100 procent förnybart?

renewable energy
Idag presenterar Greenpeace sin rapport Energy [R]evolution, en diger lunta som jag, tack vare Anders Hellberg, fick redan i Almedalen. Av rapporten framgår bland annat att 97 procent av elektriciteten och hela 92 procent av EU:s totala energiförbrukning skulle år 2050 kunna komma från förnybara källor, med dagens befintliga teknik.
”Lägger vi investeringarna på rätt ställen och undviker kol- och kärnkraft från och med nu, är 100 procent förnybart fullt möjligt”, säger Anders Hellberg i ett pressmeddelande.
Rapportens pressbrief börjar på ett lite underligt sätt. Så här skriver nämligen Greenpeace:
”Forty years ago [1970, min anmärkning], climate change was unheard of, fossil fuels were plentiful and renewable energy from wind, water, sun and heat was little more than a dream.”
Vad som följer sedan är en märklig utopi. Greenpeace menar nämligen att vi kan nå ovannämnda mål (97 procent av elektriciteten och 92 procent av energiförbrukningen från förnybara källor) samtidigt som vi snabbt fasar ut både kol- och kärnkraften. Dessutom skapar satsningen på förnybart nästan 1 miljon nya jobb år 2020. Det överstiger vida antalet jobb som samtidigt går förlorade i den ”fossila” sektorn.
I själva rapporten (s.11) kan vi läsa följande om kol- och kärnkraften:
”We need to phase out coal and nuclear power. We cannot continue to build coal plants at a time when emissions pose a real and present danger to both ecosystems and people. And we cannot continue to fuel the myriad nuclear threats by pretending nuclear power can in any way help to combat climate change.There is no role for nuclear power in the Energy [R]evolution.”
Den som har lust hittar en länk till hela rapporten här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Greenpeace pratar här bara om EU, alltså inte klimat utan politik.

 2. Brownwar gör det igen. Jag tycker synd om Patrick Moore vars skapelse har blivit detta monstrum. Men han hoppade av i rättan tid, som tur är.

 3. Inge

  Visst kan man övergå till s.k. förnybar energi helt och hållet men det blir dyrt. Sverige och andra länder planerar nu för de av Gunnar L förespråkade Bridreaktorerna och fördelen med dem är ju att de kan använda gammalt uttjänt kärnbränsle från nuvarande reaktorer till bränsle och få en slutprodukt som bara behöver slutförvaras några hundra år. (Det är väl förnybart om något!)Men det är mycket som i så fall skall tas till vara. Problemet, som jag ser det, är väl mest  slutförvaringen, det är et dilemma, men det problemet har vi i vilket fall. För en del är kärnkraft synonymt med något väldigt fult trots att så lite i olycksväg verkligen har hänt och det det dåliga ryktet hänger fortfarande kvar.
  Sen tvivlar jag på att deras förnybara lösningar klarar en sån vinter som i vintras. Sverige har i alla fall vatternkraft och skogar men vad har andra Europeiska länder? Och mycket av orsaken är ju egentligen att minska utsläppen av CO2 och där är vi ju inte överens om behovet.
  Som det nu är får lönsam kärnkraft subventionera olönsam vindkraft m.m. och det är inte juste. När kärnkraften lagts ner får vi betala fullt pris.

 4. Labbibia

  Ur texten:
  ”Lägger vi investeringarna på rätt ställen och undviker kol- och kärnkraft från och med nu, är 100 procent förnybart fullt möjligt”

  Det är ju ingen konst att få till 100% ”förnybar energi”, frågan är bara hur långt den räcker för att täcka landets energibehov…….. 😉

 5. Bo E

  #2 Carl.
  Blev nyfiken på Patrick Moore.
  Klipp från Wikipedia nedan – Han är ”spot-on”!
  ”In 2005, Moore criticized what he saw as scare tactics and disinformation employed by some within the environmental movement, saying that the environmental movement ”abandoned science and logic in favor of emotion and sensationalism.”[26] Moore contends that for the environmental movement ”most of the really serious problems have been dealt with”, seeking now to ”invent doom and gloom scenarios”,[27] He suggests they romanticise peasant life as part of an anti-industrial campaign to prevent development in less-developed countries, which he describes as ”anti-human”.[28][29] Moore was interviewed in the 2007 film documentary The Great Global Warming Swindle, in which he expressed similar views. In 2007 The Guardian reported on his writings to the Royal Society against the idea that mankind was causing global warming, and his advocacy for the felling of tropical rainforests and the planting of genetically engineered crops.[30] He has also expressed his positive views of logging on the Greenspirit website.[31]

 6. Enligt forskare i Oxford gäller, att Britanniens elförsörjning  kan klaras av 600000 vindsnurror, fördelade runt öns hela kust i ett band, som är 10 km brett  –  när det blåser.
  Att stänga tysk kol- och kärnkraft, skulle medföra en utökning av vindparkerna till motsvarande  900000 vindmöllor, som ockuperar 200000 kvadratkilometer mark.  Det skulle bli trångt för människor i Tyskland – därför finansierar tyska banker vindparker i Sverige.

