Co2Coalition, Det Fria Ordet och nobelpristagaren John Clauser

J. clauser

John Clauser och Carl XVI Gustaf

Co2coalition grundades 2015 av klimatforskaren William Happer med flera.

Syftet med organisationen är upplysning: “…educating thought leaders, policy makers, and the public about the important contribution made by carbon dioxide to our lives and the economy. The Coalition seeks to engage in an informed and dispassionate discussion of climate change, humans’ role in the climate system, the limitations of climate models, and the consequences of mandated reductions in CO2 emissions.” (hemsidan)

Co2Coalition är knappast populär här och åberopas sällan i svensk media eller politik. Möjligen beror det på att den hävdar att CO2 är en svag växthusgas och inte utgör något hot om framtida uppvärmning, men att den har stor betydelse för en svältande växtlighet och för mänskligheten.

Happer stödjer sig på resultaten från omfattande verifierad forskning, medan vår klimatideologi lutar sig mot IPCC och klimatmodeller som alltmer avviker från verkligheten samt spekulationer om det framtida klimatet vilka grundas på vad dessa klimatmodellerna levererar.

¤¤¤

Bloggen har varit en försynt men pålitlig informationskälla. Bland mycket annat gav organisationen en omfattande och lärorik redovisning av klimatfrågan i sin helhet som svar på eller snarare kritik av USA-regeringens förslag till framtida energipolitik

Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)

och nu senast Why Climate Change is NOT an Emergency – CO2 Coalition

Kärnan i den föreläsningen bör vara lätt att förstå för alla och envar.

Se Klimat- och koldioxidfrågan och kampen om PFP – Klimatupplysningen

Trots att föreläsningen gavs på Princetonuniversitetet saboterades den.

Don’t Get The Idea That Internet Censorship Is Diminishing – CO2 Coalition

En tröst i bedrövelsen är att SEPP utsåg FNs generalsekreterare António Guterres till årets mottagare av SEPP´s April Fools Award – kolbiten the Jackson

¤¤¤

Organisationen har efter hand utökats med en mångfald av mer eller mindre kända men fria klimatforskare. Den senast invalde i styrelsen är kvantfysikern och nobelpristagaren Dr John Clauser.

Nobel Laureate John Clauser Elected to CO2 Coalition Board of Directors – CO2 Coalition

John Clauser har kritiserat valet av 2021 års nobelpris för att det hedrar arbetet med utveckling av de klimatmodeller som på grund felaktiga antaganden leder till hotet om global uppvärmning. Han menar att man i stället borde hedra arbetet för en upplyst diskussion kring koldioxidens betydelse för livet på jorden. Denna kritik bygger han delvis på den klimatmodell som han har utvecklat och som bygger på de ständigt varierande vita molnen vilka ändras med temperaturen och enligt honom utgör en kraftfull termostat vilken stabiliserar jordytans temperatur. Denna termostat är oerhört mycket mer kraftfull än den som bygger på det visionära och overifierade antagandet att det är CO2 som mer eller mindre styr klimatet.

John Clauser har förklarat för president Biden att han inte kan stödja den klimatpolitik han för och har dessutom vid flera tillfällen påpekat att han inte anser att det föreligger någon klimatkris.

¤¤¤

Nobel Laureate Dr. John Clauser: ”I Don’t Believe There is a Climate Crisis” – CO2 Coalition

I slutet av maj månad gav J. Clauser en introduktionsföreläsning till eventet ”Quantum Korea 2023” med temat ”Korea quantum Leap”. Det hölls av ministeriet för vetenskap och framtida planering.

Här varnade Clauser för att världen är fylld med felaktig information, bland annat kritiserade han IPCC och menade att i denna era av AI borde vetenskapen ta på sig rollen att skilja sanning från lögn. Han uppmanade de unga representanterna för vetenskap och teknik att ta sitt ansvar genom att verifiera fakta och informera allmänheten och påpekade att sanningen får man genom att observera och analysera naturliga system.

