Bubblan nära att brista

bubblan brister
Vetenskapliga samfund har lagt locket på när stora delar av deras medlemmar har protesterat mot överdrifterna i klimatlarmen. IPCC låtsas som det regnar då externa granskare funnit allvarliga problem med hur panelen arbetar. Politikerna i väst försöker köra på med ännu större åtaganden för att minska koldioxidproduktionen. Storstadsmedia håller envist ute all kritisk granskning och debatt kring IPCC, Climategate och den globala uppvärmningen (som vi inte sett mycket av under det senaste decenniet).
Men alltfler börjar inse vilka oerhörda kostnader som klimatpolitiken medför. Och det börjar så sakta nå ut till massmedia och till allmänheten. I Kalifornien har man visserligen just haft en folkomröstning om huruvida man skulle fortsätta den inslagna gröna politiken. Med en enorm insats från den subventionsberoende industrin och finansmän som Soros och Al Gore så lyckades man vinna gehör för en fortsättning. Nu skall delstaten höja sin ambitionsnivå från 20% till 33% reduktion av CO2-utsläpp. Men delstaten är redan nära bankrutt, och med denna fortsatta politik så är bankrutten säkrad. Om denna självdestruktiva politik skriver Appeal-Democrat .
Här analyseras hela USA:s energipolitik i ett internationellt perspektiv.
Miljardrullningen i form av subventioner till olönsam energiteknik och en halvkriminell handel med koldioxidekvivalenter är i full gång och belastar skattebetalarna i Europa. Halva EU verkar vara vid ruinens brant och kostnaderna för industrin och elen för allmänheten bara ökar. Storbritanniens hela elproduktion behöver förnyas inom blott några år och dess politiker tror att kolkraft skall gå att ersätta med vindkraft. Här döms hela den gröna politiken ut som fullständig galenskap.
Och så här kan man hålla på i land efter land. Etanolen som skall få oss att köra CO2-fritt innebär dyra bilar som går sämre och de politiska kraven har medfört nedlagda bensinmackar i glesbygden. Vindkraften förstör landskapen och dödar fåglar. Solpaneler är ett dåligt och dyrt alternativ i nordliga länder med lite sol. Alltihop hålls enbart uppe genom massiva skattesubventioner och höga elpriser.
När priser och skatter ökar, när jobb försvinner, när landskap förstörs, när fattigdomen i världen ökar och när vintrarna fortsätter att vara kalla så kommer folk att börja undra. En del börjar kanske t.o.m. att fråga varifrån den världsbild kommer som säger att alla dessa offer är nödvändiga. Man kommer att ställa frågor om klimatforskningen och IPCC. Och man kommer att upptäcka att vetenskapen inte är så säker och att det finns delade meningar. Fler kommer att upptäcka Climategate och alla andra forskningsskandaler som diskuterats på bloggarna under flera år. Och man kommer att undra varför politiker och stormedia aldrig pratade om detta.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ”Javisst gör det gott när bubblor brister!”
  Fritt efter Karin Bojs.

 2. fogge

  Jag gillar inte när ni skriver att Bubblor brister.
  Detta med tanke på att jag är en Bubbla (VW )ägare av rang 😉

 3. pekke

  Ord och inga visor.

 4. Bra Ingemar, det ska bli spännande att bevittna fallet, det är många skatter och verksamheter som är motiverade av CO2-hotet, utan det fanns ingen anledning att beskatta elektrisk energi mer än ved… med moms…
   
  Jag försöker se hopp i Europa och då slår det mig att den östra delen är minst vansinnig, från Serbien till Finland, satsas stort på kärnkraft.
   
  Litauen hoppas få in kapital till årsskiftet för att bygga nya reaktorer till ersättning av Ignalina, tidigare var Polen, Lettland och Estland med, men Polen satsar helt på egna reaktorer och även egen uranbrytning. De andra baltländerna tycks backat en bit. Ryssland bygger reaktorer på gränsen.
   
  Ryssland ser ju att exporten av gas kommer få stor konkurrens när USA har sina fabriker för tillverkning av flytande skiffergas klara, samtidigt har Ungern och många andra länder möjlighet att utvinna enorma mängder skiffergas (även Sverige).
   
