Slutet är nära, del I

Förra sommaren presenterade Åke Lundqvist sin intressanta bok Vildåsnans Törst vid ett sommarsamtal i Löfstabruk. Boken bygger på en läsning av Gamla Testamentet, eller rättare sagt, den judiska bibeln, såsom litteratur. Åke Lundqvist var tidigare litteraturkritiker på Dagens Nyheter och det var i den professionen som han läste och skrev.
Det finns naturligtvis mycket att säga om såväl GT som om Vildåsnans Törst, men något som är mycket påtagligt är att centralgestalten, det judiska folkets egen gud, Jahve eller Jehovah, eller Herren som han kallas i den svenska översättningen är en typiskt manlig, maktlysten och svartsjuk figur. Hela Gamla Testamentet bygger på förutsättningen att det finns ett speciellt förbund mellan Jahve och det judiska folket, och när detta folk gång på gång råkar ut för olyckor så beror det aldrig på att deras gud inte är så mäktig att han skulle ha kunnat avvärja olyckorna, utan det beror alltid på att folket svikit sin del av avtalet, i det att någon förtappad själ råka tillbe en annan gud. Varje gång de drabbades så dök det också upp ett antal profeter som försökte att få det judiska folket in på rätt väg igen – något som egentligen inte borde ha varit så svårt, det ställdes nämligen inga andra krav än att de åter skulle hålla sig ifrån alla andra gudar – i övrigt fick de i stort sett bära sig åt hur som helst.
I den muslimska världen lär de fundamentalistiska strömningarna ha blivit starka i samband med att Djingis Khan och hans sonson Hulagu härjade i kalifatet. Återigen, någon annan förklaring till att man drabbats av dessa hemsökelser än att man inte fruktat Gud tillräckligt gavs inte.
I samband med Digerdöden i Europa så dök det upp flagellanter, människor som gick runt med piskor som de använde för att straffa sig själva. Möjligen hoppades de att rena inte bara sig själva utan även människorna runt sig ifrån synd, i en förhoppning att Gud skulle förlåta och ta olyckorna ifrån dem.
I alla tider har tydligen olyckor skyllts på att ”vi”, det må vara det judiska folket, den muslimska världen, kristenheten och förmodligen också många andra folk som gått svåra öden till mötes, inte varit tillräckligt gudfruktiga för att få det beskydd av vår Gud (eller våra gudar) som vi trott oss ha rätt till.
Att sådana olyckor också tolkats som ett förebud om något ännu värre, hela jordens undergång, har också förekommit på många håll. Att jorden någon gång skapats och någon gång kommer att gå under har också varit en vanlig föreställning. Oändligheten var kanske alltför ogripbar för att kunna accepteras. En av de få som tidigt trodde att jorden alltid existerat var Aristoteles, och detta var också en av de beståndsdelar i hans filosofi som varken kristna eller muslimer ville acceptera. Den enda oändlighet som inte bara accepterats utan också förutsatts är att Gud alltid funnits och alltid kommer att finnas – något som dock inte kallats oändlig tid, utan istället beskrivits med det uppenbarligen mer acceptabla begreppet evighet, eller det till synes starkare evigheters evighet.
En lite annorlunda undergångsvision är den som har kommit fram till att tiden tar slut den 21 december i år. Såvitt jag förstår så är den annorlunda i det att den inte beror på att människorna (eller ens Maya-folket) betett sig illa, utan den beror främst på att Maya-folkets tideräkning tar slut den dagen. Det är väl bara att vara tacksam för att det också finns andra tideräkningar som fortsätter.
Hur som helst, undergångsvisioner har följt mänskligheten sedan urminnes tider, och de flesta av dessa har berott på att vi på ett eller annat sätt brutit med gudomliga påbud. I våra dagar har vi gett upp föreställningen om att jorden är universums mitt och att våra handlingar påverkar hela universum – nu bor vi helt enkelt på en obetydlig planet i utkanten av en helt normal galax – och vår uppgift är att vidmakthålla goda livsbetingelse på vår egen planet. Men vi är ju naturligtvis fortfarande stora syndare. Den nya gud som vi nu syndar mot och som påstås planera en fruktansvärd hämnd mot mänskligheten heter varken Jahve, Jehova, Herren eller Allah utan den gud vars hämnd vi nu ska frukta kallas Gaia, och som åtminstone i ett avseende borde vara betydligt mildare till sinnes än sina företrädare, Gaia eller moder jord är nämligen ett kvinnligt väsen.
I morgon ska jag berätta mer om Gaia och hennes uttolkare, men jag vill samtidigt passa på att uppmana alla som inte brukar läsa kommentare på TCS att gå till den artikel av Matt Ridley som gav inspiration till både dagens och morgondagens inlägg
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bertel

