Mental istid

Istid
Igår eftermiddag var jag och såg den nya filmen ”Prometheus” som är ett måste för varje älskare av Sci-fi. Den utspelar sig i slutet av det här århundradet och skildrar tiden före den första Alien filmen. Jag får inte ihop storyn helt men den var helt klart sevärd. I början av filmen upptäcker arkeologer grottmålningar i en grotta på en ö utanför Skottland. Målningarna sägs vara 30 000 år gamla vilket fick mig att höja på ögonbrynen (bakom 3D-glasögonen) eftersom det var istid då. Även om isutbredningen har varierat så undrar jag om det finns några bevis för att människor bodde så långt norrut för 30 000 år sedan?
Men det intressantaste är kanske hur många nya tekniska innovationer som kan komma fram till den tidpunkt då filmen utspelar sig. I filmen tryckte Elizabeth Shaw (spelad av vår svenska Noomi Rapace) in ett instrument i en död varelse och fick en exakt C 14 datering inom några sekunder, en dröm för många arkeologer.
Vad som kan komma att hända med klimatet handlar mycket om vi har lyckats minska våra utsläpp till slutet av det här århundradet då filmen utspelar sig. Att vi då inte längre använder kol och olja, förutom i begränsad omfattning, för vår energiförsörjning kan sägas vara en vision eller ett mål. Den visionen delar jag av flera skäl, koldioxid är ett av dem.
Skillnaden mellan en klimathotsskeptiker och en klimatalarmist tycks alltså inte främst handla om visionen utan om vägen dit.
Eftersom jag arbetar med systemutveckling i olika projekt kan jag inte låta bli att dra lite paralleller med den världen. Det finns metoder och processer som skall leda till målet men som ser väldigt olika ut. Den ena, äldre metoden, kallas vattenfallsmetoden då man planerar allt i förväg ibland så långt som fem år. Den andra och mer moderna metoden kallas för den för agila metoden. Agil betyder rörlig och det är just vad metoden är. I en värld som förändras mycket snabbt kan man inte planera hur arbetet skall gå till i förväg, man måste kunna anpassa sig. Faktum är att även målet kan ändra sig under resans gång men å andra sidan har risken att man har byggt något som ingen längre vill ha minskat betydligt med den nya metoden. Poängen är att arbeta sig framåt i korta tidsramar. Efter varje sådan kort period utvärderas nyttan och om det behövs ändras riktningen.
Vi behöver lösa frågan om framtidens energislag men en bra början är insikten om att vi inte har någon lösning idag. Vi kommer att behöva prova olika lösningar och vi kommer också att behöva förkasta flera av dem och ändra riktning.
Det är nu hög tid att utvärdera nyttan med vindkraft om vi inte vill att våra barnbarn och barnbarnsbarn skall stirra på rostiga metallmonster och undra om vi drabbades av någon slags mental istid som gjorde att vi saknade förmåga att ändra riktning.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olaus Petri

  Eftersom det är examinationstider tvingas jag ge dig Väl Godkänt Lena. Dock kan jag inte låta bli att påpeka att grottmålningar alltid hittas i en grotta. 😉

 2. pekke

  Logik i filmens värld brukar inte vara vidare logisk.  😉
   
  Logiken för klimat/miljövänlig grön energi är ju inte alltid så logisk heller, som jag påpekat i några kommentarer.
   
  Priset för Tysklands ” Gröna Energi ” får de fattiga betala.
   
  ” The German government was quick to approve a phase-out of nuclear power in the country after the Fukushima nuclear disaster. Now the costs of moving toward renewable energy are just being realized, and low-income consumers are paying the price. ”

  http://www.spiegel.de/international/germany/germany-s-nuclear-phase-out-brings-unexpected-costs-to-consumers-a-837007.html
   
  Angående förnybara energikällor, tillverkning av solceller släpper ut enorma mängder av växthusgaser som är värre än CO2 !
  Solar Cells Linked to Greenhouse Gases Over 23,000 Times Worse than Carbon Dioxide According to New Book, Green Illusions
  http://www.digitaljournal.com/pr/738098

 3. Labbibia

  Tack Lena!
  Mycket bra! När det gäller infrastruktur kanske den ”agila” metoden inte är direkt tillämplig? Det handlar ju om enorma investeringar i stora system, exempelvis elnät och tillgång till rent vatten som är absoluta ”måsten” för att vårt samhälle ska kunna fungera. Att  förkasta och byta riktning vartannat år kanske inte är tillämpligt när det gäller basala samhällsnödvändigheter? Jag har i allafall svårt att tro det. 

