Hotellfrukost med Mark Lynas

Missförstå mig inte. Jag har INTE träffat Mark Lynas. Även om vi för tillfället befinner oss i samma stad – Stockholm. Lynas är på snabbvisit i Sverige och passar på att skriva en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt.
dsc00522
”Sahlin och Co bör bejaka kärnkraft” är rubriken. Och trots att diagnosen är fel (enligt vissa) så är kuren helt rätt. Kärnkraften är idag den bästa, billigaste och mest miljövänliga energikälla som finns. Säkerhetsriskerna överdrivs av miljörörelsen som utsett kärnkraften till ett av sina hatobjekt.
Kärnkraften är billigare än både kol, vind och gas, skriver Mark Lynas. ”Även i de mest optimistiska beräkningarna kan förnyelsebar energi inte ens möta dagens energikonsumtion, än mindre den prognosticerade ökningen”, menar Lynas.
Med de nya snabba bridreaktorerna kan vi utnyttja bränslet betydligt mer effektivt. I stället för att bygga ut vindkraften borde Sverige inrikta sig på att bygga nya kärnkraftverk. Våra gamla reaktorer går snart i pension och att tro att vindkraften kan ersätta dem alla är hybris.
Även om Mark Lynas och jag står på olika sidor i klimatdebatten, har han denna gång visat riktigt gott omdöme.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Lynas, tidigare hjälte och favoritdomedagsprofet bland de gröna, betraktas nu som förrädare av den kärnkraftshatande miljörörelsen, vilket han själv omvittnat.
  Det är rätt festligt hur klimatfobin givit kärnkraften en boost. Den enda ljuspunkten det anti-intellektuella klimatmoraset.
  Självklart ska vi ha mer kärnkraft. Och inga miljöförstörande vindsnurror.

 2. Olaus

  I går 8 dec producerade 789 svenska vindkraftverk endast 6 % av installerad effekt, 38 MW.
  29 verk var ur funktion.
  Behovet av balanskraft är uppenbart. Mest lämpad är vattenkraften för detta.
  Kärnkraften bör köras på en jämn nivå.
  Jag tror, att vindkraften blir en flopp på 20 års sikt. Och vem som ska riva verken lär ännu inte vara utklarat.
  Det blir spännande att se, hur länge vindkraftsindustrin klarar lågkonjunkturen med dess låga priser på fossila bränslen.

 3. Om vi dessutom kommer att använda den koldioxidfria miljövänliga restvärmen från kärnkraften (mer än 100TWh)via fjärrvärme så som det från början var tänkt blir kärnkraften än mer miljövänlig. Kan  Andreas Carlgren möjligen ha med sig den tanken till Poznan?

 4. Anders L.

  Frågan är bara vilken kärnkraft vi ska ha – den svenska forskningen och utvecklingen stod tyvärr stilla i nästan 20 år p g a ”tankeförbudsparagrafen”, ett mästerverk i den svenska politiska konsten att skjuta sig själv i foten. Asea Atom var ju världsledande inom reaktorteknologinpå den tid det begav sig … Lättvattenreaktorer av den typ vi har är välkänd teknologi och beprövat driftsäkra, men det har hänt en del sedan 1980.
  Vindkraften har efter 30 års ansträngningar nu utvecklats så mycket att den bidrar med ungefär 0,25 % av den svenska elförsörjningen. Det finns egentligen inget alternativ till kärnkraften, om man ska vara ärlig. Vi måste bara avveckla den generation av politiker som har haft kärnkraftavvecklingen som en av sina centrala trossatser. 

 5. Peter

  En fråga som aldrig diskuteras i samband med kärnkraften är var vi skall få bränslet ifrån. Så länge vi har kärnkraft men inte producerar vårt eget uran är vi ju knappast självförsörjande i den bemärkelsen.
  Så… ja till kärnkraft, ja till att modernisera och bygga ut befintliga verk och framförallt… -> ett definitivt ja till att bryta uran på svensk mark!

