hållbart resande

Hållbart resande

”Hållbart resande” är ett projekt som bedrivs i Umeåregionen. Bland olika kampanjer och aktiviteter finns bl.a. ett samarbete med ett taxibolag. Taxi förarna ska tävla i minskad bränsleförbrukning i förhållande till körd sträcka. På projektets webbsida finns även verktyget MinResa, som visar konsekvenserna av olika färdsätt. I verktyget kan man jämföra olika sätt att ta   →