Back to basic

                                                           th

Hela vår samhällskropp är nu totalt infiltrerad av miljörörelsen, som utvecklats till den allt mäktigare klimathotsindustrin, hydran. Det gäller inte bara här i landet utan även i EU-toppen och i några av dess enskilda länder. Storbritanniens f.d. miljöminister Owen Paterson har vittnat om hur infiltratörerna, eller som han skriver, The Green Lobby eller till och med Blob, närmast belägrar politiker. Miljard efter miljard av våra skatter virvlar iväg mot diffusa fonder och klimatinvesteringar eller hamnar förr eller senare i FN och närliggande skumrasksfär.

Än värre är alla de beslut som leder raka vägen mot energianorexi både här i landet och i EU. Till råga på allt gammalt elände har vi fått en traineeregering med en vice statsminister tillika miljöminister, som är fast besluten att lägga ner kärnkraften och samtidigt tvinga fram det fossilfria, ibland uttryckt som det utsläppsfria, samhället.

Tillväxtländerna, som hade kraft att stå emot den Gröna Lobbyn i tid, de utvecklas vidare och fortsätter att hålla undan för miljörörelsen samtidigt som de inte låter sig underordnas av FN´s klimatdiktat. Några få länder som Australien, Kanada och Japan har haft kraft och mod att säga upp bekantskapen med detta klimatspektakel, som de från början var en del av.

Här blir det bara värre och värre och känslan av ”Stoppa världen jag vill stiga av” dyker allt oftare upp. Men, ett bättre val är att gräva lite och försöka få svar på frågan var, när och hur vi lovade bort oss och till vad.

Det behövs inte speciellt mycket ansträngande grävarbete förrän FNs klimatkonvention dyker upp. FN beskriver den övergripande målsättningen med klimatkonventionen, klimatfrågans rättesnöre så här:

The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the

Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of

the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that

would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level

should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to

climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic

development to proceed in a sustainable manner.”

Sverige har liksom de flesta andra stater skrivit under denna konvention. Vi har alltså lovat världssamfundet att ta ansvar för vår lilla plätt jorden med avseende på att:

stabilisera växthusgaserna på en sådan nivå att de inte åstadkommer någon allvarlig antropogen inblandning i systemet och att en sådan nivå uppnås inom en tidsram, som tillåter ekosystemen att anpassas naturligt till klimatförändringar. Nivån ska vidare försäkra att födoproduktionen inte är hotad och att den möjliggöra en hållbar ekonomisk utveckling.

 

Konventionen spikades under Riokonferensen 1992. Någon utvärdering av hur vi uppfyllt målet har undgått mig varför jag gör ett eget litet försök.

Målet kan delas upp i fyra punkter.

 1. ”… inte åstadkomma  någon allvarlig antropogen inblandning i systemet” (”systemet” innefattar alla jordens sfärer d.v.s. berg och jord, hav och sjö, atmos- och biosfären och hur de interagerar med varandra). Tittar man på vad naturen själv åstadkommit genom tiderna torde en ”allvarlig antropogen inblandning av växthusgaser” mest vara en återställare till mer gynnsamma tider, vilket Patrick Moore bland många andra hävdar.

imagesC390WVQZ

Dessutom finns det nu rejält med data som i hög grad bör mildra klimathotet, kanske till och med helt avblåsa det.

Några av de gamla och kloka vise männen i branschen fysikern W. Happer, meteorologen J. D’Aleo och nestorn F. Singer har i dagarna gått ut och deklarerat att de blivit allt mer övertygade om att hotet om (C)AGW är borta, inte med vinden utan med tiden och kunskapsutvecklingen.

http://www.express.co.uk/news/nature/526191/Climate-change-is-a-lie-global-warming-not-real-claims-weather-channel-founder?google_editors_picks=true

http://www.americanthinker.com/2014/10/the_climate_sensitivity_controversy.html

Slutsats, punkt 1 kan lämnas utan åtgärd till dess att nya ännu okända samband eventuellt avslöjas.

2. De s.k. ekosystemen har anpassats och utvecklats allt efter vad naturen hittills hittat på under alla årmiljoner och de verkar vara fullt kapabla att fortsätta på den vägen. Är det något de är förberedda för så är det just klimatförändringar, allt enligt den moderna genetiken.

