Tror Susanna Baltscheffsky att kall fusion enligt Andrea Rossi kan rädda klimatet?

Under sin tid på Svenska Dagbladet var Susanna Baltscheffsky en av Sveriges främsta förespråkare för den överdrivna synen på riskerna med växthusgasutsläppen. Märkligt är nu att Susanna Baltscheffsky som chefredaktör på Ny Teknik ställer upp och försvarar Andrea Rossi och hans e-cat på ledarplats i Ny Teknik:

Tunn granskning av kall fusion

Rossi har enligt egna uppgifter uppfunnit en liten apparat som förbrukar en liten mängd elenergi men producerar många gånger mer värmeenergi. Apparatens uteffekt ligger på någon eller några kilowatt och den kan producera i sex månader på en enda laddning av det mystiska bränslet. Den skulle alltså vara alldeles utmärkt för att värma upp luft till ett litet hus precis som en värmepump. I värmepumpsbranschen borde det finnas stor erfarenhet av att bevisa att apparaten ger mycket större uteffekt än som motsvarar ingående el.

Men i stället för att på detta sätt handfast demonstrera en sådan utmärkt tillämpning har det sedan 2011 skett många konstiga turer med allehanda märkliga tester som beskrivits ingående i Ny Teknik. I dessa tester har man genomgående misslyckats med att övertyga utomstående att denna utomordentliga förstärkning av ingående elenergi faktiskt äger rum.

Vad är det nu som händer på ledarplats i Ny Teknik? Kan det vara alltför lite kritiskt tänkande i kombination med alltför mycket önsketänkande? Ny Teknik har ju genom sin långa serie av artiklar av Mats Lewan om Rossis e-cat gett uttryck för vad som för mig förefaller vara ett önsketänkande med mycket liten grad av kritisk granskning. Nu har Sveriges radio i tre avsnitt av Vetandets värld gjort det motsatta, en frän kritisk granskning som verkligen inte utfallit till Rossis fördel.

Detta kallar Baltscheffsky alltså för en ”tunn granskning”. Jag ser ingen som helst logik i detta. Efter alla stöttande, okritiska artiklar i Ny Teknik kommer äntligen en rejäl kritisk granskning, men från konkurrenterna i Sveriges Radio. Nej, detta är inte en tunn granskning, det är en tung granskning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Börje S.

  Alltid trevligt att ha något att hoppas på.
  För egen del avvaktar jag och ser på den framtida utvecklingen i E-catbissnissen med viss nyfikenhet.
  Jag tror inte mycket på`t, men, som sagt, ”låt dom hålla på”. Värre än idéerna om att sänka världsmedeltemperaturen genom propellerförsedda stolpar överallt kan det i vilket fall som helst inte bli.
  (Vilken vansinnig idé bara det att gå in för att SÄNKA temperaturen här i världen. Som Obeix jämt och ständigt sa: ”Svenskarna är inte kloka.” Det stämmer ju om man ser på klimatdebatten i riksdagshuset i går. [Fast egentligen sa han, Obelixen: ”Romarna är inte kloka”. Det stämmer ju också, om man ser på E-caten.])

 2. Slabadang

  Pehr B!
  Det är inte ofta jag har avvikande uppfattning eller invändningar mot vad du beskriver, men här tror jag faktiskt att du inte gjort hemläxan ordentligt. Visst har det genomförts konstiga och ofullständiga både granskningar och förevisningar, men det har också gjorts riktigt seriösa . Vi går nu i väntans tider på en publikation av ett nu avslutat riktigt långtest av E-caten gjort av oberoende tredje part. Denna fråga har blivit av personlig betydelse för mig eftersom jag bedömer Rossis agerande utifrån helt andra premisser är de kärntekniska. Jag vågar påstå mig vara expert på entreprenöriellt beteende och Rossi uppvisar alla tecken på entreprenörskap och faktiskt NOLL i indikation på att han är bedragare eller oärlig utan bara så hemlig han måste och borde vara. Det är liksom inget rakt järnvägsräls att följa när man utvecklar något helt nytt som skall anpassas för olika marknader samtidigt som man måste skydda sin produkt/uppfinning.Rapporterna från denna pågående långa och komplicerade process kan misstolkas för att vara virrig eller osammanhängande och därför misstolkas som oseriös, beroende på att de som inte varit med i processen inte förstår hur många hinder och problem man upptäcker under processens gång. Jag har inte som alla andra inklusive Rossi själv inte en aning om hur reaktionen fungerar mer än att den faktiskt sker. Jag lever med uppfattningen att jag är bra på att avslöja lögner och vet hur jag skall bete mig för att hitta fram till vad som är sant. Har jag missbedömt Rossi så får mitt självförtroende en rejäl törn, men det känns både rätt och tufft att deklarera att jag faktiskt tror att han har en pryl/reaktion som funkar. Jag vågar ta risken att få fel!! Visar det sig att jag prickat rätt finns väl risken att jag blir outhärdligt stolt, det känns lite som att ha spikat en hundraoddsare på V75 kupongen. 🙂
  Det här är ett utdrag från den artikel de svenska forskarna skrev där de försvarar sitt test av E-caten:
  ” Redan 2011 vid ett besök i Bologna, då vi övervakade ett testexperiment med en E-Cat-reaktor, framkom indikationer på att en signifikant värmeutveckling ägde rum. Den var betydligt större än vad man kunde vänta sig av en rent kemisk förbränning.
  Detta resultat var sensationellt och det gav anledning till att följa den fortsatta utvecklingen av E-Cat-reaktorn. I synnerhet som Rossi den 28 april 2011 beviljats ett italienskt patent på sin uppfinning. Under ett par ytterligare tester i Uppsala och Bologna framkom dock inga resultat från vilka några konkreta slutsatser kunde dras. Testet i Uppsala fallerade på grund av en brusten kemisk svetsfog.
  Hösten 2012 gjorde professor Giuseppe Levi vid Bologna-universitetet och hans student Evelyn Foschi ett testexperiment i Ferrara med en nyutveckling av E-Cat­reaktorn. Detta experiment genomfördes oberoende av Rossi i den meningen att all mätutrustning tillhörde Levi, och han själv gjorde all analys av mätresultaten.
  Dessa resultat uppvisade åter­igen en anomal värmeproduktion. Detta föranledde oss att tillsammans med Levi göra ett längre test under rigorösa former, vilket gjordes i mars 2013. Vår självklara utgångspunkt är att det endast är genom noggranna experimentella test som det går att avgöra om E-Cat-reaktorn fungerar eller inte.
  Resultatet av detta längre test visade också en tydlig indikation på anomal värmeproduktion. Experimentet och resultaten finns utförligt beskrivna i artikeln ”Indication of anomalous heat energy production in a reactor device”, arXiv:1305.3913.
  Huvudslutsatsen i denna artikel är att resultaten indikerar att en anomal värmeproduktion har skett i sådan mängd att den inte kan ha kemiskt ursprung. Där­emot görs i artikeln inga spekulationer om troliga källor till värmeproduktionen. I synnerhet görs inga kopplingar till kall fusion, vilket inte kan göras utan kännedom om reaktorbränslets isotopsammansättning före och efter förbränningen.
  Slutsatsen blir att nya tester måste till för att dels klargöra om en anomal värmeproduktion verkligen sker och dels undersöka om en förändring i bränslets totala isotopsammansättning äger rum.
  Vi bedömde resultaten från Ferrara-experimentet vara tillräckligt intressanta för att fortsätta testexperimenten. Sådana tester har nu genomförts och resultaten kommer att redovisas i en ny vetenskaplig artikel.
  Bo Höistad, professor emeritus i kärnfysik
  Torbjörn Hartman, strålskyddsansvarig, Svedberglaboratoriet
  Roland Pettersson, pensionerad lektor i fysikalisk och analytisk kemi
  Lars Tegnér, fysikalisk kemist
  samtliga vid Uppsala -universitet
  Hanno Essén, docent i teoretisk fysik och lektor, KTH

 3. pekke

  Har följt följetongen om e-cat på nyteknik några år, känns det som att nåt inte stämmer med den.
  Rossi själv har väl inte det bästa ryktet och det har varit väldigt tyst om utvecklingen av e-caten både i svensk och internationell press, så jag är tveksam om det hela.

