Öppen Tråd

Det snöar

Fler stormar som ställer till det. Värst i norra delen av landet. De som klokt nog håller sig inomhus kan koppla av med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rider

  Annalkande snöoväder i USA också!

  https://www.accuweather.com/en/weather-news/major-snowstorm-to-snarl-travel-from-st-louis-to-cincinnati-this-weekend/70007114

 2. Lasse

  Det har blivit mycket väder i nyheterna på senare tid-väldigt mycket väder.

  SVD kommer idag med nyheten om att havet värms fortare än förväntat.
  Nyheten kommer från denna källa gissar jag:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190110141811.htm
  Kanske som en reaktion på denna:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190104121426.htm
  Check:
  http://notrickszone.com/2019/01/10/science-the-deep-ocean-plays-a-leading-role-in-global-warming-its-colder-now-than-during-the-1700s/

 3. Björn-Ola J

  Northern hemisphere weekly snow cover since January 1972 according to Rutgers University Global Snow Laboratory. The thin blue line is the weekly data, and the thick blue line is the running 53 week average (approximately 1 year). The horizontal red line is the 1972-2017 average. Last week shown: week 52 in 2018. Last figure update 11 January 2019. Graph by Ole Humlum.

  https://4k4oijnpiu3l4c3h-zippykid.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/01/NHemisphereSnowCoverSince19721.gif

  Det går inte att se någon trend. Förvånar mig lite faktiskt.

  Hämtat fråm WUWT

 4. Mattias

  #2 Precis. Intressant att just den första rapporten används av MSM, men inte den andra (The long memory of the Pacific Ocean) DN refererar precis som SVD den första artikeln: ”Haven värms snabbare än beräknas. Vattnet i världens hav värms snabbare än tidigare uppskattat, visar en ny forskningsrapport. Enligt prognoserna innebär det fler stormar och andra extremväder. Troligen kommer 2018 att vara det varmaste året som har uppmätts i världshaven” I sedvanligt högt tonläge. Mot slutet av artikeln kommer dock lite intressant när de gör en intervju med en oceanograf från SMHI: ”ökningen började runt 1910-1920 och har hållit på sedan dess”. Inte så mycket koldioxidutsläpp då kan man tänka.

 5. Torbjörn

  Vattenånga absorberar IR-strålning i samma frekvens som koldioxid.

  Finns det någon beräkning på hur fördelningen i absorbtion det är mellan dessa molekyler och absorberar alla molekyler strålning eller finns det CO2-molekyler som inte absorberar?

  Har den omgivande temperaturen någon påverkan på absorbtionen?

  Det borde gå att räkna ut hur mycket energi som teoretisk är möjligt att absorberas av koldioxiden, någon som vågar sig på uppgiften?

  Det kommer fortlöpande uppgifter om CO2-halten i atmosfären, men finns det någon som mäter de andra halterna?

 6. Christer Löfström

  8/1 kommenterade signaturen ms

  ” Utan belägg gissar jag att det hänger ihop med att kvalitetsjournalistik blivit alltmer sällsynt i takt med att folk slutade prenumerera på tidningar och mediehusen inte längre hade råd med vettigt utbildade journalister som kunde arbeta med reportage under längre tid. Svensk vetenskapsjournalistik är inge vidare.
  Jag menar att det bör finnas plats för ett seriöst samtal utan stenkastning!”

  Kommentaren är klok, men minskar kraftigt i värde då den framförs under signatur.
  Under samma artikel är också kommentar av Gunnar Juliusson, som är känd för mig. Han hånas just nu av Lars Bern på Anthropocene. LB’s agerande går också att leta fram på KU.

  Det lovvärda försöket med tidningen Dagens Forskning (ca 15 år sedan) stoppades av vetenskapssamhället (drog in stöd). Tidningen blev inte en PR-tidning för forskarna, utan där var granskning och debatt. Forskningsfusk, spec medicinsk, var ett större tema.

  Jag upprepar en åsikt framförd tidigare i veckan. Vägen till kvalitetshöjning går över näringslivet. Så här långt har klimatnojan kunnat användas av olika intressegrupper utan stora kostnader. Nu gör sig verkligheten påmind och då kommer näringslivet att reagera.