Vid öppningsanförandet till Riokonferensen 1992 spådde Maurice Strong att ¼ av jordens återstående arter skulle vara borta inom 20 år, om inget gjordes. Eftersom ytterligt få, om ens några, arter utrotats sedan dess var farhågorna inte särskilt väl underbyggda.

Genetiken har utvecklats explosionsartat sedan konventionen skrevs och det står numera klart att biosfärens arter står i ständig beredskap att tackla förändringar.

Arterna är ju huvudspelarna i de s.k. ekosystemen. Under tidigare klimatförändringar har de anpassats och utvecklats. Men! De har inte glömt vad de varit med om. Djupt inne i cellkärnorna ruvar deras långtidsminne d.v.s. alla genvarianter, som ligger i beredskap för att tas i bruk när naturen frestar på.

Slutsats, punkt 2 kan vi med varm hand lämna över åt naturen själv åtminstone med avseende på klimatförändringar.

3. Födoproduktionen, ja den gynnas ju av förhöjd CO2 –halt vilket de som skrev konventionen kanske inte riktigt var förberedda på.

Slutsats, punkt 3, klimathotets syndabock nummer ett, livets gas, måste få upprättelse kanske till och med i tidens anda ursäkt för att ha blivit grovt mobbad och kränkt.

Så här långt kan vi hävda att målen i konventionen är uppfyllda och vad beträffar födoproduktionen till och med med råge. Alla ansträngningar för att nå ett lokalt och regionalt fossilfritt samhälle kan vi därför med gott samvete överge.

greening

Men hur är det med punkt 4?

4. Hållbar ekonomisk utveckling … Den energi- och klimatpolitik, som drivits fram av det klimatindustriella komplexet är starkt ifrågasatt och allt fler frågar sig hur ekonomiskt hållbar den är.

http://wattsupwiththat.com/2014/10/24/europe-commits-economic-suicide-agrees-massive-emission-cuts/

Slutsats, punkt 4. Vi har lovat det globala samhället att ta ansvar för att vår ekonomi är och förblir hållbar, men konsekvenserna av den politiskt korrekta miljö- och klimatpolitiken visar på motsatsen. Vi är på väg att missa fjärde målet.

Men vänta lite, spökar begreppet hållbar utveckling än en gång? Dags för ännu en djupdykning i historien, nu ytterligare tjugo år tillbaka i tiden.

https://www.klimatupplysningen.se/2014/08/15/hur-hallbart-ar-det-att-tala-om-hallbar-utveckling/

Och, vem återfinner vi om inte M. Strong. Är den ursprungliga innebörden från Founex 1971 som huggen i sten för miljörörelsen och i så fall är hela klimathotsindustrin medveten om denna grundbult?

Strong var med och gav begreppet innehåll. Det var han och ingen annan som var spindeln i nätet för planering och genomförande av Riokonferensen och när klimatkonventionen författades var han en i kärntruppen. Det innebär att man måste fråga sig om begreppet sustainable development betydde samma sak i Rio 1992 som 1971 i Founex.

Som inledning till klimatkonventionen definierades en mängd begrepp som t.ex. ”systemet” så att innebörden av konventionen skulle vara entydig. Sustainable finns märkligt nog inte med på begreppslistan trots diverse tolkningar av begreppet efter -71. Varför?

Var det inte någon av undertecknarna som funderade över vad författarna avsåg med hållbar utveckling och vad anser ansvariga för klimatkonventionen idag att våra representanter lovade när de skrev under där nere i Rio?

Hur som helst är miljörörelsen med Åsa Romson i spetsen nu med rekordfart på väg att nedmontera kärnkraften och avveckla vårt industrisamhälle. Och än värre, de av våra valda politiker, som tillåts att ha inflytande, tycks inte ha något att invända mot miljöministerns vägval.

Det talas ofta om ansvaret för våra barn och barnbarn. Förhoppningsvis kommer vi någorlunda helskinnade ifrån den här cirkusen, men det vore intressant att en gång få höra våra efterkommandes dom över vad som händer här och nu.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jacob Nordangård

  Tack Ann för ditt utmärkta inlägg.