 4. Peter Stilbs

  Detta är ju rent skojeri, och man undrar hur denna granskningsgrupp kom till. Deras ledare Sven Kullander avled ju vintras. Han var annars kärnfysiker, pensionerad och ordförande i KVA’s Energiutskott. Lars Tegnér lämnade Uppsala Universitet redan i början på 1980-talet, kort efter doktorsexamen. Pettersson var i samma generation och blev kvar, men bytte avdelning tror jag. Inte direkt några ”experter” i sammanhanget.
  Vad jag förstår användes vid testen enbart Rossi’s mätinstrument – som ju kan ha varit manipulerade. Materialprover som gavs till Kullander blev aldrig analyserade – han hade nog inte resurser som emeritus att göra något. Där finns ju den avgörande informationen, om någon ”fusion” verkligen ägt rum
  Jag brukar inte länka till VOF – men detta bör läsas som bakgrund till diskussionen
  http://www.vof.se/blogg/sven-kullander-pa-villovagar/

 5. Peter Stilbs

  Rätt s betecknande att en person som SB går på och vill tro på sådant här. Jag kom att tänka på en av mina egna doktorander på sena 1980-talet. Hon var mycket gröntänkande – tog till och med med matsopor från lägenheten på Kungsholmen till jobbet på KTH till en frigolitbox innehållande maskar, för att göra kompost (tills jag upptäckte det hela – jag fick däremot resultatet – några hekto geggig massa – att lägga i trädgården).
  Hursomhelst – när Fleischmann och Pons kom med sitt arbete 1989 http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion
  och det skrevs på tidningarnas förstasidor om det var hon omedelbart övertygad om att det bara måste vara rätt, och ville inte lyssna på några motargument. Just denna naivitet är så typisk för dem som närmast röstar på MP.

 6. BjörnT

  Slabadang #2. Helt logiskt att ditt omdöme säger dig att e-cat:en fungerar.
  Och att, Kullander, må han vila i frid, hade samma uppfattning och ledde KVAs energiutskott.

 7. Lejeune

  För inte så länge sedan var Ny Teknik en tidning som handlade om teknik. Nu liknar den mest en klimat-/miljöbilaga.

 8. Christopher E

  #7
  Hehe, gissa om KVA:s energiutskott och alla associerade med det har onda ögat från en stark sångröst i vindkraftsfrälsarnas egen lilla doakör. 🙂
  Jag har ingen aning om e-caten fungerar. Gör den det inte kommer det att visa sig. Jag upplever den inte som ett hot som vissa tycks göra. Men jag ser heller inget principiellt fel med SB:s text. Det är onekligen tekniken och tester som ska stå i fokus, inte att att försöka ta heder och ära av själva personen. Visst finns det framgångsrika uppfinnare i världshistorien som lyckats trots ett och annat skelett i garderoben?
  Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge… brukar det ju heta. E-cat-häcklarna tillhör nog inte precis dem som spänt många bågar själva, utan är mest oroliga för att deras världsbild utmanas.

 9. JMH

  Jag har väldigt svårt att förstå, den ibland hätska, debatten mellan de som tror och inte tror på E-cat:en. Sällan ser man så heta diskussioner om andra teknikprylars funktion (eller brist på), skulle vara iOS kontra Windows möjligtvis. Det är väl bara att vänta och se! Kan förstås bli en lång väntan, så det krävs nog lite tålamod…
  Naturligtvis förstår jag att intresset är stort, skulle det fungera så… Tja, finns säkert någon hake såklart…

 10. Christopher E

  #8
  Syftar givetvis på #6, inte #7…

 11. BjörnT

  Eftersom du Christopher E #10, tycker det är så viktigt att peka ut mig kan jag upplysa att jag mycket riktigt häcklar e-cat:en men att jag spänt åtskilliga bågar i mina dar och fått lyssna på en annan som gått av…..

 12. lennart bengtsson

  Hej
  Jag vill bara påpeka att Sven Kullander som kunnig och erfaren fysiker hade en mycket kritisk inställning till ECAT men han var också en person med en ”open mind” och ansåg att man i första hand måste reproducera experimentet vid ett annat institut innan man kunde ta ställning till Rossis hypotes. Jag lärde känna Sven Kullander under de sista åren av hans liv och har den största respekt för hans vetenskapliga integritet.

 13. Kristian J

  Visst vore det trevligt om den fungerade. Det är ingen perpetuum mobile men tankarna vill vandra åt det hållet, så därav en viss tveksamhet. Kan någon informera om den tekniska teorin?

 14. Björn

  Peter Stilbs [4]; Enligt Slabadang i [2], så använde enligt bifogat utdrag av artikel, professor Giuseppe Levi vid Bologna-universitetet, egna instrument vid ett test: ”Detta experiment genomfördes oberoende av Rossi i den meningen att all mätutrustning tillhörde Levi, och han själv gjorde all analys av mätresultaten”.

 15. BjörnT

  Kan ju vara av intresse att se vad Kullander själv presenterade kring E-cat:en den 23/11 2011.
  http://www.nyteknik.se/incoming/article3352744.ece/BINARY/Kullander_lecture_23nov.pdf

 16. Apan

  För min del så får min världsbild gärna ändras. En bedragare kommer med en fantasisk mackapär och efter många år av suspekta tester så visar det sig att bedragaren tagit fram något revolutionerande. Så får gärna min världsbild ändras, men nu är vi fortfarande i stadiet där bedragaren visar upp sin mackapär utan att låta någon granska den riktigt noga… Påminner som sagt om klimatfrågan där man prånglar undergången istället.

 17. BjörnT

  Oavsett hur kritisk eller okritisk Kullander verkligen var kommer hans namn att ”kapas” av e-cat-lobbyn.
  ”Dr. Kullander is known in the LENR community as one of the early observers of Andrea Rossi’s E-Cats. He, along with Swedish physicist Hanno Essen, was one of the first academics to publicly state that he considered that the E-Cat was producing energy based on nuclear reactions.”
  http://www.e-catworld.com/2014/01/31/swedish-physicist-sven-kullander-dies-at-78/
  Inte olikt hur Lennart Bengtssons namn nu ”kapas” av AGW-förnekar*-lobbyn.
  *Förnekar är en generisk term och används här som en sådan och i betydelsen ”inte erkänner någots existens.”

 18. S. Andersson

  Peter Stilbs: Den där naiviteten har jag också förundrats över. Jag brukar argumentera för kärnkraft vid middagsbjudningar och får alltid höra att ”det går inte att göra kärnkraft säker”. Jag förklarar då att jag inte pratar om den nuvarande kärnkraftsgenerationen utan om framtida, helt nya och annorlunda konstruktioner som har helt andra egenskaper. Men nej… Därefter kommer man in på ”hållbar” energiproduktion och jag brukar då framföra mina tvivel på att de smarta elnäten i kombination med intermittent produktion kommer att funka. Men då finns det inga gränser för vilken framtidstro och optimism man kan känna. Tekniken kommer att lösa alla problem bara man pratar om det tillräckligt mycket och bakar in ordet ”smart” tillräckligt ofta.

 19. Sten Kaijser

  Något jag undrade över när vetenskapsradion påstod att Rossi tidigare försökt att konstruera energi-maskiner är om det är samma idé som legat bakom alla tidigare försök. VR har framställt honom som en ”dömd bedragare” utan att säga ett ord om vad de tidigare försöken handlat om. Det borde vara relevant för hur han ska ses.

 20. BjörnT

  Sren Kaijser #19. Rossi har flera allvarliga tidigare energilurendrejerier bakom sig. Petroldragon t.ex. Han har suttit i fängelse i flera år för miljö-och ekonomisk brottslighet. http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Rossi_(entrepreneur)

 21. Johan M

  Det finns en mycket bra föreläsning på TED av Kathryn Schulz som handlar om att ha fel. Hon gör mycket intressanta observationer och den som jag ofta citerar är hur det känns att ha fel – det känns precis som att ha rätt… hmm? Det ligger i mycket i det, det finns ingen känsla som varnar oss för att vi är ute och cyklar, det känns precis som vanligt tills den dag då vi eventuellt inser att vi varit ute och cyklat.
  Vad är personer som hävdar någonting som är fel: o-informerade, idioter eller falska manipulatörer… eller är de bara personer som ännu inte inser att de har fel?
  http://www.ted.com/talks/kathryn_schulz_on_being_wrong

 22. John Silver

  Rossi är en seriebedragare, glöm det.
  Ny Teknik är död.