  Ett exempel på att ekonomi är det viktiga inom energiomvandling och miljö, inte klimat.
  Hitachi överväger att dra sig ur satsning på kärnkraft i GB.

  Nu verkar det inte bli extraval, och i det som skrivs om överenskommelsen finns inget om Sveriges framtida elförsörjning. Ingen viktig debatt om elförsörjning den närmsta tiden. Läge för walkabout.

 7. Rolf Mellberg

  #5 Torbjörn

  Som fysikkunnig amatör tänker jag så här:

  Alla molekyler och atomer (ädelgaser) har samma strålningsegenskaper i grunden. Det som försvårar bör vara att en viss molekyl interagerar inte bara med jordytan (eller havet) och rymden utan kan strålningsmässigt interagera med andra atomer som befinner sig i ANDRA SKIKT i atmosfären. Sådana skikt kan ofta ha andra temperaturer och via ledning (kollisioner) kan energi utbytas med andra sorts molekyler/atomer. Koncentrationer av olika gaser i olika skikt påverkas också av strömningar samt solens strålar, (t ex påverkar UV-ljus O3-halter) men även kosmisk strålning (som styrs av solaktiviteter) skapar bl.a. en massa joner som rör till det ytterligare. Om man kan göra trovärdiga estimat av max effekter som detta kan ha har jag inte den blekaste anging om.
  Sen kompliceras saken ytterligare rätt kraftigt att vatten är himla krångligt då det kan växla mellan gas, flytande och fast tillstånd och förflytta sig i rummet. Detta – molnbildning – är den största osäkerhetsfaktorn av alla i IPCCs modeller, vilket jag tror att inga seriösa forskare säger emot.
  Har man CO2 i en kammare kan man finna en grundläggande växthuseffekt om ca 1 gr C, det är olika förstärkande resp dämpande faktorer som tillkommer ovan på det och som är så rackans svårt att avgöra. Det är detta som IPCC angivit som ECS ska ligga mellan 1.5 och 4.5, en så stor brist på konsensus så allt prat om konsensus är bara politiskt snömos. Efter 39 års forskning står IPCC och stampar på samma fläck (1.5-4.5 ECS) – ett häpnadsväckande misslyckande.

  Det finns självklart en massa data om andra molekyler i atmosfären – tro inte det är lätt 🙂

 8. Håkan Bergman

  Torbjörn #5
  ”Har den omgivande temperaturen någon påverkan på absorbtionen?”
  Frågan är fel ställd, men du är sannerligen inte ensam där. Frågan är i stället – har temperaturen någon påverkan på utstrålningen? Jorden måste stråla ut lika mycket energi som jorden tar emot netto från solen för att temperaturen ska förbli konstant, vi bortser från dom, i jämförelse med solen, små bidragen från geotermisk energi och energi från kärnkraft och fossilförbränning. Utstrålningen kan bar ske i ir-spektrat och växthusgaserna strålar också i några smala frekvensband, men växthusgaserna strålar ut från en höjd som bestäms av deras koncentration, och med koncentration avses här antal molekyler per volymenhet inte PPM, ju mer CO₂ desto större blir den höjden och eftersom temperaturen sjunker med höjden så blir den utstrålade energin mindre. Här finns en bra förklaring.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/29/det-logaritmiska-sambandet/

 9. Björn

  Torbjörn [5]; Det finns ett problem i klimatdebatten när man inte redovisar hur luften värms. Vi matas med en föreställning om att det är CO2 som värmer atmosfären. I tabeller över luftens innehåll finns aldrig H2Ogas med, men däremot CO2. Om man betraktar luften som torr, då stämmer tabellerna, men H2Ogas finns i förhållandet mellan 0-5 %, där 4-5 % är vanligt kring ekvatorn. Det verkar överhuvudtaget finnas en ovilja att låta H2Ogas att synas i debatten som en IR-absorberande gas. CO2 och H2Ogas har olika våglängdsband inom IR som de påverkas av och därmed absorberar, men betraktas som likvärdiga absorbenter. Om vi bortser från övriga spårgaser så består luften (torr) av 99.96 % av andra gaser som kväve, syre och argon, resten är 0.04 % CO2. Men, vad är det som värmer den övriga luften 99.96 %? Här finns olika idéer som gravitation och att luften i övrigt också absorberar och borde betraktas, även de som ”växthusgaser”. Det vore på sin plats att övriga här bidrar med synpunkter, för allt som tystas ned eller döljs, förstärker en falsk bild av vad som händer i klimatsystemet.