 7. ingemar

  När det var dags för kärnkraftsomröstning 1980 var jag skeptisk. Jag tyckte (och tycker) att det lät helt vansinnigt att tro sig kunna gräva ned högaktivt radioaktivt avfall i behållare i 50 000 år. Hade också en hel del ingående samtal med materialexperter på tekniska högskolan i Lund som var skeptiska till detta. Jag kom då till slutsatsen att det bästa var att inte bygga ut mer för tillfället, och att låta bli att sikta på ”slutförvaring” (bättre att ha det tillgängligt). Resultatet av omröstningen blev ungefär denna försiktiga linje. – Att Dahl införde idiotstopp på kärnkraftsforskning tyckte nog de flesta – både skeptiker och förespråkare – var otroligt korkat.
  Under decennierna som följde satsades stora summor på att forska fram alternativa energikällor. Nu, 30 år senare, så måste jag säga att resultatet på den fronten är en stor besvikelse. Det finns fortfarande inga hållbara alternativ till kol och kärnkraft.
  Så om den fossilbaserade energiproduktionen måste fasas ut i en avlägsen framtid, så återstår egentligen bara kärnkraft (fisson och fusion). Men jag är mer optimistisk än tidigare, bl.a. tack vare Gunnar Ls upplysningskampanj här på TCS, om möjligheterna att ta hand om avfallsfrågan vilket jag alltid sett som det stora problemet.

 8. Sven

  ”Dessutom skapar satsningen på förnybart nästan 1 miljon nya jobb år 2020.”
  En sak har de gröna aldrig mig veterligen nämnt,  vem skall betala de nya fina ”gröna” jobben????
  /Sven

 9. Ulrik

  Dagsnoteringen från Sveriges alla vindkraftverk – 11% av installerad effekt. Således samma vinter som sommar. Någon kommentar från de snurriga entusiasterna?

 10. Pär Green

  http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/193197
  Hoppas inte förnybart inkluderar denna lösning!

 11. Chrille

  Problemet med ”förnyelsebara” energi är att källan må vara förnyelsebara, men maskinerna som utvinner den inte är det. Något som alla verkar glömma bort det.
  Vad man borde sträva efter är resurssnål/resurseffektiv energiutveckling.

 12. Pär Green

  Ulrik #9
  Skulle vara intressant att veta hur mycket vattenkraft det gått för kompensera denna intermittenta effekt.
  Vi har nu högre elpris än under förra sommaren.

 13. Peter

  Det är väl självklart att vi kan nå Greenpeace:s mål….
  -OM VI GÅR TILLBAKA TILL STENÅLDERSLIV!!!!!
  För det är väl vad ekofundementalisterna egentligen menar??

 14. Miljörörelsens slogan: ” Tänk globalt handla lokalt”, kan nu komma till heders. 
  Kina, Indien m fl länder kommer att använda de fossila bränslena så länge de är tillgängliga. Det globala fotavtrycket från kol, olja och naturgas går inte att påverka och varför ska vi då avstå från dem lokalt här i gamla trötta Europa?

 15. Slabadang!

  Problemet är politiken!
  Låt energiproduktionen stå på egna ben inga subventioner! Det finns för dålig fantasi.Tankarna låses konstant vid en eller ett par alternativ genom centralstyrning.
  Att länder självständigt tävlar med varandra om olika lösningar av energiproduktion är smart och effektivt. Ta bort världsregeringsperspektivet från tankarna om energiproduktionen så kommer de olika smarta lösningarna hagla tätt.Diversifiering skapar fler och bättre lösningar som alternativ till centralstyrning som istället skapar låsningar (B Dahl typ). Vätgas Etanol Metanol Naturgas Olja Solkraft Kärnkraft Vindkraft låt dem få chansen att utvecklas utan politiska klåfingrar som snedvrider de grundläggande villkoren för att utvecklas på lika villkor.Dont fix whats not broken!
  Vad gäller elproduktionen så har de nuvarande konkurrerande alternativen förutom vattenkraften inte en sportkeps mot kärnkraften vare sig miljömässigt eller i ekonomisk effektivitet. Elkraften är dessutom första bästa alternativ till att ersätta oljan för korta transporter.Storskalig vindkraft kommer vara en pinsam parentes och ett projekt politiker i framtiden kommer att skämmas över.
  Problemet med miljörörelsen är att den är inte är seriös utan sistaminutenpopulistisk utan att ta ekonomiskt ansvar.

