klimatologer

Ännu en forskare konverterad!

Känner ni möjligen till en herre vid namn Miklós Zágoni? Han är en ungersk fysiker och miljöforskare. Han var en uttalad alarmist när det gäller global uppvärmning och en av Ungerns hetaste förespråkare för Kyotoprotokollet. Var, för det är han inte längre. Han fick nämligen kännedom om en ny teori om växthuseffekten, utvecklad av en   →