Det gröna helvetet, del 2

Miljöfall

Svenskt Näringsliv slår på trumman om att miljölagstiftningen missbrukas.

Ett exempel som man drar fram (se nedan) är kampen mot vindkraftverken. Vanliga männskor skall tydligen inte få använda miljölagen för att skydda sin närmiljö. Det hindrar nämligen miljövänlig teknik menar man. Men om tekniken inte är särskilt miljövänlig (som vindkraften), får man då använda lagen? Man gör nu tydligen allt för att hindra vanliga människor att påverka sin närmiljö. Allt i klimat- och miljödiktaturens namn

Här är ett exempel som man vill visa på:

Vindkraftverken

Fyra grannar på Öland går samman och tar till miljöbalken för att stoppa byggandet av – fyra vindkraftverk. De hävdar att kraftverken kommer att förstöra såväl utsikt som traditionellt kulturlandskap.

Miljödomstolen konstaterar att vindkraftverk är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och att snurrorna kommer att förstöra betydande skönhetsvärden. Länsarkivarien ger ett expertutlåtande: Det saknas ”ett strukturellt samband mellan vindkraftanläggningen och det omgivande landskapet”.

Domen blir att vindkraftverken inte får byggas. Beslutet att ge tillstånd upphävs.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Jösses, verkar finnas en del förnuft kvar på våra myndigheter.

 2. PD.

  Det är välan tur att det finns några lagar som fungerar som det var tänkt.
  Men det är väl bara en tidsfråga innan det ändras så att ”dom som förstår det här bäst” kan driva igenom sina visioner bäst dom vill.
  PD.
   

 3. Tänk att vissa på myndigheterna ser tingen så klart! Kom gärna till Skåne, till lands eller till havs, och se hur det ser ut här.
   
  Med samma resonemang som i inlägget så skall väl i stort sett alla vindmöllor bort.
   
  Sen vill jag, trots allt, att någon, kort, kan förklara vad i hela friden ” …strukturellt samband …” betyder. Det är mycket numera med ”strukturellt” men jag fattar det sällan!

  Grannar på Öland är att gratulera!

 4. bom

  Men var inte Andres Kalgren på väg att skapa ett snabbspår ungefär såhär  ”Kommuner får tre veckor på sig att behandla bygglov för vindkraftverk – om dom inte reagerat inom denna tid så anses de ha beviljat bygglov”.  På det eleganta sättet (för vilken kommun har en reaktionstid kortare än tre veckor?) rundar man hörnen och hjälper fram vindkraften. Eftersom folk inte vill ha vindkraft så har ju pga invändningarna planprocessen allvarligt försenats!  Folk förstår ju inte sitt eget bästa men nu skall vi hjälpa dom stackarna  tänkte han säkert i all välmening – eller vad tror ni andra?

 5. Pilfinken

  Länsantikvariens utlåtande och Miljödomstolens utslag ger hopp för att annars snart helt vandaliserat Österlen. Motiveringen borde inte kunna bli annorlunda i denna del av landet. Och ingen annan del heller för den delen. Värt att notera är att man nu talar om miljöfarlig verksamhet. Äntligen har det gått upp för svenska myndigheter att EU´s Maskindirektiv gäller i Sverige (från 2009-12-29). Detta innebär att i princip alla snurror är olagliga. De skall vara CE märkta och de skall vara inhägnade. När de inte uppfyller kraven skall de polisanmälas för den fara de utsätter allmänheten för. Ett antal polisanmälningar är också gjorda. Såväl vi som polisen väntar på åklagarnas reaktion. Och herr Carlgrens. Vad skall han nu hota kommunerna med?
  Pilfinken bara undrar…

 6. ThomasJ

  Det mest intressanta i Fölsters inlägg är ju följande:
  ”Enligt miljöbalken definieras miljöfarlig verksamhet som användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa definieras i sin tur enligt lagstiftningen som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
   
  Är i sanning utomordentligt värdefull info för att kämpa emot det gröna helvetet. ”Land ska med lag byggas” [Karl X(?)], och det ska la vara fortsatt gällande… oder ?
   
  Mvh/TJ

 7. Bert Andersson
  Öckerö och Kungälvs kommuner har upprättat vindbruksplaner med förslag om utbyggnad av c:a 35 st och 150 m höga vindkraftverk utanför den känsliga och på olika sätt naturskyddade skärgården mellan Rörö och Marstrand. Kustbefolkningen protesterar kraftfullt mot den industriella förvandlingen av den hittills opåverkade skärgårdsmiljön.

  Miljödomstolen har ansvar för tillståndsgivningen av havsbaserade vindkraftverk och man får hoppas att domstolen ej ger tillstånd till denna olönsamma men för natur och lokalbefolkning så negativa vindkraftsutbyggnad utanför en hittills opåverkad del av av den bohuslänska skärgården norr om Göteborg. 
   

