Angela Merkels misslyckade gröna politik

sol och vind

Gästinlägg av Oddvar Lundseng, Hans Konrad Johnsen och Stein Storlie Bergsmark (närmare presentation nedan). Jag har gjort en lätt redigering av Google-översättningen av norskan.

Tysklands grønne skifte på blindspor

Det börjar gå upp för många att försörja världen med energi från sol och vind är omöjligt. Tyskland som skulle gå före och visa världen hur detta skulle göras har nu gått så långt att de har nått kaklet. De har inte minskat sina koldioxidutsläpp under de senaste 10 åren trots stora investeringar i «grön energi».

Tyskarna har installerat så mycket sol och vindkraft att de kan uppfylla kraven på en vanlig dag när solen skiner och vinden blåser. Men eftersom sol och vind ofta sviker lyckas dessa kraftkällor bara täcka cirka 27 procent av landets årliga energiförbrukning. När sol- och vindproduktionen är på topp, blir det ofta överproduktion och stora problem med att anpassa produktion och förbrukning. Denna anpassning måste ske genom kraftexport och konventionella kraftverk, och nu har gränsen nåtts för vad som är tekniskt möjligt om man skall hålla nätfrekvensen stabil vid 50 Hz.

Ofta är överproduktionen så stor att man inte kan hålla nätverksfrekvensen stabil utan att koppla bort många sol- och vindkraftverk. Detta leder till stora energiförluster, tvångsexport av el till grannländerna och negativa elpriser. Ungefär hälften av vindproduktionen exporterades 2017.
Grannländerna vill inte ha den här kraften, och kraftbolagen måste därför betala för att bli av med överskottet. Kostnaderna debiteras de tyska elkonsumenterna.

När sol- och vindkraftverk kopplas ur, får ägarna betalt som om de producerade 90 procent. Räkningen går till elkonsumenterna. Man måste också koppla bort stora elkonsumenter från tid till annan. De kommer också att få ersättning och räkningen kommer att returneras till kunderna.

Ofta är produktionen från sol och vind mycket liten. Detta händer över perioder från en dag till 10 dagar, särskilt under vintermånaderna. Då måste de konventionella kraftverken (fossila och atomära) täcka det mesta behovet, dvs. total förbrukning minus produktion från vatten och biokraft, som bara täcker 10 procent av förbrukningen. Alternativt måste man importera kärnkraft från Frankrike, oljeeldad kraft från Österrike eller kolkraft från Polen.

Sådana situationer innebär att Tyskland aldrig kan lägga ner sina konventionella kraftverk enligt plan. Dessa kraftverk måste kunna leverera större kraft än summan av sol- och vindkraft för att uppfylla behoven, och de är absolut nödvändiga för att stabilisera nätfrekvensen. Om detta inte händer är risken överhängande för stora och omfattande blackouts, vilket vi har sett i South Australia, som också har mycket sol och vindkraft.

Drömmen om att försörja landet med främst grön energi från sol och vind visar sig vara ett luftslott som nu kollapsar. Sol och vindkraft täcker bara 27 procent av elförbrukningen och endast 5 procent av Tysklands totala energiförbrukning.

Men tyskarna slutar inte där. De vill ändra energisystemet och koppla samman kraft-, värme- och transportsektorerna. Detta kommer att kräva en dramatisk ökning av elenergi och ännu mer utveckling av förnybar energi, främst vind. Om tyskarna ska nå målet om 60 procent förnybar andel av sin totala förbrukning före 2050, måste de multiplicera sin nuvarande prestanda från sol- och vindkraftproduktion med en faktor 15. Dessutom måste de bygga ut motsvarande balansprestanda med konventionella kraftverk. De kan också importera en del balanskraft, men utvecklingsbehoven är enorma.

Tysklands utbyggnad av sol- och vindkraft har redan orsakat en enorm förödelse av naturen. Den norra delen av landet ser redan ut som en enda stor vindkraftpark. En tiodubbling av dagens vindkraftkapacitet innebär att en 200 meter hög turbin måste installeras var 1,5 km över landet, oavsett om det är stad, land, berg eller vatten. Det är omöjligt att föreställa sig hur man ska öka produktionen med 15 gånger som planerna anger.

Kostnaderna är enorma, med 1 500 miljarder kronor fram till 2015, men med minimal klimatpåverkan. Minskningen av koldioxidutsläpp och kolförbrukning har varit nära noll de senaste 7 till 10 åren. De kommer inte att kunna uppfylla sina självpåtagna klimatåtaganden, vare sig 2020 eller 2030, utan att ett mirakel inträffar.