  ”…stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner.”

  Det är påfallande tydligt att det är antalet människor på vår jord som anses vara det verkliga problemet. Vi är den fossila energin. Så fort historiken synas kommer detta upp. Neomalthusianernas rädsla för överbefolkning. Vi har att göra med en människofientlig rörelse som har klätt sig i messiansk frälsningsdräkt. I själva verket förefaller planen vara försedd med Hin Håles sigill.

 2. Sr

  Jaha, och nu stöttas Åsa Ormson f´lt Romson av DN som vill införa CO2-skatt i Sverige.

 3. Ingvar

  Ann L-H
  Mycket bra skrivet!
  Och viktigt
  Även Jacobs tillägg om de Neomalthusianska underströmmarna är viktig

 4. Sören G

  Framtidens dom över Åsa Romsson m.fl. kommer att bli hård.

 5. Lejeune

  #2

  Här är länken till smörjan, går att kommentera.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/an-finns-tid-att-paverka-klimatet/

 6. I en programserie om jorden, betitlad just ”Jorden – vår planet”, på AXESS från BBC fastslår Dr. Iain Stewart att utan koldioxiden skulle vår planet inte ha klarat sej. Jag vet inte var Dr. Stewart står i övrigt i klimatfrågan, men programmet var i stort sett fritt från all propaganda. Han bara nämnde i förbigående att koldioxiden utmålats som vår tids stora fiende. I övrigt nämnde han flera gånger hur den kommit till livets räddning varje gång det blivit för kallt, genom att se till att planetens temperatur hållits på en jämn nivå.

  Jag kom att tänka på denna programserie när jag läste detta inlägg. Serien är från 2007 så jag är osäker på hur man inom BBC ser på serien idag.

 7. pekke

  Lejeune #5
  LOL !
  SMHI hotar med 6 grader varmare !
  Har de ställt in spåkulorna på max katastrof ?

 8. pekke

  DN:s ledare, även den går att kommentera.

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/forlamande-forhandling/

 9. Lasse

  Alarmismen får utrymme när IPCCs rapport skall presenteras.
  IPCC är en form av kvalitetsgranskning och de står inte bakom befarade 6 gradershöjningen vad jag kan se.
  DN bör ansluta sig till en mer skeptisk IPCC linje!

  Även SVD hade en text ang klimatrapporten där de blandade friskt.
  0,8 graders höjning förra seklet-sannt men hälften är inte vårt fel enl IPCC!
  Fast de släppte fram Lomberg i lördags: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/romsons-goda-vilja-hjalper-inte-de-fattiga_4063969.svd

 10. Lasse

  SVD har idag en debattartikel om Slussen och framtida havsvattenstånd.

  Respektabla namn uttrycker en oro för framtida havsvattenstånd.
  Antingen är de oinformerade eller också använder de allmänhetens oro för att driva en fråga. Gissar det senare!
  ”Världshaven stiger och om något decennium förväntas takten i havshöjningen gå förbi landhöjningen i Stockholm. Vi vet alltså vad som kommer att hända”

  Vi vet inte alls vad som kommer att hända-IPCC säger att det i värsta scenario (RCP 8.5) är 50% sannolik att havsvattenståndet överstiger landhöjningen 2100-med 19 cm.
  I alla andra scenarier fortgår landhöjningen i Stockholm.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-slussen-kan-leda-till-oversvamning_4062165.svd
  Fö finns det en slusslucka till tunnelbanan som kan täta vid extrema vattenstånd i Mälaren.

 11. Ann L-H

  John Coleman har naturligtvis fått mothugg i media i och med sitt senaste utspel. Här recenserar han IPCCs senaste SPM, medias livboj.
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/04/john-coleman-fires-back-on-the-ipcc-synthesis-report/

 12. Björn

  Det är varken miljörörelsen, FN eller Romson som bestämmer över vår tillvaro. Det är svenska folket som bestämmer och inte har vi givit någon av de uppräknade mandat att försämra varken vår tillgång på energi eller vår välfärd. I skuggan av CO2 rör sig ljusskygga element som vill ta över makten. Koldioxiden utgör inte något hot, men de som infiltrerar och påstår dess farlighet, är de verkliga hoten mot vår framtid. Det gäller bara att förstå att naturens krafter kan man inte med politiska slagord eller beteenden förändra, utan det gäller att med ett progressivt kunskapsinhämtande , lära sig förstå dess fysik och anpassa sig därefter. Allt annat tillhör den kvasivetenskapliga sfären som de okunniga och maktlystna tacksamt lyssnar till.