 8. Lars C

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article251091.ece

 9. Inge

  Här på Gotland är det nu uppåt värre med utbyggnaden. Man har gått samman för att byta ut gamla vindkraftverk på Näsudden och sätta upp 21 nya till en kostnad av 750 miljoner kronor! Därmed är det utbyggt så långt det går med nuvarande överföringskapacitet på kabel till fastlandet. Nästa steg är att lägga ny kabel för 2 – 3 miljarder (!) så att utbyggnaden kan fortsätta.
  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6110290
  Och kommunledningen är lyrisk:

  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6111869
  Skaffa gärna en inloggning och kommentera! Jag har kommenterat lite.

 10. Inge

  Så lite off topic:
  I dagens ”Greenie watch” finns en artikel om ett experiment utfört på ett universitet i USA(?)  med solugnar vilket visar på att det inte finns någon växthuseffekt. Man menar ung. att om det fanns en återstrålning på natten så skulle solugnar värma även då. Men det gör de inte + vidare resonemang kring detta.
  http://antigreen.blogspot.com/

 11. Håkan Sjögren

  Inge # 10 : Om man har förväntat en återstrålning även på natten, så tyder det på att man inte har insett att CO2 inte kan lagra värme i molekylen. Den vibrerande molekylen fngerar som en sändarantenn och sänder ut den eventuellt upptagna värmestrålningen som värmestrålning och det sker på stubben. Mvh, Håkan

 12. Jonny

  Lite offtopic men riksdagen i Finland gav just tillstånd för två nya kärnkraftverk. Idag är man en stolt finländare 🙂
  http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/7/1/w49031.php

 13. 12#
   
  En härlig nyhet. Ska bli intressant att se hur den hanteras av DN, Svd, Svt m fl.

 14. Pilfinken

  Gäller detta måhända även för Maria Wetterstrand?
  Det är förståss den backupel som behövs för alla nya vindsnurror i Sverige som vissa MP ocg C talar tyst om men som Finland skall tjäna svenska skattepengar på.
  Pilfinken bara undrar

 15. Labbibia

  Jonny # 12
  Grattis, och tack för länken!
   

 16. Olaus S

  Nr 5.
  Jag tror, att det är så att Maskindirektivet inte tillämpas i Sverige vad avser instängsling av riskområdet intill vindkraftverk.
  Energimyndigheten går inte med på att det tillämpas, enligt vad jag läst. Det skulle försvåra utbyggnaden.
  Frågan är vad som händer vid ett allvarligt olycksfall på grund av t ex ett iskast. Sannolikt utreds då frågan åtminstone.

 17. Inge

  En lite gammal genomgång av vinkkraftens ekonomi av Danne Nordling:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2009/02/ju-mer-karnkraft-desto-billigare.html
  men som jag tyckte var intressant.

 18. Slabadang!

  Inge!

  Tack för länken! Jag uppskattar och värderar alla slutsatser som baseras på faktiska mätningar oerhört mycket högre än alla gissningar. Det börjar bli en stor hög av artiklar om den grundläggande strälningsfysiken  som  utmanar IPCC´s slutsatser om co2´s egenskaper.
  Fysiker är de som kommer skapa klarheten för det går liksom inte att fuska i grenen.
  Jag kan för lite om tekniken bakom solugnarna och nogrannheten. Men själva slutsatsen är en definitiv av vinn eller försvinn karaktär båda kan svårligen få rätt.IPCC eller solugnsforskningsteamet har rätt.
  Peter Stilbs är nog rätt person att uttala sig i frågan. Men själva metoden är intressant och det är väl i metoden som bära eller brista avgörs? Men ruskigt intressant och det skulle vara befriande att saken kan avgöras och co2s växthuseffekter avfärdas.

 19. Pilfinken

  Mer om maskindirektivet.
  Våra myndigheter och i synnerhet Energimyndigheten är inte objektiva vad gäller vindkraftens för- och nackdelar. De följer stället miljöministerns synnerliga ensidiga inställning för vindkraften, oavsett konsekvenser. Det blir än värre om även länsrätterna går i samma ledband. Frågan lär rimligen komma att överklagas. Att som i länken nedan beskrivs att det blir respektive kommunens ansvar att göra en riskbedömning leder till en helt orimlig situation för kommunerna. Olika bedömningar i olika kommuner? Och skall kommunerna ställas till ansvar och kunna utkrävas på skadestånd, som vid detaljplanering, om de godkänner något som visar sig vara skadligt för egendom eller människor hälsa? Fantastisk brist på styrning av samhällsutvecklingen vi ser ett bevis på. Konsekvensanalys är tydligen ett okänt begrepp i Regeringskansliet, Riksdagen och hos underliggande myndigheter. Dom kanske borde ägna lite tid åt att följa vad ideella förmågor med sunt förnuft skriver platser som denna.
  Tycker Pilfinken

