De som kommer för att ta din bil

Regeringen Löfven ger klartecken för kommunerna att införa miljözoner. I Stockholm är ett förslag att hela innerstaden ska bli miljözon 2 och Gamla Stan miljözon 3. Vi ska titta på konsekvenserna för bilägare i Stockholm och övriga landet. I inlägget behandlas mest miljözon 2.

Stefan_Löfven

 Stefan Löfven kommer för att ta din bil

Miljözon 2 i Stockholm kan införas redan 2020 men beslutet kan tas nästa år. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett  detta. Dieselbilar ska uppfylla kraven enligt Euro 6 och bensinbilar Euro 5 enligt ett förslag (Alternativ 2). I praktiken kommer en massa dieselbilar och en hel del bensinbilar att förlora sitt mycket av sitt värde och spridningseffekterna blir stora. Skillnaden mot att konfiskera de äldre bilarna är inte stora. Det kommer att drabba de mindre rika i Stockholm. För miljözon 3 kommer bara el- och vätgasbilar tillåtas. För båda kategorierna finns undantag.

TS_miljozon_STH

Skillnaderna mellan alternativ 1 och 2 i utredningen är ganska marginella. I alternativ 1 krävs Euro 6 på både diesel- och bensinbilar. Vill du se de olika Euroklasserna kan du läsa här. Förenklad så uppfyller nya bilar från 2016 Euro 6 och från 2011 Euro 5. För att komplicera det hela ytterligare så uppfyller många bilar inte vad de specificerats för i verkliga tester, se Dieselgate.

I alternativ 1 i utredningen (sid 122) från Transportstyrelsen står det att de flesta berörda kommer att byta sin bil 2019. Räkneexemplet från utredningen verkar mycket bristfällig. De utgår från en Volvo V70 diesel av årsmodell 2007. Denna bil påstår ha ett marknadsvärde om 70.000. Det överför utredningen sen till att en motsvarande årsmodell om tre år (2019) är en 2010 års modell med samma begagnade pris. Transportstyrelsen bedömer att en motsvarande begagnad bil som inhandlas 2019 och uppfyller kraven för Euro 6 kostar 200.000 kronor. Mellanskillnaden blir då 130.000 kronor vilket bilägaren belastas med. För övrigt räknar Transportstyrelsen med att 20% inte byter bil utan bara säljer sin bil.

Volvo V70

Volvo V70

Betraktar vi en dyrare bil som BMW X5 av 2010 års modell ligger priset idag runt 250.000 kronor. Med samma antagande som Transportstyrelsen kostar den lika mycket (250.000) år 2019 för en 2013 års modell (som inte kommer att få köras i Stockholms innerstad). Den uppfyller inte Euro 6 kraven utan Euro 5. En BMW X5 av 2016 års modell som uppfyller Euro 6 kostar cirka 600.000 kr. Priset sjunker till 450.000 kronor 2019 och det kostar då ägaren 200.000 kr att byta.

Ca 60.000 personbilar finns idag registrerade inom område 1 (Stockholms innerstad). Av dessa beräknas 42713 st inte uppfylla kraven 2019 och behöva bytas. Sen har vi bilpendlarna ca 62.000 bilar.  Av dessa påstår utredningen kommer 80% att byta till modernare bil. 2019 kommer 48.000 bilar som pendlar att bytas.

De totala kostnaderna för båda miljözonerna bedöms till 10.866.000.000 kronor enligt räkneexemplet i Alternativ 1 ovan. Alla bilägare antas ha en Volvo V70 av 2010 års modell. Kostnaderna för personbilsbyte blir i Alternativ 2, som Transportstyrelsen förordar, 9.415.000.000 kronor.

Vad är haken? Byta bil gör vi ändå ibland. Transportstyrelsen har (avsiktligt?) glömt bort de dynamiska effekterna. Marknaden för äldre bilar kommer att kollapsa. 100.000 begagnade bilar kommer ut på marknaden bara i Storstockholm. Men även i övriga landet kommer man också vilja sig göra av med bilar som inte uppfyller de nya kraven. Dieselbilar med Euro 5 blir nästan osäljbara och priset  sjunker dramatiskt. Mycket få kommer att vilja köpa dem då de inte får köras i städerna. Alla förstår att efter Stockholm kommer flera städer att följa efter. Likaså kommer priset för de äldre dieselbilarna som uppfyller Euro 6 att öka. Tillgång och efterfrågan. Spridningseffekterna blir stora och det berör hela Sverige.

Med en kollapsande marknad för främst dieselbilar kommer kostnaden för byte av bil bli betydligt högre än vad Transportstyrelsen anger. Redan nu pratas om ytterliga höjda krav till Euro 6c 2018 och miljözoner kommer givetvis att införas i många städer. Den verkliga kostnaden för byte av en standardbil kan kanske uppgå till 200.000 och för en dyrare typ BMW X5 350.000 kronor.

Siffrorna ovan för totalkostnaden från Transportstyrelsen är inte trovärdiga utan en ren bluff för att lura politiker och folk. För att hålla ryggen fri används begreppet ”fallstudie”. Ungefär som IPCC använder begreppet ”scenario” i klimatmodellerna som gammelmedia bluffar folk med att tolka som sanning.

Totalt har vi 4.8 miljoner bilar idag. Till 2019 har detta ökat något, säg 5 miljoner. Dieselbilar har idag 54% av marknaden. Kommer att minska något när fler elbilar registreras. Ca 500.000 begagnade bilar säljs per år enligt KVD bilpriser.

Räkneexempel: Totalt är det ca 3.000.000 bilar som inte uppfyller de nya kraven 2019 (extrapolerat från figuren nedan). Många vill byta till för miljözon 2 godkända bilar och marknaden för icke-godkända bilar kollapsar totalt. Men eftersom icke-godkända bilar inte kommer att gå att sälja till vettigt pris tvingas många behålla dem.

