Den gäckande syndabocken

 

new_seamounts_map

Nyss firades 18-årsdagen av Den Stora Pausen och denna mogna tonåring är nu erkänd av alla betydande klimathotsfäder. Den borttappade värmen gömmer sig inte i djuphavet, klimatkänsligheten tycks vara på nedåtgående och på WUWT kan man finna

http://wattsupwiththat.com/2014/10/02/one-wonders-how-many-of-these-newly-found-thousands-of-volcanic-seamounts-are-producing-co2-that-bubble-into-the-ocean/

Det rör på sig kan man lugnt säga och en fråga är naturligtvis hur många av dessa ”nyligen” funna tusentals vulkaniska berg på havsbottnen som kastar ut CO2 till oceanen?

Men det är inte nog med det. Frågan är större än så: På vilka vetenskapliga grunder vilar kolcykeln och klimathotet?

Geologen Ian Plimer har i sin bok heaven and earth global warming: the missing science försökt föra in just plattektoniken och havsbottnen i klimatdebatten.

Plattornas rörelser förser ”heaven and earth” med ny koldioxid. Det sker vid alla plattgränser både när plattorna dras isär och när de kolliderar. När smält magma från jorden mantel stiger, avkyls och stelnar, frigörs stora mängder gas, bland annat koldioxid, som sedan på olika vägar lämnar underjorden. Vid de stora ryggarna längs de mer än 60.000 km långa plattgränserna läcker det ständigt ut gas och naturligtvis släpper vulkaner och heta källor ut enorma mängder både vid sina utbrott och kanske inte minst genom ett mera försynt läckage över stora ytor kring dem.

Plimer skriver att det finns drygt 1.500 kända terresta vulkaner varav endast ett 25-tal övervakas men dessutom uppskattningsvis mellan 3 och 4 miljoner osedda och naturligtvis obevakade vulkaner på havsbottnen. De vulkanerna ligger främst på de tvärgående mindre sprickorna längs de stora ryggarna. Se bild.

Hur mycket koldioxid som frigörs till hydro- och atmosfären på grund av kontinentaldriften är det naturligt nog ingen som vet.

Kontinentaldriften har dessutom en avgörande betydelse för oceanernas pH-värde genom att den ständigt för upp basisk magma, som bildar ny havsbotten. Det utgör garanten för att världshavet även framöver kommer att förbli alkaliskt. Lars Cornell uttryckte det i en annan diskussion som att oceanerna ligger i ett alkaliskt kärl.

Det är inte bara utsläpp av CO2 från jordens inre, som det råder stor osäkerhet om. Plimer hävdar vidare att bakterierna utgör den största biomassan på jorden. De finns överallt och biosfären sträcker sig flera kilometer ner i jordskorpan. Deras bidrag till kolcykeln har enligt honom inte heller tillräckligt beaktats i klimathotsdebatten.

Som grädde på moset ifrågasätter han starkt trovärdigheten i mätningarna av atmosfärens koldioxidhalt uppe på vulkanen Mauna Loa på vulkanön Hawaii, som i sin tur omges av ett tropiskt CO2 –givande hav. Oövervakad städning i rådata ökar inte heller hans förtroende för uppgifterna från Mauna Loa.

Allt detta sammantaget gör att man verkligen kan ställa sig frågan på vilka vetenskapliga grunder kolcykeln och klimathotet vilar.

Hur många beslutfattare har tänkt i dessa banor?

Dessutom kan man fråga sig hur många som har funderat över den omvända försiktighetsprincipen så som David R. Legates och Cornwall Alliance ser den:

Åtgärder för att minska klimatförändringar, naturliga eller antropogena ska inte vidtas förrän det kan bevisas att den föreslagna åtgärden

 1. resulterar i att återställa problemet
 2. inte har motsatt påverkan som förorsakar nya problem eller förvärrar de existerande.

(A call to Truth, Prudence, and Protection of the Poor 2014: The Case against Harmful Climate Policies Gets Stronger, Troende skeptiker 2014/10/07 C-G Ribbing.)

