Är vi ombord på Titanic?

Som bekant är Titanic en ofta använd metafor för att beskriva en annalkande katastrof, det må sedan gälla ett företag, ett land eller rent av hela världen. Många klimataktivister har velat beskriva den globala uppvärmningen som en sådan Titanic-resa för världen, medan vi skeptiker istället varnar för att den nuvarande klimatpolitiken har fört ut landet Sverige på en Titanic-resa.

Samtidigt ser vi att Titanic-metaforen kan vara aktuell också för hela världen varvid de flesta isberg som vi kan råka ut för ligger betydligt närmare än alla långsamma klimatförändringar, antingen det nu blir varmare eller kallare.

Förutom den uppenbara risken att fler länder kan bli indragna i de nu pågående inbördeskrigen i mellanöstern, med Syrien som det just nu värsta, så finns det både politiska och ekonomiska risker, inte minns i vår närhet. Den europeiska union som en gång tillkom för att förhindra fler krig mellan de gamla rivalerna Frankrike och Tyskland, står nu inför stora utmaningar, som till att börja med kan leda till att England begär sitt utträde.

Även om det i många länder är den av kriget i Syrien orsakade flyktingströmmen mot Europa som dominerar debatten, så har dock alla försök att skylla den på klimatförändringar mest dragit löje över sig. När det gäller risken för världsekonomin så kan dock klimatpolitiken bli en avgörande faktor.

Även om Sveriges ekonomi påstås vara stark, vilket en stark ekonomisk tillväxt anses bevisa, så är det ganska tydligt att denna till ganska stor del skett med lånade pengar. Så länge som räntorna är låga så är det svårt att se de mörka molnen som hopar sig precis bortom horisonten, men eftersom såväl staten som kommuner och privatpersoner nu tar allt större lån så blir de hittills osedda molnen allt mörkare.

Förutom Sverige så är det just nu framför allt Tyskland som påstås ha en stark ekonomi, men eftersom både Sverige och Tyskland (på grund av ett påstått klimathot) just nu håller på att förstöra sina elnät så kan även våra ekonomier rasa ihop snabbare än någon anat.

Sedan finns naturligtvis som alltid risken för ett stort vulkanutbrott eller en solstorm som slår ut en stor del av de digitala systemen, men de riskerna finns alltid och har inget med en Titanic-resa att göra. Detsamma gäller risken för en ny krasch av samma typ som den som följde av Lehman Brothers-konkursen för 8 år sedan.

Något som bekymrar mig är att jag har svårt att känna förtroende för någon av de viktigare politiska ledarna idag. Det tycks inte finnas någon som är både kapabel och klok – rätta mig gärna om jag har fel på den punkten.

Nåväl, det som får mig att känna mig som om jag befinner mig ombord på Titanic är helt enkelt det faktum att medan jag tror att vi är på väg mot en ekonomisk kris som kommer att få de senaste att verka små, så tittar världen bort och ägnar sig åt att bekämpa ett inbillat klimathot.

Men eftersom jag många gånger sagt att jag är optimist om århundradet så kvarstår min förhoppning om att efter det ekonomiska sammanbrott som jag fruktar kommer världen att inse att det största problemet är fattigdomen och att vägen ut ur den i första hand består av utbildning av kvinnor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tyskland och Sverige har affärer ihop.
  Vattenfall äger kolkraften som svarar för en betydande del av Tysk elförsörjning. Det tyckte nån var en bra affär eftersom elen kunde säljas dyrt med stöd av koldioxidavgifter som successivt skulle ökas.
  Men lita aldrig på politiker.
  Nu idag skall Vattenfall ta emot bud på dessa tillgångar. Skam sådana!
  ”Det skakade till på tredje däck..

 2. Lasse

  Vetenskapsradion om solar brightening på grund av färre partiklar i luften.
  Arktis värms mest!
  Människan bakom uppvärmningen alltså! Men inte som de som är överens trodde!