Transportstyrelsen har räknat på ca 100.000 bilar * 130.000  kr * 0.8 som kostnad. Men säg att det istället är 1.500.000 bilar i hela Sverige så blir kostnaden 15 gånger större, 15*9.415 miljoner kronor i Alternativ 2 = 141 miljarder kronor som är kostnaden. Som enligt regeringen Löfven ska betalas av de som äger fordonet.

Nu är det inte ekonomiskt möjligt att byta ut Sveriges bilflotta på detta sätt. Det skulle kräva en enorm nybilsförsäljning och ta många år. Vill enbart med räkneexemplet påpeka att resultatet blir katastrofalt.

Som ofta när tokiga beslut ska fattas saknas konsekvensutredning. Jag påstår att det blir enorma konsekvenser att införa Miljöpartiets förslag om miljözon i Stockholm till 2020. Jag förutsätter att Socialdemokraterna stödjer Miljöpartiet som annars hotar med att avgå. Detta under antagandet att det blir ett rödgrönt styre i Stockholm efter valet 2018.

Ställs bara krav på Euro 6 i nya bilar så fås en automatisk utfasning av gamla bilar.

TS_fordon_STH

Luften blir renare för varje år. Till 2035 uppfyller nästan 100% kraven. År 2026 har hälften av de gamla bilarna med lägre krav försvunnit. Luften blir successivt renare år från år. Men så tänker inte politikerna Stockholm göra. Beroende på hur förslaget blir utformat kan alla dieselbilar med årsmodell före 2014 och bensinbilar med årsmodell före 2009 bli förbjudna år 2020.

Isabella_Löwin2

Isabella Lövin vill knycka din bil

Många människor kommer inte att ha råd att byta bil. Pensionärer, låginkomsttagare och de på glesbygden kommer att få det besvärligt, mycket besvärligt. En hel del av dem kommer att fråntas bilen på det sättet att den inte får köras i städer där de bor. De som bor i städerna blir av med den direkt. Att som politiker sätta upp miljöreglerna för försäljning av personbilar och sedan förbjuda dem att användas är att jämställa med konfiskation av egendom. Politiker har tidigare uppmanat till köp av dieselbilar då de är bränslesnåla. Och hur ska kollektivtrafiken klara en kraftig ökning av resandet?

Daniel_Hellden

Daniel Helldén (MP) – bilens fiende nr 1

Miljöpartiet är ute efter ett i det närmaste bilfria städer. Höjda bilskatten som kommer nästa år är ett steg i denna riktning, trängselavgifterna har höjts och planeras höjas igen med utökade tider, parkeringsplatser tas bort, nya områden byggs med få parkeringsplatser. De som gynnas är rika personer som har råd med nya bilar, hyra garage som kan kosta 3000 – 4000 per månad i Stockholms innerstad. Sen har vi de utan bil som bor i innerstaden och som inte behöver bil för att pendla till jobbet längre sträckor. Sen har vi politikeradeln som beviljar varandra skyhöga löner och fallskärmar samt kan åka obegränsat med taxi på skattebetalarnas bekostnad.

Att Socialdemokraterna blivit en lydig knähund till Miljöpartiet visar besluten om att tillåta illegala ensamkommande från Afghanistan stanna i Sverige. Vi kan inte vänta sig någon förändring efter valet. Tyvärr kanske Centern stöder förslaget att ta din bil för ”miljöns och klimatets” skull. Moderaterna verkar tycka att 2020 för miljözoner blir för tidigt. Var Sverigedemokraterna och Liberalerna står vet jag inte. Vänsterpartiet och F! vet man var de står. Det hela borde bli en valfråga. Att i praktiken konfiskera folks bilar är ingen liten fråga. Socialdemokraternas knäböjande inför Miljöpartiet visar att de inte alls är att lita på vad de än säger.

Luften i Stockholm är klart bättre nu än för 20 år sedan. Bilarna släpper ut mindre föroreningar. Kraven på nya bilars utsläpp har successivt skärpts. Även utan bilförbudet skulle det bli bättre av sig själv fast långsammare, se figur ovan. Det de rödgröna nu planerar är att konfiskera många bilar i ”klimatets” och miljöns namn. Som plåster på såren kan du sälja den på en kollapsad begagnad bilmarknad och behålla pengarna. Bor du i innerstaden och behöver du bilen för att ta dig till dagis och jobbet? Skjutsa ungarna till träningen? Glöm det om du inte har råd att byta bil. Utredningen konstaterar försiktigt (sid 124): ”De som kan komma att komma i kläm är medborgare som med lägre inkomst, till exempel pensionärer eller sjukskrivna medborgare, som bor på dessa centrala platser.” 

Bilen är en symbol för individens frihet. Sådant gillar inte socialister. Därför bekämpas bilen med allehanda skatter som ständigt höjs. De i glesbygd kommer särskilt i kläm då de inte har något alternativ. De i glesbygd har ofta sämre köpkraft än de i Stockholms innerstad.