 6. Mats Frick

  Till detta kommer även elbilarna som, när de är en realitet, kommer att absorbera nätternas överskottskapacitet när de laddar batterierna. I ett smartare grid kan dessa även ge tillbaka energi om så krävs. Elbilar som stommen i ett framtida elnät är  huvudstoryn i senaste Nature för den som är intresserad.
  Med avseende på uran finns det oändliga resurser löst uran att utvinna med relativt enkla metoder i havsvattnet. Det är bara en fråga om vilja och en vindkantring verkar ligga i luften.

 7. Gunnar Littmarck

  AndersL
  Jag håller med vartenda ord i ditt inlägg.
  Tänk om det infördes gröna certifikat, först på restvärme, sedan på kraftproduktion förutsättningslöst, då den uppfyller krav på säkerhet och låg miljöbelastning.
  Mycket ny kärnkraft borde vara miljövänligare än vindkraft.
  Mycket av dagens bioenergi är kass både ur miljö och ekonomi, synpunkt.
  Ex. om vi bygger en snabbbridreaktor och eliminerar behovet av, slutförvar och uranbrytning.
  Japanerna fick en stor läcka i sin bridrektor 95 av natrium, men den går igen sedan några år.
  Ryssland storsatsar och har även de bridreaktor.
  Enda politiska problemet är att det krävs en upparbetningsanläggning.
  Denna teknik är mycket dyrare än dagens då uran och slutförvar är så billigt, men med gröna certifikat, blir det på ett annat sätt.
  Snart finns storskaliga reaktorer som drivs helt på Torium bara uran i startfasen, då blir många av dagens kärntekniker troligen olönsam som nyinstallationer.
  Ge gröna certifikat till restvärme och fbridreaktorer.

 8. Gunnar Littmarck

  Du har så rätt Mats.
  240$kg kostar det idag att fånga uran ur havsvatten.
  Har lyssnat på denna föreläsning om Torium, 30-50% billigare än urandrivna verk och går att både snabbstarta och stoppa, de kan enkelt ta upp svängningarna i elbehovet?
  http://www.youtube.com/watch?v=AHs2Ugxo7-8
  Torium är lika vanligt som bly, utan att fånga bränsle ur havsvatten kan vi leka typ 80000år… men fusion borde vara i drift för det??

 9. Gunnar Littmarck

  Jag tror aldrig att elbilars batterier kommer användas som energireserv.
  Danmark har ju räknat på det med, de har ju bevisligen dödat mycken liv med sin rabiata kärnkraftinställning, så för att få någon som helst vettig funktion med deras vindmøller måste de finna på noe.
  Däremot kommer kanske stationära batterier av liknande typ men ej viktmaximerade, att användas för både bakupp och energilagring på avlägsna anläggningar.
  Med några hundra KWh i batterikapacitet, kan vem som helst bo var som helst utan att betala nätavgifter eller energiskatter..
  Alltid blåser det någon gång… eller så strålar solen från en klarblå himmel.
  De modernaste tunnfilmsolcellerna (kilselceller är stora miljö och energi bovar) kommer då tillverkningen möter behovet säljas för under 1$w, ni får alltså 1KW effekt för under 10.000 lika mycket som för ett bra 400v 1KW vindkraftverk..
  Den som vill bo på en egen ö i bottenviken, kan klara sig med 100.000:- därefter bara kostnad för underhåll.
  Det är vad jag hoppas på, människor kan bo modernt i folktomma natursköna områden.

 10. Olaus: Tänk då på att det kostar runt 700 tusen att riva ett normalstort landbaserat vindkraftverk och det dubbla för ett havsbaserat.

 11. Pingback

  […] att klimataktivister och så kallade “skeptiker” kan finna en samsyn i en fråga. Maggie Thauersköld visar också med en inskjuten brasklapp på en ovanlig ödmjukhet: “Och trots att diagnosen […]

 12. Calle

  Maggie, har du någon referens till siffan 700 kkr. Låter väldigt mycket.

 13. Calle: Japp, siffran kommer från en sammanfattning utgiven av Svensk Vindenergi. Rapporten heter ”Vindkraftverk – kartläggning av aktiviteter och kostnader vid nedmontering, återställande av plats och återvinning”.

 14. Lars

  Det kostar mellan 300 000 och 700 000 kronor att skrota ett vindkraftverk på land och cirka 1,5 miljoner för ett havsbaserad vindkraftverk, enligt utredaren Fredrik Ardefors på konsultföretaget Consortis Producentansvar.