 4. Ann L-H

  Lena – tack för en mycket tänkvärd betraktelse! Morgonen började med att jag tog del av vår miljöministers tugg i DN. Under tiden kom ditt inlägg som plötsligt karakteriserade den tankevärld ministern och hela NGO-rörelsen ger uttryck för – mental istid. Tack!  

 5. S. Andersson

  Olaus Petri #1: Du har fel. Det finns grottmålningar både här och där. I princip har väl alla offentliga toaletter grottmålningar på väggarna?
   
  🙂

 6. Bim

  S. Andersson # 5
  Du måste skilja på grottmålningar och pissoarkonst.
  Grottmålningar är konst men pissoarkonst är ju ingen konst, det är ju skitlätt. 😀
  Lena
  Du har verkligen en poäng. ”Klimatvetenskapen” går som en ostoppbar ångvält över den riktiga vetenskapen.
  Självmordsbenägna, självutnämnda doktorer och byråkrater står som spö i backen för att tjäna den store  Maurice. 
  Då kan anpassning till verkligheten inte tillämpas. Då gäller det att skippa logiken för att få mat för dagen och ett bekvämt koldioxidsprutande liv i lyx. 
   

 7. Gaupa

  Labbibia # 3
  Håller med dig! Det är svårt att ”ändra riktning” hastigt, på detta. Det är väl därför också som man vill kunna förutspå framtiden. Tyvärr får vi nog fortsätta planera för ”Ordning” men alltid vara beredda för ”Kaos”.
  Inte Skottland ,men nära. 😉
  http://en.wikipedia.org/wiki/Creswell_Crags#Caves 
   

 8. tty

  För 30000 år sedan var det en interstadial med relativt liten isutbredning. Det finns inga direkta spår av människor i Skottland från denna tid, men däremot fossil av bl a mammut och ren i grottorna vid Alt nan Uamh.
  Även i Sunnmöre i Norge finns grottor med arktisk fauna från denna tid, men inga spår av människor.
  Däremot fanns det människor på ännu högre breddgrader i norra Ural och i Petjora-dalen i norra Ryssland ungefär vid samma tid.
  Så det är inget direkt orimligt med grottmålningar i Skottland. Det finns grottmålningar så pass nära som i Derbyshire i centrala England.
  Men det behövs mycket speciella geologiska omständigheter för att innehållet i en grotta skall överleva en nedisning vilket är anledningen till att spår av människor äldre än ca 15 000 år är ytterst sällsynta innanför den senaste inlandsisens yttergräns.

 9. pekke

  Gaupa #7 och tty #8
  Intressant !  Finns alltså möjligheter till grottmålningar i Skottland.
   
  Scenariot i Prometheus kan alltså vara möjlig, åtminstone prologen, resten av filmen får framtiden sia om.

 10. Björn

  På tal om istid kan jag ingte låta bli att visa följande länk som utmärkt beskriver denna tid både historiskt och dess teoretiska grund.
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=inlandsisen%20england&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CFwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ksla.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F01%2FBirger-Schmitz.pdf&ei=t2PQT-WiFe_P4QSalsG-DA&usg=AFQjCNFBsIphlOzJl9QGLF67hmbQj8whGQ

