Klimat- och koldioxidfrågan och kampen om PFP

Under almedalsveckan fick våra riksdagspartier möjlighet deklarera sina aktuella åsikter kring den allt överskuggande klimat- och koldioxidfrågan. Deras budskap visade att det i vårt lands politiska ledning råder konsensus om att vi måste ”ställa om”, det vill säga sträva efter att nå Net Zero koldioxidutsläpp. Vårt samhälle har därmed för närvarande förlorat kampen om PFP, ProblemFormuleringsPrevilegiet.

Men, som bekant är konsensusåsikter inte detsamma som vetenskapligt grundade insikter.

¤¤¤

img 2536ps

Princetonuniversitetet, ett av världens högst rankade universitet

Under Princetonuniversitetets alumnvecka i maj fick tidigare elever möjlighet att återsamlas, utbyta tankar och till och med få del av aktuell vetenskapligt grundad information i klimatfrågan när företrädare för CO2Coalition redovisade sina insikter och åsikter.

Den för bloggen väl bekanta biologen och före detta miljöaktivisten Patrick Moore, fysikern William Happer samt ekonomen Bruce Everett fick 15 – 20 minuter var för att från sina respektive horisonter förklara rubrikens WHY. De lyfte fram grundläggande och avgörande fakta som både media och våra valda politiker borde kunna ta till sig:

Why Climate Change is NOT an Emergency – CO2 Coalition

(i länken kan man klicka fram värdefulla bilder från föreläsningen)

Som inledning till föreläsningen konstaterades att klimatberättelsen är tudelad.

Den ena sidan domineras av aktivism från FN/IPCC/SPM och politiska auktoriteter från allsköns regeringar inte minst USA med sin ”klimatkejsare”, John Kerry. Den sidan deklarerar klimatnödläge och dess aktivister kräver total omställning av det globala samhället.

Aktivistsidans berättelse dominerar här i väst och har karakteriserats av Dr John Clauser, 2022 års Nobelpristagare i fysik så här:

” The popular narrative about climate change reflects a dangerous corruption of science that threatens the world´s economy and the well-being of billions of people.”

…den populära berättelsen återspeglar en farlig förvanskning av vetenskapen vilken hotar världens ekonomi och miljarder människors välmåga.

Den på vetenskap grundade sidan däremot visar att det inte föreligger någon nödsituation. Den lyfter dessutom fram koldioxidens positiva effekter.

Dr Patrick Moore var först ut bland de tre huvudtalarna. Han visade att jordens temperatur och koldioxidhalt i ett historiskt perspektiv verkar oberoende av varandra. Det stöder inte den CO2-skräck som sprids av aktivisterna.

När det gäller Net Zero visar P. Moore även att CO2-halten under de senaste 160 årmiljonerna stadigt har minskat och att den närmat sig växternas svältgräns på 150 ppm. Mänsklighets användning av de fossila bränslena där både värdefull energi och CO2 frigörs har dock vänt den utvecklingen. Vår CO2-fattiga atmosfär berikas alltsedan industrialismens första tid med växtnäring. Det har resulterat i att jorden sedan en rejäl mansålder tillbaka grönskar alltmer vilket även beräknas fortsätta in i en dunkel framtid.

ladda ned

¤¤¤

Dr William Happer nämner inledningsvis att ren fysik visar att det inte föreligger någon klimatkris och att det inte heller kommer att bli någon.

Han säger kort och gott att den enda säkra konsekvensen av en ökning av CO2-halten från 280 ppm till den aktuella på 420 ppm har blivit en väsentlig produktivitetsökning i jord- och skogsbruk samt en allt grönare jord.

Både den geologiska historien och grundläggande fysik visar att koldioxiden, trots den dominerande berättelsen, inte är någon ”kontrollknapp” för Jordens klimat.

Sedan förmedlar W. Happer följande budskap från aktuell Fysik:

 Final message of Physics

 • CO2 is a very ineffective greenhouse gas.
 • For clear skies doubling CO2 only reduces thermal radiation to space by about 1% (IPCC agrees).
 • For no feedback, doubling would only increase the absolute temperature by about ¼ % or 0.75 ℃.
 • Most feedbacks in nature are negative, not positive.
 • So, clouds and other feedback mechanisms are likely to decrease the feedback-free warming.