Den omvända försiktighetsprincipen, med ord om ”åtgärder … som förorsakar nya problem”

ger leder till den riktigt stora frågan:

Hur ska alla miljoner och miljarder fattiga på jorden kunna lyftas ur sin fattigdom i det ”fossilfria” samhället?

greening

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  I vetenskapsradion i P1 togs det upp att vetenskapen hade underskattat hur mycket koldioxid som tas upp av växterna. Växterna tar upp 16% mer än vad man räknat med sas det. Men enligt ”experter” som vetenskapsradion talat med så är det ”osannolikt att det skulle förändra förutsägelserna om den globala uppvärmningen”.

 2. Bim

  Ann L-H
  Det kanske hade räckt att montera ner IPCC och att Pachauri återgick till järnvägen. Vetenskapen kanske det inte är så mycket fel på, det räcker nog att räkna rätt i sammanställningarna och dra riktiga slutsatser av resultaten och övrig känd temperatur- och ovädersstatistik.

  Ann, kan inte Du skriva en insändare i GP om vikten av att tala med sina krukväxter som på så vis gödslas med upp till 40 000 PPM CO2.
  En sådan insändare hade nog inte censurerats och människor hade blivit varse att koldioxiden inte är en giftgas. 😀

 3. Mats G

  1
  Sören G
  ”osannolikt”

  Det är för mycket gissningar. När man förordar att samhället skall byggas om och vi skall alla späka oss för att klara av detta hemska hot så behövs det mer än gissningar och fromma förhoppningar. För att vara kristallklar så inga missförstånd sker. Man skall vara absolut säker. Inte ens 97% räcker för mig i et här fallet.

 4. Daniel Wiklund

  Tack för en väldigt intressant artikel. Elden under oss är ju inte så lätt för oss människor att hålla koll på, lite irriterande för alarmisterna. Du avslutar med att fråga hur alla fattiga ska kunna lyftas ur sin fattigdom i det ”fossilfria” samhället. Inte ens Romson (även om hon inte är fattig) klarar sig utan fossila bränslen.

 5. Sören G

  #3 Mats G
  Och vetenskapsredaktionen gör allt för att hålla liv i alarmismen.

 6. Björn

  Om man inte vet hur mycket CO2 som emitteras från vulkaner både under haven och de i ytläge, hur kan man då påstå att mätningarna vid Mauna Loa, mäter antropogen CO2? Man kan vidare fråga sig hur mycket havsnivåernas ythöjning beror av de ”landhöjningar” som sker på havsbottnen? Det finns tydligen många osanna uppgifter kring AGW.

 7. Lars Cornell

  Tack Ann för berättigade frågor.
  Jag vänder mig mot det statiska synsättet på kolcykeln. Sören #1 anger siffran 16% mer än …., men vid vilken koldioxidhalt gäller det? Jag har aldrig sett någon beskriva sambandet
  F = f(ppm)
  där F är lika med flöden (pluralis) som variabel beroende av koldioxidhalten i atmosfären. Alla statiska antaganden måste ge fel beskrivning av förhållandena.

  Enligt mina hemmagjorda beräkningar kan vi inte komma över ungefär 600 ppm eftersom återflödena då ökar så att det som släpps ut till atmosfären inte räcker till att öka ytterligare, vi har då nått en jämvikt. När vi når dit om hundra till två hundra år har våra ekonomiska kolreserver sinat. För 600 ppm i atmosfären behöver det tillföras ytterligare 300 Gton kol netto (obs netto) vilket skall jämföras med nu kända fossila kolreserver gas = 100, olja = 200 och kol ca 500 Gton. Men eftersom fotosyntesen både på land och i havet då ökar så ökar även återflödena. Det innebär att för att nå 600 ppm måste vi brutto släppa ut koldioxid från mer än 600 Gton kol och då har vi passerat gränsen för hur mycket ekonomiskt utvinningsbart kol det finns.

