temperaturkurva

Temperaturtrender genom polynomanpassning – vem har rätt?

På Uppsalainitiativet går man hårt åt ett diagram på professor Ole Humlums webbsajt climate4you. Man påstår att en polynomsanpassning av temperaturdata är felaktig. Här diskuterar vi vem som har rätt och vem som har fel. Vi finner att UI:s påståenden är grundlösa. Sådana polynomanpassningar kan ses som en form av signalbehandling där man vill upptäcka   →

Temperaturen fortfarande stabil

Ove L har inkommit med en översikt över RSS-data för oktober 2008. Första diagrammet visar utvecklingen av den globala medeltemperaturen från 1998 och framåt. Det går alldeles utmärkt att bortse från 1998 och ändå se att temperaturkurvan är stabil. Någon trend är svår att urskilja. Nästa diagram visar temperaturutvecklingen under 2007 och 2008. Och till   →