Med- och motvalls

Hanno Essén är docent i teoretisk fysik vid Stockholms universitet sedan 1986. För KUs läsare har hans namn flimrat förbi i samband med att organisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF) gav förvillarpriset till Stockholmsintiativet 2010. Hanno Essén hade då en ledande ställning i styrelsen, så vi KU-skribenter kan inte räkna honom som en sympatisör. I olika inlägg har vi kritiserat VoF för den mobbningskultur, som ett sådant pris innebär (t ex länk 1 och länk 2/). Vi har med viss skadeglädje noterat att man tappat medlemmar i samband med sådana utdelningar. Det är i mina ögon en komisk poäng att Förvillarpriset ges för att mottagaren gjort “insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn”. Det är ett klander som träffsäkert drabbar avsändaren VoF. Deras yttranden och skriverier i klimatfrågan är helt genomsyrade av tron på publicerade och granskade arbeten. Skribenterna verkar inte ens uppfatta sakliga invändningar, utan avfärdar dem endast med hänvisning till påstådd konsensus. Det är ingen tvekan om att Hanno Essén i den situationen agerade medvalls, och han kunde inhösta en positiv medial reaktion.

Avsikten med detta inlägg är emellertid inte att ånyo kritisera VoF för dess göranden 2010, utan det är mer personen Hanno Essén och hans förhållande till opinioner som jag avser kommentera. Det har blivit aktuellt genom att han är medförfattare till två manuskript om E-Cat (se nedan). Det gäller undersökningar av Rossis värmegenerator, som verkar genom en okänd reaktion mellan nickel och väte och ev ytterligare en hemlig ingrediens. På bilden från 2011 ses Hanno Essén till höger tillsammans med den nu avlidne professor Sven Kullander i mitten och Rossi till vänster. De betraktar den dåvarande experimentmodellen av värmegeneratorn E-Cat.

110329_Andrea-Rossi_cold-fusion_Sweedish-Skeptics_600Essén var alltså med redan på denna tidiga resa till Italien. Han hade dessförinnan publicerat ett teoretiskt arbete, som handlade om möjligheten att åstadkomma fusion i en accelerator i vilken en relativistisk elektronsstråle växelverkar med jonkärnor och ev skärmar dess positiva potential. Han är medförfattare till de två manuskripten:

1. Indication of anomalous heat energy production in a reactor device containing hydrogen loaded nickel powder Giuseppe Levi, Evelyn Foschi, Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén

Från 2013, inte publicerat, men finns tillgängligt på arXiv: (länk )

Ett manuskript från 2014 kallas Luganorapporten, efter den plats där den långvariga mätningen gjorts:

2.   Observation of abundant heat production from a reactor device and of isotopic changes in the fuel  Giuseppe Levi, Evelyn Foschi, Bo Höistad,  Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén

är tillgängligt som en E-Cat-rapport (länk ).

Manus 2 är betydligt mer omfattande än manus 1. Det framgår av titeln att man, förutom att mäta värmeutvecklingen också studerat isotopförändringar i “bränslet”. Det indikerar att författarna anser att fusionsreaktioner är en tänkbar förklaring till den extra värmeutvecklingen. Huvudärendet i de båda rapporterna är att övertyga om att det sker en reaktion i generatorn som alstrar en värmeeffekt vilken är ca 3 ggr större än den tillförda effekt som krävs för att starta och vidmakthålla reaktionen. I figuren nedan visas nettoeffekten, dvs den uppmätta bruttoeffekten från vilken den tillförda effekten, ca 800-900 W subtraherats. X-skalan är 2 dygn, så försöket har pågått i en dryg månad.

Fig 2Det är genomgående att författarna är avstår från att hävda att effektutvecklingen verkligen beror på fusion, dvs ändring av atomkärnors massor p s s att massa omvandlas till värmeenergi.  Man lägger däremot stor möda på att visa att energiutvecklingen är för stor för att vara resultat av kemiska reaktioner. Den obetydliga bränslemängden, ca 1g, utesluter detta. I manus 2 har omfattande analyser också gjorts för att visa att proportionerna mellan de olika isotoperna av Ni och Li som ingår i bränslet har ändrats under processen. Man visar – rent hypotetiskt – att sammanlagt skulle energiutveckling av dessa omvandlingar mer än väl kunna förklara den extra värmen. Å andra sidan har man sedan inga förklaringar till hur partiklarna kunnat  passera kärnornas Coulombbariärer, och inte heller varför man inte registrerat någon strålning. Avslutningen görs alltså med icke uträtade frågetecken.

Speciellt den första rapporten har uppmärksammats på bloggar och även i Forbes magazine.  På en energiblogg (länk) beskrivs resultaten jämförelsevis neutralt och listas ett antal frågor till författarna som rapporteringen givit upphov till.  Essén är den ende av författarna som svarat på dessa. I juni 2013 skrev Gary Wright en utförlig och besk kritik under bloggrubriken “Shut down Rossi” (länk). Den behandlar endast rapport 1, vilken sägs sakna vetenskapligt värde. Förutom Rossi uppmärksammas även Hanno Essén redan i rubriken:

                  “Hanno Essén Admits Recent Test of E-cat NOT Science”

och de svar han givit till ovannämnda energiblogg. Man noterar i bloggtexten även att Essén varit ordförande i Swedish Sceptics dvs VoF.

I några inslag har f ö SVTs vetenskapsredaktion ansett sig motbevisa Rossis vetenskapliga anspråk och resultat genom att berätta att han fällts för bokföringsbrott.

Därmed har jag efter denna fysikutflykt återkommit till spännvidden hos denne ordförande i Swedish Sceptics. I ett beslut förtalas Stockholmsinitiativet för att vi kritiserar och ifrågasätter slutsatser i publicerade arbeten – vilka felaktigt påstås representera vetenskaplig konsensus. I sin egen samtida, vetenskapliga verksamhet accepterar han utan full insyn att gå i god för riktigheten hos Rossis påståenden. Detta görs i offentliggjorda manus, som visserligen inte har Rossi som medförfattare, men denne har haft kontroll över “bränslet” och mätningarna. Jag påstår inte att det råder vetenskaplig konsensus om att lågtemperaturfusion är omöjlig. Jag tycker att diskussion om konsensus i vetenskapliga frågor är ovidkommande och destruktiv. Däremot: Om någon påstår sig ha genomfört lågtemperaturfusion, och till på köpet utan strålning till omgivningen, så bör denna person presentera en fullständig och övertygande beskrivning. Jag förstår att Rossi önskar patent, och därför inte vill avslöja vissa detaljer. Det är en helt annan sak att Essén m fl accepterar att gå i god för mätresultaten, utan att ha full kontroll över uppställning och mätning.  Rapporterna är tydligt “riggade” för att läsare skall få intrycket att det handlar om kall fusion. Överslagsberäkningar görs som visar att det är en möjlig förklaring. I de avgörande formuleringarna retirerar  dock författarna till den  vanliga reservutgången att det behövs “mer forskning”. Det är bl a detta upplägg som provocerat många negativa kommentarer från fysiker i hela världen. I detta fall har Hanno Essén agerat motvalls.

Frågorna gör att jag bestämmer mig för att ringa Hanno Essén, som jag hittills inte haft kontakt med, även om vi säkerligen har åtskilliga gemensamma bekanta. Låt mig först säga att det blev ett trevligt samtal. Jag ville inte provocera med påståenden utan ställa frågor, och Hanno svarade vänligt och eftertänksamt, även efter det att han fått klart för sig att jag är SI-medlem. På frågan om han tror att det verkligen är kall fusion svarar han först att det inte är frågan om att lätta atomkärnor – väte eller deuterium – slås samman under energiutveckling. Det är uppenbart, så jag vidgar frågan till att gälla sammanslagning av väte- och nickelkärnor. Han svarar då försiktigt att man inte vet vad som skett, men att det lutar åt att ett överskott på neutroner är en del i processen. Han är däremot övertygad om att det sker en anomal värmeutveckling i E-cat, och att Rossi inte “fuskar” – det vore ”orimligt”. Jag övergår då till VoFs förvillarpris och SI. Jag undrade om han inte tycker det är egendomligt att han i det ena fallet utmanar en världsvid skepsis mot kall fusion, och att han i det andra stöder sig på en påstådd konsensus utan att granska de vetenskapliga argumenten. Det framgår då att man i VoF-styrelsen haft en övertygande föredragning, som gjorde att han inte tyckte sig behöva tränga särskilt djupt. Jag frågade om Olle Häggström gjort föredragningen, men fick inget svar. Han sade sig inte vara särskilt intresserad av klimatet, men tror att det är farligt med en massa koldioxid i atmosfären. Han blir överraskad över mitt påstående att den globala uppvärmningen har upphört under de senaste 18 åren, och vill pruta det till 5 år som det kan svänga på egen hand. Vi kunde inte komma mycket längre inom ramen för ett telefonsamtal, utan slutade i all vänlighet.

En avslutande fundering är att det inte är självklart fel att man i vetenskapliga frågor kan hamna både med- och motvalls i förhållande till förhärskande uppfattningar. Av moralskäl bör dock den omsorg man lägger ner på att inta sin ståndpunkt vara relaterad till hur stor betydelse just mitt beslut har. Att dela ut ett skampris och att publicera ett vetenskapligt manuskript innebär ett stort ansvar, jämfört med att argumentera med kompisar över en kvällsgrogg. Vi KU-skribenter befinner oss någonstans däremellan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Bra C-G!
  Visserligen har jag alltid tyckt att den som kommer med elakheter – av vilken form det vara må – drar mer skam över sig själv, än över han/hon/den/det/de som kritiseras,
  men ibland kan det finnas skäl att också påminna den som gjort bort sig om detta.

 2. Lars Jonsson

  Mycket intressant. Ibland kan man undra om inte just teoretiska fysiker befinner sig i det svåra gränslandet mellan genialitet och idioti, ibland slår det över åt fel håll. Har ingen vetenskapligt grundad åsikt om E-cats teoretiska grund, men vist blir man lite misstänksam när man ser hand hemmagjorda reaktorer med slangar och aluminium folie. Om det fanns substans i detta borde han ha kunnat få medel att bygga någon form av vettig prototyp – detta kan helt enkelt inte vara på riktigt.

 3. Pelle L

  ”Vi KU-skribenter befinner oss någonstans däremellan.”

  Där tycker jag att artikelförfattaren är alltför blygsam!
  Klimatupplysningen befinner sig långt, långt från fyllesnacksnivån!

  Och över mycket ”klimatvetenskap” också 🙂

 4. Sebastian Tombs

  Rossis patentansökan är sedan länge publicerad, så någon anledning att hemlighålla något finns inte längre. I en ansökan måste man avslöja hur ens uppfinning fungerar i sådan detalj att en annan expert kan duplicera den. Detta gör inte Rossi. Den amerikanske granskaren på patentverket är inte nådig i sin sågning.
  Gå in på
  http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
  och sök på ansökning
  12/736193
  för att se hela spektaklet.

 5. Lasse

  Hängde framför TVn igår. Hamnade först på vetenskapsredaktionens förvillarexpert Jens Ergons reportage om sommarens klimatvarningar.
  Stor affär om hur en varm torr sommar gjorde skogsbranden i Västmanland möjlig och hur det kommer bli framöver.
  Sen ett inslag om översvämningarna i Thailand för något år sen. Mer klimat tänkte jag -men insikten därifrån var snarast positiv-människan har byggt för avrinningsvägarna i ett översvämningsområde. Gjort av en frilansare utan koppling till vetenskapsredaktionen förutfattade meningar!

  Sen såg jag ett program om Romklubbens varningar för ca 45 år sen-Tillväxtens gränser!
  Något grånande herrar återkom nu och talade om tillväxtens gränser -men denna gången med fokus på klimatet.
  Redan för 45 år sen försökte MIT göra modeller som talade om tillväxtens gränser. Nu är det klimatmodeller som styr.
  ”Tillväxtens gränser” är ett misstroende mot tekniker och en vettig utvecklingsstyrning!
  I fallet Rossi och E-Cat så är det kanske förståeligt!

 6. Sebastian Tomb #4
  Tack för tipset om patent nr, men kärnan är väl just att Rossi inte vill specificera ”bränsleinnehållet”.
  Jag hittade dock inte granskarens yttrande när jag gick in där.
  /C-G

 7. Mats G

  Kall fusion har några år på nacken och det har gjorts försök med blandat resultat. Det stora problemet är att försöken aldrig går att upprepa av andra forskare. Där slutade mitt intresse kan man nog säga. När folk börjar prata hemliga ingredienser skall man dra öronen åt sig in man låter sig bli övertygad.

  Som anekdot kan man jämföra att Coca-Cola first edition tydligen innehöll just kola. alltså drogen. Folk blev pigga som mörtar ett tag och beroende förstås.

  Tillbaka.
  Ingen skulle vara gladare än jag om kall fusion verkligen fungera för det skulle lösa en hel del. Det är en upptäckt på nobel-nivå helt klart.

  Fö. Är det någon här som har koll på hur det är tänkt att fungera. Jag har aldrig riktigt fått kläm på det. Vanlig fusion går ju att förstå sig på.

  Att stödja kall fusion kräver trots allt visst mod. Man ställer hela sin akademiska heder på spel. Men om jag fkommer ihåg det rätt så gav de Rossi viss kred som jag har för mig att han lyckas omvandla till lite mer kosing i fickan.

 8. Pär Engström

  ”Vi KU-skribenter befinner oss däremellan” – dvs. mellan att publicera ett vetenskapligt manuskript och att ”argumentera med kompisar över en kvällsgrogg”. Där håller jag med # 2 Pelle om att ni är för blygsamma, och också undergräver tilltron till era egna argument.

  Om ni vill bli tagna på allvar bör ni hålla er till vetenskapliga argument – men också sätta in det i ett ramverk så att allmänheten förstår ert mål. Fortfarande förstår jag inte vart ni vill komma – har ni en gemensam agenda? Uttrycket ”Vi KU-skribenter” antyder detta.