 23. Håkan Bergman

  Tacka vet jag varm fusion.
  https://www.llnl.gov/news/aroundthelab/2014/Feb/NR-14-02-06.html#.U5Bs4640lCn

 24. Slabadang

  Björn T och John Silver!
  Nu ska ni sakligt få ta ansvar för era grova och direkt kränkande anklagelser om Rossi som ”bedragare” och till och med ”seriebedragare”. Frågan varifrån ni fått era uppgifter? Har ni överhuvudtaget ens i någon mån bemödat er att ta reda på vad som faktiskt skedde i Petroldragonaffären? Jag kommer lägga fram ett extremt tungt case som tydligt förklarar och frikänner Rossi från anklagelserna den grundliga researchen visar att Rossi INTE är en bedragare utan möjligtvis kan anklagas för att vara optimist och dålig på att bedöma tolknings och tillämpningsrisker av statliga regelverk.
  Ett första tips är att ni drar tummen ur och tar reda på hur det gick till när Rossis lager av biomaterial helt plötsligt blev klassat som ”Toxic waste” istället. Den omtolkningen utgör den tippingpoint som sedan fick fullständigt absurda legala konsekvenser. Att italienska Camorran dessutom bevakar sina intressen i sophanteringsranchen kan ligga som referens om ni orkar lyfta på bakdelen och ta reda på de mest grundläggande fakta.
  Mitt case till Rossis försvar säger samtidigt NOLL om e-catens funktion. Jag har en vass trut och kan platta till folk ordentligt men jag sparkar aldrig nedåt och skulle bli mycket ångerfull om mina tillplattningar eller anklagelser visade sig vara på felaktig grund eller slarvig analys. Kallar jag någon för lögnhals charlatan bedragare eller opportunist så tar jag ett ansvar för att ha dykardojjorna på när jag avkrävs motivering till tillmälena. Förtryckare och representanter för förtryckare får räkna med att de får ta ansvar.

 25. SRs Vetandets värld sände tre program om e-cat och Andrea Rossi, 27, 28 och 30 maj. Här är länken till det första programmet:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/375904?programid=412
  Ingångar till de två andra programmen finns längre ned på samma sida.

 26. Björn

  John Silver [22]; Var inte så kategorisk utan försök vara lite mer ”open minded”. Ingen vet ännu vad kall fusion eller LENR (Low Energy Nuclear Reaction), i grunden är för ett fenomen. Vänta och se och tänk istället att fenomenet kan vara av stor betydelse för mänskligheten. Om det handlar om fusion, är det inte bara att smälla upp en anläggning i källaren. Det som är stötestenen för närvarande, är, gissar jag klassificeringsfrågan. Tänk på myndigheter och kärnsäkerhet.

 27. Stickan no1

  Kan man efter tre år ännu inte visa på resultat i en riktig testrigg är det något som är fel.
  Det är otroligt enkelt att få till en enkel rigg som mäter med >95% noggrannhet. Inga som helst problem men inte ens det klarar man av. Jag bryr mig inte om titlar, namn eller historiskt bagage på de som hävdar att e-caten fungerar. Men kan man inte visa på resultat finns inga resultat. Så enkelt är det.
  Det är precis samma sak med klimathotet. Kan man inte påvisa att temperaturen stiger så stiger inte temperaturen och då stämmer inte de fina teorierna om klimathot. Oavsett titel eller namn på de som framfört teorierna.
  Fel är fel oavsett titel eller bakgrund.

 28. BjörnT

  Slabadang #24. Ser att du svalt Rossis version med hull och hår, krok, sänke, flöte och lina.
  En kritisk genomgång finns här:
  http://freeenergyscams.com/andrea-rossi-e-cat-report-on-the-petrol-dragonomar-scam-part-1a/

 29. Slabadang

  björn T!
  Jaha ? Å Ska jag bli imponerad av att du kan klistra in länkar ocg GIUSSA vilka slutsatser du drar och samtidigt gissa hur du kontrollera uppgifterna ? Det som sitter mellkan dina öron .. är det en protes eller äkta vara?

 30. BjörnT

  Slabadang #19. Du behöver inte bli imponerad över att jag lagt ut en länk. Däremot bör du bli imponerad av det gedigna arbete som ligger bakom den information du når där. Fast jag gissar att det är inget du besvärar dig med?!

 31. BjörnT

  30 forts. Att läsa alltså.

 32. LBt

  ”….förstärkning av ingående elenergi……”
  Dåligt påläst?
  Snarare ”förstärkning av tillförd värmeenergi” och vad testerna misslyckats med är att övertyga om att denna utomordentliga förstärkning av tillförd värmeenergi faktiskt inte äger rum. Men vi får väl snart ännu en rapport så låt oss vänta och se.
  För övrigt använder man inte benämningen kall fusion.

 33. Slabadang

  Lyssnade på vår gröna klimatmaffioso i form av Ulrika Björkstens produktion !
  … public service journalisten genom tiderna är ansvarig för programmet och det leder istället till sökande efter hennes motiv till att ta all heder och ära från Rossi. Det är inte så svårt att förstå taktiken och motiven från Björksten som spelar sin roll som klimatmaffians gatekeeper på SR med fulla spjäll och med alla de befogenheter och resurser sig tilldelade som krävs för att lösa propagandauppgiften. Första skvallran är rubriken ”Den blinda tron på kall fusion” jasså ?? Finns det en sån … det var värst! 🙂
  Det finns däremot ett stort intresse och nyfikenhet på Rossis pryl. Björkstens strategi är nu att på sedvanligt manèr trakassera personer som delar detta intresse genom att försöka utfula och ansvarsbelägga samröre med Rossi till att bli lika med att hjälpa en ”bedragare”. Fria journalister som Mats Lewan skall mötas med samma medel som Bengtsson när de avviker från den bevakade mittfåran, i klimat och energifrågan som är … turf så tystar de och trakasserar de som mopsar upp sig. Journalisterna inom MSM är ju redan skrämda till gemensam tystnad av kårens gangsters och torpeder som Björksten och Anders Snord på samma företag.
  Lennart Bengtssons öden och äventyr förmedlas och publiceras i princip runt hela världen utom i … eget hemland där Bengtsson har sina rötter. I detta norra Nordkorea är det typer som Björksten Nolrd Schytt och Bjierström som hotar styr och ställer vad som publiceras.
  Så vilket motiv kan då driva Björkstens karaktärsmord på Rossi? Svaret är givet. E-cat är inget alternativ den klimattalibanska maffian kan profitera på. Rossis pryl riskerar att förstöra marknaden för klimatmaffians produkter med sina svindyra dysfunktionella vindvispar och solpaneler som aldrig under sin livstid klarar av att återbetala nån ”co2 skuld” från produktion och installation. Tänk om folk får för sig att det finns alternativ som faktiskt också ÄR alternativ.
  Det är inte så konstigt att SR egen klimatmaffioso i form av redaktionstorped rycker ut för att skydda klimatmaffians affärsintressen.
  Det blir bara värre och värre ju längre programmet går och Björksten gör en triumferande liknelse mellan Rossis presentation av sin biodrivmedelsfabriks process där en ”hemlig ingrediens” ingår … ja ni vet?? Preciiiiiis som han presenterar sin E-cat! Shack Matt? eller ?
  Vänta nu … kom det inte ut nån konstig gegga i änden av processen? Vad var det för nåe? Jovisst ja .. den geggan kördes sedan till ett raffinaderi vid namn Omar som sedan sålde bränslet till bla Unicem Csartieri di sora (pappersbruk), Cementifico Lomabardi Solvento mfl. Rossi drog i gång ett racingteam vars bilar gick på hans bränslen efter att han kört ett gäng Fiats på inhängnad bana först för att kolla hur produkten funkade i vanliga bilmotorer. Men om inte bilförarna och alla kunder till Omars/Petrodragons produkter satt och fejkade och fladdrade med läpparna för att härma maskin och motorljud, så är ju SRs liknelse/samband det omvända beviset eftersom hans vad vi nu kallar för biodiesel faktiskt funkade som bränsle efter raffineringen.
  Italienska produktionsskatter på drivmedel tas ut EFTER produktion och summan som inbetaldes till staten var 2. 7MDR Lire. Men…. sen var det något ljushuvud inom byråkratin som hävdade att uppsamlingskärlen för papper plast gummi matrester och annat inte alls skulle sortera under regelverket för petrokemisk verksamhet utan under regelverket för deponering av giftigt avfall och dessutom skulle regelverket tillämpas retroaktivt!!! Detta trots tidigare inspektioner av verksamheten flera gånger per år både i Petrodragons fabrik och på Omarraffinaderiet.
  En rolig knorr är ju då hur Italienska skattemyndigheten såg på sin skatteuppbörd under produktionstiden. De bla 2.7 MDR Lire den tagit ifrån Omar för produktionen av biodieseln (svinhög skattesats) ansågs korrekt och skulle naturligtvis INTE avräknas mot de skatteskulder som uppstod vid omtolkningen av verksamheten. Så skapar skattemyndigheten en ”skattebrottsling” !
  Är det samtidigt inte märkligt att det bara är personer som INTE jobbat med Rossi som anklagar honom för bedragare, men ingen mig veterligen som faktiskt jobbat med honom. Alla de som jobbat med Rossi under perioden tog honom i försvar och åklagaren misslyckades att hitta ett enda vittne som jobbat med honom för att stärka sitt case.
  Sen åter till SRs karaktärsmord på Rossi och den smitta SR önskar på alla som i nyfikenhet närmar sig honom. Vem kan lämpligen då bäst ”avslöja” Rossi annat än den expertis Essen och de andra gubbarna företräder som testat och testar e-caten? Är det de tama gröna glappkäftarna hon har runt sig på propagandaredsaktionen? … Ni vet han som basar över Blaffan Bojs och övriga medlemmar i klimathotsmaffians spaltkilometrar under den falska titeln ”Miljöjournalisternas förorening” .. flåt förening.
  Mitt förakt för dessa journalister är bottenlöst. De utgör både ett mycket bra argument och bevis på varför vi inte kan tvingas betala en avgift för en tjänst som INTE uppfyller vad den lovar dvs opartiskhet saklighet och oberoende”? Jovisst det är lika säkert som att mormor har päls,tassar och långa huggtänder!
  Det vet e tusan om jag orkar lyssna på två tunnor SRskit till efter denna första gödselspridning.
  Kommentar modererad

