civilisationer

Megatorka i Asien under Lilla Istiden

Sinha, A., Stott, L., Berkelhammer, M., Cheng, H., Edwards, R.L., Buckley, B., Aldenderfer, M. and Mudelsee, M. 2011. A global context for megadroughts in monsoon Asia during the past millennium. Quaternary Science Reviews 30: 47-62. I en alldeles färsk artikel redovisas en rekonstruktion av monsunregnen under den Lilla Istiden (LIA), dvs mellan ungefär 1350 till   →