  Då kommer ryssarna att sälja elektrisk energi i stället, från allt billigare kärnkraftverk, nyligen skrevs ett avtal med Australien under om uranleveranser till Ryssland.
   
  Ryssland leder troligen dessutom utvecklingen av GenIV.
   
  Ryssland kommer fortsätta i energibranschen men gå från olja, kol och gas till elenergi och energikrävande produkter som aluminium.  En+group som köpt in sig i Rosatoms GenIV SVbr-100 projekt har ambitionen att bli just världsledande på aluminium.

 5. Helge

  Eftersom samtliga partier mer eller mindre sitter vid skampålen, tror jag man bara svänger och låtsas som det regnar. Dvs om inte något parti ser fördelar och gör politik av det. Det är en stor risk att plötsligt vända och gå mot strömmen, har alla fel kan man inte ställas till ansvar på samma vis,  är man först med att vända kan man straffas även om man har rätt.
   
  En ny ledning för socialdemokraterna? Kanske de har tidigare klarat att vara pragmatiska i energifrågor.
   
  Folkpartiet? De är idag det mest kärnkraftsvänliga, åtminstone i media. Men har även kopplat frågan till klimatet.
   
  Moderaterna? Reinfeldt har inte tagit ordet klimat i sin mun i år. Gjorde en sökning och hittade inte ett uttalande 2010. Så någon form av omsvängning är kanske på gång.
   
  Centern, miljöpartiet och VP, knappast, de har lagt för mycket av sin prestige i att koldioxiden är roten till alla miljöproblem.
   
  KD är lite av outsider i frågan, fast nu när Ingemar Vänerlöv gått i pension, han var ju tidigt ute med att vilja ha en omprövning av ”klimatpolitiken” (vilket märkligt ord).
  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ372
   
   

 6. Briljant formulerat!

 7. Kent Forssgren

  Vilken riksdagsmotion! En alldeles lysande och avslöjande sammanställning om klimatlarmen. Man undrar hur många ledamöter läste denna innan de avslog den?
  Vore intressant om Ingemar Vänerlöv själv ville kommentera reaktionen i riksdagen. Blev det över huvud taget någon debatt? Eller knäpptyst. Vad sades i det egna partiet?  Vad säger KD om klimatlarmen i dag? Jag vet att i alla fall en kd-ledamot arbetar starkt för att stoppa vindkraften.

 8. Adolf Goreing

  #5 måste säga att jag häpnade när jag läste KD-mannens insiktsfulla motion. Den är ju en briljant sammanfattning av skeptikernas hållning.

 9. Claudius

  AGW-arna kör på precis som den druckne, letar efter nyckeln under gatlyktan eftersom han ser bättre där, men har troligen tappat den på nåt helt annat ställe.
  Dessutom har det ju blivit bra business att fortsätta att dra både regeringar och vanliga dödliga vid näsan.

 10. PD.

  Det är närmast en skandal att våra politicker sopar allt under mattan.
  Men förklaringen finns i det lite mera finstilta i KD politikerns motion.
  Det om skatterna.
  PD.

 11. Slabadang

  Det finns fler riksdagsmän som är lika förbannade som vi!
  Återigen får vi bevis på partipiskans antidemokratiska funktion.
  Konsensus = Dumhet.

 12. För sådana som mig som blir alltmer uppgivna på de politiska ledarnas klokhet, är det uppbyggligt att läsa Ingemar Vänerlöf.
   
  De i ledande ställning har troligen hela tiden insett att svensk klimatpolitik saknat varje form av verkan på det globala klimatet.  Det handlar bara om att öka den andel av samhällets resurser som beslutas om av politiker.
   
  Det vore annars enkelt att leda i bevis att just de resurser som används genom politisk styrning, är mindre resurssnåla och önskade av medborgarna, än vid friare val.
   
  Vill man energispara och skapa ett hållbarare samhälle, vore det bäst att minska den sfär som är helt beroende av politiskt fattade beslut för sin verksamhet.
  Öka beslutsmakten i den civila sfären där medborgaren får ett större förtroende att fatta egna beslut om hur dennes del av landets resurser ska användas.
   
  Eller hur Lars Ohly?