  Nu vill Greenpeace rädda Arktis från klimatet?, enligt aftonbladets ledarartikel.
  Jag är lite imponerad av målsättningen och jag tror att många av dessa gudar, som näms i Sten,s artikel, är lite avunsjuka på Greenpeace, som antyder att de kan styra klimatet(tom utesluta dess existens i Arktis). 
  http://www.aftonbladet.se/ledare/article15281138.ab

 2. Lejeune

  Jorå & i MSM vevas klimatdravel i vanlig ordning av Centern, ingen valvinnare direkt om man läser kommentarerna:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/energiforskningen-maste-starkas_7433564.svd  

 3. Peter Stilbs

  Bertel & Lejeune – jag hade nyss läst båda, och förfasades. Ledarskribenten i Aftonbladet sökte hävda att nutida extremväder är kopplat till avsmältningen i Arktis, som tydligen var i en dödsspiral
  Hatt ville satsa tungt på energiforskning för att kunna genomföra övergången till ”grön energi”. Jaha – jag trodde allt var löst redan ?? Och så drar hon fram som enda exempel på verklig innovation forna ASEA:s högspända likströmsöverföring, som daterar sig till 1950-talet, och som gjordes utan statliga subventioner av skattemedel.
  Nej, veckan börjar inte bra. 

 4. Slabadang

  Sten K!
  En extremt bra analys i hur man försöker ta makt och bibehålla kontroll över människor i urmines tider. I kombination med Peter S ”Järtecken” knyts säcken ihop och vi får klar för oss att klimathotet är en religion där den nya bibeln är skriven av profeterna på IPCC med Greenpiss och Wery Wealthy Fraudsters som Herkules och Jesus med gudomliga krafter att blidka GAIA.
  Religion är inte ett opium för folket. Religion är ett knark för de som söker makt och kontroll över folket och alltid vill de ta rikligt betalt för sin uppgift.
  Helt lysande artikel! Den måste du/ni skicka in till alla tidningars debatt/kultursidor. Tack!!
  Jag brukar inte kommentera innan lunch då det samlats lite kommentarer men idag måste jag uttrycka min uppskattning md morgonfikat!!       

 5. LBt

  Moder jords klimatsystem har säkert den styrka som krävs för att ta hand om den obalans vi nu utsätter systemet för. Men det kommer att ta  tid, tusentals år, och det kommer att bli värre innan det vänder.
  Bertels länk är värd att följa, den handlar om vad som kan vara en första påtaglig konsekvens av den globala uppvärmningen, vädersystemsförskjutningar  som inom ramen för blygsamma medelvärden skapar kraftiga regionala klimatförändringar med långtgående kosekvenser för infrastrukturer, livsmedelsproduktion och hälsa. Temperaturförhöjningen och avsmältningen i Arktis, som på intet sätt reagerat för påstådd avstannad global uppvärmning och som vi sannolikt inte längre kan påverka, minskar de temperaturskillnader som utgör drivkraften bakom de norra jetströmmarna som i sin tur driver vädersystemen. Återstår att se om årets förskjutningar varit tillfälliga. Greenpeace tror sig inte kunna styra klimatet de försöker minska vår påverkan.
  Lejeunes länk handlar uteslutande om forskningsstöd och naturligtvis är det ett problem för SI och TCS, forskningen levererar ju inte vad man önskar sig.

 6. Daniel F.

  LBt, det där var väldigt förvirrat.
   
  ”påstådd avstannad global uppvärmning” Jaha. Nu igen. Om det inte blir varmare, så blir det inte varmare. Det är inget ”påstått” utan ett faktum enligt de mätningar vi har att tillgå.
   
  ”Temperaturhöjningen i Arktis” Förlåt, men här har du årets temperatur i Arktis:
   
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
   
  Det är:
  a) inte särskilt varmt.
  b) ingen större skillnad från valfritt tidigare år.
   
  Ja, issmältningen är stor i år jämfört med de senaste 30 åren, men det beror sannolikt inte på värme, utan på vindar och andra lokala väderfenomen.
   