Sammanfattning:

CO2 är en ineffektiv växthusgas, en fördubbling av CO2-halten minskar utstrålningen till rymden med 1% vilket ökar den absoluta temperaturen med 0.75 ℃. Återkopplingar i naturen är för det mesta negativa. Förmodligen minskar moln och andra mekanismer den beräknade uppvärmningen.

Happer avslutar med

 • Giving our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness to achieve ‘net zero’ is not justified by physics.

Att ge bort vår rätt till ett liv i frihet och strävan efter lycka för att nå Net Zero rättfärdigas inte av vetenskapen.

¤¤¤

Dr. Bruce M. Everett sammanfattar budskapet från ekonomhåll.

Han motbevisar tre vanliga myter

 • Förnybara energikällor är billigare än de fossila – Fel!
 • Det globala samhället har enats om att reducera CO2 emissions – Fel!
 • CO2 har gjort naturliga katastrofer värre – Fel!

och sammanfattar kravet på avkarbonisering med att den är

 • Onödig
 • Oönskad
 • Omöjlig och – det sker inte.

¤¤¤

Hela budskapet sammanfattas slutligen med två frågor och svar

Vad skulle hända

 • om aktivisternas konsensusberättelse med deras NetZero-politik genomförs?

Svaret är begränsningar och restriktioner vilket även gäller tredje världen

Vad skulle hända

 • om de oberoende experternas med sin vetenskapligt grundade berättelse genomförs?

Svaret är fortsatt utveckling och åtkomlig energi även till 3:e världen.

 

Sist av allt kommer den för många överraskande poängen:

Oavsett vilken berättelse som kommer att genomföras blir dess

påverkan på klimatet FÖRSUMBAR.

¤¤¤

Innehållet här är nog ganska väl känt för bloggens läsare. Ju fler som får och tar del av oförvanskad (!) Vetenskap desto större möjlighet får den vetenskapliga sidan av berättelsen att erövra både PFP, media och politiken, vilket i sin tur innebär att våra barn och barnbarn kan få behålla

”rätten till ett liv i frihet och strävan efter lycka”.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Stort tack Ann för ditt utmärkta inlägg. Plötsligt blir en regnig sommardag som idag en gyllene möjlighet till förkovran om klimatet baserat på solida fakta.

 2. Evert Andersson

  Tack Ann! Instämmer med min debattbroder Mats.

 3. Lars Bentell

  Regeringens nye klimatutredare Prof Hassler har här en vetenskaplig grund att stå på för sitt arbete
  http://www.gp.se/1.104295298

 4. Evert Andersson

  Kunde inte vänta med att titta på länkens video. En suveränt kompakt argumentering mot klimatkris och västvärldens tro att vi kan lösa ’problemet’. Inte minst Dr Everett ekonomiska och energipolitiska inlägg. Dr Happer och Dr Moore lika bra som vanligt, men de är mer sedda.

  Missa inte detta. Se hela inkl. frågedelen på slutet.

  Ann förtjänar ett upprepat tack. Alla borde se detta. Tänk om en liknande diskussion fick föras vid något svenskt universitet eller högskola.

 5. Ann Löfving-Henriksson

  # 3 Lars Bentell. Tack för länken, det är bra att regeringen börjar rota i klimatfrågan, men på vad sätt klargör länken att Hassel har en vetenskaplig grund att stå på?

 6. Ann Löfving-Henriksson

  #4 Evert! Tack för att Du tog Dej tid fördjupa Dej i föreläsningen och diskussionen efter den tämligen torftiga aperitiffen jag skrev. CO2Coalition med dess grundare W. Happer har blivit en ovärderlig källa och att luta sig mot. Jag instämmer helt i Din önskan om att Sverige skulle kunna bjuda på något liknande, men hur slå dessa giganter?

 7. Lars Bentell

  #5 Ann L-H ”här” syftar på CO2-coalition-länken som du introducerat i din text. Beklagar denna otydlighet

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Lars, Tack! Jag vågade inte tänka i de banorna.