 3. Sören G

  I dag läser jag i tidningen ”Bibranchen sågar etanolera”. – ”Vi sa redan för tio år sedan att detta är hål i huvudet”, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

 4. Thomas P

  Lasse #2 Hur tänker du nu? Uppvärmningen orsakas av mer CO2 även om den alltså delvis döljs av att man också släpper ut en massa partiklar. Detta är inget nytt, även om det finns många på förnekarsidan som försöker ignorera den där avkylande effekten för att kunna få det till att CO2:s effekt är mindre än den egentligen är.

 5. Arne

  Vi tar för närvarande hand om en obetydlig andel av energin från solen så detta problem kan lösas när det behövs. Däremot måste vi se till att vår jord är fortsatt hälsosam att leva på och där kommer miljöfrågor in i bilden. Om man tror att vi håller på att påverka jordens långsiktiga klimat (medeltemperatur) på ett väsentligt sätt så är det också en hållbarhetsfråga. Det viktigaste är att den som jobbar med hållbarhetsfrågor förstår vad som är hållbart och vad som bör prioriteras. Den frågan lämnar jag tills vidare obesvarad.

  MILJÖfrågan är litet knepigare att definiera, men om vi nöjer oss att definiera ”god miljö” som ett tillstånd i luft, vatten, jord och produkter, som är hälsosamt för människor, djur och växter att leva vidare i, så blir det något enklare. Tveklöst producerar vi människor många ohälsosamma biprodukter (låt oss kalla dem giftiga) som vi måste oskadliggöra om livet skall bli fortsatt hälsosamt på jorden. Här kommer att krävas stora resurser i form av forskning, utveckling och ”produktion” för hantera de olika miljöproblemen. Vi kan också se hur de rika länderna, som har råd att prioritera åtgärder mot miljöförstöring också efter hand löser sina problem, medan utvecklingsländer och fattiga länder ännu prioriterar överlevnad och bättre levnadsstandard (mindre fattigdom).

  Storstäderna blir först akuta då det gäller miljöproblem och det är intressant att se hur smogproblemen i London och LA nästan eliminerats medan Kina nu har akuta problem. Jag vill här påpeka att detta inte har med klimatdebatten att göra, vilket en del tycks tro, nej den största boven är småskalig eldning av kol och annat brännbart UTAN rening. Koldioxiden som bildas är luktfri, osynlig och inte giftig. Det är däremot andra ämnen som bränns till oxider och då blir ohälsosamma liksom rena rökpartiklar av obrännbara föroreningar i bränslet. Moderna värmeverk som eldas med olja, gas, kol eller sopor har reningsanläggningar så att det bara kommer ut koldioxid, kväve och vattenånga (det är den som syns) ur skorstenarna.

  Moderna (last-)bilar har motorer som bränner kolet i oljan till ren koldioxid och vattenånga. Oförbränd koloxid är helt eliminerad och det mesta av kväveoxiderna. Kina gör alltså rätt när de bygger moderna kolkraftverk som via fjärrvärme och el, kan eliminera den småskaliga eldningen. Bilflottan fortsätter att moderniseras etc. Om vi fortsätter att prioritera rätt så är jag optimistisk att vi kan lösa våra miljöproblem i såväl luft, vatten som i våra fasta produkter.

  KLIMAT har blivit ett begrepp som är liktydigt med jordens medeltemperatur och det var BARA den frågan som Parismötet handlade om, vilket inte alla tycks ha förstått. Frågan borde vara OM vi människor påverkar denna temperatur genom vårt levnadssätt, vilket IPCC fick i uppgift att reda ut. Tyvärr övergick ganska snart IPCC till att stödja alla som kunde framföra bevis eller indikationer på att så är fallet. Den gamla teorin om att växthusgaser påverkar jordens medeltemperatur dammades av.

