Det varma Arktis fanns redan på 30-talet

Franz Josef Land

För några veckor sedan hade jag ett inlägg om den snabba uppvärmningen under 30-talet   .

Jag skrev: ”Enligt det rådande alarmistiska narrativet så är den sentida uppvärmningen gastkramande i sin hastighet och helt unik. Men … vi behöver bara gå tillbaka till 1910-1945 för att hitta en liknande snabb uppvärmning. Poängen är att den tidiga uppvärmningen knappast kan ha orsakats av CO2 eftersom halten då bara steg med omkring 10 ppm (parts per million) medan CO2-halten från 1970-talet till början på 2000-talet steg med 90 ppm. Så det verkar som om de naturliga krafterna i klimatsystemet orsakade lika stora förändringar som nu. Hur vet vi då om det verkligen är koldioxiden som är orsaken till den nutida uppvärmningen?”

”Som Judith Curry påpekar så är uppvärmningen under 30-talet (och pausen under 60-70-talet) bara en av många saker som är relativt outforskade. De klimatalarmistiska bekräftelseforskarna är heller inte intresserade av att utforska de långa, naturliga vågor av sammanlänkade faktorer som påverkar jordens klimat, exempelvis den varma medeltiden och återhämtningen från den Lilla Istiden som tog sin början långt innan koldioxiden spelade någon roll.”

Jag klistrar in diagrammet som visar den globala temperaturutvecklingen enligt HadCRUT4 igen:

hadcrut4

I en färsk studie (kommenterad här) så har Andrzej Araźny et al gjort en historisk jämförelse av klimatet på Franz Josef Land nordöst om Spetsbergen. De har haft tillgång till fyra expeditioner; tre stycken mellan 1899 och 1914 och en mellan 1930-31. Man har också jämfört med moderna data från ögruppen under perioden 1980-2010.  För att få ett grepp om förhållandena har man även gjort uppskattningar av vilken inverkan vind och luftfuktighet har haft för människor som besökt öarna (biometeorologiska förhållanden).

Dataanalyserna för Franz Josef Land under de tre äldsta expeditionerna (1899-1914) leder oss till slutsatsen att de biometeorologiska förhållandena i studieområdet var hårdare för människor än i modern tid (1981-2010) eller lika hårda. Däremot var förhållandena under 1930/1931 (den senaste analyserade perioden) i ETCW (Early Twentieth Century Warming) klart mer gynnsamma.”

Vidare:

Lufttemperaturen 1899-1914 under tre expeditioner var 1,8-4,6 ° C lägre än den moderna perioden på vintern (okt-april). Under 1930/31-expeditionen var det dock 4,6 ° C varmare än åren 1981-2010.

Det kanske mest intressanta för oss är det sista om temperaturförändringarna: Dvs, att det var kallare i början av 1900-talet än nu och att detta följts av en snabb uppvärmning under 20-30-talen till temperaturer som överskred de temperaturer som gäller idag. Detta förlopp har också, enligt referenserna i uppsatsen, skett på andra håll i Arktis. Dagens ”värme” i Arktis är således vare sig unik eller särskilt hög.

Liksom Judith Curry uttrycker författarna en frustration över att klimatvetenskapen inte har några bra förklaringar till varför klimatet varierat så mycket som det gjort i Arktis. Klart är emellertid att någon CO2-teori eller modellkörning inte kan förklara den snabba uppgången i början av förra seklet.

Kunskapsluckorna om klimatsystemet är således stora och allt tal om att ”science is settled” och att tusentals klimatforskare är eniga är bara struntprat.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thorsten Bergqvist

  Förvånar mig högeligen att ingen observerat det som påpekas här. Det bekräftar de cykliska processernas betydelse tycker jag.

 2. jensen

  En mer lättöverskådlig Anomali-kurva från Arktis under ca 100 år , Climate4you.
  Således ingen skillnad mellan 1930-1940-talet och 2006-2017-talet.

 3. jensen

  https://www.climatedepot.com/2017/06/26/since-2005-arctic-sea-ice-has-pivoted-to-a-slightly-increasing-trend-with-no-detectable-arctic-warming/

 4. Lasse

  Intressant Ingemar
  Inte för att kunskapen var ny för mig , denna finns i min bokmärkta länksamling: https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n5
  Hans Ahlmann som var den ledande experten när han gav denna föreläsning 1952.
  ”It may contribute to the study of climate change” säger man i förordet.

  Kanske har de samma referenser för sina slutsatser?

 5. Lasse

  #4 forts
  Inte bara dessa avlägsna öar är intressanta för att förstå klimatfrågan:
  https://notrickszone.com/2019/05/18/royal-meteorological-society-confirms-urban-heat-island-effect-significantly-increased-daily-minimum-uk-temperature-by-up-to-1-70%e2%80%89k/

  Varmare nätter när värmen lagras in i byggnader och vägar kan svara för ökning av minimitemperaturen men inte av max temperaturen.