Edit: Denna artikel skrevs för flera dagar sen innan gammelmedia (de senaste dagarna) har tagit upp detta med förbud av dieselbilar. Denna gång hann gammelmedia före.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Per
  Det är en massiv krock vi upplever.
  CO2 krockar med NOx.
  Miljöpartiet har drivit på men bilindustrin får skulden, med viss rätt.
  Vi har lurats och lockats byta bil för att minska bränsleåtgången och CO2 utsläppen.
  Bilarna har tillverkats med successivt större miljökrav.
  Miljön har blivit bättre och bättre-men inte fort nog eftersom diesel ger NOx och Euro6 uppfylls inte alltid.
  Mitt förslag är att alla miljöbelastande bilar reserveras P platser intill pendlingsstationer.
  El bilar och bilar som klarar miljökraven får ingen plats där!
  Detta diagram får vi dock inte se i SVD(som bedriver en antidieselkampanj): http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/

 2. Peter F

  Vad blir straffet om jag vägrar sälja/byta bilen eller om jag ertappas köra en icke godkänd bil i en miljözon ? Böter eller fängelse ? Beslagtas bilen utan ersättning ? Kan körkortet dras in ? Är det Transportsstyrelsen som ska administrera kontrollapparaten ? Måste ju till en enorm kontrollapparat för detta.

 3. Peter F #2: Du får behålla bilen men inte köra den i miljözon 2. Lagen är inte färdigskriven än så vi får se om det blir körandet av bilen eller att den inte får vistas i miljözon som blir förbjudet. Om den inte får vistas i miljözonen kan lapplisorna sätta böterna när de parkerar, annars måste polisen stoppa dig. Men jag tolkade förslaget som att det var körandet som skulle bli förbjudet.

  Kör du bilen så blir det böter, jag har sett en siffra på 1000 kronor men det är nog inte bestämt ännu. Polisen måste utbildas för detta (se sid 147 i utredningen) och får nya uppgifter som om de inte har nog att göra idag. Det är inte Transportstyrelsen som administrerar det hela (om du menar efterlevnaden). Sen måste allt skyltas, massa upplysningskampanjer och så vidare och där kommer nog Transportstyrelsen in.

  Tänk så glada alla bilhandlare blir då massa gamla bilar blir värdelösa.

 4. Lassa #1: Utsläppen av kväveoxider har varit kända länge. Likaså cancerframkallande formaldehyder vid utsläpp från etanolbilar. Men utsläppen är klart mindre idag än för 20 år sedan då bilarna är renare.

  Konfiskation av folks bilar är ett så stort ingrepp så det leder till marknadskollaps och att många inte kommer till jobben. Det rätta är att ställa krav på nya bilar som görs. Sen löser sig det av sig själv, se nedersta figuren ovan.

  Ditt förslag om p-platser är välmenande men tiden räcker inte. 2020 är snart. Dessutom ska kollektivtrafiken klara ta emot många fler. Också har vi utsläppen från bussarna. Vi kanske ska stoppa tunnelbanan också. Där finns det många småpartiklar i luften.

 5. Allan Forsling

  De som bor i Stockholms innerstad, många politiker och folk inom media, har aldrig förstått det arbete som kan utföras tack vare bilen. Handlar om att kunna komma till och från ett arbete, men också hela omsorgsområdet och en social/mänsklig aspekt.

 6. ThomasJ

  Peter F #2: Straff? tja, vad sägs om nackskott vid vägkanten…? Nä, dåliga skämt åt sidan, fy mig… 😉

  Apropos MP-izterna så har Rebecca Weidmo Uvell gjort ett rejält ’gräv’ som hon rapporterar här:

  https://uvell.se/2017/11/30/miljopartiet-en-forstorande-kraft-sedan-1994/

  Såg kort en artikel angående naturliga luftpartiklar vs de från dieselmotorer som refererade till Frauenhofer Institut ur vilken framgick, att ’trycket’ mot dieselmotorer är i pari tokigt med cAGW. Hittar tyvärr inte länken till artikeln, men hoppas kunna återkomma isf.

  Mvh/TJ

 7. ”Bilen är en symbol för individens frihet. Sådant gillar inte socialister. Därför bekämpas bilen med allehanda skatter som ständigt höjs.”

  Detta är den centrala frågan. Talet om bilars skadliga miljöpåverkan är svepskäl.

 8. Joel

  OT, möjligen, men jag har för mig att det dök upp en artikel om att Oslos förorenade luft i januari inte alls berodde på trafiken, utan på något moln som kom nerifrån Europa på något sätt, att det gick att spåra det mm.
  Men jag kan inte hitta den nu. Här borde väl någon finnas som har koll? Plis?

 9. Peter F

  Lägg därtill målet att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 ! Hur har de tänkt att det ska gå till ?

 10. Lasse

  Det kan ju vara ambitiöst att strypa trafiken.
  Men de är inte lika ambitiösa med att jämföra sig med resten av Europa:
  http://www.airqualitynow.eu/comparing_smi.php

  Data finns här:
  http://slb.nu/slbanalys/luften-idag/

  Om nu luften är så förorenad varför döljs det?

 11. Lasse

  #10 forts
  Av mätningarna framgår tydligt att det är vädret som påverkar luftens kvalitet.
  Hur huvudlöst är det då att införa en miljözon som avgränsar den plats som är bäst ventilerad-gamla Stan!
  För det är väl biltrafiken man vill strypa inte turisterna på Väster och Österlånggatan?

 12. Joel #8: Jag anser inte din fråga är Off Topic. Luftföroreningar och vad de kommer ifrån och hur mycket som är från bilar är inom dagens ämne. Även om exemplet är Oslo.

 13. Olav Gjelten

  Bara vad gäller massinvandringen har vi sett att en obekväm fråga också blivit valfråga under modern tid. Att en miljöfråga på samma sätt skulle bli en het valfråga finner jag som högst osannolikt.
  Vilket parti skulle i så fall vilja försvara oss som måste ha bil för att överleva, men som inte har råd med en svindyr elbil? Det parti finns inte i Sverige i dag och troligtvis inte på länge än.
  Det är de gröna som totalt har det vi kan kalla för det politiska initiativet i Sverige. Och inte folk flest, som inte har råd med fundamental MP-politik. Vi är bara skräp som politiker ser som miljöbovar, antifeminister och mansgrisar med mera. (Enligt den politiska dogmen vet vi att det bara är männen som sitter där i sina bilar, medan kvinnor och barn använder kollektivtrafiken.)