Dr John Clausers tal (från Seoul Economic Daily):

Renowned quantum physics scholar Dr. John Clauser (81), who received the Nobel Prize in Physics last year for his research in quantum mechanics, emphasized at the opening ceremony of the “Quantum Korea 2023” event, held by the Ministry of Science, ICT, and Future Planning with the theme of “Korea’s Quantum Leap,” at Seoul’s Dongdaemun Design Plaza (DDP) on the 26th. He stated, “Misinformation is being spread by those with political and opportunistic motives.” Furthermore, he remarked, “Even chatbots like ChatGPT can be better at lying than humans,” emphasizing that “distinguishing truth from falsehood is a challenging task for both humans and computers.”

During his keynote speech aimed at young Korean scientists and engineering students, Dr. Clauser urged scientists to fulfill their social role by verifying facts and informing the public, particularly in light of the potential drawbacks of interactive artificial intelligence (AI) systems that generate and provide unverified information to users. He emphasized the importance of scientists in society and called upon them to engage in fact-checking and dissemination of information.

He delved into the controversial subject of quantum mechanics and used his past research experience to illustrate his point, stating, “True truth can be found through the observation of natural phenomena.” He continued, “Scientists have obtained information through careful observation and experimentation, and they have prevented the spread of misinformation through papers and peer reviews.” He added, “In an era of rapid advancement in AI technology, the role of scientists as judges is necessary.”

Dr. Clauser, known for his stance against climate change, diagnosed the current situation as not being a climate crisis and criticized the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) for spreading misinformation. He stated, “I don’t believe there is a climate crisis” and expressed his belief that “key processes are exaggerated and misunderstood by approximately 200 times.” Dr. Clauser, who is recognized as a climate change skeptic, also became a member of the board of directors of the CO2 Coalition last month, an organization that argues that carbon dioxide emissions are beneficial to life on Earth.

Dr. Clauser received the Nobel Prize in Physics for experimentally elucidating the phenomenon of quantum entanglement, which forms the theoretical basis for quantum cryptography. He majored in physics at the California Institute of Technology (Caltech) and worked as a researcher at the University of California, Berkeley campus. As a keynote speaker at Quantum Korea 2023, he delivered a keynote lecture on the topic of quantum entanglement and also personally awarded prizes to students who won quantum-related competitions, expressing his enthusiasm.

¤¤¤

I Korea uppmanas de unga blivande vetenskapsmännen och -kvinnorna att utbilda sig så att de kan skilja på sanning och lögn, medan vi översköljs av klimat(hots)propaganda som bland annat härstammar från miljörörelsens politiskt grundade hat mot industrisamhället, gamla gissningar om klimatkänsligheten och kritiserade klimatmodeller. Dessutom hamnar vi i skamvrån eller värre om vi vågar antyda att vi har en annan uppfattning än den rådande godkända klimatideologin och värst av allt varken media, politiken eller vårt utbildningssystem erbjuder någon öppen allsidig debatt där var och en får tillfälle att sätta sig in i vad ”andra sidan ” har att berätta. Media och politikerna talar om att det fria ordet råder medan vi är många som kallar det censur och undrar över vilken framtidsplan som styr över denna vår ofrihet.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för ett viktigt bidrag för att sprida information och klarsyn i klimatdebatten. Den är tyvärr i Sverige utestängd från MSM och politiken, just där behovet för allsidig debatt är som störst. Men vi får kämpa på, dropparna har nog börjat påverka stenen lite grand i alla fall.

 2. Tack Ann,

  Skrämmande med denna cancelling-kultur.

  Här är ett (tidigare?) fall där Clauser blev stoppad från att hålla ett föredrag för International Monetary Fund (IMF).

  https://wattsupwiththat.com/2023/07/23/report-nobel-prize-winning-scientist-dr-john-clauser-who-recently-declared-climate-science-a-pseudoscience-has-his-imf-talk-abruptly-canceled/

 3. foliehatt

  Om man läser CCNow:s manifest över hur klimatets framtida katastrof ska utgöra en röd tråd i allt som presenteras i de nyhetsmedia som är medlemmar i klanen, så framstår svenska massmedias fokus på sommarens varmare områden på olika platser och olika tidpunkter runt om i världen, snarare än rapporter avseende svenska förhållanden – i ett mycket klart och naket ljus.