 10. Rolf Mellberg

  Agående ökad temperartur i havet.

  Varje gång man ser skrivet ”det är värre än vad vi trott” (och det är väldigt väldigt ofta) måste man väga in att forskar tvingas – bara mänskligt – försöka förmå anslagskranarna att vara öppna. (medvetet agerande eller inte)

  Men får man gissa att eftersläpningen mellan ökad temperatur i luften och i haven kan röra sig om 2-300 år? I så fall kan haven nog värmas nu minst lika mycket som en fördröjd effekt från rätt länge sen som en effekt från den temperaturökning som (med god mätsäkerhet) ägde rum mellan 1980 och ca 2000 eller för den delen sen senaste stora El Nino. D.v.s. jag gissar att CO2 spelar en obetydlig roll i vad som nu sker.

  Jag tar gärna emot seriös (icke alarmistisk) information inom havens engergibudget för fortsatt förkovran.

 11. Stefan Gustavsson

  Jag tittar inte längre gärna på SVT:s nyheter, då de har blivit så oerhört partiska och vinklade. Men jag hamnade ändå i ett reportage från Argentina. Naturligtvis var reportern tvungen att gå in på en vegetarisk restaurang och äta, och ”ooo, vad gott det var”. Skulle inte förvåna mig om han är vegetarian själv. Jag tror han fick in att kött påverkade planeten två gånger i reportaget.
  Och att smaka på grillköttet i början av reportaget var naturligtvis inte aktuellt!
  Varför har nyheterna blivit så ensidiga och PK idag? Är det SVT:s uppgift att driva politisk propaganda? Var har kravet på opartiskhet och saklighet tagit vägen. Finn det ingen utomstående som granskar vad som sägs i radio/TV?

 12. Björn

  Rolf Mellberg [10]; Jag menar att det inte är luften som värmer hav eller land, utan tvärtom. En ökad instrålning från solen under ”solar grand maximum”, är orsaken till en ökad uppvärmning av haven. Vad annars? Solvärme vid ekvatorn är ett bra exempel på den dagliga hydrologiska cykeln som pumpar upp varm luft i atmosfären innehållande 4-5 % vattenånga, H2Ogas. Återstår som i en tidigare kommentar [9]: vad värmer den övriga luften om 99.96 %?

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

 13. Gunnar E

  #eftersom temperaturen sjunker med höjden så blir den utstrålade energin mindre.#
  Den utstrålande ytan måste stiga med höjden

 14. Håkan Bergman

  Gunnar E #13
  Att ytan stiger med höjden är obestridligt, liksom att den också ökar. Men den ökar med kvadraten på avståndet till jordens mittpunkt och temperaturen sjunker linjärt, ca. 6,5° per km, i stratosfären.

 15. Ann lh

  A pro på vegetarianer så gjorde vi tidigt i höstas en härlig tur med Hurtigruten. Men, de har blivit så miljövänliga, så miljövänliga. Några av de första middagarna skulle ge oss exempel på norsk husmanskost, det var mycket politiskt korrekt, men blev efter hand långt ifrån vad vi hade förväntat oss, ungefär som den mat jag som barn fick i efterkrigstidens Bohuslän .
  Vid tredje middagen när något som liknade torr och hård kavring serverades som kött, slog vår middagsgranne näven i bordet och krävde rejält kött, vilket han också fick. Han förklarade att han under hela sin uppväxt tvingats leva på vegetabilier i krigets skugga och nu under denna prismässiga lyxresa ställde han inte upp på den menyn dag efter dag.
  Men! Hurtigruten med den sköna blandningen av lyxig vardagsbuss till sjöss och turistresa för människor från ”hela” världen var en upplevelse och den historisk rika vikinga- och fiskerikusten satte fantasin i rörelse, bara detta att vi upplevde tre norska huvudstäder, förutom Oslo under resan.

