tvivel

Tidningsklipp

Ur dagens Södermanlands nyheter: Tvivel på webben SKEPSIS Det finns folk som inte tror på allt bara för att det kommer från präster, politiker och före detta presidentkandidater. Några betvivlar till exempel att mänskliga utsläpp av koldioxid i nämnvärd grad påverkar klimatet. De misstänker att en av vintergatans många eldar, SOLEN, kan ha något med   →