  Är det inte lite skojigt att efter åratal av anklagelser om att folk inte kan skilja på väder och klimat, så pratar AGW-förhopparna numer enbart om väder…

 7. OR

  Mycket bra artikel av Matt Ridley, tack för den. Det verkar som om varje epidemisk alarmism börjar med att alla blir ”skrämda från vettet”, att alla sansade bedömningar blir undanträngda. Det lovande är ju då att, samtidigt som det inte blir någon apokalyps, de sansade bedömningarna kommer tillbaka med större styrka.
  Den amerikanske läkaren William H McNeil ser i Fasoterna i världshistorien  ett mönster i mikroparasiternas anpassning: de utvecklas mot att bli mindre och mindre farliga för sina värdar. Det har funnits virus av typ ebola som var så farligt att det på kort tid dödade alla som det kunde överleva på och därmed själv dog ut. McNeil antyder också ett liknande anpassningsmönster för makroparasiter, människor som lever på andra människor. Som exempel skriver han om de första ”moderna” läkarna i Paris, som blev populära av modeskäl inte på grund av sin förmåga att bota. Det var tvärtom farligare att gå till läkaren än att inte gå dit eftersom mottagningarna fungerade som smittspridningscentra. – Jag har iallafall gott hopp om att klimatvetenskapen kommer att bli mindre farlig för mänskligheten i framtiden.
  När man ser på ”Det Naturliga Steget” verkar det snarast som om det har gjort termodynamikens andra lag till övergud. Om bara hela mänskligheten står på knä för denne avgud kanske han kommer att verka till mänsklighetens fördel. Den som har försökt frälsa mig påstår att jag ska gå med för mina barnbarns skull. Jag har svårt att se hur den guden ska göra skillnad på hans och mina barnbarn, men framförallt ser jag det som missbruk av både vetenskap och religion.
      

 8. Ingemar Nordin

  Mayafolkets almanacka kan knappast betvivlas. Alla empiriska data stämmer; dagar, månader och år kommer och går precis som de skall enligt kalendern. Så (den induktiva) bevisningen är stark. Hur kan vi då plötsligt betvivla att det inte blir som den säger den 21 december? Det vore att tala direkt emot all erfarenhet. Eller hur?

 9. Bertel

  Ingemar Nordin.  🙂  🙂  🙂  🙂  🙂  Klockren reflektion.

 10. Thomas

  Ingemar #8 nu säger visserligen inte Mayakalendern något om att jorden skall gå under, men ni domedagsprofeter får väl tro det.

 11. Staffan

  Tja.  Religions-vansinne, menar förf.?
  – Ni (”vi”) svennar blev gudlösa kring 68…  P-pillret hade kommit 1964, sex blev ’meningen med livet’, och man måste ta konsekvenserna.
  I landet som helhet tas 25% av barnen bort (sedan 1978).  Över 30% i 22 progressiva kommuner, från Perstorp till Gällivare.  Enligt Socialstyrelsen.
  Så nu förändras samhället och befolkningen snabbt.
  Vart femte barn hade en mamma född utomlands år 2007…
  Sveriges befolkning ökar snabbt.
  – Livsåskådningar har konsekvenser… De syns på gatan, nu…

 12. Bengt Abelsson

  N N Taleb skriver i sin bok ”The Black Swan” om hur vi kan lära från kalkoner: (från Bertand Russel).
  En kalkon får mat varje dag. I 999 dagar bekräftas hans erfarenhet – Mat varje dag, från en vänlig människa.
  På eftermiddagen den tusende dagen, onsdag före Thanksgiving, kommer något oväntat och oförutsett att drabba denna kalkon. Den kommer att revidera sina uppfattningar. 
  Erfarenhet är bra – men inte tillräckligt.
  ”But in all my experience, I have never been in any accident … of any sort worth speaking about…    … nor was I ever in any predicament that threatened to end in disaster of any sort.”
  E. J. Smith, 1907, Captain, RMS Titanic.

 13. Utmärkt sammanfattning Sten
  lite OT men intressant info
  http://wattsupwiththat.com/2012/08/19/july-was-also-the-329th-consecutive-month-of-positive-upwards-adjustment-to-the-u-s-temperature-record-by-noaancdc/
   

 14. Thomas

  ”Problemet är bara att den omställning som Miljöpartiet står för kommer att utarma ekosystemet ännu mer och leda till att sådär 90% av alla människor måste elimineras. Därför är jag rädd att deras omställning blir startskottet för en bloddrypande fascism utan tidigare motstycke.”
  – Lars Bern
   
  Apropå undergångsprofetior.

 15. Argus

  Hm.
   
  Apropå språkbruk etc.
   
  Vänner av ordning vill ibland påpeka tautologin i uttryck som ’slutplädering’ (plädering innebär en sorts sammanfattande ’slutreplik’), det bakvända i ’vädra morgonluft’ (Shakespear mfl i betydelsen att det gryende morgonljuset tvingar den onde anden tillbaka till graven(?)) etc.
   