 16. claes lindskog

  Angående rapporten om att ”uppvärmningen är värre än vi trott”: Om nu oceanerna värms snabbare än ”man trott” är det väl bra (oavsett vad man tror om den fortsatta utvecklingen) eftersom det innebär att oceanerna (med 1000 ggr så stor värmekapacitet som atmosfären) tar upp mer av en temperaturökning ”’än man trott”, vilket innebär att atmosfären inte värms upp lika mycket som om oceanerna inte funnits.
  Fö har WUWT skåpat ut en del av slutsatserna i rapporten eftersom rapportförfattarna måste ha mätt temperaturen med en noggrannhet av 0.04 grader C redan på 50-talet, vilket kan betvivlas.

 17. Torbjörn

  #8 Håkan
  Frågan är inte felställd.
  Jag vill veta om molekylens teperatur påverkar förmågan att absorbera och emittera

 18. Daniel Wiklund

  ”Värre än man trott” är ett vanligt påstående när det gäller klimatfrågor. Man ska nog inte tro så mycket när det gäller klimatet. Överlåt det till dom troende.

 19. Ingemar Nordin

  #10 #12

  Den mesta delen av atmosfären värms väl huvudsakligen genom solens uppvärmning av ytan. Konvektionsströmmar för värmen vidare upp genom luften. Haven värms förstås också genom direkt solinstrålning, men berörs knappast av den ifraröda strålningen.

 20. Ingemar Nordin

  Claes L #16
  Jag tvivlar också på att man kan mäta havstrmperaturen med den noggrannhet som påstås. Före Argobojarna, dvs före några år in på 2000-talet mätte man via sporadiska mätningar från båtar.

 21. LarsF

  Lindskog #16- de där uttrycken är mer talande än man först kanske tänker på.

  Låt säga
  ”uppvärmningen är mycket värre än vi tidigare vetat”

  och ”uppvärmningen är värre än vi tidigare trott”

  och jämför????

  Ena säger att vi nu ”vet” något bättre och förkastar det vi ”visste”.
  Det andra säger ”vi tror” något annat nu är vid ”trodde tidigare”.

  Och det är det sistnämnda man använder.

  Rätt intressant, inte sant???

  Det är ”tro” hela vägen – det är idel spekulationer – men framställs som vore det forskning som också validerats, vilket det ju inte är eftersom det är frågan om hur planeten kommer att bli om 30, 50 eller 100 år framåt i tiden – vilket förståss inte går att validera förrän vi är där.

  Någon slags hederlighet skulle också kräva att man validerar modeller på befintliga dataserier innan man börjar använda för prognoser långt in i framtiden. De senaste 20 åren som exempel – det skulle ge många graders högre prognos än verklig temperaturutveckling – om man använder linjär interpolering.

  Så varför avkrävs inte alla klimathetsare svar på dessa frågor?

  Jo, man struntar i fakta och koncentrerar sig på att skrämmas istället och hoppas slippa några frågor alls. Jag har lyssnat otal gånger på Rockströms spekulationer – med noll motfrågor av journalisterna i Mp-media.

 22. Björn

  Ingemar Nordin [19]; ”Den mesta delen av atmosfären värms väl huvudsakligen genom solens uppvärmning av ytan”. Det är ju detta som är problemet, för man talar bara om växthusgaser som värmande av atmosfären. Men växthusgaserna är ju bara CO2 och H2Ogas plus några spårgaser. Man talar ju inte om att den övriga atmosfären med kväve, syre och argon, absorberar IR. Om så inte är fallet, är det växthusgaserna som värmer den övriga atmosfären, eller så är det olika våglängder från direkt solstrålning som absorberas i atmosfären. Atmosfären innehåller värme, men som sagt det är mycket oklart i debatten och fysikaliskt vad som egentligen skapar värmeinnehållet.

 23. Alfons

  Historieprofessorn Dick Harrison i Lund är skeptisk till att skogsbränderna i Sverige och i Kalifornien ses som exempel på klimatförändringen.
  – Jag ser på klimatproblemen ur 100 000 årigt perspektiv. Under den tiden har det gått upp och ner med värmeperioder, kontinenter har brutits upp och flora och fauna förändrats. Vad vi ser nu är krusningar på ytan jämfört med de senaste 10 000 åren, säger Dick Harrison i en intervju för Hufvudstadsbladet.
  Han tycker att det stora fokuset på klimat har gjort att vi glömt bort andra problem.
  – Jag ser att vi måste ta klimathotet på allvar, men jag tycker inte att klimatfrågan är värd att ta över nyhetsmedia så mycket som det gör i dag, säger han.