 15. Halloj kärnkraftsvänner. Ett tips om ni söker fakta i dessa frågor är att leta efter så kallade ”Livscykelanalyser”/”Life Cycle Assessment”/”Life Cycle Analysis” (LCA). Dessa beskriver olika kraftkällors totala konstnad, vad gäller exempelvis pengar eller miljöavtryck, från planering, till uppförande, till drift, till rivning och eventuellt slutförvar. Googla exempelvis på ”Vattenfall livscykelanalys” så får ni en direkt-träff. Finns även på engelska.
  För de som vill kontra påståendet om att vi inte vet vad vi skall göra med avfallet så rekommenderar jag att ni läser på hos SKB (massor med godbitar där). KBS-3 metoden är väl forskad på och bevisat säker. Just nu sysslar man enbart med breddning av marginalerna. Oklo, och Cigar Lake är också bra att känna till.

 16. Iven

  När det gäller livscykelanalyser för kärnkraft kommer väl utfallet att förändras när kärnkraften i 4. generationen blir verklighet (om tio år eller så). Då blir bränslet betydligt mycket billigare att framställa och förvaringen av slutprodukten likaså. Hoppas bara att beslutsfattare snarast börja tänka i samma banor….

 17. Calle

  Vattefall redovisar dock inte sina systemgränser och antaganden när det gäller deras LCA. Detta gör att deras data blir väldigt svåra att verifiera. Anmärkningsvärt då ex. CO2 för kärnkraft är mer än 50 gånger lägre än i andra motsvarande studier. Men då de inte redovisar hur de räknar kan man heller inte dra några djupa slutsattser av deras studie. Synd tycker jag.

 18. Calle: Det beror mycket på varifrån man köper uranet. Uran som anrikats med kolkraft ger ett stort avtryck. Uran som anrikats med vatten eller kärnkraft får extremt litet fotavtryck.

 19. Calle

  I know, och personer i ledningen på vattenfall vet ej själva hur deras uran tillverkas..  intressant..  Dock är det ganska lite uranbränsle som tellverkas med förnyelsebar / kärnkrafts el..  Var så för 10 år sen i alla fall. Då jag undersökte frågan. Skulle inte tro mkt har förändrats tyvärr.
  Men om vi bröt vårt eget uran blir situationen annorlunda. Om nån vill ha en urangruva som granne. Men den frågan får någon annan fundera på.

 20. Hade du stått ut med en järngruva som granne? Då står du ut med en urangruva också. Tvärt emot myten så är inte urangruvor mer radioaktiva än någon annan gruva. Alla gruvor måste se upp för radon när man är nere i berggrunden och rotar.
  Den ackumulerade strålningen för en LKAB arbetar under 70-talet var ca 80 mSv per år… vilket är 20 ggr mer än en arbetare i en australiensisk urangruva får idag.
  Samma noja finns säkerligen vad gäller djupförvar. Motståndarna brukar säga ”Vill du bo granne med ett sådant va?!” Mitt svar: ”om jag får välja mellan det och en biobränsle anläggning som exempevis bränner torv, alla gånger att jag tar djupförvaret.”

 21. Calle

  Som sagt, det får nån annan avgöra. Den debatten ger jag mig inte i. Jag har turen att inte behöva välja mellen varken eller utan njuter av min utsikt uppe på berget. Eller nja nu har ju solen gott ner. Go kväll på er.

 22. Ulf L

  Det jag inte gillar med Mark Lynas är att han tårtade Björn Lomburg. Jag har läst Lomburgs bok ”Världens verkliga tillstånd” och det är en sansad genomgång av miljörörelsens litanior. Efter den boken blev han hårt angripen av både vissa forskare och miljörörelsens företrädare men med rätt lite substans i anklagelserna.
  Vad gäller AGW är han tydligen inte skeptisk men motsätter sig kostsamma åtgärder för att begränsa CO2 utsläppen eftersom det är billigare och lättare att anpassa sig till följderna. Han är bara sansad och för det får han en tårta i ansiktet. Den som tårtade honom får inte mycket respekt hos mig, men även en blind höna kan finna ett korn.

