solen påverkar klimatet

Den ignorerade solen

Bild: Nasa.gov Solen är utan tvekan den viktigaste förutsättningen för klimatet på jorden. Det är därifrån all värme kommer och utan denna energikälla så hade vår planet bara varit ännu en isklump i rymden. Det som fått FNs klimatpanel att i stort sett räkna bort solens inverkan för att förstå de senaste decenniernas klimatförändringar är   →

Intressant solstudie?

Jag vill rikta er uppmärksamhet på följande nya studie: C. de Jager, S. Duhau: Episodes of relative global warming, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 71 (2009) 194 – 198. Abstract: Solar activity is regulated by the solar dynamo.  The dynamo is a non-linear interplay between the equatorial and polar magnetic field components. So   →