 24. LarsF

  Torbjörn #5 – Jag har läst lite olika om det, en del menar att co2 är värre ön avdunstning(vapor) andra tvärtom.

  Jag kollar ibland här lite artiklar och kommentarer
  https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm

  Man får inte låta sig luras dock av domännamnet, det är klimathetsare som vill avfärda allt annat som myter. Men kommentaren funkar som här, lite för och emot.

  Men bra frågställningar osv för att väga olika källor mot varandra.
  Som ståra grundfrågorna finns med och eftersom vi bara får skrämselretorik i sveriges Mp-media så behöver de riktiga argumenten i alla fall, i den mån det finns.

 25. LarsF

  ..glömde säga – gå in på intermediate-fliken i alla fall, det mer djuplodande.

 26. Gunnar E

  #14#
  Tack för förtydligande

 27. Zeke

  Argo-systemet, dvs det globala nätverket av temperaturmätande bojar, togs väl i bruk 2003 om jag inte missminner mig. Man kan fråga sig vilka skattningar som gjorts för att få fram temperaturdata gällande åren före 2003. Enligt rapporten rör det som en temperaturökning om 0,1 grad C på 40 år, men med tanke på den stora osäkerheten i hur de fått fram denna blygsamma siffra (0,025 grader per decennium) finns det nog anledning att ta det med mer än en nypa salt.
  Enligt analyser av iskärnor finns en eftersläpning på uppåt 800 år mellan luft och hav vid växlingar mellan värme- och köldperioder. I så fall kan det ju mycket väl vara den medeltida värmeperioden som triggade havsuppvärmningen som inleddes i början av förra seklet.

  Det är så mycket galenskaper i PK-media att man snart inte står ut längre. Faktumet att vi kanske får dras med kombon av Lööf, Lövin och Löfvén i några år höjer ju inte humöret direkt. Vilka stolligheter ska vi pådyvlas under de närmaste åren? Man bävar…

 28. Staffan Lindström

  11 Stefan Gustavsson
  Rapport 2019/01/10 torsdag ca 16 min in . Han serverades 3 köttbitar men snabbt klipp till veganfrämjandet . Tigran Feiler son? till Dror Feiler numera inte främst känd som tonsättare och musiker o v-politiker , pådrivande bakom ”Ship to Gaza” Israeliska kustbevakningen tog Drors saxofon vid ett tillfälle… Tyckte väl den var väl eklektiskt impressiv??… Eller var det IDF? Tigrans entusiasm inför den vegetariska ”grillbiffen” kändes inte helt äkta måste jag säga!

 29. Björn

  På tal om luftens uppvärmning så kan man se i nedanstående länk att vattenånga absorberar ingående energi från solen. Moln är vattendroppar och absorberar ändå mer.

  https://cosmoscon.com/2011/12/27/a-graph-on-co2-absorption/

 30. Bim

  Lite vid sidan om men högst aktuellt för Bloggare,när en vänsterregering åter igen får makten.
  Deplattformering och Yttrandefriheten. Kolla Henrik Jönsson. Kul o skärpt kille.
  https://youtu.be/wU3h96DKzdA

 31. sibbe

  Har jag fel: minskar INTE NOAA Argo -temperaturer-siffror med (+ 0,2 grader i sina mätningar av havstemperaturer? Och i så fall – varför?

 32. sibbe

  Allt är relativt:
  Även Sverige får en socialdemokratisk regering lik den tyska. Högern försvinner, döms som radikal, vänstern försvinner, törs inte svika … Ack ja. Intressant även för oss väderskådare…

 33. Nionde lördagen med demonstrationer av de Gula Västarna i Frankrike. I förmiddags deltog jag i en march i Falaise. Vi var cirka 70 personer. Jag passade på att undersöka om det fanns något medvetande om att det är ”la transition énergétique” som orsakar prishöjningarna på diesel och el. Det finns det inte.