 13. Slabadang

  John Coleman klappar till IPCC så det smäller .. om just basics!

  http://wattsupwiththat.com/2014/11/04/john-coleman-fires-back-on-the-ipcc-synthesis-report/

 14. bom

  #2 Sr
  Nu var det väl Frigoliten som av den förträfflige Leif G W karakteriserade som en slingrande ondskefull orm – men för all del ormen är ju den bibliska symbolen för ren ondskap (Norskt ord som jag gillar (men stavningskontrollen rödmarkerar)) så varför inte döpa om den så kallade ”Diesel-Doris” till Ormson.

  ALH och #1 JN tack för ett alldeles utmärkt kombiskriv.

 15. Slabadang

  Mycket bra med sunt förnuft Ann LH!

  Jag tycker denna pedagogiska presentation av de globala sambanden mellan torka och översvämmning beroende av havsströmmarna är en av de bästa jag sett. BASICS!!

  Del 2:

 16. Lasse

  #15
  Du glömde länken-den här?
  http://wattsupwiththat.com/2014/11/03/jim-steeles-climate-change-presentation-to-the-ieee-life-members/

  Det finns periodicitet i strömmarna i Stilla havet som kan förklara fenomen som nu kallas CO2 styrda!

 17. Helge

  Länken till Fred Singers analys tycker jag var lysande på det viset att det så tydligt visar att det görs antaganden som sen på något vis blir en sanning/fundamenta för att bygga all rapportering på. Att antagandet fortsatt är just ett obevisat antagande ”glöms” sen bort och granskas inte längre.

 18. L

  Förutom alla totala felsatsningar som t ex den största miljöförstöringen genom tiderna, vindkraften, så tar ju klimatdebatten en förfärande massa energi! Tänk om alla timmar vi lagt på denna ickefråga hade använts till något produktivt? Tänk vad konferenser i fjärran land med 10.000-tals medverkande kostar samhället? Och hur många liv som kunde räddats om alla klimatinsatser istället använts till sjuk- och fattigdomsbekämpning! Eller bara i vårt lilla land, om vi satsat lika mycket tid och resurser på att utveckla 4:e generationens kärnkraft? Eller om var och en av oss som följer KU hade lagt lika mycket tid på att göra annat och sluppit fundera över hur vi ska få media och politiker att återfå förståndet..?

  Jag behöver bara tänka på hur många miljoner det har kostat mig att använda tusentals timmar till att först läsa på och sedan hålla mig någotsånär a´jour med debatten och kunskapsläget. Eftersom jag betalar 60-70 procent i skatt har även staten och samhället förlorat många miljoner i utebliven inkomst. På en person. Trots att jag inte ens är i närheten av den tid som t ex Thomas P lägger ned..!!

  Men det kanske var målet för Strong et al….

 19. Helge

  #18 L

  Du har en poäng där, något jag själv har funderat på.

  Att få så många att fokusera på en politiskt relativt harmlös fråga som klimatet är ju perfekt. Mycket mindre fokus läggs då på bankväsendet, andra miljöfrågor, globala orättvisor, övervinster, matkvalitén osv. Samtidigt går det att göra sig en hacka på alla skattemedel, det går att motivera skattehöjningar, det skapas en del nya jobb osv.

  Tror i vilket fall att det från början sågs så från många politiker. Problemet är att det gått överstyr, starka grupper utnyttjar läget för egen del och politiska grupper har använt sig av det för att få större politisk kontroll/makt. Inga konspirationsteorier, utan bara följden av att halvsanningar och ibland lögner blir hanterade som faktum och sanningar. klart att ingen vill orsaka plågor och katastrofer.

  Smart, enda är att som alla lögner spricker de när verkligheten kommer i kapp.