 11. Lars Jonsson

  Människan vandrade med stor sannolikhet in i Europa från Mellanöstern för ca dryga 40 000 år sedan via Östeuropa och upp mot Tyskland för att sedan gå neråt mot västra Europa. Detta skedde under isotopstadie 3 en relativt lång och varm period från ca 60 000 år tills för 28 000 år sedan. Denna relativt milda period kulminerade för ca 40-42 000 år sedan då moderna människor vandrade norrut från Mellanöstern. Interglacialen för ca 30 000 år fick ett relativt abrubt slut då det blev kallare igen för 28 000 år sedan och vi gick in i det senaste glaciala maximat (isotopstadie 2) De äldsta grottmålningarna är ca 40 000 år gamla och den typen av samlar och jägarkultur ebbade ut i Europa i och med att någon började odla i Syrien för ca 13 000 år sedan, kanske som en innovation under slutet av den kallaste och torraste delen av den senaste istiden. Denna kunskap spred sig norrut under holocen. Här på Gotland fanns jägare och samlare kvar så sent som för 5000 år sedan och en och annan dröjer sig fortfarande kvar i Norrlands inland. smiley.
  Jag tror personligen att Neanderthalarna hade en form av kultur som påverkade de människor som vandrade in i deras ”rike” Europa för drygt 40 000 år sedan. Nya fynd i Spanien talar för detta. Några grottmålningar i Skottland för 30 000 år sedan är mindre sannolikt.

 12. Olaus Petri

  S. Andersson.
  I bemärkelsen att grottmän ibland gör avtryck utanför grottan har du förstås rätt, men då borde det heta ”grottmänsmålning”. 😉 

 13. Staffan

  Bättre kunskap i naturvetenskap och matematik gör dessvärre amerikaner mer skeptiska ifråga om ”klimatförändringen” och dess risker.  Säger en studie som nu publicerats i Nature.
  Detta trots att ”forskarkonsensus” ju slagit fast att ’karbon-driven global upphettsning är i full gång och extremt farlig’.
  Rapportens författare säger emellertid att läget ändå inte är hopplöst.  ”Effektiva motstrategier” kan vara t.ex. ”kulturellt olika kommunikatorer”, vars anseende i ”kulturen” ökar deras trovärdighet.
  Eller andra ”lösningar” som har resonans hos de olika grupperna.
  Att finna sådana lösningar genom den nya vetenskapen ”science communication” skulle vara en allmännyttighet av särskilt stor betydelse.  (The Register, 29/5)
  http://www.theregister.co.uk/2012/05/29/science_and_maths_knowledge_makes_you_sceptical/

 14. Staffan

  TCS håller ju en mycket högre, vetenskapligare nivå.  Här har man påpekat för mig okunnige att AGW (så sade vi 2008) inte har med temperatur att göra.  Om jag visar att juli-tempen var densamma på 2000-talet som på 1730-talet visar det bara att jag inte förstått problematiken.
  Och det tror jag mig kunna förstå…

 15. Magnus Hansson

  Jag håller inte med om att klimatskeptiker och alarmist har samma mål. Alarmister är pricipiellt alltid emot kärnkraft och för vindkraft.
  Alarmister anser att mänskligheten alltid lever över sina tillgångar, och att den enda lösningen är att backa utvecklingen. 
  Alarmister är pessimister.
   

 16. Thomas

  Staffan #13 ”Bättre kunskap i naturvetenskap och matematik gör dessvärre amerikaner mer skeptiska ifråga om ”klimatförändringen” och dess risker.  Säger en studie som nu publicerats i Nature.”
   
  Studien visar tvärtom att i genomsnitt är folk lika oroliga för klimatförändringar oberoende av allmänna kunskaper om vetenskap. Däremot är de som har större allmänbildning mera polariserade så att de antingen är övertygade om att hotet är stort eller att det är litet.

 17. Peter Stilbs

  OT. Men vill ni höra totalt skitsnack så pågår just en Riksdagsdebatt på Kunskapskanalen. Herregud för den Centerpartist som just nu svamlar.

 18. Peter Stilbs

  Roger Tiefensee heter svamlaren jag refererar till i #16. Gud bevare oss…

 19. tty

  En vacker symbolik i det namnet: ”Tiefen see”, djupt vatten, alltför djupt tydligen.

 20. Peter Stilbs

  Jag är närmast chockad över att ha lyssnat till de sista 35 min av Riksdagsdebatten jag refererar till i föregående kommentarer. Är verkligen kunskapsnivån så bottenlöst låg bland majoriteten av våra Riksdagspersoner?