 14. Björn

  Ja, bilen ger en känsla av frihet, men är nödvändig för transporter. Skall alla viktiga kuggar i arbetslivet förbjudas att transportera sig själva till sina arbetsplatser? Att konfiskera bilar är då direkt kontraproduktivt. Hur tänker MP och övriga socialister och idealister? Förmodligen är en röst nästa år på M och SD den enda vägen till en förnuftig utveckling i både bilfrågan och klimatfrågan.

 15. Roland Salomonsson

  Kommunikation resp transporter av olika slag är grunden för det moderna näringslivet. Här jagar alltså staten dessa grunder. Vilka slutsatser kommer näringslivet att dra av denna ensidiga jakt, då inga andra länder avser göra liknande? Ensidigheten innebär att svenska samhället belastas med kostnader och effekter, vilka inget annat samhälle belastas med, d v s allt i Sverige blir dyrare medan motsvarande i andra länder bibehåller sitt kostnadsläge.

  Flera reaktioner torde kunna påräknas.
  *Sveriges befolkning lär komma att undvika att resa till de orter där miljözoner införs. Vid val av affärspartners ligger det närmare till att välja en sådan som är belägen utanför miljözon. Vilket kan bli i utlandet.
  *Hur gör man f ö med turistnäringen. Denna har en utländsk del och en inhemsk del. Skall utländska fordon jagas med böter etc, så lär turistnäringen kollapsa. I annat fall kommer en massa svenskar snabbt att fixa ”hyrbilar” från utlandet, som kan köra fritt.
  *Producerande företag lär få problem med sin arbetskraft. Kan de anställda enbart hämtas inom ett mycket begränsat närområde p g a resebegränsningar, så blir företagets möjligheter att hitta kvalificerad arbetskraft därefter. Förutom högre kostnadsläge för företagets produkter i konkurrensen med andra producenter, så kan många kvalificerade anställda behöva byta arbete. Sammantaget skulle således företaget tjäna enormt på att flytta ut utanför städernas miljözoner och det innebär att om hela landet, även landsbygden, blir zonindelat, så flyttar man ut ur landet. Många gånger kan företagen dock kompensera brist på arbetskraft genom automatisering och att installera robotar. D v s man tar bort många ur arbetskraften.

  Uppenbarligen förstår förslagsställarna inte att omställningar måste få ta tid. 5 år för samhällsomställningar är givetvis för kort tid. Det krävs MINST en bils/lastbils livslängd och denna är minst 20 år med tanke på att fordonen i förslagets kalkyl inte skrotas utan säljs som begagnade i flera led efter att de inte passar in i zonerna längre. Sverige lär komma att exportera många funktionsdugliga fordon till utlandet framöver – vilket är en stor skada för miljön.
  Att producera en nybil gör definitivt avsevärt större miljöskada än sådana fordon åstadkommer, vilka man vill rensa ut i förtid, under sin optimala återstående livstid.

  Sverige har ju samtidigt flera andra omställningar på gång. Samtliga är unika jämfört med omvärlden och därför belastande för svenskt näringsliv resp exporten. Vad dessa idealister ständigt glömmer är att vi lever av, vår välfärd är beroende av, producerande företags exportintäkter. Införande av hållbarhet och vindkraft är en annan katastrof, som skall betalas. Nämnda omställning behöver vara ca 100 år för att vara ”hållbar”. Sedan tillkommer ju den obegränsade invandringen av individer som inte platsar i svenskt samhälle och skall försörjas, samt i allt för hög grad inte heller tycks VILJA försörja sig själv. El-kostnaderna torde således öka för alla eller så får vi mängder med undantag (korruption). El-behovet ÖKAR ju faktiskt med mängden av el-bilar i drift – och med betydande volymer. I Australiens 2 sydliga delstater, så har omställningar likt de svenska planerade gått så långt att delstatsomfattande ”blow-outs” (bl a vindstilla) numera förekommer flera gånger årligen, varvid övriga delstater kopplat bort sina matningar från de drabbades nät (av säkerhetsskäl). En inte ovanlig dödsorsak har blivit när livsuppehållande maskiner stannar. I Norge, Danmark, Finland har i tysthet vidtagits förberedelser för liknande bortkopplingar, så de tänker inte ta risken att backa upp svenska el-omställningar. Och vår vattenkraft skall enligt avtal (hemliga) bära finsk export av kärnkraft-el till Europa, vilket innebär ökade kostnader för företag resp allmänhet (vinsten tas direkt till staten, som idag), särskilt den vinterdag då det är stark kyla och vindstilla, då vattenmagasinen redan är nästan tömda.

  Det handlar om komplexa för Sverige ensidiga omställningar, vilka är svåra att beskriva samlat och lättförståligt. Det föregående är bara axplock. Men omställningshysterierna innebär att skattekraften från företag undermineras, många flyttar ut, och kompenserande skatter skall tas ut från den arbetande delen av befolkningen. Sannolikt börjar en ”white flight” av svenska skatteflyktingar till andra länder parallellt.
  Ekvationen går inte ihop!

 16. Daniel Wiklund

  Snart borde det finnas zoner där man slipper Miljöpartister. Miljöpartiet vet verkligen hur man förpestar den mentala miljön. Däremot så är dom väldigt liberala när det gäller knark. Kanske för att det är många miljöpartister som använder droger.