  Jag talade med ett 30-tal personer och frågade dem om de visste hur mycket den globala temperaturen stigit de senaste 150 åren. Nästan alla svarade att de inte visste, men gissade på något mellan 4° och 7°. En person trodde att det var omkring 1°.

  Därefter visade jag några diagram; den beräknade temperaturen de senaste 11 000 åren på toppen av Grönlandsisen, elpris i förhållande till utbyggnaden av ”förnyelsebar el” i ett antal länder, antalet cykloner i stilla havet från 1970, utvecklingen av den globala spannmålsskörden, isbjörnspopulationens utveckling och några andra, beroende på hur intresserad personen verkade. Frapperande var att nästan ingen visste att detta är frågor som framförs av klimathotarna. Det enda som fastnat av all klimatpropaganda var att temperaturen stigit. Det allt överskuggande skälet till missnöjt är att pengarna inte räcker till. Och de personer jag talade med menade att det problemet skulle lösas med högre skatter på de rika.

  Att låga energipriser och god och stadig tillgång på el är en förutsättning för välstånd gick inte att förklara. Ett sådant resonemang var lika oförståeligt för dem som om någon förklara kvantmekanisk teori.

  Konklusionen är, som vissa av oss på KU ibland påpekar, att vetenskapliga argument är fullständigt meningslösa för att övertyga gemene man om att klimathotet är ett falsarium. Personligen tror jag att ekonomiska argument om hur privatekonomen påverkas av energi-och klimatpolitiken, är enda sättet att vinna gehör för våra argument.

  Bilder från dagens demonstration: https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=383336

 34. Larsa

  Å herregud..

  https://www.norran.se/livsstil/reportage/inte-bara-klimatangest-hjartat-maste-vara-med/

  Vet ej om det är betallänk, ber om ursäkt isåfall

 35. Claes Forsgårdh

  #11 Stefan Gustavsson. Vilket trams som vanligt av SvT.
  I Argentina äter man kött. Punkt slut!
  Vid ett svenskt dotterbolag i Argentina försökte man införa en köttfri dag vid lunchen. Det tog inte många dagar förrän en mängd av personalen kom med läkarintyg att man måste äta kött p.g.a. hänsyn till personens välmående. Utgå alltid att det som sägs på SvT är lögn. Ibland är det korrekt, men kolla alltid upp först.

 36. Håkan Bergman

  Claes Forsgårdh #34

  Idrottsresultaten brukar vara korrekta på SvT.

 37. Håkan Bergman

  Lars Mellblom #32

  I längden kommer det inte att gå att dölja kostnaderna och vad som orsakar dom. Sen skadar det inte att visa på orättvisorna också, det är en enorm överföring från dom som inget har till dom som har som pågår. Den regering vi tyvärr lär få lovar en grön skatteväxling, ren stöld från fattigt folk och pengarna går till dom bättre bemedlade i storstäderna. Det är ofattbart att partier som säger sig värna om dom svaga i samhället kan gå in för en sån politik. C och MP är väl ursäktade i kraft av sina förståndshandikapp, och L kan vi nog avskriva som parti framöver. Nå, vi får se vad Sjöstedtarn beslutar, bollen ligger där.

 38. tty

  #4

  ”Det går inte att se någon trend. Förvånar mig lite faktiskt.”

  Det går att se en tydlig trend om man ser utvecklingen månad för månad:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_anom.php?ui_set=1&ui_region=nhland&ui_month=12

  Det är mindre snö vår och sommar, mera snö höst och förvinter. Högvintern är oförändrad

 39. ces

  Varför är det ingen journalist som frågar Lööf hur det känns att vara beroende av att Vänsterpartiet godkänner det förhandlade resultatet?

 40. pekke

  De första Argos-bojarna sjösattes väl 1999, så projektet är nu dryga 20 år, fast det tog väl ett tag innan de blev flera tusen.
  De skall tydligen ha hög noggrannhet i mätningarna, största problemet som jag tycker är att de flyter omkring vilket gör att de knappast mäter på samma punkt om och om igen.

  De gör alltså inga stationära mätningar eftersom de flyter omkring fritt vilket knappast kan kallas vetenskapligt.