 23. Se det hur du vill… men det var faktiskt Lomburg och den sidan av klimatbråket som fick Lynas att sluta lyssna på någon sidas propaganda och istället börja läsa in sig på forskning och fakta. Det var så han till slut kom fram till att kärnkraften är bättre. Jag citerar från ett mail jag fick av honom:
  I agree with your characterisation of the debate – it very much reminds me of the debate on climate change, though with the roles reversed. Climate sceptics use just the same tools as the anti-nuclear lobby – blantant exaggeration, myth-making, propaganda etc. It’s because I decided to stick to the objective peer-reviewed science rather than recycling Greenpeace press releases that I ended up coming to a different conclusion.
  Så det finns ingen sida i den här debatten som kan svära sig fri från pajkastning och mytbildning.

 24. På tal om pajkastningen och de extrema ståndpunkterna. En av de som – trots vad han säger – egentligen har mest stake, därför att han säger ”Jag vet faktiskt inte”, är Penn Gilette. Penn & Teller har flertalet gånger bashat miljörörelsen… men detta tycker jag visar rätt bra på vad han egentligen tror om det hela… det vill säga, ”I don’t know”: http://www.youtube.com/watch?v=xE0UkL4tjpg

 25. Jens

  Michael #23
  Jag tycks dela din syn på kärnkraft, men jag tycker det är märkligt att du genom att citera Lynas anser att du har fört det i bevis att det i klimatdebatten är dem så kallade skeptikerna som står för pajkastning och mytbildning.
  Jag förmodar att du inte är så insatt i klimatdebatten. Lika lite som Mark Lynas är insatt i den faktiska klimatvetenskapen.
  Om nu den s.k. miljörörelsen har visat gällande kärnkraften att dem gärna pajkastar och mytbildar. Vetenskap och sakliga fakta är ointressanta. Du tycker inte det ligger nära till hands att ”miljörörelsen” agerar på samma sätt i klimatdebatten?

 26. Jens: Jag förstår inte riktigt frågan.
  Jag skiter ärligt talat i fraktionerna, vare sig det är Greenpeace, Lombard eller någon däremellan. Experter kan ha fel… idioter kan hitta korn… och mycket av snacket är ytligt trams. Vad gäller Lynas miljöinställningar i övrigt så skiter jag ärligt talat i dem. Min hjärtefråga är kärnkraft och där har Lynas rätt inställning, den att vetenskapen, forskningen, faktan är det viktigaste vi har.
  Det är också därför jag startade websidan (den mitt namn länkar till): för att samla forskning och fakta angående kärnkraft.

 27. Rättelse #26: Lomburg… inte Lombard.

 28. Jens

  Michael lugna ner dig. Jäklar vad lättirriterad du var då. Vi är nog inte så olika som du tror. Jag måste ha missförstått vad du menade med Lynas citatet och ditt ”Så det finns ingen sida i den här debatten som kan svära sig fri från pajkastning och mytbildning.”
  Har du lust att förtydliga dig då jag verkar ha missförstått dig.  Jag fick uppfattningen att du menar att Mark ”Mr 6 grader” Lynas står för klimatvetenskap, och s.k. klimatspektiker står för pajkastning och mytbildning.
  Sen heter Bjørn Lomborg,  Bjørn Lomborg.

 29. Jens

  och jag kan hålla med om helhjärtat ”vetenskapen, forskningen, faktan är det viktigaste vi har.”
  Något ”miljörörelsen” är ointresserad av  både vad gäller kärnkraft samt klimatet.
  Faktist så blev jag väldigt överraskad att Mark Lynas har dem åsikter vilandes på vetenskap vad gäller kärnkraft. När det gäller klimatvetenskap är han en pajas och den som bokstavligen stått för pajkastningen.

