Inget nytt under solen

Har det hänt något viktigt inom klimatforskningen under senare år? Det kommer naturligtvis en strid ström av artiklar, men förändrar de bilden mer än marginellt?

Det som också pågår hela tiden är att mängden data ökar. Men förändrar det bilden av hur klimatsystemet fungerar?

Vi vet att det som driver luftens och vattnets rörelser är den strålningsenergi som ständigt når jorden, och att det viktiga i det sammanhanget är att strålningen är ojämnt fördelad. Det innebär att en del av jorden blir lite varmare och sedan sprids det värmeöverskottet över en stor del av jorden, vilket gör att en riktigt stor del av jorden faktiskt är beboelig.

Värmen sprids dels med havsströmmar och dels med strömmande luft. Havsströmmarna är lite speciella eftersom det egentligen bara är de nordvästra delarna av de nordliga kontinenterna som får del av den värmen. Skandinavien ligger lika nordligt som östra Sibirien men har en medeltemperatur som är minst 10 grader högra. Likaså ligger östra Kanada på samma breddgrader som södra Europa och är betydligt kallare.

På södra halvklotet finns inget jämförbart, där är västkusterna istället kalla, detta för att den cirkumpolära strömmen runt Antarktis avlänkas norrut längs Sydamerikas, Afrikas och Australiens västra kuster.

Det mesta av värmen på höga latituder kommer därför med luften, men detta är ingenting nytt. Det har man vetat i åtminstone 100 år. Så finns det någonting riktigt nytt inom klimatforskningen? Man räknar på vad en ökning av mängden växthusgaser i atmosfären skulle innebära för jordens strålningsbalans, och vad detta skulle kunna ge för förändring av klimatsystemets totala värmeinnehåll, och sedan hoppas man att de mätningar man gör ska stämma med beräkningarna.

Ett påstående som ibland dyker upp är att med mer koldioxid i atmosfären så kommer det att regna mer där det redan regnar mycket, medan det kommer attregna ännu mindra där det idag regnar lite. Detta är förmodligen delvis sant över haven, men när det gäller nederbörd över land så beror den till så stor del på jordens topografi, att det förmodligen är omöjligt att säga var det kommer att regna I framtiden.

Även om det alltså kommer mer och mer information så har jag inte sett att helhetsbilden av hur kloimatsystemet fungerar har ändrats under de senaste 50 åren. Jag skulle kunna tänka mig att mer samarbete mellan atmosfärs- och havsforskare kommer att leda till att förståelsen av havens roll för klimatsystemet kommer att öka.

Allt detta är ändå bara nyanseringar av en rådande bild.

Den enda viktiga frågan just nu förefaller vara om den teoretiskt beräknade uppvärmning som klimatmodellerna baseras på stämmer med de allt fler obsetvationerna. Där stämmer det inte och det är ju tyvärr det som de flesta människor i västvärlden inte får veta.

Det skulle vara intressant om någon insatt person anser att den moderna, tekniskt avancerade klimatforskningen verkligen lett till en påtaglig förändring av förståelsen av klimatsystemet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Remstrand

  Lite OT möjligen. Men såg att DN talar om en undersökning som visar att beståndet av vilda ryggradsdjur har mer än halverats sedan 1970. Kan det verkligen stämma. Skulle vilja lugna mina upprörda barnbarn.

 2. Ulf

  Det är precis så här klimatidioterna ska bekämpas.

  https://www.expressen.se/kultur/ide/varken-flygresan-eller-trump-ar-stora-miljoboven/

  Vilken svensk kan inte hålla med om detta påstående? Och inga klimatidioter kan påstå att detta är fel. Tvärtom visar detta att klimathotarna enbart är inriktade på att moralisera över andra människors liv. De är inte intresserade av miljön bara moralisera.

  Men att övertala svensken om att koldioxid inte är farligt är i dagsläget omöjligt. Men att 2+2 blir 4 fixar de flesta. Mycket effektiv artikel sprid den.

 3. Sören G

  #1
  Det är väl antalet individer, inte antalet arter.
  Inom vissa polulationer är det säkert sant.
  Men hur blir det om man räknar alla vilda ryggradsdjur? Antalet råttor och möss? Älgar, rådjur, kaniner och harar? Gäss som kommer i stora flockar och betar rent på åkrarna för bönderna?

  Det var visst mest tropikerna det gällde. Man hugger ner regnskog för att odla oljepalmer och andra skogar för att få biobränsle som ersättning för ”fossil energi”.