 9. Adepten

  Bilden nr 49 tog jag till mig och tror på var följande:

  Fysikens budskap
  • CO2 är en mycket ineffektiv växthusgas.
  • För klar himmel minskar fördubbling av CO2 endast värmestrålningen till rymden med cirka 1 % (IPCC håller med).
  • En fördubbling av CO2 ökar den absoluta temperatur med cirka ¼ % eller 0,75 grader C.
  • De flesta återkopplingar i naturen är negativa, inte positiva.
  • Så moln och andra återkopplingsmekanismer kommer sannolikt att minska den återkopplingsfria uppvärmningen.
  • Att ge upp våra rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka att uppnå ”netto noll” är inte motiverat av fysiken.

 10. Tack, mycket bra.

  Men naturen kommer sannolikt att ändra PFP. Missuppfattningarna är hialösa och utbredda men när klimatet vänder ner kommer dessa skrönor inte längre vara gångbara.

  #9
  ….En fördubbling av CO2 ökar den absoluta temperatur med cirka ¼ % eller 0,75 grader C…..

  Isolerat kan det vara så, allt annat lika, men bland alla andra orsaker som varierar är inte heller detta annat än en teoretisk och obrukbar observation då den försvinner i bruset av mycket större påverkansfaktorer. Det kommer både politiker och de som anser sig företräda vetenskap att få lära sig. Och deras efterföljare.

 11. Stort tack Ann L-H, Utmärkt sammanfattning.

  Lars B #3,

  GPs har ytterligare en omställningskritisk artikel idag:

  https://www.gp.se/ledare/syna-den-gr%C3%B6na-omst%C3%A4llningen-1.104522006

  Per-Ola Olsson kommer inte att bli långlivad i GP, eller på någon annan av de stora tidningarna.

 12. Lars Bentell

  #11 Ingemar N
  Du har nog rätt. Risken är att man får hålla sig till gamla nummer av MSM-publikationer. Det mesta som skrivs nu kommer från trista alarmister. En som redan 2007 magiskt kunde förutse framtiden är denna https://www.svd.se/a/44f3b394-721c-37de-945c-432f1370a39f/klimatet-en-politisk-guldgruva

 13. Adepten

  # Alvar Nyrén

  ”….En fördubbling av CO2 ökar den absoluta temperatur med cirka ¼ % eller 0,75 grader C…..
  Isolerat kan det vara så, allt annat lika, men bland alla andra orsaker som varierar är inte heller detta annat än en teoretisk och obrukbar observation då den försvinner i bruset av mycket större påverkansfaktorer.”

  Vilka andra större påverkansfaktorer tänker du på?

 14. Evert Andersson

  # 12 Lars Bentell

  Bra artikel och ett skratt mår man bra av också 🙂

  ”Det alternativ som har diskuterats mest är vindkraft. Så länge det saknas möjligheter att lagra el eller lagstiftning som medger att människor bara jobbar när det blåser är resonemangen om att hålla industrin med el från vindkraft ungefär som att diskutera om enhörningar gnäggar.”

 15. johannes

  Tack Ann

  ”Dr Patrick Moore var först ut bland de tre huvudtalarna. Han visade att jordens temperatur och koldioxidhalt i ett historiskt perspektiv verkar oberoende av varandra”

  Bokslut i frågan. Det räcker att konstatera så. Varför ens tjafsa modeller eller atmosfärsfysiktsteorier med ”ökad höjd”?

  Tyvärr är våran berikning av växtmat högst temporär. Hälften av den CO2 vi släppt ut efter WW2 är uppslukad av hav och biomassa. Vi har 420 men släppt ut för 560 ppm med start från 300 ppm så här kan inte framtida generationer få någon glädje.
  Om bara kanske 5 miljoner år är det rökt om inte växterna panikutvecklar C4 andning, då får vi kanske ytterligare 5 miljoner år.
  Do the math!
  Det är ingen komet eller svällande sol som sätter stopp för livet.
  (Ja,ja, det finns varelser som inte brukar CO2 med de är ynkliga och små)

 16. #13
  Jag tänker framför allt på den helt överskuggande faktorn solen och den därav följande faktorn Globalstrålningen. Naturliga variationer således.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-26

 17. Ann Löfving-Henriksson

  # 15 Johannes, ja varför tjafsa om det som alltför få förstår. Undrar just om en enkel liten insändare kring detta ickesamband skulle kunna passera i MSM.
  Värt ett försök!