  Med 800 ppm skulle vi få en jord som är ungefär 0,5 grader varmare än nu, inget att oroa sig för således. Följande tre bilder belyser ytterligare.

  http://www.tjust.com/vit/2014/greendesert.pdf

  http://www.tjust.com/vit/2014/20091016MRT.png

  http://www.tjust.com/vit/2014/image0041.jpg

  Givetvis skall vi vara sparsamma med jordens resurser och spara kol till kommande generationer, med kärnkraft är det möjligt, men det är en annan diskussion.

 8. Bäckström

  Det vore onekligen intressant att få se rådatan från Mauna Loa. Varför finns det i princip bara en enda station för att mäta co2, medan det anses behövas tusentals för att mäta temperaturen? Hur resoneras det här?

 9. lennart bengtsson

  *8 mm

  CO2 mäts på ett hundratal ställen världen över inklusive från flygplan och satellit. Att utsläppen domineras av antropogena utsläpp är ganska klart och stöds av motsvarande minskning av atmosfäriskt syre. Vidare har atmosfärökningen följt förbränning av kol ( fossilt och annat) sedan 1950-talet då noggranna mätningar påbörjades. Med den mängd förbrännbart kol som finns inklusive metanhydrater ligger sannolikt övre gränsen väl över 600 ppm, snarare över 1000 ppm. Utsläpp från vulkaner är begränsat vilket framgår att värdena enligt goda skattningar var mer eller mindre konstanta under 1800-talet då vi hade flera stora utbrott

 10. lennart bengtsson

  Hej

  Se också för detaljinformation om kolcykeldata

  http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html

  Lennart

 11. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:……………..

  http://wattsupwiththat.com/2014/10/14/yet-another-significicant-paper-finds-low-climate-sensitivity-to-co2-suggesting-there-is-no-global-warming-crisis-at-hand/

  http://iceagenow.info/2014/10/worldwide-volcanic-activity-rise/

  http://iceagenow.info/2014/10/lego-greenpeace-duel/

 12. Alienna

  Vad betyder – ’ganska klart’?

  Ökningen av CO2 i atmosfären har följt befolkningsökningen på planeten.

 13. Olav Gjelten

  Människor som stöder det ekologiska samhället, liksom miljön i sig, har ingen känsla för individen, utan endast arten. Väldigt många som skriver på den här sidan har så svårt att ta till sig detta fakta. För (den riktiga) miljömänniskan existerar inget ”synd om” eller frågor som ”hur fattiga skall klara” sådant som de anser att miljön kräver. Enligt strikt ekologiskt tänkande är exempelvis ebolabakterien eller ebolaviruset lika mycket värt som en människa.
  Således kommer vi aldrig att kunna utkräva ett svar, som vi tycker är godtagbart från humanitär synvinkel, från miljöfolk på hur det skall gå för fattiga, sjuka eller sysselsättningen om vi vidtar de åtgärder de förespråkar. Den frågeställningen är helt enkelt utan intresse och till och med ovidkommande ur ett miljömässigt och ekologisk sammanhang.

  Synd att så ytterst få vill förstå hur miljöfolket tänker.

 14. Lars Cornell

  LB #9.
  Tack för länken. Mängden metanhydrater kan jag inte bedöma men länken gav ingen ytterligare kunskap om just det. Uttrycket ”long-lived greenhouse gases” saknar kvantifiering. Om vi håller oss till olja + gas + kol anger IPCC AR5 mängden fossilt kol till ca 800 Gton. Med nuvarande utsläpp 5.5 enligt Wikipedia och 7.7 enligt IPCC räcker det i hundra år.
  http://www.tjust.com/vit/2014/AR5Ch6Fig6-carboncycle.png
  Atmosfären håller 588 Gton vid 400 ppm. Om hälften av de 800 tonnen går till havet åstadkommer resterande 400 Gton högst 270 ppm dvs totalt 670 ppm. Eftersom återflödet ökar med höjd koncentration blir det mindre än så.
  Hur du kan få det till ”snarare över 1000 ppm” måste du förklara bättre för det går inte att förstå.
  På grund av det logaritmiska sambandet har det obetydlig påverkan på växthuseffekten, om det tycks vi vara tämligen överens.