 17. Robert N.

  # 15
  Håller helt med dig.
  Inte roligt längre att vara skattebetalare i Sverige.
  Div. andra skatter kommer att höjas när ”skattekistan” bilisterna ska avskaffas.
  Tycker uppriktigt synd om den halva delen av befolkningen som bor på landsbygd eller i mindre samhällen och som är helt beroende av bilen för att kunna ha ett drägligt liv.
  Elen är redan en stor kostnad för många och kommer definitivt inte att bli en lägre kostnad i framtiden.
  * Klimatbluffens ballong och totala kostnad för Sverige måste stickas hål på.
  * Därtill har vi Sveriges nettokostnad för medlemskapet till EU som t.o.m 2017 uppgår till 550 miljarder kr.
  * Lägg därtill migrationskostnader som kommer att belasta skattebetalarna i flera generationer.
  Inte så konstigt att välfärden krackelerar och antalet fattigpensionärerna ökar.

 18. Svempa

  #6 Thomas J.

  Tack för tipset om Frauenhofer Institutet. Jag har hittat två artiklar där Matthias Klingner, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI Dresden, intervjuas.

  https://www.mdr.de/sachsen/dresden/diesel-feinstaub-stickoxid-fraunhofer-100.html

  https://www.mdr.de/sachsen/dresden/diesel-feinstaub-stickoxid-fraunhofer-100.html

  Han sågar häxjakten på Dieselbilar som ren populism:

  Das Verbannen von Autos ist also unnötig?

  Klingner: Ja, das ist weitgehend Unsinn, man muss ganz deutlich sagen. Das Gesundheitsrisiko wird maßlos überschätzt und übertrieben, die Horrorzahlen von Feinstaubtoten oder Stickoxidtoten ist reiner Populismus. An dem Feinstaub, den wir messen ist noch kein Mensch gestorben.

 19. Håkan Bergman

  Roland S. #15
  ”Kommunikation resp transporter av olika slag är grunden för det moderna näringslivet.”
  Nja, grunden är, som Adam Smith beskrev i ”The wealth of nations”, arbetsdelning och specialisering. Sen kunde detta utvecklas till att omfatta större och större områden i takt med att kommunikationerna utvecklades. Idag har utvecklingen lett till en global arbetsdelning och specialisering. Ska vi nu avveckla modern transportteknik så kommer vi att reduceras till en ekonomi som bara handlar med vad som kan produceras och som har en avsättning lokalt, det kan nog bli ett rätt fattigt liv i vår del av världen.

 20. Ingvar i Las Palmas

  Vansinnet sprider sig värre än malaria och läskig influensa.
  Vad ända in i alla rödgleta håller de på med???
  Bygone!! ”Du gamla du fria”
  Får ersättas med ”Du nya, du konformistiska”. Eller ”Du nya, du fängslade”. Eller ”Du nya, du kuvade”.
  Det är helt f-n otroligt att man inte har koll på hur många personer i Sverige som kör äldre bilar och som absolut inte har råd med en modern bil. Och som bor ”på landet” med små lokala mackar varav de flesta fick lägga ned eftersom de inte hade råd att erbjuda etanol.
  Vi lever under en terror-regering! Grön slemmig människofientlig regering med betoning på människofientlig. Lägg till epitet på nästa rad
  Vad var det Palme sa?
  xxxxxxx Mördare!
  dags för xxxxxx neomalthusianer!!!!!!
  Med 90% säkerhet härstammar jag från Engelbrekt Engelbrektsson men är tyvärr alldeles för gammal för att träda fram på scenen. Men nog f-n behöver vi en ny Engelbrekt!!
  Fast en ”modern” Engelbrekt blir nog också ”eliminerad” Fast på ett mer raffinerat sätt än ett yx-hugg i huvudet

 21. Peter F

  Hur många förbud och höjda skatter hittar Du här ?

  http://www.dagensarena.se/opinion/sprakrorskandidat-atta-steg-till-en-fossilfri-fordonsflotta/

  Mitt svar; Fler än antalet vinglas Du ska dricka till fredagsmyset

 22. Håkan Bergman

  Peter F #21
  Nåja han är ju inte helt ute elcyklar.
  ”Elbilen har kommit för att stanna.”
  Så sant så sant.

 23. L

  Redan trängselskatten har gjort att jag aldrig åker in till stan numera trots att jag bor ca 20 minuter från city. Det innebär att alla inköp blir i förorterna eller via nätet. Ofta små paket som levereras av en stor lastbil, man skäms när dom kört flera mil bara för att jag ska få t ex en bok.

  Varken Stockholm eller miljön tjänar något på detta.

 24. Ingvar i Las Palmas

  DE GRÖNA KHMERERNA!!

 25. Peter F

  Håkan Bergman #22

  Men jag tror inte de kan helt ersätta vår fossila fordonsflotta till 2030 eller för den delen någonsin så länge det finns billig olja.

 26. L

  #25, det är faktiskt enklare att ersätta några politiker än hela fordonsflottan…

 27. Håkan Bergman

  Yes, vi ska ha en MP-fri riksdag redan 2018.

 28. Lasse

  Elbilar ger ingen lösning enligt SVD idag som läst en rapport från IEA.
  ”År 2040 kommer vi att ha 300 miljoner elbilar. Men de globala utsläppen blir inte mycket mindre för det, spår internationella energimyndigheten, IEA, i sin årliga rapport.”
  http://www.iea.org/Textbase/npsum/WEO2016SUM.pdf

  Men MP vill väl att vi föregår med gott exempel:
  Först med etanol, först med gas, först med diesel nu först med el allt på en normal bils livslängd.
  Allt med generösa stöd och pekpinnar!

 29. Lasse

  #28 forts
  Kan inte underhålla er detta erbjudande-det är fredag:
  ”Vi är PLOGGA!
  Vi plockar skräp och joggar. Vi kommer och föreläser om vikten av att skapa en renare miljö och samtidigt genomför vi en PLOGGA aktivitet. Ni blir certifierade PLOGGARE, miljöhjältar och får röra på kroppen.
  Se vår film!
  PLOGGA med oss info@plogga.se
  https://www.youtube.com/watch?v=SpYGL2Ljx7o&feature=youtu.be

  Världen blir allt bättre!

