artiklar

Inget AGW-kritisk material här, tack!

År 2009 publicerades en uppsats, Lindzen, R. S., and Choi, Y-S. (2009) On the determination of climate feedbacks from ERBE data, Geophysical Research Letters 36:L16705., som skapade en viss uppståndelse bland de AGW-troende. Författarna argumenterade nämligen för att den s.k. klimatkänsligheten vid en fördubbling av CO2-halten i atmosfären inte orsakar en sådan uppvärmning som enligt   →