  Det har länge varit känt att vattenånga och moln helt dominerar växthuseffekten (minst 95%). Av övriga gaser med viss växthuseffekt var det en som människan påverkade väsentligt, nämligen koldioxid. Nu råkar koldioxid tillsammans med syre vara de två gaser som är helt livsnödvändiga för jordens fortbestånd – människor och djur behöver syre och producerar koldioxid, medan växtriket lever av koldioxid och producerar syre. Högre koldioxidhalt ger bättre växtlighet och mera mat åt människan. Vi har på hundra år höjt halten av koldioxid i luften från 0.03 till 0.04% genom att bränna fossila bränslen. Våra skogar växer nu 20-30% snabbare. Moderna växthus tillför koldioxid som är flera gånger högre än vi har naturligt för öka produktionen.

  Det finns alltså odiskutabelt stora fördelar med mera koldioxid. Finns det då några nackdelar? Ja IPCC anser att den ökade koldioxidhalten har ökat jordens medeltemperatur och är ”rädda” att detta skall gå för långt. Utan några andra bevis än några dataprognoser har man nu skrämt jordens politiker så att de ska försöka stoppa ökningen av koldioxid i luften. Debatten har sedan länge lämnat en vetenskaplig grund och i Paris samlades politiker och byråkrater för 193 länder för att enas om en åtgärdsplan. Det kunde de givetvis inte utan de bestämde att vi skall försöka minska en fortsatt uppvärmning sedan ”Lilla istiden” till 1.5 grader, något som delegaterna inte har den minsta förutsättning att påverka. De kunde lika gärna ha bestämt att vi skall undvika en ny istid, vilket all historik säger att vi kommer att få inom 10 000 år.

  Tyvärr medför Parisbeslutet att vi kommer att prioritera ett antal åtgärder som slösar pengar snarare än att angripa våra viktiga problem som fattigdom, sjukdom etc. Om någon är intresserad så ska jag gärna förklara baserat på IPCCs egna rapporter varför inte koldioxid är ett prioriterat problem.

  VÄDER eller snarare oväder rapporteras nu med stor prioritet från alla världens hörn. Jag vill bara påpeka att inte ens IPCC eller seriösa metrologer anser att det finns några bevis för att ovädren är värre eller frekventare nu än förr. Däremot orsakar de ibland större förödelser på nuvarande tätbebyggelser än tidigare och som sagt nu vet vi vad som händer överallt. Litet längre väderskiften har också alltid funnits, vilka orsakat folkvandringar historiskt.

 6. Sören G

  #4 Thomas P
  Uppvärmningen orsakas av mer solinstrålning om partikelmängden minskar. Så långt är det klart. Men det säger ju ingenting hur ökad koldioxidhalt påverkar.

 7. Lasse

  #4 Refererade till andras tankar om detta som presenterades som ny vetenskap.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6389396
  Solar brightening på grund av renare luft ger ökad värme. (Även på Arktis)
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

  Nu har tydligen en professor i Stockholm bekräftat denna studie .

  Men SR lägger givetvis in brasklappen: ”Men boven i dramat är fortfarande de höga utsläppen av växthusgaser och forskarna förväntar sig en fortsatt uppvärmning av Arktis.”

  Allt medan spiken i värmen i februari bekräftar de farhågor om en annalkande katastrof i temperaturerna som alla alarmister länge påpekat. ”Titta här det är värre än vi befarat”
  Nån som kan teorierna bakom CO2 effekten-skall den visa sig som en spik i temperaturen?

 8. Kenneth Mikaelsson

  Vill ni bli riktigt mörkrädda kolla in på Baltic dry index…
  Samt undersök varför olje priset studsar runt som en katt i dödsryckningar…
  Ser inge bra ut…… Alls..

 9. Bengt Abelsson

  Titanic är en bra liknelse.

  Alarmisterna vill släcka de koleldade ångpannorna och låta fartyget driva bortom all kontroll. I mörker, kyla och svält förgås de ombordvarande, inte av olyckshändelse utan som konsekvens av medvetna beslut.

