gröna organisationer

Kapitalstarka aktivister

Den tyska miljöorganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) omsatte år 2020 ca 125 miljoner kronor och hade 154 anställda. Medellönen med fackliga avtal var ca 48.000 kronor per månad. Ledande personer med individuella avtal hade nära 120.000 kronor i månaden. DUH förespråkar elfordon, mindre vägtrafik med lägre fart, mer och snabbare tågtrafik, plastförbud, vind- och solkraft, biologisk   →