 34. Slabadang

  Björn T!
  Efter att jag läst den länk du säkert med stor möda klistrat in så är jag nu mer säker på att det är en protes vi talat om som inte riktigt klarar av tankegrenen kritisk granskning.

 35. Sorry to answer in english.
  The debate is hot here, and people having an establisghed opision should probably get more information to validate their position.
  the beginning of Cold Fusion saga is described in details, with scientific detail, with citation of many more article than the usual 1989 hastily written books, in excess Heat bu charles Beaudette.
  http://iccf9.global.tsinghua.edu.cn/lenr%20home%20page/acrobat/BeaudetteCexcessheat.pdf#page=35
  even if you disagree with his position, yo have to consult his sources to challenge his statements.
  that from 1989 to 1996 (and 2001 too) there was only 4 written critics on F&P calorimetry, whose 3 are refuted(Lewis,Hansen,Morrison), and the 4th refute the others and confirm F&P in fact, despite introducing correction.
  It is hard to understand why the myt of Cold fusion as refuted.
  it is just subject of serious critics on the absence of neutrons and gamma at expected hot fusion rate, and of similar theoretical affirmation, both based on a model of hot fusion in free space without any collective behavior. None is scientific, it is dogmatic.
  the famous Caltech /harwell/MIt reference who were claimed positive (some reanalysis seems to show they were in fact slightly positive despite their incompetence, fact hidden by their bad calorimetry and some misconducts) were in fact pathetic work of physicist new in calorimetry (a job of chemist since the 1950s)
  http://newenergytimes.com/v2/conferences/2012/ICCF17/papers/Miles-Examples-of-Isoperibolic-Slides-ICCF-17.pdf
  they tweaked the result to the point of pushing their editor/reviewer to furor
  http://www.infinite-energy.com/images/pdfs/mitcfreport.pdf
  (beside that they recalibrated as soon as heat was produced, maybe even honestly because since no heat was possible, any observed heat was a calibration problem)
  and their paper is not retracted only because of peer-review manipulation
  http://lenr-canr.org/acrobat/RothwellJhownaturer.pdf
  So why despite visible and publicly denounced absence of substance of critics, was the myth spread ?
  in fact Jed Rothwell tell it well, using the myth around Titanic wreckage, to explain how the incompetent and pathetic critics of a handfull of non-influential and incompetent writers have been supported by influential physicist who of course could not have read anything of those critics, nor the claims, but who were happy with the conclusion on the back page.
  http://www.lenr-canr.org/acrobat/RothwellJcoldfusion.pdf#page=4
  so, yes, cold fusion is validated as a phenomenon.
  you can also see
  http://fusiontorch.com/uploads/StormsJudgingValidityOfFleischmannPonsEffect2009.pdf
  https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/36833/ExcessPowerDuringElectrochemical.pdf?sequence=1
  Ed Storms published a review in naturwissenschaften
  http://lenr-canr.org/acrobat/StormsEstatusofcoa.pdf
  LENR is real but without any theory (don’t tell me WL is the theory, it is probably well refuted. the least evil is the One of Ed Storms intuition based on a conservative approach I support
  http://lenr-canr.org/acrobat/StormsEexplaining.pdf
  https://www.youtube.com/watch?v=qfpdvwaQSnA
  about E-cat it is another story.
  If you don’t like Rossi you can see Brillouin, who works with SRI to develop and test their reactor.
  I’m skeptical about their theory, and also if they can have a better performance than the one measured by Tanzella of SRI and presented at ICCF17.
  About Rossi, his is very complex and ”imperfect”… Visibly not a crook, but a loose engineer, refusing to admit his errors, creative, stubborn, emotional, boastful…
  Unable to set a test correctly, to restrain himself to propose a beta version for due diligence test…
  Mats Lewan in An Impossible Invention describe well his personality, and his frequent lies.
  http://animpossibleinvention.com/
  The book you have to read if you want to have an opinion on him, beside other sources.
  He lies like an Edison, like an Elon Musk… He is more an Edison than a Tesla, more an Elon Musk than an Orville Wright. I won’t ask him to repair my bike, except if there is not a chance anyone on earth can succeed, because whatever he tries, there is as much chance it works than it fails. A black swan breeder.
  It is only when the recent Elforsk Funded by Levi&al shown that his reactor (with a catastrophic failure, a change in model, and reduction of ambition a COP=3) that get I confident…
  The story with petroldragon, where factually he is cleaned of all environmental crimes, despite an aggressive media coverage, and known presence of camorra business in competition with his style of recycling (they prefer recycling in pits in south Italy, than playing with biofuel technology, even as fake as critics claims).
  the critic on TEG fror the Army is even more dubious as it is only nasty interpretation of facts without the least critic from the buyer, in a technology which is innovating, and with similar stories continuously (I follow TEG currently, and beside fantastic announve of 20% efficiency, you have regularly less than 5 in real situation because industrialising innovative TEG structure is a hell)…
  the only hypothesis from current fact is that following a thousands of frauding scientists supporting cold fusion, there is a dozen of fraudsters among scientists and partners of Rossi…
  It looks like a conspiracty theory.
  in fact that conspiracy theory is not the kind of theory the skeptics support usalyy… they are not 9/11 truthers, ID supporters, UFOists… but since they cannot admit what Beaudette have clearly observed ”by mistake” (read the firsts pages of his book, to see how this mainstream retired engineer fall into being one of the most serious analyst of Cold Fusion science), they are forced to follow the Huizenga Doctrine:
  – there is no positive evidence
  – thus any positive evidence is an artifact
  – thus if no artifact is possible it is a fraud
  – thus if no fraud can be imagined it is because we have not enough imagination.
  – thus there is no positive evidence , QED.
  By comparison Beaudette doctrine is :
  -Cold fusion is a chemistry experiment based on electrochemistry and calorimetry
  -physicist are not competent in calorimetry, so we must trust chemist
  -Negative result prove nothing, just failure. (only absence of positive result give wight to negative results)
  -replicated positive results are evidence.
  – Evidence of heat must be challenged by credible written critics, explaining artifacts, either by known physics or by xperiences
  – physicist are good in proposing a theory, measuring particles, not in challenging chemist’s calorimetry
  of course his vision is the one of an industry engineer, not an academic.
  Now the only question I will ask you is who accept that cold fusion, May Be Real, Is Real, or Cannot Be Real…
  after that, whether Rossi is a crook or a genius is not so interesting. If not him it will be Brillouin, or Boeing, or Lenuco, or Nichenergy or… (not BLP, not DGT, unless another miracle… but I believe in the conservation of miracles like edmund Storms)…
  Given the fact that LENR is real, the claims of rossi are no worse than the claim of Elon Musk or Edison, this mean to be checked with care.
  Sure Cherokee fund did not invest 13 million without due diligence, or it is one more group of conspirators in the long lane of LENr conspirators accross the planet.
  for question of conspiracy, collective denial, I advise people to read Thomas Kuhn
  http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhn.html
  and Roland Beanbou
  http://www.princeton.edu/~rbenabou/papers/Groupthink%20IOM%202012_07_02%20BW.pdf
  Alvesson is less evident to understand unless you are a corporate executive.
  http://www.lth.se/fileadmin/indek2013/program/Alvesson_functional_stupidity_scaIEM.pdf
  good reading

 36. Jag konstaterar att det finns en apparat sedan år 2011 som påstås kunna producera värme på nivån kilowatt i sex månader från en laddning av bränsle som består av lite nickel och lite vätgas.
  Men på dessa 2-3 år som har gått har man inte kunnat visa på någon energiproduktion från apparaten trots ett antal tester (hur man kan påstå att apparaten kan producera energi när detta aldrig har påvisats är mystiskt enligt min mening).
  Man har heller ingen motivering till att nicklet och vätet skulle kunna utveckla denna energi utom att det skulle kunna finnas något aldrig tidigare av vetenskapen känt fenomen som skulle kunna orsaka detta.
  Så uppfattar jag situationen idag. Kan det finnas något mer att säga om detta?