 10. Roger

  Det är livsfarligt att jobba i miljöer som utsatts för klimatförändring, se bara vad statstelevisionen säger idag:

  Sveriges Television Text-TV tisdag 15/3:

  Ohälsosamma miljöer dödar miljoner

  Ohälsosamma miljöer tog livet av 12,6 miljoner människor 2012, uppskattar världshälsoorganisationen WHO i en rapport.

  Det handlar om personer som levde eller arbetade i hälsofarliga miljöer där de utsattes för exempelvis luft-, vatten- och jordförorening, kemikalier, klimatförändring och ultraviolett strålning.

  Icke smittsamma sjukdomar, som hjärt- kärlsjukdomar, cancer, diabetes, depression och epilepsi, stod för två tredjedelar av de dödsfall som WHO hänför till ohälsosamma miljöer.

 11. Gunnar Littmarck

  #4
  Så att mänskligheten ökat med fyra miljarder sedan 1970 och därmed konstbevattning vilket ”utplånat” ett av jordens största innanhav, sänkt grundvatten globalt och till det pumpat enorma mängder från floder och hav till atmosfären, spelar ingen roll, trots att alla ”klimathotsprogram” har den enda mätbara ”växthusgasen” som drivkraft, fast då inte genom direkt mänsklig aktivitet utan genom indirekt?

  Hallå!
  Kom igen Thomas, CO2-slaget är förlorat, satsa på vinnande tekniker för människor djur och natur.

 12. Thomas P

  Sören #6 ”Uppvärmningen orsakas av mer solinstrålning om partikelmängden minskar.”

  Men snälla du, partikelhalten ökade ju först genom mänskliga utsläpp. Det här är bara en långsam återgång till tidigare förhållanden när det gäller atmosfärens genomskinlighet. Att vi har det varmare nu än innan vi dammade ned atmosfären måste alltså bero på något annat, nämligen CO2.

 13. Sören G

  #12 Thomas P
  ”Att vi har det varmare nu än innan vi dammade ned atmosfären måste alltså bero på något annat, nämligen CO2.”
  Ja temperaturen sjönk ju från 30-talet till 70-talet. Och temperaturen på 30-talet är jämförbar med nuvarande.- Alltså innan Karl &CO manipulerade gamla temperaturdata genom att sänka temperaturen på 30-talet..
  Temperaturuppgången från Lilla Istiden fram till 30-talet – Hur förklarar du den?

 14. Kenneth Mikaelsson

  Thomas tomtar är inte att leka med LOL….
  Är bevisat flera gånger om att jorden är ett ”paradis” när den är varm och go.. Då växer det så det knakar folk får tid och pengar att satsa på egna nöjen och kultur yttringar ..
  När det är kallt och bedrövligt som nu alla Thomasar vill att det ska vara som standar, så dör folk som flugor
  Pest och pina miljöpartiets gamla måtto som gäller än..
  Sen att inte alla Thomasars gud vill dem vara samarbetsvillig kan vi ju ”tacka gudarna för”

 15. Olav Gjelten

  Den gröna ideologin är så fjärran från både vetenskap och sunt förnuft att den inte ens borde debatteras i seriösa sammanhang.
  Utan denna miljöfundamentalism, som sedan 1970-talet växt fram som ett rikefolkets drömsamhälle till den växande välfärdsstaten, hade klimathotsreligionen överhuvud tagit inte funnits.

  Ni klimathotsskeptiker, som inte gillar bli kallade ”förnekare”, men som samtidigt biter er fast i miljöstolleriet, borde ärligt talat fundera över att uppsöka psykvården. Ni är av en dubbelnatur som är till betydande skada varje gång ni debatterar i klimatfrågan.

 16. Guy

  Olav G # 15

  Hur har dina tankar tvinnat ihop detta då? Går det att utveckla till något förnuftigt?

 17. Olav Gjelten

  Guy # 16
  Första maj närmar sig. Kan du tänka dig gå med de värsta extremisttågen där också?
  Om du inte tvekar att gå med klimathotstalibanerna i lovsången om miljön, den gröna, borde inte steget till samma extremister vara svårare i just första majfirandet heller.
  Själv föredrar jag en konsekvent linje.