 4. Lasse Forss

  #1 Lars Remstrand
  Här hittar du Ingemar Nordins utomordentliga inslag som pulvriserar alla utrotningshot.
  https://www.klimatupplysningen.se/2018/07/25/utrotning-av-arter/

 5. Gunnar Strandell

  Sten!
  Din slutsats bekräftas av att Charneyrapportens klimatkänslighet om 3 +/- 1,5 grad Celsius från 1979 står sig än idag enligt IPCC, även om det på senare tid presenterats rapporter om att den är lägre.

  Det slående är att 40 år av forskning inte kunnat minska osäkerheten.
  För det kan väl inte handla om pseudovetenskap, där resultatet blivit axiom som inte får ifrågasättas? 😉

 6. Sören G

  #3
  Förtydligande. Har det totala antalet individer av vilda ryggradsdjur på Jorden minskat till hälften?

 7. Håkan Bergman

  Lars R. #1
  Kom ihåg att fiskar också är ryggradsdjur och där svänger populationerna hej vilt. Undrar hur man räknar fisken? Visst, det talas ofta om utfiskning, men fisken har också tagit höjd för att populationen kan variera kraftigt, normalt dör ju dom flesta ynglen innan dom ens kommit i närheten av könsmognad.

 8. Björn

  Jag fastnade för den här meningen: ”Det skulle vara intressant om någon insatt person anser att den moderna, tekniskt avancerade klimatforskningen verkligen lett till en påtaglig förändring av förståelsen av klimatsystemet”. Man kan ju undra på vilket sätt klimatforskningen är mer tekniskt avancerad? Den har försetts med mer avancerade datorer, men dessa kan inte ”tänka”. Om indata är felaktigt, ja då blir också utdata felaktigt. Det ända som gynnas av mer avancerad teknik som satelliter, är praktisk utövning av meteorologi. Man kan förutsäga väder och vind med större träffsäkerhet än tidigare. Men klimatforskningen i sig, vid sidan av den praktiserande meteorologin, har inte ökat förståelsen av klimatsystemet. Varför? Klimatmodellerna kan inte ens simulera atmosfärens- och havens strömningar, därför att man inte förstår grunderna för dessas förändringar över tid. Så länge man inte förstår att solen är motorn i det hela, finns det inga datorer, oberoende av hur avancerade de är, som kan leverera acceptabla resultat. Klimatforskningens vilseledande om AGW har pågått alltför länge. Den utvecklade världen som vi är en del av här på norra halvklotet, kan komma att drabbas hårt av den ”klimatförändring” som en mindre aktiv sol medför.

 9. Christer Löfström

  Ang. Olof Palme i Lindzen Lecture.

  Peiser på GWPF hänvisade till Lindzen, som först hänvisade till Stockholmsinitiativet, men sen kom tillbaka och hänvisade till Darwalls bok.

  ”A widely unpopopular civil nuclear power program would, in 1976, help bring to an end 48 years of unbroken Social democratic rule”
  /sid 3 i Darwells bok

  I mitt eget letande finner jag många intressanta dokument från 70-talet.
  Klimatnojan kom in i min arbetsvardag, energiforskning LowNOx EU-finansierat, ca 1995.
  Innan dess hade jag aldrig noterat frågeställningen.

  ”””
  Framför allt är det dock ökningen av koldioxidhalten i atmosfären som inger oro.
  ….

  Detta talar ytterligare för att strävan att minska den fossilbaserade energiproduktionen samt att utveckla alternativa energikällor måste ges högsta prioritet.

  Stockholm den 9 apri l 1975
  GÖSTA BOHMAN (m)
  NILS CARLSHAMRE (m)
  ERIC KRÖNMARK (m)
  BRITT MOGÅRD (m)
  ALLAN HERNELIUS (m)
  CARL-WILH. LOTHIGIUS (m)
  ASTRID KRISTENSSON (m)
  STAFFAN BURENSTAM LINDER (m) G. IVAR VIRGIN (m)
  PER PETERSSON (m) TAGE MAGNUSSON (m)
  i Gäddvik i Borås
  ”””

  Inget nytt under solen!

 10. Bim

  Hej alla! Skulle vilja veta hur mycket sanning det var i Vetenskapsradions program om Stora Barriärrevets blekning och död. Att det skulle bero på att vattnet blivit för varmt verkar ju osannolikt. Barriärrevet har ju växt fram under hundra tusentals år och klarat många värmeperioder under årtusenden. Att börja mixtra med revet verkar ju huvudlöst. Speciellt när man vet vad klimatalarmistiska vetenskaps män går för.
  Någon som har koll på tempen i vattnet runt Australiens norra östkust?