 37. Termofoben

  BjörnT:
  Inte för att jag tror särskilt mycket på Rossis energispektakel (inte alls faktiskt) men Gary Wright som du länkade till på freeenergyscams verkar inte ha alla transistorer i behåll, från hans blogg:
  ”Gary Wright – Where I Stand – What I Believe – My Vision

  I have demonstrated a device that produces action without reaction in a closed system. This violates one of the most basic laws of science, the law of conservation of momentum. The last demo included two professors from the local university as witnesses.
  What I am building in the lab now and my next goal is a mechanical device that will lift itself off the ground. To do this I need a small and powerful device that can produce more linear force than the total weight of the system and that will operate at any angle. This device will form the core propulsion system for the people’s space program.”
  Verkar vara ett riktigt gediget arbete!

 38. LBt

  ”…det skulle kunna finnas något aldrig tidigare av vetenskapen känt fenomen… ”
  oj, finns det skäl att tro vi vet allt?

 39. It seems you talk of momentum conservation. (what is the link with Wright?)
  It is a classic pathetic argument of nuclear physicists (condensed matter physicist should laugh or change job).
  In two body physics like in free space, nuclear fusions produce gamma to compensate momentum of ejected particles, or dissipate simply the energy by a pair of gamma.
  In a lattice, it is possible to imagine that many particles have a collective behavior and dissipate energy in group, or into the lattice as phonon or things we don’t imagine…
  It seems that superconduction is linked to LENR (Celani).
  Saying LENR is impossible is just incompetence mixed with hubris for a physicist.
  Now anyway, there is heat, and even if physics disagree , it have to admit the calorimetry. That is the difference between Science and Dogmatism.
  Trying to make gullible auditors believe that LENR violate a conservation law is point 6 in that list of characteristic of irrational skeptics by beaudette:
  http://iccf9.global.tsinghua.edu.cn/lenr%20home%20page/acrobat/BeaudetteCexcessheat.pdf#page=164
  In general, skeptics display the following habits.
  1. They do not express their criticism in those venues where it will be subject to peer review.
  2. They do not go into the laboratory and practice the experiment along side the practitioner (as does the critic).
  3. Assertions are offered as though they were scientifically based when they are merely guesses.
  4. Questions are raised that concern matters outside of the boundaries of the claimed observation.
  5. Satire, dismissal, and slander are freely employed.
  6. When explanations are advanced for a possible source, ad hoc reasons are instantly presented for their rejection. These rejections often assert offhand that the explanation violates some physical conservation law.
  7. Evidence raised in support of the claims is rejected outright if it does not answer every possible question. No intermediate steps to find a source are acceptable
  now to answer why Rossi did not find a way to prove his kW reactor :
  – it is not reliable (the recent test , not aborted seems better), it is observed
  – Rossi is very bad organiser, propose beta version for test, refuse stranger touch his reactor, and refuse to admit his errors… until recent test whic was independent thus much better (too bad was done by a physicist and not a plumber)
  – when he make a fair demonstration, skeptics refuse to believe anything… which skeptic interpret as them being right, thus rossi not having demonstrated anything… So say it is hopeless.
  – Industrial Heat have invested 13 million, and the new boss of Elforsk is depending his test.
  the book of mats lewan describe well Rossi’s characters… not easy.

 40. Lbt, läs vad jag skrev. Jag skrev ju precis så att eftersom man inte vet allt är det möjligt att det sker en energiutveckling genom att nickel och väte kombineras på ett tidigare okänt sätt. Det kan också tänkas att koppar i kopparröret och väte kombineras på ett tidigare okänt sätt. Eller att nicklet och koppar från kopparröret kombineras på ett tidigare okänt sätt.
  Därför skulle man kunna rekommendera att man tar med så många ämnen som möjligt i reaktorn för desto större blir ju chansen att en ny okänd kombination av två eller flera ämnen med ovanligt stor värmeutveckling kommer att ske.
  Men man måste naturligtvis ha en enormt stor tur om det skall ske någonting.
  Hade du för övrigt något substantiellt att tillägga?

 41. L

  Jag blev erbjuden att investera i kall fusion för 25 år sedan. Man sa att en reaktor skulle förse en stad med 25.000 invånare med energi och att det låg ungefär fem år framåt i tiden. Jag har också blivit erbjuden att investera i olja från sopor-produktion, som redan fungerade och bara behövde skalas upp.
  Men precis som med klimatfrågan är jag en skeptisk natur och har aldrig investerat en krona i annat än egna projekt. Och sover fortfarande gott om nätterna…

 42. Christopher E

  I vilket fall som helst tyckte jag det var intressant att NASA Langley Research Center i en dokumentär talade om att LENR har ”demonstated ability to produce excess energy”.
  http://youtu.be/mxeKeuh_2Bw
  Nu finns det ju för all del de som tror att NASA också är ”seriebedragare” med påhittade månlandningar och undansmusslade UFO:n i New Mexico… 😉

 43. L

  NASA, var det inte där James Hansen jobbade… 😉

 44. Christopher E, Dr. Zawodny säger ju precis samma sak som jag skrev i blogginlägget ovan nämligen att det enklaste är att installera en sådan apparat i ett hus. Så man behöver bara installera e-caten för att värma upp ett hus. Med en apparat som producerar värme på kilowattnivå kan detta knappast gå fel, vem som helst kommer att kunna konstatera att apparaten fungerar.

 45. Christopher E

  #44 Pehr B
  Vad han säger är att användning i hus vore ett primärt användningsområde, inte att det finns en färdig produkt för detta.
  Det intressanta var ordvalet ”demonstrated ability”. Det lät inte som han syftar på Rossis burk. Jag menar inte det bevisar något, men tyckte det var intressant när debatten i övrigt fokuserat på Rossi och i synnerhet hans karaktär istället för tekniken.
  #43 L
  🙂 Nu var det inte Langley Hansen jobbade på, men till NASA:s försvar reagerade ändå kollegor starkt på hur Hansen drog ner organisationens rykte med sin ohämmade aktivism:
  http://wattsupwiththat.com/2012/04/10/hansen-and-schmidt-of-nasa-giss-under-fire-engineers-scientists-astronauts-ask-nasa-administration-to-look-at-emprical-evidence-rather-than-climate-models/
  När Hansen lämnade GISS för enbart ägna sig aktivism var det troligen inte enbart hans eget val.

 46. LBt

  Pehr B #40,
  inget att tillägga som inte är välkänt för dem som följt debatten de senaste 3 åren men jag kan ju sammanfatta.
  Ingen har kunnat avvisa Rossis påståenden trots många försök. Man refererar till 20 år gamla synder som inte har något med E-Cat att göra. Man hävdar att känd fysik inte tillåter detta. Man menar att han bara behöver öppna sin burk eller ställa den till allmänt förfogande som om detta skulle vara ett bevis för att den är bluff men vänder man på det kan han affärsmässigt naturligtvis inte göra det om produkten verkligen håller måttet då måste han först säkra sina marknadsintressen.
  De som kommit i produktens närhet hävdar att den producerar värme i oförklarlig mängd. Så även den oberoende forskargrupp som för ett år sen lämnade sin rapport.
  Elforsk som uppenbarligen är öppna för att det kan finnas okända fysikaliska företeelser i vår värld har tagit detta på allvar och gått vidare både i praktisk handling och i studier av begreppet LENR som gäckar oss.
  Jag är liksom Rossi öppen för att den rapport vi nu väntar på kan vara både positiv och negativ, just nu tycks det möjligen som om man på svenska högskolor letar efter en okänd förklaring till ett fenomen man inte kan förklara, i varje fall vore det trevligt om så var fallet.