 41. Mer Frankrike. Av landets cirka 3 200 fartkameror har nästan 2 000 förstörts eller skadats sedan de Gula Västarna började protestera den 17 november. Det är modigt. Att skada en fartkamera straffas med 30 000 € i böter + 2 års fängelse. Om den förstörs kostar det 75 000 € och 5 år i fängelse.

  https://actu.orange.fr/france/gilets-jaunes-pres-de-60-des-radars-degrades-CNT000001bPPOK/photos/christophe-castaner-en-compagnie-du-directeur-general-de-la-gendarmerie-richard-lizurey-lors-des-voeux-a-la-gendarmerie-a-paris-le-10-janvier-2019-b12793b97846b672c654fa1f622c6698.html

  I dag blev flera MSM TV-journalister bortdrivna av demonstranterna som skanderade ”collabo”, en förkortning av ”collaborateur”, vilket i detta sammanhang syftar på de fransmän som under WW2 samarbetade med tyskarna. Det är ett starkt värdeladdat ord. Anledningen är att MSM troget återger regeringens beskrivning av protesterna. Kanske något att ta efter i Sverige i stället för att skriva till Granskningsnämnden?

 42. tty

  #5 Torbjörn

  ”Vattenånga absorberar IR-strålning i samma frekvens som koldioxid.”

  Nej, i huvudsak har de olika absorptionsband. Vattenånga absorberar över ett mycket bredare spektrum.

  https://www.earthobservatory.nasa.gov/ContentFeature/Tyndall/Images/absorption.gif

  ”Finns det någon beräkning på hur fördelningen i absorbtion det är mellan dessa molekyler och absorberar alla molekyler strålning eller finns det CO2-molekyler som inte absorberar?”

  Se länken ovan. Alla molekyler av ett visst slag absorberar samma frekvenser. Dock blir det små skillnader beroende på vilka isotoper de ingående atomerna är- Det är verkligen inte lätt att beräkna vattenångans effekt, men siffror att den utgör 60-70% av hela växthuseffekten är gängse.

  ”Har den omgivande temperaturen någon påverkan på absorbtionen?”

  Faktiskt en aning. Det finns något som heter dopplerbreddning och som gör att ett absorptionsband blir något bredare och diffusare vid högre temperatur.

  ”Det borde gå att räkna ut hur mycket energi som teoretisk är möjligt att absorberas av koldioxiden, någon som vågar sig på uppgiften?”

  Det finns bra programpaket som gör just det, absorptionslinje per absorptionslinje. Detta är en av de få vetenskapligt solida delarna av klimatvetenskapen. Detta beror dock på att atmosfärens IR-transmissionsegenskaper är militärt betydelsefulla. Det är alltså Pentagon som har betalat.

  ”Det kommer fortlöpande uppgifter om CO2-halten i atmosfären, men finns det någon som mäter de andra halterna?”

  Ja, men vattenångehalten är extremt variabel.

 43. tty

  #11

  Jag har själv varit i Argentina i flera omgångar och jag instämmer med vad flera andra redan har sagt. Det är nog världens minst vegetariska land.

  Det påminner mig om när jag var på en vetenskaplig kongress i Beijing för en del år sedan. En polsk bekant som är vegan var med. Han hade inte varit i Kina sedan sovjettiden och han såg fram mot alla fina vegetariska rätter han hade ätit där tidigare. Han blev grymt besviken. Det fanns inte en enda vegetarisk rätt på menyerna längre. Under mellantiden hade kineserna fått råd att äta kötträtter och ratade numera det veganska.

  Apropå SR/SVT så tror jag seriöst att svensken i gemen i dag är sämre underrättad om vad som sker i omvärlden än vad man var i Sovjet före 1991. Jag var där en del, och där var i princip alla medvetna om att regimmedia ljög, men det har tydligen inte gått upp för Dum-Svenne än.

 44. pekke

  tty #43

  ” Apropå SR/SVT så tror jag seriöst att svensken i gemen i dag är sämre underrättad om vad som sker i omvärlden än vad man var i Sovjet före 1991. Jag var där en del, och där var i princip alla medvetna om att regimmedia ljög, men det har tydligen inte gått upp för Dum-Svenne än. ”

  Håller med, gällande utländska nyheter så är det bäst att kolla utländska media eftersom både SVT och SR verkar vinkla sina nyheter efter sina egna politiska agendor, de är Pravda upp i dagen !