 15. Ann LH

  Tack för alla tips och länkar.
  För en tid sedan dök en global karta över variationer i atmosfärens koldioxidhalt upp. Suddigt i mitt minne syns det mig att utsläppen alt. förekomsten i atm. inte riktigt stämde med förväntningarna. Är det någon som förstår vad jag syftar på och dessutom har länken?
  Sedan vet jag ju hur ifrågasatt Plimer är och inte minst hans uppskattning av vulkanismen på havsbottnen. Någon som vet mer?

 16. Gunbo

  Ann L-H,

  ”Plattornas rörelser förser ”heaven and earth” med ny koldioxid. Det sker vid alla plattgränser både när plattorna dras isär och när de kolliderar.

  Plimer hävdar vidare att bakterierna utgör den största biomassan på jorden. De finns överallt och biosfären sträcker sig flera kilometer ner i jordskorpan.”

  Det Plimer har missat är att plattornas rörelser och undervattensvulkaner alltid har funnits och likaså bakterierna. De ingår i den naturliga kolcykeln. För att förklara den kraftiga ökningen av CO2 de senaste hundra åren måste plattornas rörelser ha förändrats, en mängd undervattensvulkaner ha tillkommit och mängden bakterier ökat enormt. Var finns belägg för detta?

 17. Bäckström

  Lennart #9
  ”CO2 mäts på ett hundratal ställen världen över inklusive från flygplan och satellit.”
  Allright, bra. Hittade mer info på NOAA:S sida om detta. Lite underligt dock att man i bloggosfären nästan alltid refererar till just Mauna Loa av någon anledning… kanske beror på att den har längst serie? Hursom verkar ju skillnaden på den ”globala” och Mauna Loa vara försumbar.

 18. Gunbo, ditt resonemang baseras på föreställnigen att saker och ting alltid måste vara (varit) konstanta. Det tänket vill alarmistsidan klamra sig vid både när det gäller CO2, temperatur, biologin mm … ja tom ismängden vid polerna.

  Jag skulle nog hävda att mycket av feltänkandet är just sprunget ur dylika aningslösa bilder över hur ’naturen’ fungerar och är beskaffad.

 19. Ann LH

  Jonas, Du hann före att svara på Gunbos mässande. En intressant fråga måste vara koldioxidomsättningen i oceanerna, men den hör åtminstone jag inte mycket om.

 20. Gunbo

  Jonas och Ann L-H,

  Jag frågade ”Var finns belägg för detta?” Varsågoda och kom med beläggen. Om inga sådana finns har Plimers idéer inget med vetenskap att göra. Å andra sidan säger han ju själv att Heaven and Earth inte är en vetenskaplig bok.

 21. TrondT

  #15 Ann LH
  Menade du den här?
  http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003500/a003562/carbonDioxideSequence2002_2008_at15fps.mp4

 22. L

  Gunbo, jag gissar att bakterierna tar upp CO2, inte avger…

 23. Gustav

  Gunbo, #20:
  Vem är det som ska komma med belägg? Antingen den som hävdar att CO2-utsläpp är konstanta över tid eller de som hävdar att de inte är konstanta? Mig kan tyckas rätt självklart att människans utsläpp av CO2 är drivande för ökningen i atmosfären men det är ingen självklarhet. Här har kanske IPCC som ”anförare” bevisbördan i första läget och måste alltså visa att utsläppen utan mänskligt bidrag är någorlunda konstant?

 24. Njae Gunbo, vad du skrev var:

  Det Plimer har missat är att plattornas rörelser och undervattensvulkaner alltid har funnits och likaså bakterierna

  Och det låter som så ofta som ett påstående (önsketänkande) du inte har några belägg för alls.