 13. HELA SANNINGEN BAKOM NUMERA AVSLÖJADE -GROTESKA BLUFFEN, OCH KLIMAT-LÖGNEN FRÅN FN:s POLITISKA  IPCC.
  Webster Tarpley: The Next Decade 1/4
  http://www.youtube.com/watch?v=OiydAIz7-DE
  Webster Tarpley: The Next Decade 2/4
  http://www.youtube.com/watch?v=EIcwfLwujB8
  Webster Tarpley: The Next Decade 3/4
  http://www.youtube.com/watch?v=nhBG-tuEx3c
  Webster Tarpley: The Next Decade 4/4
  http://www.youtube.com/watch?v=rC59uiMYnPU

 14. Slabadang

  De proffessionella skrämselhallikarna på vetenskräpsredaktionen är på G igen!
  Nu handlar det om ”peak fosfor”. Man kan inte annat än numer skratta åt påståenden som ”Kan leda till världskrig”  ”Det är vår mat det handlar om” ”Lika viktig som klimatfrågan” ”Tänk om ett enda land skulle sitta på allt färskvatten” . Att SVTs vetenskräpsredaktion är kidnappad av NGO vet vi sedan länge.
  Nu finns det dock en hel annan seriös studie av IFDC som kommer tll helt andra slutsatser än vad Dana Cordell och Rockströms SEI kommit fram till. Det är är inga som helst problem för SVTs vetenskräpsredaktion att såga IFDCs genomarbetade rapport.De hävar nämligen att IFDC står ”gruvindustrin” nära!!??????
  Vilka som står Cordell nära är tydligen inte intressant.
  http://phosphorusfutures.net/who-we-are
  Det är tydigen inte längre saklig fakta som skall bedömas utan vem som hävdar dem.Jag tror detta helt enkelt beror på att miljörörelsens förespråkare tror att andra forskare är lika korrumperade som de själva är och det är därför de agerar enlig ”guilt by association”.
  Det här är ett typiskt projekt som startats för att de trodde att de hade nåt på kroken.Sen när andra belyser området under samma period (attans otur) så krystar man fram nån klimat/miljöalarmistisk slutsats i alla fall.
  Resonemanget är dessutom direkt ologiskt eftersom gruvindustrin är intresserad av att hålla priset på mineralerna uppe och borde ha samma intresse som Dana Corell att uppnå detta genom att påstå att brist föreligger.Världskrig på grund av en möjlig fosforbrist nån gång i framtiden?? Jovisst du!! Det finns många miljörelaterade myter och fantasier i omlopp.De är kreativa inom det området våra kära miljö/klimathotsprofitörer.
  Med orden ”risk för” ”kan” ”Sannolikt (med en helt egen klimat/miljövetenskaplig tolkning av begreppet)” så går det at koka ihop vilken alarmistisk sörja som helst.
  Snälla kan ingen rädda vetenskapen från miljö och klimatvetenskapen? I morgon finns möjlighet att betrakta vetrenskräpsredaktionens senaste intellektuella kränkning. Nån frivillig? Själv hoppar jag över skiten!

 15. Bertel

  Slabadang # 14
  Åter en läsvärd reflektion från dig.
   
  Vi/ni/du/jag har i flertalet kommentarer(och Ingemar,Peter,Maggie och Jonny i sina artiklar) påpekat, att  som IPCC framställer/sammanställer klimatvetenskap(i motsats för de seriösa forskare inom klimatvetenskapen), leder detta till allmän misstro som slår också mot övrig vetenskaplig forskning som drivs(by the book).
  Mot samma olyckliga utveckling tågar dessa en gång med idélla krafter drivna opolitiska!!!! organisationer.
  Personligen hyser jag mer och mer misstro mot flertalet sk NGO,s och med en viss sorgsenhet ser jag hur tex SNF har övertagits av byråkrater, som ser ut att drivas av egennytta(dvs hög lön och egen framtida kärriär i likvärdig förvaltningsposition som drivkraft) och med en underliggande politisk agenda.
  Med andra ord riskerar dessa organisationer(en gång drivna av idélla krafter,förankrade i närmiljön med dess befolkning och med  reagtioner mot reela hot/försämringar tex giftiga kemikalietutsläpp,övergödning mm) att tappa sin trovärdighet pga likvärdiga orsaker som klimatvetenskapen och utan tillit från allmänheten, ingen idél organisation, men med nedanstående  reservation.
  Om man lyckas att få pengarna för verksamheten direkt tex från regeringen, så blir man mer eller mindre oberoende av medlemmarna och då finns möjligheten att driva tex SNF som vilken politbyrå som helst, med vilka alarmutskick som helst.
  Ps.Men inte hur länge som helst.Ds 
    

