klimatbluffen klimatdebatten

Hållbart resande

”Hållbart resande” är ett projekt som bedrivs i Umeåregionen. Bland olika kampanjer och aktiviteter finns bl.a. ett samarbete med ett taxibolag. Taxi förarna ska   →

Nothing's happening by the sea

I kommentarerna till mina tidigare inlägg, bl.a. ”Använd huvudet för att fördela resurserna” förekommer en hel del diskussioner om stigande havsnivåer. Med anledning av   →