 20. ThomasJ

  Tack för ett, as usual, utengemärkt inlägg Ann L-H! 😀

  Apropos ’vem som styr’ har Lars Bern ett mycket läsvärt inlägg här:

  http://antropocene.se/2014/november/klimatpolitiken-styrd-av-de-rikaste-rika.html

  Och JoNova går hårt åt ABC, som till 1:1 gäller för SVT/SR, här:

  http://joannenova.com.au/2014/11/fact-checking-the-abc-the-big-lie-about-the-worlds-scientists/

  Mvh/TJ

 21. Björn

  ThomasJ [20]; Gick in på joannennova och läste och kan inte låta bli att citera följande glimrande stycke:

  The same laws of logic, reason and physics and the same limits of statistics apply to every sub-branch. If one tiny group of scientists has a theory they should be able to convince the rest. If they can’t explain and verify their theory with nuclear physicists or geologists and atmospheric chemists there is something wrong with the theory.

 22. Alla livscykelanalyser utom två visar att vindkraft har något eller mycket högre koldioxidutsläpp per kWh än kärnkraft. De två undantagen saknar all trovärdighet. Minst en av dem hittar på koldioxidutsläpp för kärnkraften, genom att påstå att den är skyldig till kommande kärnvapenkrig, vilket leder till brinnande städer, vilket leder till koldioxidutsläpp. Bägge har så låga utsläpp för vindkraft att det enligt mina uppskattningar inte ens räcker för tillverka materialet i vindkraftverken. Sedan ska verken sättas ihop och upp, transporteras, underhållas, skrotas och fraktas bort.

  Försök att ersätta kärnkraften med vindkraft leder alltså till högre koldioxidutsläpp. Skulle det vara en lösning på det påstådda klimathotet? Dessutom kommer ett sådant försök sannolikt leda till att Sverige behöver bygga gas- och/eller kolkraftverk som reglerkraft för vindkraften. Vilket gör koldioxidbudgeten ännu sämre för försöket.

  Kärnkraftshatet från Miljöpartiet och andra miljöflummare visar att de egentligen inte bryr sig om miljö och klimathot. De är bara ute efter att använda påstådda miljöproblem, med klimathotet i spetsen, för att försöka ställa om Sverige och resten av världen i en riktning som kommer att göra nästan alla fattigare.

 23. Allan Forsling

  Det var ett inslag i Rapport- i söndags var det väl, som sade att en amerikansk energistudie visade att kärnkraft var dyrast när det gäller att producera el- och vindkraft billigast- även utan subventioner. Detta kan ju bara inte stämma- var det någon annan som såg detta inslag? Det borde väl finnas andra rapporter att redovisa.

 24. Slabadang

  Allan!
  Den gröna maffian är ute efter AP.fonderna. Rapporten är ett rent beställningsjobb och det måste bli olagligt att ta fram sån medvetet bedräglig skit.I SVTs styrelse sitter Anna Karin Celsing som är styrelseproffs inom vindmaffian. Det kan bidra till att förstå den patetiskt ensidiga propagandan SVT lånar ut sig till.

  Ta del av denna korrespondens:

  Men för alla glödheta !! ..Kan ni stava till kritisk granskning längre?

  Angående ”Storfinansen ratar kol och olja” SVT WEBB. Är det inte ett rimligt krav att Mats Andersson i första hand och ni licenskrävande journalister på public service gör vad ni låtsas är till er uppgift? Att ni sysslar med ensidig klimatpropaganda då ni verkar vara en grön sekt ute på Gärdet så lånat skylten SVT går väl att leva med och skratta åt. Men när den person som skall ansvara för våra framtida pensioner vänder verkligheten bakfram så får det fasen vara nog och skrattet övergår till stramt fightingface.

  Antalet rena dumheter som står i din artikel är av tvåsiffrigt antal och gör att du blir delaktig och ansvarig för medhjälp till både vilseledning av allmänheten och till förskingring av pensioner.

  Vad det globalistiska klimatetablissemanget antagit med bla Lord Sternrapporten i spetsen är att oljan skulle stiga i pris och att den skulle ta slut efter tankefiguren ”peak oil”. Ett linjärt tänkande som nu står med blossande generade kinder eftersom oljan rasar i pris och inte på grund av att någon ”storfinans” övergivit den, utan att den finns i överflöd sedan frackingrevolutionen ökat tillgången mer än efterfrågan. Bara på fem år har planetens fossila tillgångar fått skrivas upp med motsvarande fem hela Saudiarabiens. USA är sedan i våras världens största producent av fossila bränslen och sitter på de största tillgångarna.