  Nu ’klockren’. Detta används ofta i betydelsen ’klar’, ’ren’, ’precis’. Men fysiken bakom klangen i en klocka ger faktiskt skäl för en motsatt betydelse. En knäppt sträng ger en ton plus övertoner. Om strängen är mjuk – utan mycket styvhet – är dessa övertoner helt enkelt multiplar av grundfrekvensen. Dvs, örat hör i stort sett samma ton i fast i olika oktaver.
  Har ’strängen’ styvhet, eller som i fallet med klockan bara styvhet, ger en knäpp på klockan övertoner med helt andra förhållanden. Dvs, de ger INTE multiplar av grundtonen. Och ger därmed inte i allmänhet ett skönt ackord.
  I praktiken kan man givetvis laborera med material, former och geometrier, men grundförutsättningen är ändå att epitetet ’ren’ innebär en formidabel utmaning.
   
  Tack för ordet!
  🙂
   

 16. Olaus Petri

  Thomas #14, till skillnad från våra vetskaper om vad CO2 kan göra med klimatet så vet vi verkligen vad människor kan göra med varandra när de förgiftas av antropogen utsläpp av auktoritär kollektivism där tydliga fiender, skräckscenarier och direkt aktion utgör fundamenta.
   
  Det kan väl aldrig vara fel att varna för vad dylikt kan leda till? Ideal och utopiska visioner är inte bättre än människorna som vill förverkliga dem. Dystopin brukar följa i deras spår, särskilt när de använder vetenskap som legitimerande murbräcka.
   

 17. John Silver

  Blä, Jahve är en skitgud.
  Ganesha är min favoritgud. (Borde vara KTH:s ochså)
  Ganesha rules, man.

 18. Argus, tack för några intressanta påpekande om ordens ursprung …

 19. Jan E M

  Peter Stilbs #3
  Tekniken kring högspänd likströmsöverföring har utvecklats mycket de senaste åren. I synnerhet omformarna har utvecklats.

 20. Peter Stilbs

  Jan E M – #19 – visst – pga modernare elektronik.

 21. Slabadang

  Decennier kommer decennier går!
  De två sista domineras av att lögnahalsarna kallade de som såg igenom lögnen för ”förnekare”. Som extremt stolt förnekare kan jag inför mina barrnbarn bevisa att jag kämpade emot lögnerna på alla plan. skönt!! Vi har tagit itu med historiken om nazimen och delvis kommunismen. Vi kommer ha s käl att utreda klimathotskolloborstörer på samma sätt. Hur gick det till när de kollektivt lämnade hjärnan hemma?  varfrö registerade de alla varningsignaler, Hur blev de så blinda?

 22. Slabadang

  Ingemar N #8! 🙂 🙂 🙂 🙂 pling!!

 23. Björn

  Fanatiska och okunniga maktmänniskor är farligare för mänskligheten än klimatförändringar. Klimatförändringar kan vi anpassa oss till, men makt i kombination med okunnighet och fanatism, har skadat mänskligheten mer än någonting annat. Vi behöver därför en mer oberoende och objektiv journalistkår med kunskaper inom alla områden för att avslöja och motverka att dumhet sprider sig inom maktsfären.

 24. Thomas

  Peter #20 Som kemist borde du uppskatta eller i alla fall känna till den utveckling av isolatormaterial som gjort att man numera kan bygga högspänningskablar med bra prestanda så att man slipper enorma kraftledningsgator och får lägre förluster.

 25. Håkan Sjögren

  Peter Stilbs # När nu den globala uppvärmningen tycks ha avstannat får allt klimathotarna lägga på ett kol och försöka skrämma agnarna från vettet i vanlig ordning. Mvh, Håkan.

 26. Peter Stilbs

  Thomas #24 – visst känner jag till det. Kemin utvecklas också. Däremot är jag ytterst tveksam till koncept som att att leda solenergi till Europa via kabel – inte i första hand de kemiska aspekterna då
  Se ex: http://fof.se/tidning/2012/3/tre-fragor-till-ulf-gedde-en-lang-sladd-fran-saharas-sol 
  Och frågan är hur mycket som görs som industriell utveckling och hur mycket som är akademisk grund- eller tillämpad forskning.    
  I Sveriges forskningsbudgetar brukar man klappa sig för bröstet om de stora satsningarna [av skattemedel] men i statistiken tar man med Industriell utveckling också.
  Vore också bra om organ som Akademiska Hus (som formellt hyr ut fastigheter till det akademiska) inte gick med 9 miljarder i vinst, som häromåret …     

 27. Jan E M

  Thomas #24
  Kraftledning med högspänd liksröm byggs normalt med luftledningar när de går över land, precis som 3-fas växelström. Ledningsgatan blir smalare för en likströmsöverföring. Det är billigare att bygga en likströmsöverföring. Nackdelen är omformarförlusterna. Där går säkert att ytterligare utveckla och förbättra omformarna.
  Att Svenska företag ligger långt framme när det gäller HVDC-teknik kan mycket väl bero på att våra tekniska högskolor bedrivit forskning inom det området. Man törs nästan säga att det är mycket troligt att det är så och det var nog det som Anna-Karin Hatt menade när hon gav ett exempel på forskning som givit resultat. Med 50-talsteknik hade det aldrig varit aktuellt att bygga likströmsöverföringar på land.