  Som sociolog är det intressant att följa internets och bloggarnas utveckling över tid, såväl högt uppsatta politiker som dito forskare kommunicerar med varandra och med allmänheten genom bloggar och andra internetkanaler. Vad som är ”privat kompissnack” och vad som är ”offentliga uttalanden” kan därför ibland vara svåra att avgöra.

  Att dela ut skampriser eller att fälla nedvärerande omdömen om varandra i vetenskapliga frågor är knappast något som ökar allmänhetens tilltro till vetenskap. Denna bloggkultur gör det svårare för allmänheten att avgöra vad konflikter mellan olika bloggar handlar om, t.ex. mellan Stockholmsinitiativet och Uppsalainitiativet.

  Då universiteten har begåvats med tre uppgifter: 1) Forska, 2) Undervisa samt 3) Infomera allmänheten och att ha andra kontakter med omgivande samhälle kanske det är bäst att bloggarna också särskiljer dessa uppgifter åt – även om de hänger samman.

  Att klimatforskning ska avgöras på bloggar, där vem som helst (inklusive jag) kan utan inträdeskrav ge synpunkter och fälla omdömen om den forskning som behandlas strider mot praxis inom universiteten.
  Av denna anledning kanske Klimatupplysningens största bidrag är just universitetens 3:e uppgift, dvs. att upplysa allmänheten om den forskning som finns, vilka konskekvenser som respektive utfall får för samhället etc.

  Om Klimatupplysningen tar på sig ett mandat att göra något annat, t.ex. att agera opinionsbildare, att själva göra bedömningar i vetenskapens namn om aktuell forskning etc. har allmänheten rätt att veta bloggens mer övergripande målsättning med sin verksamhet. Detta bl.a. med tanke på hur artikelförfattare och kommentatorer uttrycker olika omdömen om flera av våra folkvalda politiker.

 9. Björn

  Det man bör fråga sig innan fantasin och misstron skenar för långt, är i vilken annan känd process kan man erhålla nästan 3 kW extra stabil effekt, med en bränslemängd om 1 gram under 32 dagar? Det är det som det handlar om. Undertecknarna till den sista rapporten som också har förmedlats via Ny Teknik, kan väl knappast ha ett egenintresse i att bidra till att medverka i en medveten bluff.

 10. Lasse

  #8 Pär E
  Gissar att du syftar på den inledande texten och inte kommentarsfälten. För du vill väl inte begränsa det fria ordet?
  Ett öppet kommentarsfält är denna bloggs främsta kännetecken!

 11. Björn

  Pär Engström [8]; Jag citerar dig: ”……ge synpunkter och fälla omdömen om den forskning som behandlas strider mot praxis inom universiteten”. Det som är i fokus är inte att fälla omdömen om, som i det här fallet klimatforskningen, utan det handlar om att förstärka och framhäva de delar som klimatforskningen utelämnar.

 12. @ #8 Pär
  Om du är sociolog som studerar bloggar skulle det vara intressant att veta vad du anser om sådana ”upplysningsbloggar” som jag själv driver, med en tydlig politisk avsikt.
  Just idag har jag skrivit om faran med klimathotet.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/10/hur-farligt-ar-klimathotet/

 13. Bim

  Pär E

  När klimatpolitiken ljuger och sprider lögner genom i stort sett alla media så behövs en motkraft.
  Det är bloggarnas självpåtagna uppgift som de sköter mycket bra.
  Det blir helt enkelt mycket svårare att komma dragandes med lögnaktiga larmrapporter som tex. programmet Klotet och och vetenskapsredaktionen i TV .
  Tack alla på Klimatupplysningen Inklusive Lennart Bengtsson.
  Ni gör ett mycket bra jobb.

 14. Mats G

  Jag tror faktiskt Pär Engström ger lite beröm till blogginnehavarna(med all rätt) och lite råd på vägen. Jag tror han ser potential för denna sida och kan bli både betydande, framstående och inflytelserik med hög trovärdighet om det sköts på rätt sätt framöver. Så det är väl ett vägval, skulle jag tro.

  Fö, Till Pär. Vi som kommenterar här ser detta som ett vattenhål med till viss del likasinnade. En ventil i PK-samhället. Vi är förstås glada som det är. Att vi får uttrycka all sköns tankar, frustration och politiska uttalanden. Alla ev restriktioner ter oss främmande. det är både en styrka och svaghet på denna bloggen. Om man är ovan kan det te sig främmande.

 15. Per E 9:35
  ”Mellan” fyllesnack och publikation – det behöver inte vara så blygsamt, ty jag sa inget om vilken sida vi ligger närmast.
  När det gäller KUs funktion, tycker jag att vår viktigaste uppgift är att, så gott det nu går, minska den skada media orsakar med sin ensidiga framställning av klimatfrågan. Att referera den vetenskapliga kritik mot AGW som finns men som inte framträder bland alla konsensuspåståenden.
  Därför är det poänglöst när vissa kommentarer här uppmanar oss att istället publicera i vetenskapliga tidskrifter.
  Det är ingen brist på AGW-kritiska publikationer – det är informationen till allmänheten som är nålsögat.

  C-G

 16. AG

  ”Han blir överraskad över mitt påstående att den globala uppvärmningen har upphört under de senaste 18 åren”. Det är väl tyvärr symptomatiskt att den vetenskapliga bakgrunden för de som okritiskt stödjer CAGW är obefintlig och har ersatts av slagord och floskler. Man förstår inte ens de skeptiska argumenten och skapar standardhalmgubbar istället.

 17. Sten Kaijser

  Hej Pär E
  Jag skriver på denna blogg för att bekämpa en människofientlig klimatpolitik. När klimathotet tas som förevändning för att på odlingsmark i fattiga länder odla för att göra biobränslen åt bilar i den rika världen så anser jag att denna blogg har en uppgift.
  Jag skulle gärna se ett opinionsinstitut som ställde en fråga på ungefär följande sätt:
  Det talas ibland om en uppvärmningspaus – hur länge tror du att pausen varat? 1) 3 år, x) 10 år, 2) 17 år

  Jag undrar hur många som skulle kunna svara rätt på denna fråga.
  Med andra ord, även om vi inte når så många så anser jag att vi behövs så länge svenska folket, och inte minst våra politiker, nästan enbart får information som överdriver klimathotet, så har vi en uppgift.

 18. Slabadang

  C-G Ribbing !

  Tråkigt att hela artikeln kör med ”guilt by association” mot Hanno Essèn samtidigt som du inte kan ha tänkt ens ett halvt varv vad gäller mätningarna och blandar ihop fler helt skilda saker, och du är tyvärr inte ensam om att inte tänka klart i denna ”konflikt”. Konflikten består av att ni blandar ihop svårighetsgraden i mättekniken/metoden med svårigheten att förklara reaktionen bakom det uppmätta och därigenom observerade överskottet av energi. Mätmetoden är extremt enkel etablerad och säker och blir inte osäkrare eller svårare bara för att den utförs på E-caten. Tvärtom har testgruppen varit extremt noggrann i sitt förfarande medvetna om den kortslutning som bevisligen sker i de tankegångar som kritiserar observationerna endast på grund av att man inte förstår observationerna utifrån nuvarande ”konsensus”. Jag hävdar att du och dina vapenbröder kommer att kritisera och avvisa ALLA mätmetoder om de påvisar en okänd reaktion som ger det överskott av energi. Du för en beviskedja utifrån en baklängesordning. Det blir en dejavu som tillhör vad jag betecknar den motsatta klimatalarmistiska sidan.

  Det är superviktigt att vara skeptisk och kritiskt granska precis allt, men det är lika viktigt att framföra invändningar av rätt skäl med väl underbyggda argument. Bevisen genom observationerna av överskottsenergin är ju lite anarkistiska när de kommer i fel ordningsföljd dvs istället för först teori/hypotes … därefter experiment … bekräftelse genom observationer när istället observationer utan föregående hypotes kommer först …. så uppstår kortslutningen?

  ”Det är en helt annan sak att Essén m fl accepterar att gå i god för mätresultaten, utan att ha full kontroll över uppställning och mätning.

  Tänk nu efter … vad är det exakt du påstår att de INTE har tillräcklig kontroll över? Har du verkligen läst rapporten? Kan verkligen mätobjektet försvåra mätningen i skillnaden mellan input-output?

  Istället för din svepande kritik typ om ”riggad” rapport så blir du faktisk oss skyldiga både mig och Essèn en redovisning av dina konkreta invändningar. För att ditt resonemang skall gå ihop så hävdar jag att du påstår minst TVÅ saker.

  1. Att mätmetoden har så stora felmarginaler att den mäter fel i skillnaden mellan input -output med faktor 3 under hela mätperioden?
  2. Att skillnaden mellan bränslets input – output är fejkat / utbytt ?

  Konsekvensen blir då att du anser att testteamet är totalt inkompetent och inte klara av denna i grunden mycket enkla mätning för andra gången? Jag förstår allt mer att vetenskapen INTE är vare sig schysst eller nyskapande utan är i sina rötter förstockat ogint konservativ och mer bestående av ett kollektiv av ogina ”backstabbers”? ” ”Det här förstår eller kan inte jag eller någon av mina kollegor.. därför kan det inte vara korrekt”

  Jag besitter betydligt mer kunskaper och information om e-catens historia än du men bara med den information du har tillgång till genom rapporterna borde vara tillräcklig. OM nu man accepterar observationerna, vilken annan slutsats än den Essèn drar blir din egen? Är det det som utgör ”riggningen”?

 19. Stickan no1

  Pär E #8:
  Du skriver: ”Om Klimatupplysningen tar på sig ett mandat att göra något annat, t.ex. att agera opinionsbildare, att själva göra bedömningar i vetenskapens namn om aktuell forskning etc. har allmänheten rätt att veta bloggens mer övergripande målsättning med sin verksamhet. ”

  Svaret finns här:
  https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativets-syfte/
  Delar av innehållet:
  ”Stockholmsinitiativets uppfattning är att den vetenskapliga grunden för klimatpolitiken är otillräcklig för att motivera den nedbrytande omställning av samhället som nu pågår. Ogenomtänkta åtgärder utan säker vetenskaplig grund ger negativa konsekvenser för miljö och ekonomi och får inte avsedd verkan. Vi vill klargöra dessa förhållanden. Vi vill visa på den osäkra vetenskapliga grunden och klimatpolitikens negativa konsekvenser. Målet är att bidra till att förhindra denna skadliga och meningslösa politik.”

  Är målsättningen oklar?
  Tydligare kan det väl inte bli?

 20. AG

  #8 Ditt inlägg pekar på en svag punkt hos KU. Trots att jag följt den här bloggen sedan Maggies dagar så är det faktiskt så att det enda som förenar är att man är kritisk mot hur AGW torgförs. Men jag är inte säker på att KU ”vill” något annat än att klimatfrågan ska hanteras på ett balanserat sätt. Det finns ingen anledning att skrämma upp barn i skolan, ”ställa om”, slänga glödlampor. Inte med den faktiska osäkerhet som finns och dessutom med alla ANDRA behov som finns runt oss. Jag tror att KU är tänkt att fungera som de siter som systematiskt granskar olika påståenden från politiker och andra för att se om det är sant och, om inte, vilken agenda som kan tänkas ligga bakom. Här är ett typexempel från politiken. Påståendet (som bl.a Frigolin använt som argument MOT upprustning av svenska försvaret) att Rysslands ekonomi inte är större än Italiens – är det sant? Därefter en snygg utredning:

  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2014/jul/27/lindsey-graham/graham-russia-has-economy-size-italy/

  En ren motsvarighet till vad KU gjorde t.ex angående påståenden kring att branden i Västergötland skulle ha något med klimatet att göra. I ett större sammanhang försöker också KU att förstå hur hjärntvätten har kunnat gå så långt i ett land som Sverige som ska vara så upplyst. Paralleller med den starka ställningen för eugeniken i Sverige är inte långt borta. Hur kunde det ske och dessutom med en vetenskaplig konsensus och – helt otroligt – ända in på 70-talet?! Det sistnämnda borde väl vara något för Sociolog att bita i: vad är det som gör att vissa (internationellt sett) extrema åsikter får ett så starkt fäste i Sverige? Varför är den s.k konservativa impulsen så svag i detta land, varför anammas dumheter så lätt när myndigheter torgför dom? Jag kommer ihåg en radiosketch som tog upp just detta. Ett påbud från myndigheterna har gått ut som innebär att varje innevånare måste fr.o.m månadsskiftet bära en blå och en gul strumpa. Svenska folket reagerar omedelbart! Debatt i TV: ”hur ska vi hinna nå ut till alla medborgare i tid”, ”hur ska vi hantera våra blinda och färgblinda, ska de få dispens?” ”ska utländska gäster tvingas följa regeln?” ”ska regeln följas vid utlandsresor?” osv osv.. INGEN ställer frågan varför i h-e ska vi ha denna löjliga strumpregel?! Lite så känner nog många på KU när man läser om alla åtgärder som ”måste” ske i klimatets namn.

 21. Slabadang 10:50
  Värst vad du ta’r i! Kan du tänka dig att avslöja dina överlägsna kunskaper du har nämnt här ett par gånger?
  Kan du t ex förklara varför det hela tiden krävs att man tillför (pulsad) elektrisk effekt även efter det att reaktionen kommit igång? Om nu denna utvecklar så mycket värme borde detta räcka?

  Tycker du verkligen det är så konstigt att man är tvivlande till det 3:e (minst?) påståendet om kall fusion?
  Ja, jag har läst båda de rappporter jag listade. Just när det gäller en process som strider mot väl etablerade grundfakta om kärnors Coulombpotential, så är det den som påstår att den äger rum som har bevisbördan. Nu är Rossi et al så finurliga att de inte bestämt påstår att det ÄR fråga om kall fusion – däremot strör de ut en rad ledtrådar som antyder detta. Det är det jag menar med ”riggning”. Antyda, upprepade gånger att det är fusion, och sedan säga att man inte vet. Och som sagt ingen strålning har uppmätts. Det gjorde åtminstone Pons och Fleischmann.
  Nå, man kan upptäcka en ny energikälla utan att själv förstå vad det är. Jag skulle givetvis bli glad om det vore rätt – men jag önskar bättre bevis.