 30. Calle, vattenfalls livscykelanalys är inte ensam om att komma fram till siffror så låga för kärnkraftens co2 utsläpp. Har sammanfattat resultaten från en bunt olika livscykelanalyser i detta blogginlägget.
  http://gronarealisten.blogg.se/2008/august/karnkraft-och-koldioxidutslapp-final-word.html
  Enda slutsatsen man kan dra är att skillnaderna i utsläpp mellan vatten, kärn och vind är så små att det inte är värt att nämna. 
  Iallafall i Frankrike så drivs anrikningsanläggningarna med kärnkraft. I usa är det kolkraft, i Holland förmodligen mest gas och hur de gör i ryssland vet jag inte riktigt. Men just på anrikningsfronten finns det stora möjligheter till att sänka energibehovet. Går tex frankrike och usa över till centrifuger istället för diffusionsanläggningar så skärs energibehovet ner radikalt. Framtida tekniker som laser isotop separation kommer förmodligen reducera det ytterligare. 
  Även om vi bröt vårt eget uran i sverige skulle vi förmodligen skicka iväg det till något annat land för anrikning. 

 31. Gunnar Littmarck

  Johan.
  Har ni då räknat med att betong över tid upptar exakt samma mängd co2 som frigörs vid tillverkningen?
  Att upparbetning kan ske med vatten eller kärnkraft?
  Jag tror att ni har dolda känslomässiga motiv, som inte tål en öppen granskning.
  Vad tror du Johan Simu?

 32. Calle

  Nja Johan. Har du granskat dessa LCAr? Jag har faktiskt kikat in i ett par. Det stora problemet med LCA är att om man inte exackt anger hur man tagit fram värden och vilka systemgränser man antagit så visar de faktiskt ingenting. Det blir helt enkelt äpplen och päron i bästa fall. Det finns ett flertal olika studier och beroende på hur man väljer dessa kan man visa det ena eller andra. För den som inte jobbar med LCA kan det då lätt se ut som bevis för ena eller andra saken. Tyvärr är LCA ett verktyg som för ”lekmannen” inte är så tydligt.
  Det man kan visa är dock att när man inte har kontroll på hela sin kedja, från vagga till grav, kan man få in både det ena och det andra. Och då inte bara energisynpunkt. Sydkraft (på den tiden de hetter det) fick in kärnbränsle som var brutet i ordentligt dålig former och fick akut byta leverantör.
  Tidigare köpte vi in kärnbränsle från bl.a. Kanada och Australien. Troligen fortfarande. Där går anrikningen (centrifugerna) med kolkraft. Då faller tyvärr siffrorna i blogglänken. Görs anrikningen med vattenkraft blir värdet likande det som visas i blogglänken.
  Så tyvärr är vi tillbaka till ruta 1, eller tillbaka till västerlångatan om man hällre vill det. Kan det finnas ”svanenmärkt” uran? Där man garanterar bra process i alla led, bra arbetsvilkor, ingen tvångsförflyttning av folk vid gruvor m.m.??  Då kan det bli intressant.

 33. Gunnar Littmarck

  Calle
  Vad om?
  Sverige bygger en upparbetningsanläggning och en fbridreaktor?
  Det kostar mindre än de närmaste årens vindkraftutbyggnad och ger åtskilligt mer elkraft, dessutom till större leveranstrygghet.
  Hur tror du då din co2beräkning blir?
  Det tar typ några hundra år att ”bränna” upp dagens avfall, så betongen i de nya konstruktionerna hinner ta upp den co2 som avges då kalksten blir cement för att åter bli kalksten, men nu stålarmerad och formad efter mänskligt behov.
  Dröm om det svaret i natt:
  Förlåt Johan Simu att jag brukade dig för att provocera..

 34. Calle

  Gunnar, helt rätt. OM.. 
  det enklaste är att låta elmarknaden som alla andra marknader vara fri och bära sina egna kostnader. D.v.s. lika vilkor för alla. Då slipper man det politiska tjafset att eena har mer subvenssioner än andra energislaget. För idag har i princip alla bidrag fast på olika sätt. Eller, nja ok inte kolkraft då men de andra energislagen.
  Också viktigt att vara självförsörjade i så stor möjlighet det är möjligt. Bara dumt att ett land som har goda tillgångar på vatten, skog, uran, vind m.m. inte skall kunna vara självförsörjande helt ut.
  Summa. släpp marknaden fri och styr mindre. Då får konsumeterna avgöra. Precis som med andra produkter.