Det som gäller för Tyskland kommer också att gälla för andra länder som huvudsakligen får sin kraft från fossil eller atomkraft. Med samma utveckling som i Tyskland betyder det att dessa länder bara kan ersätta en fjärdedel av energin från fossil och kärnkraft, eftersom dessa kraftverk måste klara av frekvensreglering och balans. De kraftverk som för närvarande inte levererar ström till nätet måste ändå förbruka bränsle och stå stand-by, för under de närmaste timmarna kan sol- eller vindkraften falla bort. Utsikterna för minskad koldioxidutsläpp är sålunda nästan noll!

Det finns inte heller någon indikation på att förbrukningen av kol kommer att minska under det närmaste decenniet. Stora länder i Asien och Afrika fortsätter att bygga kolkraftverk, och mer än 1500 koleldade kraftverk är under uppbyggnad eller planläggs.
Detta kommer att ge överkomlig elektricitet dygnet runt till 1,3 miljarder strömlösa människor, vilket är absolut nödvändigt för den välståndsutveckling som dessa människor förväntar sig och har rätt till.

Oddvar Lundseng
Senioringeniør
med 43 års erfaring fra energibransjen

Hans Konrad Johnsen, Dr. ing.
Tidligere forskningssjef i Det norske oljeselskap asa

Stein Storlie Bergsmark
Fysiker
Tidligere seniorforsker i energibransjen
Tidligere leder av studieprogrammene i fornybar energi,
Universitetet i Agder

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant att följa Tyska energipolitiken på avstånd.
  Tyvärr drabbar det oss så tillvida att Merkel och Vattenfalls VD Lars Josefsson (-100 miljardersmannen) kom alltför nära varandra. Deras gemensamma affärer har kostat mig mycket, som delägare i Vattenfall!

 2. Ivar Andersson

  Lite data för Tyskland. Tyskland hade i december 2017 installerat 55000 MW i vindkraft och 43000 MW i solceller, totalt 98000 MW i vind och sol. Som max producerades 43000 MW (43%), som medel 21000 MW (21%) och som minst 1300 MW (1.3%).

 3. Björn

  Det skulle vara intressant att höra vad ingenjörer och driftpersonal i Tyskland tycker om eländet. Varför hör man inte några protester från denna kategori varken här hemma eller i Tyskland? Det måste ju vara demoraliserande att se hur nätinfrakturen fragmenteras och till slut faller sönder och med risk för stora ställverkshaverier.

 4. Lasse

  Denna bild säger en del:
  https://4k4oijnpiu3l4c3h-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/08/rstudioscreensnapz027.png

 5. Lars Cornell

  Tack för en nyttig artikel. Man får hoppas att de som behöver informationen läser den.
  #1. Det var nog inte så mycket Lars Josefsson, Vattenfalls dåvarande VD, som låg bakom 100-miljardersförlusten utan mer Maud Olofsson (C) som var näringsminister och vice statsminister på den tiden.
  Sedan ökade förlusten med ca 20 miljarder kr på grund av att Fridolin (Mp) pressade fram en försäljning av kolgruvorna vid absolut sämsta tillfälle och fel pris.

 6. Håkan Bergman

  Det sorgliga är att dom politiker som lagt beslag på energipolitiken är också dom minst lämpade för den frågan. Och ju längre dom får hållas desto svårare blir återställningen, den dagen man gått in i kaklet kommer det att bli en lång, mödosam och kostsam process för att få ordning på systemet igen. Vi borde redan idag planera för utbyggnad av baskraft i någon form, gärna gaskraft, kärnkraft generation tre är passé, generation fyra ännu inte kommersiell och fusion vet vi inte om den kan bli verklighet.

 7. Ann lh

  Angela Merkel som vi ju känner
  som en mycket, mycket väl utbildad fysiker från DDR,
  som snabbt gjorde karriär när muren föll då hon tog hand om miljöfrågor inklusive klimatfrågan i det nya Tyskland,
  som var miljöminister under COP1 när riktlinjerna för dessa årliga möten lades upp och
  som sedan varit centralfigur för miljö- och klimatfrågor i EU och blev föregångskvinnan framför andra när det gällde att driva klimathotsfrågan och att visa hur man ”räddar klimatet och planeten” från Tysklands horisont.
  Vilket jätteplask , fallet kan knappast vara större, just in time inför COP24
  Tack Klimatrealistene och Ingemar.