 11. Guy

  # 1 Lars R

  Det verkar vara fråga om gemensam drive i media. I dagens Hufvudstadsbladet (Finland) refereras samma rapport från WWF!!
  Du kan läsa igenom rapporten med någranna ögon och en räknare i handen. Åtminstone i HBL är dom rätt kul när dom presenterar procenträkning.

  Ingressen: Världen har förlorat 60% av ryggradsdjuren på mindre än 50 år. Förlusterna av biologisk mångfald kan vara ett större hot mot mänskligheten än klimatförändringen, säger miljöorganisationen WWF.

  Citat från texten: ”Läget är värst i tropikerna där artrikedomen är störst. Central- och Sydamerika har förlorat 89 procent av sina ryggradsdjur sedan 1970. Räknat i antal.”
  ” antalet fiskar har minskat med över en fjärdedel sedan 1970. Antalet sötvattenlevande ryggradsdjur har minskat med 83 procent.”

  En intressant sak är att människan beskylls för detta (eller klimatet) samtidigt som det framgår av rapporten att djuren (antal eller art framgår inte) minskat mest där det finns minst människor.

  För att skrämma upp barnen tar WWF upp tjuvjakt som exempel. ”Fortfarande dödas 55 elefanter olagligt varje dag.” Det är sorgligt för all del men i sammanhang med miljardtals djur?

  Ihop med artikeln finns i HBL en ”kommentar”. Där står bland annat ” Senast en klimatförändring orsakade ett massutdöende, för 65 miljoner år sedan, strök till och med de dominanta dinosaurierna med, likaså en tredjedel av däggdjuren.

  Jämför det med 60% eller Sydamerikas 89%.

  Vad som helst för att skapa ångest ! Ända sedan IPCC: s sammandrag för beslutsfattare kom ut har det varit en klimatskrivelse i blaskan per dag 🙁

 12. Arne Nilsson

  Bim #10 Jag såg också programmet. Under ett kort inslag visade de hur havsnivån vid senaste nedisningen låg 120 meter lägre än nu. Sen höjdes havsnivån så att den vid istidens slut låg ungefär som nu. Givetvis hade Stora Barriärrevet inte överlevt detta men nu hade det återhämtat sig. Så havsnivåförandringar liksom temperaturförändringar hade inte lyckats utrota korallerna. Nu pratade man om de ”snabba” temperaturförändringar som händer nu. Vadå snabba? Temperaturen har gått upp ungefär 1 grad på hundra år, är det snabbt?

 13. jensen

  8.

  Sammanfattning: Klimatsystemet är komplext. Dylikt kan inga datasystem lösa. Dessa kan endast klara av komplicerade system, under förutsättning att alla parametrar korrekt impliceras.

 14. jensen

  Och vad säger man om att flytta målstolpar

  https://wattsupwiththat.com/2018/10/29/moving-the-goalposts-ipcc-secretly-redefines-what-climate-means/

 15. femman

  Gällande larm från vissa oranisatinor som wwf osv. Dom lever på larm för att få in pengar till sina höga löner osv. Sen att det blir lite fel ibland som om isbjörnarna spelar mindre roll. Pengar är pengar.
  https://www.wwf.se/insamlingsportal/

  Gällande klimathoten vad vilka ligger bakom. Där vill jag gärna hänvisa till Lars Bern till den som ev missat honom. Den mannen imponerar på mig. Att han tycker tänker som mig gör inte saken sämre. För den som har tid över lyssna gärna även på övrigt. Men denna länk är en god start även om man blir lite mörkrädd
  https://www.youtube.com/watch?v=Db_pKXf9MQ8

 16. Björn

  Bim [10]; Det hela är lika ovetenskapligt som AGW. Allting är under ständig förändring. Att peka ut människan som orsak till denna ständiga förändring är det samma som att peka ut sig själv som fullständigt okunnig. Att påstå att människan skulle påverka Stora Barriärrevet, är att förneka allt vad som heter landistid och Lilla istiden med dess oundviklighet. Det som vi människor måste lära oss att förstå, är just dessa oundvikliga naturliga förändringar. Det är endast anpassning som gäller. Att navelskåda kring AGW förhindrar bara anpassningen till det oundvikliga, som nu i nära framtid exempelvis, återigen är en upprepning av en liten istid.

 17. Sören G

  Som vanligt försöker man att blanda bort korten så att folk vet varken ut eller in. Man blandar väder och klimat så att folk tror att varje väderhändelse är klimatförändring (som man hjärntvättats att tro beror på människan).
  Och man talar om massutrotning av arter (det sjättes om man påstår) och samtidigt om individantalet hos vissa arter som har minskat.