 18. Berra

  OT: EU-parlamentet har godkänt lagen om att återställa 20% av brukad mark. Måtte detta gå att ångra.

  https://sverigesradio.se/artikel/eu-braket-om-naturlagen-over-forslaget-godkanns

  https://sverigesradio.se/artikel/forslag-om-naturrestaurering-far-ja-i-eu-parlamentet

 19. Berra #18,

  EU är helt fokuserad på att dra ned Europa till fattigdomsnivå där vi inte ens kan föda vår egen befolkning. Swexit nu! innan det är för sent.

 20. Berra

  #19 Ingemar:

  Tyvärr är det inte bara EU utan även FN som driver på detta.

  Samtidigt så står Kina och skrattar och tar två nya kolkraftverk i drift…per vecka…

 21. Ann Löfving-Henriksson

  # 18 Berra Tack! Det vore intresserat att av EU-folket få veta vad brukad mark är. Vid närmare eftertanke är ju i princip all mark brukad från betesmarkerna i fjällen till gruvor ja allt som inte är i ursprungligt skick. Till och med våra ”oändliga” myrmarker har ofta varit brukade, t.ex. till torvtäkt, utdikning och myrslåtter.
  Hur hela friden ska 20% av allt detta kunna återställas till ”ursprungligt skick.
  Det går säkert att komma överens om omöjliga MÅL här också.

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Tillägg, vad ursprungligt skick är är väl också tveksamt. Tiden innan människan började påverka sin omgivning mer än till samlande, jakt och fiske?

 23. Berra

  #21, 22 Ann L-H:

  Min gissning är att svenska myndigheter kommer att tolka det som före samlandet.

  Hur EU tänkt sig det kan jag inte ens gissa. Det kan lika gärna vara dagen för EU-medlemskap som före de gamla grekerna…

  Oavsett så kommer säkert Sverige att rycka åt sig ledartröjan och vara ”bäst i klassen”.

 24. Ulf

  Och apropå den stora massutrotningen och inte minst insektsdöden, har man nu hittat 50 nya insektsarter i Norrbotten. Inte lätt med verkligheten för domedagsnissarna.

 25. foliehatt

  Ann, #22
  det som avses måste vara så som det såg ut på jorden efter den sjätte dagen var komplett. Det blir annars mycket svårt att finna en definition på ”ursprungligt skick” som alla inblandade parter kan komma överens om.

 26. Återställning till ursprungligt skick är väl en skog av vindkraftverk – om dessa gröna drömmare får bestämma.
  Deras bild av vetenskap och natur är helt obegriplig.

 27. Adepten

  #25 foliehatt

  👍🤣

 28. #Magnus Blomgren 26#

  Politiken, inklusive den om naturvård, dikteras idag av stadsbor som är högljudda och självsäkra, men har noll kunskap om natur, djur och jordbruk. Jag ser det på nära håll här i Frankrike och det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda i Sverige. Resultatet kan inte bli annat än katastrofalt.

  Speciellt jordbrukspolitiken har en potential att skapa verklig hungersnöd om nuvarande ”ekologiska” linje fullföljs.

 29. Berra

  #28 Lars M:

  Är ju ingen mening att ha jordbruk, maten finns ju på Ica…

 30. PS

  WEF,FN, WHO,EU, de vill ALLA åt samma håll. ?:an är hur vi får folk att vakna då MSM å PublicService lägger locket på å indoktrinerar å skrämmer i fel / ’annan’ riktning.
  Det som stör mig mest är att vi fyller våra barns hjärnor med direkta felaktigheter, ljug alltså. Hur kan västvärlden vara så korkad, visst money talks men,,,,,,!?
  Är svaret så enkelt att vi kommit så långt från Upplysningen att vi hamnat i så svagt ljus att vi medvetet springer åt fel håll?
  Som Jordan Peterson säger ’det måste vara bra att öka hjärnkapaciteten’. Att agera tvärtemot borde vara likställt med förräderi, tycker vi då, ME, My self and I.
  Frågan är vad som krävs på riktigt för att ’folk’ ska vakna?
  Jag är inte emot förändring men all förändring är inte bra förändring. Ett ansvar vi borde ha är att vi ska bevara och utveckla det som är bra och avveckla å förändra det som är ’dåligt’
  Eller tänker jag ’fel’?
  De tidigare högstående kulturerna har väll vad jag förstått utvecklats i positivare riktning i ca 250år. Sen har de förstört sig själva, dekadens?, så även vi under pågående. Addera in religionens gemensamma nämnare om att sträva åt samma håll samt fylla något hål i den mänskliga själen i tron om något ’bättre’+ skrämma skrämma.
  Detta nya ’Bättre’ baserat på lögner? Nä! Det skriker i varenda cell på mig.
  Håller på att bli defatistisk, men då kan man ju lika gärna ge upp. Att ge upp bär mig emot. Så, tack för att ni på KU finns. behövde skriva av mig lite. Mvh P