 6. L-G Eriksson

  Den största okända/outforskade möjliga orsaken är den geotermiska. Arktishavets botten är kluven av samma lavagenererade sprickzon som Atlanten. Dess aktivitet kan vi observera på och ikring Island. Men hittills har ingen forskare fokuserad på dess aktivitet, dvs styrkan och periodiciteten. Sådana data (vilket måste bli proxydata) Ställda i förhållande till temperaturdata skulle kanske kunna ge ett svar på frågan om temperaturskiftningarna i Arktis. Förmodligen kan de även ha ett inflytande på hela världens temperatur eftersom vattenmassorna rör sig runt hela världen och därmed kan transportera / distribuera värmen.

 7. Kristian Fredriksson

  Ett annat ännu tydligare bevis för detta är temperaturserien från Tasiilaq på Grönlands sydostkust. Den startar 1890 och sedan följer den AMO:n mycket väl. Klicka på namnet och ni får se data. det växlar mellan -2C och +2C med en periodicitet som följer AMO:N som sagt.

  http://polarportal.dk/en/weather/historisk-vejr/

  Här en studie på trädringar som jag gissar Michael Mann inte gillar. Att den är från 2004 borde ju gjort att han har uppmärksammat den dock.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GL019932

 8. Rolf Hammarling

  En ögonvittnesskildring från 1922, om väderförhållandena i Arktis. Bilden känns igen.

  file:///Users/rolfhammarling/Documents/mwr-050-11-0589a.pdf

 9. Kristian Fredriksson

  #5 Lasse

  Framför allt är det mycket intressant att undersöka den termiska aktiviteten utanför Jacobshavnsglaciären vid västra Grönland för där är det alltid varmare än i vattnet längre ut.

  Nedslaget eller nerslagen vid Humboldt och Petermannglaciären av en meteorit för inte så många tusen år sedan verkar vara fastlagd vetenskapligt numera och där är det också ett område med varmare vatten. Redan vikingarna kände tydligen till de här goda klimatförhållandena på de här platserna om man skall tro källorna.

  Det blir alltid isfritt där före den övriga västkusten, över och under de här platserna blir det.

 10. Per Erik Kihlstedt

  Erinrar mig att jag i slutet av förra årtusendet, just när propagandan slog över från att varna för kyla till att varna för värme, läste en artikel som var kritisk till denna omsvängning. Artikeln innehöll några flygbilder av norra ishavet från 1938, tagna av USAs flygvapen i deras förberedelse för andra världskriget. De visade att ismängden där var betydligt mindre än 60 år senare, då artikeln skrevs.
  Militären sitter nog på mycket information om hur förhållandena växlat under åren.

 11. Ulf

  Nu tycker jag att det hörs spridda skurar av kritik mot klimatpaniken. Skulle det inte kunna gå att göra en debattartikel där framförallt forskare som tycker att klimatpaniken är onödig och inte önskvärd skriver under?
  Man behöver inte vara överens om CO2 teorin men överens om att det inte finns anledning till panik. Nu blir det bara spridda skurar men ett inlägg med flera namn skulle nog göra ett visst avtryck. Skulle tro att SVT debatt tar in detta kanske även några andra tidningar.

 12. Björn

  Jag har hävdat och hävdar och kommer att hävda, att ökningen av temperaturen under 1900-talet sammanföll med ”Grand Solar Maximum”. Under 60-talet skedde en halvering av antalet solfläckar, vilket speglas av temperatursänkningen under solcykel 20 med maximum 1968. Därefter ökade aktiviteten fram t.o.m cykel 23 och vidare har vi en utförsbacke med en lågt maximum (2014) under cykel 24. Det bör påpekas att det finns ett samband mellan antalet solfläckar och TSI, Total Solar Irradiance.

 13. #12
  Och vad skulle det kunna innebära inför de kommande åren eller årtiondena tror du, eller är det slumpartade variationer i solfläckarna enl din uppfattning?

 14. Björn

  Alvar Nyrén [13]; Nej, solfläcksutvecklingen är inte slumpartad, den är cyklisk. Solforskarna menar nu att vi går mot en motsatt utveckling, alltså mot ett ”Grand Solar Minimum”. Detta innebär stora energiförluster i främst UV med våglängder som fångas upp av stratosfären och övre lager utåt mot rymden.

 15. https://wattsupwiththat.com/2009/04/26/ice-at-the-north-pole-in-1958-not-so-thick/

 16. Olav Gjelten

  Helt rätt Ingemar. I min gamla norska geografibok kallade man temperaturökningen med 7 grader på Svalbard på den tiden till och med vid dess rätta namn – klimatförbättring. Något vi skulle vara väldigt glada över.

