Azar i solskenet

I dagen DN pratar Christian Azar om sol och vind med en smittande entusiasm. Han är åtminstone positiv till framtiden och tror att solel kommer att kunna konkurrera med konventionell el inom några år. Här nämns många siffror och kärnkraften placeras i en undanskymd. Medan 40GW vindel installerades under 2011, och nu finns det globalt 240 GW vindel har ” kärnkraften inte expanderat alls” enligt Azar. Här skapas en känsla att sol och vind är den framtida energikälla som både kan ersätta kärnkraften och minska användningen av fossila bränslen. Jag skulle gärna se att utvecklingen av solenergi kunde spela en betydande roll och skulle inte ha något emot att några få procent av världens ökenområden används för att fånga in solenergi – men är det realistiskt? Utveckling av solel skulle enligt Azar göra att vi ”slipper en massa bioenergiplantager som konkurrerar med matproduktion och risk för att man hugger ner regnskogar, och vi slipper kärnkraft…” Azar utbrister i en lovsång till solen ”solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid”.
Men om vi nu tänker oss att vi skall både göra oss av med kärnkraften och samtidigt minska på användningen av fossilt bränsle  så kan vi börja med Europa. I Europa inklusive Ryssland finns för närvarande 187 kärnkraftverk med en installerad effekt på 162 GW, vilket motsvarar i enlighet med Azars omräkning 3-7 gånger samma installerad effekt i vindkraft. Det blir 485-1134 GW i installerad vindkraft. Då tänker vi bort reservkraften som behövs. Med andra ord om vi fördubblar världens vindkraftskapacitet de närmsta 5 åren så skulle detta på papperet möjliggöra att vi skrotar mellan en fjärdedel eller hälften av Europas kärnkraftverk, utan att utöka utbudet av el eller minska förbränningen av fossila bränslen.  I Kina finns för närvarande enbart 14 kärnreaktorer men 25 stycken är under konstruktion och i deras långsiktiga planer finns en utbyggnad av uppemot 200 GW till 2030. Kina har delvis ändrat strategi och drar ner på utbyggnadstakten av sol och el. I Kina används 50% av all järnvägskapacitet att forsla kol till kraftverken vid kusterna. Om vindkraft och solenergi kan komma att få en större betydelse borde ersättandet av äldre kolkraftverk var den första prioriteringen i många länder, inte nedläggningen av kärnkraften. Att få ihop både nedläggning av kärnkraften, kolkraften och delar av bioenergin i en ekvation med sol och vind inom ett 50-årsperspektiv är orealistiskt – Azar måste välja.
Azar kan inte föra en diskussion om den framtida energiförsörjningen utan att ta med KINA och USA i beräkningarna och verkligen visa på hur en nedmontering av kärnkraften kan ske på 50 års sikt samtidigt som vi samtidigt minskar utnyttjandet av fossila bränslen med avsevärda mängder. Azar säger att ”ställa om det globala energisystemet mot nollutsläpp kommer att ta tid, mer än ett halvt sekel, kanske hundra år”. Det stora problemet kommer att uppstå om och när de befintliga kärnanläggningarna inte ersätts med nya moderna reaktorer under de närmsta 20 – 30 åren och dessutom att antalet femdubblas för att möta de nya ekonomiernas behov av elektricitet. Om Azar tror att vi kan nå nollutsläpp samtidigt som man inte utvecklar kärnenergins möjligheter bedrar han sig själv och andra.
Jag önskar att solceller i Sahara kunde vara svaret men det återstår att visa på hur detta skall ske tekniskt, praktiskt och ekonomiskt. Elen behövs inte just där.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  http://blogg.tianmi.info/
  Nikla D skriver på ovanstående blogg ”skogstokiga miljödårar från Chalmers”.
  Svårt att inte ge ND rätt!