 16. ingemar

  Bertel, #15,
  När de ekonomiska och energimässiga realiteterna kickar in ordentligt i t.ex. England så är det slut med förtroendet för den radikala klimatpolitik som de drivit där i ett antal år. Engelska forskare (CRU) och Royal Society är ju också starkt involverade som påhejare av denna radikalism. Så reaktionen kommer i så fall att slå mot dem, inte nödvändigtvis mot vetenskapen i allmänhet.
  Jag vet inte hur det är med britternas förtroende för sina miljö-NGOs. Men gissningsvis börjar man att tröttna på dem också, inte minst efter 10-10.
  http://joannenova.com.au/2010/11/mystery-solved-why-the-pr-hacks-exploded-their-credibility/

 17. hahn

  JIMMY #13.
  Det var den mest korkade tvättäkta jubelidiot jag sett på väldigt länge. Ungefär lika smart som när climategateprogrammet på TV försökte klargöra för mig vad jag var för filur och hade för motiv. Och inte minst vilka tankesmedjor och pengar som låg bakom mig. Alltså låg bakom skeptikerna. Jag är skeptiker, så jag antog att dom menade mig.
  Det är inte ok att vara läskunnig, bo i dagens sverige och lyssna på den där retorikern från en underlägsen kultur, lika lite som det är ok att betrakta climategatereportaget som rimligt och meningsfullt.

 18. Bertel

  Ingemar # 16
  Du och jag(förhoppningsvis) kan urskilja agnarna från vetet och dömmer inte all (klimat)vetenskap pga,  att tex CRU och Royal Society har drivit sin linje om mänsklig påverkan på klimatvariationer(global uppvärmning i närtid)i absurdum(och mer eller mindre medvetet uteslutit andra faktorer) men jag är övertygad, att när allmänheten i stort(de som inte är insatta i ämnet) upptäcker att all prat om kommande katastrofer var falska antagenden i klimatvetenskapens namn(mycket tack vare MSM i tät samarbete med NGO,s), så skvätter misstron iaf på alla klimatorienterade vetenskapsgrenar(sk s-t i fläkten effekt) en bra stund framöver, vilket är trågikt.
  Att den energipolitiska och därav ekonomiska verkligheten kryper under skinnet på Engelsmännen och tvingar debatten till ytan(ej enbart inom bloggosfären) är verkligen ett fall framåt och förhoppningsvis leder detta till att AGW-hypotesen och dess anhängare krävs på evidens som stödjer teorin(hittintills har bevisen lyst med sin frånvaro utanför datorskärmarna)inna alla dessa miljarders, miljarder, inpumpade i dyra,ineffektiva energilösningar, har dränerat den europeiska ekonomin och energiförsörjningen i synnerhet.
  Utan konkurenskraftiga energipriser, ingen välstånd i Sverige(EU och resten av världen gynnas också av billig energi) eller hur Gunnar L?      

 19. hahn #17
  … Och Jimmy #13…
  Ja Webster Tarpley är väl bara snäppet mer korkad än kompisen Alex Jones…
  Det är ju referenser till den där sortens knäppgökar som gör att man blir väldigt skeptisk till en del skeptikers självständiga tankeförmåga…  och det är ju inte rättvist mot andra mer seriösa skeptiker.

 20. Labbibia

  Uffeb
  Jag har inte hört talas om honom tidigare. Så jag satte mig i soffan och lyssnade på vad han hade att säga. Har du lyssnat på honom? Mest snackade han ju om USA:s ”destabiliseringspolitik” i Mellanöstern och sedan snackade han om hur illa det står till med USA:s ekonomi.
  Jag har ingen aning om något av det han påstår stämmer. Har du? 

