Deep Horizon

En liten metansurpris

Bara några månader efter ett massivt utsläpp av metan som följde på oljeläckan från Deep Horizon är metannivåerna i  Mexikanska golfen tillbaka på det normala. ”Mycket förvånande” säger forskare från University of California. De hade nämligen väntat sig förhöjda metannivåer under många år framöver, men icke. Naturen tog hand om det själv. ”What the Deepwater   →