Fastan

Koldioxidfasta för alla troende

På onsdag den 9 mars inleds Fastan. Under denna tid är det meningen att vi ska fundera över våra liv och försöka undanröja det som hindrar oss från att älska Gud och vår nästa. Därför kommer United Church of Christ med uppmaningen om att i år vi bör koldioxidfasta. Alla rättrogna erbjuds att få ett   →