  Ang dina punkter, förstår jag inte vad du menar med att jag påstår dessa två saker. Jag har inte en bestämd uppfattning eftersom informationen är otillräcklig.

  1. Mätandet med värmekamera inte alls är det enklaste och mest precisa. Varför gör man inte en konventionell kalorimetrisk mätning istället? Att det skulle bli en faktor 3 fel verkar dock osannolikt.

  2.Det är fullt möjligt, och vore inte unikt, om Rossi medvetet bluffar. Essén sa att det är orimligt, men det håller jag inte med om. Det har t ex förts fram att den tillförda uppvärmningseffekten uppmäts enbart som AC, och att en extra DC effekt därför lätt skulle kunna tillföras utan att komma med i mätningen. Hanno Essén fick frågan, och svarade då att det var ett vanligt AC vägguttag, så det fanns ingen anledning att tvivla. Om inte annat så illustrerar detta betydelsen av att ha ”hemmamatch” när man mäter.
  /C-G

 22. Stickan no1

  slabadang #18
  Du skriver: ”Konsekvensen blir då att du anser att testteamet är totalt inkompetent och inte klara av denna i grunden mycket enkla mätning för andra gången”

  Och precis så är det. De klarar inte av att mäta termisk effekt på ett säkert sätt. Igen.
  Första gången med en slang som puttrade ånga ner i en brunn var rent ut sagt oförskämt dumt.
  Att sedan mäta IR för att påvisa uppvärmning känns lite väl bekant för bloggen.
  Det har nog glömt backradiation i sina kalkyler. 😉

  Det är så utomordentligt enkelt att sätta isolering runt mätobjektet och sedan kyla det utrymmet med vatten och mäta vattnets flöde, temperatur in och ut med dubbla och och trippla kalibrerade givare. Fixat på några timmar med väldigt liten osäkerhet. Men nej, de väljer att mäta med en metod som mäter ytans temperatur. För att sedan räkna om det till en effekt. Återigen samma sak som bloggen kritiserar CAGW förespråkarna för. Dåligt utförda mätningar och en modell som visar fantastiska resultat.

  Om du sitter med mer information kan du kanske informera oss varför man väljer en metod som alla undviker just på grund av mätosäkerhetsproblem? Det när man redan fått förödande kritik från första mätningarna om just osäkerheten i den metoden.

 23. ThomasJ

  Det kommer bli ytterst intressant att följa ’utvecklingen’ av E-cat. En som redan håvat in rejäla arvoden/honorar(?) är mr Rossi himself. Han har emellertid inte satsat på E-cat utan förvärvat fastigheter i USA istället. I min uppfattning ’luktar’ det hela allt annat än bra.

  AG #20: Funderar ofta och frågar mig hur i hela hum-hum kan rena blufferier, dominerande inom nära på samtliga samhällets celler namely ’klimathotet’, få sådant ’fäste’ som just i Sverige? Undersökningar i USA ger vid handen, att temat klimat hamnar på sista plats över vad folk oroar sig över, liknande resultat återfinns i de flesta länder, undantag är Sverige. How come?

  Ett färskt bevis på hur djupt i själen hos de ’styrande’ detta bedrägeri har satt sig fast, finns att läsa om här:
  http://www.regeringen.se/sb/d/19456/a/248436

  Man kan/bör oxo fråga sig varför Algoraklet endast besöker svenska politiker (den förra regeringen/Peter Norman) för att locka till investeringar i ’grön energi’ – medel finns ju i pensionsfonderna… Go figure!

  Mvh/TJ

 24. björn

  VoF ser jag som ett religiöst fundamentalistiskt sällskap där man bytt präster mot vetenskapsmän.
  Det verkar som att en del människor genetiskt är programmerade att vilja dyrka auktoriteter i blind tro.
  VoF är som vilken annan (politisk eller religiös/andlig) sekt som helst, och därför är det svårt att ta Hanno Essen på allvar som kritisk granskare av ecat. Hanno Essen är inte en trovärdig skeptiker, och endast en skeptiker kan kritiskt granska sensationella fynd. Att Hanno dessutom inte genomskådat klimatpropagandan gör det ön svårare att respektera hans vetenskapliga omdöme. Men nu var han inte ensam granskare, det var fler inblandade och jag avvaktar intresserad utvecklingen och elforsks replikationsförsök. Hoppas gör jag också, men tror…..

 25. Janne

  Vetandets Värld i P1 körde i maj månad 4 avsnitt om Rossi och hans E-Cat. Ett granskande reportage där de svenska vetenskapsmännen som gått i god för Rossi beskrevs.

  Här är en länk till det första programmet från 27:e maj.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/375904?programid=412

 26. Mats G

  ”Det verkar som att en del människor genetiskt är programmerade att vilja dyrka auktoriteter i blind tro.”

  och motsatsen. Det här är för mig egentligen en obegriplig hållning.

  Jag anser att man avstår från eget ansvar när man gör detta. Och det kanske det som är tanken? Men, det är ju nåt som tappas bort tycker jag. De skänker också bort sin röst. Sådana människor blir därför väldigt ointressanta i längden eftersom de inte har några egna tankar.

 27. Daniel Wiklund

  Har just läst Romsons och Löfvens brev där dom lanserar nya skatter och bidrag för att rädda jorden. Där har inte Löfven skrivit många rader. Det är predikanten Romson som författat det. Detta parti som 93% inte röstade på ska nu få fritt fram att straffa dom som syndar. (dom som målar båtar med miljöfarliga ämnen undslipper däremot straff). Och det här är bara början, i kampen för att rädda jorden så skyr Romson inga medel(undantag kan göras för dom som i avsaknad av bil använder diesel på sin båt). Kan hon inte fara på en jordenruntsegling med sin fina båt.

 28. Peter Stilbs

  Det är lite märkligt i sammanhanget att alla de inblandade ”från svenska universitet” i verkligheten är pensionerade, och i ett fall lämnade universitetsvärlden redan i början av 1980-talet. Den ende med professors-status var framlidne Sven Kullander, vad jag ser.

 29. Mats G

  DN
  ”Magnus Hall: Vattenfall tyngs av låga elpriser”, ”Det dröjer flera år innan Vattenfall åter blir en vinstmaskin”

  Här finns en intressant problemställning. Vad är samhällsekonomiskt mest intressant. Låga elpriser eller att Vattenfall är en vinstmaskin?

 30. AG

  #26 Det kanske är Romsons båt vårt försvar jagar i skärgården pga indikation på olagligt CO2-utsläpp? Ryssarna som är här letar ju bara efter djupvärmen i havet….

 31. Mats G

  26
  Daniel Wiklund

  Här är ett av problemen med MP i allmänhet och Romson i synnerhet. De har problem med demokratisynen. MP:s inställning är helt klart att de skall suga ut så mycket de kan de har makten. De inser väl själva att den lär bli kortvarigt.

  ”Detta parti som 93% inte röstade på”

  De här formuleringarna tycker jag är olycklig. Det användes väl först som någonslags invändning mot SD. Som politiker försöker du få så stort inflytande som möjligt oavsett procent och dyl.

  Men… och detta är viktigt. I en fungerande demokrati så skall man ha klart för sig vilket mandat man har från väljarna och även ta hänsyn till minoriteten(eller de som inte sitter i regeringen).

  Och här brister alltså MP och de grövsta. Inget av ovanstående har de nog ens tänkt en tanke. I huvudet på en MP:are så är det grön agenda som gäller. Låt Sverige ta täten utför stupet, Hallelulja…

 32. Pär Engström

  # 20 Jag tackar för dina synpunkter. Men eftersom det är olika sociala fält som berörs, klimatforskning å ena sidan, politik å andra sidan blir det lite knepigt.

  Om jag som medborgare vill bli upplyst om klimatet och klimatforskning så söker jag mig till någon form av vetenskapligt fält, t.ex. IPCC-rapporten eller bloggar som fokuserar på just vetenskap och klimatforskning, t.ex. Uppsalanititiativet.

  Om jag som medborgare vill bli upplyst om politik och ekonomi söker jag mig till sociala fält där detta är i fokus.

  Politik har en ideologisk botten av något slag och att blanda in denna ideologiska botten i syfte att upplysa om klimatet gör mig misstänksam. T.ex. att göra som du gör att hävda att svenskar är hjärntvättade är en strategi som har tillämpats politiskt, t.ex. av Fredrik Reinfeldt i sin bok (1994) ”Det sovande folket”. När politiska argument och strategier blandas med vetenskapliga argument ”För en genomtänkt klimatpolitik” blir det oklart för vilka den är genomtänkt. Inte minst med tanke på att den bild ni ger av t.ex. en uppvärningspaus inte stämmer överens med vad Uppsalainitiativet eller IPCC-rapporten skriver om en uppvärmningspaus.

  Om jag som medborgare till fullo ska kunna tillgodogöra mig Klimatupplysningen som Stockholmsinitiaitvet ger behöver jag vara insatt i både politiskt-ideologiska frågor och i klimafrågor. Det förstnämnda studeras av bl.a. statsvetare och ekonomer som oftast har en outtalad eller uttalad ideologisk dimension i sin forskning. Det sistnämnda menar jag kan studeras mer förutsättningslöst utan någon ideologi. Och det är i det sistnämnda som jag ser att Klimatupplysningen har en funktion. Att upplysa om klimatet och på så sätt vara ett komplement till IPCC-rapporten och till Uppsalainitiativet.

 33. Slabadang

  C- G Ribbing!

  Jag vill deklarera att jag INTE besitter någon högre kunskap om kärnfysik eller kemi
  som gör att jag vetenskapligt kan tillföra något svar eller förklaring till effekten.Det verkar mer vara en styrka än en svaghet inför de observationer vi ställs inför.Vad jag har stora kunskaper om, är den långa process där många fler som besitter en verkligt hög både teknisk och vetenskaplig kompetens varit inblandade längs vägen och deras erfarenheter. Man kan bedöma trovärdigheten i resultaten med andra parametrar än bara den rent naturvetenskapliga grunden. Vittnesmål och beteenden bedöms efter trovärdighet och det är ju bra märkligt hur INGEN som jobbat nära e-caten verkar tvivla om dess funktion eller lyckats avslöja ”bluffen” utan endast individer som INTE jobbat med den. Är inte det mysko? Beteendevetenskap blir en viktig pusselbit att tillföra bedömningen av målet.

  Jag hävdar att det är intellektuellt hederligt att erkänna att man idag INTE vet vilken reaktion som ligger bakom effekten och varför skall man då skall behöva redogöra för ”kall fusion” när själva den etablerade definitionen på vad ”kall fusion” skulle innebära INTE stämmer in på vad som observeras. Det blir som att försöka tvinga in fyrkanten i det runda hålet.

  ”ja, jag har läst båda de rappporter jag listade. Just när det gäller en process som strider mot väl etablerade grundfakta om kärnors Coulombpotential.”

  Å hur vet du att ”Coulumbpotentialen” är applicerbar och fullständig i en reaktion du inte vet hur den kan fungera?

  Hur gör du ”kalorimetri test” med större noggrannhet än med värmekamera när objektet jobbar vid en temperatur runt 1500 C under 32 dygn? Termos termometer och badkar? Varför litar du inte på kalibrerade moderna elektroniska mätinstrument? Vad är substansen bakom invändningen? ? Jag tror inte alls det handlar om metoden utan om observationen. Vilken mätmetod som än används kan ju alltid kritiseras eller mer effektivt bara misstänkliggöras och det är ju substansen i invändningarna som avgör vad som tillhör vilken kategori. Har man väl bestämt sig för att det INTE är möjligt så hjälper ingen mätmetod att motbevisa det ställningstagandet. Konstigt men det är väl själva kärnan i den debatt vi annars för här på KU med motståndarlaget. Det är bara frågan om vilken hypotes och vilka observationer man vägrar att ifrågasätta eller vägrar ta till sig?

  Men hur i hela fridens namn kan du dra upp ett ”riggat” AC-vägguttag som argument ? Skulle det sedan då vara tjuvkopplat och sedan en dold DC-effekt dessutom ”lätt tillförd” inkopplat EFTER mätinstrumenten ? Hur tänker du där? Det får väl vara nån måtta på konspirationsteorierna ?? … nån som då skulle kika över axeln på testteamet och styra output av effekten från uttaget synkroniserat med åtgärderna och styrningen av e-caten under testet? Vem var testteamet enligt dig ”hemma hos” under matchen?

  Sen till slut :

  ”Kan du t ex förklara varför det hela tiden krävs att man tillför (pulsad) elektrisk effekt även efter det att reaktionen kommit igång? Om nu denna utvecklar så mycket värme borde detta räcka?”

  Nix det krävs icke och går under beteckningen ”self sustained mode” . Upp till 218 timmar (9 dygn). Men det tillhör väl ”bluffen” det också? Du har en liten video på en sådan körning under 5 timmar här. https://www.youtube.com/watch?v=gNhQIufkdL4

  Utöver det så kan ju inte förutsättningarna för en reaktion vi inte kan förklara inte heller avkrävas att fungera efter kända villkor för andra redan kända reaktioner?

  Så lite större ödmjukhet inför att ”science is not settled” vore på sin plats. Jag har inga som helst problem med att angripa och attackera folk som är intellektuellt ohederliga eller partiska in till absurdum men jag försöker att ha så ordentligt på fötterna jag kan när jag retoriskt klappar till nån. Visst skall man kritiskt granska observationer och metoder men det får ju vara nån måtta och logik och följa nån form av genomgående principiell hållning till den måttstock man brukar.

 34. Björn

  Jag vill påpeka att vad jag har utläst av olika publikationer så finns det ett samlingsbegrepp LENR, Low Energy Nuclear Reaction, som omfattar både det som benämns e-cat och kall fusion. Detta begrepp används i rapporterna.

 35. Mats G

  33
  Slabadang
  ”i en reaktion du inte vet hur den kan fungera?”
  Nu har jag inte satt mig i just Rossis story. Men den liknar de andra ”Kall fusion” storyna. Varför man inte får kalla det ”kall fusion” är ju en liten gåta i sig.

  Men det var inte det.

  Det finns en vetenskaplig praxis hur man går tillväga i sådana här fall. Som sagt jag har inte följt Rossi-fallet för jag kände igen mönstret från de andra.

