frimärke

Klimathotet – nu även på frimärke

Våra grannar i öst, Finland, har lyft upp klimathotet till frimärkssatus. Frimärket sägs ingå i en internationell serie, där ett 40-tal andra länder är med. Om ni hittar andra exempel, ta en bild och skicka till The Climate Scam.