  I dag kallar man konsekvent varje liten klimatförbättring för något oerhörd fruktansvärd, som givetvis de gröna politikerna kan ändra på om vi bara anstränger oss ytterligare och ger dem många fler miljarder.

  Den stora frågan för mig:
  Hur i all friden har det sig att folk röstar, NÄR VI BARA HAR GRÖNA KHMERER, SOM INTE VILL OSS VÄL, ATT RÖSTA PÅ?

 17. Kristian Fredriksson

  Det här har jag länge varit intresserad av att få se, men varit för lat för att ta reda på. Här ser man tydligt att öknarna är den kraftigaste emissionskällan för långvågig strålning på över 350 W/m2 och att polerna strålar ut 150 W/m2 . Nu skulle vi bara ha en bild på infallande strålning också. både kortvågig och långvågig så att vi kunde få en nettobild av värmeläckor och värmegeneratorer på jorden.

  Att polerna avger en nettoutstrålning på 100 W/m2 minus den svaga växthuseffekt som finns där verkar stå klart, men hur ser det ut i Sahara och på andra platser där utstrålningen är som störst? Vid vändkretsarna kan vi ha nettoutflöden, medan vi har extremt stort nettoinflöde i tropikerna. Men hur mycket?

  https://wattsupwiththat.com/2019/05/19/calibrating-the-ceres-image-of-the-earths-radiant-emission-to-space/

  Här en lite grövre bild på inkommande kortvågig strålning och utgående långvågig. Saknas gör den inkommande långvågiga strålningen och den borde finnas med vid en riktig sammanfattning av hur det ser ut.

  http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7j.html

 18. Ulf

  OT
  Morgonens DI skrivs igen om regeringens avveckling av kraftvärmen. Stora höjningar av koldioxidskatter gör att avveckling kommer att ske i storstäderna som kommer att drabbas av elbrist.
  Ygeman yrar om att de varit subventionerade tidigare som vanligt förstår inte S och MP vad en subvention är eller låtsas inte förstå.
  Nedmonteringen av välfärdssamhället fortsätter nu på energisidan också.

 19. Lasse

  #18 Ulf
  Det finns gott om absurditeter i miljöns namn.
  Biobränsle till flyg skall införas.
  Detta tillverkas i Kalifornien och fraktas med båt och bil till Jämtland, eftersom det är Jämtarna som satsar.
  Ger stjärna i miljökretsarna.
  #17 Kristian
  Intressant bild som visar var energi strålar ut och in.
  Uppvärmningen i Arktis är en direkt följd av minskad utstrålning, någon instrålning av värme där finns inte.

 20. Ulf

  Lasse 19

  Jovisst men nu pratar vi om att regeringen håller på att ödelägga hela Sveriges energisystem med absurda skatter i klimatets namn. Naturligtvis helt meningslösa ur klimatsynpunkt men skillnaden är att de kommer att ställa till enorm skada på det svenska samhället.
  Ygeman har inte helt oväntat också börjat prata orwellska och förnekar förstås problemet.

 21. Kristian Fredriksson

  #19 Lasse

  Jo det finns givetvis instrålning vid polerna. På sommaren går solen aldrig ner och i genomsnitt strålar det in 50 W/m2 kortvågig strålning. Dessutom finns det en svag växhjuseffekt där så den långvågiga instrålningen där vore intressant att se så att vi kan jämföra med den långvågiga i tropikerna. koldioxid och metan har större betydelse vid polerna än i tropikerna då de står för en betydligt större del av växthuseffekten eller forcingen där.

 22. Lasse

  #21
  Hur förklarar man denna temperaturkurva?
  År efter år hamnar man i samma kurva under sommaren:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  Oden var där under två månader och har hittat svaret-Molnigt, dimmigt och inte en solnedgång!
  Då är det svårt att tro på de historien om svart hav i frånvaro av is och sol som värmer havet.

 23. jensen

  Och hur går det med Arktis framöver, med tanke på Nordatlantens temperaturutveckling. ?

  https://notrickszone.com/#sthash.bEC1jUZp.dpbs

 24. Mattias

  OT: Stämmer det som Tomas Tobé sa i fyran i helgen att 2 kolkraftverk i tyskland släpper ut lika mycket som hela Sverige på ett år?

 25. Olav Gjelten

  Kan politiken i Sverige bli mer helknäpp?

  Ett litet extremistparti på 4 procent sätter totalt agendan för hur svensk politik skall bedrivas.

  Extremistpartiet får dessutom själv välja vilket block och vilken regering det vill tillhöra. Med i regeringen kommer de garanterad – bara de själva vill.

  Kan det bli värre?