 28. OR

  #13
  Intressant info, ja. Det räcker inte med uppmätta temperaturer, dom måste justeras upp också, eller som Bengt Abelson skrev i #12: ”Erfarenhet är bra – men inte tillräckligt”!  

 29. Peter Stilbs

  Det står en hel del om HVDC-tekniker här
  http://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current
  Tydligen utvecklades mycket redan på 1930-talet  under ledning av av Lamm på ASEA   
      

 30. Björn och OP
  Visst är det så! Makt, speciellt den auktoritära varianten, i kombination med dumhet, okunskap, starka övertygelser eller ren fanatism är oehört farliga och potentiellt katastrofala. Inte bara för människor utan även för miljö och allt annat levande. Och till det finns dessutom omfattande empiriska belägg för detta.
  Klimathotstomtarna brukar ibland prata om ’klimatåtgärder’ som att de borde ses som en ’försäkringskostnad eller motsv -premie’, och tycks (många ggr) vara fullständigt okunniga om hur usel analogin är, och att den tvärtom snarare talar mot deras tro.
  Däremot tycks väldigt få människor (och debattörer) vara bekymrade över att vara på sin vakt, vilja vara försiktiga eller tom aktivt försäkra sig eller sätta upp skydd gentemot sådan högst påtagliga och reella faror, med i princip ingen borte gräns för hur stora sådana katastrofer kan bli …
  Och till skillnad från det påstådda klimathotet skulle ganska små och enkla försiktighetsåtgärder kunna minska dessa risker och samtidigt få flera andra gynsamma sidoeffekter. Den enda nackdelen jag kan se vore väl att drömmen om att kunna leva ett bekvämt liv, men vilket andra har att förse en med, kommer att bli mer svåruppnådd. Och jag ser ju inte detta som en nackdel direkt …

 31. Thomas

  Peter #26 ”Vore också bra om organ som Akademiska Hus (som formellt hyr ut fastigheter till det akademiska) inte gick med 9 miljarder i vinst, som häromåret …”
   
  Speciellt som cheferna där då kan plocka ut stora bonusar för att de är så framgångsrika i att hyra ut fastigheter till kunder som inte har något val annat än att betala. Annars blir det ju mest lek med bokföringen från statens sida där man ger med ena handen och tar med den andra. SJ/Banverket brukar hamna i samma sits.

 32. Peter Stilbs

  Thomas #31 – jovisst är det ett märkligt system. Enda positiva är att man i stort kan begära vilka märkliga ombyggnationer som helst, och få dem utförda snabbt. ”Gratis”  – alla betalar. 
  I gamla tider var det närmast ett regeringsärende att få större arbeten utförda, med handläggningstider på kanske ett decennium. Det hette väl Statens Fastighetsverk. 
  När jag kom till KTH ca 1986 var det just en sådan ombyggnad på gång. Tyvärr var också planerna helt föråldrade, och avsedda för verksamhet som inte längre fanns… 

 33. Peter Stilbs

  Sorry, det hette Byggnadsstyrelsen, inte Statens Fastighetsverk i #32.

 34. Thomas

  Idag är det kanske inte kablar för kraftöverföringar som är det viktiga:
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/jattekabel-ska-spara-tre-millisekunder_7434912.svd
  Tänk på millisekunderna!

 35. Mycket kraftiga ’hot spots’över Europa över 40 grader,Lund upp
  till 32 grader,den starkaste på 10 år,månde det vara den för-
  höjda CO2 haltens förstärkningsfaktor,mot tipping point kan man
  förmoda.
  ALI.K.

 36. Oldtimer

  Angående Mayafolkets almanacka:
  Det som händer med deras almanacka 2012-12-21 är i princip inte mer upphetsande än ett millennieskifte. Eftersom deras talsystem inte baserades på tio, är deras ”millennier” längre än våra. Men 2012-12-21 lär inte bli mer dramatiskt än 1999-12-31 (eller 2000-12-31, om man så föredrar).