 31. Brutus

  #29 Berra : Kor bara fiser. Bort med dem. Det finns ju mejerier!!

 32. #Berra 29#

  Precis, redan Mona Salin lär ha sagt: Vad ska vi med banker till när det finns bankomater? Det ligger mer i de här anekdoterna än man först tror.

 33. Sören G

  Hörde på TV-nyheterna att haven blivit grönare p.g.a. koldioxidutsläpp och som resultat mer alger. Är det ett problem?

 34. tty

  Apropå att återställa natur i ursprungligt skick påminner det mig om en botaniker som hade varit med i en diskussion om vad som är ”ursprungligt”. Han hade frågat vad man i Mellaneuropa ansåg vara ”naturlig vegetation” och fick svaret att det var den vegetation som fanns innan människan började påverka den. Varpå han svarade att i stora delar av Sverige så blir det blåstång.

  Vilket är helt korrekt, eftersom kustmarkerna omedelbart började betas så snart landhöjningen gjorde det möjligt, så har någon ”naturlig” vegetation har aldrig funnits där under denna mellanistid.

  Och ja nästan precis allt i Sverige är kulturlandskap. Även tillsynes jungfruliga myrmarker har oftast varit utsatta för kärrslåtter eller torvtäkt. En bekant till mig som var kvartärgeolog sökte under hela sin karriär efter någon våtmark i Skånes slättområden där han kunde få en kontinuerlig torvprofil från isavsmältning till nutid för pollenanalys, men han lyckades aldrig. Varenda kärrhåla, om än aldrig så liten, hade använts för torvtäkt.

  Samma sak gäller t ex för vartenda sjö och vattendrag i bergslagsområdet. De har alla, hur små de än är, dämts, reglerats och letts om för att driva hyttor eller flotta timmer.

  Och skogarna har avverkats och betats överallt och i årtusenden. Där finns gamla röjningsrösen, fornåkrar, kolbottnar, tjärdalar, torprester, ödesböl, gränsrösen, stensträngar, svedjor, täkter, gruvhål, hyttruiner, hålvägar, boplatser, gravfält….
  Kanske inte alltid så uppenbart för den oinvigde, men de går att hitta om man vet vad man letar efter.

  Och vad är ”ursprungligt”? Det som fanns innan de första renjägarna, eller före de första bönderna, eller före den stora tidigmedeltida kolonisationen av skogsbygderna, eller före de stora skiftesreformerna på 17-1800-talet, eller före den stora omvandlingen av jordbruket efter 1945, eller….

  Och inget av dessa kan för övrigt återställas. Klimatet har förändrats, glaciärer har smält bort och återbildats, jord- och vattenkemin har förändrats, landet har höjt sig, våtmarker har vuxit igen, djur och växter finns inte kvar, och nya arter har tillkommit.

  Skulle man vara litet elak så skulle man kunna försvara en snabbare höjning av havsnivån såsom varande en återställning av våra kustområden i tidigare skick.

 35. tty

  #33

  ”fytoplankton” är ett bättre ord än alger i detta sammanhang, eftersom inte alla fotosyntetiserande organismer i havet är alger.

  Det kan vara ett problem lokalt på kontinentalsocklarna och i m l m isolerade bassänger som Östersjön där döda organismer kan samlas i djuphålor och ge upphov till syrefria bottnar. Ute i djuphavet är det inget problem. Tack vare vårt ishusklimat är djuphavet väl ventilerat med kallt syrerikt vatten från Arktis och Antarktis. Allt sjunkande dött material äts upp av organismer och återgår till vatten och koldioxid.