  Angående CO2-omsättningen och -halten:
  Det omsätts ca 200 Gt årligen i utbyte mellan atmosfär och hav/land. att jämföras med drygt 5 som tillförs av människan. Om dessa processer ändras, eller bara jämviktsförutsättningarna ändras, kommer halten att variera. Och historiskt är det ju precis sådant som skett, och i långt större omfattning än idag. (Det man ev kan fundera på, men troligen aldrig avgöra säkert, är hur snabba tidigare förändringar varit eller kunnat vara som mest)

  Sen tycker jag du skall sluta med larvet om att du skulle få avgöra vad som är vetenskap eller inte. (Du låter som pladdrande Gunnar Kjelldahl där). Att ställa befogade frågor eller undersöka konsekvenser av uppställda hypoteser och förklaringar är en helt central del av vetenskapen. Men det visste du kanske inte (heller)?

 25. L – förmultningsprocesser återför CO2 till atmosfären

 26. Slabadang

  Lennart B

  Vad säger du om denna graf? Vad är det för data?

  http://twoicefloes.com/wp-content/uploads/2014/10/volcano-1.jpg

 27. AG

  #15 Ann, kanske var det det här?:
  http://joannenova.com.au/2011/11/co2-emitted-by-the-poor-nations-and-absorbed-by-the-rich-oh-the-irony-and-this-truth-must-not-be-spoken/

 28. Ann LH

  Gunbo för mig är det självklart att kontinentaldriften kan ge olika bidrag beroende på hur aktiv den är. För övrigt kan jag inte se att jag påstått något i sammanhanget. Frågor och påståenden är ju inte riktigt samma sak. Det roar mig att du gick igång på Plimer – igen.

  Stort tack för alla nya spännande länkar. Jag tror att jag fick den jag sökte (jonova) och flera därtill.

 29. L

  #25, Jonas, jag har sett på flera ställen att bakterier kan ”äta” koldioxid. Här är ett exempel;
  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pmimportocharkiv/pressmeddelandenarkiv2008/bakterierihavenabsorberarkoldioxid.5.caa241c11a39c26e6980001003.html

 30. L – Kan tänka mig att även sådant finns. Men jag läste annonseringen av den forskning vid Högskolan i Kalmar du länkade och tänkte mest att detta är ytterligare ngt av alla de projekt som har fått anslag för att undersöka ngt rörande CO2 och klimat …

  Men även den länken angav just detta som ngt man inte hade trott, dvs inte ngt som sker i stor skala.

 31. Gunbo

  Ann H-L #28,

  ”Gunbo för mig är det självklart att kontinentaldriften kan ge olika bidrag beroende på hur aktiv den är.”

  Visst kan den det men finns det belägg för att den varit mer aktiv sedan 50-talet? I annat fall är det ju en ren spekulation.

 32. Ingemar Nordin

  Oavsett vad okänd vulkanism på havsbotten kan ge till koldioxidbudgeten, så kan vulkaner påverka issmältningen i Antarktis. Det menar åtminstone den här artikeln:

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/10/new-paper-finds-west-antarctic-glacier.html

  Tidigare forskning har ju visat att den lilla avsmältning som sker på Antarktis (på land) sker på den västra delen medan isen växer till på den östra.

 33. Ann LH

  Gunbo, såvitt jag förstått har jag i inte skrivit något annat än att Plimer anser att stora poster i koldioxidens omsättning i oceanerna och biosfären fattas i dagens modell av kolcykeln.
  Du drar en massa växlar på det och får det till att hans idéer inte har med vetenskap att göra.

 34. Gunbo, jag tror du återigen missar de relevanta tidsskalorna. Vad jag kan se är det ingen som hävdar att CO2-haltens ändring (sedan mitten av förra århundradet) har orsakats av att vulkanism har ökat under precis den perioden (se dock Slabadangs blild i #26). Omsättningstider för djuphaven är i storleksordning av millennium.

  Att saker ständigt ändrar sig i naturen (inklusive klimatet) är ingen spekulation. Det är de som hävdar att de varit konstanta, och dessutom hävdar att de skulle fortsatt vara de utan människors närvaro, som spekulerar. I alternativ historia dessutom …

 35. Christopher E

  #31 Gunbo

  ”Visst kan den det men finns det belägg för att den varit mer aktiv sedan 50-talet? I annat fall är det ju en ren spekulation.”