  Mats Andersson felbedömer de politiska riskerna totalt omvänt. Det är vindkraften och solpanelerna som är behängda med gigantiska risker då de vare sig är lönsamma funktionella och inte utgör något alternativ till vare sig baskraft eller som drivmedel. Allt fler länder inser att man hoppat i galen tunna och stryper sina mångmiljardbelopp av subventioner till denna vind och solkraftsidioti. Nu sitter bland annat Vattenfall i en totalt overklig sits och politiska energibeslut ligger bakom de mångmiljardförluster vattenfall drabbats av Nuons vindkraftsinvesteringar gick totalt åt pipan och brunkolskraftverkens enorma tillväxt i Tyskland är en konsekvens av samma idiotiska icke genomtänkta klimat/energipolitik.

  De oseriösa glädjekalyler om vindkraften och solkraftens ”låga kostnader” tål inte den minsta seriösa granskning. Den gas som nu översvämmar den globala marknaden är den snabbaste billigaste och effektivaste lösningen för att få ner CO2. Varför inte den nya generationens kärnkraft anses vara ”alternativ” eller ”hållbar” är totalt obegripligt. Det går inte att köra transporter på vare sig sol eller vind och transporter svarar för den stora fossila förbrukningen.

  Åh sen Rockefeller oljemiljardärerna …. jovisst vilket opartiskt sanningsvittne att citera? Rockefeller foundation är ju den fond som avlönar vårt svenska svar på Al oraklet Gore dvs Wijkman och kontrollerar den Romklubb över FN som Wijkman och oraklet representerar. Rockefeller Foundation har ju satsat miljarder i massor på den klimatalarmistiska rörelsen och suktar efter att få styra den världsregering gubbarna genom klimathotandet försöker prångla fram ett behov av. Vad tror du Rockefeller och Exxon tycker om att frackingrevolutionen sänker priset på deras tillgångar och sänker priserna på deras produkt och får deras dominerande ställning på världsmarknaden att ta vägen ut genom skorstenen? För ”klimatets och våra barnbarns skull” ? jo säkert hörru ? Säkert därför? Oljelobbyn är ju den som finansierat och ligger bakom hela klimathypen och utan att kunna hävda oljebrist så kan de ju kyssa sina målsättningar för ökad lönsamhet genom kontroll och inflytande av politiska marknadsregleringar inom området goodbye!! Varför låtsas ni på SVT att oljlobbyn slåss på motsatta planhalvan? De har ju vält hela kassaskåpet över den klimatalarmistiska rörelsen. har du någon gång funderat över varför man angripit elproduktionen istället för transportsektorn? I vems intresse kan det ligga? Kolet är en annan konkurrent som de genom miljöpolitiken angriper hårdast av allt. Bara ren tur för Rockefeller och Exxon ?

  Att Mats Andersson är omedveten om att de fonder som satsat på de alternativ han försöker styra dem till tillhör det absoluta bottengänget i avkastning skrämmer rejält och det vore mycket intressant att höra mats redogöra för vilka ”alternativa” investeringar som givit den avkastning på de pensioner han har till uppgift att skydda. Kan du inte be mats Andersson att räkna upp hur många i företag som är helt beroende av subventioner som överlevt och skapat avkastning genom decennierna?
  Solyndra var väl en bra investering? eller varför inte norrlansdskommunernas ”satsningar” på etanoljesus? Hur många månader tog det innan ”biobränslen” blev en totalt stendöd idè ? Hur många miljarder hann kastas i denna sjö innan nån obekvämade sig med att plocka fram en miniräknare? Klimathotandet har blivit ett Klondyke
  för oseriösa opportunister och charlataner. existerar det överhuvudtaget något ”hållbart” företag eller teknik förutom vattenkraften som står på egna ben utan subventioner? Ring Mats och be honom skicka över en lista på sådana företag!! Den blir kort det kan jag lova!