 47. Lbt, visst kan vad som helst hända och den nya rapporten vända på steken, vi får se. Men från hur det ser ut i dagsläget verkar ju sannolikheten att det inte blir så som säg över 95%, lägg märke till likheten med hur det resoneras i klimatdebatten. Men vad tror du om följande tanke från min sida då:
  Påståendet att apparaten kan producera värmeeffekt på kilowattnivån i sex månader på en laddning med lite nickel och vätgas finns det inga belägg för. Ändå så har man gjort ett sådant påstående. Hur skall man tyda detta?
  Antag att ett test skulle ha utförts som visar att påståendet är sant. I så fall är det ju bara att göra om testet på exakt samma sätt inför kunniga experter så att de själva kan se att apparaten fungerar och kan uppfylla en sådan specifikation.
  Varför har inte detta fungerat på dessa 2-3 år? Har du någon förklaring till det?

 48. BjörnT

  Om den ser ut som en anka, går som en anka och låter som en anka är sannolikheten liten att det egentligen är en bäver.
  Hela E-cat-upplägget fullständigt skriker hoax. Alla klassiska ingredienser finns där, oavsett Rossis tidigare karriär (som jag faktiskt inte kände till när jag dömde ut det hela för 2-3 år sedan) inom scam-branschen.
  Om man nu verkligen har tagit fram denna fantastiska process varför går man bara inte till Bill Gates och säger: om detta funkar som jag säger, kan du då ge mig 100 MUSD så får du rättigheten att sälja detta i i-världen och ge bort det gratis i den fattig delen av världen!? 100 MUSD är ju rätt OK för en 64-åring och marginalnyttan av att tjäna mer än 100 MUSD slår nog inte att bli hela världens gratis-energihjälte?!

 49. It walks like a duck, it sound like a duck
  but for Beaudette it walk like a rabbit, sound like a rabbit.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift#mediaviewer/File:Duck-Rabbit_illusion.jpg
  as Kuhn use it http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/Kuhn.html
  By the way i’m looking for one paper that successfully criticize Fleischmann&pons calorimetry.
  according to the duck theory it is easy as it is a bad job done by one of the best calorimetrician of the period, replicated by Bockris another not less incompetent calorimetrician (who was so loose he had student book at his name).
  you can start with the four refuted paper that Beaudette, the rabbit hunter, have cited in his book…
  even Wikipedia have no valid critic on the calorimetry (written, factual, not refuted, scientific).
  maybe in fact it does not walk like a duck, it does not sound like a duck.
  In fact i’ve never seen any duck in cold fusion reality, only in hearsay, in unchecked rumors.
  now Rossi is a strange animal, a black swan. if he was kind and rational he would be a banker.
  Rossi behave like a clown sometime, but not like scam artist… he walk like a monkey, talk like a pidgin… nothing like a duck, not a rabbit.
  However I hear many parrots around. the only factual evidence defend him (cleaned of petroldragon crimes, client happy for TEG, last E-cat test OK, investor happy and dynamic in China) . critics are based on absence, interpretation and rumors. It may be right but that will be by luck.
  really critcis should read An impossible Invention (in swedish)
  http://animpossibleinvention.com/
  When people talk of conspiracy theory, of bad science, against cold fusion I roll over the floor laughing out loud. After all, cold fusion critics are based on no written critics except 4 incompetent and biased ones, refuted in a way that cas ridicule on their author, accusation of international conspiracy, denial of justice competence, assumption of incompetence of some of top electrochemist and recognized professional of various recognized organization, without the least evidence of what they claim…
  Skeptics have theory and not the least evidence, but they keep believing because ”we don’t need evidence, it is up to you to bring evidence”. but since 25 years there is a pile of evidence, more than 153 peer reviewed papers proving excess heat
  http://lenr-canr.org/acrobat/RothwellJtallyofcol.pdf
  and no we have no evidence … ROTFL
  it have long ears, white fur, it jumps , eat carrot, but for those people it walk like a duck, sound like a duck… so despite long ears and fur, it is a duck.
  what is that logic ?
  in fact this have a name, it is Groupthink, collective delusion that you find in organizations where the success of people depend on the opinion of others, like in peer-reviewed organizations.
  http://www.princeton.edu/~rbenabou/papers/Groupthink%20IOM%202012_07_02%20BW.pdf
  in fact the apparent stupidity of top Nobel that is observed is well theorized by a Swedish author,
  http://www.lth.se/fileadmin/indek2013/program/Alvesson_functional_stupidity_scaIEM.pdf
  it happen again when you success depend on the opinion of others and less on reality.
  do you see the rabbit?

 50. I debattartikeln i Ny Teknik skriver man:
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3830568.ece
  ”Slutsatsen blir att nya tester måste till för att dels klargöra om en anomal värmeproduktion verkligen sker och dels undersöka om en förändring i bränslets totala isotopsammansättning äger rum.”
  Denna slutsats säger ju att man inte vet säkert om apparaten producerar värmeenergi eller inte efter tre års testverksamhet. Inte heller vet man om det blir någon ändring i bränslets isotopsammansättning.
  Artikeln är dock skriven på ett sätt som ser motsägande ut. I styeket innan skriver man på tal om en artikel om ett tidigare test:
  ”Resultatet av detta längre test visade också en tydlig indikation på anomal värmeproduktion. Experimentet och resultaten finns utförligt beskrivna i artikeln ”Indication of anomalous heat energy production in a reactor device”, arXiv:1305.3913.
  Huvudslutsatsen i denna artikel är att resultaten indikerar att en anomal värmeproduktion har skett i sådan mängd att den inte kan ha kemiskt ursprung. Där­emot görs i artikeln inga spekulationer om troliga källor till värmeproduktionen. I synnerhet görs inga kopplingar till kall fusion, vilket inte kan göras utan kännedom om reaktorbränslets isotopsammansättning före och efter förbränningen.”
  Eftersom man nu gör nya test för att ”klargöra om en anomal värmeproduktion verkligen sker” så är uttryckssättet i artikeln att ”resultaten indikerar att en anomal värmeproduktion har skett” tydligen inte detsamma som att en sådan värmeproduktion verkligen har skett. Varför förklarar inte författarna hur detta ligger till? Förstår de inte att det är tvivelaktigt att tänja på språket på detta sätt?
  Författarna av debattartikeln i Ny Teknik skriver alltså också att man inte kopplar e-catapparaten till kall fusion: ”I synnerhet görs inga kopplingar till kall fusion”. Om det sker en anormal värmeproduktion i denna apparat, vilket man alltså inte vet, så kan denna bero på helt andra okända fenomen än kall fusion. Så det finns alltså inte så stor anledning att blanda in annan forskning om kall fusion i detta sammanhang eftersom testgruppen anser att man inte bör spekulera om sådan i detta sammanhang.

 51. Björn-Ola

  Jag har svårt att förstå att en bedragare skulle låta forskare mäta på sin apparat som Rossi gör. Låt oss avvakta rapporten från långtidstestet som den här gången tydligen görs på neutral plats utanför Rossis kontroll.
  Jag tycker, efter att ha följt historien, att Rossi knappast uppför sig som en bedragare. Han verkar ha valt vägen att hålla tekniken hemlig tills han etablerat en färdig produkt i stället för att försöka patentera tekniken, något som verkar hopplöst och som dessutom, om det skulle gå igenom, förmodligen skulle låsa fast honom i långa dyra patentstrider som han inte har råd med.
  Om misslyckade projekt ska klassas som bedrägeri, så är nog de flesta entreprenörer bedragare, så jag håller med Slabadang, Rossi är en typisk entreprenör, förmodligen överoptimistisk som en entreprenör ofta är.
  Man får inte glömma att han sålde sitt italienska företag som uppenbarligen var framgångsrikt för att finansiera utvecklingen av ekatten. Man kan inte göra sådant utan pengar.
  Jag tycker att de som anklagar Rossi för att vara en bedragare ska förklara hans beteende utifrån detta. Ingen har lyckats göra detta på ett övertygande sätt hitintills. Det är faktiskt på dem som bevisbördan ligger, de som påstår att Rossi är en bedragare.
  Varför exempelvis bygga en dyr 1MW anläggning som är enkelt testbar om man ska genomföra ett bedrägeri, när man kan lura folk utan att bygga någonting alls? Och varför låta forskare testa apparaten?
  Hade han under sin långa karriär levt på bedrägeri, så hade han knappast kunnat visa sig idag.

