Alan Siddons

Oansvarigt att fatta politiska beslut på sådan grund

Alan Siddons jämför den s.k. energibudgeten för jorden som NASA sammanställer på sin hemsida. Nu har de uppdaterat den gamla från 2009 och siffrorna har justerats efter bästa förmåga. Siddons presenterar ovanstående bild på WUWT. De nya siffrorna visas i rött. För det första kan vi konstatera att en del justeringar är ganska stora, så   →