  För det första följer de CCNow;s regelverk, vilket ger det andra – de är medlemmar i den klubben, men har valt att inte längre skylta med detta.

  Jag vill kunna rösta med fötterna vad gäller SR/SVT. Det plågar mig att de gör detta i mitt namn, åtminstone för mina pengar.

 4. Thorleif

  Det som pågått är ju en klassisk indoktrinering av unga nästan i klass med Mao-tiden. Frågan är om vi riskerar ”Kambodjas Kmer-stadie”?
  (se Australiens kocentrationsläger under C-19 infört av WEF’s penetrerade kabinett).

  Nuvarande av myndigheter och politiker mörkade maktöverföring till FN och globalföretagen(WEF) är steg nr 2 mot totalitär maktutövning där våra liv isoleras under AI-regler med små eller inga möjligheter till rättsskydd. En förslavning med klimathotet som domare. Hela processen bygger på felaktiga klimatmodeller som ej kan verifieras.

  Betänk att propagandans huvudnummer från början varit skorstenar med utvällande vattenånga. Vilken domstol som helst skulle utdöma böter för falsk marknadsföring men staten själv tillåter att ändamålet helgar medlen. Profeten själv (skickligt lanserad av PR-folk), Greta, SER den osynliga koldioxiden.

  Beware! Vi har knappt ett år på oss att stoppa våra politikers aningslösa passivitet.

 5. Ivar Andersson

  Det finns hopp om snar tillnyktring i klimatfrågan.
  ”Bästa exemplet var det jag skrev om den 17/7 om hur man plötsligt börjat redovisa marktemperatur i stället för lufttemperatur för att kunna peka på extrema värmerekord. I detta fall gick man så långt i media att TV4:s meteorolog kände sig tvingad att ta avstånd från detta i direktsändning. Den tweet där jag berättade om detta har hittills nått 154.000 personer och fått flera tusen likes och delningar. ”
  Jan Ericsson http://www.ericsoniubbhult.se/

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 2 Tack Ingemar. Bra att whatsupwiththat tog upp det här med Clauser. Nobelkommittén måste vrida sina händer. Det verkar som att Clauser ”har råg i sin långa rygg”. Förhoppningsvis har han mycket att ge på CO2coalition i framtiden.
  För övrigt är dagens TWTW oerhört intressant. Den spinner vidare på den film från Irland som Du tidigare tiotals om. Jag börjar tro att CO2 har gjort sitt i klimatdebatten samtidigt som motståndet mot den gröna omställningen börjar växa ordentligt enligt Net Zero och BASIC+ -länderna är mer än mogna att slå världen med häpnad och den alltmer krympande västvärlden ur spel.
  KU blir viktigare för var dag som går.

 7. Thorleif

  Då klimatfrågan inte minst blivit en kostnadsfråga där politiken gjort stora ingrepp i människors liv måste man fråga sig huruvida MSM med bibehållen publicistisk etik kan få fortsätta att publicera falskheter utan konsekvenser?

  Bör inte staten själv ta ansvar utan att medborgarna måste riskera sin ekonomi genom att t.ex stämma MSM för medvetna lögner eller ivf ej säkerställda uppgifter (utebliven källgranskning) i främst säljande syften.

  Media utnyttjar onekligen att det bara finns ett officiellt klimat-narrativ på ett otillbörligt sätt. Finns det inte redan lagstiftning eller publicistiska regelverk att använda mot den här typen av oseriös verksamhet? Bara den obalans som råder vilken tycks baserad på det felaktiga påståendet att vetenskapen i klimatfrågan är avgjord. Alla verksamma inom vetenskapen vet att det är fel!