  Praxisen är att några olika oberoende team bygger egna maskiner efter Rossis rapport el liknande.
  I alla andra ”kall fusion” fall föll det just på det. Han har patent nu, eller?

  Det är ju faktiskt förvånande att man inte har klart för sig den kemiska processen vad som händer. Jag kan förstå att kanske i detalj men i princip borde det finnas någon förklaring. Mirakler hör inte vetenskapen till som bekant.

  Så det jag vill ha sagt är att följer man vanliga vetenskapliga principer så löser man detta.
  Det jag kan tycka vara mysko är att man inte har gjort det.

 36. Slabadang

  Björn !

  Det kommer en ny förkortning med fyra bokstäver som kommer granskas utifrån sin bakomliggande hypotes men NR kvarstår i förkortningen och det retar väl upp den ”etablerade vetenskapen” mest!
  Vi har ju fått höra att isotopskillnaderna i pulvret är förfalskat genom utbyte!! 🙂 Det gäller ju liksom att hålla sig kvar vid den förklaringen så länge det går !!

 37. John Silver

  E-Cat = Throttled thermite.

  Rossi = Serial con.

  Go figure.

 38. Per-Olof Persson

  # 32

  Idag är det viktigt att medborgaren alltid utgår ifrån att vetenskapliga resultat är fejkade. Det är lätt att av ekonomiska och politiska skäl köpa rätt forskningsresultat. Ett exempel är att livsmedelsindustrin skapade fett-skräcken i slutet av 1970-talet för att kunna sälja kolhydratrika livsmedel. Resultatet blev en omfattande fetmaepidemi och en kraftig ökning av välfärdssjukdomar som diabetes.

  Idag är det politikerna som i stor utsträckning finansierar forskningen och politikerna vill ha det forskningsresultat som stöder deras politiska ideologi och deras version av hur samhället ska se ut. En liten elit av superrika människor och av elit-politiker samlar makten till överstatliga organisationer som styrs av dem själva. En enorm summa av pengar kan på så sätt satsas på indoktrinering och fejkad forskning. Eliten vill skapa ett globalt socialistiskt samhällssystem som eliten själva ska styra utan inblandning av fria demokratiska val.

  Inom vetenskaper som sociologi och ekonomi finns människor som på längre sikt vill att marknadsekonomin ska avskaffas och att ett socialistisk samhälle ska införas. Deras forskningsresultat ska stödja denna utveckling till socialism. Den kände ekonomen John Maynard Keynes blev redan i början av 1900-talet medlem av Fabian Society vars uppgift var att på lång sikt införa ett socialistiskt samhälle. Snart började alla högskolor i världen lära ut hans ologiska dynga.

  Inom sociologin dominerar olika marxistiska teorier om hur vetenskap ska bedrivas. Teorierna går ut på att på det inte finns några vetenskapliga sanningar. Men ändå ska det forskas och forskningen ska alltid ta ställning för de förtryckta klasserna. Slutresultatet är alltid att ett socialistiskt samhälle ska införas.

 39. Mats G

  32
  Pär Engström
  ”sistnämnda”

  Det blev lite mycket förstnämnda och sistnämnda men jag skall försöka mig på en respons som innebär en tolkning av vad du försöker säga.

  Om KU skulle bli opolitiskt och endast hålla på med klimatupplysning så skulle de kunna bli en motpol till IPCC och Uppsalainitiativet.

  Det finns en hel del och bita i här.
  För det första så är min inställning att klimathotet är ett politiskt projekt. Det borde vara klart för vem som helst iom att det var Al Gore som drog igång hela denna cirkusen. Problemet blir att det är svårt att veta var vetenskapen börjar och politiken slutar och vice versa. Så enl mig blir det omöjligt att vara opolitisk i klimatfrågan idag. När klimatupplysningen presenterar eller kommenterar andras verk dras man per automatik in i politiken även om det är vetenskap man presenterar eller recenserar.

  ”Det sistnämnda menar jag kan studeras mer förutsättningslöst utan någon ideologi.” Här håller jag inte med dig och klimatfrågan är så genom politiserad idag att det inte går att särskilja.

  Och, Det innebär att din slutsats, förslag, tanke inte håller.

 40. Pär E #32

  Nu undrar jag varför du (eller någon öht) skulle söka sig till sajten som kallas ’Uppsalainitiativet’ för information om klimatforskningen?

  Den bloggen återger ju bara den sortens alarmistiska budskap som kvällspressen och Public Service är så glada åt. Samt en del ’humor’ som de finner är rolig.

  Någon information om ’klimatforskning’ är det dels glest med, och om sådan ändå omnämns får den inte diskuteras annat än i ’berömmande’ ordalag, helst genom att fraser klipps ur och upprepas.

  Vad jag säger är att de publikationer de trots allt omnämner inte diskuteras, granskas eller får kritiseras där heller. Så vad för ’informationsbehov’ menar du att de fyller?

  Här sker iaf en livlig debatt även om innehållet, och ffa tas många saker upp här som media (och aktivstsajter) helst vill förtiga.

  Sen finner jag det lika märkligt att du lägger pannan i veck över att folk här har åsikter om politiken, men inte ser samma bekymmer när aktivistsajterna argumenterar för (politiska) ’åtgärder’ …

  Frågan är väl snarare varför du verkar vara så välvilligt inställd till Olle Häggströms båda bloggar, men hela tiden kritiserar denna utan att faktiskt komma med ngt i sak?

 41. Pär Engström

  # 38 Tack Per-Olof, nu börjar det bli intressant.

  Elitforskning sysslar bl.a. sociologi med, men även ekonomi.
  Jag får referera till en ekonom, som brukar kategoriseras som vänster, Guy Standing, som definierar sju olika grupper eller klasser i samhället. Överst placerar han en ekonomisk elit som bl.a. påverkar regeringar. Därunder en grupp som han benämner ”proficianer” fackmän eller expertis. Här skulle man väl kunna placera in framstående forskare.

  Din definition att inom sociologin dominerar marxistiska teorier behöver nog utvecklas. En av de mer inflytesrika sociologerna på senare tid, Anthony Giddens, var som bekant rådgivare till Tony Blair och den sistnämnda brukar inte kategorisers som marxist.

  En annan sociolog, Manuel Castells, har bl.a. skrivit boken om ett nätverksamhälle och där, med hjälp av empiri från ett tusental forskare, tagit upp en aspekt av sociala rörelser. Det är svårt att ena dem. Som exempel tar han upp miljörörelser som kan ha olika mål och olika motståndare.

 42. Peter Stilbs

  Pär Engström #41 – har Du någon kommentar till att senaste decenniernas mest namnkunniga ”ekonomiska elit”-tänkare har haft käpprätt motsatta åsikter i nationalekonomiska frågor?

 43. AG

  #32 Jag ser det som ett stort steg om KU kan ses som ett komplement till andra kanaler. Ambitionen, eller åtminstone visionen, är nog högre än så men tidigare har ju de ”etablerade” delarna i bloggosfären lite överlägset viftat bort KU mumlande något om BigOil och ”förnekare”. Jag tror alla delar har utvecklats kunskapsmässigt med tiden och det har gynnat skeptikerna. För nu förstår man bättre vad det är man kritiserar. Jag framförde mycket tidigt, även innan Maggies blogg fanns, att man borde fokusera på klimatkänsligheten. Det var knappast någon som ens visste var det var då. Nu finns det skribenter på KU som själva härleder den.! Det går inte att vifta bort oss skeptiker som okunniga och att debatten inte ska föras utanför vetenskapliga tidskrifter. Nej, debatten hade nog stannat där om det hade varit ett normalt tillstånd inom klimatvetenskapen. Men i och med att IPCC bildades och tryckte på för det skulle ske politiska åtgärder – en tydlig agenda. Ja, då vaknade många. Det är inte vetenskapens sak att tala om vilka åtgärder samhället ska vidta eller vilket ekonomiskt system som ska råda. Det rådde till slut inget tvivel om att IPCC är framförallt ett politiskt organ. Det går att utläsa ur programförklaringen som säger att man ska beskriva forskningsläget för mänsklig påverkan av klimatet. Redan där blir det fel. Man sammanställer alltså inte neutralt forskningen förutsättningslöst. På så sätt utgör KU ett komplement eftersom den vetenskapliga bakgrunden i WG1 i IPCC-rapporterna inte är fel, men ofullständiga och ger en skenbar bild av att det går att dra slutsatser.
  Det är därför inte konstigt att om man under lång tid matas ensidigt med denna bias att det uppstår total förvirring när någon säger att det inte stämmer. Reaktionen blir just den du uppvisar. Vad är det verkliga skälet för KU att gräva i klimatvetenskapen, för inte kan det vara så att det som myndigheter, SMHI, Rockström, Radio och TV, kändisar och andra säger, är överdrivet och inte ger en sann bild av kunskapsläget? Att det finns politiska krafter som vaknar när det vankas kontroll av medborgarna, det borde oroa många. Speciellt om det inte finns något skäl för att avskaffa den demokratiska processen, som många klimathotsförespråkare vill (Pär Holmgren t.ex).
  KU kan gräva fram det som göms i vetenskapen och kritiskt granska det som torgförs, men om du tänker efter är det tragiskt att det ska behövas. UI granskar ingenting. Det är copy&paste som gäller. Det enda ”granskning” som de håller på med är att t.ex svartmåla ”avfällingar” som Lennart Bengtsson som f.ö tillhör mittfåran inom klimatforskningen (AGW men inte CAGW). Man vill överhuvudtaget inte erkänna de vetenskapliga osäkerheter som annars debatteras på olika vetenskapliga fora. T.ex ”Researchgate.com”. Att KU finns och fortsätter att finnas, visar snarare att något inte är sunt. I vilket annat sammanhang finns det motsvarande siter och som lever år efter år? För att försvara Sveriges medborgare, så tycker jag inte att det är konstigt att man tror att det finns ett omedelbart klimathot med tanke på media och bias hos myndigheter/politiker men varför är det så många privatpersoner som sätter hotet så högt upp på sin lista? Det sker ingen annanstans i världen vad jag vet. Det tyder på en syn på sig själv och Sveriges betydelse för världen som extremt snedvriden och överdriven. Just my 10c…

 44. Du säger: ”Jag hävdar att det är intellektuellt hederligt att erkänna att man idag INTE vet vilken reaktion som ligger bakom effekten och varför skall man då skall behöva redogöra för ”kall fusion” ”
  Ja, det är precis detta jag menade med det konstiga i att Luganorapporten har sida upp & sida ner om isoptmätningar med med flera olika metoder. Man erhåller små förändringar i sammansättning, samtidigt som man säger kan vare artefakter beroende på var på ”bränsleresten” man mätt.
  Och sedan avslutas det med att man inte vet!
  I den länk du gav stod det som sagt inte att den varit självgående i 9 dygn utan 5 timmar – men även om det första var sant så, är det fortfarande konstigt att man måste tillföra värme när den okända reaktionen väl startat.
  Du missförstod tydligen vad jag skrev om en ev insmugglad DC-effekt. Jag tog för givet att du tagit del av den kritik som finns på nätet. Den skulle alltså kunna införas innan mätbryggan, eftersom denna endast registrerar AC.
  Vad beträffar väremkameramätningar, som jag alltså har erfarenhet av – vilket enl din något postmoderna vetenskapssyn – är en nackdel, så ger sådana i bästa fall ett bra värde på yttemperaturen. Det förutsätter att man har ett bra värde på emittansen, och t o m författarna, i motsats till dig, erkänner att det är ett visst problem när man jobbar över ett stort temperaturintervall. Emittansen kan vara kraftigt temperaturberoende. Därefter skall man räkna ut summan av utgående värmestrålning, konvektion och värmeledning- det är inte trivialt, men det borde inte slå fel på en faktor 3. Kalorimetri vore klart bättre och det är egendomligt att Rossi nu har använt två olika metoder, men inte den.
  Testteamet i Lugano var Rossis kompisar och medförfattare.

 45. Thomas P

  Ribbing #43 ”men även om det första var sant så, är det fortfarande konstigt att man måste tillföra värme när den okända reaktionen väl startat.”

  Det är väl det som är minst konstigt. Om du designade en reaktor baserad på okänd fysik, skulle du bygga den kritisk så processen kan vara självgående med risk för att den skenar och som bäst smälter reaktorn, som värst exploderar med okänd kraft? Att göra den underkritisk så att man måste tillföra värme för att hålla processen igång känns som en vettig försiktighetsåtgärd. Jämför med hur man i olika konceptuella konstruktioner för fissionsreaktorer tänker sig att göra processen underkritisk så att man måste tillföra neutroner utifrån via en accelerator för att göra processen säkrare.

  Däremot finns det en hel massa annat skumt med Rossis reaktor som gör att jag inte tror på den.

 46. Pär Engström

  # 38 Jag blev avbruten men tänkte avsluta med följande.
  Samhällsvetenskaperna etablerades relativt sent i relation till naturvetenskaperna. Att sociologi skulle förespråka en relativistisk kunskapssyn stämmer inte. Den vetenskapsman som brukar förknippas med ”sociologins födelse” Auguste Comte brukar benämnas som positivist. Sociologi kom under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet att utvecklas i sin relation ekonomisk vetenskap, psykologi, filosofi och naturvetenskap och till de samhällsförändringar som ägde rum. Utvecklingen av ämnet tog lite olika vägar i olika områden, t.ex. en skillnad mellan Frankrike och Storbritanien.

  Ett av sociologins problem har varit att avgränsa sig till andra discipliner. Det går inte att förstå eller förklara mänskligt agerande endast med hänvisning till sociala faktorer. Liknande problem har den ekonomiska vetenskapen haft, t.ex. fick den psykologiinfluerade forskaren Kahneman nobels ekonomipris år 2002 för att han visade att människans ekonomiska agerande inte alls är så (ekonomiskt) rationellt som ekonomer av tradition har utgått ifrån.

