kväve

Mer kväve ger bättre skördar

Med EU-regler försöker flera europeiska regeringar få sina jordbrukare att använda mindre kväve och ammoniak (väte + kväve) för att gödsla sina åkrar. Kväve och ammoniak sprids i naturen från gödningsmedel och från boskapens urin och avföring. I regn kan kväve- och svaveloxider bilda syror, som kan försura mark och vatten. Men kväve och ammoniak ger också större   →

Om våtmarker, miljö, vatten och klimat

Citat: ”Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden”. (Archimedes) ”Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod” (Herakleitos) Ganska nyligen har vi fått uppleva starka krav på en etablering av våtmarker i Sverige, som – får vi förmoda – på ett effektivt sätt hjälper (mot?) en hett (sic!) önskad klimat-omställning.   →