 8. Bim

  Tack Ann!
  Trodde vår Konung var helsåld på klimat-hypen, Men tydligen är han mer tänkande än jag trodde.
  Å andra sidan är det känt att många väldigt duktiga entrepenörer lider av dyslexi som tillexempel min tvillingbror (tyvärr avliden)
  Han kunde läsa en ritning utan svårigheter. Han såg hur det funkade,
  Ann LH kan ju verkligen skriva plus att hon har den där självklara insikten, att så här kan det inte fungera, i motsats till t.e.x professor Johan Rockström som inte verkar förstå någonting trots sina titlar.
  Kanske är det precis som i Henrik Jönssons senaste video, att högskolorna har rasat ihop totalt. Att bli godkänd är viktigare än kunskapen.
  I Engelska Parken 20 meter från där jag bor
  var jag igår och kollade ett valnötsträd som växer där bland vindruvor och annat. Två unga tjejer var där, i tjugo årsåldern, och diskuterade det svala vädret. De var väldigt upprörda över ljugandet om klimatet, och hyllade Elsa Widding.
  Jag tror faktiskt att jobbet här på KU och Swebbtv och många andra ställen på nätet har fått ett väldigt genomslag. Det är svårt att ljuga trovärdigt rakt mot verkligheten. Ungefär som att lämna rummet utan att öppna dörren.
  Tack Ann och alla ni andra här på KU. Ert arbete bär frukt. Till och med i Engelska Parken 😆

 9. iah

  jag har inte någonstans i svensk MSM sett hur tidningen THE LANCET gjort sig av med sitt goda rykte genom att så flagrant ljuga om de som dör av värme ock kyla. de har alltså olika skalor i samma graf och lurar de som läser grafen- se jonova eller björn lomborg

 10. Björn

  Positivt inlägg Ann L-H! Det är endast fysiker i nivå med Clauser som kan bryta upp skalet kring det antiintellektuella mörker som omger klimatfrågan idag. Utan att förstå den fysik som är en oändlig kedja av kausalitet, kan man inte heller få ut något vettigt ur de klimatmodeller som används. Förståelse är endast en produkt av mänsklig intelligens, vilken vi inte kan finna i klimatmodeller, oavsett datorernas storlek. Vi får hoppas att studenter förstår budskapet i Clausers föreläsningar om att vetenskapen måste kunna skilja på sanning från lögn, genom att observera och analysera naturliga system.

 11. Thorleif

  iah #9

  Tyvärr har flera av våra vetenskapliga publicister av vetenskapliga rön för länge sedan ko-opererats av ett forsknings-styrande näringsliv. Inte minst har det uppmärksammats tydligt under C-19 krisen.

  Man skäms å samhällets vägnar när ansvariga på dessa sedan tidigare högt vördade institutioner i bl.a kontroversiella frågor så tydligt visat sin lojalitet med kapitalet istället för vetenskapen. Det är förödande och talande om korruptionens bojor.

 12. Christian

  Det finns vissa forskare som på allvar vill sprida ut aerosoler i atmosfären för att dämpa solinstrålningen och på så vis bromsa upp klimatkrisen. Detta kan dock leda till katastrofala följder och har man väl en gång sprutat ut aerosoler går det inte att backa.

  Man häpnar över dessa helt vansinniga tankar.

  https://www.dw.com/en/solar-geoengineering-climate-solution-or-pandoras-box/a-66240255?

 13. Erik P

  Skrämmande.

  En Nobelpristagare kaxar mot Greta!

  Vart är vi på väg?

 14. Berra

  OT: 1500:- i böter för Greta, det borde vara det lägsta de kunde döma ut (fängelse fanns på straffskalan).

  https://sverigesradio.se/artikel/dagsboter-for-greta-thunberg-efter-aktion-i-oljehamnen

 15. Lennart Svanberg

  Tack Ann för ett bra, välbalanserat och viktigt inlägg i debatten.

 16. johannes

  #12
  Bara idéer, som tur är. Vänta tills de står med miljontals ton vid flygplanen/raketerna och upptäcker att det inte går. Denna förbaskade gravitation.

 17. Johan

  Undrar om John Clauser fått Nobelpriset i fysik om hans åsikter angående C02 och den påstådda klimatkrisen kommit Nobelkommittén tillhanda?