 30. Kenneth Mikaelsson

  Vid det här laget är det nog få i Sverige som inte genomskådat Miljö fascisternas ideologi …
  Det va i alla fall trevligt av dem att visa sina kort FÖRE valet…..

 31. Kenneth Mikaelsson

  Om ni inte fatta ursprunget till detta vansinne … så här kommer liten ledtråd..

  http://www.breitbart.com/big-government/2017/11/29/delingpole-the-great-global-warming-scam-began-with-the-nazis/

 32. Michael E

  Eftersom ett förslag som gör att väldigt många väljare, och då inte minst socialdemokratiska väljare, kommer att förlora mycket pengar medför att den politiska viljan hos S att verkligen driva igenom förslaget är liten. Jag tycker tongångarna liknar de som gällde före valet om kringfart Stockholm, Bromma flygplats, etc. Av det blev inget utan en ren reträtt.

  Ett kommunalt förslag som garanterat kommer innebära att S förlorar sin ledande ställning i Stockholm kommer därför inte att genomdrivas. Min gissning är att det antingen blir väldigt urvattnat för att ge Mp en pyrrhusseger eller också blir det ingenting av detta. Det begravs i en ytterligare utredning som det inte är meningen ska ge något annat än en möjlighet för media och allmänhet att glömma bort frågan.

 33. Fullständigt vansinnigt. Man bortser också som vanligt från att det finns vissa gråskalor i sammanhanget. Visst, de som har stadiga arbeten som gör att de pendlar in till Stocholm kanske är högavlönade så att de har råd att byta upp sin bil. Men de skär effektivt av banden för alla dem som kanske har behov av att resa in till storstaden en gång i månaden eller något sådant.
  I praktiken blir det omöjligt för ”tillfällighetsresenärer” att resa i storstaden när de behöver det.
  Effekterna sprider sig sedan till landsbygden.
  Jag återger följande kommentar som jag skrev på Det Goda Samhället för ett tag sedan med anledning av paradisläckan, skatteflykt och Östling, men som jag anser vara fullt relevant även i detta sammanhanget:

  »Man kan ju då fråga sig, bör man kriminalisera flyttningar från Borgafjäll* i Dorotea (35:15 i kommunalskatt) till Solna (29:20 i kommunalskatt)?
  *Borgafjäll, folkmängd 76, avstånd 57 km till Tätorten Dorotea med folkmängd 1491 personer.
  Skall vi börja hänga ut de som flyttar från Borgafjäll till Solna för att de genom detta smarta drag minskar sin skatt med nästan 6:- på hundralappen. Dessutom skaffar de sig en massa andra fördelar med flytten (antar jag, jag har aldrig varit i Borgafjäll, men jag tror inte de har så mycket att erbjuda där utöver skidbacken), såsom att det finns gott om butiker i Solna, kollektivtrafik med vilken man lätt kan ta sig till evenemang i Stockholm, bio, teater, museum … Dessutom lär resekostnaderna efter flytten till Solna vara bry mycket lägre än resor transporter i Borgafjäll där jag har väldigt svårt att tänka mig att man klarar sig utan en egen bil.
  Så, är det dags att börja jaga de som flyttar från Borgafjäll och andra små landsbygdsorter till storstäder och därmed sänker sin skatt kraftigt samtidigt som de tillskansar sig en massa andra fördelar.
  Jag skulle i dagsläget själv inte ha något emot att ha Solnas skattesats. Jag vore då visserligen inte en lika moraliskt klandervärd filur som den som flyttar från Borgafjäll. Jag skulle bara spara lite över 4:- på hundringen. Men ändå, när man förmodligen skattar 70–80% i slutänden får man vara glad för varje krona man kan spara.»

  Jag ger mig fan på att idioterna inte ger sig förrän de har utrotat landsbygdsbefolkningen. Ska bli roligt att se hur det går när butikerna i storstaden gapar tomma.

 34. Robert N.

  Nikkaluokta dagstemp bara 33,4
  Stigit med över 1 grad sedan igår stackars alla klimathotare.

 35. latoba

  Om man har en bil som går att köra på både E85 och bensin 95 hur blir man då kollad om man kör i miljözon 2? Kommer man att ta prov i bränsletanken?

 36. Lasse

  #34
  Minus!
  Tänkte kolla vad övergången till diesel betytt för utsläppen.
  Hittade denna: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Rysk-olja-viktig-for-Sverige/
  Bensinen har minskat (2008 till 2014) från 11 till 8
  Dieseln ökat något från 12 till 12,2
  ”Totalt har utsläppen av växthusgaser från oljeprodukter minskat med cirka 7 miljoner ton sedan 2008, från 43 till 36 miljoner ton koldioxidekvivalenter.”

 37. ThomasJ

  Svempa #18: Exakt detta uttalande var vad jag läst och sökte. Big thanks för länkarna. 🙂

  Mvh/TJ

 38. Michael E

  Att det inte går så bra för Mp just nu är ju tydligt. I Svd finns en artikel med den spännande titel, ”Kalabaliken breder ut sig i Miljöpartiets riksdagsgrupp”, https://www.svd.se/kalabaliken-breder-ut-sig-i-miljopartiets-riksdagsgrupp och DN är inte sämre med ”Partiet visar alla tecken på att vara i kris ”, https://www.dn.se/nyheter/politik/ewa-stenberg-partiet-visar-alla-tecken-pa-att-vara-i-kris/

  Vad som händer nu är att den politiska verkligheten drabbar samman med den Gröna ideologin och då uppkommer mycket friktion mellan paritets maktmänniskor och deras idealister. Det är bara luta sig tillbaka och njuta av skådespelet, för här finns nästan bara vinnare!