  De forskningsfrågor som sociologin har hanterat har följande spektrum:
  Hur agerar människor? Teorier om aktörer
  Hur samspelar människor? Teorier om samspel, utbytesteorier etc.
  Hur kan människors samspel organiseras? nätverksteori, organisationsteori,
  Hur är samhällets grupper skiktade? En horisontell skiktning – systemteorier, en vertikal skiktning –
  teorier om konfliterande intressen (t.ex. marxistisk teori, feminism)
  Hur kan samhället beskrivas? Nätverksamhälle, risksamhälle etc.

  Lägg därtill kunskapssociologi, vetenskapssociologi och ett antal kombinationer mellan olika perspektiv.
  En intressant kombination utgörs av kritisk realism som utgår från att människan har olika mekanismer som härstammar från olika nivåer, t.ex. en biologisk nivå, en psykologisk nivå och en social nivå

 47. #44 en av dina bättre (och mer relevanta) kommentarer på siståne …

 48. HenrikM

  #43 Ribbing

  Jag är inte teknisk. Men kan jag tolka ditt svar så här? Det är ok att validera E-cattens utgående energi med värmekameror, det hade i och för sig varit bättre att göra det på nåt annat sätt om man vill ha högre exakthet på mätningen. Men överskottsenergin är så stor att det spelar ingen roll om man mäter med värmekamera eller på nåt annat sätt, det är oförklarad överskottsenergi som mätts. Min slutsats är då att finns bara två möjliga alternativ kvar om E-catten är fejk:
  – Testarna blivit lurade (vilket jag kan tycka är helt orimligt, då dom nu var i ett ”neutralt labb” och gjort testet någon/några ggr innan)
  – Testarna är den del lurendrejeriet (den kan jag mig inte uttala mig om, men jag har en känsla att de är för många för att kunna hålla en hemlighet hemlig)

  Är min slutsatser fel?

 49. Ingemar Nordin

  Per E m.fl.

  Jag tycker inte att er diskussion har särskilt mycket med trådens ämne att göra. Per E. vi har en Öppen Tråd varje vecka, och där kan man ta upp andra ämnen än de som förs fram i huvudinlägget. Dina inhopp här och tidigare har mest fått effekten att diskussionen leds bort från sakfrågorna inom klimat och energi till en meta-debatt om bloggen.

  Hmmm., påminner om typisk trollstrategi.

 50. björn

  Ecat är ganska intressant som test på oss.
  Är vi skeptiker eller är vi troende.
  Vissa människor måste tro något bestämt, andra klarar av att vistats i det ovissas limbo.
  Känner du att du vet, eller tror starkt att ecat fungerar eller inte fungerar, så är du nog ingen skeptiker-typ utan mer en troende-typ. Vi har faktiskt inte underlag nog att göra oss en bestämd uppfattning om bu eller bä i ecat-frågan. Forskare hoppas jag är skeptiker överlag, det ger bättre forskningsresultat. En bra vetenskapsman verkar i ett tillstånd av kronisk ovetenskap. Eller som Sokrates sa, ”det enda värt att veta är att man inget vet”, och vi vet inte om han verkligen sa detta.
  ”Det är i mina ögon en komisk poäng att Förvillarpriset ges för att mottagaren gjort “insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn””
  Det är verkligen Orwellsk komik om detta är sant, skeptisk som jag är måste jag verifiera: ja, det stämmer! VoF ger sitt förvillarpris till ”en som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.”.
  Förvillarpriset borde enligt min mening gå till SR:s vetenskapsredaktion och särskilt den klimatpolitiska vänsterbloggen ”KLOTET”, KL-imath-OTET. VoF ligger också bra till för sitt förvillarpris eftersom dom tydligen delade ut priset till SI efter att okritiskt accepterat vad en auktoritet hävdade i vetenskapens namn, dvs att en majoritet forskare påstås motsätta sig granskning av den förvirring och oklarhet om klimatvetenskapens metoder och resultat som är drivkraften i skeptikerrörelsen och SI.

 51. LBt

  Att ge Rossis ECat tilltro är att erkänna sig till okänd kärnfysik. Eftersom jag upplever vår vår kunskap som enbart en fragmentarisk förenkling av verkligheten är detta för mig det minsta problemet, naturligtvis finns okända fysikaliska möjligheter. Jag är dessutom övertygad om att Rossi tror på det han gör men det betyder inte att han gör rätt bedömningar.

  Men många har haft möjlighet att studera Rossis ECat de senaste 3 åren och några har fått tillfälle att göra egna mätningar under kontrollerade former, den senaste under lång tid och där Rossis inblandning var högst begränsad. Ingen har kunnat vederlägga vad de upplevt, gång på gång redovisas samma resultat, reaktorn levererar överskottsenergi från en så liten mängd aktiv substans och i en så liten utrustning att det inte går att förklara med känd fysik eller kemi.

  Att det finns tvivlare är emellertid naturligt, vi står inför något som vi inte kan förklara med känd fysik. Tvivlarna har emellertid en del gemensamt, ingen av dem har haft händerna på produkten eller ens varit i dess närhet, alla utgår från att det handlar om bedrägeri i kombination med bristande kompetens dock utan att kunna konkretisera i vilket avseende. Eget ogrundat tyckande med andra ord.

  Men Rossi och hans samarbettspartner ser problemet och satsar nu på en enhet för produktion. Lyckas man öppnar sig marknaden, misslyckas man dör nog projektet. Med tanke på vad en framgång skulle kunna innebära för mänskligheten kan man väl bara önska dem lycka till.

 52. Christopher E

  Coulumbbarriärren behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder för LENR. Det finns funderingar kring processer som hypotetiskt skulle kunna förklara både det och frånvaron strålning.

  http://en.m.wikiversity.org/wiki/Cold_fusion/Theory

  Jag har en öppen attityd till det hela. Jag förstår dem som tvivlar, men samtidigt finns det saker som talar mot en medveten bluff. Svårt. Men jag ser inte varför man ska håna eller ropa på ett stopp för Rossi. Det gör väl ingen skada att prova? Det visar sig väl tids nog om det är riktigt eller inte.

 53. Christopher E

  #52 LBt

  Jag skrev samtidigt med dig, ser jag. I denna fråga tycks vi ha total samsyn för en gångs skull.

 54. BjörnT

  E-caten ja.

  Svårigheter med kalometri…det var ju 1500 grader …behövs…badkar……

  Jösses, det var ca 900 Watt som utvecklades….min vattenkokare har en effekt på 2000 Watt.

  Det skulle inte behövas mkt vatten för kalometrimätningen alls. Mindre än 9 liter i timmen behövs i flöde om man låter temperaturen gå från 10 grader till 100 om man antar en effekt på 900 Watt.

  Men personligen tror jag på att effekten på tillförd AC var det tredubbbla mot det man mätte som inputström. En av sensorringarna felvänd gör tricket. COP var ju bara drygt 3.

  För övrigt sämre än många värmepumpar har och skulle man göra el av ånga som manicken skulle kunna åstadkomma skulle man gå back. Alltså även om det vore korrekt att man fick ut tre ggr mer energi än tillförd elenergi.

 55. LBt

  Christopher E #53,
  ja och jag tycker det är trevligt.

 56. Holmfrid

  #44 Ribbing,
  I den första studien 2011, som rapporterades av Kullander/Essén användes kalorimetrisk metod med i stort sett samma resultat. Rapporten ifrågasattes då med liknande argument som mot Luganorapporten.

 57. LBt

  BjörnT #54,
  det framgår tydligt i den rapport som nyligen offentliggjorts att man inte sökte optimalt COP och att detta enligt uppgift ligger närmare 6 för en ensam ECat eller högre för kombinationer.

  Och även 3 vore en sensationell Nobellprisvärdig upptäckt med tanken på att vi talar om en helt ny kärnfysikalisk företeelse.

  Men vi är inte där än.

 58. Ingvar

  LBt #51
  Håller med dig.
  Slabadang #33
  Håller med dig

  Brukar följa Ayn Rands råd.
  When in doubt, stick with the minority.

 59. Björn-Ola J

  #45
  Det som hände i det första testförsöket som Levi et al gjorde var just att ecatten skenade och nicklet smälte, trots att man dragit ut sladden.
  Rätt övertygande faktiskt.

  Jag har lite svårt att se Rossi som en bluffmakare utifrån hur han har agerat.
  Snarare har han verkat vara en ytterst försiktig, nästan paranoid uppfinnare som har velat visa upp sin uppfinning och samtidigt inte.

 60. Björn-Ola J

  Jag har svårt att förstå kritiken mot de som faktiskt går ut och mäter.
  Vetenskap bedrivs väl inte genom att sitta bakom ett skrivbord och tycka?

 61. Ingvar

  Björn-Ola J #60

  Bra kommentar.
  Tyvärr är det så att det är vad våra politiker ägnar sig åt. Fast jag brukar formulera det som:
  Sitta på molnfri höjd och ”Tycka”

 62. vefem

  Rossi vill tydlingen få oss att tro att E-cat genererar energi genom omvandling av Li- och Ni-isotoper till, i nickels fall, Ni-62, som har högsta bindningsenergin. Detta skulle enligt rapporten kunna ge 3 MWh dvs ungefär rätt storleksordning.

  Trollkonsten att producera rent Ni-62 avslöjar dock bluffen: det borde finnas fler lättare Ni-isotoper kvar. I annat fall skulle ju effekten ha avtagit i slutet av testen.

  Ur rapporten: The unused fuel shows the natural isotope composition from both SIMS and ICP-MS, i.e.
  58Ni (68.1%), 60Ni (26.2%), 61Ni (1.1%), 62Ni (3.6%), and 64Ni (0.9%), whereas the ash composition from
  SIMS is: 58Ni (0.8.%), 60Ni (0.5%), 61Ni (0%), 62Ni (98.7%), 64Ni (0%), and from ICP-MS: 58Ni (0.8%), 60Ni
  (0.3%), 61Ni (0%), 62Ni (99.3%), 64Ni (0%).

  OBS även Ni-64 har ”försvunnit” typiskt vid isotopseparation!

 63. BjörnT

  #59. Inga som helst problem att smälta ner omgivningen med några hundra Watt i en metalledning utan kylning.

 64. BjörnT

  LBt #57. ….”enligt uppgift”…… 🙂

  Lika naivt troende som allt anti-AGW. …. 🙂

 65. LBt

  BjörnT,
  som sagt COP 3 räcker mer än väl för ett utomordentligt framsteg.

 66. BjörnT

  Skadar inte att mäta…öppet sinne…bla..bla… exakt vad alla foliehattar säger.

  E-catten är inte ett dugg annorlunda än alla andra metoder som lovar fri och riklig energi men som motarbetas och därmed måste hållas hemlig annars förkvävs den…… buhuu.

  Visst Rossi har flera gånger bluffat med fantasiteknologi men denna gång så har han rätt………. jotjena…. en gammal fängelsekund har plötsligt skådat ljuset?!

  Men som sagt, det visar den kritiska förmågan härinne, så egentligen är det ju helt naturligt att folihattsteknologi hyllas härinne (med noterbara undantag).

 67. BjörnT

  Som alltid…mina kommentarer hamnar på …”inväntar granskning”. Nå….uppenbarligen blir man orolig här på bloggen… 🙂

 68. BjörnT

  LBt. Ha det bra med foliehattarna här…….

 69. Henrik M 19:06
  Nej, jag tror inte att de svenska författarna från UU och KTH medvetet deltager i ett lurenderi. Det borde inte vara ditt och mitt problem att fundera över, men den bristande misstänksamheten hos de som Rossi valt ut tvingar fram det.
  Jag vet inte att E-cat inte fungerar, men jag misstror att det är en fusionsprocess. Luganolabbet är som sagt inte neutralt och de två övriga författarna är partners till Rossi.

 70. Thomas 17:38
  Det kan ligga något i vad du säger, men då krävs å andra sidan att Rossi vet vilka proportioner och mängder Ni och H2 som ger underkriticitet vid olika temperaturer. I det första manuset finns en historia om att en tidigare reaktor smält, men ingen av de utomstående har sett detta.
  Nu säger han sig som sagt inte ens veta om det är fusion – endast att det inte är en kemisk reaktion.

 71. BjörnT 22:33
  Beklagar, men det har fastnat några kommentarer idag, men de har dykt upp endast något senare.
  Just nu finns det inget i filtret!
  Vad är det för oro du syftar på?
  /C-G

 72. tty

  MatsG #7

  ”Som anekdot kan man jämföra att Coca-Cola first edition tydligen innehöll just kola. alltså drogen. Folk blev pigga som mörtar ett tag och beroende förstås.”

  Från början innehöll Coca-Cola extrakt från både cocablad och kolanötter. Cocain förbjöds i USA 1904, men kolaextrakt användes även senare. Kolanötter innehåller koffein och är inte farligare eller mera beroendeskapande än kaffe även om jag personligen tycker de är otrevligt beska att tugga. Numera har dock även kolaextraktet försvunnit ur Coca Colan, dock inte för att det var farligt utan för att det var dyrt. Det finns betydligt billigare koffein från andra källor att tillgå.

 73. Slabadang

  Mer om e-caten!

  Ni verka inte ha registrerat att det är Industrial heats e-cat som testats. Med erfarenhet av de processer som nya produkter tvingas genomgå när de skall gå från prototyp till produktion så utgör oftast ”uppfinnaren” största hindret i det steget. Vad vi ser är ett extremt lyckat bevis på hur Rossis e-cat utvecklats av produktionsingenjörer och produktdesigners till att vara nere i sitt numer smått fantastiskt nätta på ett halvkilo och ynka 20cm jämfört med Rossis tidigare ”fat cats”..

  Har man varit med i en sådan process så förstår man samtidigt att det är OMÖJLIGT att INTE upptäcka når funktionellt bedrägeri då de mångfacetterade kraven på produkten måste testas beräknas och prövas på en massa olika sätt.. Det blir till slut en hel arme av bedragare som måste samverka för att presentera en produkt som har vilket värde då .. om e.caten inte funkar? Svaret är NOLL kronor. Skall det finnas något värde måste e-caten funka. Har IH mutat Essen Levi Pettersson Kullander Focardi och alla de andra som testat e-caten eller jobbat med e-caten ?