 2. bom

  s

 3. Peter Stilbs

  I princip så räcker solinstrålningen till en del av Sahara väl till för att energimässigt matcha vår energiförbrukning. Men det är så många MEN. 
  En kollega till mig fick nyligen mångmiljonanslag för att utveckla bättre plastisolation för kablar avsedda ett likströmsvägen leda ström till Nordeuropa från Sahara. 
  jag gratulerar, men tvivlar själv dock på att detta rankar in bland de 100 egentliga problemen …
  Man kommer närmast att tänka på andra saker –  hur man håller solcellerna rena från sand och damm, och hur man får fram vatten för ”fönsterputsarna”. 
  El måste ju också förbrukas i samma ögonblick den skapas – om man inte lagrar upp den i batterier, hydroelektriskt eller till exempelvis Vätgas.   

 4. Holmfrid

  Azar har fått solsting – avveckling av kärnkraft och fossil energi i nära framtid är ett orealistiskt förslag, som sänker hans trovärdighet bland beslutsfattare. Lika bra det.

 5. Gun

  Spännande med solenergi, i alla fall i dom länder där man inte har vinter och kyla. Framtiden får utvisa, tekniken lär väl gå framåt även i fortsättningen. 
  En liten fråga angående kärnkraft. Är det inte så att nya generationens kärnkraftverk är effektivare och renare än gammal kärnkraft? stämmer det att man kan använda uttjänt kärnavfall? det är många kunniga människor på denna blogg, kanske någon kan förklara på ett hyfsat enkelt sätt hur dom nya fungerar? 
  Har själv varit kluven angående kärnkraft tidigare eftersom jag inte tycker att avfallsfrågan är löst, men inser samtidigt att vi behöver den.  Blev positivt överaskad när jag läste någonstans (på denna blogg?) om nya generationens kraftverk och är numera nyfiken och böjd att ändra åsikt. Skulle vara trevligt att kunna vidarebefordra kunskapen tlll andra i min bekantskapskrets som är motståndare till kärnkraft. Så om någon kan förklara lite? Tack på förhand. 

 6. pekke

  Vad har Sahara mängder av ?
  Sand !
  Vad gör sand bäst när den blåser omkring ?
  Dammar och blästrar !
   
  Därför så skall man naturligtvis placera kvadratkilometer med känslig utrustning som speglar och solceller i ett sånt område !
  Kan bli dyrt när en sandstorm sveper in.
   
  Sedan så har vi överföringskapaciteten till Europa.
   
  Samt naturligtvis den politiska stabiliteten i Saharaområdet, måste nog vara nån militär styrka som övervakar anläggningarna om Europa skall garanteras tillgång till elproduktionen.
  EU kanske blir en ny kolonialmakt i Sahara ?

 7. Gun # 5
  Någon expert är jag sannerligen inte, men något har jag lyckats snappa upp i allafall.
  GenIV-reaktorer kommer att kunna köras på ”utbränt” kärnbränsle (som i själva verket har ca 90% av energivärdet kvar) På så vis förkortas slutförvarstiden från 100 000 år till någonstans mellan 500 och 1000 år i stället. Mängden avfall minskar med en faktor 100 (om jag inte minns fel), rena miljövården alltså.
  Den andra varianten som det forskas  på kallas Thoriumreaktor eller smältsaltreaktor, och har den stora fördelen att kunna drivas av Thorium, ett grundämne som finns nästan överallt i naturen, till skillnad från uran, som är ett sällsynt grundämne. De kan byggas små, var ursprungligen tänkta att driva flygplan med.
  Restprodukter frånThoriumreaktorer går inte att göra kärnvapen av.
  Kina och Indien sägs ligga längst fram i forskningen på dessa reaktorer.
  Googla på Thorium och Gen IV för mer utförlig information

 8. Gun

   