 8. eon

  På tal om problem med ”omställningarna” så är jag intereserad av en analys av vad some händer i Frankrike.
  Tycks som trots alla hot om jordens undergång så är folket mer bekymrat över hur de ska ha råd att tanka bilen. Inte precis det som media och politiker var ute efter kan jag tänka mig, man vill hellre se ”klimatmanifestationer” men det tycks som dessa demonstranter inte kunde vara mindre intresserade av det 😉

 9. Ann lh

  Analys nej, men från min horisont verkar det som om Frankrike inte betyder särskilt mycket för ”kejsar” Macron. Han siktar högt som Angela Merkels efterträdare i EU, minst. Motstånd från verkligheten, dvs de som drabbats av hans politik, får inte lägga krokben för hans ambitioner, snart når han de höjder där folkmassan inte behöver störa hans filosoferande.

 10. Guy

  Politikerna verkar fjärma sig alltmer från verkligheten. I Finland vurmar dom för att vi skall ha 850 000 elbilar till 2030. Hur tror ni det skall gå till? Vi är långsamma på att komma upp på barrikaderna men den här saken kommer nog att ordna det. Importförbud på bränslemotorbilar skulle ske om 5 år och försäljning skulle förbjudas om 7 år.
  Smaka på den.

 11. Ivar Andersson

  #5 Lars Cornell
  Jag håller inte med dig men du får gärna visa att jag har fel. Det var Lars Josefsson, Vattenfalls dåvarande VD, som gavs fria tyglar att köpa upp tyska och nederländska kolkraftverk. Maud Olofsson förstod inte riskerna utan bara jamsade med.

 12. Lasse

  #5 o #11
  Att lägga det i Mauds knä är lite för enkelt.
  Längre historia med VD som huvudperson och Tyskland som arena.
  https://www.fokus.se/2011/11/vattenfalls-fall/
  Fast det var på den tiden då marginalprissättningen utnyttjades friskt, vilket gav höga elnotor.
  2010 betalade i 1,45 SEK per KWh idag ca 1,25

 13. sibbe

  Alllt är relativt.
  Efter återföreningen försvann hela DDRs industri inom loppet av några få år. Och CO2 emissionerna minskade då åtskilligt. På basen av den här utvecklingen trodde politikerna då att man kunde reducera ytterligare emissionerna, men sen exploderade ett kärnkraftverk vid Rhen i huvudet av dom flesta tyskarna, och man beslöt att skrota kärnkraft. Och hittade på”Energiewende”.
  Då man hade lågkonjunktur, såg det ut att lyckas. Men, nej, ganska snart kunde man se att det inte fungerade: fastän medierna och politiker ansåg att vinden blåste oavbruten och solpaneler också levererade ström. Till kostnaden av några glasspinnar sades det, i år 25 miljarder € som bara elkonsumenter står för.
  Med facit kan man säga: ju fler möllor och solpaneler, desto mera kolkraftström.
  Den tyska bilindustrin ligger lågt efter alla skandaler men skyfflar vinster som aldrig förr. VW lovar stort att satsa på bl. a. elbilar, 40 miljarder investeringar fram till 2022, men ser man lite längre ner i protokollet, kommer det fram att man vill omorganisera en (liten) fabrik i Östtyskand och där satsa på elbilar. Det mesta av pengarna går till nya fabriker i Amerika och Asien. Och till utvecklingen av nya bilar för exportmarknaden. Medan man i Tyskland skall minska med ett par hundra tusen jobb. Elbilar i Tyskland möter nog en kompakt motstånd från tyska bilköpare.
  Energikommitén är i prinicip färdig, men skjuter upp deklarationen till nästa vår. Vad man har hört, så skjuts alla åtgärdar upp till efter 2030. Några få gamla kolkraftverk avvecklas före 2025.
  -Tyskland har in princip en ”lame duck”, som statsminister, Merkel.
  Som troligtvis snart kan kallas för ”Altkanslerin”, för ”die Götterdämmerung ist hereingebrochen über Merkel” skrev Der Spiegel online nyligen. De tyska medierna lobbar hårt mot en eventuell högersväng av CDU med en ny ordförande om några veckor.
  Konjunkturbarometern visar på en snabb nedåtgående tendens, som lägger sorti på politikernas avsikter att slösa skattemedel. Och ett hotande nyval i nästa vår är också en opinion.
  Min prognos: snabbt stigande CO2 nivåer, och storartade försök att låtsas kunna åtgärda eländet…
  Som sagt, allt är relativt, eller hur?