 21. Staffan

  ”De med högsta naturvetenskapliga uppfattningsförmågan, och förmågan att resonera tekniskt, var inte de mest oroliga för klimatförändringen.  I stället var den kulturella polarisationen störst bland dem.”
  ”Åsiktsskillnaden ifråga om klimatförändring beror inte på människors oförmåga att förstå naturvetenskap, utan på en tydligt intressekonflikt:  mellan önskan hos individer att ha åsikter i linje med vad de har, som de har nära band till, och den kollektiva önskan de alla delar att använda vetenskapen på bästa sätt för att öka den allmänna välfärden.”    (Nature;  inledande sammanfattning.)
  –  Visst är det så.  Har man insett att ett socialistiskt, f’låt, genomdemokratiskt, politiserat samhälle leder till högre lycka för oss alla är det självklart att man t.ex. ska höja bensinpriset.  Är bensinpriset 15 kr/lit går nu 8:65 till skatt.  Det kan höjas rejält!

 22. Har du en länk, tack!

 23. Adolf Goreing

  #15 den där studien har jag också läst och postat om här på TCS tidigare. Din tolkning tycks vara från ”miljöaktuellt” eller ”the Guardian”? Det står inget sådant. Högre naturvetenskaplig kunskapsnivå = mer skeptisk. Egentligen inget konstigt.

 24. Staffan

  Nature?
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1547.html#/f1

 25. Avsåg Peter#19. Kan inte hitta debatten.

 26. Thomas

  Adolf #22 ”Högre naturvetenskaplig kunskapsnivå = mer skeptisk.”
   
  Det rapporterades så på en del håll, men närmare granskning visar att det inte stämmer. Det var nästan exakt samma andel ”skepticism” oberoende av kunskapsnivå.
  Det finns dock några problem, dels att kunskapsnivån inte hade något med kunskap om klimatet att göra och dels att det bara handlade om att kunna rabbla upp fakta, inte om att kunna värdera bevis eller förstå att all vetenskap har osäkerheter.

 27. Thomas

  tty #18 har du också sett debatten och kan du förklara vad som är så dumt? Peter verkar för överväldigad för att komma med annat än ad hominems.

 28. Staffan Lindström

  { 07.06.12 at 16:34 } … AndersJ … du får nog tåla dig … Jag laddar ner Riksdagens frågestund från förra torsdagen just nu för att kolla om de hade hästarna hemma…då…

 29. Peter Stilbs

  Thomas #26 , det fanns inte någon relevant kunskap om något överhuvudtaget bland ”debattanterna”. Det är det som var så chockerande. En av de sista talade om en metanchock från den Antarktiska issmältningen…

 30. Thomas

  Peter #28 jag såg ett par minuter där en miljöpartist pratade om metanchock från Arktiska issmältningen, är det månne det du menar?

 31. Labbibia och Gaupa
  Jo det klart att infrastruktur måste byggas på längre sikt men jag tror ändå att man kan ta det i mindre tidsramar och göra utvärderingar efter varje. Det gäller ju inte bara vindkraft utan ex att sätta solpaneler på kommunalhuset. Gör det, men klä inte varenda kommunalhus i hela landet utan testa och utvärdera vilken nytta det verkligen gav och om det gav några negativa andra effekter.
  Över hälften av elräkningen går ju i skatt (inklusive moms) och jag vill gärna ha något att säga till om vart dessa pengar går. Vad gäller vindkraft är det verkligen en ångvält som bara gasar på men även den behöver utvärderas.
  Men det verkar som att det viktiga vad gäller vindkraft är bara vilken polisk nytta den gör. Si och så mycket ”förnybart” till år 2020 är det enda som är viktigt.

 32. Peter Stilbs

  Kanske var det den arktiska. Jag satt i alla fall och gapade. Debattörerna framstod som papegojor, som citerade osammanhängande haranger av Rockström, Wijkman, Wetterstrand och Azar.
  Lennart Bengtsson, kan Du inte ryta till någon gång ? 

 33. Gaupa

  Lars Jonsson # 11
  Hehe, jaa vi har nog inte förändrats så mycket här i Norrlands inland.
  Jaktradion och hundpejlen har ju tillkommit förståss . 😉
  http://www.glosaalgriket.se/hallristningar.html 
   

 34. Thomas

  Peter #31 när man kommer med långa haranger om andras okunskap är det bra om man själv har koll på skillnaden mellan Arktis och Antarktis. Att det avgår metan från områden kring Arktis är välbekant.