  En avslutande analys av Mats Anderssons roll är att han sökt fel jobb. Han agerar som politiker istället för som förvaltare. Politiker skall använda sig av de verktyg de har i sin låda. verksamhetstillstånd, miljökrav, skatter och lagstiftning. Mats skall förvalta pensioner efter de marknadsregler som gäller för lönsamhet och inte förvalta för politiska initiativ eller påverkan.
  Men det är klart ni på SVT har ju slutat med kritiskt granskande journalistik och bedriver politik istället , så att Mats Andersson har slutat med pensionsförvaltning och blir ”grön” politiker istället blir ju då fullständigt logiskt? de ekonomiska påståenden som Mats använde sig av är ideologiska tankefigurer långt bortom realiteter.

  Sen måste Mats lära sig skillnaden mellan vilken förbrukning av fossila bränslen företagen konsumerar från deras kunders konsumtion! En bra början så där? Är det du eller Statoil som kör din bil?

  Lazards härdsmälta till ekonomisk analys baserar sig på en sextio år gammal kärnkraftsteknik inte en käft är intresserad av att bygga. Eklunds risk för ”stranded assets” gäller inte politiska beslut utan endast när ny verkligt ”alternativ” teknik börjar konkurrera. Frackingen har redan lett fram till enorma avskrivningar av gamla tillgångar och med det fortsatta prisfallet så är det rent löjligt att tro att politiska beslut skall minska behovet av att resa och elda. Det är som vanligt den ärliga konkurrensen som styr med sin tillgång och efterfrågan.

  När nu inte bara oljepriset har sjunkit utan vi också översköljs av gas och olja samtidigt som hela klimatvetenskapens klimathot och klimatkänslighet befinner sig i fritt fall så kan man ju stilla undra va fasen alla politiker och journalister egentligen sysslar med?

 25. Bäckström

  #23 Allan Forsling
  ”Det var ett inslag i Rapport- i söndags var det väl, som sade att en amerikansk energistudie visade att kärnkraft var dyrast när det gäller att producera el- och vindkraft billigast- även utan subventioner. Detta kan ju bara inte stämma- var det någon annan som såg detta inslag? Det borde väl finnas andra rapporter att redovisa”.

  ”TV” per definition har alltid varit och kommer antagligen? alltid fungera som det mest effektiva styrmedlet av massan. En slags envägs-kommunikatör för att styra hur mottagarna ska tänka och känna. MAO ett perfekt propagandainstrument. Det finns INGET intresse alls för att sakligt ifrågasätta något som inte finns på den politiska dagordningen. Kärnkraftsfrågan är en sådan fråga. Klimatet är ett annat. Och det finns många fler.

  Gör som jag, släng ut dumburken en gång för alla!

  För att svara på frågan; så är påstående naturligtvis trams.
  Antagligen är uppgifterna okritiskt hämtat från Greenpeace eller någon annan hjärndöd organisation.
  Vanligt bland sådana är att man brukar räkna ”kärnkraftkostnaden” till att på 70-talsvis, innefatta långtidslagring ett par hundratusen år (trots att det idag finns kommersiell reaktorteknik där det går att bränna upp det så kallade avfallet och på så vis få ut ca 95% mer energi än vad våra gamla tryckkokare lyckades putta ut ur det ursprungliga bränslet ). Vidare räknar man in ”sannolika” olyckskostnader. Enligt statistik vad jag hittat iaf, är kärnkraften det energislag som orsakat LÄGST dödlighet. Ja tom lägre än Solkraft…

 26. Slabadang

  Bäckström!

  Tack för att du har koll på läget!

 27. Bäckström

  Korrektion:
  ”och på så vis få ut ca 95% mer energi än vad våra gamla tryckkokare lyckades putta ut ur det ursprungliga bränslet”

  Där blev det knas. Det ska läsas: ”få ut 95% av bränslet istället för ca:1% som man nu får ut i tex. Forsmarksgenerationen.

 28. Ann LH

  #24 Slabadang! Vad du behövs!

 29. Bäckström

  Slabadang.
  Tack själv!
  Jag funderar på en grej dock. Du skriver:
  ”I SVTs styrelse sitter Anna Karin Celsing som är styrelseproffs inom vindmaffian. Det kan bidra till att förstå den patetiskt ensidiga propagandan SVT lånar ut sig till.”

