJ

 98. Ingemar Nordin

  Peter S #96,

  Kanske finns det olika traditioner vid olika lärosäten. Men vid LiU så installerar man inte adjungerade professorer (vars huvudsyfte ju är, som du vet, att lärosätet skall ha en bra kontakt med någon industri eller annan icke-akademisk verksamhet, för att det kan vara till praktisk nytta). I Stockholm så står han nu nämnd under rubriken ”Nya professorer”

  http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/nya-professorer-vid-stockholms-universitet-1.107224

 99. Labbibia

  Ingemar Nordin # 94
  Jo. Jag läste att han är ”Miljöprofessor?
  Likafullt är han knappast ”klimatforskare” väl?
  Har för mig att Göran Persson också är professor…say no more. 😉

 100. Labbibia

  Ingemar Nordin # 98
  Någon ansåg väl att det inte gick an att skeptiker kunde skjuta in sig på att han är Agronom kanske…

 101. Ingemar Nordin

  ThomasJ, finansieringen är en helt annan fråga. Jag tror inte att Rockström har några problem med den biten …

 102. Ingemar Nordin

  #100, forts

  Kanske sker inte själva installationen förrän i september 2013. Jag hittar inte JR bland dem som installerades i höstas. http://www.su.se/polopoly_fs/1.105842.1351063880!/menu/standard/file/SU_Installationsskrift_2012.pdf

  (Däremot ser jag att Stockholm gjort ett verkligt kap; John Locke installerades som gästprofessor i september! – är inte han död? :-))

 103. Labbibia

  Ingemar Nordin # 101
  ”Men han rör ju på sig” 🙂

 104. Gunnar Strandell

  Labbibia #93
  När jag hörde Christian Azar bli intervjuad i studio ett igår om Världsbankens rapport fick jag en känsla av att den var regisserad.
  Det blev ingen tankepaus från något håll och inte tillstymmelse till att prata samtidigt eller avbryta.
  Jag tror att det dröjer mycket länge innan public service gör någon kritisk gransking av klimatforskningen.

 105. bom

  #104
  Jag tror att det dröjer mycket länge innan public service gör någon kritisk gransking av klimatforskningen.

  Själv tvivlar jag på att PS någonsin vaknar upp!

 106. bom

  #99 Labbibia
  Du såg att Göran Persson ”köpte” större delen av inredningen i Sagerska palatset för 20 500kr när han slutade. Den for till Torp naturligtvis! Snacka om fringisar!

 107. Peter Stilbs

  Ingemar #102 – jag hittar inte JR som annat än ”Excecutive Director” för SRC

 108. bom

    #102+106
  R utnämndes den 5/11 i år och planeras installeras om ett år märkligt nog. Professuren benämnes omväxlande miljöteknik eller naturresursnånting.

 109. bom

  Naturresurshushållning!

 110. Labbibia

  Gunnar Strandell # 104
  Med tanke på vad vi fått veta om BBC nyligen, så är nog din observation säkert riktig. Det skulle faktiskt inte förvåna mig det minsta.
  ”Om det ser ut som en anka, går som en anka och rör sig som en anka, så är det förmodligen en anka!”

 111. Labbibia

  Bom # 107
  Det förstår du väl att han måste få en professortitel i god tid inför Doha, om han ska kunna skrämma sk-ten ur folk i  väl planlagda och regisserade massmediekampanjer med  trovärdighet. 😉