 18. Johan #17,

  Kan nobelpris bli cancellerade?

 19. Hans H

  #18

  Nej, inte enligt śtadgarna. Det är upptäckten inte personen som är det viktigaste

  Har man inte haft den diskussionen runt DDT?

 20. Ulf

  Jätteintressant med Korea. Det vill man veta mer om. Är de inte drabbade av klimatreligionen?

 21. Johan

  #18 #19

  Några fredspris borde ju onekligen cancelleras tycker man. Al Gore och Obama till att börja med.
  De är roliga norrmännen!

 22. Slabadang

  Tack Ann!

  “Misinformation is being spread by those with political and opportunistic motives.” Furthermore, he remarked, “Even chatbots like ChatGPT can be better at lying than humans,” emphasizing that “distinguishing truth from falsehood is a challenging task for both humans and computers.”

  Den avslöjande totala tystnaden från MSM när twitterfilerna bevisade att vi har ned ett internationellt politiskt och mediaindustriellt censurkomplex att göra.

  Bakom de godhetsmannekängande empatiskt signalerade fasaderna döljer sig de hänsynslöst psykopatiskt parasiterande opportunisterna på sina offer, Med Machiavellis härskartekniker göder och föder de sin egennytta och narcissism.

  Deras lätta offer är de med äkta empati ansvarskänsla och moral. De psykopatiska parasiterna har ingen sådan som helst och till profilen tillhör total skamlöshet. Därför kan de ljuga hur mycket som helst. De säkerställer att de själva gynnas nedan någon annan skall betala.

  Vi som försökt föra en öppen sanningssökande debatt om olika ämnen märker snart att det inte går då motparten bara har allt att vinna och inget att förlora på att sky debatten och argumenten eftersom de vet att deras kejsare är naken.
  Visst är det konstigt med alla typer av ”etiska regler” att ansvar för lögner aldrig formuleras eller regleras?

  De rena ”godhetens” ljugande falska presstituerade glapptrutarna vi tvingas se och höra i media är helt skamlösa Erika Bjerström tillhör de absolut värsta1
  Men det är en gigantisk flock med ljugande parasiterande psykopater i klimatfrågan. Al Gore?
  Man kan i¨nte annat än djupt förakta dessa individer som ställer till en sån skada utifrån så många olika och djupare perspektiv.

 23. Thorleif

  #22

  Ja och dessa människor upplever sig själva ståendes i centrum av allt! Kan de känna större njutning?
  Och så mycket bra betalt dessutom. Men det är lätt för vissa personlighetstyper att skörda i medgång. Lars Bern som jobbat i industriella miljösammanhang kände Bjerströmskan som en förhållandevis kompetent person från förr men undrar konsekvent sedan länge vad som tagit åt henne?

 24. Brutus

  # 22, 23 : Hear, hear!

 25. Thorleif

  Huvudtrenden just nu;

  https://ritholtz.com/wp-content/uploads/2023/07/shiftinmean.png

  Är det bättre här? Notera att Science saknas.

 26. Lars Kamel

  De klimathotsreligiösa har satsat på att hela tiden ljuga, för att kunna lura alla människor hela tiden. Det går inte att lura alla människor hela tiden. Bland annat enligt ett uttalande som tillskrivs Abraham Lincoln. Men nog borde det redan före hans tid ha stått klart att det inte går att lura alla människor hela tiden?
  Det går att lura somliga människor hela tiden, men inte alla. De som låter sig luras hela tiden, är de som blir klimataktivister. Medan andra börjar att tvivla, om de ens någonsin har trott på lögnerna.
  Så skaran av klimathotstvivlare ökar. Det är inte frågan om huruvida klimathysterin kommer att dö ut. Det är frågan om hur lång tid det kommer att ta och hur mycket pengar som dessförinnan kommer att ha slösats bort på totalt meningslösa klimatåtgärder.
  Och förresten: Hur många människor kommer att dö i följderna av dessa meningslösa klimatåtgärder?

 27. Ann Löfving-Henriksson

  # 22 Sentomsider, Tack Slabadang! Du piggar upp som alltid.