 21. Här berättar Lord Monckton hur denna påhittade lögn om ”Tropiska sjukdomar” på grund av det helt normalt varierade klimatet blev avslöjade – Och vem Maurice Strong var som skapade (FN:s Politiska lögn klimatpanel IPCC) mycket nöje #L# MVH JIMMY.
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 1/5
  http://www.youtube.com/watch?v=kHyMYEzRyf8&feature=related
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 2/5
  http://www.youtube.com/watch?v=dUUcb36a_4I&feature=related
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 3/5
  http://www.youtube.com/watch?v=rA0xEM1KwG4&feature=related
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 4/5
  http://www.youtube.com/watch?v=-7o1S4m5mCw&feature=related
  Special Lord Monckton Interview: Scientific Misconduct Needed to Push Nwo Objective 5/5
  http://www.youtube.com/watch?v=ieC7HYC5cto&feature=related

 22. Bertel

  Ingemar # 16
  och stor tack för mycket läsvärda länken… trots..,se nedan.
   
  Här går man i ”stugan” och tänker,reflekterar över sakernas tillstånd och därefter uttrycker detta i skrift, för att sedan läsa samma tankar(vilket är glädjande)beskrivas mycket mer nyanserad och träffsäker med skriftspråk som gör en avunsjuk. 
  Livet är hårt men rättvist?.  🙂  

 23. Rosenhane

  Senaste nytt:
  Sahlin avgår

 24. FN:s Politiska IPCC.
  För dig som vill veta varför!! Här har ni mera bevis om hur korrupta FN:s Politiska IPCC är när man medvetet har tagit bort 40% av Rysslands norra yta för att fejka statistiken. Detta sändes redan förra året av Russia Today som är den enda satellit kanalen som är trovärdig och inte ligger i NWO:s händer så som CNN.
  17 december, 2009 Another ”Climategate” Russian data ”cherry picked by CRU” to fit theory.
  http://www.youtube.com/watch?v=ElPunkm1zYQ
  http://www.larouche.se/nyheter/2007/12/10/al-gore-och-klimatsvindeln
   

 25. Slabadang

  Tarpley!
  Är en förrädisk källa hans blandning av fakta och fiktion är direkt farlig.Urusel analys blandad med motsatsen i en enda osalig röra.
  Han är suverän på att samla in fakta men sen när han skall dra slutsatser och formulera förslag till lösningar så blir det Åsa Nisse varianter. När man som tarpley gör anspråk på att behärska och förstå ALLT och ha lösningar på ALLT så blir det som det blir.
  För Alex Jones är det ingen bra part att jobba med om lösningar för USA skall diskuteras. Tarpleys finans/valuta resonemang är rent pucko och fullständigt verklighetsfrånvänt.En nationell bank som substitut för FED är dock en extremt bra ide och målsättning.

 26. ingemar

  Bertel #22,
  JoNova är en språkbegåvning av rang. Och hennes analys är rakbladsvass. Visst blir man avundsjuk! Eller hellre (avundsjuka är en destruktiv känsla); hon är en förebild beträffande formuleringsförmåga och analys som är värd att eftersträva. (Jag är glad att hon inte är på AGW-sidan!)

 27. Slabadang, Hahn, LAbbibia, Jimmy (och ev Uffe)
  Jag hade aldrig hört om denne Tarpley tidigare, och kom ganska snabbt till liknande slutsats som Labbibia och Slabadang. Hans ekonomuiska analyser ger jag inte mycket för.
  Men jag ser inte FED som sådan som det egentliga problemet här. Utan snarare att FED samarbetar med politiken, och att politikerna ser FED som någon slags pantbank att fixa cash från. En nationell bank löper samma men större risk. Och Sverige har faktiskt varit bättre än många länder att hålla riksbank separerad från kortsiktig politik. Men även här ser vi frestelsen från både politiker (tex Ohly) och styrelseledamöter att även ta politiska hänsyn.

 28. Bertel

  Ingemar # 26
  Så vi är i gott sällskap  🙂 , ifall en släng av avunsjuka hemsöker våra egon pga JONova,s språkbegåvning,analysförmåga och förmåga att uttrycka dessa i skrift(vi har vår slabadang), fast avund är än mer destruktivare känsla, ifall den får härja fritt i ens inre landskap. 