  Jag är ingen specialist på kärnkraft. Vad som sker i Sverige är att man uppgraderar befintliga verk och skapar större säkerhet och effektivitet. Uppgraderingen till generation III kan ske med befintlig teknik. De s.k gen IV forskar man kring i en samarbetsgrupp GI. Man ser på ett fåtal olika tekniker. Vi hör ofta om reaktorer som kan ta till var även Uran 238 som utgör 99,3 % av allt uran och som därmed skulle kunna minska tiden för att restprodukten skulle bli ofarlig efter 100 år (tror jag) liksom Thorium baserade verk. Detta är en teknisk möjlighet men inga sådana reaktorer finns i drift eller under konstruktion (om jag är rätt underrättad) och kräver flera år av utvecklingsarbete.

 9. tillägg mitt # 7
  En härdsmälta kan aldrig inträffa i en (Thorium)smältsaltreaktor, den är självreglerande.

 10. Lennart Bengtsson

  Hej,
  Det är okritiska och naiva artiklar som Azars som redaktören för DNs debattsida föredrar. För  väl befogade kritiska artiklar mot en sådan uppfattning finns dessvärre inte plats. ”Beklagar men vi har inte utrymme” är oftast svaret.  Detta är dessvärre oberoende av artikeiskribenternas kunnande och kompetens. På detta vis manipulerar media medvetet eller omedvetet människors uppfattning. Detta är ett allvarligt problem, inte minst i Sverige där EN uppfattning normalt omhuldas, som inte tillräckligt uppmärksammas

 11. Det är skillnad på effekt och energi. Jag antar att de omnämnda 40 GW är en ”teoretisk” toppeffekt och att medeleffekt på ett år är runt 10% av detta. Årsenergin blir då 4GWx365x24h. Inte så mycket att vara stoltöver!

 12. Björn

  Ja, Azar solar sig verkligen, så mycket att man tror att han har fått solsting. Som professor är man en offentlig person och från en sådan förväntas därmed mer rationellt tänkande och inte fritt fantiserande. Hur är det ställt med realismen om man tror att solceller är lösningen på världens energi- och elbehov? I småskalighet kan man tänka sig vissa fördelar där solen inte lyser med sin frånvaro. Men för att förse megasamhällen med energi är Azars tankegångar grumliga. Framtidens energiteknik måste ha en annan dignitet, där någon form av kärnteknik är den enda lösningen. Närheten till förbrukarna är viktig ur säkerhets, tekniska och ekonomiska synpunkter. Jag vet inte hur Azar tänker sig detta när han lyriskt talar om världens öknar som platsen för vår energialstring. Finns det inga överföringsförluster eller andra problem i hans värld?

 13. Åke N

  Gun #5.
  Jag föreslår att du botaniserar på Gunnar Littmarcks blog (han var på Maggies tid en flitig skribent här):
  http://gunnarlittmarck.blogspot.se/

 14. Johan #11

   

  Din beräkning är säkerligen mer verklighetsanpassad än de siffror som Azar presneterar nämligen att ett kärnkraftverk producerar 3-7 ggr så mycket energi som motsvarande installerad effekt vindel. Allt under 5 ggr är önsketänkande.

 15. Henry

  Ett problem med Azars DN-inlägg är att han inte debatterar ärligt som jag uppfattar det. Till exempel citerar han ledande företrädare för solcellsindustrin som säger att ”utvecklingen går så snabbt att solceller inom några år kommer att kunna konkurrera med konventionell elproduktion utan subventioner.” Azar invänder inte mot detta, och som läsare får man först intrycket att författern anser uttalandet som trovärdigt. Men i praktiken verkar det som att han inte alls tror på det citat som han själv för fram, eftersom han sedan starkt argumenterar för att det behövs nya politiska styrmedel för att hjälpa utvecklingen av solceller. Jag uppfattar därför argumentationen som medvetet manipulativ.