  I alla gamla deckarromaner och domstolsförhandlingar så gäller det att hitta motivet bakom brottet. Rossi uppvisar inte något enda tecken på att vara ute efter pengar genom bedrägeri eller bedräglighet. Han skulle ha betett sig på ett helt annat och mycket enklare sätt om han var ute efter stålar och kunde ha caschat hem nån miljard redan för fyra år sen. Så ni får jätte gärna beskriva vilket motiv Rossi och alla hans då kolloboratörer skulle kunna drivas av!!

  Det måste väl snart börja trilla ner en talldank på alla rabiatskeptiker att bedrägerispåret är kört och numer faller inte bara genom testen utan också genom sin ännu större egen orimlighet?

  Å sen då Industrial heat …. vad skulle deras motiv vara då .. som betalat för rättigheterna. Vill bli blåst på stålar av Rossi genom att ge ut en produkt som är ett bedrägeri och stämda av kunderna?

  Angående ”self sustained mode” så finns ett officell test utfört under 218 timmar dvs ca 9 dygn och vad jag vet men inte ni ,är att e.caten har körts i betydligt längre perioder i self sustained mode och det är styrningen och regleringen av e.ceten i det läget som utgjort problemet. Den har antingen skenat och smält eller slocknat och kallnat, det har varit svårt att få den stabil i sitt självgående läge och utgör fortfarande en styr och reglertekniskt problem.

 74. Slabadang

  Mer om e-caten!

  Ni verkar inte ha registrerat att det är Industrial heats e-cat som testats. Med erfarenhet av de processer som nya produkter tvingas genomgå när de skall gå från prototyp till produktion så utgör oftast ”uppfinnaren” största hindret i det steget. Vad vi ser är ett extremt lyckat bevis på hur Rossis e-cat utvecklats av produktionsingenjörer och produktdesigners till att vara nere i sitt numer smått fantastiskt nätta på ett halvkilo och ynka 20cm jämfört med Rossis tidigare ”fat cats”..

  Har man varit med i en sådan process så förstår man samtidigt att det är OMÖJLIGT att INTE upptäcka nåt funktionellt bedrägeri då de mångfacetterade kraven på produkten måste testas beräknas och prövas på en massa olika sätt.. Det blir till slut en hel arme av bedragare som måste samverka för att presentera en produkt som har vilket värde då .. om e.caten inte funkar? Svaret är NOLL kronor. Skall det finnas något värde måste e-caten funka. Har IH mutat Essen Levi Pettersson Kullander Focardi och alla de andra som testat e-caten eller jobbat med e-caten ?

  I alla gamla deckarromaner och domstolsförhandlingar så gäller det att hitta motivet bakom brottet. Rossi uppvisar inte något enda tecken på att vara ute efter pengar genom bedrägeri eller bedräglighet. Han skulle ha betett sig på ett helt annat och mycket enklare sätt om han var ute efter stålar och kunde ha caschat hem nån miljard redan för fyra år sen. Så ni får jättegärna beskriva vilket motiv Rossi och alla hans då kolloboratörer skulle kunna drivas av!!

  Det måste väl snart börja trilla ner en talldank på alla rabiatskeptiker att bedrägerispåret är kört och numer faller inte bara genom testen.,utan också genom sin ännu större egen orimlighet?

  Å sen då Industrial heat …. vad skulle deras motiv vara då .. som betalat för rättigheterna. Vill bli blåst på stålar av Rossi genom att ge ut en produkt som är ett bedrägeri och stämda av kunderna?

  Angående ”self sustained mode” så finns ett officell test utfört under 218 timmar dvs ca 9 dygn och vad jag vet men inte ni ,är att e.caten har körts i betydligt längre perioder i self sustained mode och det är styrningen och regleringen av e.ceten i det läget som utgjort problemet. Den har antingen skenat och smält eller slocknat och kallnat, det har varit svårt att få den stabil i sitt självgående läge och utgör fortfarande en styr och reglertekniskt problem.

 75. Mats G

  Jag är lite osäker vad denna apparatus är tänkt och leverera. Hur mycket, hur länge. Jag tvivlar också på att det pga att det kommer bli svårt att få ut en produkt på marknaden som man inte har en aning om hur den fungerar.

  62
  vefem

  Är hittills den enda som kommer med ett försök till förklaring. Och jag skulle inte bli förvånad att det ligger mer åt det hållet. Om det inte är ”kall fusion” så blir det mindre intressant. Det som är känt så får du inte ut tillräckligt med energi från andra processer.

  Många refererar till att det är okänd kunskap eller teknik eller processer. Fine. Men då är det väl grundforskning som behövs så man förstår sig på detta.

  Jag tror ingen egentligen skulle bygga ett kärnkrafts verk med kunskapen typ nåt händer där inne i reaktorn.

 76. BjörnT

  Slabadang. Om det är är Industri Heat som designat manicken varför är Rossi med i varje kritiskt momentboch inte IH-folk.?

  Och Rossi har två scam och 4’5 års fängelse i bältet, varför ska man tr på honom ny?

 77. Slabadang

  Björn T!

  Bevisbördan och kraven på svar ligger i DITT knä och inte mitt. ”Rossi med i varje kritiskt moment” va f..n får du det ifrån? Det ”kritiska momentet” var 32 dagar långt ,så ditt påstående är bara som vanligt en ren dumhet. Att dina ”gröna” vindvispar är oförsvarbara dysfunktionella idiotier är vare sig mitt eller Rossis fel och hur du än viftar med armarna så förändras inte detta faktum. Att du inte drar logiska slutsatser från observationer är ju inte heller vare sig mitt eller Jonas fel men förklarar enkelt dina inlägg och varför du är djupt klimahotstroende.

 78. Slabadang

  Mats G!

  Våga tänk tanken att reaktionen faktiskt existerar … Ju fler olika applikationer du kan skapa ju större blir marknads=funktionsvärdet. Rossis inledande målsättning var hemma marknader där e-caten skulle integreras i uppvärmningssystemen ungefär efter samma koncept som elpatronen. Dåvarande prototyper drevs på betydligt lägre temperaturer. Under utvecklingstiden så bildades ett nytt parallelt spår med att ta fram en prototyp som kunde arbeta under betydligt högre temperaturer och arbetet med ”hotcaten” drog igång. Steget visade sig vara mycket kortare än vad Rossi själv trott och det var medarbetare till Rossi som var pådrivande och hjälpte till att byta till nytt fokus och ny strategi. Rossi var kvar i sina initiala tankebanor fan när första experiment modellen av hotcaten kunde drivas under betydligt högre temperaturer så slocknade hans kärlek till hans initiala ”elpatronsstrategi” mycket snabbt och allt fokus hamnade nu i stället på ”hotcaten”. Rossi har begränsad matrialkunskap och det utgör svaret på varför han satsade på sin ”coldcat” så länge. Med tillgång till nya medarbetare/samarbetspartners så löstes många tekniska utmaningar att få e-caten att arbeta under högre effekt/temperatur mycket snabbt.

  Nu ger hotcaten en effekt som ökar antalet möjliga applikationer intill gränslösheten. Vad kan man inte driva eller producera med hjälp av bara tryck från vattenånga? Hur många fasta nät slipper du bygga? Vad händer när du kan ställa ut ett kraftverk på nån MW i princip var som helst på planeten .. i varje liten by? … och varför inte en i varje hem eller kvarter? Det här är en ”gamechanger” och kostnaden är fjuttig jämfört med andra traditionella alternativ.

  e-caten är dessutom inte den enda tekniken med liknande potential, den har bara råkat hamna längst fram i utveckling av verkligt alternativa nya energiteknikerna. Jag tror dock att det finns risk för att Industrial Heat är lite ”hemmablind” för den applikation som ligger inbyggt i dess namn. Det kraftverk de håller på att bygga nu är absolut inte efter det vanligaste rådet att man i första hand skall ta frukten hängandes från de lägsta grenarna. Jag har svårt att förstå varför de startar upp och investerar så mycket resurser i ett pilotprojekt med så hög svårighetsgrad. Det verkar bara vara en konsekvens kommen och anpassad efter IHs befintliga affärsidé istället för att vara anpassad efter e-catens. En möjlig förklaring är att de bedömt att de skapar större värden=lönsamhet på anpassning och konsulteri runt applikationer än på den rena tillverkningen och försäljningen av e-cat. Själva e-caten som reaktor är lätt att kopiera och jag har förstått det inneboende dilemmat inför denna situation. Varför skall man ta kostnaderna för att utveckla en produkt som sedan andra kan kopiera och tjäna pengar på. på grund av att produkten är svår att marknadsskydda?

 79. Stickan no1

  Slabadang
  OM Rossis makalösa mackapär fungerar så ändrar det allt. Precis allt.
  Därför är det av största vikt att man undanröjer eventuella osäkerheter i mätningarna.
  När de vägrar mäta på ”normalt” sätt enligt gängse mätmetoder tänds varningslamporna.
  Istället började man med en vattenslang som puttrade ånga i en spann med vatten, och fortsatte sedan med IR mätning och kalkylering av strålningsvärme.
  Att efter tre år ännu inte tagit åt sig den grundläggande kritiken och undanröjt de tvivlen är mycket förvånande.
  Det är så inkompetent att jag ser det mer som indicier på uppsåtligt beteende än bara inkompetens.

 80. BjörnT

  Slabadang. Efter ännu en harang från dig om att det var IHs lösning från börja till slut som testades så undrar man ju än mer varför Rossi är med i alla kritiska moment. Kritiska momentsom start av projektt, start av reaktion,stoppndet, tömning av reaktorhärd etc. Svaret är dock rätt uppenbart för en kritiskt tänkande människa.

 81. Björn-Ola J

  Slabadang

  Min känsla av att de som är övertygade om att det är bedrägeri är väldigt dåligt insatta i historiken.
  Det handlar bara om ett mantra utan substans.
  Ingen har på ett trovärdigt sätt kunnat redovisa någon idé om hur bluffen skulle vara upplagd utifrån händelseförloppet.
  Varför exempelvis bygga en fullt och enkelt testbar anäggning på 1MW, som den som testades 2011, för egna pengar, om man inte tror på det man gör? Alla sådana invändningar avfärdas utan kommentarer av de som är övertygade om bluff, och så kör man bara på, ”det är bluff”.

  Man måste förstå att:
  Rossi har bevisbördan när det gäller ecattens funktion.
  De som hävdar att det är bluff äger bevisbördan för detta.
  Utan något bevis, så kan det faktiskt röra sig om förtal.

  Tills bevis förts fram utgår jag från att Rossi är ärlig och tror på det han gör, självklart uppbackat av att en medveten bluff utifrån allt det du beskskriver kräver konspirationsteorisnickeri av en väldigt hög och ranglig nivå.

 82. Mats G

  81
  Björn-Ola J
  ”Rossi har bevisbördan när det gäller ecattens funktion.
  De som hävdar att det är bluff äger bevisbördan för detta.
  Utan något bevis, så kan det faktiskt röra sig om förtal.”

  Du glömde en variant.
  Utan Rossi bevis kan det vara bedrägeri.

  Det finns många varningsklockor. Normalt brukar man vara ganska tyst om sin forskning till man har nåt att gå ut med för att just slippa skämmas om man har fel. Normalt sätt så kan det sätta stop för en akademisk karriär(fast i klimatforskning tydligen).

 83. Mats G

  78
  Slabadang
  ”Våga tänk tanken att reaktionen faktiskt existerar”
  Jag har inga problem med det. men bara för att jag gillar ett projekt särskilt mycket så sänker jag inte den skeptiska garden. Rossi måste följa alla vetenskapliga procedurer som alla andra. Finns det potential så borde/kommer andra forskare att komma till detta område.

  ”marknadsskydda?”

  Det här är ett vagt argument. I forskningshistorien så finns det många grundforskare som inte har tjäna ett spänn på sin forskning. Rossi får väl nöja sig att bli historisk och vinna nobelpriset. Har projektet den potential du säger den har så borde det inte vara problem att finna finansiärer.

  Jag var väldigt nyfiken på ’kall fusion’ en gång och gick igenom dokumentationen och några teorier. Jag fick dock aldrig klar för mig hur ”kall fusion” faktiskt skulle funka. Allt vi vet om atomer och dess beståndsdelar och hur de beter sig i olika sammanhang måste sättas ur spel om vi skall få ”kall fusion” att funka. det skulle vara ett paradigmskifte i klass med relativitetsteorin, helt klar.

  Så bevisbördan blir extra tung på Rossi i detta fallet. Ju större påstående desto större bevisbörda. Efter som det har sådan impact.

 84. Stickan no1

  Björn-Ola J #84

  Har du sett videon från ”testet” av 1 MW anläggningen 2011.
  Tycker du det var rimliga dimensioner för att kyla bort 1 MW?
  Kolla en gång till:
  http://www.youtube.com/watch?v=uFiJb2UhzqY

 85. Slabadang

  Mats G!

  ” Rossi måste följa alla vetenskapliga procedurer som alla andra”. Mats G mitt svar är Niklas Erik Jesus m.a.o NEJ! Rossi är ingenjör uppfinnare och entrepenör och har endast ansvar att bevisa produktens funktion och säkerhet. Det är stor sannolikhet att det INTE är Rossi utan någon helt annan part som kan beskriva reaktionen och oavsett vem som gör det så är det den bedriften som i så fall skall ligga till grund för ev Nobelpris. Den som konstruerar och säljer en slangbella behöver inte redogöra för muskelfysiologi gravitiationen eller aerodynamikens grunder och lagar!

 86. Mats G

  85
  Slabadang
  ”utan någon helt annan part som kan beskriva reaktionen”

  Jag skulle hemskt gärna vilja veta vem som är denna part.

 87. Björn

  Stickan no1 [79]; Vad är det som är så inkompetent? Varför så intolerant mot något som du förmodligen inte har den blekaste aning om? Varför inte ha ett öppet sinne och säga kanske, i stället för att skapa en nidbild av det som du inte förstår och har kontroll över? Varför detta misstroende mot det nya? Människor i framtiden kommer att betrakta oss på samma sätt som vi nu gör med stenåldersmänniskorna. Vi skrapar bara på ytan av fysikens möjligheter och utan innovation, går mänskligheten bakåt i utvecklingen och går mot armod. Negativism är bara en grogrund för elände och ingenting annat.

