Botemedel mot uppvärmning: ett litet, lokalt kärnvapenkrig?

nuclear bomb
National Geographic ägnar en hel artikel åt att diskutera konsekvenserna av en liten kärnvapenkonflikt i begränsad skala. Enligt tidningen skulle en sådan orsaka en tillfällig global avkylning med reducerade nederbördsmängder som följd. Konsekvenserna skulle bli digra: 3-4 grader lägre temperatur skulle ha en mycket negativ inverkan på jordbruket. Jorden skulle blir en kallare och hungrigare planet.
Forskarteamet bakom de nya rönen kommer från NASA. Vad som förvånar mig är att ingen dragit slutsatsen att en avkylning är ett större hot än en uppvärmning, oavsett orsak. Men det är klart, de som förespråkar 350 och 2-grader vill ju bara behålla status quo.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Att man ens kan tänka tanken att göra något sådant avsiktligt.
  ”Nuclear Winter” var annars ett inneämne på 60-70-talet – tongångarna och ”modellerna” och analogin till klimatmodellering beskrevs slående i Michael Crichtons berömda tal ”Aliens cause Global Warming” (ligger ute ex här http://online.wsj.com/article/SB122603134258207975.html – den avlidne Crichton’s webbsida har visst rensats från hans tal, av okänd anledning)

 2. jag

  Peter S: Nu har ju varken forskarna, eller artikeln i National Geographic, ens dryftat något om ett avsiktligt kärnvapenkrig.

 3. tty

  Jag har sett sådan här beräkningar förr. Vad ingen tycks tänka på är att det testades i praktiskt taget full skala 1945 och inget särskilt hände.

 4. tty

  Ett litet klarläggande. Jag syftar inte på Hiroshima och Nagasaki utan de mycket mer omfattande konventionella bombningarna i Japan och Tyskland (och markstrider i bl a Berlin) som totalt innebar att minst 300-400 kvadratkilometer stadsbebyggelse brann ned på kort tid.
  Man kommer också att tänka på ”The great Peshtigo fire” 1871 i Wisconsin som brände ned ca 5000 kvadratkilometer skog (och dödade mer än 1000 människor).

 5. Kent Forssgren

   
  Liv på planeter kan fortsätta utan en sol.
   
  Scientists discover life can survive for billions of years on planets without a supporting star
   
   
  Research by astrophysicists Dorian Abbot and Eric Switzer from the city’s university discovered that heat would come from the breakdown of radioactive elements inside the planet’s core.
  This heat would be enough to keep the oceans liquid, but only beneath a thick sheet of ice which would cover the planet’s surface.
   
  The ice layer would make the surface uninhabitable, but marine life below it could thrive for an indeterminate amount of time.
  The scientists named their discovery a ’Steppenwolf’ planet because they claimed any life found there would ’exist like a lone wolf wandering the galactic steppe’.
  However the pair refused to speculate on what life forms would be discovered, but agreed that they would me microscopic in size.
   
  The phenomenon of a starless planet occurs when they are ejected from their orbit when passing stars or other planets cause extreme gravitational forces.
  It usually takes place when a small planet comes in close contact with gas giant, effecting a slingshot and sending them into unstable orbits.
   
  The scientist then imagined a Steppenwolf planet with volcanoes emitting carbon dioxide into the atmosphere. They found that the gas would freeze and fall as snow almost immediately, covering the world with an insulating blanket of dry ice. In this case, planets as small as 0.3 times the mass of Earth could keep a liquid ocean.
   
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1359563/Scientists-discover-planets-survive-billions-years-supporting-star.html
  23rd February 2011
   

 6. tty

  Syret i en permanent istäckt ocean tar snabbt slut, så bara anaeroba bakterier skulle kunna överleva. Sådana finns ju för övrigt även i berggrunden och de skulle ju överhuvud taget knappast påverkas av förhållandena på ytan. 

 7. Carl Sagan m fl varnade på 80-talet för en thermonuclear winter. Men såvitt jag har läst om saken falsifierades mycket av deras antaganden av Gulfkrig I.
    I slutet av det kriget började Saddam sätta eld på tusentals oljekällor. Man fick enorma utsläpp av sot, stoft m m och kunde mäta på effekterna i praktiken. Naturligtvis var det inte jämförbart med ett globalt kärnvapenkrig, men tillräckligt mycket för att man i större skala skulle kunna göra utvärderingar.
    Och om jag inte minns fel var det man fann att avkylningseffekterna inte alls blev lika stora som Sagan et al antagit.
    Därmed inte sagt att kärnvapenkrig är bra på något sätt alls!
  –Ahrvid
  Ps. En parallell, men av motsatt slag, är hur man dagarna efter 11 september när det var flygförbud över USA kunde mäta på *frånvaron* av flygtrafik (kondensstrimmorna från flygplan).

 8. Under atmosfäriska kärnsprängningarna under början av 60-talet,
  då trodde man att kylan 60-61 berodde på detta,men det har inget
  samband alls,skulle det visa sig senare under sextiotalet.
  ALI.K.

 9. Dan

  Läs det här:
  http://www.usatoday.com/tech/science/environment/2011-02-25-geoengineering25_CV_N.htm
  Ska det föreställa intelligenta, välutbildade människor som förespråkar enorma avsiktliga utsläpp av föroreningar?
  Som tycker ”Det får man ta” om att de fattigaste länderna kan få värre torka?
  Vilka fullständiga virrpannor.
  Det verkar som de gett sig den på att få en klimatkatastrof, och om nu naturen inte klara det på egen hand får man hjälpa till.
  Jag vet var de där atombomberna borde släppas för att rädda världen.

 10. Göran Lysén

  Här har vi uppenbarligen lösningen på den glåååååååbbbbbaaala uppppppvärmningen! Bränn av ett gäng vätebomber, så blir det kallt! Ett begränsat anslag är ju att med kärnkraft blåsa rent alla större vulkaner – färre bomber alltså, ty man får räkna på kostnaderna! Ös på, ju fler bomber och vulkaner, desto kallare blir det! Varför inte bomba oss in i nästa istid?
   
  Det märkliga är ju att alla tycks tro att det blir pest och död, om det blir lika varmt som på stenåldern ca 2 grader upp, medan få frågar sig hur det blir med 2 grader mindre? Alla ni med alla tjusiga scenarior -låt oss få ett på två grader mindre än idag! VäderPer, SMHI, etc etc om alla tokinstitutioner  -hur blior det nu med två grader nedåt????????????????????????????

 11. Göran Lysén

  PS. För egen del blir det jävligt aktivt skogsbruk! Supersvarta grabbar som hjälper mig med skogen. Om de överlevde under fimbulvintrarna på 1600-talet, så vore det väl bara skräp, om vi inte fixade läget just nu!!????????!!!