En grönare värld

Så var det dags igen – min tur att skriva ett inlägg.

Har det hänt något värt att skriva om? Som vi alla vet så går klimatförändringar långsamt, så att en plötslig förändring av klimatet lär inte ha hänt. Men, det kan ju ha kommit artiklar av intresse så för att hitta dem är det bara att sätta igång med att följa våra länkar.

Innan jag går ut på den internationella scenen så kan jag väl bara säga att även om jag inte direkt beklagar att Miljöpartiets trovärdighet har naggats i kanten de senaste veckorna så skulle jag ha föredragit att det hade varit deras människofientliga klimat- och miljöpolitik som kritiserats.

Bland vetenskapliga artiklar så var det en som tydligen publicerades för en vecka sedan i Nature Climate Change – en tidskrift som våra vetenskapsjournalister gärna följer. Nu är det ju som alla vet så att vi alla går på nätet för att bekräfta våra egna uppfattningar – och bara ibland läser sådant som strider mot vad vi tror oss veta. För våra vetenskapsjournalister innebär det att den artikel som roar mig inte roar dem, så att mig veterligt har denna artikel hittills inte omnämns i MSM i Sverige.

Artikeln Greening of the Earth and its drivers handlar om det faktum att jorden blivit grönare och analyserar orsakerna. Artikeln tar upp tre långa serier av satellitdata som registrerar ”gröna blad” (Leaf Area Index, LAI). Dessa data har analyserats med hjälp av 10 olika ”globala ekosystemsmodeller” i syfte att avgöra den relativa betydelsen av 4 påverkansfaktorer. De faktorer som beaktats är koldioxid, kväve, klimatförändring och markanvändning. Enligt artikeln så räcker dessa fyra faktorer för att förklara 91 % av ökningen.

Ett intressant faktum är mellan 25 och 50 % av jordens landyta blivit grönare, medan bara 4 % blivit brunare (d.v.s. växtligheten har blivit torrare). Vidare står koldioxiden för 70 % av förgröningen, kvävet står för 9%, ändrad markanvändning för 4 % medan klimatförändringar (förmodligen en uppvärmning som givit längre växtsäsong) står för 8 %.

Vilken tilltro man vill sätta till en analys som huvudsakligen baseras på modeller är naturligtvis upp till var och en. För min del kan jag väl säga att det är ju trevligt när modeller kommer fram till något som jag ändå gärna vill tro.

Utöver denna artikel så var gårdagskvällens stora klimatbegivenhet i Förenta Staterna att Marc Moranos film Climate Hustle visades på ett stort antal biografer. Vilken påverkan filmen kan ha på opinionen är väl än så länge omöjigt att veta, och eftersom klimatfrågan i FS främst är en höger-vänster fråga så blir dess effekt möjligen att något fler av dem som redan tidigare varit skeptiska kommer att vara lite mer kunniga.

Judith Curry är en av de klimatforskare som intervjuas och som alltid är hon intressant i det att hon tar upp både positiva och negativa åsikter om filmen.

Avslutningsvis så kan jag rapportera att de franska skeptikerna nu grundat en förening l’Association des climato-réalistes.

Jag tror att jag framfört en gratulation ifrån Klimatupplysningen och Stockholmsinitiativet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Åke

  Ja nog är det märkligt att endast klimataktivister, Greenpeace ,SNF ,WWF ,Miljöpartiet och i många fall illa pålästa journalister och politiker har rätt att uttala sig i klimatfrågan. Nog borde fördelen med 0, 04 % co2 mot tidigare 0, 03 någon gång bli känt utanför Klimatupplysningen.

 2. Intressant artikel, som bekräftar nyttan med ökande koldioxidutsläpp. Den borde naturligtvis uppmärksammas av Karin Bojs et al.
  Men inte bygger väl analysen på modeller? Det handlar väl bara om vanligt statistisk analys. Vad har signifikant påverkan och vad har inte. Denna typ av analyser är ju vanlig i många sammanhang.

 3. tty

  Artikeln finns tillgänglig här:

  https://www.researchgate.net/publication/301598223_Greening_of_the_Earth_and_its_drivers

 4. tty

  Jan Åke #1

  ”illa pålästa journalister och politiker”

  Detta är väl egentligen en tautologi?

 5. Björn

  Visst får vi en grönare värld, men inte på grund av sådana gröna propagandacentra som MP-liknande organisationer. Vi behöver mer CO2 i atmosfären. Under historiens och tidens gång finns det nu en liten glugg i tiden att tillföra atmosfären den livsviktiga gasen CO2, innan den tekniska utvecklingen av naturliga skäl stänger denna möjlighet.