 88. Slabadang m fl

  Känner ni till att USA-företaget Lockheed-Martins har ett fusionsprojekt sedan några år?
  Jag blev påmind om detta när jag tittade i senaste Nature-utgåvan på nätet, där det berättas att man skall ta ett steg till:

  http://www.nature.com/news/lockheed-martin-s-fusion-goals-meet-scepticism-1.16169#/related-links

  Det är verkligen frågan om fusion, det hymlas inte på den punkten, utan det handlar om att slå ihop vätekärnor till helium varvid massa omvandlas till värme. Utformningen är någon slags variant av Tokamak, dvs en kammare med magnetfält där processen skall äga rum. Om jag har förstått rätt så är det ett annorlunda sätt att utforma magnetfältet som skall göra fusionen möjlig, billig och tämligen småskalig. Det talas om 100 MW och att den skall få plats på en lastbil.
  För Nature är det en nyhetsbulletin, man säger inte entydigt bu, men citerar även kritiska kommentarer.
  Jag vet inte själv vad jag skall tro – det verkar förbluffande att kammarens form skulle kunna ge så mycket bättre prestanda när man hållit på med stora Tokamaker i årtionden. Men randvillkor är betydelsefulla!!

 89. Mats G

  88
  C-G Ribbing

  Jag älskar det här projektet och är intresserad av varje liten nyhet. Det är goda nyheter att det fortsätter till nästa fas. Utvärderingarna från förra testet måste ha fallit väl ut eftersom man satsar vidare.

  I förra testet lyckades de alltså starta en verklig fusion en kort stund.

  Det här är helt klart en seriös satsning. Jag håller tummarna så de blir blå.

 90. björn

  #66 avfärdar Rossi med att han suttit i fängelse.
  Rossi försökte skapa en metod att göra olja av sopor.
  Rossi är en modig man. Sophanteringen är allmänt känt att den ägs av Italiens Mafia, Camorra.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Camorra
  Konkurrera om en Camorrans huvudnäringar är inte modigt, det är hybris.
  Enligt wikipedia satt Rossi fängslad i 4 år medans han försvarade sig mot 56 åtal. Han blev fälld i endast 5.
  Jag har svårt att hålla detta emot Rossi, snarare tvärtom.
  Sen satt väl Galileo också i fängelse?

 91. Stickan no1

  Björn #87
  Det är just för att jag mycket väl vet hur man mäter termisk effekt som jag ser Rossis mätningar som humbug.
  Jag har följt Rossis E-cat från första utspelet om E-cat och jag har ännu inte ifrågasatt hans person eller eventuell teknik. Det enda jag begär är att man mäter effekt och energi från på ett vedertaget sätt som utesluter stora mätfel. Det är inte svårt. Det är lätt och det kostar nästan ingenting.
  Därför har Rossi inte bevisat någonting om han inte kan trovärdigt visa på värmeutveckling iden omfattning han hävdar. Och just det grundläggande mätningarna undviker han nogsamt likt katten kring het gröt. Istället gör han allt för att inte kunna mäta ordentligt.
  http://www.youtube.com/watch?v=m-8QdVwY98E
  Italien använder 230 V. Första felet.
  Se sedan hur ånga leds ner i en spann. ”we have some condensation….”
  Samtidigt
  ”not visible because it is very hot”
  De är sååå låg nivå på detta att det är genant.

 92. Slabadang

  Stickan 01!

  Du visar bara upp att du inte förstår noggrannheten med de moderna värmekamrorna och för mig blir det nästan tokroligt om man tror att mätfelen kan bli så stora som COP 3 eller större med de instrument som teamet använt och jag ser att motiven bakom invändningarna är andra än till metoden. Tror man att det är fejk och bluff så hjälper liksom inte val av metod om man ändå vägrar acceptera resultatet. Det är ju nu faktiskt tredje gången man genomför test och kommer fram till samma resultat.

  Och motivet Stickan ? Vad skulle motivet vara för Rossi Focardi testteamen Lewan Essen Industrial Heat mfl mfl ? Varför träder inte nån fram som jobbat med e-caten och avslöjar bluffen? Ser du inte att det blir totalt orimligt?

 93. Stickan no1

  Slabadang

  Hur mycket har du satsat på e-caten? Eller har du inte vågat investera i konsekvenserna av en fungerande e-cat?

 94. Slabadang

  Stickan 01!

  Jag har redan här på KU redogjort för och lämnat rådet att placera i dollar och låna till och med låna euro/ SEK bakgrunden vidare har jag gått kort på olja (satsat på fallande pris) och det har lönat sig hårresande bra kombination med ett oljepris som nu är nere runt 80$ per fat och en dollar som stuckit iväg till 7.26 idag .

  Frackingrevolutionen blir samtidigt ett betydande tillskott till amerikansk ekonomi och handelsbalans som bland annat ingår i förstärkningen av dollarn. En viktig positiv faktor för detta enormt skuldsatta land. Konsekvenserna av e-caten utgörs av en liten investering i ett gjuteri av värmeelement men känns allt ”kallare” eftersom jag mer tror på kombinationen e-cat -elproduktion och elelement är billigare att installera än vattenburen.

  E-catens genombrott kommer komma sakta in i medvetandet på de traditionella energibolagen och aktiemäklarna men det kommer komma en period där kurserna kommer att rasa. Svårare är att hitta vinnarna samt att bedöma tidsperspektivet. Jag råkar också ha gått kort i Vestas 🙂 och jag ser bolaget som totalt dödsdömt. En stor order från Sverige kommer inte rädda aktiekursen på bara ett halvårs sikt. Sista veckans lilla kurslyft är nog sista festen med gänget för bolaget gå kort med öppen position (EFD) med hävstång 20ggr är ett bra råd idag ! Arbetslösheten kommer gå i taket och konkurserna inom vindkraftsbranschen kommer stå som spön i backen. Sällan har jag känt att en position känns så trygg och säker! Jag kan helt enkelt inte begripa hur nån fortfarande kan köpa aktien. Det är väl bara folk som sitter och spelar bort andras pengar som köper? Bolaget borde inte bara ges säljråd det borde dödskallemärkas!!

 95. Stickan no1

  Slabadang;
  Konsekvensen av fungerande e-cat är inte att oljepriset sjunker. De är att oljan blir nästan helt värdelös.
  Kärnkraftverk blir värdelösa. Kol och gaskraftverk blir värdelösa. Massor av tillgångar blir värdelösa om energi blir extremt billigt och tillgängligt för alla överallt. Alla dessa tillgångar blir till skulder i balansräkningarna över en natt. Konsekvenserna av en fungerande E-cat vore gigantiska och kan inte baseras på taffliga temperaturmätningar med IR kamera som omräknas till stora värmeöverskott med en förenklad formel för strålningsbalans
  Det vore som om världen skulle satsa 100 miljarder dollar per år på globala klimatfonder i FN regi baserat på dåliga temperaturmätningar som omräknas till stora värmeöverskott på grund av förenklad formel för ändrad strålningsbalans.
  Minst lika otroligt och minst lika dumt.
  😉

 96. Pelle L

  Vad är så märkvärdigt med E-caten egentligen?

  Som vår värmepumpsguru här säger så ligger ju COP i nivå med värmepumparnas.
  Och de behöver varken nickelpulver eller vätgas, bara lite el.

  Och det är ju bara en liten kamin.
  Det behövs väl en hel del runtomkring för att få ut elektrisk energi ur underverket?

 97. BjörnT

  Slabadang.

  Du hävdar att den makalösa manicken är gjord av Industrial Heat. Jag frågar varför Rossi då måste närvara vid alla kritiska moment vilket du avfärdade.

  Så här står det i experimentbeskrivningen: ”The dummy reactor was switched on at 12:20 PM of 24 February 2014 by Andrea Rossi who gradually brought it to the power level requested by us. Rossi later intervened to switch off the dummy, and in the following subsequent operations on the E-Cat: charge insertion, reactor startup, reactor shutdown and powder charge extraction. Throughout the test, no further intervention or interference on his part occurred; moreover, all phases of the test were monitored directly by the collaboration.”

  Men jag frågar igen, varför Rossi och inte de på IH som faktiskt byggt manicken? Framför allt frågar man sig varför Rossi är den som ska stoppa in och ta ut reaktorpulvret? Hur naiv måste man inte vara för att inte förstå hur enkelt 1 gram pulver kan bytas ut!

  Reaktorn drivs av tre-fas AC och ger 900 Watt under större delen av försöket. Tre-fas för 90 Watt!! Min en-fas vattenkokare har 2000 Watts effekt.

  Finns ingen som helst anledning att använda tre-fas för den lilla effektförsörjningen. Men vet man att man lätt kan reducera den skenbara effekten till en tredjedel (och få en skenbar COP på 3) genom att vända på en av tre mätningar kanske man inser varför man använder tre-fas.

  Man får vara bra naiv för att tro att denna makalösa manick fungerar och kommer att frälsa värden och störta Putin och schejker i fördärvet.

 98. BjörnT

  vända en av tre mätringar ska det vara

 99. Stickan no1

  Pelle #96
  ”Vad är så märkvärdigt med E-caten egentligen?”

  Carnotverkningsgraden.
  Energi vid hög temperatur är mer ”värt” och användbart än energi vid låg temperatur.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Carnots_sats

  Men det är bara hypotetiskt så länge man inte trovärdigt kan visa på att energi produceras.

  BjörnT
  https://d262ilb51hltx0.cloudfront.net/max/1164/1*1H_C3fv93KhirSYNVK43Wg.jpeg
  Från
  https://medium.com/starts-with-a-bang/the-e-cat-cold-fusion-or-scientific-fraud-624f15676f96

 100. BjörnT

  Stickan no 1.

  Jo bilden illustrerar fint hur lätt det är att manipulera mätningar med elektriska instrument.

 101. BjörnT

  Christopher E #52

  Rossi får naturligtvis leka med sina mackapärer och vill någon satsa sina pengar på det, är det deras ensak.

  Men Elforsk är ju delvis finansierat med skattebetalarnas pengar (via Svenska Kraftnät) och det är problematiskt att de bekostar studier i detta.

 102. Björn

  Pelle L [96]; Glöm inte att en av användningsområdena är generering av el. Det är då frågan om AC och inte DC som solpaneler genererar.

 103. Pelle L

  Björn #102

  AC eller DC är väl inte så viktigt?
  Vad jag menar är att det krävs mer än lite värme för att få elektricitet.
  En ångpanna eller ånggenerator, ångturbin och elgenerator är väl grundelementen?
  För att få el ur värmeenergi brukar man ta vägen över mekanisk energi (något som snurrar),
  utom när det gäller solceller naturligtvis.

 104. Björn

  Pelle L [103; Självklart krävs en ångturbin, vilket väl passar en värmeapparat som Rossis. En ansluten elgenerator kan med fördel leverera 400 V med tre faser eller enbart 230 V. Nackdelen med solpaneler är att du måste omvandla från DC 12-48 V till 230 V AC. En e-cat levererar dygnet runt till skillnad mot en solpanel som bara fungerar när det är sol. Du är alltså beroende av ackumulerad batteriel som rätt snart sinar under just den period som är mörkast på året. Vi skrapar bara på ytan hur en e-cat kan användas.

 105. Mats G

  Det som är viktigt att förstå i sammanhanget är E=mc**2. Vad jag vet så går det inte bryta mot den naturlagen bara för att viljan finns. Händer saker som bryter mot denna naturlag så är det ett mirakel eller bedrägeri. När man prata Ecat så är det på den nivån vi pratar. Rossi har lyckat bryta eller gå runt en av naturlagarna eller nåt annat.

  Det skull vara intressant och se nån typ av formel eller hypotes, något… så det går att bedöma tyngden i det hela.

 106. Stickan no1

  En maskin som drivs av värme och enligt uppgift skall producera mer värme än den tar emot behöver värmas för att fungera. Är det rimligt?

  Mer logiskt skulle vara att en värmeproducerande maskin behöver kylas när den gått igång. Inte värmas.
  Men nej då. Den behöver värmas för att fungera. Det trots att den skall producera mer värme än den konsumerar.

  Ingen varningsklocka som ringer?

  Det är ungefär lika dumt som den mannen som hävdade att han kunde göra guld av bly och sökte finansiering.

 107. LBt

  Om der är så att Rossi med sin katalysator funnit en väg att genom en ofarlig kärnreaktion generera öveskottsvärme då är detta naturligtvis ett utomordentligt framsteg även om energiutbytet skulle stannar vid COP 3. Efrwesom värmepumpar nämnts i sammanhanget bör man ha klart för sig att dessa utöver el även kräver värme.

  Den senaste rapporten bygger på en test över en månad där Rossi möjligen fans med under sammanlagt ett dygn för uppstart, förändring av energitillförsel och avslutning.

  Rossi och IH håller inte på med forskning och de kan naturligtvis inte ställa denna produkt till andras godtyckliga förfogande men kvar för dem är att visa att produkten har marknadspotential och det tycks de förstå.

  Backa vi 1-2 år bakåt i tiden , dvs innan IH blev partner med Rossi, då vände sig Rossi till National Instruments för att få deras hjälp med att utforma ett professionellt kontrollsystem. Med detta vill jag ha sarg att NI är knappast ett företag man vänder sig till om man håller på med bluff och bedrägeri. Är det man sysslar med däremot något som står utanför vad känd kärnfysik tillåter och där man är i behov av kvalificerad kontroll och mätutrustning då är NI helt rätt partner. Nu blev samarbetet ned NI inte långvarigt vilket var en följd av att Rossi slöt ett avtal med IH istället.

  Så alla ni som avfärdar Rossi som en bedragare och dem som skrivit rapporterna som antingen medlöpare eller inkompetenta visa åtminstone upp något litet som stöd för detta. Men visst låter det hela för bra för att vara sant.

 108. BjörnT

  LBt Rossi närvarande eventuellt ett dygn……..påstår du.

