rekordkallt

Vargavinter ett hot mot AGW

Det kan bli vargavinter även i år upplyser meteorologerna i Helsingborgs Dagblad. Orsaken är att NAO (North Atlantic Oscallation) befinner sig i negativ fas. ”Före fjolårsvintern hade detta inte inträffat på åratal”, skriver HD. ”Då var standardläget i stället att NAO var inne i en positiv fas med varma sydvästvindar som gav milda, nästan snöfria   →

Bad timing…

Helsingborg, 23 november, snön lyser vit på taken.