 35. Peter Stilbs

  Thomas #33, knappast metan från isen, det var det han sade.
  Och denne Tiefensee yrade om ökad fästingfara, pga det varmare vädret. Själv önskar jag att det blir en varm, och solig sommar, som man minns dem från sin ungdom, innan koldioxiden blev ett problem  … 😉

 36. Staffan

  Nature, högraste bilden nästan längst upp (förstora!), text:
  ”Contrary to SCT’s predictions, highly science-literate and numerate hierarchical individualists are more sceptical, not less, of climate change risks.”
  (SCT = science comprehension thesis)
  Och så lämnar jag åt Thomas att slå fast att vissa andra grupper… ja, ni vet.

 37. Staffan

  27 maj 2008 slog Thomas fast att Vaclav Havel ”inte sagt något sådant”:  Det var Vaclav Klaus som sagt det.  (TCS)
  Yessir. 
  Tjeckiens president, nationalekonomen Vaclav Klaus, hade skrivit en bok om klimatångesten, ”Blue Planet in Green Shackles”, som kom ut i USA då.  Klaus sade där bl.a.:  ”Det största hotet mot frihet, demokrati, marknadsekonomi och välstånd är inte längre socialismen.  Det är i stället den ambitiösa, arroganta och hänsynslösa ideologi som kallas ’environmentalism’.”
  – Wikipedia citerade:  ”Environmentalismen är verkligen ett redskap för att ge oss ett socialistiskt styre på global nivå. Mitt liv under kommunismen har gjort mig känslig på den här punkten.”  I en intervju med BBC kallade han intervjuaren ”totalt arrogant” när denne sade att man nått en vetenskaplig konsensus om klimatförändringen, och sade att han var ”fullkomligt säker” på att människor skulle tacka honom när de om 30 år såg tillbaka på denna tid.

 38. Gaupa

  Lena Krantz # 30
  Jovisst önskar man att de kunde ta det med mindre tidsramar. Framförallt med vindkraften som innebär så stora ingrepp. Nu vill kommuner så gärna vara duktigast på miljö och ”förnybart” så det måste storsatsas. 
  Krokoms kommun har ju svindlande planer för vindkraften  och det knyter sig i magen när man läser om detta. Visserligen är det många om och men och vi får 
  ha synpunkter innan det byggs. Det fördröjer ju det hela. Det blir två läger, som vanligt. För och emot. Vilka ska få bestämma?
  Bäst är väl om vindkraften visar sig oekonomisk men …i dessa klimatpanikens tider kanske inte det räcker.
  http://www.krokom.se/download/18.64452267131d71c1ee88000786/Krokomantag_23+feb+2011.pdf 
   

 39. Thomas

  Staffan #35 ”highly science-literate and numerate hierarchical individualists are more sceptical, not less, of climate change risks.” Det är alltså delgruppen i fetstil som är mer skeptisk. Eftersom du naturligtvis även tittat på figuren så såg du också att för ”egalitarian communitarian” så gick trenden i motsatt riktning.
   
  Peter #34 Om han verkligen sa att det var metan från isen så hade han fel, och i så fall står det ett-ett emellan er i fel, men eftersom du redan gjort bort dig en gång genom att påstå att det var Antarktis han pratade om så tillåter jag mig att vara skeptisk även till denna din version.

 40. Ann L-H

  Sandlådethomas!

 41. Staffan

  Ja, Thomas, om man har hjärtat till vänster – är ”egalitär kommunitär”, om man ska försöka dölja det lite – så är klimatpolitiken den nu bästa möjligheten att få igenom sina idéer.
  – Här i staden är det förresten 10º just nu vid SMHI.  Usch!

 42. Thomas

  Staffan #10 Alternativt kan man se det som att om man är kortsiktig egoist så föredrar man att förneka AGW. Istället för att ge öknamn åt motparten kan man dock konstatera att om man slår ihop båda grupperna får man att acceptansen för AGW förblir konstant beroende av kunskap.

 43. Börje S.

  Pengarna finns för närvarande i att slå mynt av den obefogade skräcken för den nyttiga och högst nödvändiga gasen CO2.
  Ingen blir rik på att ta sitt moraliska ansvar och peka på hur det fullständigt skamlösa klimathotandet är såväl oanständigt som oansvarigt.
   

 44. Vaclav Klaus är Europas största politiker och som förstår vad demokrati och frihet är och att demokrati och frihet ständigt måste försvaras!