  Jag har inte läst Plimers bok, men är det verkligen vad han säger? Eller konstaterar han snarare helt riktigt att bidragen från undervattensvulkanism mycket kraftigt underskattats. Detta har ju stor betydelse för hypoteserna om kolcykelns omsättning, vilket givetvis påverkar modellerna för hur de antropogena utsläppen tas om hand i naturen.

  Men det är givetvis skickligt av dig att upptäcka att Plimer, med en mycket lång professionell karriär inom geologi, ”missat” att plattektoniken pågått i miljarder år… 🙂 För all del, kontinentaldriften upptäcktes av en meteorolog, så en pensionerad psykolog kan säkert föra vetenskapen framåt inom det området. 😉

 36. Christopher E

  #26 Slabadang

  Jag vet inte var den grafen kommer ifrån, men jag är helt övertygad om den inte visar någon ökad vulkanism, utan bara en ökad kunskap om vulkanutbrott i modern tid.

  Det vill säga helt analogt med grafer som feltolkas till att visa att tornados och tropiska cykloner skulle blivit vanligare inmodern tid.

 37. Stickan no1

  Kenneth Mikaelsson #11

  Din första länk länkar vidare till ett PDF-dokument som är MYCKET intressant:
  http://www.scipublish.com/journals/ACC/papers/download/3001-846.pdf

  Läs!
  ”From our investigations, which are based on actual spectroscopic data and which consider all relevant
  feedback processes as well as the solar influence, we can conclude, that a CO2 climate sensitivity larger
  1 °C seems quite improbable, whereas a value of 0.5 – 0.7 °C – depending on the considered solar anomaly – fits well with all observations of a changing solar constant, the cloud cover and global temperature.”

 38. Gunbo

  Ann L-H #33,

  ”Gunbo, såvitt jag förstått har jag i inte skrivit något annat än att Plimer anser att stora poster i koldioxidens omsättning i oceanerna och biosfären fattas i dagens modell av kolcykeln.”

  Tja, jag tolkade den här meningen på ett annat sätt:
  ”Geologen Ian Plimer har i sin bok heaven and earth global warming: the missing science försökt föra in just plattektoniken och havsbottnen i klimatdebatten.”

  Det enda som är viktigt för klimatdebatten är väl om det ev. har skett en förändring i de naturliga CO2-emissionerna?

 39. Olaus Petri

  Lite OT, på WUWT uppmärksammas att Lake Superior är sex grader kallare än förre året vid denna tid, och 3,5 grader kallare än normalt:

  http://www.mlive.com/weather/index.ssf/2014/10/lakes_superior_and_michigan_no.html

  Och detta gäller alltså den sjö som ”värms upp snabbare än någon annan på planet”.

  http://www.ibtimes.com/climate-change-causing-lake-superior-warm-faster-any-lake-planet-1427474

  🙂

 40. Gunbo

  Christopher #35,

  Om jag inte missminner mig vidhöll du att CO2 från undervattensvulkaner inte kan ha någon större inverkan på CO2-haltens ökning i dag i debatten om Gösta Perssons hypoteser. Men, men man kan (och får ändra sig). 😉

 41. Ann LH

  Gunbo, min poäng var att man kanske inte har grepp om alla delar av den naturliga kolcykeln och att det borde kunna påverka debatten. Det dyker ju upp små överraskningar titt som tätt. Ett nästan dagsaktuellt ex. visade ju Sören på i #1, ett annat skrev Ingemar om senare i #32, det gällde Västantarktis och just vulkanism.

 42. Gunbo

  Jag googlade på twoicefloes.com som Slabadang länkade till i #26 och fick upp bl a detta:
  http://twoicefloes.com/the-tif-catalog-of-works/mrs-cogs-link-library/free-online-learning-programs/

  Var finns diagrammet?
  Finns det två olika twoicefloes.com?

 43. Alienna

  Nu är det KRIIIS gubbar!!!!!!