 29. Olaus Petri

  Nedanstående kopierade jag från Currys blog. Det är Richard S. Courtney som ger Eli Rabett och andra hotare en uppsträckning angående ”Hide the Decline”:
   
   
  ”This discussion is a ‘keeper’. It contains an extraordinary collection of various excuses for the scientific malpractice which is in MBH98.
  Rattus Norvegicus
  Says there was only one error in MBH98, it was statistical, and “The mistake wasn’t obvious.”
  So, he claims, ‘hide the decline” did not happen which of course, denies the fact that ‘hide the decline” did happen.
  Eli Rabett
  Says the methodology in MBH98 is OK because “Mann used the instrumental record to calibrate a variety of proxys”.
  Which, of course, is what MBH98 purported to do but did not. Indeed, MBH98 “hid the decline” so pretending the method worked although the resulting calibrated curve demonstrated that the method did not work.
  Eli Rabett
  Says it is OK to pretend that a failure of the method is not discerned because “when all sorts of imperfect proxys show the same general behavior it is difficult to believe that each of them is drifting in the same way. This, of course, is a strength of a multiproxy reconstruction.”
  But, of course, it is only a “strength of a multiproxy reconstruction” when differences between the proxy data sets and directly measured values are clearly presented for evaluation. MBH98 pretended the novel method adopted in that paper provided agreement between the proxy data and the measured data which did not exist (i.e. for the most recent decades).
  Doug McGee
  Replies to Brian H having said “The real reason and motivation for “The Hiding” is that the divergence invalidates the proxy” by saying, “That’s one of the craziest things I’ve ever read. Because a single proxy diverges after 1960 (most likely due to anthropogenic causes), all proxies are invalidated?”.
  This has to be one of the clearest examples of a ‘straw man’ ever presented. Brian H was talking about “the proxy” in MBH98 and not about “all proxies”.
  Eli Rabett
  Says it was OK to “hide the decline” because “The divergence problem with some (one) of the proxys was well known before the MBH papers. Mann was following the recommendations of the dendrologists.”
  Even if this were true then it would not excuse “hide the decline”. Knowledge that a problem exists is not a reason to hide its effects. A demonstration that the method of MBH98 had overcome a known problem would have been important to report. The fact that the method did not overcome a problem (whether previously known or not) is equally important to report and equally important to not deliberately “hide”.
  chriscolose
  Asserts that pretending the results in MBH98 were other than they are is OK because, he says, “Judgment calls are made all the time in science on stuff like this.” And he says such pretence is not “tantamount to scientific “fraud”.
  No comment on his assertions is needed.
  Amac
  Asserts that choosing a part of the available calibration data (i.e. for 1850 to 1960) makes the reconstruction curves “look better” than using all the available calibration data (i.e. for 1850 to the present). So, he asserts, “Therefore the correct calibration period to use is 1850-1960.”
  Say what!? Cherry picking data to get a result “look better” is “correct”? Perhaps it is in ‘climate science’ but it is totally unacceptable in any real science. And no real science makes post hoc excuses to justify having cherry picked data.
  Richard”
  Hela tråden finns här:
  http://judithcurry.com/2010/11/12/uncertainty-gets-a-seat-at-the-big-table-part-ii/#comments

 30. ThomasJ

  O.P. #29: Ladies & [e-]Gentlemen: Please be seated!  🙂
  Mvh/TJ

 31. Jan-Erik S.

  Avund är inte av ondo. Det betyder ju bara att man avundas en människas förmåga vilket inte är fel.
  Alla har vi väl våra ”idoler” inom kunskap eller idrottsliga egenskaper som vi skulle vilja besitta. Då är vi ju i princip avundsjuka.
  Värre är missunsamheten. Den är direkt destruktiv för alla parter.
  Avundsjuka sporrar bara människor att nå upp till den beundrades höjder.
  Missunsamheten är en önskan att få den duktigare till samma ”låga” nivå som man själv befinner sig.

