tusentals forskare är överens

Myten om konsensus

Mike Hulme, en mycket framstående klimatforskare knuten till University of East Anglia (där han är professor of Climate Change in the School of Environmental Sciences), har definitivt tagit död på myten om tusentals forskare som är överens om att nuvarande klimatförändring orsakas av människan. Hulme, som själv arbetat inom IPCC, skrev nyligen i en artikel   →