 18. Ang WWF
  Så här står det.
  ”Living Planet Index omfattar 16 000 populationer av 4005 olika arter. Bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med 60 procent mellan 1970 – 2014.”

  Det gäller alltså inte alla arter, långtifrån, utan bara en liten del.

 19. femman

  Re#15 Ber om ursäkt för stavfel samt fel länk. Denna skulle det vara. Den förra var kanske inte dålig. Men det är denna som förklarar klimathysterins uppkomst. Sorry.

  https://www.youtube.com/watch?v=YW8BmkSJ06Y

 20. Lasse

  Ang Korallerna:
  https://wattsupwiththat.com/2018/10/29/remember-when-climate-crusaders-told-us-coral-atolls-would-be-the-first-to-go-with-sea-level-rise-never-mind/
  Atoller större än 10 ha är stabilast.
  ”It is noteworthy that no island larger than 10 ha decreased in size”
  Men det hindrar inte forskarna att se problem i labben:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181029165534.htm
  Där ser de hur CO2 löser upp kalk (och neutraliseras)

 21. Guy

  # 18 Lena Krantz

  Antagligen noggrant utvalda arter.

 22. Guy

  Enligt WWF skulle två tredjedelar av alla ryggradjur då ut till 2020 om vi inte gör något.

 23. Guy

  Forts. # 22

  ”* Visar undersökningar av 14152 populationer av 3706 arter vilda ryggradsdjur. Källa: Living Planet Report 2016.”

  En liten skillnad på – alla- och ovanstående.

 24. tty

  #11

  ”Senast en klimatförändring orsakade ett massutdöende, för 65 miljoner år sedan, strök till och med de dominanta dinosaurierna med, likaså en tredjedel av däggdjuren”

  Det var ingen klimatförändring, det var ett asteroidnedslag. Fast det är klart, temperaturen på Yucatanhalväön steg väl typ 10,000 grader på några millisekunder. Det kan man kalla klimatförändring!

  Och alla dinosaurier dog inte ut. Fåglar är dinosaurier. Och troligen dog mycket mer än en tredjedel av alla däggdjur ut. Det mesta pekar på att bara några få däggdjursarter och några få fågelarter överlevde. Det är få härstamningslinjer i båda grupperna som är äldre än 65 miljoner år.

 25. tty

  #18

  3706 arter är typ 5 % av alla kända ryggradsdjur. Och det finns med säkerhet tusentals som inte ens är kända än.

 26. Håkan Bergman

  Guy #23

  Men fortfarande bara runt 3-4 populationer per art i snitt.

  Och fisken verkar må bra, bara statistik t.o.m. 2005, men förvånansvärt små variationer. Och när prognoserna för framtiden gjordes hade man ingen överdriven tro på minskande bestånd i framtiden.

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_fisheries_production#Projected_production

 27. Lasse

  #26
  Det för mig viktigaste är att det ökande antalet människor som föds kan få föda:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security#/media/File:FAO_kcal_his.png

 28. Erik123

  Det som sticker ut från skeptikerhållet är väl framförallt Monckton samt Nikolov & Zeller. Men var gränsen för trollverksamhet ska dras vet jag inte.

 29. Karl Eider

  #18 Lena

  Enligt Svt Rapport så har 60% av alla ryggradsdjur utrotats. Det måste tolkas som att det är arter man menar. Detta måste vara helt felaktigt.

 30. Ingvar i Las Palmas

  #5 Gunnar
  >Det slående är att 40 år av forskning inte kunnat minska osäkerheten.
  Mycket bra poäng!!!!
  Säger mycket om vad det handlar om.

 31. Guy

  Tråden visar hur galna saker WWF matar media med och media för det vidare med stora rubriker utan stymmelse till källgranskning. Ja, ja källan är ju Living Planet Report 2016 / WWF och då måste det ju vara vetenskapligt och korrekt, eller?

  Tyvärr upprepades samma smörja av TV -nyheterna kl 19.00, suck!

 32. #10

  Det existerar inga problem med barriärrevet som har med klimat att göra.

  https://www.youtube.com/watch?v=C35pasCr6KI

 33. pelle

  Men kom igen…
  här bara tycker och tycker ni.
  Vad har ni själva för bevis? – Ingenting.
  Det är väldigt enkelt att raljera över vetenskapen utan att kunna något själv.
  Varför inte lita på de som har jämfört och samlat underlag. Och som presenterar det i offentliga rapporter.

  Lyft ögonen och sluta stirra på er egen spegelbild. Se lite längre bort
  Väx upp kära vänner.

