Collony

Ny forskning ifrågasätter om koldioxid påverkar temperaturen

FN:s Intergovermental Panel of Climate Change, IPCC, hävdar att den av människor ökade användningen av fossil energi har en direkt inverkan på temperaturen i atmosfären och på jorden. De använder sig en icke bevisad hypotes att gaser som har aktiva spektralband i det infraröda området har en förmåga att hindra utstrålning av energi från jorden   →