  Värsta exemplet är morden på de 2 kvinnorna i Marocko som SR/SVT rapporterade om, knivskador !!!

 45. Ivar Andersson

  #39 ces
  Vänsterpartiet med kommunistiska rötter brukar jag skriva. Grattis till Annie Lööf som gjort sig beroende av att stöttas av Vänsterpartiet med kommunistiska rötter. M+KD+SD+V har 182 mandat och kan rösta ned den föreslagna S-ledda regeringen.

 46. Ingvar i Las Palmas

  pekke 44
  Det där var bra dumt!!
  Kalla inte hårt arbetande svenskar som inte har tid att sätta sig in i allt som försiggår utan
  litar på media för ”dumskallar”

 47. Håkan Bergman

  oops!

  I mitt #14 ska det vara troposfären, inte stratosfären.

 48. Gunnar Strandell

  Ingvar, pekke och tty.
  Sverige har varit framgångsrikt och till en del beror det på att vi kunnat lita på varandra. Det har gällt privat och i synnerhet professionellt. Vi har blivit vana med att det funnits olika syn inom MSM och att det borgat för att en mångfald av intressen och synpunkter tagits tillvara och fått höras.

  Medielandskapet har genomgått en snabb förändring som inte är klar än. Att människor med jobb, vänner och familj litar på MSM för att det varit rationellt är inte konstigt och knappast dumt.
  Politiker som av egennytta ger lagstöd för tystnaden av alternativa medier gör dock något dumt, trots att det är smart, sett ur deras perspektiv.

 49. Håkan Bergman

  Gunnar S. #48
  Som av en händelse har SvD två intressanta artiklar i ämnet idag, båda kan läsas i incognitofönster.
  https://www.svd.se/odesdiger-miss-att-undervardera-civilsamhallet
  https://www.svd.se/carl-hamilton-sverige-styrs-pa-ett-daraktigt-satt

 50. Björn

  På Wikipedia finns det en hel del intressant och ibland trovärdigt som i nedanstående länk. Speciellt stycket om ”Atmospheric effects”. Här framgår absorptionsförmågan hos H2Ogas och CO2, mm. Här framgår ju rätt bra hur absorptionsförmågan hos vattenångan H2Ogas har ett betydligt bredare spektrum än CO2. Hela detta stycke är läsvärt och tänkvärt.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_absorption_by_water

 51. Ingvar i Las Palmas

  Rekordväder i Europa
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-6584305/Europe-blanketed-snow-following-deaths-21-people-winter-whiteout.html

  Tanks roll in to frozen hell: Germany and Austria call state of emergency as troops save residents from NECK-DEEP snow after 21 deaths in worst winter for more than 30 years

 52. Håkan Bergman

  Ingvar #51

  Undrar hur man får bort såna där snömängder från ett tak med solpaneler?
  https://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html

 53. LarsF

  Björn #50 – supertack för den länken. Detta har jag som hemläxa över vintern att försöka greppa sanningen vad gäller detta – vapor kontra co2.

 54. tty

  #53

  Vad som kanske inte framgår tydligt i den aktuella länken är att vatten i vätskeform och fast form har helt andra egenskaper än vattenånga. Båda är i stort sett svartkroppsstrålare med ett kontinuerligt spektrum som beror av temperaturen.

 55. Wille Börlin

  En fråga till samtliga.
  Jag läste någonstans för länge sedan att stormar av den typ som uppträder på Atlanten och sedan ger sig på USA inte kan nå mer än en viss styrka. Taket skulle vara nått då havsvattnet var mer än ca 30 grader. Sedan skulle någon form av återkoppling / självreglering träda in.
  Känner någon till detta ?
  Är det över huvud sant ?

 56. Håkan Bergman

  Som om britterna inte hade nog med problem.
  https://www.theguardian.com/business/2019/jan/17/hitachi-set-to-scrap-16bn-nuclear-project-anglesey-wales
  Som väntat föreslår dom gröna mera vind och batterier i stället, alltså en ännu hopplösare marknad för baskraft.