 18. Thomas P

  Sören #13 ”Och temperaturen på 30-talet är jämförbar med nuvarande.- Alltså innan Karl &CO manipulerade gamla temperaturdata genom att sänka temperaturen på 30-talet..”

  Jag blir så trött på era konspirationsteorier. Det där är bara lögn och förbannad dikt.

 19. John Silver

  Om man tar i betraktande att Titanic inte sjönk, utan att det var ett enda stort försäkringsbedägeri så blir metaforen ännu mer intrikat.

  http://theunredacted.com/titanic-conspiracy-the-ship-that-never-sank/

  https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Olympic

 20. Lasse

  #18
  Visst är det tröttande!
  Men det för en god sak-så fortsätt du!

  #17
  I Mexico City så KAN folk inte gå i demonstrationer-de tvingas stanna inne!
  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/20-miljoner-manniskor-uppmanas-stanna-inne

  Clean air act har gjort luften renare! Så ren att det blivit varmare över Arktis.

 21. Guy

  Olav G, #17
  Du måste vara lite tvinnig. Din förmåga att bedöma dina medmänniskor verkar vara noll. Jag är för miljön, men det är milsvitt från det vad asfaltrosorna förespråkar. Dessutom är inte alla asfaltrosor kommunister per definition. Min ideologi passar inte in på någondera, vilket du borde ha kännt till.

 22. Guy

  Lasse # 20

  Clean air act tycks inte fungera i Mexico City. Enligt din länk skall äldre bilar stanna hemma? Varför inte alla dieselbilar, dom är smutsigast.
  Vad menar dom med att ozonnivåerna är dubbelt så höga som tillåtet? Närmast klagas det att ozonhålen är extra stora???? hur går det här ihop?

 23. Thomas P

  Guy #22 ”Vad menar dom med att ozonnivåerna är dubbelt så höga som tillåtet? Närmast klagas det att ozonhålen är extra stora???? hur går det här ihop?”

  Ozon vid marknivå är ett gift. Ozon i stratosfären stoppar UV.

 24. Håkan Bergman

  John Silver #19
  Det var inte Titanic som sjönk, det var havet som steg, komplett med botten och allt.

 25. Sören G

  #23 Thomas P
  Rätt!

 26. Lasse

  #24
  Du syftar på accelererande havsnivåhöjningar-en av alla myter:
  http://wattsupwiththat.com/2016/03/14/claim-sea-level-rise-could-displace-millions-of-us-citizens/comment-page-1/#comment-2166455
  Kommentarerna är läsvärda!

 27. Guy

  Thomas P #23

  Tack för infon.

 28. Daniel Wiklund

  Om jag förstått det rätt så finns det många klimatexperter här på bloggen. Vi har haft ett fantastiskt väder i Luleå idag. Härligt skidföre, om man åkte tidigt i morse. Folk åkte långfärdsskridskor på isvägen. Själv cyklade jag på isvägen, mötte en tjej som skejtade, första gången som jag ser en som åker skidor i linne. Alla jag träffade njöt av det fina vädret. Hur gör man för att få fler såna här dagar, människa kan ju tydligen numera påverka vädret. Nån av experterna kanske kan berätta vad vi människor kan göra för att vi ska få fler såna här dagar i framtiden. Och vad vi gjort för att det kunde bli så här fint väder idag.

 29. Olav Gjelten

  Visst är det väl gulliga små varelser som hela tiden kräver ännu bättre miljö? Kanske bäst att förbjuda all odling som inte är eko-styrd till exempel? Och varför inte kräva att ALLA bilar skall gå på E85 alternativt på ström från så kallad förnyelsebar energi? Detta och oändligt många andra krav för miljöns skuld är väl så snällt att vi får tårar i ögonen, eller hur?
  Miljöfolket har aldrig bekymrat sig över om några hundra miljoner (eller mer) på det viset blir utan mat eller att hela transportsystemet brakar ihop med mera. Att hela välfärdsstaten kollapsar är miljötänkarnas allra högsta dröm. Utan pengar till konsumtion blir åtgången på naturresurser så mycket mindre tänker man. Fint folk miljöfolket. Se till att var en av dem.