 32. ThomasJ

  Här rejält förklarande 3x videos om/kring/hur/varför/vem/när…
  be seated, please! 😉
  http://www.youtube.com/user/councilonsper#p/a/u/0/l37RhdFGVsM
  Mvh/TJ

 33. ThomasJ

  Jan-Erik S #31: Helt korrekt med missundsamheten! Den är ju oxo embryot till den letala Jantelagen, vars konsekvenser är väl bevisade… Go [on] figure!  😉
  Mvh/TJ

 34. ThomasJ

  Varför ska ngn undvika att läsa detta?:
  http://noconsensus.wordpress.com/2010/11/12/climategate-a-year-of-comedy/
  Mvh/TJ

 35. Joel

  Apropå bubblor…
  http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150123154593275&set=a.468812388274.252217.800348274

 36. Bertel


  Jan-Erik S #31
  Avundsjuka  är en känsla av avund och missunnsamhet.
  Avund är en känsla av olust över att inte vara delaktig av någon annans förmån.
  Nu är det lite förenklat hårklyveri, men ordet  avundsjuka definierar jag som att vara avundsjuk över någon annans personliga egenskaper/färdigheter eller tex över ekonomisk välstånd hos personen/personer eller tom länder.
  Avund definerar mer som att inte unna tex två individer att få vara förälskade/kära, eftersom man upplever vara utanför och inte innefattas av deras känsla av eufori eller få vara med innanför deras relation och därav är avund en mer destruktivare känsla att hantera(när den får fritt utrymme att blomma ut i våra själar) eftersom den i praktiken kräver tex att två kära personer måste avstå från sin känsla för varandra.
  Avunsjuka är lite mer ”lätthanterig”, för du är i viss mån medveten att du kan ev nå samma mål som din avunsjuka bygger på, med enträgen arbete med dig själv, men att bli del av förälskelse kan man aldrig bli på enbart enträgen arbete.
  Sen håller jag med dig och ThomasJ att missunsamhet(oavsätt om den beror på avundsjuka eller avund)
  är roten till mycket ont här i världen. 
   

 37. ThomasJ

  Rosenhane { 11.14.10 at 16:55 }
  Senaste nytt:
  Sahlin avgår
  Äntligen skulle vara passande… men ändock tvärtom.
  Ytterst intressant diskussion i ’Agenda’ ikväll. Lyssna noga, väldigt noga från början av programmet! [länken kan/är/vara lite out of time..]
  http://svtplay.se/v/1858242/agenda/live?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2227036/sb,p103431,1,f,-1
  Mvh/TJ

 38. Bertel

  ThomasJ # 37
  Jag kommer inte in på länken(utgått) men nyfikenheten består!!!!!!
  Kan du förtydliga budskapet?

 39. Rosenhane

  TJ
   
  Jag såg allt. Det bestående intrycket var att det tre representanterna för sossarna med Andreas Lago i spetsen inte verkade ha fattat Monas vink.
  Ett tips till ”partiiit”:
  Begriper ni inte att samtliga gamla betonghäckar också måste göra en ”Mona”  i detta nu kommer ni att vara punsch drunk forever…
  Thomas, vi lever i en intressant tid!

 40. ThomasJ

  Bertel #38: Sorry, länken var troligast till en ögonblicksbild, kolla in
  svt/play/agenda från början s.a.s.
  Rosenhane #39: Indeed living in a time of [un?-]interest! 😉
  Mvh/TJ