 16. tty

  Det stora knäckproblemet med storskalig solkraft är att lagra el över natten. Alla förslag jag har sett hittills är antingen sanslöst dyra och/eller bygger på teknik som inte existerar än. Det minst orealistiska är troligen att lagra värme i stora reservoarer med smältsalt och använda värmen för att driva kondenskraftverk nattetid.
  Vatten för att hålla solceller/speglar rena är också ett svårt problem i öknar. Ett stort projekt i Mojaveöknen sprack just på vattenbrist. Det visade sig att hela Mojaveöknens samlade grundvattentillgångar inte skulle ha räckt till (saltvatten går av naturliga skäl inte att använda).

 17. Rune

  Här breder vind industrin ut sig igen .
   http://www.energinyheter.se/2012/04/havsbaserad-vindkraft-en-outnyttjad-m-jlighet#comment-10819

 18. Stickan no1

  tty;
  Att nyttja Qattara sänkan som reglermagasin för storskalig solenergi är faktiskt möjligt.
  Mycket stor kapacitet.  Och rätt placerad mitt i öknen.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Qattaras%C3%A4nkan
  se spec ref 2.

 19. ThomasJ

  OT men Hoppla-hoppla…:
  http://www.plantsneedco2.org/default.aspx?act=Newsletter.aspx&category=In+The+News&newsletterid=53&menugroup=Home
  Riktas förvisso [primärt} mot en annan prof som gillar att ’sola sig’ i sina egenjusterade ’fjädrar’ – NASA/GISS kan lika gärna ersättas med Chalmers, m.fl…
  Mvh/TJ

 20. pekke

  Vi vill också ha subventioner till vår produktion av ” förnyelsebar energi ” !!
   
  ” Villkoren för produktion av biogas är i dag så osäkra att flera aktörer avvaktar med investeringsbeslut. Både miljön och klimatet blir förlorare och vi riskerar att Sverige går miste om många nya gröna jobb. Anders Borg borde använda momsen från bensin- och dieselförsäljningen till stöd för biogas, skriver Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige. ”
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3450537.ece

 21. tty

  Stickan No 1  #18
  1. Som sagt – sanslöst dyrt
  2. Inte tekniskt trivialt – saltvatten och mekanik går dåligt ihop
  3. Verkningsgraden för pumpkraftverk är rätt låg och här är det fråga om att pumpa vattnet ca 60 km, alltså stora friktionsförluster.
  4. Fyller man sänkan med saltvatten kommer grundvattnet i omgivningen att bli salt.
  5. Området är faktiskt bebott.
  6. Egypten är inte precis världens politiskt stabilaste område.

 22. Tage Andersson

  Världens subtropiska öknar upptar ca 15 miljoner kvadratkilometer. Tre  procent av detta blir Sveriges yta. En yta av denna storleksordning behöver alltså täckas av solfångare. Var ska vi hitta sådana ytor, som vi på gammalt kolonialmaner kan klampa in i  och lägga beslag på?

 23. Gun

  Tack Labbibia, Lars Jonsson och Åke N. Lite klokare ang ny kärnkraft, tror jag. Ska kolla på Gunnar Littmarks sida. Tack ien. 

 24. Gun

  #23#
  jag själv….Tack igen ska det vara så klart. Felstavning i brådskan. 

 25. Magnus A

  Ser att Danne Nordling skrev om detta, Azars artikel om solenergi:
  http://danne-nordling.blogspot.se/2012/04/konstiga-siffror-om-solenergi-fran-azar.html

 26. Johan M

  En satsning på kärnkraft i Sverige skulle vara intressant. Vi skulle kunna producera så mycket el att villaägare betalade en fast årsavgift och fick förbruka så mycket de ville. Industri som behöver billig kraft skulle stå i kö för att etablera sig i landet. Att vi får se en satsning är dock föga troligt, de tre stora kraftproducenterna ser ingen nytta i att tillföra mera energi till marknaden. Man har lyckats få ha de tio reaktorerna kvar med den gyllene klausulen att det inte får finnas flera. Det sätter effektivt stopp för nya spelare som skulle kunna installera betydligt billigare kraftverk i mindre skala.
   