 45. Peter Stilbs

  Thomas #38. a) Jag hörde Antarktis b) med allt svammel som utsades var det helt i linje med resten c) jag vet mycket väl vad man avser om Arktisområdet och permafrost, etc, sluta med ditt trams. Vi får väl se vad han egentligen sade när/om det kommer upp på SVT play under rubriken SVT Forum

 46. Holmfrid

  Re  #19  Peter Stilbs,
  Att kunskapsnivån är låg bland våra politiker är logisk.  Rekryteringen sker så att politiken är sista ”gluggen” att uppnå god ekonomi utan meriterande utbildning.  I riksdagen är SD det bäst utbildade partiet med M på andra plats med hälften så många högskoleutbildade i riksdagen, MP på 3:e plats.  C, S, V och Fp saknar ledamöter med denna grundutbildning.

 47. Holmfrid

  Rättelse till #45,
  Uppgifterna avser antalet högskoleutbildade per riksdagsledamot.

 48. Adolf Goreing

  #25 att ha hög naturvetenskaplig kunskapsnivå ger också oundvikligen en förmåga att väga fakta mot varandra. Ställningstagandet blir mer objektivt än om en aktivist ”känner” att det är rätt. Rapporten visar att med ett mer kyligt, objektivt ställningstagande blir man men skeptisk till klimatlarmen. Konstigt? Tycker inte jag. Det var faktiskt IPCC-rapporter (den vetenskapliga delen) som fick mig att bli skeptisk. Det fanns inget fog för något ”hot” där. Läste man sedan de artiklar som inte fick vara med, då de inte stödde ”konsensus”, då förstod man bätre de följande kapitlen och den häpnadsväckande sammanfattningen som verkar vara tagen från en helt annan rapport.

 49. Jan E M

  Holmfrid #45
  Det är en ganska stor del av riksdagens ledamöter som har akademisk examen varav de flesta av humanistisk art. Bara ett fåtal har en naturventenskaplig akademisk examen. SD verkar ha minst andel med akademisk examen, men av de fåtal de har så är det en civilingenjör. SD har även ett par ingenjörer med lägre utbildning som inte räknas som akademisk.

 50. Thomas

  Adolf #25 ” att ha hög naturvetenskaplig kunskapsnivå ger också oundvikligen en förmåga att väga fakta mot varandra”
   
  Inte alls! De frågor som undersökningen baserades på var mer av ”trivial pursuit” karaktär. Visst är det bra att man lärt sig grundläggande fakta om naturvetenskap, men det är inte detsamma som att lärt sig kritiskt tänkande. Det är många som kan grundläggande naturvetenskap som aldrig har haft någon som helst kontakt med hur denna kunskap tillkommer.
   
  ” Rapporten visar att med ett mer kyligt, objektivt ställningstagande blir man men skeptisk till klimatlarmen. ”
   
  Det är ju precis det den inte gör! Men det är klart att den som tar sin signatur från en av nazismens ledare måste ha en rätt konstig syn på verkligheten.

 51. Peter Stilbs

  Jag noterade på webben att denne overklige Roger Tiefensee tydligen är någon form av talesman för Centern i detta område. Speciellt då borde man kräva någon egentlig kunskap om sakfrågorna.

 52. Jan

  Kollar man Riksdagens hemsida kan man läsa att Roger Tiefensee har titeln Ekologisk ekonom. 
   De som vill läsa lite om ekologisk ekonomi kan börja med tex.
   http://www.stockholmresilience.org/download/18.aeea46911a31274279800090884/VE+2007+Hahn.pdf

 53. Thomas

  Kan månne Peter Stilbs bli lite mer specifik i sina personangrepp på Tiefensee?

 54. Slabadang

  Tiefensee! ”miljöpolitisk talesman”!
  Var också Cs språkrör för energipolitiska frågor ett tag och är en tvättäkta klimatmytoman så okunnig så klockorna stannar. Han vet inte ens vad alarmismen säger utan kör ett eget hemkokt recept när kan talar om ”klimatet” med lösryckta osammanhängande svepande påståenden och kläcker ur sig vad som helst han tycker låter bra.
  Han lånar bara ett påstående ifrån nånstans han ”hört” att ”forskarna säger”.
  Hur många stolpskott lyckas partierna utnämna i miljö och enegrifrågor. Man trodde Carlgren var det extrema stolpskottet andast för att överträffas av efterträdaren. Vad heter nästa miljöminister? Ola ? och får lönen i bananer?