 14. Ingemar Nordin

  Håkan B #6,

  ”ju längre dom får hållas desto svårare blir återställningen, den dagen man gått in i kaklet kommer det att bli en lång, mödosam och kostsam process”

  Jag har också funderat på det. En återställning kräver nedmontering av vindkraftverken, med sina svårdestruerade vingar och med uppbilning av tusentals betongfundament som måste deponeras någonstans. Det kommer förmodligen att kosta lika mycket som att bygga dem. Därtill måste tyskarna ersätta den kraft som vindkraften ändå ger. Bygga nya kärnkraftverk? Gasturbiner? Sedan har vi alla solceller på tak, offentliga byggnader och solcellsparker. Vi vet att dessa skrotade solceller redan nu skapat stora miljöproblem i Kina.

  Så min gissning är att avvecklingen kommer att kosta de tyska skattebetalarna och elkonsumenterna lika mycket som de nu har satsat på uppbyggandet, dvs 1500 miljarder kronor. Eller vad tror du?

 15. Ingemar Nordin

  Ann LH #7,

  ”Angela Merkel som vi ju känner
  som en mycket, mycket väl utbildad fysiker från DDR,”

  Antingen är hon och hennes vetenskaplige rådgivare från DDR-tiden, Joachim Schellnhuber, akademiska bluffmakare. Eller så saknar de helt omdöme och sunt förnuft. Troligen det senare.

 16. Olav

  Vår tid kommer att vara svår att förstå i framtiden. Varför i all friden röstar vi fram en politik som leder oss rakt in i fördärvet?

  För att vara trendig och politiskt korrekta i en galen tid? Våra unga som växer upp kommer att hata oss.

 17. Håkan Bergman

  Ingemar N. #15

  Om man ställer upp på en sån här posering

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/07/hans_joachim_schellnhuber_mit_globus-300×2541.jpg

  ja då är man nog i total avsaknad av omdöme och med all säkerhet sunt förnuft också.

  Gott omdöme får man av erfarenhet, erfarenhet får man av dåligt omdöme.

 18. Håkan Bergman

  Ingemar N. #14

  Skulle idioterna i Sverige få hållas tills det är dags att skrota kärnkraften av säkerhetsskäl ligger vi nog sämre till än tyskarna. Nu tror jag inte att det kommer att gå så långt, problemen kommer att bli alltför stora innan det gått därhän och nån kommer att medge att ”vi har varit naiva”. Tyskarna kommer så klart att behålla sin fossilkraft hela vägen, sol och vind kan gå ända ner till en procent av installerad effekt och fossilkraft kan man lappa och laga hur länge som helst om man måste ha den. Att man sen får lägre verkningsgrad och därmed högre utsläpp både jämfört med verkens ursprungliga verkningsgrad och ny fossilkrafts dito får man väl se som lärpengar på vägen till det fossilfria lyckoriket.

 19. Ivar Andersson

  #16 Olav
  Man kanske kan jämföra med nazismen och Hitler eller är det att gå för långt?

 20. Lars Cornell

  #5 o #11. Sveriges hitintills dyraste misslyckande i energisektorn var ett samspel mellan fler parter. Jag anser att Maud Olofsson (C) och Fridolin (Mp) har huvudansvaret men jag har full respekt för de som vill lägga mycket av det ansvaret på anda.

  Vi har ju andra misslyckanden av samma dignitet som tex Barsebäck och svensk vindkraft.

  AP-fonder förlorade för några år sedan sex miljarder kr i ett spanskt solkraftbolag.

  Gobigas i Göteborg gick för några år sedan i konkurs med två miljarder i förluster.

  Sammantaget är det dock ’ingenting’ mot förlusterna i tyskarnas Energiewende.

 21. Olav

  # 19 Ivar
  Jag har själv varit inne på samma jämförelse på tidigare tråd här på KU. Psykosen som drabbar oss i dag kan absolut jämföras med den som ledde till katastrofen för 70-80 år sedan. Vad har vi lärt oss? Varför röstar vi gång på gång som vi gör?

  Det värsta är att det kanske är för sent att vakna nu.