 52. LBt

  Det finns inget belägg för att denna E-Cat inte kan producera denna värme under tex 1/2-år. Som jag sa, många försök att vederlägga vad Rossi sagt har gjorts men än har ingen lyckats. Länge försökte man hävda att hans påståenden om en amerikans parter till vilken han levererat en känd conteineranläggning var bluff och bedrägeri. Idag vet vi att den amerikanske riskkapitalisten existerar och att containern är levererad samt att det är där Rossi nu är verksam.
  Och den senaste testen dvs den som gjordes för ett år sen var väl ett steg mot vad du frågar efter och nu väntar vi på resultatet av ytterligare en test, nästa steg. Jag kan inte se annat än att man här tar steg efter steg samtidigt som man bevakar sin affärshemlighet.
  Över 95%, trams, i en affärsuppgörelse av det här slaget med de enorma värden ett positivt utfall skulle få är en sann riskkapitalist beredd gå in långt under detta. Dina referenser till klimatet förstår jag inte, i det ena fallet handlar det om vilka risker man är beredd att ta vägt mot den utdelning det kan ge i det andra handlar det om vilka risker vi tar vägt mot vilka konsekvenser det kan få.
  Men det är nästa rapport vi väntar på och jag sätter inga %-tal på utfallet, jag utesluter vare sig det ena eller det andra. Naturligtvis vet man inte säkert att värmeproduktionen sker, i så fall hade ju frågan redan varit avgjord, men du tycks ju luta åt att man vet motsatsen och vad har du för belägg för det? Det som gjorde förra årets test kommer till resultatet att något onormalt verkligen sker och att de därför menar att detta måste man utreda noga. Läs deras rapport.

 53. Thomas P

  Björn-Ola #51 ”Jag har svårt att förstå att en bedragare skulle låta forskare mäta på sin apparat som Rossi gör”
  Skall man få in pengar underlättar det om man har någon utomstående som stödjer det hela, och då får man shoppa runt tills man hittar någon man tror man kan övertyga. Randi gjorde får många år sedan ett experiment när han såg att några forskare annonserade efter medier eftersom de ville göra en seriös granskning av paranormala fenomen. Randi hyrde in några amatörmagiker som lurade skjortan av de där forskarna. Forskare är inte tränade att avslöja bedrägeri.
  Själv ställer jag mig ytterst skeptisk till Rossi och hur han agerar. Det som möjligen gör kall fusion lite spännande är resultaten från 20-talet. Att liknande fenomen sen dyker upp igen, av allt att döma helt oberoende av första gången, är intressant.
  Är det f.ö. någon som kan komma på ett smart sätt att tillverka myoner billigt?

 54. LBt

  #52 var avsett som svar på #47 och #50, tappade bort det.

 55. Lbt #52,
  ”Det finns inget belägg för att denna E-Cat inte kan producera denna värme under tex 1/2-år. ”
  Detta är ett bakvänt sätt att resonera. Hur skulle man kunna få fram belägg för något sådant när E-catapparaten inte är reproducerbar (innanmätet är ju hemligt).

 56. Gunnar Strandell

  Pehr Björnbom #55
  uppenbarligen måste man gång på gång påminna folk om att det är den som påstår något som ska visa att han har rätt, medan skeptikern INTE behöver visa att påståendet är osant, för det är omöjligt.
  Påståendet om att det finns en Gud är det klassiska exemplet.
  De som kräver att man ska visa att något inte finns och ställer upp hypoteser som inte kan testas ägnar sig helt enkelt åt pseudovetenskap.
  I Rossis fall är hypotesen att E-cat kan producera värme, men av någon anledning har han ännu inte övertygande lyckats visa det, bortsett från ”en indikation”. Det är bara att vänta och se om Rossi eller någon annan kan visa att det fungerar. Att tro gör eller misstro gör ingen skillnad.

 57. Björn-Ola

  #52
  Man behöver inte veta hur det fungerar, det räcker med att veta att det fungerar.
  Det oberoende ELforsk-finansierade testet gav starka indikationer på att den fungerar, men var inte ett hundraprocentigt bevis för detta. Ingen har heller påstått detta. Bl.a. mätte man inte om det fanns någon likström. Rossi skulle ha kunnat matat in likström, men det förutsätter att han skulle ha chansat på att de inte skulle mäta detta.
  Jag finner detta osannolikt, men det innebär naturligtvis att vi inte kan vara säkra. I det pågående långtidstestet så kontrolleras naturligtvis detta, så den dörren till bedrägeri är stängd.
  Jag tycker incidenten med den skenande hetvatten egentligen är mer intressant än mätresultaten, den är väldigt svår att förklara utifrån att det inte finns någon process i hetvatten som alstrar värme.
  Men det är bara att vänta på rapporten från långtidstestet och se.
  Jag förstår inte de som kritiserar de som är inblandade i testet och som hellre vill lägga locket på. Fungerar inte hetvatten så kommer det att visa sig nu. Men det avgör man inte genom att bara sitta bakom ett skrivbord och tycka.

 58. Björn-Ola

  Jag avsåg att kommentera #55

 59. LBt

  Pehr B #55,
  vad skulle mänskligheten idag ha uppnått om den krävt ”bevis” för att gå vidare med de nya möjligheter den upptäckt? Mitt resonemang passar inte dig, du kallar det bakvänt men fakta återstår, de forskare och andra som kommit Rossis E-Cat nära rapporterar oförklarbar värmeutveckling och skeptikerna kan bara fantisera om vilka möjligheter till bluff och bedrägeri som finns, att fysikens lagar inte öppnar dessa dörrar eller klaga över att man inte får titta in i lådan. Elforsk har valt att gå vidare och tittar närmare på detta. Sansat och omdömesgillt.
  Skulle Rossis E-Cat fungera som tänkt blir det naturligtvis en rejäl spik i det fossila brukets kista, är det ett bekymmer för ”Klimatupplysningen”?

 60. Björn-Ola

  #57
  Hetvatten?
  Min iPad rättade min stavning utan att jag såg det och ändrade hetkatten (hotcat) till hetvatten. Ibland är tekniken för smart för sitt eget bästa.

 61. Slabadang

  De dolda motiven bakom Björkstens beställda karaktärsmord och hot mot de som testar E-caten!
  Jag tar ett direkt personligt delansvar för varför inte Rossi svarar på SRs frågor och från vetenskräpsredaktionen i synnerhet. Chansen att han skulle behandlas schysst är obefintlig. Han skulle med garanti istället behandlas Schyttskt. Jag är inte heller säker på att han avböjde utan ställde krav på att hans egna kameror eller mikrofoner skulle få vara i drift under intervjun som villkor.
  Vem är då denna Marcus Hansson som Björksten lejde som torped för karaktärsmorden och för att skrämma de som verkligen testar e-catens påstådda funktion? Markus har starka band och är djupt insyltad den extrema grenen av miljöfanatismen och har jobbat för både Fores och Hagainitiativet bland annat.
  Är det inte intressant och rent löjeväckande att Björksten avsätter hela FYRA program om Rossi där hon trots engagemanget bland annat helt lyckas missa detta helt genomförda och lyckade test.
  http://arxiv.org/abs/1305.3913
  Rabiate Hansson hittar sedan med mycket svår möda på en fullständigt absurd liknelse mellan Rossis e-cat och en fiktiv tändsticksask som Hansson har i sin ficka och som han hävdar besitter de mest fantastiska egenskaper. Denna absurda liknelse lägger sedan klimataktivisten Hansson och Björksten som grund och motivation till varför tester av e-caten skall anses som slöseri med skattemedel och anses som tabu och som argument och hot gentemot de forskare som granskar och testar e-caten.! De klimattalibanska aktivisterna på Björkstens vetenskräpsredaktion ser Rossis pryl som ett gigantiskt stort dolt intresse som Björksten och hennes torped företräder men självklart därför inte vill nämna.
  När foresmedarbetaren Hanssons fiktiva tändsticksask tagits fram i samarbete med fysikprofessorer på nåt Universitet och genomfört demonstrationer som åtminstone ger tändsticksaskens egenskaper nån form av vetenskapligt intresse så kan ju Hansson konstatera att han lyckats med vad som avtvingades Rossis pryl innan den sattes under lupp och samtidigt inse att det är självklart att hans tändsticksask kvalificerat sig och borde testas av tredje part.
  Liknelsen är beklämmande barnslig och absurd och avslöjar hur totalt oseriös förutbestämt superpartisk hela granskningen är.
  Varför Björksten dessutom använder sig av en inhyrd klimataktivistisk torped ”freelancer” till detta smutsiga jobb är för att hennes ansvar som ”oansvarig utgivare” blir ännu mer urvattnat och otydligt än om det är hennes egna politruker på redaktionen som gör jobbet. Hon kan beställa hur karaktärsmorden ska se ut samtidigt som uppdraget formuleras informellt. Den tjänstvillige duktige idioten Hansson har självklart inga invändningar mot vinkeln eller uppdraget.
  Det finns bara ett enda självklart tydligt motiv bakom Björstens agerande gentemot Rossis e-cat och det är hennes uppdragsgivares rädsla över att e-caten faktiskt fungerar. Politruken Björkstens sätt att hantera detta hot är att försöka stämma i bäcken genom att med den makt hon besitter försöka skrämma hota och misstänkligöra även dem som nu faktiskt verkligen testar e-caten, skriver om den eller på annat sätt visar intresse för prylen. Ska jag spekulera så vet Björksten redan nu utfallet av den längre test av e-caten som är genomfört och försöker genom sin 4 program långa förtal och smutskastning av e-caten stämma i bäcken. Samtidigt som bara risken för ett positivt utfall är grund nog för att hyra in sin karaktärsmördande hitman Hansson från FORES för säkerhets skull.
  Så Björksten använder sin befattning till hot förtryck smutskastning och misstänkliggörande.- Exakt vad en rasren gatekeeper skall ägna sig åt!! Ansvaret för att Björksten fått tillgång till sitt maktmissbruk ligger högre upp i den licensfinansierade propagandaorganisationen SR/SVT.
  Sen genomsyras hela karaktärsmordsprojektet av fullständig brist på logik. Vad annat än fler seriösa tester kan avslöja det bedrägeri nu Björksten låtsas förfära sig över? I synnerhet om det nu nånstans skulle finnas ”En blind tro” på Rossis pryl så kan väl knappast färre tester öka chanserna för att ”bedrägeriet” avslöjas.
  Vi som läst in oss på hur spelplanen är upprättad och begriper spelet som förs, så blir de bakomliggande motiven glasklara till SRs produktion.
  Funkar Rossis e-cat så står Björkstens FORES med alla dess finansiärer profitörer och intressenter där, med sina pissiga dysfunktionella fullständigt hjärndöda ekonomiskt oförsvarbara ickealternativ i form av landsskapsförstörande vindvispar , solpaneler, och biodiversitetsdödande fattigdomsspridande och matprishöjande odlade drivmedel med sian tvättade halsar.
  Det blir game ower för hela rörelsen. Det är det sanna enkla och korrupt ruttna motivet bakom Björkstens agerande.
  Björkssten Schytt Sandahl mfl bör inte bara få sparken. Krav på ett antal år bakom galler på vatten och bröd är ett mycket relevant krav! Ett flagrant systematiskt och långvarigt missbruk av förtroendeställning måste få sina konsekvenser.