 6. Climate Hustle verkar intressant. Någon som har en idé om var man kan hitta den?

 7. Sten I

  6: http://www.climatehustlemovie.com/

 8. #7 Sten I
  Ja, men det är bara trailers där. Jag fattar det som att filmen releasades redan förra året, men hittar den ingenstans. Eller har jag missförstått något? (Det finns t.ex. en bok om den på Amazon, men inte filmen i sig självt, vilket verkar lite konstigt.)

 9. #7
  Tror jag hittade förklaringen här http://www.climatehustle.org/wp-content/uploads/2015/11/FactSheetCH.pdf:
  »Climate Hustle is premiering in Paris during the UN’s COP21 climate summit, and will be scheduled for theatrical and home video release in 2016.»
  Verkar som det bara var en förhandsvisning förra året, och evenemangen nu är en del av releasen, så den dyker väl upp.

 10. Ann lh

  tty, tummen upp för # 4

 11. Jan-Åke

  Ann #10
  Visst det är en tautulogi
  Men likväl fullt begripligt vad som avsågs.
  Kul med så många svenskalärare här med grammatik som specialområde.

 12. #11 Jan-Åke
  Tror det handlar mer om spiritualitet än grammatik eller semantik.

 13. Bo Carlsson

  Statoil byter namn till Circle K Det duger ju inte med ett namn som associerar till olja, Statoil tror nog att alla är indoktrinerade och hoppas att sälja mer.
  Om jag inte missuppfattat de drygt senaste 100 årens historia är det oljan som byggt upp vårt välstånd och utveckling, men det hindrar dem ju inte att haka på trenden, det gäller ju att vara PK. Olja är fult, allt fossilt är fult, vilka rufflare ! sen lever de gott på just oljan.
  Ursäkta att detta inlägg inte riktigt följer tråden, men jag hoppas få in det ändå.

 14. Ulrik

  Enligt Sydsvenskan kör varje år 60 000 långtradare sopor från Norge för att eldas upp i våra förbränningsanläggningar. Vi har blivit för duktiga på att sortera så att soporna räcker inte till.

  Jag tycker detta är absurt. Samtidigt som jag hånas av Romson med skatt på skatt när jag kör min bil 1000 mil om året. Ska jag börja begära betalt för mina tidningar och kartonger lika med biobränsle i stället för att köra till någon insamlingsplats för återvinning? Eller fixar hemtjänsten när jag övergår till rollator?

  Det vore intressant med fakta från någon som kan denna fråga från ett bredare perspektiv än från mig som förbannad amatör.

 15. Gunnar Strandell

  När vi nu hamnat i trafiken och dess utsläpp kan det vara passa med en rapport om kom förra veckan och inte heller fått särskilt stor uppmärksamhet, kanske för att den är positiv.
  EU:s mål är att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn med 30% mellan 2005 till 2030.
  Företagen BMW, Daimler, Honda, NEOT/St1, Neste, OMV, Shell, Toyota och Volkswagen. har beställt en studie från konsultfirman Roland Berger som kommit fram till att om befintliga regelverk bara blir förlängda fram till 2030 så kommer EU minska sina vägtransportutsläpp med 29% tank-to-wheel dvs nästan nå målet om 30% minskning.

  I det scenario som målas upp fås en reduktion av utsläppen med 163 Mton CO2-evivalenter för personbilar mellan 2005 och 2030. Effektivare konventionella drivlinor är helt dominerade och står för 155 Mton. Fler batterielbilar, laddhybrider och naturgasbilar ger endast 7 Mton och biobränslen 11 Mton. Ett problem för rena elbilar är att deras räckvidd stämmer illa med hur bilar faktiskt används i Europa idag, och det mönstret är inte så lätt att ändra.

  Kommentarer om rapporten från miljörörelsen handlar tydligen mest om vilka som står bakom den och vilken tilltro det ger. Jag menar att det är väl bra att bilföretag och oljebolag är överens om hur man ska kunna nå målen. Kör igång verkstan och låt miljörörelsen få vila ut, för de tänker väl inte flytta målstolparna? 😉

  Länk till rapporten:
  http://gantrack3.com/t/l/1761162/2_NTkzNjg1MTgwMg==/

 16. Sigge

  Skogstillväxten i Sverige har ökat med mer än 30% på 50 år. Det finns flera orsaker till det men det varmare klimatet och den höjda CO2-halten är huvudorsaken. Det varmare klimatet har gjort växtsäsongen längre och att skogen växer längre upp på fjällsluttningarna. En tredje orsak som har betydelse är skogsbruket är bättre på att sköta skogen så tillväxten ökar. Att åkermark planterats igen påverkar inte så mycket. Den åkermark som planterats igen sedan andra världskriget står för mindre än 5 % av den svenska skogstillväxten.