 41. http://www.prisonplanet.com/november-20-2009-the-day-global-warming-ended.html
  November 20, 2009: The Day “Global Warming” Ended 
  Alan Caruba
  Thursday, November 18, 2010
  November 20, 2009 is an important date because it was the day that “global warming” ended. It was the day that a total fabrication, a hoax, was revealed to be the work of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), aided and abetted by a vast network of governmental and business leaders, a compliant media, and scientists who sold their souls for grants and other funding.
  It was the day that Al Gore was shown to be unworthy to share a Nobel Peace Prize with the iniquitous IPCC, nor an Oscar for his documentary, “An Inconvenient Truth.”
  It was the day that Cap-and-Trade legislation, the largest tax ever on energy use, was eviscerated as lacking any basis in science. The legislation proposed to establish a “carbon credits” trade that would have enriched the Chicago Climate Exchange created by investors that included Goldman Sachs. Following the “global warming” hoax revelations, the Exchange would close its doors within a year.
  November 20 was the day that three thousand emails between the meteorologists at the Climate Research Unit at the University of East Anglia, England, specifically its director, Phil Jones, and Penn State’s Michael Mann, as well as others involved in the hoax were made available on the Internet.
  The Washington Times reported that “Obama administration climate czar Carol Browner rejected the revelations in the email exchanges, saying “I’m sticking with the 2,500,” referring to the IPCC climate science members. “These people have been studying this issue for a very long time and agree this problem is real.” This, like all the other assertions about “global warming” was a lie.
  It must be noted that President Barack Obama continues to talk about “climate change”, the term used to replace “global warming”. His administration has many “global warming” advocates including his science advisor, Dr. John Holden, and Secretary of Energy, Dr. Steven Chu. The Environmental Protection Agency is engaged in securing authority to regulate carbon dioxide and other “greenhouse gas emissions” as this is being written.
  The administration’s funding through subsidies and mandates for “renewable energy” sources such as solar and wind energy is entirely based on the assertion that the generation of energy by coal-fired plants, is causing “global warming.” Neither solar, nor wind can even begin to provide sufficient energy for the nation, now or in the future. Support for ethanol, a biofuel, is equally without merit.
  The primary assertion behind “global warming” was that it was “anthropogenic”, created by human activity, primarily the burning of “fossil fuels” by utilities to generate electricity and by industrial users. Similarly the use of oil derivatives, gasoline and diesel for transportation is blamed.
  A segment of IPCC members did not support the global warming hoax and tried for years to marshall opposition to the Panel’s findings, published in reports shot through with baseless distortions and assertions that the Earth was heating to an extraordinary degree. Over time, they came forth and publicly disputed the IPCC for spreading the “global warming” hoax.
  Having A Supply Of Healthy Foods That Last Just Makes Sense (AD)
  A year earlier in 2008, testifying before a congressional committee, Dr. Roy Spencer, the principal research scientist of the Earth System Science Center at the University of Alabama in Huntsville, said, “Despite decades of persistent uncertainty over how sensitive the climate system is to increasing concentrations of carbon dioxide from the burning of fossil fuels, we now have new satellite evidence which strongly suggests that the climate system is much less sensitive than is claimed by the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change.”
  “The warming we have experienced in the last 100 years is mostly natural,” said Dr. Spencer, adding that whatever warming had occurred had since been replaced by satellite data documenting that the Earth had “not warmed for at least seven years now.”
  A “little ice age” from about 1300 to 1850 was well known to meteorologists and climate scientists.. Dennis T. Avery, the director of the Center for Global Food Issues at the Hudson Institute, noted in April 2008 that “The Earth’s warming since 1850 totals about 0.7 degrees C. Most of this occurred before 1940.” The global warming hoax went into high gear in the late 1980s when no significant warming was occurring. Avery, too, noted that “The Earth has experienced no discernible temperature increase since 1998, nearly nine years ago.”
  Following the leaked emails, on November 26, 2009, an editorial in The Wall Street Journal concluded that “the impression left by the correspondence among Messrs. Mann and Jones and others is that the climate-tracking game has been rigged from the start.”
  By then, however, the lies put forth by the IPCC had been debunked by a series of international conferences on climate change sponsored by The Heartland Institute. Participants represented many internationally respected climate scientists.
  How profitable was it for those involved? Al Gore and others are alleged to have made millions from the now defunct Chicago-based Climate Change Exchange. The emails revealed that CRU director Phil Jones had, since 1990, collected a staggering 13.7 million British pounds (about #22.6 million US) in grants.
  In the United States, an estimated $50 to $60 billion in government grants for climate research had been squandered since the late 1980s when James E. Hansen, a NASA employee, Director of the Goddard Institute for Space Studies (GISS), testified before a congressional committee claiming that a massive heating of the Earth was occurring.
  Drs. Mann and Jones have both been exonerated by the universities for their work, but there has been a seismic shift in the scientific community as institutions such as the Royal Society in England have begun to back off from their support of the “global warming” hoax.
  The “global warming” hoax was supported vociferously by the mainstream media in the U.S. and around the world. The worst offenders have been The New York Times, Newsweek and Time magazines, but there are others too numerous to list, including leading scientific publications.
  On November 20, 2009, the world began to awake from a totally fictitious nightmare called “global warming.” It persists among those desperate to keep the truth from reaching a world that has been duped by the largest collection of governmental leaders, politicians, scientists, and media collaborators ever to engage in such a Big Lie.