 62. Björn-Ola

  Jag vill minnas att Mats Lewan ställde upp och fick försvara sig i ett program i Vetenskapsradion för ett par år sedan där utgångspunkten var att Rossi var en bluff och att Ny Teknik understödde ett bedrägeri genom sin rapportering.
  Det är alltså inte första gången de sänder program med den vinklingen.

 63. L

  Slabadang #61
  Ser du inte spöken på ljusa dagen nu? Vad kan SR göra som får Rossi att sluta utveckla sin pryl? Har den dom egenskaper Rossi drömmer om är det enda som kan stoppa den, att någon köper allt och gräver ner den…

 64. Slabadang

  L
  Antyder jag någonstans i inlägget att hon skulle lyckas med sin klumpigt tydliga ambition? Så på en rak fråga om jag tror att hon kommer att lyckas med sitt övergrepp på både person uppdrag syfte så är svaret NEJ! Om hon här hemma i sitt Norra Nordkorea lyckats göra ämnet lite politiskt inkorrekt radio-aktivt så är svaret JA.

 65. Stickan no1

  Kan inte Rossi trovärdigt visa att e-caten fungerar så fungerar den inte. Det är superenkelt att mäta energi från en maskin som enligt uppgift genererar värme. Inte ens det klarar han av.
  De hitintills gjorda visningarna är ett bedrövligt skämt. Tyvärr.
  MEN jag förstår också vilket hot mot överstatlig och politisk kontroll små fungerande E-cattar skulle vara.
  De skulle vara omöjliga att beskatta och de skulle totalt ändra politikernas möjlighet till att styra kollektivtrafik, byggande, med mera som politiker så gärna vill detaljstyra.
  Klart de får panik. Och kör med argument och taktik kända från klimathotskampanjen. Den har ju fungerat i 25 år.
  Genom att mäta ser man att både CAGW och E-cat inte fungerar som deras vapendragare så gärna vill.
  Den dagen man kan påvisa AGW utanför historiska klimat och att e-Cat ger värme skall jag mer än gärna ompröva min åsikt. Men fram tills dess är jag kritisk till båda företeelserna.

 66. Karl-Oskar

  Slabadang #61
  Du har naturligt vis rätt och mörkläggningen gäller även framstegen för varm fusion för energiframställning och rymdfart. Det gäller att försvara inkomsterna från luftskatten, vidkraft och solpaneler är inga hot.

 67. Thomas P

  Stickan #65 ”MEN jag förstår också vilket hot mot överstatlig och politisk kontroll små fungerande E-cattar skulle vara.”
  Ungefär som solceller monterade på taken då?

 68. Stickan no1

  #67
  Ja
  Och det är därför politiker har panik. Skattebasen på energi är på väg att försvinna
  Se vad Odell säger här efter 12:35
  Han blandar ihop subvention med utebliven skatteintäkt och jämför solel med hembränning som skattesmitning.
  Jo det är sant
  Och säger sedan att om ”det skattebortfall om detta blir en folkrörelse måste finansieras krona för krona på annat sätt”
  Då tror jag han syftar på solel och inte hembränning 😉
  Tyskland:
  http://greenzone.co/2014/01/31/read-germany-plans-tax-consuming-electricity-solar-pv-systems/
  Tjeckien:
  http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/czech-republic-ends-fit-program–extends-solar-tax-_100012748/#axzz3440LabsA
  Spanien:
  http://www.bbc.com/news/business-24272061
  Och EU införde kraftiga importtullar och prisreglering på Solceller förra året för att nu var för billiga.
  För vem?
  Kan det berott på att decentraliserade obeskattbara kundbaserade solceller nu konkurrerade med centrala lättbeskattade produktionsanläggningar? Utan bidrag.
  “In countries such as Italy and Germany, both at grid parity and with proper regulation, PV systems for self-consumption represent a viable, cost-effective, and sustainable power generation alternative,”
  http://cleantechnica.com/2014/03/24/italy-spain-germany-hit-commercial-solar-grid-parity-2013/
  Givetvis är det en ren slump att EU då och just då 2013 valde att öka kostnaderna för solceller.
  Eller också inte….

 69. Pelle L

  Thomas P #67
  Med den lilla, men viktiga skillnaden att en fungerande E-Cat skulle kunna generera energi dygnet och året runt, inte bar när solen behagade skina.
  Men jag är annars lika tveksam som du till denna ”uppfinnings” prestanda.

 70. Martin

  Kan vi fastställa att CO2 utsläpp inte kommer lösa växthus effekt problemet?
  Vilka alternativ har vi då kvar och hur viktigt är det att vi letar desperat efter alternativ?
  Varför måste vi kritisera dem som söker öppet efter nya lösningar på existerande problem?
  Man kan tycka det ena eller det andra om Ny Teknik gämnfört med andra teknik magasin men att de är intresserade av att svika sina läsare genom att sälja drömmen om Kall Fusion verkar långsökt.
  Tänk vad Kall Fusion skulle kunna innebära för svensk industri om vi råkar vara världsledande inom forskning och kunnande. Det skulle kunna starta en ny industriel revolution och floder av investeringar från andra växande ekonomier.
  Det är verkar som att kall fusion är ett stort skämt och att KTH och andra aktörer genomför något stort publisitets stunt för att göra folk klara på att det inte finns några snabba lösningar våra klimat problem – den andra möjligheten är att de gör exakt det de där för – utför forskning som gagnar skattebetalarna och svensk industri.
  http://www.drboblog.com/dr-bob-visits-kth-university/
  Eftersom nya och väldigt omfattande test rapporter släpps I dagarna behöver vi fråga oss själva.
  Litar vi på våra främsta forskares omdöme att utföra sitt jobb eller kommer vi vara tvungna att fortsätta leva I en värld där vi sugs ner I en endlöss vortex av förorening och avfall.

 71. Gunnar Strandell

  Martin #70
  Jag tycker att jag har rätt att vara kritisk till alla som vill att jag köper deras lösningar och betalar för det, utan att de kan visa att lösningarna lever upp till vad som lovats.
  Om du lever i en värld där du sugs ned i en ändlös virvel av förorening och avfall föreslår jag att du tar dig upp ur kloaken innan du når rensgallret. Sätt dig i gräset, se på fullmånen innan du somnar och ägna morgondagen åt något produktivt istället!