UAH juli 2020

UAH juli 2020 1

Nu har Roy Spencer publicerat resultatet för satellitmätningar enligt UAH på sin blogg. Juli 2020 landade på  +0,44 jämfört med genomsnittet av åren 1981-2010.

YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,14 1,14
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,05 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,97 0,58
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,54 0,50 0,93 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,39 -0,61 0,99 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,91 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,11 0,34 0,87
2019 8 0,39 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,23
2019 9 0,61 0,64 0,59 0,60 1,14 0,75 0,57
2019 10 0,46 0,64 0,27 0,30 -0,03 1,00 0,49
2019 11 0,55 0,56 0,54 0,55 0,21 0,56 0,37
2019 12 0,56 0,61 0,50 0,58 0,92 0,66 0,94
2020 1 0,56 0,60 0,53 0,61 0,73 0,13 0,65
2020 2 0,76 0,96 0,55 0,76 0,38 0,02 0,30
2020 3 0,48 0,61 0,34 0,63 1,09 -0,72 0,16
2020 4 0,38 0,43 0,33 0,45 -0,59 1,03 0,97
2020 5 0,54 0,60 0,49 0,66 0,17 1,16 -0,15
2020 6 0,43 0,45 0,41 0,46 0,38 0,80 1,20
2020 7 0,44 0,45 0,42 0,46 0,56 0,40 0,66

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  I princip oförändrat. Solen kan vi inte påverka och därför måste dess förändrade aktivitet under solcykel 24 tillsammans med det långdragna minimum mellan cyklerna 24/25, ge motsvarande lägre termisk utstrålning. Solcykel 25 kommer enligt prognoser att utstråla något lägre energi totalt, jämfört med cykel 24.

 2. Lars i Huddinge

  Under det senaste dygnet har vi exporterat all vindkraft. Vad är då nyttan av att ha denna vindkraft??
  Produktionen lever ju på subventioner. Ska vi verkligen låta oss bedragas av denna stöld?

 3. Petwap

  Det är ganska uppenbart att ”solfläcksminimun” inte har någon större inverkan på UAH-temperaturen!

 4. Torbjörn

  #3 Petwap
  Tålamod, det kommer

 5. Björn

  Petwap [3]; Ett minimum kan märkas regionalt eller lokalt, men inte så mycket att det kan sägas påverka UAH med säkerhet. Men däremot om flera solcykler efter varandra innehåller ett totalt lägre energiinnehåll jämfört med tidigare cykler som exempelvis under 1900-talet, då bör UAH börja påverkas. Annars skulle inte ett Dalton- eller Maunder minimum ha varit en realitet.

 6. Petwap

  #4 Jojo jag väntar entusiastiskt!

 7. Ingemar Nordin

  Petwap,

  Den minskade solaktiviteteten påverkar ganska omedelbart influxen av galaktisk strålning, vilket också har skett. Den i sin tur påverkar molnbildningen på kort sikt vilket visas genom s.k. Forbush händelser. Se t.ex. här https://www.klimatupplysningen.se/2016/08/28/en-aktiv-sol-minskar-molnmangden/ .

  Men sedan blir det komplext eftersom den totala mängden moln över tropikerna också påverkas av andra faktorer. Därtill kommer trögheten i systemet pga havens stora förmåga att uppta och lagra värme. Hur lång tid tar det för haven att avge en mätbar del av sin lagrade värme så att det påverkar den globala temperaturen?

 8. Petwap

  #7 Jo komplext är nog rätt ord, för UAH visar inga indikationer på reducering av temperatur! Snarare ökning!

 9. Frej

  8 Petwap Jag tror är du en liten skojare , som egentligen trivs rätt bra i den värld vi lever i . Men tillhör den grupp som vill ha kontroll över oss andra . 🙂 Jag är rätt nöjd med det klimat vi har kan inte se någon skillnad på mina 60 år . Lite varmare skulle jag vilja ha här på 250 möh . Men det är ju bara i den bästa av världar .

 10. Torbjörn

  #6
  Syns tydligare här
  https://moyhu.blogspot.com/p/latest-ice-and-temperature-data.html?m=1#NCAR

 11. Thorleif

  Det är nog lite mer komplicerat än så!

 12. Rolf Mellberg

  Jag testar bara med ett svar på en kommentar. Man slipper ange kommentarsnummer.

 13. Rolf Mellberg

  Här testar jag en ny kommentar. Nu har jag även redigerat den.

 14. Rolf Mellberg

  Nu testar jag att svara min egen kommentar. Nu är den redigerad.

 15. Egon

  Sommaren 2020 har varit helt perfekt.
  Naturen är vackert grön .
  Ingen algblommning och minimalt med skogsbränder.
  Trots all alarmism………..
  😀!

 16. Lars-Eric Bjerke

  Vindkraft som exporteras är inte subventionerad med undantag för den som exporteras till Norge. Vindkraftens ”subvention” är ju elcertifikat, som slutkunden betalar, och som bara kunder i Sverige och Norge betalar.

 17. Det tycks som om jordens temperatur följer ökningskurvan på en dryg grad per 100 år. Koldioxidmätningarna på Mauna Loa visar samma mönster som åren innan det vill säga våra minskade koldioxidutsläpp som följd av coronaviruset har ingen som helst påverkan på atmosfärens koldioxidhalt eller jordens temperatur!

 18. Petwap

  Du bara måste utveckla det påståendet!

 19. Oso Polar (@hermanwahsletn)

  Petwap: Från 2015 till 2019 ökade CO2 med 2,5 ppm/per år. IPCC medger att CO2 varierar ca 6 ppm under ett år på grund av naturliga variationer.
  Om vi tar toppen under maj 2019, 414,6 ppm och lägger till 2,5 ppm blir den maj 2020 417,1 ppm.
  Vad uppmättes på Mauna Loa maj 2020? Jo, just 417,07 ppm. Covid-19 påverkade inte ett dugg!