 35. Tege Tornvall

  Ännu ett exempel på att ”CO2-hotet” används för att avleda fruktan för kärnkraft. Det har använts av Palme, Bohman, Thatcher m. fl. politiker.
  Tege

 36. Gunnar jag förstår nog inte riktigt frågan? jag är iallafall lika positiv till snabbreaktorer som du är, men det dröjer nog minst 15 år till innan de finns på marknaden. Om man inte räknar med ryssarnas BN serie av reaktorer.
  Calle, jag kan bara ta för givet att de som gör livscykelanalyserna generellt vet vad de sysslar med och sen försöka bilda någon ”konsensus” av de LCA’s jag läst och inte lägga för stor vikt vid individuella LCA’s. Om majoriteten pekar i samma riktning så kan man nog vara hyffsat säker att det stämmer. Precis som jag hoppas att lekmän litar på de forskningsresultat jag och andra reaktorfysiker producerar.
  Så vitt jag vet har varken Australien eller Kanada någon anrikningskapacitet överhuvudtaget, de säljer enbart naturligt uran. http://www.world-nuclear.org/info/inf28.html
  Så länge vi inte anrikar uranet i ryssland eller usa skulle jag gissa att det är relativt låga utsläpp. Transporter av naturligt uran är fullständigt försumbart då volymerna är extremt små.
  På samma sätt kan man förstås fråga sig om det finns svanmärkt sol eller vindkraft. Där alla metaller enbart kommer från gruvor i väst etc. Att gruvor i tredje världen drivs med undermålig standard är ju inte ett argument mot energikällor som använder metaller. Ingen energikälla går fri från den bördan. Eller någon annan teknik, datorn jag sitter vid nu innehåller säkert metaller från afrika och kommer nog sluta sina dagar på en tipp i just afrika eller indien dit vi skickar allt vårt elektroniska skrot. Det är dock inget argument mot datornanvändning i sig.
  Håller helt med dig om att marknaden borde styra det hela, utan krångliga och onödiga restriktioner. Med krav att de ska efterliva en rad miljökrav som staten satt upp, sett ur LCA perspektiv. Synd att politiker har en allt för stor tendens att lägga sig i precis överallt trots att de totalt saknar kompetensen för att tex kunna utvärdera energikällor 🙁
  Vad jobbar du med föresten?

 37. Steve

  Söker man på ”Lynas” i denna blogg har det tidigare bara kommit upp domedagsprofetior,  typ ”Är allt hopp ute?”  Faktum är dock att den gamla paj-kastaren —  Danish anti-environmentalist author Bjorn Lomborg today received his just desserts … A pie was thrown in his face at Borders Bookshop in Oxford… —  att den gamle paj-kastaren Mark Lynas, född 1973, redan innan denna SvD-artikel hade sett ljuset.  (”För en månad sedan hade jag en Damaskus-omvändelse:  de grönas anti-kärnkraftsinställning vilar på myter och dogmer.”) Redan i Sunday Times 28 september 2008 har han så vässat sin penna för att säga att kärnkraft nog faktiskt blir det bästa i framtiden. 
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article4836556.ece
  Självaste IPCC säger t.ex. att världens 439 kärnkraftsreaktorer sparar in 2 miljarder ton CO2 om året, jämfört med kolkraftverk.  Och ser man på antalet dödsfall per gigawatt och år är kärnkraft säkrare än både kol och olja.  —  Lynas skickade ett privat mail till en känd forskare och ekolog.  Denne hade inga sakliga invändningar, men bad innerligt – ”Säg bara inte att jag är för kärnkraft”.   Då skulle ju hans gröna vänner bli illröda i ansiktet av vrede.
  Lynas visste först inte hur han skulle göra med sitt medlemskort i Miljöpartiet (UK).  Men den lösning han nu kom fram till var att auktionera ut kortet på eBay och sedan skicka slantarna till franska kärnkraftvänliga energijätten EDF  (som i somras hade tänkt lägga ett bud på British Energy,  den största kärnkraftproducenten i UK).

 38. Pingback

  […] fler bloggar om Lynas artikel. Arbetarens klimatblogg, Per Ankarsjö, Peace, love and capitalism, Maggie, Emretsson. Glöm inte heller att gå till nuclearpoweryesplease.org och regga er till forumet. – […]