 39. Robert N.

  Det är inte bara din bil de vill ta.
  Även den kommunala demokratin ska tydligen beskäras.
  Allt i klimatets namn.
  https://www.di.se/debatt/debatt-slopa-kommunvetot-mot-vindkraftverk/

 40. Olav Gjelten

  Elbilen stannar exakt så länge som de gröa politisk khmererna backar upp den till skyarna. Inte längre!!!

 41. Frej

  Robert N . 39# När jag läser ABB Söderström . Ja då blir jag rädd på riktigt . Vill nog påstå att vi är totalt förlorade i det här landet . Kan ingen förklara att det är kärnkraft han ska lobba för ….

 42. Christopher E

  Jag har förra fredagen hämtat ut en fabriksny dieselbil hos min bilhandlare. En ganska rejäl sjusitsig familjebil i crossoverstuk med sådär 1100 km räckvidd på en tank. Hybrider, el och annat hype är inget jag ens funderar på. Dieselförbudszoner bekymrar mig inte, och det är en Euro 6 i vilket fall.

  I förrgår kom registreringsbeviset i brevlådan. I kuvertet låg ett extra papper som till min stora överraskning konstaterade att enligt angivet koldioxidutsläpp från billtillverkaren och angiven tjänstevikt är min en miljöbil och därmed skattebefriad i fem år! Och i dessa tider när dieselbilar döms ut av journalister och miljöpolitiker dessutom (även om det inte direkt märks i försäljningsstatistiken). Jag bytte in en bil av samma modell av årsmodell 2016, och den var inte miljöbilsklassad, så den nya som drar ett par tiondels deciliter mindre per mil (pga av växel till i automatlådan, 20-tumsdäck och mer strömlinjeform gissar jag) måste ligga precis under gränsen med en hårsmån. Och bara i teorin förstås.

  Det är naturligtvis alltid kul att slippa skatt, pengar som fördel kan användas vid dieselpumpen istället, men mest skrattar jag åt tanken på alla debatter där jag som ”klimatförnekare” ska framhållas som oansvarig. Nu kan jag med teatralisk självgodhet påpeka att jag kör faktiskt ”miljöbil”, vilket många klimathotare inte själva gör. Jag förstår att vissa blir bittra… speciellt när de ser vad jag kör 🙂

 43. Gunnar Strandell

  Simma lugnt!
  Miljözoner är inget nytt och knappast något att oroa sig för eller bli förbannad på. Det är en del politikers sätt att känna sig betydelsefulla och uträtta något.

  Sedan ett flertal år har Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund haft förbud mot att köra lastbilar äldre än fem år i sina städer. Det skulle kunna provas i EU-domstolen om det strider mot principen om fri konkurrens, SL:s bussar är förstås undantagna. Men så har inte skett och istället har man helt enkelt struntat i regeln, både från åkare och polis. Motiveringen är naturligtvis att dessa politiker trots allt vill ha både mat och annat transporterat.

  Min vän körde leveranser av hissar till Stockholm, för renoverade hus måste ju ha hiss, med sin bil tills den såldes 2015. Bilen byggdes 1998 och var alltså överårig i flera år utan att bli stoppad. Den är numera såld åt sydost.

  Länk:
  http://www.lastbilsfoton.se/foton/7403.jpg

 44. Gunnar Strandell

  Christopher E #42
  Gratulerar till din nya bil.
  Du visar verkligen hur miljömedveten du är, även om det främst beror på att lagstiftningen inte hunnit med att följa den senaste uppfattningen bland de ”gröna”.
  Men jag ser också att du får stöd från mäktiga krafter i Tyskland där en efter annan den senaste tiden påpekat att dieseldrivna bilar kommer att dominera försäljningen de närmaste 20 till 40 åren för att vi helt enkelt inte har några bättre alternativ. Bränslet kanske kommer att framställas av annan råvara än crude oil och få namn likt HVO där ”V” står för vegetable men uppfyller EN-normen för diesel.

  Vi ska komma ihåg att Tyskland klarade 2:a världskriget och Sydafrika sanktionerna med syntetiska bränslen fån kolfyndigheter inom länderna. Bensin och diesel kan på det sättet bli tillgängligt i 400 år framåt.

  Så vårda din bil väl, det kommer att finnas bränsle så länge den fungerar.

 45. ålund

  ** Kommentar borttagen av Moderator. Inte tillåtet att göra reklam för andra bloggar här **

 46. Lasse

  #42 Cristopher E
  Du bor på landsorten och nås inte av storstadens plågoandar som får fritt spelrum i SVD.
  Skoog , som trots hennes namn sitter på miljöministerposten i Kungliga huvudstaden för riket har öppet kastat sitt förakt mot diesel. Det var inte hennes parti som hyllade den som miljöbil och hon kan således inte ta ansvar för förra regimens misstag. (Möjligen då etanol?)
  Nej hon vill se miljözoner, kring riksdagen ställs högsta kravet.
  Att de verkar på en holme med sjökontakt vilket ger dem god ventilation kan kanske verka konstigt för dem som rör sig i maktens unkna korridorer.
  https://www.svd.se/regeringen-sager-nej-till-rening-av-dieselbilar/om/naringsliv

 47. Håkan Bergman

  Robert N #39
  Från debattartikeln:
  ”Sverige har också ett mål att vara nettoexportör av el och därmed tränga undan fossil elproduktion i våra grannländer.”
  Just det, och köper man en Tesla blir det mindre el att exportera och kolkraftsägarna nere i Europa gläds och CO2-utsläppen ökar, vad nu det senare har för betydelse.