 22. Ulf

  Svar 5 m fl

  Att Maud Olofsson fick skulden för vattenfall har ju enbart med att göra att hon är borgerlig politiker hade hon varit sosse hade det inte ens kommit upp, så är våra journalister funtade. Vattenfalls VD rekryterad av Göran Persson regeringen och styrelsen hade förstås 95 procent av ansvaret. Näringsdepartementet visst ansvar eftersom de måste godkänna affären. Samtidigt ska det ändå vara så att ett stort statligt bolag som vattenfall ska ha en kompetent VD och dito styrelsen. Inte ska näringsdepartement behöva utgå ifrån att de är idioter, tyvärr så var det så denna gång samtidigt som departementet slet hårt med Saab.

 23. ”15 Ingemar Nordin”

  ”Antingen är hon och hennes vetenskaplige rådgivare från DDR-tiden, Joachim Schellnhuber, akademiska bluffmakare. Eller så saknar de helt omdöme och sunt förnuft.”

  Det finns ett alternativ till. Hon kan vara en kryptokommunist, precis som många andra gröna. Det är långt effektivare att skada kapitalismen inifrån, än som öppen kritiker utifrån. Den skada Tyskland och Europa orsakats av Merkels Energiewende och ”Wir schaffen das”, kan knappast överträffats.

  Jag vet inte, men den hypotesen förefaller mig lika trolig som Ingemars förslag. Vi får väl fråga Sibbe.

 24. ”8 eon”

  ”La transition énergétique” pågår för fullt i Frankrike, men något mindre framgångsfullt än tyskarnas Energiewende. Redan nu arbetar fler människor i vindkraftsgeschäftet än i kärnkraftsindustrin, cirka 15 000 mot 17 000. Jag hörde på radio att för att producera lika många kWh behövs 23 st anställda i vindkraften och 1 i kärnkraften. Det framfördes som föredömligt och påminner om att skapa arbetstillfällen genom att ersätta grävmaskiner med spadar.

  Just nu diskuteras en 10-årsplan för landets energipolitik, ”La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)”. ( https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe ) Den ska framläggas runt årsskiftet. Det som mest diskuteras är hur mycket kärnkraftsproduktionen av elektricitet ska reduceras. Den vanligaste uppskattningen är från cirka 72% till 50%, med motsvarande utbyggnad av så kallad förnyelsebar el ( https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres ). Fossilbränslefri fordonspark är också på agendan. Regeringen svävar på målet om definitiva tidsramar.

  I morse fastnade jag i en filtrerande vägspärr ( lastbilar stopp, andra fordon fram ) organiserad av de gula västarna. Jag talade med ett par av demonstranterna och påpekade att de skällde vid fel träd om de enbart klagar på drivmedelspriserna, när det verkliga problemet är ”La transition énergétique” och myten om CO². Svaret blev: ”Vi vet och säger så, men det censureras helt av media. Det kommer aldrig fram.”

 25. Rolf Mellberg

  Jag tycker vi ska visa en viss tacksamhet mot Merkel och tyskarna. Dels för att de satsade tidigt på solceller i stor skala som via Kinas stora satsningar har givit världen en viktig teknologi. (främst för soliga länder med heta sommardagar då genererad ström går rakt in i alla AC aggregat)

  Men även för att Energivende ger oss viktiga (för det tyska folket) dyrköpta erfarenheter som vi slipper betala.

  F.ö. borde vi starta en ny folkrörelse för nästa generation kärnkraftteknologi.

 26. Håkan Bergman

  Rolf Mellberg #25

  Om bara våra egna gröna ville ta till sig dom tyska erfarenheterna, jag tycker nog att det verkar gå väldigt trögt där. Beträffande solceller så har dom stora tyska satsningarna förvisso lett till att kineserna kunnat skala upp produktionen och därigenom pressa priserna på själva solcellerna, men å andra sidan så leder subventioner av det här slaget inte till nån teknologisk utveckling, vi subventionerar ju befintlig teknik varför skulle tillverkarna lägga krut på att förbättra produkterna då? F.ö. så verkar utvecklingen av solceller ha gått in i väggen, händer inte mycket där. Enda nya är väl teknik baserad på gallium, men tråkigt nog för solförespråkarna så är gallium en väldigt rar metall, det mesta av den kommer som en biprodukt vid aluminiumframställning och ökad aluminiumproduktion är nog inte vad som kan förväntas ingå i dom grönas framtidsvisioner. Allt gallium vi kan producera framgent lär behövas för signalprocessorer och där skenar utvecklingen, inte minst 5G och IOT kommer att kräva mycket av den varan.