  ”Klimatförändringarna hotar att utrota världens alla män”
  http://nyheter24.se/nyheter/forskning/779970-klimatforandringarna-hotar-att-utrota-varldens-alla-man

  😀

 44. Christopher E

  #40 Gunbo

  Nu gör du en halmgubbe. Jag har väl inte ändrat mig? Gösta P anser jag missade effekten av utblandning. Detta gäller omsättningshastigheten. Att någon påstått att vulkanismen skulle ökat i modern tid finns nog bara i din fantasi.

  Varför läser du inte vad jag skrev i #35 istället? Har du läst Plimers bok? Eller hittar du på vad du tror han skrev?

  Däremot minns jag att du tvivlade på hur stor andel av vulkanismen som sker under havet.

 45. Ann LH

  Alienna! Carpe Diem!

 46. Christopher E

  #38 Gunbo

  ”Det enda som är viktigt för klimatdebatten är väl om det ev. har skett en förändring i de naturliga CO2-emissionerna?”

  Du menar alltså på fullt allvar att det inte spelar någon roll om man kraftigt underskattat den naturliga omsättningen av kol i modellerna?

 47. Lennart bengtsson

  26

  Min bedömning är att detta är en följd av förbättrade observationer vilket styrks av att de främst är de svagare utbrotten ( tidigare svåra att observera och rapportera) som blivit vanligare.

  32 Det är högst osannolikt att landisen systematiskt minskar på Antarktis men undergår stora interna variationer, Smältning underifrån på grund av vulkaniska utbrott är rel ringa. På Island där vi har jättelika lavaflöden under Vatnajökull som nu med Bardarbunga är avsmältningen trots allt liten om vi jämför med den totala avsmältningen ca 500-1000 km**3/år.Bardarbungas utbrott för ca 8000 år sedan lär vara det största globala lavaflödet efter istiden av storleksordningen ca 21 km**3.

 48. Ann L-H
  Mycket intressant och bra skrivet. Det är förståeligt att det finns olika uppgifter på ett så svårmätt objekt som undervattensvulkaner eller -zoner. Vulkaner/magmazoner ger både en ständig CO2-emission som ev värmer signifikant och enstaka utbrott med aska o a aerosoler som kyler observerbart. Plimer är konsekvent i så måtto att han också ger höga värden för hur mycket vulkanutbrott kyler pga stoft i atmosfären.
  Min beskrivning från hans kap 4:
  ”… stora vulkanutbrott har ställt till med på jorden, och vad ett supervulkanutbrott mycket väl skulle kunna komma att ställa till med. För att kalibrera skalan: Pinatubo 1991 kastade ut 5 km3 lava på 3 ½ timme – det kallar han små utbrott. 28 miljoner ton SO2-aerosoler skickades ut och aska och damm skapade kolumner 35 km upp i atmosfären. Den globala avkylningen säger Plimer hamnade i intervallet 0.5-0.7 oC”
  Det är visserligen mer än vad som syns för 1991 på t ex Jones ofta citerade graf men även på denna är det klart att avkylningen inte heller är försumbar.
  C-G

 49. Slabadang

  Christofer E!’

  Kolla här: http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_explosivity_index

  Det var som tusan? : http://geology.com/stories/13/volcanic-explosivity-index/

 50. Gunbo!

  Jag undrar också om du öht läst Plimers bok, eller ens bara de delar du verkar(!?) vilja kommentera och kiritsera?

  Det är en enkel Ja/Nej-fråga!

  För det ser inte bättre ut än att du än en gång vevar mot dina egna (önsketänkta) fantombilder …

 51. Kenneth Mikaelsson

  Nämen dra på trissor…….. de har öppnat ögonen…

  http://iceagenow.info/2014/10/huge-ice-growth-surprises-climate-scientists-like-decades/

 52. Kenneth Mikaelsson

  Undrar om inte det fubbade siffrorna från NOAA och NASA snart får lite mer uppmärksamhet…

 53. Kenneth Mikaelsson

  No comments……………….

  http://www.ruv.is/frett/nyjar-myndir-af-eldgosinu-i-holuhrauni