naturlig uppvärmning

NAO ligger fortfarande bakom de varma vintrarna

Här är en uppföljning till ett inlägg som jag gjorde 2016: NAO ligger bakom de varma vintrarna Även Johan Montelius har gjort en motsvarande analys för Ölands norra udde. NAO står alltså för North Atlantic Oscillation och det är ett fenomen där varm fuktig luft från atlanten kommer att blåsa in över Sverige om det   →

Akasofu: Återhämtningen från Lilla Istiden pågår fortfarande

Efter en flygande start på det nya året, med stark uppmärksamhet på Maggie, TCS och SI – allt på en enda gång – så kanske det skulle sitta bra med en stillsam rapport från den vetenskapliga världen? 🙂 Professor Syun-Ichi Akasofu är professor emeritus i geofysik och har varit chef för International Arctic Research Center of   →