 34. OT.

  A propos WWF. I Frankrike driver WWF och Greenpeace sedan en månad en annonskampanj i de statliga radiokanalerna (gratis) om att äldre personer, i stället för att låta barnen ärva kvarlåtenskapen, ska testamentera sitt arv till dessa båda organisationer, så att barnen och barnbarnen kan leva på en beboelig planet. Osmakligt!

  Körs samma budskap i Sverige?

 35. Ulf

  Svar 33

  Inget nytt under solen. Tänk så mycket pengar katolska kyrkan dragit in under hundratals år med liknande hot. Kyrka som kyrka och folk är lika vidskepliga idag uppenbarligen.

 36. Ingemar Nordin

  Lars M #33,

  Nej, jag har inte sett något sådant här i Sverige. Men jag kanske har missat det.

  Ja, det är mycket osmakligt. Men WWF, Greenpeace och liknande organisationer är ju giriga affärsdrivande organisationer som lever på alarmism och folks godtrogenhet. Synd om barnen dock som går miste om sitt arv.

 37. Ingemar Nordin

  pelle #33,

  Du kanske själv skulle försöka sätta dig in i de klimatvetenskapliga frågorna. Här på KU så informerar vi en hel del om nya vetenskapliga artiklar där man inte alls kommer fram till vad du förmodligen fått från TV och tidningar. (ursäkta att numreringen ändrats för andra kommentarer).

 38. #33

  pelle

  Visa något som alarmisterna(politiker/aktivister) tagit fram som ens är i närheten av det vetenskapliga bevis Monckton och hans team av riktiga erkända forskare publicerat.

  Teq = TE + ∆T ref / 1 – f

  Titta här och se hur de fick teorin vetenskapligt testad och verifierad https://www.youtube.com/watch?v=kcxcZ8LEm2A

  Detta bevisar att IPCC har totalt fel i sina gissningar och att felet bara växer ju längre de räknar. Konsensus är inte en term som används inom seriös vetenskap.

 39. Olav

  Det är extremt glädjande att världens folkrikaste land nu visar för resten av världen att det inte finns några som helst nackdelar med normala utsläpp av livets gas. Tvärt emot bidrar Kina till att skördarna av mat ökar på Moder Jord och att svälten därigenom minskar.

  Det är tvärt emot VI som borde skämmas, som för en politik som är helt ohållbar för att till och med vår egen art i längden skall överleva.

 40. Några kommentarer till kommentarerna:

  Lars Remstrand #1 Det är synd om barnen om de tror på sådant, be barnen att tänka på olika sorters ryggradsdjur, när de kommer till fiskarna kanske de börjar ana att ingen kan veta något om det som står i artikeln. Att dra in tropikerna och påstå att det är värst där är juettlistigt grepp, visst är artrikedomen stor där, men det är inte i första hand ryggradsdjuren som det finns många arter av. Bortsett ifrån små gnagare behöver ryggradsdjur rätt stora revir.

  Björn #8 Satelliterna har dels möjliggjort väderobservationer som är bra för väderprognoser, men de kan också mäta exempelvis förändringar av istäcken på Grönland eller i Antarktis. Klimatsystemet består inte bara av atmosfären, utan vi har också haven och den s.k. cryosfären, d.v.s. snö och (framför allt) is. Även när det gäller dessa delar av klimatsystemet så har en teknisk utveckling inneburit att man kunnat få mycket mer och mycket noggrannare mätdata än tidigare. Men som du säger, det hjälper inte med mer och bättre data om man inte kan använda de bättre.

  Bim #10 Jag ”tror mig ha förstått” att ”under normala förhållanden” d.v.s. när sydostpassaden blåser normalt så stider vattnet i västra Stilla Havet (jag vet inte om detta gäller så långt söderut som Stora Barriärrevet, men jag misstänker att så kan vara fallet. Samitigt blir vattnet varmare. När el Niñon kommerigång så sjunker nivån och vattnet blir kallare. Om detta gäller vid Stora Barriärrevet borde det handla om minst 2 dm nivåförändring och 2 grader temperaturförändring. Frågan är vad som spelar störst roll.

  Erik 123 #28 och pelle #33 Välkomna till Klimatupplysningen och fortsätt gärna att kommentera, ni får väl vara beredda på att bli bemötta, men det är alltid trevligt med kommentatorer som har andra uppfattningar än de som oftast är representerade på bloggen. En liten varning bara — stanna inte för länge på KU, det finns en, visserligen liten, men ändå en viss risk att ni förlorar er starka tro.