  Man tror lätt att det är politiker som sätter käppar i hjulen för Fortum , Eon och Vattenfall men det kanske är tvärt om. Vem tjänade mest på att det inte drogs en gasledning från Nord Stream till Gotland? Om vindkraftverk verkligen hade påverkat marknaden så hade de stora lobbat för att de skulle förbjudas. Som det är nu kan de gladeligen leka med eftersom det inte kommer att förändra ett dugg.

 27. BoE

  ThomasJ #19
  Jaha du—
  Den där samlingen av undertecknare kom ju inte direkt från dagis precis.
  Men genom alla åren har dom har säkert ändå blivit strålskadade i rymden, eller grottat ner sig i något obskyrt hörn av rymdteknologien som ju alls inte är kvalificerande för att ha några som helst synpunkter på klimatmodellerares uppkast, tycker säkert vännerna av den bestående konsensus-ordningen. 
  Läget numera måste vara jobbigt för de CAGW-troende. Att vissa av dessa mer eller mindre har bosatt sig till exempel på den här big-business finansierade blogen, tyder på att man är genuint oroad över utvecklingen. Annars skulle det inte alls vara såå angeläget med dylik närvaro. 
  Jag välkomnar detta och tar det som en uppmuntran och som ett indirekt erkännande att CAGW-caset håller på att braka samman.

 28. Thomas

  Johan #25 ”Vi skulle kunna producera så mycket el att villaägare betalade en fast årsavgift och fick förbruka så mycket de ville.”
   
  Det där med ”energy too cheap to meter” var en dålig idé när kärnkraftsförespråkare hittade på den och lika dålig idé idag. Den leder till en otrolig massa slöseri vilket gör det dyrare för alla.
   

 29. Jag kan bara se 2 förklaringar till Azars artikel.
  – Han är klimathotstroende ut i fingerspetsarna
  – Han kör PK spåret för att dra in kulor
  Kanske tom en kombination av dessa. Ärlig är han i alla fall inte. Bättre förväntar jag mig av en professor
  IOFS skulle det inte vara dumt att sluta sprätta miljarder på kodioxid-hotet.
  Och lägga dessa pengar på
   – Kärnkraftsutveckling
   – Riktig miljövård.

 30. Johan M

  Thomas #27
   
  Ok hur ser ditt abonnemang ut för mobiltelefoni?  Går du runt och ”slösar”?

 31. ThomasJ

  BoE #26: Tror inte någon har ’grottat ner sig’ precis… Vidmäter undertecknaras mer/mindre mångåriga internt vunna erfarenheter/vetskaper enorm/’outstanding’/ kunskap respektive, enligt deras ’open letter’, fundamental insyn i s.a.s. ’hur saker & ting fungerar/eller ska bringas att fungera’… Tråkigt iofs. att deFacto är det endast personer/personligheter ’bortom’ gränsen(-erna) för de egna [kvarvarande] ekonomiska ’förtjänsterna’ som ’vågar’ visa ryggrad(-er)…
  I.E. #28: Varför inte lägga 2010 års ~ 2 MILJARDER ’klimatutgifter’ på att ta fram ett nytt, fungerande antibioticum, framgent asså? Ph**n sicken skjuts ’pappisarnas’ nyligen framlagda ’forsknings-förslag’ skulle få – förutsatt [bl.a.] RRV:s aktiva insatser…
  Go figure!  😯
  Mvh/TJ

 32. ThomasJ

  Fråga:
  Finns där över huvud taget NÅGON organisation och/eller förvaltning/ förvaltningsrättslig instans med mandat att AVerkänna (=ta tillbaka) en professorstitel/-utnämning??? Och/eller lagforum?
  Ph**n, asså, där ’snurrar’ ju dussintals typer av ’professorer’ (de allra flesta avlönade via skattemedel) som tar till sig vilka ’egna’ villkor som helst för sin(a) verksamheter… till vilken nytta utanför den egna institutionen…?  😯 
   
  Go figure – again!
  Mvh/TJ

 33. BoE # 27
  Du skriver:
  ”….på den här big-business finansierade blogen,”
  Det får du gärna utveckla lite grann….Vilken ”Big Business” menar du finansierar TCS?