  För övrigt är just ansamling av organiskt material på syrefria bottnar en av de viktigaste mekanismerna som tar bort koldioxid från atmosfären, men den fungerar mycket dåligt i vårt extrema ishusklimat.

 36. Berra

  Man kanske ska börja med att återställa Södermalm?

 37. Mikael Andersson

  Ski Sunne går i konkurs, enligt Värmlands Folkblad är den direkta orsaken regeringens bristande klimatpolitik…
  Vart ska detta sluta?

 38. Fredrik S

  Mikael Andersson #37

  Jag läste att stigande elpriser och få sommarbesökare var direkta orsaken.

  Socialdemokratiska ledare är mer korkade än vanligt efter valet, inte bara i Värmland.

 39. Ann Löfving-Henriksson

  I # 18 initierade ”Berra” en oerhört intressant diskussion om människans påverkan på landskapet genom tiderna kontra överhetens krav på 20%-igt återställande av detta tilltag.
  En diskussion kring mänsklighetens energibehov och påverkan på landskapet genom tiderna i ett LCA-perspektiv måste ligga till grund inför det politiska kravet på återställning. Det perspektivet har potential för att bli en intressant natur- och kulturhistorisk ögonöppnare för ”kramare” av alla de slag.
  Lars Kardells stora genomgång av Svenskarna och Skogen del I och II vore en värdefull källa att starta med.
  Den största insatsen idag vore att ”återställa” genom att omedelbart stoppa de Gröna Industriprojekten i norr och planering för och byggandet av alla landskapsförstörande projekt för energiförsörjningen nutid.

 40. Magma

  #18
  Var på en intressant föreläsning för ett par år sedan som handlade om människans intåg i Sverige för 16000 år sedan och hur de sedan vandrade norrut i samma takt som isranden på inlandsisen drog norrut … är det månne bilden av ”före människan påverkade” …. kala berghällar och rullstensåsar …
  I så fall kan jag förstå varför man vill ”gräva ner” all koldioxid man kan komma åt, eftersom den på något mystiskt sätt värmer och befrämjar växtlighet så är den naturligtvis ett gissel för dem som vill tillbaka till det ursprungliga … 🤔

 41. Katarina

  Känner någon till en bra länk till beslutsunderlaget till det senaste EU beslutet om återställning av naturen och gärna en tolkning/granskning av vad beslutet innebär mer praktiskt. Det har ju pågått ett väldigt omarbetande innan förslaget godkändes, så det borde vara ganska många detaljer som omfattas av beslutet.

 42. Göran

  Ursprungligt skick existerar inte. Allt förändras över tid. Efter tusentals meter is över Sverige är väl det ursprungliga skicket bara en grushög. Och, snart är det dags för en ny omgång tillverkning av grushög. Så, vad är det för mening med att återställa något som bara ska bli pulver?

 43. Nr 37 & 38
  Ski sunne – har numera stora vindparker på sina skogsklädda bergsryggar – därför slutade min familj och mina kompisars familjer att åka dit.

 44. Karl Erik R

  #43 Magnus

  Den viktigaste återställningen av förstörd natur måste väl ändå vara den senaste förstörelsen. Vindkraftverk ska rivas, fundamenten övertäckas, vägbanor och övriga ytor jämnas ut och slutligen plantera skog över allt.

 45. Rossmore

  Patrick Moore tweetade en länk igår där en av Nobelpristagarna i Fysik 2022 uttalar starkt stöd för vad alarmister inte vill höra. Vore förvånande om även detta kan tigas ihjäl.

  https://gript.ie/nobel-laureate-climate-science-has-metastasized-into-massive-shock-journalistic-pseudoscience/

 46. Bim

  Tack Ann LH och alla smarta kommentatorer.
  Rena julafton att läsa KU i dag.
  Trots att att solfan skiner och det är grönt och jäkligt utanför fönstret.
  Vad vore livet utan KU

 47. Ann Löfving-Henriksson

  # 45 Rossmore. Tack. Denne nobelpristagare är densamme som nämns inledningen av det här inlägget. Förhoppningsvis gav föreläsningen i vetenskapens högborg globalt en extra skjuts till klimathotsskeptikerna.

 48. foliehatt

  Magnus blomgren, #43,
  – den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.