 41. Härlig sommarundervisning av barn i USA om sanningen https://youtu.be/WNj05MHbuQo

 42. Roland Salomonsson

  Ni vet väl att nedhuggningen av regnskog i Brazilien faktiskt inte blottlägger så mycket marker som var ”brukade” ca 1500 av en ”aboriguinéebefolkning som beräknas ha varit 20-40 miljoner. Men de vita som nådde Brasiliens kustområden hade med sig bakterier och virus, som de själv hade immunitét mot, men som aboriguinéerna helt saknade (de hann inte möta släktingar till Neanderthalare). Endast några 1000 överlevde till tiden de vita koloniserade förbi kustbergen. När ”indianerna” anlände eftersom det blev en befolkningslucka att fylla, så assimilerades aboriguinéerna in i dessa och försvann p g a sin fåtalighet precis som en gång Neanderthalarna i Europa. I Nordamerika orsakade de vitas ankomst liknande massdöd. Pizzaro och Cortez vann inte sina segrar p g a god krigsskicklighet, utan dels genom att de allierade sig med underkuvade folk, som vann de eg segrarna, samt p g a den massdöd som följde av deras medförda bakterier och virus.

  Det handlar faktiskt om ”släktingar” till de Austarliensiska aboriguinéerna/papuanerna. Hittills har ett helt skellett av en kvinna från ca 12000 f kr hittats. De nådde Nord- resp Sydamerika ungefär 50-60000 f kr och det tog dem 14-24000 år att expandera sig runt Stilla Havet efter att Mt Tuba gick i luften (ca 74000 f kr) och stängde kommunikationer och livsmedelsförsörjning västerut i 10-15000 år.

  1500 var således stora delar av dagens regnskogar icke existerande, snarare var var huvuddelen av dagens regnskog uppdelad i mängder med smärre skogsområden. Mängder med arkeologi bevisar detta. Det fanns enorma ytor av brukad mark som kan spåras idag. Aboriguinéerna har visat sig varit utomordentliga vatteningenjörer. T o m INNE i de regnskogar som faktiskt var kvar brukades markerna, vilket stora ytor anlagda marker under trädkronorna bevisar. Annars är mark inne i regnskog helt steril. Försvinner regnen blir det öken där det varit regnskog . Radarmätningar visar. Det har även visat sig att merparten av dagens regnskog ÅTERSKAPATS AV URSPRUNGLIGEN ”PLANTERADE” ARTER. Det trodde ni väl inte.

 43. Ulf

  Svar 33

  Vi raljerar inte över vetenskapen tvärtom efterlyser så gott som alla här just vetenskap istället för tyckande och uselt underbyggda rapporter. Dessutom efterlyser vi logiskt tänkande och fakta. Något som tyvärr helt saknas vad gäller klimatdebatten i Sverige. Vi efterlyser också att media gör sitt jobb. Ungefär så här ser det ut idag. Inte värdigt ett land som påstår sig vara en demokrati.

  https://www.expressen.se/debatt/de-som-inte-sjunger-med-i-klimatkoren-brannmarks/

 44. Guy

  Ulf #43

  Fin länk! Jag läste med stigande förvåning. Media, publicerar dylikt text??? Vem får skriva??

  Svaret kom på sista raden, som i en deckare: Pensionerad vetenskapsjournalist.

  Hur det kommer sig att Expressen publicerar har jag ännu inte något svar på.

 45. Erik123

  #40 Jag har visserligen läst och kommenterat sporadiskt under ett par år men tack ändå. Eftersom jag enbart drivs av vetenskaplig nyfikenhet uppskattar jag däremot inte din lilla gliring.

  Jag menar att de nämnda publikationerna är högst kontroversiella, själv tror jag t.ex. inte att temperaturen bestäms av lufttrycket och avståndet från solen (Nikolov & Zeller). En uppfattning som jag delar med Spencer och närapå samtliga skeptiker med auktoritet. Det är ändå en intressant teori eftersom den är excentrisk och tämligen populär bland många amatör”skeptiker”.

  Någon som har reflektioner kring Moncktons syn på feedback-effekten?

 46. Hej Erik123 #45

  OK, jag kan ta tillbaka,

  men det var faktsikt du som började genom att tala om ”trollverksamhet”.

  Jag brukar undvika att komma med den sortens beskyllningar och därav min avslutande mening,

  men som sagt, du är välkommen både att följa bloggen och att kommentera och oavsett gliringar så löper du, som du säkert redan upptäckt, risken att bli bemött mer eller mindre respektfullt.