  Läs mitt citat från rapporten #97. Han var närvarande i alla kritiska moment, från start till slut

 109. LBt

  BjörnT,
  du kan ha rätt han kanske var där några dygn men vad gör det för skillnad. Kritiska dygn säger du, vad menar du? Testen sträcker sig över en månad av kontinuerlig drift. Kan du anföra något underlag för fusk, bedrägeri och inkompetens?

  Du levererar bara eget ounderbyggt tyckande från en tämligen dålig uppföljning av projektet som sådant.

 110. BjörnT

  LBt. Slabadan har upprepade ggr förklarad att manicken ifråga var tillverkad av ett företag som heter International Heat som köpt rättigheter från Rossi.

  Min undran har varit varför Rossi är med i varje kritiskt moment (se citat från rapporten i #97), enkannerligen kring laddning och uttag av reaktorpulver. Varför inte en IH-snubbe, eller någon av de som deltog i testen direkt?

  Visst, självklart, det bevisar inget fusk. bara att de enkelt kan ske.

 111. LBt

  IH tror på produkten därför har man köpt rättigheterna och anställt Rossi som ansvarig för produktutvecklingen. Att den variant som använts i den senaste testen är byggd av IH är uppenbart för alla som har någon inblick i projektet. Vi talar om en process som vare sig Rossi eller någon annan kan förklara, en process som uppenbarligen har kritiska egenskaper. Rossi blir därmed naturligtvis den som personligen måste ta ansvar för alla kritiska ingrepp, jag skulle kalla dem driftsingrepp som uppstart, förändrat driftsläge och avslut. Det är känt från projektet att Rossi ursprungligen drev katalysatorn vid en temperatur runt 200 C men att han senare lyfte det till över 1000 C och det är också känt att otaliga enheter drivits till kolapps. Men detta är Rossis uppgifter.

  För min del väljer jag att utgå från att dessa uppgifter är värda tilltro. När någon kan presentera stöd för ifrågasättande skall jag titta noga på det, än så länge har jag bara sett ogrundat personligt tyckande.

 112. Björn

  BjörnT [110]; Företaget heter Industrial Heat och ingenting annat (se länk nedan).

  http://www.marketwatch.com/story/industrial-heat-has-acquired-andrea-rossis-e-cat-technology-2014-01-24

 113. Pelle L

  Men hallå alla, kom igen nu!

  Ni kan väl inte bara hävda att Rossi av en slump har kommit på hur han skall blanda några slumpvis valda grundämnen i en burk, kanske tillsätta lite värme (liknar tändkulemotorn faktiskt 🙂 ) och sedan hokus pokus ha åstadkommit en ny typ av kärnreaktor.

  Om detta är på riktigt måste det ju finnas en teori bakom som hela processen följer.
  Var är teorin?
  Någon bland er vetenskapsmän, teoretiska fysiker och andra, som har en aning om hur denna katalysator skall fungera utifrån teoretiska resonemang?
  Man kan ju inte bara treva sig fram i blindo, och råka snubbla över årtusendets uppfinning.
  Hur ser de teoretiska grundvalarna ut?

 114. Christopher E

  #113 Pelle L

  ”Man kan ju inte bara treva sig fram i blindo, och råka snubbla över årtusendets uppfinning.”

  Utan att påstå något bestämt i e-catfallet, vill jag ändå påpeka att en av förra årtusendets absolut största upptäckter – antibiotika – kom till genom att Fleming åkte på semester och glömde en öppen petriskål med stafylokocker på en bänk i laboratoriet…

  Men om du undrar lite om teoretiska grundvalar; du är medveten om att NASA:s Langley forskningscenter också jobbar på LENR-spåret?

  http://www.youtube.com/watch?v=OtHR1NCzeKU

  http://climate.nasa.gov/news/864/

  Beklagar den taffliga länken nedan, men denna url laddar hem en pdf av Dennis Bushnell, chief scientist på Langley:

  http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fnewenergytimes.com%2Fv2%2Finthenews%2F2012%2F201205NASA-Dennis-Bushnell-Low-Energy-Nuclear-Reactions-the-Realism-and-the-Outlook.pdf&ei=q-9JVIv5MeX4yQO8s4HQAw&usg=AFQjCNHq0PnUfd7Oaa7JAvKByvcefOk-1Q&bvm=bv.77880786,d.bGQ

  Och en till:

  http://news.newenergytimes.net/2013/02/22/lenr-nasa-widom-larsen-nuclear-reactor-in-your-basement/

 115. Mats G

  Tack för länkarna och artikeln jag läste summerar väl ganska bra var vi står just nu.

  Weak Interaction Theory, Det förklarar åtminstone nåt vad det är man försöka snirkla sig in i. Mitt bet är att det snarare är fission än fusion. Det var ett tag sedan jag släppte det här men det positiva är att beröringsskräcken tycks ha släppt och det finns försök som puttrar lite varstans. Att NASA ger sig på det ger det hela en hel del kred skulle jag säga. När det begriper sig på vad som verkligen händer det är då det kan möjligtvis lyfta. Lycka till.

 116. BjörnT

  Christopher E Att NASA forskar på LENR betyder ungefär lika mkt som att CIA (eller om det var någon annan myndighet) forskade på hur man kan döda getter med tankekraft.

 117. Christopher E

  BjörnT, jag ville mest upplysa om att det finns seriösa hypoteser om nukleära lågenergireaktioner typ Widom-Larsen som nämns av NASA Langley. Jag ville lyfta nivån från ”LENR kan inte finnas för Rossi har suttit i fängelse och har isotoppulver i skjortärmen och alla som inte avfärdar det början är idioter bla bla bla”.

  Jag vet faktiskt inte varför vissa av er är så rädda för att det skulle kunna ligga någonting i det hela att det måste tas till hån, häckel och ad hominem (eller också gissar jag varför).

  Det är fullt möjligt att e-caten är ett villospår. Min personliga gissning är att det vilket fall inte är ett medvetet bedrägeri. Men är det verkligen så farligt att ta reda på vilket? Men jag är helt öppen för hypotesen att transmutation verkligen kan äga rum vid låga temperaturer, och om det är så, förefaller det inte helt orimligt att flera kan ha snubblat över sådana reaktioner.

  Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge, tycker jag fortfarande är ett lämpligt ordstäv i sammanhanget.

 118. Stickan no1

  Citerar denne Bushnell som förespråkar LENR
  ””All of these things indicate that by 2100, we could be looking at an average temperature increase 6 to 14 degrees Centigrade,” adds Bushnell, Langley’s chief scientist. ”At those temperatures, beyond 2100 all of the ice will melt and the oceans beyond 2100 could come up 75 to 80 meters, enough to drown the homes of some 2 ½ billion people globally.””

  http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_bushnellgreen_prt.htm

  CAGW och LENR förespråkare. Vilket teori är fel?
  Jag menar att han har fel i båda teorierna.

 119. BjörnT

  ChristopherE. Ditt inlägg kunde ha gjorts av vilken kristallhellre eller Ufofantast som helst. Speciellt ordet rädd är populärt i sådana kretsar. Som att skepsis innebär rädsla!

  Men påstår man det som påstås utan skymten av teori bakom måste man påvisa detta på ett trovärdigt sätt. Upplägget i senaste testet har hål stora som Albert Hall.

 120. Christopher E

  BjörnT,

  En sann skeptiker blir inte verbalt aggressiv bara för att en idé testas. De emotionellt belastade utfallen (foliehattar mm) mot LENR tolkar jag faktiskt mer som rädsla än bara rationellt tvivel.

  Om man bekymrar sig för slöseri av en skvätt skattepengar genom elforsk/kraftnät, finns det betydligt värre skatteslöseri att arbeta mot i så fall.

 121. Håkan Bergman

  Stickan no1 #118
  Han hade lite fel om oljepriser också 2008.
  ’Bushnell also points to a revolution in the making, one that will draw even more attention if his prophecy concerning oil comes to pass. ”Peak, cheap” oil is done, he says. ”So the projections are oil at $180 a barrel in two or three years, which equates to $6 to $8 a gallon for gas.”’

 122. Slabadang

  För er som är intresserade av säkra fakta om E-Caten:

  ”The report is available online at http://arxiv.org/abs/1305.3913. ”In addition, performance validation tests were conducted in the presence of IH personnel and certified by an independent expert.”

  Inustrial Heat köpte självklart inte grisen i säcken när de köpte rättigheterna till e-caten så vi har ytterligare tests som gjorts av E-Caten av IH självt.

 123. Slabadang

  Pelle L!

  Du har inte koll på historiken bakom e-caten och därför inte skälet till varför Rossi blev intresserad av ”LENR”. Upptäckten av reaktionen var under experiment på universitetet i Bologna med Nickel och väte av en sådan stryka att det blev ett säkerhetsproblem speciellt eftersom de inte kunde förklara reaktioner eller styra och kontrollera den. Därefter kopplades Rossi in som ingenjör för att försöka hitta ett sätt att styra och kontrollera reaktionen. Så Rossi blev instyrd på ett mycket smalt fält redan från start av ffa Focardi (Nyss avliden). Du hittar många videos med intervjuer med Focardi om bakgrunden till e-caten och får svar på varför Rossi tog på sig uppgiften. Rossi snubblade över Focardi och univ i Sienna och Bologna och inte LENR reaktionen.

 124. Slabadang

  Kall fusion ? LENR ? Kärt barn har många namn?

  Antalet begrepp och bokstavskominationer som är kopplade till debatten är många och min lista inväntar ett nytt att läggas till inom snar framtid:

  AHE- Anomoulus Heat Effect

  CANR – Chemical Assisted Nuclear Reaction

  CECR- Controlleed Electron Capture Reaction

  CIHT- Catalyst Induced Hydrino Reaction

  CNT- Cold Nuclear Transmutation

  DPIT- Deuterium Permeation Induced Transformation

  HENI- Heat Energy from Nanoplasmonic Interaction

  LANR- Lettice Assisted Nuclear Reactions

  LENR- Lattice Enabled Nuclear Reactions

  LENR- LeClair Effect Nuclear reactions

  LENR- Low Energy Nuclear reaction

  MDE – Metal Deuterium Energy

  Rossi Effect- Quantum Fusion

  Så var noga med vilken definition som används och förstå hur många olika vinklar för beskrivning av samma eller liknande reaktioner som florerar.

  Rossi IH Burrillion Deflaikon Mitsubishi mfl använder sig av olika termer vilka alla enligt mig får ses som arbetsnamn på rektioner inom fältet.

 125. Slabadang

  Utdrag från intervju med Focardi:

  There are no neutrons. This a fortunate fact; as this is a nuclear phenomenon, you would
  expect them. Luckily, there are none, because the nickel nucleus has a “pretty deep hole”:
  if it weren’t so deep, there would be neutrons as well. In fact, in the Siena experiments at
  one point I, we, did find some neutrons, and measured them; but there were different
  materials there, no nickel. In short: the experiment is nickel and hydrogen; these are very
  simple things.
  [Female interviewer] So this has nothing to do with our idea of what’s nuclear
  — I mean gamma rays, that kind of danger, those things?

  There’s a little bit of gamma rays, I’ll explain presently. But these can be shielded with
  lead.
  So, there are no neutrons. This is very important: you can protect yourself from neutrons
  as well, but you need boron, water, you need … whereas for gamma rays you can use
  lead. Besides, these are not high energy gamma rays, they’re easy to shield.
  After this, we began to build our first devices, extremely simple ones: a container, with a
  small cylinder inside, a tray for the nickel, which is the component we were using (we
  experimented with other metals too, we did all sorts of things), hydrogen — obviously, you
  can get it out of a gas bottle or produce it with electrolysis, depending on the application.
  You heat the system with a resistor, an (electric) current; at a certain point the system
  begins to produce energy. And the energy that comes out is more than the energy given
  at input.

  But there’s a difference: input energy is electrical, output is thermal, and
  therefore less valuable. Granted, if you want heat, it’s what you need.[Male interviewer] You must reconvert it.
  You must reconvert it. And you lose by a factor of 2; but that too can be done.
  We would put measured energy in the system … In the first experiments we would boil
  water… we would measure the steam … we would boil and let off the steam … we would
  take water from the waterworks … and so by simply measuring input energy with an
  electric meter … and then, with a water meter, the water we had used … we were able to
  calculate the energy which had been produced. We came to perform experiments in which
  the energy produced was in the order of two hundred times the input energy — and that’s
  quite a factor. The only weak point is that this is thermal energy. If you want to convert it
  into electrical, you must divide it by two; on the other hand, well, you still have a factor of
  one hundred!
  In Bondeno we ran the experiments for months, using different devices. Rossi works in the
  USA as well, and he conducted similar experiments there too. Both with Naval Research
  and with the DOE … Rossi has a firm in the US, let’s say that he expanded the horizon, up
  to the more recent demos: the one on Jan 14th, which was held in Bologna… we
  conducted another one a few days ago [the one with Essén and Kullander] … in which one
  shows what’s going on, and one can invite the public.

  Now, the public’s reaction is not all that positive. That time, many of the public were
  professors from this Institute [the Faculty of Physical, Mathematical and Natural Sciences
  of the University of Bologna], and they’re also bit envious. You see, these phenomena
  don’t exist for official Physics — of which I myself am part of, though I have a different
  idea, I know these phenomena. But take theoretical physicists, especially: Physics states
  that these things don’t exist, are not possible, may not be, because they occur inside stars
  — which is true — and we do not have stellar temperatures. What we do have, however, is
  experimental data: energy gets produced!

 126. Stickan no1

  Men hallå:
  ”In this paper evidence is reported for neutron emission during energy production in Ni-H systems at about 700 kelvin. Neutrons were detected directly by He3 counters and indirectly by gold activation.”
  ”Neutron emission in Ni-H systems
  A. Battaglia, L. Daddi, S. Focardi, V. Gabbani, V. Montalbano, F. Piantelli, P. G. Sona, S. Veronesi ”

  http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03035901

  Är det neutroner eller inte?

 127. Björn

  Slabadang [125]; Mycket bra att du återger denna intervju. Synd att Sergio Focardi är död. Sista stycket är väldigt talande. Här ser man hur ett okänt fysikfenomen kan påverka garvade professorer och andra och hur de kan förhindra ett erkännande bara för att fenomenet inte existerar i läroböckerna eller i forskningsrapporterna.