 26. Olav Gjelten

  Varje gång svenskar vågar kritisera Miljöpartier så måste det ske med att svära på att de själva är minst lika goda miljödårar, gärna ännu mer, än stollarna inom partiet de kritiserar.

  Hade det det varit för 75-90 år sedan hur skulle samma PK-svammel låtit då tro?
  Givetvis att kritisera nazismen mot att garantera att de är ännu större nazister själva.

  Slutsats: Miljöfokusering gynnar motsatta krafter i samhället än det vi vill ha. I dag kämpar alla partier om att vara minst lika stora stollar som de inom MP.

 27. Hela det här spektaklet med att livet kommer att drabbas av värmeutplåning har inte ett smack med vetenskap att göra. Det är i grunden ett maktprojekt med tydliga fundament:
  – Neomalthuism. Befokningsökningen på planeten måste hejdas
  – En form av ”världsregering” skall se till att ”Planetens resurser fördelas rättvist”
  – Kapitalismen måste krossas

  Det framgår med all önskvärd tydlighet i de dokument som Club of Rome har givit ut

  Dehåller oss upptagna med pseudovetenskapliga diskussioner. De kommer med en det ena och en det andra idiotprojektet och håller oss engagerade med ”strider i flanken”. Huvudspåret tuggar på. Politisk världsmakt. Kommunister och socialisters våta dröm.
  Kör hårt Trump!!

 28. Tillägg.
  Viktigt för dessa ”Globalister” är att få hejd oå utvecklingsländernas strävan genom att muta dem och se till att de inte ger sig på ”kapitalism-spåret”. Framför allt att inte börja förbruka olja och kol.
  5000-tusekrorsfrågan.
  Varför köper Soros upp kolgruvor?

 29. Fråga 2
  Varför stöder Soros ”gröna” rörelser

 30. Argus

  @ Ingvar i Las Palmas
  #27

  Japp, det är den förklaring som förklarar mest och på enklaste sätt. Det passar in: Coming Ice Age, Global Warming, Climate Change

  Soros Rockefeller Rockstrom WWF FN IPCC Påven EU SEI Paul Ehrlich Margaret Mead etc etc etc Maurice Strong….
  …………………………..

  Go Figure 😉

 31. Guy

  Ingvar i Las Palmas # 28,29

  Soros köper kolgruvor för att han får dem billigt. Dom är bra att ha när kärnkraftverken är stängda eller slut och vind och sol vårarna har vaknat till kalla realiteter.

  Soros backar upp dom gröna för att dom skall stänga kolgruvor så att dom blir billiga.

  Affärer måste skötas i bägge ändorna.

 32. Lars Kamél

  Det under det varma 30-talet som Sovjetunionen började att regelbundet låta fartyg använda Nordostpassagen. De fortsatte även när det blev kallare igen. Ryssland har sedan fortsatt och ibland låtit västerländska fartyg passera.
  Ändå håller de historielösa klimataktivisterna på och uppmärksammar det som ett nytt fenomen varenda gång ett västerländskt fartyg passerar hela eller delar av passagen.

 33. Svempa

  #31 Guy

  Warren Buffett investerade 10 miljarder dollar nyligen i Occidental Petroleum så de kunde köpa Anadarko, ett ledande frackingbolag.

  Trots all hyperbol om ”grön energi” så kommer marknaden för fossila bränslen så klart leva länge än. De senaste åren har ökningen i efterfrågan på energi utgjorts till 70 av fossil energi.

  Källa: What if Green Energy Isn’t the Future? https://www.wsj.com/articles/what-if-green-energy-isnt-the-future-11558294830

 34. Håkan Bergman

  Lars Kamél #32
  Även Sovjetunionen tillät en enstaka passage för sin paktbroder.
  https://en.wikipedia.org/wiki/German_auxiliary_cruiser_Komet

 35. Mats Rosengren

  ”Jag klistrar in diagrammet som visar den globala temperaturutvecklingen enligt HadCRUT4 igen”

  Eftersom jag blivit mycket misstänksam mot publicerade temperaturkurvor som saknar en solid bakgrund i temperaturmätningar!
  Hur kan det ”globala årstemperaturmedelvärdet” för perioden 1850 – 1930 beräknas? Svaret är att det inte kan beräknas, högst kan den gissas! (Intelligent gissning?). Temperatur värden för denna period finns bara för USA och några andra små områden, till exempel Väst-Europa.
  Även för nutiden med alla bojer i världshaven, satellitmätningar, termometrar på exotiska platser etc. vågar jag påstå att en beräkning av det ”globala årstemperaturmedelvärdet” har en rätt stor osäkerhetsmarginal! Att ange en sådan temperatur med en decimal (i celsius-grader) är för mig inte seriöst!