 47. Ingemar Nordin

  Erik 123 #45,

  ”själv tror jag t.ex. inte att temperaturen bestäms av lufttrycket och avståndet från solen (Nikolov & Zeller)”

  Nej, det forskningsspåret är det få som följer. Vi har haft flera långa diskussioner med en av dess förespråkare, prof Claes Johnson, utan att komma överens.

  Dessutom är det ju så att vi på KU mest följer den vetenskapliga diskussionen om Klimatförändringar, vilket inte enbart lufttryck och avstånd till solen kan förklara. Avståndet till solen har knappast förändrats på tusentals år, och lufttrycket är som det brukar. Så jag tror att vi talar förbi varandra.

 48. Björn

  Ingemar Nordin [47]; Avståndsförändringen till solen ändras kontinuerligt, men mycket långsamt. Däremot så har vi solens eget pulserande flöde av både elektromagnetisk strålning, samt ett samtidigt förändrad solvind. Denna solens egenhet har vi exempel på, där Lilla istiden är en kall period som följd av det solforskarna benämner ett ”solar grand minimum” och dess motsats en varm period under 1900-talet, ett ”solar grand maximum”. Denna flödesvariation är alltså överlagrad på den långsamma och det är märkligt att klimatforskarna inte uppmärksammar denna flödespulsering, för om den skulle ha en varaktighet om flera hundra år, skulle vi få en begynnande landis på mycket kort tid jämfört med den långsamma. Det allvarliga är att i solflödet döljer sig en variabel högenergetisk strålning inom UV som minskar i intensitet vid minskat flöde och tvärtom en ökning vid ökat flöde. Men TSI som total, ser inte ut att variera mycket mer än solkonstanten. Andra spektrala delar måste därför få en intensitetsökning. Mestadelen av UV fångas upp i stratosfären och i andra lager ovanför. När det nu är sannolikt att vi återigen går mot något som liknar en liten istid, är det av betydelse att UV-variationen utreds. Det är ju katastrofalt att klimatforskningen ägnar sig åt navelskådning kring CO2, när vi går mot det motsatta till en global uppvärmning, en global nedkylning.

 49. Gunnar Strandell

  Erik123 #45

  Monckton hävdar att återkoppling inte kan vara proportionell mot temperaturanomali, dvs. avvikelse från något ”normalläge”.

  Jag håller med eftersom man annars måste kunna visa att det finns ett sådant normalläge och vilket värde det ger för medeltemperaturen.

  Något normalläge har inte härletts eller visats. Däremot är de olika klimatmodellerna som använder återkoppling inte överens om vilken temperatur som råder på jorden. Det skiljer tre grader Celsius mellan dem.

 50. Ivar Andersson

  #45 Erik123
  När och var protesterade du mot påståendet att Kiruna blivit 3.4 grader varmare? Sunda bondförnuftet insåg att uppgiften var mycket osannolik men den publicerades av ”klimatjournalister” som saknar bondförnuft och av klimathotstroende.

 51. Erik123

  #46, #47 ”mest följer den vetenskapliga diskussionen ”
  Det var därför jag uttryckte mig som jag gjorde i #28. Gränsdragningen är inte alltid uppenbar. Jag kan inte helt avfärda sådant som jag inte till fullo förstår men vad gäller den hypotesen finns det flera anledningar att vara skeptisk, bl.a. annat deras syn på albedo och att det tillsynes framstår som en perpetuum mobile.

  #49 Monckton menar väl framförallt att jordens svartkroppstemperatur (255k) i sig ger upphov till vattenånga och en feedbackeffekt (cirka 23k). Sen tillkommer det cirka 8k från de icke-kondenserande växthusgaserna (co2 etc.), plus ytterligare en liten feedback. Totalt runt 32 – 33k.

  ”Etablissemanget” å andra sidan har antagit en forcing från de icke-kondenserande växthusgaserna med 8k plus en feedback effekt från vattenånga med 24k – enligt Monckton (tror att han hänvisar till en artikel av A. Lacis på NASA). Om han inte fäktas mot någon form av halmgubbe så verkar resonemanget riktigt.

  #50 Vad pratar du om?

 52. Ingemar Nordin

  Erik 123 #51,

  Jag har inte läst Monckton särskilt noga, men jag har förstått att han opponerar sig mot att räkna utifrån någon fiktiv normalläge, som Gunnar S #49 nämner. Men jag ser inte riktigt vilken skillnad detta gör. För mig framstår din beskrivning av Monckton och ”etablissemanget” som inte särskilt stor. Men kanske har jag missuppfattat.