 34. ThomasJ

  Johan M #26: Agreed, helt ut!  😀
  Anser att en [definitivt] säker tillförsel/tillgänglighet av billigast möjliga elenergi är [minst] lika viktig i ett fungerande samhälle [av vår ’art’] som ett från ’marknad’ och/eller politicum fristående rätts- /polis/-militär-försvars-/juridicum (läs supreme court) samt, inte minst, personligt ansvarsställande för [av politiskt betingade] förändringar i fundamenta (+ konsekvenserna) av dessa personers agerande under den s.k. ’svenska modellens [pseudo-]demokratiparaply’…
  Ergo: Satsa nödvändiga resurser på ett återtagande/-köp av alla nät.
  Del II: Återköp all [bas-]el-energiproduktion + skippa alla el-energisubventioner, avveckla NordPool:s verksamhetsförutsättning, lägg ner diverse ’energimyndigheter’ (inkl. ’Svenska Kraftnät’!!) & – naturligtvs EM per se + alla dessa politokratiska ’energirådgivare’ [etCons.] som sitter sugande på allehanda välhonorerade positioner.
  Last-but-least: Skippa Centerpartiet, Miljö[-taliban]partiet, Vänster [-höger-vet-inte-åt-vilket håll]partiet… And; do not forget de nya moderaterna, som är så ini humhum ’nya’ att där snart inte finns några kvar…  Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 35. ThomasJ

  #19, egen. kompletterande… he-he… Snudd på Roffe Bengtsson [R.I.P.]… oder?:
  http://wattsupwiththat.com/2012/04/10/hansen-and-schmidt-of-nasa-giss-under-fire-engineers-scientists-astronauts-ask-nasa-administration-to-look-at-emprical-evidence-rather-than-climate-models/
  Go figure!  😉
  Mvh/TJ

 36. ThomasJ #35
  Vilken bömb!

 37. Skogsmannen

  Thomas J!
  Hoppsan!

 38. BoE

  Labbibia #33
  Du skriver:
  ”….på den här big-business finansierade blogen,”
  Det får du gärna utveckla lite grann….Vilken ”Big Business” menar du finansierar TCS?
  Svaret är:
  TCS-Blogen hålls igång av engagerade, intresserade och EGENFINANSIERADE normala människor som så klart besitter en outtömlig HOBBYBUDGET. Och det är stort. Riktigt stort.
  Ett bra föredöme för oss alla är Steve McIntyre…
  Ok?
  Mvh
  BoE

 39. Slabadang

  ingvar E!
  De var helt inställda på att de skulle lyckas med kuppförsöket i Köpenhamn. Allt var så ini helskotta bråttom, varför hade helt andra förklaringar. Nu står de där avslöjade pinsamma och fattar inte riktigt än att det står ”game ower” på skärmarna till klimatdatorerna.

  Vad hade NASA och hela klimathotsnoblessen trott? Att de skulle kunna fortstta och ingen skulle säga nåt?Att inte tillräckligt många medborgare hade ett IQ högre än fiskmåsen?  Valet i Qeensland NASA anställda som skäller ut styrelsen, Nobelpristagare som öppet skäms för och lämnar PNAS och AGU. Hur man totalraserar både förtroendet för vetenskap FN och politiker överhuvudtaget har vi fått en förevisning i. Fler flyttade målstolpar än det får plats på plan. I materialförrådet står det fullt med gamla med överdammade texter så som ”Värms i allt snabbare takt” ”arktis isar borta redan 2010″ ” Kathrina bevis på glabal warming” ”havshöjningen accelererar”

  Vi har redan vunnit alla slag och nu ryker det blårök ut ur de klimattalibanska kapellen, den blir snart vit. Det kan helt enkelt inte bli på annat sätt.
  Kommentar modererad

 40. Gunbo

  Slabadang #39,
  Nu önsketänker du! Gå in på Climate4you, Oceans > Sea level. Back to normal – eller? 