 27. Håkan Bergman

  Lyssna f.ö. till den här kloka och. får man väl säga, relativt framgångsrika personen.

  https://www.youtube.com/watch?v=-S6tQpeXpVE&feature=youtu.be&t=1286

 28. Sören G

  i P1: Ny forskarrapport påstår att många fler kommer att dö i värmeböljor i framtiden, och att det är värmeböljor som kommer att kräva flest offer.
  I nyheterna också att skolelever i Australien strejkar för klimatet inspirerat av Greta.

 29. Sören G

  Vidare i nyheterna: Forskare undersöker möjligheterna att sprida stoft i atmosfären för att kyla ner jorden.

 30. Lars Lundqvist

  #28
  Det svänger fort i Lancet.
  Enligt stor undersökning som rapporterades 2015, dör det 20 gånger fler från kallt väder än varmt.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150520193831.htm

 31. Sören G

  #29
  Men det lär inte behövas:
  https://spaceweatherarchive.com/2018/09/27/the-chill-of-solar-minimum/

 32. Lasse

  #30 Lars L

  Du talar om uppmätta siffror-de talar om prognoser!
  Prognoser de årligen gör efter Parisöverenskommelsen.
  Visst stöd kan de ha-detta eftersom den förändring man ser är att kylan minskat.

 33. Ivar Andersson

  #22 Ulf
  ”Inte ska näringsdepartement behöva utgå ifrån att de är idioter, tyvärr så var det så denna gång samtidigt som departementet slet hårt med Saab.” Jag tror att på näringsdepartementet också finns många inkompetenta personer som är lätta att lura. Sådan chef sådan personal.

 34. Gunnar E

  ”25”

  ”F.ö. borde vi starta en ny folkrörelse för nästa generation kärnkraftteknologi.”

  Men vart tog smältsalttekniken vägen. Körd foskningsmässigt under flera år på -60-talet i OakRidge . Det gjordes omfattande säkerhetstester. Jag såg en artikel om goda möjligheter att förutom torium även använda rester från annan kärnkraft . I Oskarshamn ligger ett stort energilager som skulle ge mycket och samtidigt minska kvittblivningsproblemen både i mängd och lagringstid.

 35. Håkan Bergman

  Gunnar E #34

  Den smältsaltreaktor man testade i Oak Ridge kunde inte breeda Torium till Uran 233, det gjordes i en annan reaktor. Den reaktor man utvecklar idag ska klara breedningen själv, så det är en hel del utvecklingsarbete att göra där. Men det finns fler system under utveckling, partikeljannes blykalla t.ex., tyvärr får han inte utveckla den vidare i Sverige.

 36. Ulf

  Svar 33

  Nja så var det inte tvärtom avråddes ifrån affärens men Maud gick på VD och en namnkunnig styrelse som ville göra affären. Jag har svårt att klandra henne. En enskild handläggare på departementet avråder men mot det står hela Vattenfall med styrelse.
  Alla som någonsin haft en position i näringslivet anser att Maud fick för mycket skit och de som utsåg en inkompetent VD och styrelse kom undan alldeles för lätt.

 37. Björn

  Sören G [31]; Intressant och färsk artikel, tack för den! Här kan man se vad UV betyder för atmosfären. Reduceringen av UV är så stor att atmosfären krymper. Skrämmande men fakta! Atmosfären kyls ned betydligt mer än under ett vanligt 11-årsminimum, eftersom vi lämnar en solcykel 24 med låg amplitud. Ingångsvärdena är redan låga inför det solminimum som vu nu går mot. Detta borde vara förstasidesstoff i media, men de har av klimatforskarna lurats att tro, att solen inte har någon betydelse. Fysikens lagar kommer att visa vad som gäller.

 38. Johan M

  #6 Håkan Bergman
  ”..och fusion vet vi inte om den kan bli verklighet.”

  Ett steg närmare genombrott, Wendelstein 7-x i Tyskland tuffar på och visar på nya framgångar. Kan det bli så att det blir Tyskland som blir först med en fungerande fusionsreaktor – lite komiskt slut på energiewende 🙂

  https://www.ipp.mpg.de/4550215/11_18

 39. Holmfrid

  Re #3 Underhållspersonal inom Vattenfall klagar över degradering av turbinernas tekniska status som följd av reglervariatoner som är nödvändiga för att kompensera vindkraftens variationer.