 53. Guy

  Lars Mellblom # 34

  Finns WWF och Greenpeace kampanjen på pappar eller är det enbart på radio? Jag skulle vara intresserad av en pappersversion för spridning. Till ex. en notis om saken i en tidning skulle duga.

 54. #53 Guy#

  Jag har endast hört vädjandet på den statliga radiokanalen France Inter. Denna kanal har mycket lite kommersiell reklam, men brukar gratis sända vädjande om pengar till ”värdiga” ändamål. Nu är det så att jag inte tittar på TV eller läser den tryckta pressen. Jag ska söka på Internet, men jag betvivlar att det finns något där.

  Alldeles speciellt osmakligt är att speakerrösten i båda fallen är en gammal dam som med svag och darrande röst berättar att hon ska testamentera ( léguer) sin kvarlåtenskap till WWF och Greenpeace. Det är två olika annonser. Troligt är att de gemensamt köpt marknadsundersökningen som kom fram till att äldre välbärgade änkor är lättast att lura.

  På nästa Öppen Tråd kommer en till notis från Frankrike.

 55. France Inter podsänder inte annonserna. I varje fall hittar jag dem Inte.

  Greenpace har tydligen en stor annonsbudget för TV-reklam. I länken härefter finns tusentals olika reklamfilmer på olika språk: http://www.culturepub.fr/marques/greenpeace/

  I Frankrike har WWF och Greenpeace hemsidor som utförligt beskriver hur man testamenterar till dessa organisationer. Liknande finns på svenska.

  https://www.wwf.fr/sengager-ensemble/transmettre-patrimoine/legs-testament?gclid=EAIaIQobChMIp7-xgqWz3gIVRPhRCh0lCQuyEAAYASAAEgKFhvD_BwE

  https://www.greenpeace.fr/legs-assurances-vie/

  https://stod.greenpeace.org/testamentera-till-greenpeace

  https://www.wwf.se/insamlingsportal/gvor/testamentsgva/1347035-testamente

 56. Tydligen rådde på 80-talet en reklambyrå WWF att rikta sin vädjan om donationer i direkta otvetydiga ordalag. Ett av budskapen löd: ”More men are guilty of intestacy than adultery”. Senare ändrades adultery till divorce. ( Intestacy = att dö utan testamente). Den första reklamkampanjen innehöll 45 000 broschyrer. Resultatet blev 6 000 donationer och att på två år dubblerades inkomsterna av arv.

  http://sofii.org/case-study/wwf-la-campagne-marketing-legs.

 57. Guy

  Synd det där, Lars. Testamenteringar fikar alla efter, åtminstone alla tiggare.

  Det var speciellt den här vinklingen jag är ute efter.
  ” i stället för att låta barnen ärva kvarlåtenskapen, ska testamentera sitt arv till dessa båda organisationer, så att barnen och barnbarnen kan leva på en beboelig planet. Osmakligt!”

 58. LarsF

  Lars Remstrand #1: vi får inte blanda ihop miljöförstöring och klimatförändringar. Precis allt numera får stämpel ”klimatförändringarna”.

  Ingen tvekan om att alla främmande substanser människan hittat på för att bekämpa en ”parasit” tar död på precis allt annat också.

  Vi får odlade grödor att producera högre skördar, men tar död på pollinerande bin osv.

  Människans dumhet sträcker sig över många områden miljömässigt – men klimatförändring har vi mycket mindre inverkan på eller kan göra något åt trots vad som påstås.

  Så säg till barnbarnen att vi skall jobba för bättre miljö, mindre främmande substanser/gifter som vi vet så lite om hur de påverkar alla levande organismer.

  Ta neurosedynskandalen på 40-50-talet eller hur det var – hur gravida kvinnor påverkades så fostrets lemmar blev helt deformerade. Nu senast sitkavirus – som gav mindre huvud och hjärnor till de födda barnen osv.

  Forskning fungerar så att de testar en enskild substans i olika koncentration på försöksdjur och försöker dra slutsatser vad som är säker exponering. Men vad vi vet nästan noll om är hur 100 olika sådana substanser påverkar t.ex ofödda foster medan de växer till.

  Så där skulle vi lägga allt fokus – problem vi vet finns – i form av att var tredje barn i sverige föds med någon slags överkänslighet eller allergi. Alla bokstavsdiagnoser som ADHD, könsdysfori där man är osäker på om man/kvinna känsomässigt. Man anar att det kan ligga främmande substanser bakom som vi kör hårt med – aningslöst – och mest påverkar gravida kvinnor och foster.

  Så i den sammanhanget tycker jag klimatdebatten är helt pseudodebatt i att vi inte ens vet att det finns ett problem.