 41. Börje S.

  #39
  Jag kollade. Back to normal skriver du, det skulle vara en höjning på 1 – 3mm/år. Men det som kan utläsas av graferna är ju stagnation eller t o m en sjunkande havsnivå.

 42. AOH

  Det är precis som Slabdang säger Paniken är uppenbar och nu är mer ”jamen snälla vi kan väl få leka ändå… vi kan väl låtsas”
   
   
  http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/Puls.MSp.NR.0811.pdf
   
  „Anthropogener“ Meeresspiegelanstieg –  Vom Konstrukt zur Panik?
   
  Antropogen havsnivåhöjning – Från konstruktion till panik ?
   
   
  Googla  på Picture PALM DEIRA Dubai, där dessa förhatliga oljesheiker inte kan vara riktigt kloka att bygga slikt när dom egentligen indirekt orsakar  havshöjningen p.g.a  oljans  ”hälsogas ” CO2.

 43. AOH

  Adressen var: Gunbo # 40

 44. BoE # 38
  Tack.
  Ironi i det skrivna formatet kan lätt missförstås om den inte understryks med ex en smiley.

 45. Janne

  Johannes Åman på DN:s ledarsida kommenterar Azars önskedrömmar:
  http://www.dn.se/ledare/signerat/fornybar-energi-kyligt-omdome-minst-lika-viktigt-som-visioner
  Kanske vi börjar skönja en liten svängning hos stormedia.
   

 46. Svante

  När någon forskare eller annan säger ”Vi behöver bara x % av något för att åstadkomma något” bör man se på storleksordningar. Som Azar säger några % av våra öknar vad innebär det? 5 % av Saharas yta motsvarar Sveriges yta. (5% av 9 miljoner km2 = 0,45 miljoner km2). Alltså vi skall placera ut solceller på en yta lika stor som Sveriges. Man får ut ca 125W/m2 solcell. Kostnaden för solceller är idag ca 1-2$ per W. Det innebär ca 1000kr/m2 eller 1 miljard/km2. 450 000 miljarder för att täcka Sveriges yta. 2010 producerades i världen solceller motsvarande 20 000MW. Det blir en yta om 160km2. Med den produktionstakten tar det 2800år innan ytan är täckt. Ökar vi produktionen 40 ggr så klarar vi det 70 år. Mitt förslag är Azar går ut och sätter sig på en bänk och njuter av aprilsolen istället för att skriva artiklar i DN

 47. tty

  En intressant fråga är var vattnet för att hålla solcellerna rena skall komma ifrån. Solceller förlorar nämligen effekt mycket snabbt när de blir dammiga. Om det går åt 1 liter/kvadratmeter (=ett 1 mm tjockt lager vatten) så går det åt 450 miljoner kubikmeter för att tvätta av 450 000 kvadratkilometer solceller. Det motsvarar allt Nilens vatten under 36 timmar så det går nog inte att tvätta så ofta….

 48. Pelle L

  Svante #46
   
  En mycket intressant och målande konsekvensanalys!
   
  Du borde absolut skicka in den till DN,
  kanske efter att  har broderat ut den lite 😉
  De tar ju gärna in repliker på debattartiklarna.
  Extra kul blir sedan att få läsa Azars ”slutreplik” 😀
  Det här kan bli en kioskvältare!
   

 49. Janne

  Replik till Azars artikel på DN Debatt:
  http://www.dn.se/debatt/onsketankande-om-snabb-tillvaxt-av-solenergi