 55. Stickan no1

  Centern och Tiefensee borde ta till sig Archimedes princip.
  Det gäller att veta tyngden av motargumenten för att inte ta sig vatten över huvudet. 
  Eller om det var:
  att om man är ute på djupt vatten bör argumenten vara tillräckligt bra för att man inte skall sjunka i opinionsundersökningarna.
  Ja, det är fredag…. 😉

 56. Peter Stilbs

  Thomas #53. Jag minns inte debattermen – kanske någon kan hjälpa mig med minnet – att fylla sin tid med så många tokiga påståenden och halmgubbar att motparten (han hade dock ingen som angrep sakfrågorna under den tid jag lyssnade) behöver tiodubbla sin allokerade tid för att bemöta.
  Det lät mest som om man tagit lösryckta meningar från Rockström, Wijkman etc, kört dem i en matmixer, och sen papegojat ut resultatet.  

 57. Såg filmen igår. Två observationer: Kol-14-mätning bygger väl på vissa antaganden och observationer. För det första antar man att mängden C-14 är konstant i atmosfären, dvs. processen är i balans. Detta tar några tiotusentals år på jorden. Eftersom jorden antas vara äldre än så antar man att man kan lita på detta. Man måste också känna till denna halt. Slutligen behöver man veta sönderfallstakten. Kan en mätare som tas fram på en helt ny och okänd måne verkligen ha all denna information? Vet man att halten är konstant? I miljön där de mätte påstods luften vara renad. Utgick mätaren från den atmosfären eller från mätningar moderskeppet gjort i den yttre atmosfären. Detta tog jag från minnet, så något kanske är fel. Men min magkänsla är att denna mätare är lite skum. Kanske en eftergift till tron att vetenskapen kan mäta och därmed veta allt.
  Min andra observation är att man flera gånger pratade om den höga CO2-halten i atmosfären (3%) och hur giftig den var? En slump, eller en eftergift till dagens allmänna tankegods? Eller rentav ett smyginlägg i debatten? Många filmmakare vill ju gärna vara medvetna. Jag har hört om många giftiga atmosfärer i filmer, men aldrig tidigare p.g.a. CO2. Vill man befästa gasens ”farlighet”? (Nu menar jag inte att det är fel att 3% CO2 är giftigt – det vet jag inte; men lustigt med denna referens just nu.)

 58. Thomas

  Peter #56 termen du syftar på är nog ”gish gallop” 
   
  Mikael #57 C-14 bildas genom radioaktiv bestrålning av kväve i atmosfären och produktionen varierar lite med solcykler. En grov tidsskala kan man få genom att räkna med att atmosfärshalten är konstant, men för att få en exakt skala har man tagit till trädringar som kan absolutdateras  genom att man räknar baklänges och mätt C-14 i dessa.
   
  En grov uppskattning skulle man kunna göra på en annan planet också bara genom att utgå från nuvarande C-14 halt i atmosfären, men speciellt exakt skulle den inte bli. När vi pratar actionfilmer är det dock ett bra betyg varje gång de gör något som inte är uppenbart orimligt. Med de normerna är det en kvalitetsfilm om de säger C-14 snarare än ”vibrationer i gammabandet” eller något liknande.

 59. Peter Stilbs

  Thomas #58, Just det – gish gallop. Tack. Men jag tror inte Tefensee avsiktligt använde denna taktik Han är nog bara programmerad så. .

 60. Staffan

  ”UK, Green Movement, and End of the World”.  Hoover Institute’s Peter Robinson intervjuar James Delingpole (Daily Telegraph).  Video 47:41.
  At 19:42:  Delingpole ”doesn’t mind one jot how big his carbon footprint is. ’What is completely missing from this whole mass hysteria outbreak is a sense of proportion, of cost benefit analysis.’
  At 26:42 ”why the Green movement’s junk science may be a greater threat to Western civilization than Hitler’s Germany or the Soviet Union”.
  http://www.hoover.org/multimedia/uncommon-knowledge/102651#nogo