grodor

Dagens groda

Science Daily rapporterar idag om en studie vars resultat försvagar länken mellan amfibiedöd och global uppvärmning. Det är inte längre så säkert att grodorna dör just på grund av värmen. Att flera arter är hotade är en sak, orsaken till detta en annan. ”We are facing a cataclysmic global decline in amphibians, caused primarily by   →