klimatbluffen klimatdebatten

Hållbart resande

”Hållbart resande” är ett projekt som bedrivs i Umeåregionen. Bland olika kampanjer och aktiviteter finns bl.a. ett samarbete med ett taxibolag. Taxi förarna ska tävla i minskad bränsleförbrukning i förhållande till körd sträcka. På projektets webbsida finns även verktyget MinResa, som visar konsekvenserna av olika färdsätt. I verktyget kan man jämföra olika sätt att ta   →

Nothing's happening by the sea

I kommentarerna till mina tidigare inlägg, bl.a. ”Använd huvudet för att fördela resurserna” förekommer en hel del diskussioner om stigande havsnivåer. Med anledning av detta tog jag kontakt med professor Nils-Axel Mörner, som anses vara en av världens främsta experter på just havsnivåer. Professor Mörner har studerat havsnivåer i över 35 år och mellan 1999   →