  Se t.ex. hur samerna ser på besluten om vindkraft och renskötsel 
  http://www.nve.no/PageFiles/10125/Anders%20Blom.pdf
   EU:s maskindirektiv (2006/42/EG • Direktivet omfattar bland annat fastläggande av krav för att undvika olyckor i industriella maskinparker vid konstruktion, tillverkning, drift och underhåll av maskiner • Direktivet gäller från 29 december 2009 • Miljörörelsens Miljöns vänner driver sedan några år tillbaka en kampanj där de menar att vindkraftverk skall inhägnas. • Frågan har nyligen prövats i två fall i länsrätten där länsrätten menar att de ej finns stöd i lagstiftning att vindkraftsparker behöver inhägnas. • Energimyndigheten hävdar att det inte finns ett generellt säkerhetsavstånd, eller avstånd till exempelvis byggnader, som gäller för var ett vindkraftverk får byggas. • Det är respektive kommun som ansvarar för att bedöma behov av eventuellt säkerhetsavstånd, och om det finns anledning att göra en riskanalys. • Så sammanfattningsvis kan sägas att det i dagsläget inte finns något lagstöd för att vindkraftsverk behöver stängslas in, men om en kommun kräver en riskanalys och bedömer att säkerhetsavstånd behövs till kan en åtgärder som stängsling krävas.

 20. Björn

  Politiska ambitioner krockar med våra lagar. Ett verkligt intressant dilemma. Konsekvensen kan bli och borde bli det, nämligen att om vindkraftverk får byggas, får de endast byggas på ensliga och obebodda trakter. Men som jag hela tiden har ansett, vindkraften är fullständigt redundant vid sidan av kärnkraften. Man borde därför inse att vindkraften som teknik är möjlig, men är omöjlig som kraftkälla att realisera på grund av nästan bara negativa egenskaper.

 21. bom

  #12   Grattis Johnny för att tillhöra en nation som stödjer sig på kunskaper och fakta och som har politiker som åtminstone sätter sitt lands bästa i jämnhöjd med det för sitt ego.
  Sverige har bara egoister som säljer ut landets bästa samt prioriterar sin maktlystnad och egoism före allt annat. Snart får vi höra danskdjävlarna jämra sig också över de Finska kärnkraftsatsningarna som sopar undan fundamenten för den helt snedvridna danska kraftindustrin. Hyvvä Suomi (ursäkta amatörismen med ert märkliga språk). Bygg fler kablar mellan våra länder – jag vill fan inte frysa fler vintrar!
   

 22. Mats Jangdal

  Den länsantikvarien måste ha stora luckor i sin utbildning. Eftersom Öland nästan helt saknar vattenkraft har man varit hänvisad till muskel-, och vindkraft. Vindmöllor har därmed en utomordentligt stark strukturell förankring i bygden. Låt vara att de såg annorlunda ut förr.
   
  Ang säkerhetsfrågan så har man nu accepterat kärnkraften och dess eventuella risker på så sätt att man skapat en försäkringslösning. En sådan går i princip ut på att man inte kräver 100%-ig riskeliminering, utan nöjer sig med konsekvensutjämning. Det vill säga att de som drabbas vid en eventuell olycka får ekonomisk kompensation för detta. I en kombination av skatter och försäkringspremier betalar vi alla för denna konsekvensutjämning.
  Så är det också med mycket av annan modern verksamhet, ex-vis bilism.
   
  So, what’s your grub? Ni tycker inte om vindkraft! Usch fy, mitt sofistikerade estetiska sinne plågas! Mitt intellekt som ingenjör förolämpas av vindkraftsteknikens low-tech status!
  Fjantpellar! Ni hävdar ju att som en konsekvens av vindkraft måste det även byggas hi-tech reglerkraft och överföringskapacitet, var glada för det då.
  Klag int’ tocken, som värmlänningen skulle ha sagt. Dä orner sä, å orner dä sä int’ sö kvetter dä!
   
  I en undersökning som finska YLE gjort, länk fanns i någon tidigare tråd här, visar det sig att det är på platser där man inte har vindkraft som motståndet är störst. Där man haft vindkraft några år är motståndet lågt.
  Som ett av inläggen på deras forum konstaterade på kärnfull finlandssvenska. Nå, nu är det ju sommargästerna som är mest störande.
   
  Nu kan ni ju kasta er över detta inlägg medan jag går ut i solen. Om det blir nytta eller nöje får vi se. Ja läsert senna när ja får ti. 😉

 23. L

  Mats J, självklart är motståndet större där man ännu inte fått vindkraft. Hur många vindkraftverk har man tvingats riva? Folk får flytta istället.