  Antingen kan man ju som du gör det, se det som ett rent egenintresse, eller så kan man som jag mer är inne på, att det uppkomna intresset för ”hållbar” energi snarare är ett utslag av; Att stå upp för den ”goda” sidan.
  Och jag tror faktiskt på allvar att dessa personer vill göra gott. Ja, jag är faktiskt nästan säker, nåja vissa undantag finns alltid, men de flesta köper hållbarhetspaketet därför att dom TROR att dom gör något gott. Det är i alla fall min erfarenhet bland mina ”hållbara” kompisar. Och det viktiga här att det ”känns” bra. Inte att det faktiskt gör skillnad.

  Freud har rätt bra koll på det där.

 30. Johan Nylander

  När man läser om detta på Supermiljöbloggen, blir man rädd för hur lätt det är att manipulera människor. Många inlägg där är rena domedags profetiorna.
  Informationen från svensk media om miljö är enkelspårig, och handlar uteslutande om koldioxid och kommande o inträffade klimatförändringar och att det är värre än vi trott. Någon annan bild får inte vi se därifrån.
  Vi får hoppas att den nu sittande regeringen inte hinner ödelägga vårt land.

 31. Allan Forsling

  För demokratins skull behövs allsidig belysning av det som rör samhället. Eftersom traditionella media sviker detta uppdrag vad gäller klimatet och även annat, är det viktigt med det ni som personer inom Klimatupplysningen bidrar med. Jag är tacksam. Och tanken på en konferens där obalansen i information vad gäller klimatet något rättas till, tycker jag skall fortsätta att leva och utvecklas.

 32. Slabadang

  Bäckström!

  Det finns offer och förövare kompletterat med rena rövare inom klimatpropagandan. Celsing sitter i toppen på denna alarmistiska näringskedja och offren är de som gör kommentarer på supermiljöbloggen. Celsing har som styrelseledamot i vindmaffians industri fullständig koll på de realiteter som gäller för bedrägeriet och sannolikheten att hon inte fattar vad hon pysslar med är lika med noll och intet. Celsing tillhör rövarna!!

 33. Slabadang

  Janne lämnar bunkern på gärdet!

  Den sista journalisten lämnar Titanic. Kvar blir anarkisterna totalitära feminister simmand i den gröna soppan.

  Janne j ”Förbjud de jävla journalisterna” :

  http://www.resume.se/nyheter/media/2014/11/04/darfor-oppnar-janne-josefsson-for-att-bli-pr-konsult/

 34. Slabadang

  Han har fått nog den käre Josefsson!! 🙂 Vi kan välkomna honom in den stora klubben!

  http://www.svd.se/naringsliv/janne-josefsson-overvager-pr-karriar_4070405.svd

  Han har inget emot att bli jornalisternas fiende! He he he … snacka om walk ower Sveriges mest och kanske ende folkkära journalist visar fingret åt resten av det totalitära och korrupta pack han nu vill fjärma sig ifrån.

 35. ThomasJ

  Slabadang #24: Erinrar om att det var Peter Norman (M), f.d. finansmarknads-minister som initierade och konkretiserade idéerna att pensionsfondernas medel ska satsas inom ’gröna’ segment. För detta bjöd han (och Lena Ek) in Al Gore för dennes propagerande härför. ’Inbjudna’ – troligast tvingade! – åhörare var ledningarna för alla statliga bolag OCH samtliga pensionsfonder.

  Tycker att du ska skicka ditt #24 här till samtliga partiledningar plus media.

  Mvh/TJ

 36. Håkan Bergman

  Bäckström #27
  Det är väl värre än så. Lättvattenreaktorer behöver anrikat uran, 2-5 % U235, säg 3,5%, det blir alltså rätt stora mängder utarmat uran ”över”, teoretiskt 5 ton per ton lättvattenbränsle, men av tekniska och ekonomiska skäl betydligt mer. Användningen för utarmat uran idag är till balansvikter på flygplan, frontpansar i pansarfordon och projektiler att skjuta igenom frontpansaret. Skulle tro att det blir en hel del över på sikt som kan användas som bränsle i gen4-reaktorer.