Stockholmsinititativet

Tungt inlägg av Stockholmsinitiativet i Göteborgsposten

Vi anser att det inte föreligger något egentligt klimathot, i annan bemärkelse än att många samhällen är sårbara för olika naturliga klimatförändringar. Samtidigt välkomnar vi Christian Azar och Henning Rodhes nyanserade bild av klimatförändringarna, skriver bland andra Lars Jonsson, Stockholmsinitiativet. Medverkande ur SI är: Lars Jonsson, konstnär och författare, hedersdoktor, Uppsala Universitet Sten Kaijser, professor   →