koldioxidpsykosen

I Norrköping tror man på solen

I dagens Norrköpings-Tidningar skriver Ingvar Fogstam att det är solen som driver klimatet. ”Vi får inte låta koldioxidpsykosen driva energikrävande svensk industri ut ur   →