 48. Guy

  Har ni ingen ”dieselskatt” i Sverige? Fö en som kör mindre än 2000 mil blir dieselbilen dyrare eller lika dyr som en bensinbil. Skillnaden i priset mellan diesel och bensin är litet och dieselns mindre åtgång hjälper inte. Men det drabbar ju endast dom som kör lite.

  Det blev problem när jag skulle byta bil. Dieslarna är i majoritet, så att få tag i en lämplig bensindriven är svårt.

 49. Idag 3:e december kom Dagens Industri med en varning för priskollaps på dieselbilar. Här var Klimatupplysningen före gammelmedia.
  https://www.di.se/bil/experterna-sa-ska-du-gora-med-din-dieselbil/

 50. Håkan Bergman

  Anar man en tillnyktring i synen på elbilar hos DN?
  https://www.dn.se/ekonomi/motor/lasse-sward-elbilens-smekmanad-ar-over/
  Googla ”Elbilens smekmånad är över” och läs den cachade artikeln.

 51. Lennart Bengtsson

  Låt oss sålunda hoppas att SCBs opinionsundersökning står sig och att diverse partier försvinner från regering och riksdag och att vi inte får in något ännu värre. Inget vet emellertid vad radikalpartierna C och F! kan ta sig till.

  Orsakerna till alla stolliga förslag är sannolikt att de företrädesvis unga riksdagspersonerna inte fått lära sig räkna i skolan. Ibland får man intrycket att de inte kan skilja på miljard och miljon. Och skillnaden mellan energi och effekt kommer de sannolikt aldrig att förstå.

 52. Vanlig Svenne

  Jag lever i tron eller i alla fall i hopp om att detta möter motstånd och inte går igenom, verkar för vansinnigt för det. Ungefär som när Trafikverket ville totalförbjuda motorcyklar på 70-talet, utom de allra minsta. Det lyckades de inte med.
  Om det här ändå blir verklighet så måste genomfartslederna undantas, tänker på alla som kommer söderifrån med äldre bilar och ska förbi Stockholm, ska de stoppas på Essingeleden? Eller vi som måste ut på Essingeleden för att komma till sommarstuga på Ekerö!
  En tredje sak är alla oss som har veteranbilar som hobby, vi är många, men kör väldigt lite och som regel bara sommartid. Det måste införas en regel för t.ex. över 30 år gamla bilar i innerstaden.
  Antar att dessa regler inte kan komma att gälla för motorcyklar. Arbetspendling med MC är redan nu väldigt begränsad eftersom man har förbjudit MC i bussfiler, vilket fungerade utmärkt bra under många år förut, och dessutom har man numera lagt enormt dyra avgifter för MC-parkering.

 53. Håkan Bergman

  Lennart B. #51
  Så sant. Men till F!’s försvar ska dock sägas att dom eldar med pengar offentligt. C, Mp och deras lakejer är inte riktigt så uppriktiga.

 54. Susan

  Miljözoner ska användas för att luften ska bli renare och att din grannes barn ska slippa få sämre besvär av astma. 16 gånger fler dör i Sverige en förtida död av luftföroreningar än av trafikolyckor. Nivåerna i städer är idag så höga att foster och gravida blir sjuka.
  Även ni män som vill köra stora smutsiga bilar i staden förlorar i snitt 9 månader i livslängd om ni bor vid trafikerad väg. Källa Pubmed.

 55. Susan
  ”16 gånger fler dör i Sverige en förtida död av luftföroreningar än av trafikolyckor”
  ok, vad är din källa till det påståendet?

 56. Peter Stilbs

  Lena #55 – jag frågade mig samma sak, då det i går stod i en Aftonbladderartikel att diesebilarnas kväveoxider dödar 5000 om året i Sverige. Så Susan har då en försiktig bedömning? 😉

 57. Peter Stilbs

  #54-56 Detta ”Pubmed” dyker allt som oftast upp mumera som ”källa”. Det är ju bara ett arkiv för ca 25 miljoner vetenskapliga artiklar. Vilken av dessa avser man?

  Körsbärsplockarnas paradis, i bästa fall. Troligen dock bara ett sätt att ge legitimitet åt en åsikt eller propagandatema, genom att citera ”Pubmed”. Sen kan man fritt beskylla oliktänkande för ”faktaresistens” och allehanda nyord i tiden

 58. Lasse

  #56 Aftonbladet ingår i den kampanj som dieselbilarna utsätts för.
  5000 om året låter som två potenser för högt.
  70 tal har jag sett i siffrorna vill jag minnas!
  Miljözoner med Gamla stan som högsta klass är ett slag i luften inte för luften!
  År 2005 var siffran 5000 för alla dödsfall pga dålig luft. Sen dess har luften blivit bättre (-30%) och bilarnas andel av utsläppen lägre.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-utslapp-till-luft/?visuallyDisabledSeries=7370973b62aa35cf
  Här talas om de 5000 dödsfallen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6081939

  Susan ovan kanske kan tro att vi är bovarna-men det kanske är andra goda krafter som misslyckats?
  http://notrickszone.com/2017/12/06/energiewende-fundamentally-a-disaster-germany-to-miss-co2-reduction-targets-by-a-mile/#comments

 59. Håkan Bergman

  Mycket snack om dieslar och miljö i den här tråden. Men det var faktiskt Mp som gjorde dieseln till miljöbil, nåt dom nog helst vill glömma idag.
  https://www.expressen.se/motor/miljopartiet-kovander-om-diesel/
  Miljöminister Karolina Skog skyller på tidigare regeringar och politiker, men hej Karolina du kan väl ta ett snack med regeringskollegan Peter Eriksson om det, han sitter nog inte så långt borta.