 30. Sven Hanssen

  Vi är ombord på Titanic – fast i Jan Sigurds version av Wiehes låt. Skakningarna på nedre däck var inte så farliga. Det visar sig att passagerarna har turat Helsingborg-Helsingör när de går i land.

 31. Jan-Åke

  Arne #5
  Fantastiskt bra och lärorik kommentar.
  Det är f.ö intressant att tex Ole Humlum vid Oslos universitet visar på de sänkningar som gjorts av tempdata före 1950 och höjningar därefter. ”Den globala uppvärmningen” ser faktiskt inte så imponerande ut med de korrekta siffrorna.

 32. Sigvard Eriksson

  Professor Ole Humlum, Oslo Universitet får betraktas som auktoritet på temperaturdata. Han uttryckte det så här ang tempjusteringar i personlig kommunikation, mars 2015:
  ”Den märkliga proceduren med att ändra temperaturer i efterhand fortsätter med oförminskad kraft. Folk är okunniga om de ändringar som görs av originaldata, eller så tycker man att det verkar osannolikt att det sker. Men det är dessvärre ett faktum”.

  Ser man på dagens version av temperaturerna för alla månader sedan 1880 och jämför dessa med den version som presenterades i maj 2008, visar det sig att de flesta månader fram till 1940 ”blivit kallare” medan de för tiden därefter ”blivit varmare”.

  Humlum menar att s k harmonisering ibland är befogad. Det kan t ex vara för att inkludera sent inrapporterade data, men att gång på gång ändra samma data, så gamla som 100 år och då alltid åt det kallare hållet, har han ingen förståelse för. Ej heller ser han några vetenskapliga motiv för att ändringar av senare tiders temperaturer alltid är åt det varmare hållet. Visst är det bestickande att han med sitt engagemang i temperaturdata inte lyckats få fram några acceptabla förklaringar till detta som han benämner “administrativa” justeringar. För mig verkar det som stegvis “smygförbättring” av temperaturkurvorna tills de blir så som man vill ha dem.

 33. Bengt Abelsson

  Justerade temperaturer

  En av de ledande leverantörerna av globala temperaturserier är GISS – Goddard Institute for Space Studies.
  I maj 2008 ansåg GISS att månadsvärdet (anomalin) för januari 1910 var -0,28 C.
  På samma sätt angavs värdet för månaden januari år 2000 till +0,17C.
  Skillnaden var att år 2000 ansågs vara 0,45 grader varmare än året 1910.

  Vi spolar fram till februari 2016. På dessa 8 år har GISS vid 29 tillfällen ändrat uppfattning om temperaturen för januari 1910, och hävdar nu att det rätta ska vara -0,44 C.
  Månadsvärdet för januari 2000 har vid 19 tillfällen justerats, och anses nu vara +0,26.

  Nettoresultatet har för dessa specifika månader blivit att skillnaden ökat, från 0,45 till 0,71 vilket är en betydande del av den hävdade ”Globala Uppvärmningen”.

  Generellt sett så har temperaturer för tidsperioden 1900 – 1975 justerats ned, och temperaturer gällande perioden 1975-nutid justerats uppåt.

  Källa Ole Humlum / Climate4you

  Detta är vad somliga kallar ”lögn och förbannad dikt”.

  Givetvis finns många anledningar att hålla ordning i datamängden. Men. Varför så ofta, och varför så snedfördelat?

 34. Sven Hanssen

  #32 #33
  Det är detta som händer när forskare är ”biased”. Det urval mönster man letar efter begränsas till en förutbestämd inriktning. Det blir särskilt beklämmande med tanke på hur magra temperaturdata, globalt sett, som står att tillgå innan 40-50-talet.