  Nu kanske någon påpekar att sedan 1800-talet så har skogstillväxten ökat med 3-4 gånger. Huvudorsaken till att skogstillväxten ökat så mycket under första halvan av 1900-talet är bättre skogsbruksmetoder och där framförallt att man återplanterar skog efter kalhuggning men även röjningar och gallringar av ungskog.

 17. Guy

  Sigge ” 16

  ”Skogstillväxten i Sverige har ökat med mer än 30% på 50 år. Det finns flera orsaker till det men det varmare klimatet och den höjda CO2-halten är huvudorsaken.”

  Och vad är det som är illa med det här då? :-O

 18. #14 Ulrik
  ”Enligt Sydsvenskan kör varje år 60 000 långtradare sopor från Norge för att eldas upp i våra förbränningsanläggningar. Vi har blivit för duktiga på att sortera så att soporna räcker inte till.”

  När soporna eldas i våra förbränningsanläggningar ger del både el och fjärrvärme med mycket hög verkningsgrad, så det är värt alla transporter. Ofta är det till och med bättre än att materialåtervinna vilket också kräver mycket transporter och energi. Sverige importerar sopor också från andra länder än Norge. Vill du minska transporterna är det kanske bättre att du kör din bil mindre än 1000 mil om året och åker kollektivt i stället.

 19. Jan-Åke

  Dolf #12
  Jaha så det finns flödande spiritualitet här på bloggen
  Vad bra !
  ????

 20. #19 Jan-Åke
  Undrar om du missförstod mig. Spiritualitet som i ”förmåga att uttrycka sig kvickt och elegant”, vilket väl var vad tty gjorde när han/hon menade på att det var en tautologi.
  Jag bara spann vidare på det. Det var varken menat som någon slags tillrättavisning eller diss. (Jag får lite intryck av att du tog det så, vilket inte alls var min avsikt. Det var bara en godmodig kommentar.)

 21. Ben

  Faktum är att det finns en och annan vettig vetenskapsnyhet som är balanserad i forsen av klimathysteriska påståenden: torra områden blir grönare eligt Sveriges Radio i februari – http://t.sr.se/1Bf04zU

 22. Sigge

  #17 Guy

  Det var bara fakta jag redovisade. Var och en får tolka det som man vill. Den höjda CO2-halten och den ökade temperaturen kommer att förändra vår värld en hel del. Men på den här bloggen så blir man påhoppad om man tar upp de negativa konsekvenserna av det varmare klimatet.

  Jag skrev tyvärr ett fel i mitt tidigare inlägg. Av den totala skogsarealen i Sverige så är det mindre än 5% som är igenplanterad åkermark. Om skogstillväxten är mindre än 5% av totala tillväxten kan jag inte svara på för att boniteten är högre på gammal åkermark än skogsmark i allmänhet.

 23. GoranA

  #21
  Trevligt med en artikel som kan tolkas som positiva. Vad är orsaken vet jag inte om är helt klarlagd. Är det verkligen så att det regnar mer eller är det så att växterna klarar torkan bättre genom den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Koldioxiden nämns i en bisats sist i artikeln som om den är mindre viktig. Jag har fått intrycket att det är tvärtom, att jorden grönskar och den viktigaste faktorn är koldioxiden.
  Artikel motsäger i vart fall alarmisternas tes att det blir torrare där det redan är torrt och att det blir blötare där det är blött. Jag ser artikeln som ett sätt att förminska koldioxidens positiva effekter genom att som här anföra det beror på ökad nederbörd – som enligt tesen skulle avdunsta snabbare i den varmare världen.

 24. Guy

  Sigge # 22

  ”Men på den här bloggen så blir man påhoppad om man tar upp de negativa konsekvenserna av det varmare klimatet.”

  Du far ovarsamt fram med sanningen. Om du kommer med välgrundade argument så får du seriösa argument till svar. Kommer du med dussinvara av flumformat så får du svar av samma kvalitet. Om du vill kalla det senare formatet för påhopp, så varsågod.