 16. Inge

  Kan man inte ta ut lite vågkraft ur Donauwellen måntro …?

 17. Minskar energiförbrukningen med sisådär 99,9 %, går det säkert att klara allt med förnyelsebara energislag. Men vilken sorts samhälle blir det? Kanske inte tillbaka till stenåldern, men antagligen bronsålder eller tidigt järnålder.

 18. Vindkraft är en kostsam och  miljöstörande form av energiproduktion som har låg verkningsgrad samt kort livslängd. Den kräver reglerkraft i stor omfattning och ett mer utvecklat kraftnät. Vid en utbyggnad till 10 TWh krävs det teoretiskt 34 TWh reglerkraft enligt KVA. Om inte vattenkraften byggs ut så måste reglerkraften åstadkommas i kraftvärmeverk som till 1/3 använder fossilt bränsle. Kan man då ens anse att vindkraften är en förnybar form av elproduktion?
  En kraftig utbyggnad av vindkraften ger en överproduktion av energi som ej kan förbrukas eller regleras vid goda vindförhållanden. I Danmark lär hälften av vindelen exporteras som spillel och till underpris. Trots detta planerar man för att utöka från 20% till 50% vindel i sin i övrigt fossilbaserade  kraftproduktion. Även Tyskland mfl länder planerar att utöka sin vindel. Kommer svensk vindel i denna konkurrens att kunna bära sina kostnader med nuvarande subvention eller måste denna utökas? 

 19. E. Eriksson

  PT granskar: Vindkraft i Markbygden
  http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/artikel.aspx?ArticleId=5468811
  PT granskar: Därför måste vindkraften subventioneras
  http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5470932
  PT granskar: Stamnätet måste byggas ut för miljarder
  http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5472983

 20. C C

  Vi hör mycket om dessa jobb som skapas med grön omställning, en relevant fråga att ställa vore vilken lönenivå dessa jobb ligger på. Om vi tänker bakåt i tiden så gjordes allt med handkraft men det värde som dessa jobb skapade var liten. MP skär lagrar på detta resonemang men har egentligen lika mycket substans i detta som i allt annat som man bara visar en sida av.
  Utveckling skapar produktivitet, nya tekniska lösningar skapar mervärde.

 21. Mats Jangdal

  Slabadang #15
  Håller helt och hållet med. Problemet är att många innovatörer och riskkapitalförvaltare har lärt sig att man kan minska risken för egen del genom att gå till politikerna och lova miljövinster bara politikerna bistår med lagstiftning och subventioner. Och de arma politikerna ställer upp direkt, utan eftertanke!
  Ay, ay caramba!

 22. Gunnar E

  Svensk vindel. (S)vindel.

 23. ”Forty years ago, climate change was unheard of, fossil fuels were plentiful and renewable energy from wind, water, sun and heat was little more than a dream.”
  Både på 40-talet och 70-talet var forskarna ”ense” om att människan ställt till det så att istiden(!) var på väg (sic!). Att inte Grinpiss kan minnas det en gång… Men att komma ihåg sina fel är kanske inte så kul.

 24. Energisituationen i Danmark och Tyskland är inte avundsvärd.(se  http://www.cepos.dk)   Situationen förutsätter kablar till omvärlden plus en stabil baskraft i Sverige bl a (kärnkraft).  Danskarna bör synas genom förslag till delägande i kärnkraft i Barsebäck,  alt.  radikalt minskad elhandel över Öresund med motivet att kärnkraften i Sverige skall avvecklas.

 25. tty

  Det behövs inga bridreaktorer för att använda MOX-bränsle från upparbetat kärnbränsle. Fransmännen har gjort det rutinmässigt i 30 år, och MOX-bränsle har faktiskt testats i svenska reaktorer utan problem.
  Vi har vårt elenergibehov för en hel generationer framåt liggande i CLAB i Oskarshamn och lägger ned miljarder på att uyveckla teknik för att INTE använda det.
  Och man behöver knappast befara att avfallet skall bli liggande i årtusenden. Om några generationer har radioaktiviteten från klyvningsprodukterna avklingat och då har våra efterkommande en utomordentligt värdefull koppar/uran/plutoniumgruva i Forsmark…..